Tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng (Luận văn thạc sĩ)

93 1 0
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 16:15

Tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Đà NẵngTội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Đà NẵngTội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Đà NẵngTội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Đà NẵngTội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Đà NẵngTội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Đà NẵngTội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Đà NẵngTội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Đà NẵngTội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TRƯƠNG THÙY TRANG TỘI ĐÁNH BẠC, TỘI TỔ CHỨC ĐÁNH BẠC HOẶC BẠC THEO PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠCLUẬT HỌC HÀ NỘI, năm 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TRƯƠNG THÙY TRANG TỘI ĐÁNH BẠC, TỘI TỔ CHỨC ĐÁNH BẠC HOẶC BẠC THEO PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Luật hình Tố tụng hình Mã số: 838.01.04 LUẬN VĂN THẠCLUẬT HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN VĂN HIỂN HÀ NỘI, năm 2018 LỜI CẢM ƠN Để hồn thành khóa học Luận văn Thạc sỹ mình, trước hết em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám đốc, Khoa, Phòng, thầy cô giáo Học viện Khoa học Xã hội nhiệt tình truyền đạt kiến thức qúy báu cho em suốt q trình học tập hồn thành Luận văn Thạc sỹ Em xin trân trọng cảm ơn TS Nguyễn Văn Hiển – Người thầy hướng dẫn khoa học tận tình giúp đỡ em hồn thiện Luận văn LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu Luận văn Thạc sỹ Luật học “Tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc bạc theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng” hồn tồn trung thực khơng trùng lặp với đề tài khác lĩnh vực Các thơng tin, tài liệu trình bày luận văn ghi rõ nguồn gốc Luận văn công trình nghiên cứu nhân tơi hướng dẫn khoa học TS Nguyễn Văn Hiển Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm lời cam đoan Tác giả luận văn Trương Thùy Trang MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LUẬT VỀ TỘI ĐÁNH BẠC, TỘI TỔ CHỨC ĐÁNH BẠC HOẶC BẠC 1.1 Khái niệm, dấu hiệu pháptội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc bạc 1.2 Khái quát trình hình thành phát triển luật hình Việt Nam quy định tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc bạc 25 CHƯƠNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ HIỆN HÀNH VỀ TỘI ĐÁNH BẠC, TỘI TỔ CHỨC ĐÁNH BẠC HOẶC BẠCTHỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 32 2.1 Quy định pháp luật hình hành tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc bạc 32 2.2 Thực tiễn áp dụng pháp luật tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc bạc Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng 37 CHƯƠNG CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ ÁP DỤNG ĐÚNG PHÁP LUẬT VỀ TỘI ĐÁNH BẠC, TỘI TỔ CHỨC ĐÁNH BẠC HOẶC BẠC TRONG THỰC TIỄN XÉT XỬ CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 59 3.1 Các giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc bạc 59 3.2 Một số giải pháp để áp dụng pháp luật thực tiễn xét xử Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng 66 KẾT LUẬN 78 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BLHS : Bộ luật hình BLTTHS : Bộ luật tố tụng hinhg GS : Giáo HĐXX : Hội đồng xét xử HTND : Hội thẩm nhân dân HĐTP : Hội đồng thẩm phán NXB : Nhà xuất NQ : Nghị PLHS : Pháp luật hình TAND : Tòa án nhân dân TANDTC : Tòa án nhân dân tối cao Th.S : Thạc sỹ TNHS : Trách nhiệm hình TS : Tiến sỹ VKSND : Viện kiểm sát nhân dân DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Bảng thống kê số vụ số bị cáo phạm tội nói chung so sánh với số vụ số bị cáo phạm tội đánh bạc nói riêng giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2017 38 Bảng 2.2 Bảng thống kê kết định tội danh tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc bạc giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2017 40 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1 Biểu đồ thống kê số vụ án nói chung so sánh với số vụ án đánh bạc nói riêng giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2017 39 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nước ta có bước tiến rõ rệt Tuy nhiên, bên cạnh đó, phát triển có tác động tiêu cực đến xã hội mà số biểu tệ nạn xã hội có xu hướng gia tăng, đặc biệt vấn đề tệ nạn cờ bạc, dẫn đến nhiều hệ lụy Tại thành phố lớn, tình hình tội phạm đánh bạc diễn phức tạp khiến quan có thẩm quyền gặp khó khăn việc phòng chống tội phạm Đà Nẵng thành phố điển hình đề cao tinh thần đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung, đặc biệt tội phạm liên quan đến cờ bạc nói riêng Qua nghiên cứu thực tiễn thấy tình hình tội phạm tội đánh bạc năm qua địa bàn thành phố Đà Nẵng không gia tăng mạnh số lượng, phương thức tổ chức, quy mơ hoạt động tội phạm diễn biến ngày phức tạp, thể phương diện như: phương thức tinh vi, đa dạng với hệ thống chân rết rộng khắp; địa bàn hoạt động mở rộng vượt khỏi phạm vi nước để tổ chức đánh bạc; lợi nhuận bất đối tượng thu khổng lồ… Những vấn đề làm ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế, ảnh hưởng đến tình hình trị, văn hóa, trật tự an tồn xã hội thành phố nguyên nhân làm phát sinh nhiều loại tội phạm khác Trong Bộ luật hình Việt Nam 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 tội đánh bạc quy định Điều 321 tội tổ chức đánh bạc bạc quy định Điều 322 Trên thực tế, tội đánh bạc tội tổ chức đánh bạc bạc có diễn biến ngày phức tạp gây hậu nghiêm trọng nhiều mặt đời sống xã hội địa phương, đặc biệt xâm phạm nghiêm trọng đến trật tự an tồn cơng cộng Vì giai đoạn nay, việc nghiên cứu đặc điểm, chất tội đánh bạc để hoàn thiện hệ thống pháp luật cần thiết Nhận thức điều đó, tác giả chọn đề tài: “Tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc bạc theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng” làm đề tài luận văn thạcluật học Tình hình nghiên cứu đề tài Trong trình làm luận văn, tác giả tham khảo, nghiên cứu số tài liệu giáo trình, sách chun khảo, luận văn cơng bố sau: - GS.TS Võ Khánh Vinh (2013), Lý luận chung định tội danh, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội; GS.TS Võ Khánh Vinh – TS Cao Thị Oanh (2013), Luật Thi hành án hình sự, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội; Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội (2006), Giáo trình Luật tố tụng hình Việt Nam, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội; Tòa án nhân dân tối cao (2014), Tài liệu tập huấn nghiệp vụ xét xử vụ án hình sự, Nxb Văn hóa Thơng tin, Hà Nội; Học viện Tòa án (2015), Tài liệu Bồi dưỡng nghiệp vụ xét xử vụ án hình sự, Nxb Cơng an nhân dân… - Các luận văn: Phan Thị Ngọc Q (2013), Tội đánh bạc luật hình Việt Nam; Trịnh Công Thương (2015), Các tội liên quan đến cờ bạc theo luật hình Việt Nam sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Luận văn thạcLuật học, Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội; Lê Hồng Nam (2016), Tội tổ chức đánh bạc theo luật hình Việt Nam (trên sở số liệu thực tiễn địa bàn thành phố Đà Nẵng, Luận văn ThạcLuật học, Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội; Bùi Minh Giang (2014), Tội đánh bạc theo luật hình Việt Nam thực tiễn xét xử địa bàn tỉnh Hòa Bình, Luận văn ThạcLuật học, Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội ngành Kiểm sát nhân dân nói chung phải nâng cao trách nhiệm, vai trò Viện kiểm sát cấp đấu tranh phòng, chống tội phạm, phải đảm bảo việc khởi tố, điều tra, việc áp dụng biện pháp tố tụng có cứ, pháp luật Bên cạnh đó, Viện kiểm sát phải phối hợp chặt chẽ với quan điều tra công tác tiếp nhận xử lý tin báo tố giác tội phạm, công tác khám nghiệm trường, công tác điều tra để bảo đảm điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, pháp luật loại tội phạm - Đối với Tòa án - quan có chức xét xử đồng thời chủ thể phòng ngừa tội phạm Trong hoạt động xét xử mình, Tòa án phải đảm bảo tun phạt người, tội, khơng bỏ lọt tội phạm Tòa án cần phải thường xuyên tổng kết thực tiễn xét xử để đề xuất hoàn thiện quy định pháp luật hình tội cờ bạc, xây dựng hệ thống án lệ tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc làm sở giải vụ án hình Bên cạnh đó, Tòa án cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật thơng qua phiên tòa phiên tòa xét xử lưu động Bốn là, cơng tác đạo, tổ chức xét xử áp dụng pháp luật; Để đáp ứng nhu cầu cải cách pháp cần phải có chế phù hợp, tạo điều kiện cho Hội đồng xét xử xét xử cách độc lập tuân theo pháp luật Khoản Điều 103 Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 quy định rõ nguyên tắc: “Thẩm phán, Hội thẩm xét xử độc lập tuân theo pháp luật; nghiêm cấm quan, tổ chức, cá nhân can thiệp vào việc xét xử Thẩm phán, Hội thẩm” Tuy nhiên, thực tế cho thấy Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân đơi bị chi phối nhiều yếu tố khác chưa thực độc lập hoàn toàn việc đưa định mà phụ thuộc vào chế quản lý quan Tòa án cấp, quan Đảng, Nhà nước Từ thực tế đó, cần tiếp 71 tục hoàn thiện mối quan hệ lãnh đạo Đảng hoạt động xét xử Tòa án mối quan hệ Tòa án với quan Nhà nước khác; Tòa án với quan tiến hành tố tụng, mối quan hệ cấp Tòa án theo tinh thần Nghị 40-NQ/BCT ngày 02/5/2005 Bộ Chính trị Chiến lược cải cách pháp đến năm 2020 Năm là, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức pháp luật; Phổ biến cho công dân nhận thức tôn trọng pháp luật công tác cấp thiết để phòng chống tội phạm nói chung tội phạm đánh bạc nói riêng Bên cạnh cần phối hợp nâng cao ý thức trách nhiệm người tiến hành tố tụng vụ án hình nói chung vụ án hình tội đánh bạc nói riêng Chúng ta sử dụng phương tiện thông tin đại chúng để phổ biến rộng rãi gương người tốt, việc tốt; phản ánh kịp thời tượng tiêu cực, giúp quan chuyên trách phát hành vi vi phạm pháp luật hoạt động xét xử, đảm bảo việc định tội danh định hình phạt vụ án hình ln khách quan, cơng pháp luật Cụ thể, thực đa dạng hóa hình thức tun truyền, như: tổ chức phiên tòa giả định, phiên tòa lưu động tuyên truyền pháp luật; tổ chức thi, sân khấu hóa chủ đề tuyên truyền; tuyên truyền qua phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức triển lãm tranh ảnh; tuyên truyền hiệu, băng rôn, Việc tuyên truyền phải triển khai rộng rãi, từ Trung ương đến địa phương để tránh biểu tiêu cực nhà biết, việc làm, không quan tâm đến người xung quanh, xây dựng cho người dân nâng cao ý thức phòng ngừa tội phạm, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật Đối với công tác giáo dục cần phải lựa chọn nội dung phương pháp truyền đạt, giảng dạy phù hợp với lứa tuổi trình độ nhận thức Các thầy 72 giáo - người lái đò cho hệ trẻ phải người tiên phong công tác xây dựng pháp luật trường học để học sinh, sinh viên có nhận thức pháp luật, nhà trường nên có hoạt động tìm hiểu pháp luật như: cho học sinh, sinh viên thực hành tình pháp luật, phiên tòa giả định; tổ chức thi, chương trình hùng biện pháp luật, Chi đoàn, Liên Chi đoàn trường Đại học nên giao lưu với Chi đồn Tòa án nhân dân để tạo hội cho sinh viên tham gia thực tế phiên tòa xét xử nói chung phiên tòa xét xử tội đánh bạc nói riêng Để cơng tác tun truyền pháp luật phổ biến rộng rãi đến toàn dân cần có phối hợp người dân với quyền địa phương tổ chức trị xã hội hội phụ nữ, đoàn niên, nhà trường, gia đình: - Gia đình nhà trường phối hợp với đoàn niên thực biện pháp tuyên truyền, giáo dục thiếu niên, học sinh, sinh viên Tổ chức thêm chương trình xã hội phù hợp, xem sân chơi lành mạnh cho tầng lớp nhân dân, đặc biệt trọng đến tầng lớp thiếu niên, học sinh, sinh viên để xây dựng, giáo dục cho họ kỹ sống, ý thức tuân thủ pháp luật, sống lợi ích chung xã hội - Những người bị kết án có tiền án, tiền cần địa phương quan tâm theo dõi chặt chẽ, không cho họ quay lại đường phạm pháp Công tác cần có phối hợp lực lượng cơng an, gia đình tổ chức xã hội thực theo kế hoạch có phân cơng theo dõi, quản lý, khơng tạo phương tiện để họ có hội phạm tội, giúp họ thấy lỗi lầm, hậu mà họ gây trách nhiệm pháp lý tái phạm, tạo hội cho họ học tập, vui chơi lành mạnh, hòa nhập với cộng đồng, tạo công ăn việc làm để ổn định sống 73 Sáu là, tăng cường sở vật chất điều kiện đảm bảo khác cho quan pháp; Hiện đời sống cán cơng chức Tòa án cấp chưa quan tâm mức, đồng lương thấp so với áp lực cơng việc mặt chung xã hội, mà dễ nảy sinh vấn đề tiêu cực Do đó, để đảm bảo vụ án xét xử cơng minh, hình phạt định xác, người tội pháp luật cần có biện pháp cụ thể để xây dựng đội ngũ Thẩm phán Hội thẩm sạch, liêm khiết, có lương tâm có lĩnh nghề nghiệp vững vàng Một vấn đề cốt lõi để ngăn chặn giảm tiêu cực ngành pháp sách tiền lương dành cho cán pháp Cần có chế độ phù hợp với sức lao động trí óc dành cho cán pháp, có họ n tâm cống hiến, làm việc với tinh thần “phụng cơng thủ pháp, chí công vô tư” Bảy là, giải pháp kinh tế - xã hội; Tội phạm cờ bạc nói chung tượng tiêu cực có nguyên nhân từ vấn đề kinh tế - xã hội Do đó, để đấu tranh tội phạm giải pháp kinh tế - xã hội đóng vai trò quan trọng, thực tế chứng minh hoạt động phát triển kinh tế giữ vai trò tảng, yếu tố hàng đầu phát triển xã hội, thông qua phát triển kinh tế nâng cao tiềm lực Nhà nước nhân dân Phát triển kinh tế đồng thời nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh, huy động tổng thể nguồn lực xã hội vào hoạt động Kinh tế phát triển trình độ văn hóa, đời sống điều kiện vật chất người dân nâng lên, ý thức chấp hành pháp luật người dân tốt Kinh tế phát triển tạo điều kiện thuận lợi nguồn lực tài để nhà nước đáp ứng cơng tác xây dựng, triển khai áp dụng pháp luật, kinh tế phát triển nhà nước có điều kiện nguồn lực để đầu cho lĩnh vực xã hội, tạo điều kiện cho người 74 dân có điều kiện vui chơi giải trí lành mạnh, hạn chế hành vi vi phạm pháp luật Để đẩy mạnh việc phát triển kinh tế, thời gian đến quyền thành phố cần tập trung thực có hiệu mà Nghị Đại hội Đảng thành phố lần thứ XXI đề ra, là: Đổi mơ hình tăng trưởng để kinh tế thật phát triển theo chiều sâu, tiếp thu ứng dụng tiến khoa học, công nghệ nguồn nhân lực chất lượng cao Đẩy mạnh việc cải thiện môi trường đầu tư, thu hút mạnh mẽ nguồn vốn nước Phát triển đa dạng ngành dịch vụ, dịch vụ có giá trị gia tăng cao, phát huy tốt vai trò trung tâm dịch vụ, thương mại, tài - ngân hàng, y tế, giáo dục đào tạo khu vực Phát triển nhanh du lịch, coi mũi nhọn kinh tế thành phố Phát triển tồn diện nơng, lâm, ngư nghiệp, nâng cao chất lượng tiêu chí xây dựng nơng thơn Đồng thời, quyền thành phố cần có giải pháp khắc phục hạn chế việc thị hóa diễn trước đây, cần có định hướng mang tính lâu dài việc chuyển đổi ngành ngề cho người nông dân sau giải tỏa, thu hồi đất bị cơng ăn việc làm, có cơng việc mới, ổn định sống, tránh không để xảy tình trạng lâm vào tệ nạn xã hội mà nguyên nhân thất nghiệp với giải pháp cụ thể, như: - Tổ chức đào tạo nghề miễn phí cho hộ dân bị đất sản xuất, khuyến khích phát triển làm hàng thủ cơng mỹ nghệ xuất khẩu, thành lập số hợp tác xã, làng nghề truyền thống để thu hút nguồn vốn nhân dân để giải công ăn việc làm, hạn chế thời gian nhàn rỗi người dân - Tăng cường mở Hội chợ việc làm, Trung tâm giới thiệu việc làm… để giải việc làm mang tính thời vụ cho lao động nhàn rỗi, nhằm 75 hạn chế nguyên nhân điều kiện làm phát sinh tội phạm nói chung có tội phạm cờ bạc Tiếp tục đẩy mạnh việc thực chương trình sách xã hội, thu hút thêm nguồn đầu nước, góp phần giải việc làm cho người lao động, để phát triển kinh tế thành phố Bên cạnh đó, quyền thành phố cần đầu tư, xây dựng sân chơi lành mạnh mang tính xã hội lợi ích cơng cộng Nhà nước đầu tư, khuyến khích người dân đến vui chơi, giải trí nhằm hạn chế loại hình văn hóa độc hại từ nước ngồi, rủ rê, lơi kéo đối tượng xấu mà khơng lợi ích kinh tế Thực tốt việc phát triển kinh tế - xã hội đáp ứng nhu cầu đáng người dân góp phần hạn chế việc kiếm tiền đường bất hợp pháp có việc đánh bạc tổ chức đánh bạc bạc Tiểu kết Chương Từ nguyên nhân, vướng mắc bất cập áp dụng quy định pháp luật tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc bạc thực tiễn định tội danh định hình phạt Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng, luận văn đưa hai nhóm giải pháp nhằm hồn thiện pháp luật đảm bảo áp dụng pháp luật tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc bạc Nhóm giải pháp thứ kiến nghị, sử đổi, bổ sung thêm số quy định pháp luật tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc bạc, cụ thể: sửa đổi tên gọi, cấu trúc điều luật; sửa đổi nội dung điều luật kiến nghị cần nghiên cứu ban hành văn hướng dẫn cụ thể phân biệt tội đánh bạc, hành vi tổ chức đánh bạc bạc với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hành vi gian dối xếp đánh bạc xếp kết Nhóm giải pháp thứ hai số giải pháp khác nhằm đảm bảo áp dụng đúng, nâng cao hiệu áp dụng pháp luật tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc 76 bạc, cụ thể là: vấn đề tuyển dụng cán quản lý cán bộ; nâng cao công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, tăng cường đội ngũ Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân chức danh pháp khác; nâng cao chất lượng hoạt động điều tra, truy tố, xét xử; đẩy mạnh công tác đạo, tổ chức xét xử áp dụng pháp luật; tích cực phổ biên, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức pháp luật sâu rộng cho nhân dân; tăng cường sở vật chất điều kiện đảm bảo khác cho quan pháp đề cao số giải phái kinh tế - xã hội Đó giải pháp mà tác giả thiết nghĩ cần phải có để nâng cao hiệu cơng tác xét xử hiệu áp dụng pháp luật tội đánh bạc 77 KẾT LUẬN Các tội phạm đánh bạc trở thành vấn đề nhức nhối việc phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm trật tự xã hội Sự tác động tiêu cực kinh tế thị trường yếu tố khách quan chủ quan khác khiến cho tội phạm cờ bạc phát triển có tính chất phức tạp Điều đòi hỏi hệ thống pháp luật hình phải có điều chỉnh phù hợp với diễn biến ấy, tạo sở cho hoạt động áp dụng pháp luật vào thực tiễn diễn thuận lợi, đạt hiệu cao Thực chức xét xử, năm qua, TAND thành phố Đà Nẵng xét xử vụ án đánh bạc với số lượng lớn vụ án giải triệt để, áp dụng pháp luật, người tội, khơng có oan sai hay bỏ lọt tội phạm Tuy nhiên, qua nghiên cứu tội phạm cờ bạc từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng cho thấy, có điểm chưa thống pháp luật hình quy định tội phạm đánh bạc với biểu mới, phát sinh thực tiễn phạm tội Điều gây khó khăn định cho trình tố tụng thiếu vắng sở pháp lý, pháp luật chưa thể bao quát hết hành vi phạm tội ngày tinh vi Mặc dù BLHS năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 phần tăng tính răn đe chế tài xử phạt người phạm tội, nhiên, theo tác giả chế tài chưa đủ tính răn đe Chính điều khiến cho tội phạm đánh bạc địa bàn thành phố Đà Nẵng nói riêng nước nói chung ngày phức tạp hành vi cách thức thực Kết nghiên cứu cho thấy thực tiễn xét xử có sai sót, hạn chế định tội danh khơng định hình phạt chưa xác Ngun nhân số vướng mắc việc xác định tiền vật dùng để đánh bạc, khó khăn việc xác định loại phương tiện 78 toán việc thua đánh bạc thiếu sót cho bị cáo hưởng tình tiết giảm nhẹ hưởng án treo khơng đúng… Những sai sót bất cập ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu phòng, chống tội phạm đánh bạc Chính mà luận văn đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật đảm bảo áp dụng pháp luật thực tiễn xét xử như: hoàn thiện quy định BLHS theo hướng sửa đổi tên gọi điều luật cho xác, ví dụ nên tách tội tổ chức đánh bạc tội bạc thành hai tội độc lập, sửa đổi nội dung điều luật cụm từ “tiền vật” tài sản dùng vào việc đánh bạc nên sửa thành “tiền, vật tài sản khác” để bao quát trường hợp bạc sử dụng loại tài sản giấy tờ có giá nhằm vào mục đích đánh bạc giải pháp nên bỏ hình phạt tiền hình phạt chính, nên áp dụng hình thức chế tài có thời hạn để tăng mức độ răn đe tội phạm đánh bạc… Ngồi cần có giải pháp khác như, tăng cường nâng cao lực, phẩm chất đạo đức cán làm công tác xét xử, tăng cường sở vật chất cho hoạt động xét xử… Những giải pháp góp phần nâng cao hiệu áp dụng pháp luật phù hợp với thực tiễn không thành phố Đà Nẵng mà phù hợp với nhiều địa phương nước 79 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ThS Thái Chí Bình - Tòa án nhân dân thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang (2014), Những bất cập vài kiến nghị hoàn thiện hướng dẫn áp dụng tội đánh bạc ThS Thái Chí Bình - Tòa án nhân dân thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang (2015), Vướng mắc việc xác định số tiền số lần đánh bạc hình thức cá độ bóng đá Bộ pháp (1957), Thông 301-BTBTP/TT vấn đề trừ nạn cờ bạc, Hà Nội Bộ pháp (1957), Thông 2098-VHH-HS bổ sung Thông 301/VHH-HS việc trừ nạn cờ bạc, Hà Nội Bộ pháp (2017), Đặc san tuyên truyền pháp luật số 01/2017: Một số vấn đề chung Bộ luật hình sự, Hà Nội Bộ pháp (2017), Đặc san tuyên truyền pháp luật số 02/2017: Các tội phạm theo quy định pháp luật hình (Phần I), Hà Nội Bộ pháp (2017), Đặc san tuyên truyền pháp luật số 03/2017: Các tội phạm theo quy định pháp luật hình (Phần II), Hà Nội Lê Cảm (Chủ biên 2001), Giáo trình Luật hình Việt Nam, Khoa luật Đại học quốc gia Hà Nội, NXB Đại học quốc gia Chủ tịch nước (1948), Sắc lệnh 168, Hà Nội 10 Bùi Minh Giang (2014), Tội đánh bạc theo luật hình Việt Nam thực tiễn xét xử địa bàn tỉnh Hòa Bình, Luận văn ThạcLuật học, Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội 11 Học viện Tòa án (2015), Tài liệu Bồi dưỡng nghiệp vụ xét xử vụ án hình sự, Nxb Cơng an nhân dân 12 Hội đồng thẩm phán TAND tối cao (2003), Nghị số 02/2003/NQ HĐTP ngày 17 tháng năm 2003 hướng dẫn áp dụng số quy định BLHS năm 1999 13 Hội đồng thẩm phán TAND tối cao (2006), Nghị số 01/2006/NQ HĐTP ngày 12 tháng năm 2006 hướng dẫn áp dụng số quy định BLHS năm 1999 14 Hội đồng thẩm phán TAND tối cao (2010), Nghị số 01/2010/NQHĐTP ngày 22 tháng 10 năm 2010 hướng dẫn áp dụng số quy định Điều 248 Điều 249 BLHS năm 1999 15 Nguyễn Ngọc Hòa (2009), Giáo trình Luật hình Việt Nam – Trường Đại học Luật Hà Nội, NXB Công an nhân dân, Hà Nội 16 Dương Thanh Hiền - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam (2008), Thành lập Tòa án khu vực: Nhìn từ thực tiễn 17 Lê Văn Hưng (2005), Những vướng mắc áp dụng Điều 248, 249 Bộ luật hình 1999, Tạp chí Tòa án nhân dân số 14 18 Larry J Siegel (2001), Tội phạm học: Lý thuyết, mơ hình kiểu chữ, in Hoa Kỳ 19 Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội (2006), Giáo trình Luật tố tụng hình Việt Nam, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 20 Lê Hồng Nam (2016), Tội tổ chức đánh bạc theo luật hình Việt Nam (trên sở số liệu thực tiễn địa bàn thành phố Đà Nẵng, Luận văn ThạcLuật học, Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội 21 Phòng VKSND tỉnh Bình Định (2016), Thực trạng giải pháp nâng cao chất lượng hiệu thực hành quyền công tố kiểm sát điều tra vụ án tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc bạc quy định điều 248, 249 Bộ luật hình 22 Quốc hội (2013), Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013, Hà Nội 23 Quốc hội (1985), Bộ luật hình sự, Hà Nội 24 Quốc hội (1999), Bộ luật hình sự, Hà Nội 25 Quốc hội (2009), Bộ luật hình (sửa đổi, bổ sung), Hà Nội 26 Quốc hội (2009), Nghị số 33/2009/NQ-QH12 ngày 19/6/2009 việc thi hành Luật sửa đổi bổ sung số điều Bộ luật hình sự, Hà Nội; 27 Quốc hội (2015), Bộ luật hình sự, Hà Nội 28 ThS Đinh Văn Quế (2000), Thực tiễn xét xử pháp luật hình sự, Nxb Đà Nẵng, Đà Nẵng 29 ThS Đinh Văn Quế (2013), Một số vần đề phạm tộitổ chức Cổng thơng tin điện tử Tòa án nhân dân tối cao 30 Phan Thị Ngọc Quí (2013), Tội đánh bạc luật hình Việt Nam, Luận văn thạcLuật học, Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội 31 Lê Văn Sua (2007), Những vướng mắc xét xử hành vi ghi số đề tội đánh bạc theo Điều 248 Bộ luật hình sự, Tạp chí Tòa án nhân dân 32 Lê Văn Sua (2015), Tội Đánh bạc - vướng mắc, bất cập kiến nghị hồn thiện, Tạp chí Tòa án nhân dân 33 Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng (2017), Báo cáo tổng kết xét xử sơ thẩm năm từ năm 2013 đến năm 2017 34 Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng (2017), Báo cáo tổng kết xét xử phúc thẩm năm từ năm 2013 đến năm 2017 35 Tòa án nhân dân tối cao (2015), Một số ý kiến góp ý tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc tội bạc 36 Tòa án nhân dân tối cao (2014), Tài liệu tập huấn nghiệp vụ xét xử vụ án hình sự, Nxb Văn hóa Thơng tin, Hà Nội 37 Trần Minh Tơn - Viện chiến lược khoa học công nghệ Bộ công an (2014), Quan điểm giải pháp chiến lược phòng, chống tội phạm thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước 38 Trần Thị Thu Thủy – Tòa án nhân dân huyện Nhà Bè (2015), Một số ý kiến góp ý tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc tội bạc 39 Trịnh Tiến Việt – Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội (2008), Khái niệm phòng ngừa tội phạm góc độ tội phạm học, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế - Luật 24 40 Viện Khoa học pháp lý (2006), Từ điển Luật học, Nxb pháp Hà Nội 41 GS.TS Võ Khánh Vinh (2014), Luật hình Việt Nam phần chung, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội 42 GS.TS Võ Khánh Vinh – TS Cao Thị Oanh (2013), Luật Thi hành án hình sự, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội 43 GS.TS Võ Khánh Vinh (2013), Lý luận chung định tội danh, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội 44 GS TS Nguyễn Xuân Yêm, TS Phan Đình Khánh, Nguyễn Thị Kim Liên (2003), Mại dâm, ma túy, cờ bạc, tội phạm thời đại, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội PHỤ LỤC PHỤ LỤC Bảng thống kê số vụ án số vụ án bị cáo phạm tội tội đánh bạc từ năm 2013 đến năm 2017 KẾT QUẢ XÉT XỬ SƠ THẨM CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG SỐ BỊ CÁO ÁP DỤNG HÌNH PHẠT BỔ SUNG HÌNH PHẠT ĐƯỢC ÁP DỤNG (BỊ CÁO) Bị Năm Vụ cáo 2013 2014 2015 2016 2017 43 51 56 62 75 TỘI PHẠM 221 Tội đánh bạc Tội tổ chức đánh bạc bạc 275 Tội đánh bạc Tội tổ chức đánh bạc bạc 242 Tội đánh bạc Tội tổ chức đánh bạc bạc 311 Tội đánh bạc Tội tổ chức đánh bạc bạc 301 Tội đánh bạc Tội tổ chức đánh bạc bạc Miễn TNHS Khơng có tội miễn HP Đưa vào Các Cải trên trường giáo Tịch hình tạo 15 dưỡng Phạt Án năm Tử thu Phạt Trục phạt không năm năm năm chung giáo dục tiền treo trở hình tài tiền xuất bổ giam đến đến đến thân xã, phường xuống sản sung giữ 15 20 thị trấn khác năm năm năm 29 39 16 0 0 0 16 0 0 0 38 50 37 0 0 12 0 0 33 60 57 0 0 0 18 0 0 21 26 69 0 0 17 0 0 22 16 38 27 0 0 0 19 0 0 27 17 55 40 0 0 0 25 0 0 20 26 20 39 22 0 0 15 0 0 35 16 46 60 27 0 0 31 0 0 30 22 33 32 33 0 0 14 0 0 20 19 27 44 27 0 0 21 0 PHỤ LỤC Bảng thống kê số bị cáo phạm tội đánh bạc sau xét xử sơ thẩm có kháng cáo, kháng nghị kết xét xử phúc thẩm giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2017 THỐNG KÊ BỊ CÁO PHẠM CÁC TỘI ĐÁNH BẠC CÓ KHÁNG CÁO, KHÁNG NGHỊ Xét xử sơ thẩm Năm Vụ Bị cáo Kháng cáo Quyết định Kháng nghị cấp phúc thẩm Vụ Bị cáo Y án (bị cáo) Tăng Giảm Chuyển HP HP treo (bị cáo) (bị cáo) (bị cáo) Đình Hủy án (bị cáo) (vụ án) 2013 43 221 15 42 22 10 5 2014 51 275 20 68 39 14 2015 56 242 16 38 31 2016 62 311 27 84 60 6 10 2017 75 301 22 59 44 12 Tổng 287 1151 100 291 196 40 16 31 22 (Nguồn Văn phòng Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng) ... bạc, tội tổ chức đánh bạc gá bạc theo luật hình Việt Nam; - Quy định tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc gá bạc Bộ luật hình Việt Nam thực tiễn áp dụng pháp luật Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng; ... LUẬN VÀ PHÁP LUẬT VỀ TỘI ĐÁNH BẠC, TỘI TỔ CHỨC ĐÁNH BẠC HOẶC GÁ BẠC 1.1 Khái niệm, dấu hiệu pháp lý tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc gá bạc 1.1.1 Khái niệm tội đánh bạc luật hình Việt Nam Tội phạm... triển luật hình Việt Nam quy định tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc gá bạc 25 CHƯƠNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ HIỆN HÀNH VỀ TỘI ĐÁNH BẠC, TỘI TỔ CHỨC ĐÁNH BẠC HOẶC GÁ BẠC VÀ THỰC TIỄN ÁP
- Xem thêm -

Xem thêm: Tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng (Luận văn thạc sĩ), Tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay