THỰC TIỄN VÀ VAI TRÒ CỦA THỰC TIỄN ĐỐI VỚI NHẬN THỨC

10 5 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 16:17

Việc các em biết về một thứ gì đó tưởng chừng là điều hiển nhiên nhưng không phải vậy. Hiểu biết không có sẵn trong con người mà nó phải trải qua1quá trình. Quá trình đó gọi là quá trình nhận thức. Nhận thức giúp con người biết về những thứ chưa biết, và biết rõ hơn về những thứ đã biết. Vậy nhận thức là gì? Nhận thức bắt nguồn từ đâu? Cái gì sinh ra nhận thức? Bài học hôm nay sẽ giúp chúng ta giải đáp những câu hỏi đó. PHẦN I: GIỚI THIỆU Tên tác giả: ………………… Chức vụ: Giáo viên Đơn vị công tác: Trường THPT……………………… Môn: GDCD Tên chuyên đề: Thực tiễn vai trò thực tiễn nhận thức Đối tượng học sinh: Lớp 10 Dự kiến số tiết dạy: tiết PHẦN II: NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ BÀI 7: THỰC TIỄN VAI TRÒ CỦA THỰC TIỄN ĐỐI VỚI NHẬN THỨC TIẾT 1: NHẬN THỨC THỰC TIỄN I.MỤC TIÊU BÀI HỌC Học xong chủ đề học sinh cần nắm Kiến thức: -Nắm khái niệm nhận thức, nhận thức cảm tính nhận thức lí tính - Hiểu thực tiễn gì? Kỹ năng: - Phân biệt hai giai đoạn nhận thức - Nêu ví dụ dạng hoạt động thực tiễn Thái độ: - Ln có ý thức tìm hiểu thực tiễn nhằm nâng cao nhận thức - Luôn coi trọng vai trò thực tiễn nhận thức đời sống xã hội Các lực hướng tới Năng lực tự nhận thức , lực tư sáng tạo, lực giao tiếp, lực tự chủ, lực tư phê phán, lực giải vấn đề, lực hợp tác…… II Chuẩn bị giáo viên học sinh Giáo viên - Kế họach dạy học - Máy tính, máy chiếu, giấy Ao, bút Học sinh SGK, ghi III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC 1.Hoạt động khởi động Mục tiêu: Học sinh(HS )chia sẻ hiểu biết qua trò chơi, từ định hướng nội dung học tìm hiểu nhận thức, thực tiễn Phương thức tổ chức: Hoạt động khởi động tiến hành cách nêu vấn đề Các bước Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Chuyển giao GV cho HS xem hình ảnh yêu nhiệm vụ cầu HS gọi tên hình ảnh -HS nghe , xung phong trả lời Thực GV nhắc nhở việc em nhắc cho - HStham gia trả lời câu nhiệm vụ hỏi thực yêu cầu GV đưa ra, HS theo dõi khích lệ khơng nhắc Phát vấn Sau HStrả lời xong, GV mời HS HScó thể trả lời: đề vừa tham gia trả lời câu hỏi: - Em đốn em -Vì em biết vật gì? nhìn thấy nó, em biết -Vì có vật em lại khơng đốn hình dáng nó, biết ra? đặc điểm GV nghe câu trả lời hs sau -Em khơng đốn dẫn dắt tới vấn đề cần giải khơng giống đồ vật mà em thấy Việc em biết thứ tưởng chừng điều hiển nhiên khơng phải Hiểu biết khơng có sẵn người mà phải trải qua1q trình Q trình gọi trình nhận thức Nhận thức giúp người biết thứ chưa biết, biết rõ thứ biết Vậy nhận thức gì? Nhận thức bắt nguồn từ đâu? Cái sinh nhận thức? Bài học hôm giúp giải đáp câu hỏi Kết mong đợi từ hoạt động: Làm nảy sinh thắc mắc hs, khiến hs muốn giải đáp điều tưởng chừng hiển nhiên quen thuộc là: hiểu biết người đâu mà có? Có cách nào? Hoạt động hình thành kiến thức Mục tiêu: Học sinh biết nhận thức, trình nhận thức diễn nào? Thế thực tiễn Phương thức tổ chức: Phần hình thành kiến thức mới, gv kết hợp nhiều phương pháp kĩ thuật dạy học khác Cụ thể: Thế nhận thức? Mục tiêu : Học sinh nêu khái niệm nhận thức, nhận thức trình gồm hai giai đoạn nhận thức cảm tính nhận thức lý tính Phương thức tổ chức: Thảo luận nhóm, làm việc cá nhân, thuyết trình Các bước Chuyển giao nhiệm vụ Hoạt động giáo viên *Tìm hiểu hai giai đoạn nhận thức cảm tính GV chia lớp thành nhóm thảo luận câu hỏi: - Nhóm 3: Chỉ đặc điểm chanh Dựa vào đâu mà em biết đặc điểm - Nhóm : Chỉ cơng dụng chanh Dựa vào đâu mà em biết cơng dụng Các nhóm trình bày kết thảo luận giấy Thực -GV quan sát hs thảo luận, hướng dẫn nhiệm vụ giải đáp cần Hoạt động học sinh Kết -HS báo cáo kết hình thức thực thuyết trình.2 nhóm chung vấn nhiệm vụ đề GV định nhóm lên trình bày, nhóm lại đồng tình trùng lặp ý kiến, bổ sung ý kiến khác -GV HS nhóm khác lắng nghe, sau phần thuyết trình nhóm nhận xét, phản biện -GV nhận xét sau kết luận cho nhóm -GV dẫn dắt để HS hiểu nhận thức cảm tính nhận thức lý tính + Sự tiếp xúc trực tiếp quan cảm giác người như: mắt, mũi, miệng….cho ta biết đặc điểm bên ngồi chanh giai đoạn nhận thức cảm tính + Cơng dụng chanh thể chất vật Đây giai đoạn nhận thức lý tính Muốn biết điều nhà khoa phải sâu nghiên cứu thao tác tư như: phân tích, so sánh, tổng hợp, khái quát hóa… dựa tài liệu nhận thức cảm tính đem lại Nhận thức gì? (GV HS kết -Đại diện nhóm thuyết trình dựa phiếu câu hỏi cho -HS lại nhóm bổ sung -HS nhóm khác nhận xét, bổ sung đặt câu hỏi chưa rõ -HS nhóm nghe nhận nhiệm vụ - Trao đổi thống cách hiểu -Ghi kết thảo luận giấy luận) Sản phẩm mong đợi -GV quan sát thái độ học tập HS -Đánh giá phần khả tư logic HS Từ hoạt động học tập trên, hs có hiểu biết ban đầu trình nhận thức, trả lời câu hỏi đặt phần khởi động người lại có hiểu biết vật này, tượng đến khái niệm nhận thức gì? Ghi nhớ: Thực tiễn gì? Mục tiêu: HS hiểu thực tiễn gì? Thực tiễn có dạng nào? Phương thức tổ chức: Thảo luận lớp, nêu vấn đề Các bước Hoạt động giáo viên Chuyển GVphổ biến; Sau em giao nhiệm xem hình ảnh số hoạt động thực vụ tiễn (Các hình ảnh đánh số từ đến hết) Yêu cầu em thảo luận lớp với câu hỏi sau: - Tìm hình ảnh liên quan đến hoạt động sản xuất vật chất - Tìm hình ảnh liên quan đến hoạt động trị- xã hội - Tìm hình ảnh liên quan đến hoạt động thực nghiệm khoa học - Những hoạt động nhằm mục đích gì? - Trong hoạt động trên, hoạt động có ý nghĩa định nhất? Vì sao? Thực nhiệm vụ -GV chiếu file chứa hình ảnh chuẩn Hoạt động học sinh HS lắng nghe GV phổ biến -HS quan sát hình ảnh, làm việc cá nhân bị sẵn cho HS quan sát -Theo dõi phần làm việc HS cách xếp thứ tự hình ảnh theo u cầu vào giấy nháp, sau đối chiếu với bạn nhóm để có kết - HS trả lời nhận xét Kết luận - GV gọi HS trả lời nhận xét phần thực trả lời HS - HS lắng nghe, ý kiến nhiệm vụ - GV dẫn dắt giải thích thêm khái nhận xét, bổ xung niệm thực tiễn -Ghi chép ý vào - GV chốt lại kiến thức Sản phẩm Hiểu dạng mong đợi -HS xếp hình ảnh cho vào hoạt động thực nhóm hoạt động thực tiễn tiễn -Rèn khả quan sát nhanh ghi nhớ Ghi nhớ: Kết mong đợi từ hoạt động hình thành kiến thức:Thơng qua chuỗi hoạt động, GV giúp hs tự khám phá kiến thức Đó hiểu biết xung quanh vấn đề nhận thức, thực tiễn vai trò thực tiễn Đồng thời góp phần giúp hs rèn luyện số kĩ như: tự học, làm việc hợp tác, thuyết trình Hoạt động luyện tập Mục đích: HS vận dụng kiến thức vừa học để trả lời số câu hỏi, tập GV kiểm tra mức độ lĩnh hội kiến thức học sinh Cụ thể, hs củng cố, hoàn thiện thêm kiến thức trình nhận thức, thực tiễn vai trò quan trọng thực tiễn nhận thức Đồng thời rèn luyện khả ghi nhớ, vận dụng, tư logic Phương thức tổ chức: HS trả lời nhanh câu hỏi trắc nghiệm, với câu hỏi hs giơ tay nhanh trả lời, hs thuộc nhóm nào, nhóm ghi thêm điểm Câu Quá trình phản ánh vật tượng giới khách quan vào óc người để tạo nên hiểu biết chúng gọi A.Nhận thức B.Thực tiễn C Nhận thức lí tính D.Nhận thức cảm tính Câu 2.Giai đoạn nhận thức sau cho ta biết cách làm để biết chanh có chưa nhiều vitamin C ? A.Nhận thức cảm tính B.Nhận thức lí tính C.Nhận thức khách quan C.Nhận thức trực tiếp Câu 3.Những hoạt động vật chất có mục đích, mang tính lịch sử - xã hội người nhằm cải tạo tự nhiên xã hội gọi A lao động B thực tiễn C cải tạo D nhận thức Câu Việc làm hoạt động trị xã hội? A sáng tạo máy bóc hành tỏi B nghiên cứu giống lúa C chế tạo rơ-bốt làm việc nhà D qun góp ủng hộ người nghèo Đáp án: Câu Đáp án A A B D Kết mong đợi: HS trả lời câu hỏi cách nhanh Hoạt động vận dụng, mở rộng Mục đích: HS vận dụng kiến thức học để lí giải số quan điểm đời sống, biết áp dụng học vào việc làm hàng ngày Phương thức tổ chức: Giao tập để hs hoàn thiện lớp kết hợp với tập nhà Cụ thể: Hãy nêu nhận xét em việc thực nhận thức thực tiễn thân học tập, sống - Cung cấp địa hướng dẫn hs cách tìm câu chuyện nhận thức cảm tính nhận thức lí tính mạng Intenet - Sưu tầm số dẫn chứng thể nhận thức cảm tính nhận thức lí tính sống ngày Kết mong đợi: Các sản phẩm học sinh theo yêu cầu TIẾT 2: VAI TRÒ CỦA THỰC TIỄN ĐỐI VỚI NHẬN THỨC I MỤC TIÊU BÀI HỌC Học xong chủ đề học sinh cần nắm Kiến thức: Hiểu vai trò thực tiễn nhận thức Kỹ năng: Giải thích vai trò thực tiễn nhận thức, lấy ví dụ thực tiễn để chứng minh Thái độ: Có ý thức khắc phục tình trạng học lí thuyết mà thực hành, biết vận dụng điều học vào sống để kiến thức thu nhận trở nên có ích Các lực hướng tới: Năng lực tự nhận thức , lực tư sáng tạo, lực giao tiếp, lực tự chủ, lực tư phê phán, lực giải vấn đề, lực hợp tác…… II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN HỌC SINH Giáo viên - Kế họach dạy học - Máy tính, máy chiếu, giấy Ao, bút Học sinh SGK, ghi III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC 1.Hoạt động khởi động Mục tiêu: Học sinh(HS )chia sẻ hiểu biết qua trò chơi, từ định hướng nội dung học tìm hiểu nhận thức, thực tiễn Phương thức tổ chức: Hoạt động khởi động tiến hành thông qua nêu vấn đề Các bước Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Chuyển giao - GV nêu vấn đề tình nhiệm vụ sau: Có lần sinh viên -HS nghe GV phổ biến hỏi Clốt Béc- na ( 1813- 1878), nhà yêu cầu sinh lý học người Pháp: - Thưa thầy, điều quan trọng y học? - Những kiện thực tiễn! – Ông rành rọt trả lời - GV đưa câu hỏi thảo luận: Em có đồng tình với ý kiến Clốt Béc- na khơng? Vì sao? GV giám sát việc thảo luận HS Thực - HS suy nghĩ, trao đổi nhiệm vụ Phát vấn Sau HStrả lời, GV kết luận HScó thể trả lời: đề dẫn dắt tới vấn đề cần giải Đồng tình hay khơng đồng tình Thực tiễnvai trò nhận thức? Để hiểu điều học hơm Kết mong đợi từ hoạt động: Làm nảy sinh thắc mắc HS, khiến HS muốn giải đáp vai trò thực tiễn nhận thức Hoạt động hình thành kiến thức Mục tiêu: Học sinh hiểu vai trò thực tiễn nhận thức Thực tiễn sở, động lực, mục đích vầ tiêu chuẩn chân lý Phương thức tổ chức:Thảo luận nhóm Vai trò thực tiễn nhận thức Các bước Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Chuyển giao Gv chia lớp thành nhóm thảo nhiệm vụ luận câu hỏi: -Nhóm 1: Em hiểu sở gì? Vì HS nhận nhiệm vụ nói thực tiễn sở nhận nhóm Nghe kĩ thức? Cho ví dụ hướng dẫn giáo viên -Nhóm 2:Em hiểu động lực gì? Vì nói thực tiễn động lực nhận thức? Cho ví dụ -Nhóm 3: Em hiểu mục đích gì? Vì nói thực tiễn mục đích -Nhận phiếu câu hỏi, nhận thức giấy tơki bút -Nhóm 4:Chân lý gì? Vì nói thực tiễn tiêu chuẩn chân lý? -Câu hỏi thảo luận nhóm chiếu trực tiếp bảng chiếu -Mỗi nhóm có tờ tơki, bút dạ, hs ghi kết dùng kết để thuyết trình Thực -HS đọc sgk nhiệm vụ -GV quan sát hs thảo luận, hướng - Trao đổi thống dẫn giải đáp cần cách hiểu -Trả lời câu hỏi phiếu học tập -Tìm ví dụ minh họa Kết thực -HS báo cáo kết hình nhiệm vụ thức thuyết trình -GV HSnhóm khác lắng nghe, sau phần thuyết trình nhóm nhận xét, phản biện -GV nhận xét sau kết luận cho nhóm -GV kết luận cho tồn nội dung -Đại diện nhóm thuyết trình dựa phiếu câu hỏi cho -HS lại nhóm bổ sung -HS nhóm khác nhận xét, bổ sung đặt câu hỏi chưa rõ Sản phẩm mong - Sản phẩm làm việc nhóm đợi HS -Các ví dụ tương đối xác mà hs tìm HS hiểu vai trò quan trọng thực tiễn nhận thức cần thiết việc phải vận dụng kiến thức có vào thực tiễn Kết mong đợi từ hoạt động hình thành kiến thức:Thơng qua chuỗi hoạt động, GV giúp HS tự khám phá kiến thức Đó hiểu biết xung quanh vấn đề vai trò thực tiễn nhận thức Đồng thời góp phần giúp HS rèn luyện số kĩ như; tự học, làm việc hợp tác, thuyết trình, trải nghiệm 3.Hoạt động luyện tập Mục đích: HS vận dụng kiến thức vừa học để trả lời số câu hỏi, tập GV kiểm tra mức độ lĩnh hội kiến thức học sinh Cụ thể, HS củng cố, hoàn thiện thêm kiến thức vai trò quan trọng thực tiễn nhận thức Đồng thời rèn luyện khả ghi nhớ, vận dụng, tư logic Phương thức tổ chức: HS trả lời nhanh câu hỏi trắc nghiệm, với câu hỏi HS giơ tay nhanh trả lời Câu 1.Người xưa, nhờ có lần sét đánh cháy rừng nên khám phá thức ăn nướng chín ngon Từ họ biết dùng lửa để nướng thức ăn Điều phản ánh vai trò sau thực tiễn nhận thức? A Là sở B Là động lực C Là mục đích D Là tiêu chuẩn Câu 2.Nói “Thực tiễn đưa đơn đặt hàng cho nhận thức” cách mơ tả vai trò sau thực tiễn nhận thức? A Là sở B Là động lực C Là mục đích D Là tiêu chuẩn Câu 3.Chỉ có đem tri thức mà người thu nhận kiểm nghiệm qua thực tế đánh giá tính đắn hay sai lầm chúng Điều thể hiện, thực tiễn A Cơ sở nhận thức B Mục đích nhận thức C Động lực nhận thức D Tiêu chuẩn chân lí Câu Các nhà khoa học tìm vắc – xin phòng bệnh đưa vào sản xuất Điều thể vai trò thực tiễn? A Cơ sở nhận thức B Mục đích nhận thức C Động lực nhận thức D Tiêu chuẩn chân lí Đáp án: Câu Đáp án A B D B Kết mong đợi: HS trả lời câu hỏi cách nhanh Hoạt động vận dụng Mục đích: HS vận dụng kiến thức học để lí giải số quan điểm đời sống, biết áp dụng học vào việc làm hàng ngày Phương thức tổ chức: Giao tập để HS hoàn thiện lớp HSlàm tập sgk trang 44 Kết mong đợi: Các sản phẩm học sinh theo yêu cầu Hoạt động mở rộng Mục đích: HS vận dụng kiến thức học để lí giải số quan điểm đời sống, biết áp dụng học vào việc làm hàng ngày Phương thức tổ chức: Giao tập nhà để HS hoàn thiện Câu hỏi: Đọc thông tin cách mạng cơng nghiệp 4.0 sau lập luận tìm mối liên hệ thực tiễn nhận thức, ghi giấy Kết mong đợi: Các sản phẩm học sinh theo yêu cầu ... TIẾT 2: VAI TRÒ CỦA THỰC TIỄN ĐỐI VỚI NHẬN THỨC I MỤC TIÊU BÀI HỌC Học xong chủ đề học sinh cần nắm Kiến thức: Hiểu vai trò thực tiễn nhận thức Kỹ năng: Giải thích vai trò thực tiễn nhận thức, ... thức Mục tiêu: Học sinh hiểu vai trò thực tiễn nhận thức Thực tiễn sở, động lực, mục đích vầ tiêu chuẩn chân lý Phương thức tổ chức:Thảo luận nhóm Vai trò thực tiễn nhận thức Các bước Hoạt động giáo... nướng thức ăn Điều phản ánh vai trò sau thực tiễn nhận thức? A Là sở B Là động lực C Là mục đích D Là tiêu chuẩn Câu 2.Nói Thực tiễn đưa đơn đặt hàng cho nhận thức cách mơ tả vai trò sau thực tiễn
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TIỄN VÀ VAI TRÒ CỦA THỰC TIỄN ĐỐI VỚI NHẬN THỨC, THỰC TIỄN VÀ VAI TRÒ CỦA THỰC TIỄN ĐỐI VỚI NHẬN THỨC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay