CHỦ ĐỀ: HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO môn Công nghệ 11

25 2 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 16:15

Chủ đề hình chiếu trục đo được xây dựng bởi 2 bài Hình chiếu trục đo Thực hành: Biểu diễn vật thểThông qua 2 bài này học sinh (HS) hiểu được phương pháp hình chiếu trục đo, phương pháp vẽ hình chiếu trục đo vuông góc đều và hình chiếu trục đo xiên góc cân, phương pháp vẽ hình chiếu thứ 3 Như vậy 2 bài này đều có nội dung liên quan mật thiết với nhau do đó giáo viên (GV) nên ghép thành một chủ đề với tên gọi : Hình chiếu trục đo CHỦ ĐỀ: HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO ( BÀI 5,6 - CÔNG NGHỆ 11 - TIẾT) CƠ SỞ ĐỂ XÂY DỰNG CHỦ ĐỀ Chủ đề hình chiếu trục đo xây dựng - Hình chiếu trục đo - Thực hành: Biểu diễn vật thể Thông qua học sinh (HS) hiểu phương pháp hình chiếu trục đo, phương pháp vẽ hình chiếu trục đo vng góc hình chiếu trục đo xiên góc cân, phương pháp vẽ hình chiếu thứ Như có nội dung liên quan mật thiết với giáo viên (GV) nên ghép thành chủ đề với tên gọi : Hình chiếu trục đo II NỘI DUNG CHỦ ĐỀ Trong BVKT thường dùng hình chiếu vơng góc, hình chiếu trục đo để biểu diễn hình dạng vật thể Vậy nội dung chủ đề - Đọc vẽ hình chiếu vng góc vật thể đơn giản - Vẽ hình chiếu thứ , hình cắt hình chiếu đứng hình chiếu trục đo vật thể - Ghi kích thươc ccuar vật thể lên hình chiếu vng góc Vận dụng phương pháp vẽ hình chiếu trục đo vng góc hình chiếu trục đo xiên góc cân học sinh thực hành Để thực hành cần cần - Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật liệu, tài liệu, đề - Nắm vững nội dung thực hành - Nắm vững bước tiến hành - GV giao đề III CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG, THÁI ĐỘ CỦA BÀI HỌC VÀ NHỮNG NĂNG LỰC, PHẨM CHẤT CÓ THỂ HÌNH THÀNH CHO HỌC SINH Chuẩn kiến thức, kĩ thái độ học 1.1 Kiến thức - Hiểu khái niệm hình chiếu trục đo - Biết cách vẽ hình chiếu thứ từ hình chiếu vng góc - Vận dụng để phân biệt hình chiếu trục đo vng góc hình chiếu trục đo xiên góc cân - Vận dụng để thực hành vẽ hình chiếu trục đo vật thể đơn giản phương pháp hình chiếu trục đo vng góc xiên góc cân 1.2 Kĩ - Vẽ hình chiếu thứ 3từ hình chiếu vng góc - Vẽ hình chiếu trục đo phương pháp hình chiếu trục đo vng góc xiên góc cân - Vẽ hình cắt hình chiếu đứng - Góp phần phát triển số kỹ mềm HS: + Kỹ giao tiếp + Kỹ lắng nghe tích cực + Kỹ trình bày suy nghĩ, ý tưởng I + Kỹ hợp tác + Kỹ tư phê phán + Kỹ đảm nhận trách nhiệm + Kỹ đặt mục tiêu + Kỹ quản lí thời gian + Kỹ tìm kiếm xử lí thơng tin 1.3 Thái độ - Nhận thức vai trò vẽ kĩ thuật sản xuất đời sống; thấy ý nghĩa việc nghiên cứu chúng để từ có thái độ nghiêm túc, ham học tập làm việc theo quy trình, kiên trì, cẩn thận u thích mơn học Thơng qua q trình nhận thức hình thành rèn luyện phương pháp nhận thức khoa học, tích cực, chủ động bước đầu có tính sáng tạo Định hướng lực hình thành - Năng lực sử dụng ngơn ngữ kĩ thuật: Với quan điểm đổi dạy học kiểm tra theo định hướng phát triển lực học sinh Áp dụng phương pháp dạy học tích cực, tăng cười hoạt động cá nhân, thảo luận nhóm báo cáo trước lớp HS hình thành phát triển lực diễn đạt, lưu loát thuật ngữ kĩ thuật Cụ thể HS hiểu sử dụng tốt thuật ngữ :HCTĐ, vật thể, tia chiếu, phép chiếu, hướng chiếu Với phương pháp dạy học tích cực , tăng cường hoạt động cá nhân, thảo luận nhóm báo cáo trước lớp, HS hình thành phát triển lực diễn đạt, trình bày với sử dụng lưu loát thuật ngữ kĩ thuật - Năng lực hình thành ý tưởng thiết kế kĩ thuật: Giúp HS biết cách lập vẽ kĩ thuật đơn giản khổ giấy A4 - Năng lực tự học: Tự giác, chủ động xác định nhiệm vụ học tập Tích cực, tự lực thực nhiệm vụ học tập giao.HS tự học, trao đởi nhóm, lớp qua biết nội dung kiến thức cần học Năng lực giải vến đề : HS tự giác, chủ động, tích cực tự học, tự lực thực nhiệm vụ học tập giao.Chịu khó nghiên cứu, ghi chép tự tin, tư dáng tạo trình áp dựng từ lý thuyết đế thực hành Quá trình lý thuyết song song với thực hành giúp HS hình thành sáng tạo - Năng lực giao tiếp hợp tác: Xác định trách nhiệm, vai trò nhóm, tự đánh giá khả đánh giá khả thành viên nhóm để phân cơng cơng việc phù hợp Chủ động hoàn thành phần việc giao, chỉ được, mặt thiếu sót cá nhân nhóm Khiêm tốn, lắng nghe tích cực q trình học tập chủ đề, học hỏi thành viên nhóm Diễn đạt ý tưởng thân tự tin, nêu cao tình thần đồn kết Với hình thức phương pháp dạy học theo nhóm tạo cho HS lực hợp tác làm việc * Phẩm chất : - Nhân khoan dung - Làm chủ thân - Thực nghĩa vụ học sinh (HS) IV CÁC MỨC ĐỘ YÊU CẦU CỦA CÂU HỎI , BÀI TẬP DÙNG TRONG DẠY HỌC Từ mục tiêu mơ tả lực cần đạt theo mức cấp độ tư sau : NỘI DUNG 1.Chuẩn bị 2.Hình chiếu trục đo Thực hành biểu diễn vật thể CÁC MỨC ĐỘ VÀ YÊU CẦU CẦN ĐẠT Hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao Biết Dụng cụ vẽ Vật liệu Tài liệu Đề -khái niệm HCTĐ - Vẽ hình cắt, hình chiếu thứ từ hình chiếu vng góc - Biết cách vẽ hình chiếu trục đo vật thể đơn giản, khối hộp… -Hình chiếu trục đo vng góc đề hình chiếu trục đo xiên góc cân Đề bài, nội dung Các bước tiến thực hành , ứng hành dụng nét vẽ, thực hành cách ghi kích thước Bài tập ứng dụng hình chiếu trục đo vẽ khối hộp Vận dụng vẽ HCTĐ vật thể đơn giản Làm đề SGK Sáng tạo : xoay vật thể để vẽ góc khác nhau; sưu tầm thêm vật thể đời sống V TIẾN TRÌNH DẠY HỌC CHỦ ĐỀ TIẾT 1: Mục tiêu: 1.1 Kiến thức - Hiểu khái niệm hình chiếu trục đo - Xây dựng cách vẽ hình chiếu trục đo xiên góc cân vng góc - Vẽ hình chiếu thứ 3, hình cắt biểu diễn vật thể vẽ kĩ thuật 1.2 Kĩ - Vận dụng kiến thức hình chiếu vng góc để đọc vẽ hình dung hình dạng vật thể - Đọc vẽ hình chiếu vng góc vật thể đơn giản - Vẽ hình chiếu thứ 3, hình cắt - Ghi kích thước hình chiếu vng góc - Dựng vật thể phương pháp hình chiếu trục đo vng góc hình chiếu trục đo xiên góc cân 1.3 Thái độ - Nhận thức vai trò vẽ kĩ thuật sản xuất đời sống; thấy ý nghĩa việc nghiên cứu chúng để từ có thái độ nghiêm túc, ham học tập làm việc theo quy trình, kiên trì, cẩn thận u thích mơn học Thơng qua q trình nhận thức hình thành rèn luyện phương pháp nhận thức khoa học, tích cực, chủ động bước đầu có tính sáng tạo - Bồi dưỡng tinh thần say mê nghiên cứu khoa học 1.4 Định hướng lực hình thành - Năng lực sử dụng ngôn ngữ kĩ thuật: HCTĐ, vật thể, phép chiếu Với phương pháp dạy học tích cực , tăng cường hoạt động cá nhân, thảo luận nhóm báo cáo trước lớp, HS hình thành phát triển lực diễn đạt, trình bày với sử dụng lưu lốt thuật ngữ kĩ thuật - Năng lực hình thành ý tưởng thiết kế kĩ thuật: Giúp HS biết cách xây dựng hình chiếu trục đo vật thể đơn giản khổ giấy A4 - Năng lực tự học: Tự giác, chủ động xác định nhiệm vụ học tập Tích cực, tự lực thực nhiệm vụ học tập giao - Năng lực hợp tác nhóm: Với hình thức phương pháp dạy học theo nhóm tạo cho HS lực hợp tác làm việc - Năng lực trình bày trao đởi thơng tin Từ mục tiêu chun đề, mô tả lực cần đạt theo mức cấp độ tư sau Các mức độ yêu cầu cần đạt Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao - Hiểu nội - Nắm vững - Vẽ HCTĐ - Vẽ HCTĐ dung bước dựng hình khối hình số vật thể hình chiếu trục đo chiếu trục đo học đơn giản - Vẽ hình vng góc chiếu thứ từ xiên góc cân để hình chiếu vng dựng lại vật thể từ góc, hình cắt hình chiếu hình chiếu đứng vng góc Chuẩn bị giáo viên học sinh: 2.1 Chuẩn bị giáo viên: 2.1.1 Chuẩn bị phương tiện dạy học + Các bảng phụ cho học sinh làm việc theo nhóm + + Máy chiếu + Tranh vẽ phóng to hình 5.1, 5.2, 5.3,5.4, 5.5, 5.6 trang 27,28,29,30 SGK + Vật mẫu theo hình 5.1 trang 11 SGKvà mơ hình vật thê khơng gian chiều + Tranh vẽ phóng to hình 5.7 trang 30 SGK + Vật mẫu tranh vẽ hình chiểu trục đo ở trục hình 6.1 SGK + Tranh vẽ đề 2.1.2 Lập kế hoạch dạy học: Khi lập kế hoạch dạy học, GV cần lưu ý số điểm sau: - Đọc kĩ nội dung 5, SGK Công nghệ 11 hướng dẫn sách giáo viên Xem thêm nội dung có liên quan tài liệu kĩ thuật HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO - Nghiên cứu số hình vẽ hình chiếu trục đo máy tính - Phân tích mục tiêu dạy - Xác định nội dung trọng tâm nhiệm vụ dạy học cụ thể - Lựa chọn phương pháp dạy học 2.2 Chuẩn bị học sinh - Ơn lại nội dung hình vẽ trục đo cơng nghệ - Đọc trước sưu tầm số vật liệu liên quan - Chuẩn bị vật liệu dụng cụ để vẽ thực hành - Quan sát số vật thể đơn giản có thực tế 2.3 Bài làm học sinh: Bài làm học sinh 2.4 Đánh giá: Giáo viên đánh giá tìm tòi , khả vận dụng kiến thức ý thức tự giác học sinh thông qua làm học sinh Tổ chức hoạt động dạy học chủ đề Tiến trình dạy học thiết kế thành hoạt động dạy học Chuyên đề thiết kế thành hoạt động dạy học sau: Các bước Hoạt động Tên hoạt động Thời lượng dự kiến Khởi động Hoạt động Đặt vấn đề phút Hình thành kiến thức Hoạt động -Tìm hiểu khái 30 phút niệm chung - Hệ thống hóa kiến thức HCTĐ vng góc HCTĐ xiên góc cân - Cách vẽ hình chiếu trục đo Luyện tập Hoạt động Vận dụng luyện 10 phút tập vẽ hình chiếu trục đo vật thể đơn giản Tìm tòi, mở rộng Hoạt động Tìm hiểu ứng phút dụng HCTĐ đời sống,sản xuất HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG Bướ Hoạt động Nội dung c Chuyển GV: Chia nhóm HS yêu cầu đọc vẽ hình chiếu giao nhiệm vng góc đơn giản cách dùng nam châm dính hình vụ chiếu đứng hình chiếu lên bảng đặt câu hỏi: chi tiết cho hình chiếu đứng có hình dạng nào?hãy mơ tả nó?qua hình chiếu vng góc có hình dung hình dạng vật thể khơng Thực HS hoạt động nhóm theo bàn thảo luận thống nhất: nhiệm vụ Đồng thời quan sát trình làm việc nhóm để động viên kịp thời Báo cáo, Đại diện số nhóm báo cáo kết quả, nhóm lại lắng thảo luận nghe bở sung Kết GV nhận xét kết làm việc nhóm Khi chỉ sử dụng hình chiếu vng góc khơng thể chiều vật thể,khơng thể tính lập thể vật thể.Nên theo TCVN để khắc phục nhược điểm cách sử dụng hình chiếu trục đo Hôm nghiên cứu chủ đề: Hình chiếu trục đo Giới thiệu học: BVKT ví ngơn ngữ dùng chung người vẽ mong muốn mà không cần thêm hành động cử chỉ muốn ngồi quy định thống quy cách khổ giấy, tỷ lệ, nét vẽ, chữ viết, cách ghi kích thước học trước người ta quy định cách thể vật thể lên vẽ cho thống cách thể vật thể lên vẽ hay nói cho đơn giản cách vẽ hình cho loại hình vẽ riêng hình vẽ Hơm tìm hiểu loại hình ve thường dùng hình chiếu trục đo Ôn lại kiến thức phép chiếu: Các phép chiếu học Công nghệ lớp ôn lại số từ ngữ chuyên biệt: Cách vẽ hình → phép chiếu Hình vẽ → Hình chiếu Bề mặt vẽ hình → Mp hình chiếu (Mp chiếu) Các hình chiếu vng goc thể xác hình dạng kích thước vật thể cần biểu diễn.Song hình chiếu vng góc chỉ thể chiều vật thể nên hình vẽ thiếu tính lập thể -Để khắc phục TCVN bở sung thêm hình chiếu trục đo để bở sung thêm cho hình chiếu vng góc Với phương pháp người ta dùng phép chiếu song song chiếu vật thể lên mặt phẳng hình chiếu, qua hình biểu diễn thể chiều vật thể - Ưu điểm phương pháp người đọc dễ hình dung hình dáng vật thể cần biểu diễn,số lượng hình biểu diễn.Do với vẽ phức tạp , bên cạnh hình chiếu vng góc người ta vẽ thêm hình chiếu trục đo vật thể Ví dụ hình chiếu trục đo số vật thể sau HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI Đây hoạt động trọng tâm chuyên đề, với quan điểm dạy học theo định hướng phát triển lực HS, cần tăng cường tổ chức cho HS hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm kết hợp với sử dụng PPDH kĩ thuật dạy học tích cực Đặc biệt để hình thành cho HS khả tư duy, sáng tạo GV cần kết hợp sử dụng số phương tiện dạy học đại máy chiếu, Bước Hoạt động Nội dung Chuyển GV: Yêu cầu HS đọc nội dung sgk trang 27-30 tìm hiểu giao nhiệm nội dung hình chiếu trục đo cách loại hình chiếu vụ trục đo thường dùng Thực HS hoạt động cá nhân, sau thảo luận theo nhóm 8-10 nhiệm vụ GV gợi ý: Sử dụng hình vẽ cung cấp cho học sinh thông tin sau đây: vật thể, mặt phẳng hình chiếu, hệ trục tọa độ vng góc gắn vào vật thể; hướng chiếu l, hệ trục đo ,hình chiếu trục đo Báo cáo, Đại diện số nhóm trình bày kết quả, nhóm lại thảo luận lắng nghe, bổ sung ý kiến Kết GV nhận xét kết làm việc nhóm thực Sau kết luận nội dung gồm phần sau: nhiệm vụ I Khái niệm II Thộng số hình chiếu trục đo III Hình chiếu trục đo vng góc IV Hình chiếu trục đo xiên góc cân V Cách vẽ hình chiếu trục đo I KHÁI NIỆM Gv phát bảng phụ cho nhóm Chia lớp thành nhóm nhóm khoảng 10 HS Mỗi nhóm nghiên cứu nội dung trình bày vào bảng nhóm hóc sinh Khái niệm hình chiếu trục đo Khái niệm Là hình biểu diễn chiều vật thể xây dựng phép chiếu song song Thông số - O’X’,O’Y’,O’Z’ trục đo - X’O’Y’,Y’O’Z’,Z’O’X’ góc trục đo Phân loại - HCTĐ vng góc - HCTĐ xiên góc cân Ứng dụng Dùng mơ phỏng vật thể chiều, dùng vẽ khí * GV tở chức lớp thảo luận sau nhận xét, đánh giá kết nhóm rút kết luận - Gợi ý: GV sử dụng máy chiếu để hướng dẫn đưa hình vẽ cho học sinh quan sát cách xây dựng HCTĐ Và trả lời câu hỏi vào bảng phụ Sau tổng hợp lại kiến thức phần khái niệm giáo viên sử dụng mơ hình hình hộp chữ nhật ,sử dụng mặt phẳng bảng làm mật phảng hình chiếu minh họa cho học sinh phương pháp xây dựng hình chiếu trục đo (nếu có thời gian đặt vật thể cố định yêu cầu học sinh góc lớp vẽ nhanh hình dạng hình hộp chữ nhật vị trí em quan sát, kết khác vị trí khác nhau) II PHÂN LOẠI Chia lớp thành nhóm giao nhiệm vụ học tập cho nhóm nghiên cứu nội dung.u cầu nhóm thảo luận trình bày vào bảng phụ nhóm HCTĐ vng góc HCTĐ xiên góc cân Hướng chiếu l vng góc P’ l khơng vng góc P’ Góc trục đo X’O’Y’=Y’O’Z’=Z’O’X’ Z’O’X’= 900 ; Y’O’Z’= Hệ số biến dạng Vị trí đặt vật thể so với mặt phẳng hình chiếu = 1200 p=q=r= 1:1:1 X’O’Y’= 1350 p:r= 1:1; r= 1/2 III CÁCH VẼ HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO Đề bài: cho vẽ hình chiếu, vẽ hình chiếu trục đo vng góc hình chiếu trục đo xiên góc cân • • Cách 1: Vẽ mặt làm mặt sở, vẽ tiếp mặt khác, cắt bỏ lỗ rảnh có Cách 2: Vẽ khối bao cắt bỏ phần Sau giáo viên giới thiệu cách vẽ hình chiếu trục đonhư lại yêu cầu học sinh hoạt động nhóm.Chia lớp thành nhóm - Nhóm tìm hiểu cách dựng phương pháp hình chiếu trục đo vng góc Nhóm tìm hiểu cách dựng phương pháp HCTĐ xiên góc cân Hồn thành vào bảng phụ nhóm HCTĐ vng góc HCTĐ xiên góc cân Cách cách GV quan sát hoạt động nhóm học sinh, hướng dẫn học sinh tìm tòi hình thành kiến thức.Sau yêu cầu học sinh đại diện nhóm trình bày kết thảo luận nhóm mình.GV nhận xét tởng hợp lại sau Cách - Bước 1: Chọn mặt phẳng O’X’Z’ làm mặt sở thứ để vẽ mặt phẳng vật thể theo kích thước cho - Bước 2: Dựng mặt phẳng sở thứ song song cách mặt phẳng thứ khoảng để vẽ mặt lại vật thể Bước 3: Nối đỉnh lại mặt phẳng vật thể xóa đường thừa, đường khuất ta thu hình chiếu trục đo vật thể • Cách 2: Vẽ khối bao cắt bỏ phần CÂU HỎI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ Câu 1: Đâu thông số hình chiếu trục đo vng góc A, X’O’Z’= 900 , X’O’Y’=Y’O’Z’= 1350, p=q=r=1:1:1 III B, X’O’Z’=X’O’Y’=Y’O’Z’=1200, p=r=1:1, q=1/2 C, X’O’Y’=Y’O’Z’=Z’O’X’=1200, p=q= r=1:1:1 D, X’O’Z’=900, Y’O’Z’=Y’O’X’= 1350,p=r=1:1, q=1/2 Câu 2: Đâu thơng số hình chiếu trục đo xiên góc cân A, X’O’Z’= 900, Y’O’Z’=X’O’Y’=1350, p=r=1:1, q=1/2 B , X’O’Z’= 900 , X’O’Y’=Y’O’Z’= 1350, p=q=r=1:1:1 C , X’O’Z’=X’O’Y’=Y’O’Z’=1200, p=q=r=1:1:1 D , X’O’Y’=Y’O’Z’=Z’O’X’=1200, p=r=1:1, q=1/2 Câu 3: Trình bày cách xây dựng hình chiếu trục đo Câu 4: Hình chiếu trục đo xiên góc vng góc cân có đặc điểm gi? TIẾT 2: HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP 3.1 Đọc vẽ hình chiếu(8 phút) Bướ Hoạt động Nội dung c GV yêu cầu HS: Quan sát hình ảnh hình chiếu Chuyển giao nhiệm ổ trục sách giáo khoa trang 32 sau phân vụ tích đối chiếu hình chiếu hình dung hình dạng vật thể Làm việc cá nhân sau làm việc nhóm theo bàn HS hoạt động cá nhân, sau thảo luận nhóm theo bàn GV gợi ý: Phân tích hình dạng vật thể theo Thực nhiệm vụ khối hình học khơng gian, đọc hình chiếu đứng hình chiếu để hình dung hình dạng vật thể Đại diện số nhóm trình bày kết quả, nhóm Báo cáo, thảo luận lại quan sát, nhận xét GV nhận xét kết làm việc nhóm Kết luận: Ổ trục gồm phần phần có chiều cao Kết thực 28, đường kính 30 phần có chiều cao 12 nhiệm vụ chiều dài 60 Phần có dạng hình hộp chữ nhật kht rãnh đế 3.2 Vẽ hình chiếu thứ (10’) Bướ Hoạt động Nội dung c GV? Muốn vẽ hình chiếu thứ cần vào Chuyển giao nhiệm điều kiện nào? Sau hình dung hình vụ dạng vật thể tiến hành vẽ hình chiếu cạnh từ hình chiếu HS làm việc cá nhân sau làm việc nhóm đơi HS hoạt động cá nhân, sau thảo luận theo nhóm Thực nhiệm vụ đơi Báo cáo, thảo luận Đại diện số nhóm trình bày kết quả, nhóm lại lắng nghe, quan sát, nhận xét bổ sung Kết thực nhiệm vụ 3.3 Vẽ hình cắt( 12’) Bướ Hoạt động c GV nhận xét kết làm việc nhóm Kết luận: - Vẽ hình chiếu cạch từ hình chiếu cho - Lần lượt vẽ phận(hình 6.4)như cách vẽ giá chữ L Nội dung GV yêu cầu HS:vẽ hình cắt hình chiếu đứng ở trục HS làm việc thảo luận nhóm đơi sau làm việc cá nhân HS hoạt động thảo luận theo nhóm đơi, sau làm việc cá nhân theo yêu cầu GV nhắc: Sau cắt xong cần kiểm tra lại hình Thực nhiệm vụ vẽ để sửa chữa chỗ sai sót, tẩy xóa đường nét khơng cần thiết số trục hình chiếu, đường gióng hình chiếu Đại diện số HS trình bày kết quả, bạn Báo cáo, thảo luận lại quan sát, nhận xét GV nhận xét kết làm việc HS Kết luận: Đối với ổ trục, hình chiếu đứng hình đối xứng, nên chọn mặt phẳng cắt qua qua Kết thực rãnh đế,qua lỗ ổ trục song song nhiệm vụ với mặt phẳng hình chiếu đứng.Phần dặcđược kẻ gạch gạch Yêu cầu HS thao tác chậm cần tích cực luyện tập 3.4 Vẽ hình chiếu trục đo(10) Bướ Hoạt động Nội dung c Chuyển giao nhiệm GV yêu cầu HS:Chọn tỉ lệ cách bố trí vụ hình, vẽ mờ cách hình nét liền mảnh HS làm việc cá nhân HS hoạt động cá nhân GV nhắc kĩ thuật tơ đậm: dùng chì mềm tô đậm, Thực nhiệm vụ kiểm tra vẽ tẩy xóa nét dựng hình ghi kích thước Đại diện số HS trình bày kết quả, HS Báo cáo, thảo luận lại quan sát, nhận xét Kết thực GV nhận xét kết làm việc HS nhiệm vụ Kết luận: -Chọn tỉ lệ cách bố trí Chuyển giao nhiệm vụ - Vẽ mờ nét liền mảnh - Kiểm tra vẽ, tẩy xóa nét dựng hình - Ghi kích thước - Kẻ ghi nội dung khung tên Yêu cầu HS thao tác chậm tiếp tục luyện tập GV hướng dẫn HS vẽ HCTĐcủa số khối hình học Bài tốn 1: Vẽ HCTĐ vng góc hình nón cụt Bài tốn 2: Vẽ HCTĐ xiên góc cân hình chóp cụt GV: u cầu HS thực luyện tập vẽ vào GV yêu cầu HS nhà: - Nghiên cứu đề hình chiếu vng góc sách giáo khoa trang 36 (mỗi hS giao cụ thể) để chọn phương pháp vẽ HCTĐ vào ghi - Chuẩn bị giấy A4 sau làm thực hành TIẾT 3: HOẠT ĐỘNG 4: THỰC HÀNH (40’) - Ổn định lớp (1’) - Kiểm tra cũ (3’) GV kiểm tra công tác chuẩn bị giấy HS, kí xác nhận vào thực hành (xác minh chưa làm nhà) Bướ Hoạt động Nội dung c GV yêu cầu HS: Lập vẽ khở giấy A4 gồm: +Vẽ hình chiếu thứ từ hình chiếu đứng hình chiếu băng Chuyển giao + Vẽ hình chiếu trục đo nhiệm vụ + Hoàn thiện vẽ, thu chấm lấy điểm hệ số (Mỗi HS giao riêng trang 36 sgk Công nghệ 11) Cách trình bày vẽ hình 6.6 sgk trang 35 Thực nhiệm HS hoạt động cá nhân lớp Thực theo yêu cầu vụ thực hành: Vẽ hình chiếu thứ từ hình chiếu đứng cạnh với tỉ lệ 1:1 Vẽ hình chiếu trục đo từ hình chiếu vng góc Hồn thiện nội dung phần chữ khung tên GV: đôn đốc, yêu cầu HS thực quy trình tuân thủ nguyên tắc trình bày vẽ kĩ thuật, thao tác dùng chì tơ đậm, cách sử dụng nét vẽ, HS hoàn thành thực hành lớp nộp cho Báo cáo, thảo luận GV Kết thực GV nhận xét ý thức, thái độ thực thực nhiệm vụ hành sơ kết Biểu điểm chấm thực hành: - Sự chuẩn bị HS nhà (1đ) Giấy A4, kẻ khung vẽ, khung tên, ghi đủ nội dung khung tên theo giao tiêu chuẩn khổ giấy, chữ viết - Vẽ HC thứ 3: + Đúng hình dạng (1,0 đ) + Đúng đường nét (1,0 đ/1 d) Sai nét trừ 0,25 đ Thiếu nét trừ 0,5đ + Đúng tỉ lệ 1đ) - Vẽ hình chiếu trục đo + Đúng hình dạng 5đ Sai nét trừ 0,5 đ - Ghi kích thước: + Ghi đủ kích thước ba chiều chung vật thể (1đ) + Thiếu kích thước trừ 0,25 đ + Ghi kích thước vi phạm tiêu chuẩn trình bày vẽ trừ0,25đ Các bước tiến hành vẽ sau: Bước 1:Đọc vẽ hình chiếu.Phân tích hình dạng hình chiếu để hình dung hình dạng phận vật thể Bước 2: Chọn tỉ lệ thích hợp với khở giấy A kích thước vật thể Bố trí ba hình chiếu cân đối vẽ theo hình chữ nhật bao ngồi hình chiếu nét liền mảnh (H 3.3).Vẽ hình chiếu thứ từ hình chiếu biết.Lần lượt vẽ phận vật thể Bước 3: Vẽ hình cắt Khi vẽ cần xác định vị trí mặt phẳng cắt Bước 4: Vẽ hình chiếu trục đo HOẠT ĐỘNG 5: TÌM TỊI, MỞ RỘNG (GV hướng dẫn HS tự học nhà) Bướ c Hoạt động Chuyển giao nhiệm vụ Thực nhiệm vụ Báo cáo, thảo luận Nghiệm thu kết Nội dung GV yêu cầu HS nhà:Tìm hiểu thêm vẽ hình chiếu nâng cao để thực hành thêm nhà HS tích cực, tự giác làm việc nhà HS trao đổi ý kiến với bạn khu dân cư lớp GV kiểm tra HS, nhận xét, đánh giá kết làm việc HS ... dựng hình khối hình số vật thể hình chiếu trục đo chiếu trục đo học đơn giản - Vẽ hình vng góc chiếu thứ từ xiên góc cân để hình chiếu vng dựng lại vật thể từ góc, hình cắt hình chiếu hình chiếu. .. phần sau: nhiệm vụ I Khái niệm II Thộng số hình chiếu trục đo III Hình chiếu trục đo vng góc IV Hình chiếu trục đo xiên góc cân V Cách vẽ hình chiếu trục đo I KHÁI NIỆM Gv phát bảng phụ cho nhóm... biệt: Cách vẽ hình → phép chiếu Hình vẽ → Hình chiếu Bề mặt vẽ hình → Mp hình chiếu (Mp chiếu) Các hình chiếu vng goc thể xác hình dạng kích thước vật thể cần biểu diễn.Song hình chiếu vng góc
- Xem thêm -

Xem thêm: CHỦ ĐỀ: HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO môn Công nghệ 11, CHỦ ĐỀ: HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO môn Công nghệ 11, Định hướng các năng lực được hình thành, Tổ chức các hoạt động dạy học chủ đề

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay