CHUYÊN ĐỀ :TUẦN HOÀN MÁU môn SINH học lớp 11

19 7 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 16:08

Để góp phần vào việc đổi mới phương pháp dạy học, xin gửi tới quý thầy cô giáo án được soạn theo hướng nghiên cứu bài học, chủ đề “ Tuần hoàn máu” chương trình sinh học 11 với thời lượng dạy là 3 tiết. Tài liệu không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong được sự đóng góp ý kiến của quý thầy cô. Xin trân trọng cảm ơn SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT ………… ˜&˜ - CHUN ĐỀ :TUẦN HỒN MÁU Giáo viên : ………… Mơn : SINH HỌC 11 Năm học 2018 - 2019 LỜI MỞ ĐẦU Trước thay đổi xã hội yêu cầu đổi giáo dục, giáo viên phải chuyển theo tinh thần đổi mới, đạt tới mục đích phát triển toàn diện lực, phẩm chất người học, tạo cho học sinh tư độc lập để giải vấn đề đặt thực tiễn Trước trọng trách đó, giáo viên cần liên tục phải đổi phương pháp, phát triển lực chuyên môn, tu dưỡng đạo đức, tác phong nghề nghiệp cố gắng đưa điều học hỏi từ thực tế vào dạy ngày, cố gắng truyền tải kiến thức cách dễ hiểu nhất, đồng thời xây dựng niềm tin với học trò Điều quan trọng thầy cô cần ý rèn luyện phương pháp tự học học sinh, tăng cường học tập cá nhân, phối hợp nhóm; kết hợp đánh giá giáo viên tự đánh giá học sinh Việc đổi phương pháp dạy học để học sinh chủ động, tích cực, sáng tạo học tập vấn đề cần thiết thiếu Bởi, có đổi phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục Để góp phần vào việc đổi phương pháp dạy học, xin gửi tới quý thầy cô giáo án soạn theo hướng nghiên cứu học, chủ đề “ Tuần hoàn máu” chương trình sinh học 11 với thời lượng dạy tiết Tài liệu không tránh khỏi thiếu sót, mong đóng góp ý kiến quý thầy cô Xin trân trọng cảm ơn ! CHUYÊN ĐỀ :TUẦN HOÀN MÁU ( Dự kiến số tiết dạy:3 tiết) A MỤC TIÊU : Sau học xong chủ đề này, học sinh phải: 1.Kiến thức - Nêu ý nghĩa tuần hoàn máu - Phân biệt hệ tuần hồn hở với hệ tuần hồn kín, - Nêu ưu điểm hệ tuần hồn kín so với hệ tuần hoàn hở, hệ tuần hoàn kép với hệ tuần hồn đơn - Giải thích tim có khả đập tự động - Nêu trình tự thời gian co giãn tâm nhĩ, tâm thất - Giải thích nhịp tim loài thú lại khác - Nêu định nghĩa huyết áp giải thích huyết áp giảm dần hệ mạch nêu nguyên nhân biến động Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ quan sát, phân tích, so sánh - Rèn luyện kỹ thảo luận nhóm làm việc độc lập với SGK Thái độ - Hình thành thái độ hiểu biết kiến thức thực tế yêu thích sinh vật - Giải thích số tượng thực tế liên quan đến huyết áp, ứng dụng hiểu biết vào thực tiễn sống Biết cách giữ gìn chăm sóc sức khỏe thân 4.Năng lực: Việc tổ chức dạy học hướng tới phát triển lực sau cho học sinh - Phát huy lực tri thức sinh học, lực nghiên cứu khoa học - Rèn luyện vàphát triển lực nghiên cứu, giải vấn đề - Hình thành rèn luyện lực sáng tạo, lực làm việc nhóm - Hình thành phát triển lực tự học, lực giao tiếp - Hình thành phát triển lực làm việc phòng thí nghiệm B CHUẨN BỊ Giáo viên - Hình vẽ từ 18.1, 18.2, 18.3, 19.1, 19.2, 19.3, 19.4 SGK - Máy chiếu - Nhiệt kế, máy đo huyết áp - Phiếu học tập Phiếu học tập số : Phân biệt hệ tuần hoàn hở hệ tuần hồn kín Hệ tuần hồn hở Hệ tuần hồn kín Đại diện Cấu tạo Đường máu Đặc điểm Đáp án PHT số 1:Phân biệt hệ tuần hồn hở hệ tuần hồn kín Hệ tuần hồn hở Hệ tuần hồn kín Đại diện Đa số ĐV thân mềm, chân khớp Mực ống, bạch tuộc, giun đốt, động vật có xương sống Cấu tạo Khơng có mao mạch Có mao mạch Đường tim→ĐM →khoang thể TM Tim →ĐM→ MM →TM →Tim máu →tim Đặc điểm - Hệ tuần hồn hở có đoạn - Hệ tuần hồn kín có máu lưu máu khỏi mạch máu thơng liên tục mạch kín trộn lẫn với dịch mô - Máu chảy áp lực cao - Máu chảy áp lực thấp trung bình tốc độ chảy nhanh tốc độ chảy chậm Phiếu học tập số : Phân biệt hệ tuần hoàn đơn hệ tuần hoàn kép Hệ tuần hoàn đơn Hệ tuần hoàn kép Đại diện Cấu tạo tim Số vòng tuần hồn Áp lực máu chảy động mạch Đáp án PHT số 2:Phân biệt hệ tuần hoàn đơn hệ tuần hoàn kép Đại diện Hệ tuần hoàn đơn Cá Hệ tuần hoàn kép ĐV có phổi cá, lưỡng cư, bò sát, chim thú ngăn vòng Cấu tạo tim Có ngăn Số vòng tuần vòng hồn Áp lực máu Máu chảy áp lực Máu chảy áp lực cao chảy động trung bình mạch Học sinh - Nghiên cứu trước nội dung 18, 19, 21 SGK Sinh học 11 - Trình bày nội dung phần học phân công giấy A1 theo sơ đồ tư C TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC I Hoạt động : Hoạt động khởi động ( 10 phút) Mục đích: - Tạo khơng khí vui vẻ thoải mái cho học sinh - Làm bộc lộ hiểu biết thực tế học sinh tuần hoàn kiểu tuần hoàn sinh vật nước cạn - Giúp học sinh huy động kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm thân có liên quan đến cấu tạo chức hệ tuần hồn - Giúp giáo viên tìm hiểu xem học sinh có hiểu biết kiến thức liên quan đến học Nội dung: - Học sinh quan sát clip miêu tả hệ tuần hoàn động vật - Học sinh quan sát thí nghiệm cắt rời tim ếch đùi ếch - Giáo viên vào bài: Vậy hệ tuần hồn gì? có cấu tạo hoạt động sao? Động vật có dạng hệ tuần hồn nào?Tại tim hoạt động độc lập rời khỏi thể mà phận khác không thể? Để hiểu rõ vấn đề này, vào học ngày hôm Dự kiến sản phẩm học sinh - Trình bày cấu tạo chức hệ tuần hồn - Hs quan sát thí nghiệm, nêu kết thí nghiệm Kĩ thuật tổ chức - GV yêu cầu HS quan sát video tranh hình 18.1 - 18.4, trả lời câu hỏi: - GV tiến hành thí nghiệm mổ ếch cắt rời tim để học sinh quan sát - GV nêu câu hỏi cho HS : Hệ tuần hồn ? Hệ tuần hồn gồm phận ?Tại tim hoạt động độc lập rời khỏi thể mà phận khác không thể? - HS nghiên cứu SGK → trả lời câu hỏi : Hệ tuần hoàn vận chuyển máu nuôi thể cấu tạo gồm tim hệ mạch - HS : tim cắt rời khỏi thể co bóp lúc ngừng hẳn → tim có khả hoạt động tự động - GV nhận xét, bổ sung → kết luận: Hệ tuần hồn hệ quan có chức tuần hoàn máu thể hầu hết động vật Hệ tuần hoàn vận chuyển chất dinh dưỡng, ơxy, cacbon điơxít, hormone, tế bào máu vào tế bào thể để nuôi dưỡng giúp chống lại bệnh tật, ổn định nhiệt độ thể độ pH, để trì cân nội mơi Vậy hệ tuần hồn có cấu tạo hoạt động sao? Động vật có dạng hệ tuần hồn nào? Thế tính tự động tim? Để hiểu rõ vấn đề này, vào học ngày hôm II Hoạt động : Hoạt động hình thành kiến thức Mục đích: - Nêu ý nghĩa tuần hoàn máu - Phân biệt hệ tuần hoàn hở với hệ tuần hồn kín, - Nêu ưu điểm hệ tuần hồn kín so với hệ tuần hồn hở, hệ tuần hoàn kép với hệ tuần hoàn đơn - Giải thích tim có khả co bóp tự động - Nêu trình tự thời gian co giãn tâm nhĩ, tâm thất - Giải thích nhịp tim lồi thú lại khác - Nêu định nghĩa huyết áp giải thích huyết áp giảm dần hệ mạch nêu nguyên nhân biến động - Có khả đếm nhịp tim, đo huyết áp thân nhiệt người Nội dung:Kiến thức mà học sinh cần hình thành I Cấu tạo chức hệ tuần hoàn Cấu tạo chung: - Hệ tuần hoàn cấu tạo phận sau : + Dịch tuần hoàn: máu hỗn hợp máu – dịch mô + Tim: máy bơm hút đẩy máu hệ mạch + Hệ thống mạch máu: gồm hệ thống động mạch, mao mạch, tĩnh mạch Chức hệ tuần hoàn - Vận chuyển chất từ phận đến phận khác để đáp ứng cho hoạt động sống thể II Các dạng hệ tuần hoàn động vật Hệ tuần hồn hở - Có đa số động vật thân mềm chân khớp - Đặc điểm : + Máu tim bơm vào động mạch sau tràn vào khoang thể Ở máu trộn lẫn với dịch mô tạo thành hỗn hợp máu - dịch mô Máu tiếp xúc trao đổi chất trực tiếp với tế bào, sau trở tim + Máu chảy động mạch áp lực thấp, tốc độ máu chảy chậm Hệ tuần hồn kín: - Có mực ống, bạch tuộc, giun đốt, chân đầu động vật có xương sống - Hệ tuần hồn kín gồm: hệ tuần hồn đơn (cá) hệ tuần hồn kép (động vật có phổi) - Đặc điểm : + Máu tim bơm lưu thông liên tục mạch kín, từ động mạch qua mao mạch, tĩnh mạch sau tim Máu trao đổi chất với tế bào qua thành mao mạch + Máu chảy động mạch áp lực cao trung bình, tốc độ máu chảy nhanh III Hoạt động Tim: Tính tự động tim: Cơ tim có khả hoạt động tự động nhờ nút dẫn truyền: nút xoang nhĩ → phát nhịp tự động, xung truyền tới TN → nút nhĩ thất → bó His → mạng Pckin → TT co Chu kì hoạt động tim: Tim hoạt động theo chu kì: Mỗi chu kì tim pha co TN 0,1s → pha co TT 0,3s → Thời gian dãn chung 0,4s IV Hoạt động Hệ mạch: Cấu trúc hệ mạch: - ĐM chủ phân nhánh nhỏ dần → tiểu ĐM - Tiểu TM → tập trung lớn dần thành TM chủ - MM nối ĐM TM - Tổng tiết diện đoạn mạch: lớn MM; giảm dần ĐM TM Huyết áp: - Áp lực máu tác dụng lên thành mạch gọi Huyết áp - Nguyên nhân: tâm thất co, đẩy máu vào hệ mạch - Có hai trị số: + Huyết áp tối đa (huyết áp tâm thu): tim co + Huyết áp tối thiểu (huyết áp tâm trương): tim dãn - HA phụ thuộc: + Lực co tim + Nhịp tim + Khối lượng máu + Độ quánh máu + Sự đàn hồi mạch máu 3.Vận tốc máu: - Là tốc độ máu chảy giây - Vận tốc máu hệ mạch liên quan chủ yếu đến tổng tiết diện mạch chênh lệch huyết áp đầu đoạn mạch - Mối tương quan huyết áp, vận tốc máu tiết diện hệ mạch: tỉ lệ nghịch V Hoạt động trải nghiệm: - Thực hành đo : thân nhiệt, nhịp tim huyết áp - Hoàn thành báo cáo thực hành Dự kiến sản phẩm HS 3.1 Nội dung I Cấu tạo chức HTH - HS suy nghĩ cá nhân trả lời cấu tạo chức HTH 3.2 Nội dung II Các dạng HTH - HS hoạt động nhóm hồn thành phiếu học tập số - HS trả lời câu lệnh SGK 3.3 Nội dung III Hoạt động tim HS làm việc theo nhóm đưa tính tự động tim nhờ hệ dẫn truyền tim, phân tích chu kì hoạt động tim, khái niệm nhịp tim Trả lời câu lệnh SGK 3.4 Nội dung IV Hoạt động hệ mạch HS làm việc theo nhóm đưa yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động hệ mạch Huyết áp tối thiểu tối đa nào? Khái niệm vận tốc máu, phân tích hình vẽ 19.4 SGK Trả lời câu lệnh SGK 3.5 Nội dung V Hoạt động trải nghiệm - HS hoạt động cá nhân, làm theo hướng dẫn giáo viên để hoàn thành báo cáo thực hành Kĩ Thuật tổ chức 4.1 Cấu tạo chức HTH (10 phút) - GV yêu cầu HS quan sát tranh hình 18.1 - 18.4, trả lời câu hỏi: Hệ tuần hoàn động vật có cấu tạo ? Chức hệ tuần hoàn ? - HS nghiên cứu SGK → trả lời câu hỏi - GV nhận xét, bổ sung → kết luận 4.2 Các dạng hệ tuần hoàn động vật.(0,5 tiết) Hệ tuần hoàn hở - GV yêu cầu HS nghiên cứu SGK mục II.1, quan sát hình 18.1 trả lời câu hỏi: 1.Hệ tuần hở có động vật nào? Đặc điểm hệ tuần hoàn hở? Hãy đường máu (bắt đầu từ tim) sơ đồ hệ tuần hở hình 18.1 - HS nghiên cứu SGK → trả lời câu hỏi - GV nhận xét, bổ sung → kết luận Hệ tuần hồn kín - GV u cầu HS nghiên cứu SGK mục II.2, quan sát hình 18.2, 18.3, 18.4 trả lời câu hỏi: Hệ tuần kín có động vật nào? Đặc điểm hệ tuần hồn kín? Cho biết vai trò tim tuần hoàn máu ? - Hãy đường máu (bắt đầu từ tim) sơ đồ hệ tuần kín, hệ tuần hồn đơn kép hình 18.2, 18.3, 18.4 - HS nghiên cứu SGK, quan sát tranh → trả lời câu hỏi - GV nhận xét, bổ sung → kết luận Giáo viên chia lớp thành nhóm từ đến học sinh Yêu cầu: - Nghiên cứu sách giáo khoa phút - Hoạt động nhóm, hồn thành phiếu học tập phút - Gọi thành viên nhóm báo cáo kết quả, nhóm khác nghe nhận xét Giáo viên đưa đáp án phiếu học tập, yêu cầu nhóm chấm chéo kết qủa hoạt động Nhận xét đánh giá chung hoạt động nhóm 4.3 III Hoạt động tim (0,5 tiết) - Giáo viên chia lớp thành nhóm, nhóm hoạt động độc lập (5 phút ) + Nhóm 1: tính tự động tim + Nhóm 2: chu kì tim + Nhóm 3: cấu tạo hệ mạch huyết áp + Nhóm : vận tốc máu - Giáo viên đưa yêu cầu cho nhóm, tìm hiểu kiến thức câu hỏi gợi ý giáo viên - Hết thời gian hoạt động, đại diện nhóm lên trình bày( thời gian tối đa cho nhóm phút), GV phát vấn cho nhóm , yêu cầu trả lời ( lớp lắng nghe để bổ sung ý kiến ) * Nhóm GV yêu cầu HS quan sát hình 19 kết hợp nghiên cứu phần III.1 SGK để trả lời câu hỏi: Hệ dẫn truyền tim gồm thành phần nào? Vai trò thành phần đó? Hoạt động hệ dẫn truyền đưa đến kết gì? * Nhóm - GV u cầu HS quan sát hình 19.2 , tìm thơng tin SGK để trả lời câu hỏi: Tại tim lại co bóp theo chu kì ? Mỗi chu kì tim bao gồm hoạt động nào? Phân tích số liệu bảng 19.1 thực lệnh mục III.2 SGK GV nêu vấn đề : Tim người không làm việc suốt đời mà làm việc với cường độ kinh ngạc Mỗi ngày (24 giờ), tim sinh công với cần cẩu nâng vật nặng lên tầng tòa nhà Vậy tim hoạt động suốt đời mà không mệt mỏi ? 4.4 IV Hoạt động hệ mạch (0,5 tiết) * Nhóm 3: - GV chiếu hình ảnh cấu tạo hệ mạch, yêu cầu H/S quan sát hình vẽ kết hợp nghiên cứu SGK, vẽ sơ đồ cấu trúc hệ mạch mối quan hệ loại mạch (?) Cấu tạo loại mạch phù hợp với chức chúng nào? - Động mạch: thành dày, nhiều mơ liên kết → tính đàn hồi cao → chịu áp lực lớn, có khả co, dãn để điều chỉnh dòng máu - Mao mạch: thành mỏng, gồm lớp biểu mô → dễ dàng thực trao đổi chất với tế bào - Tĩnh mạch: lòng mạch rộng, thành mỏng thành động mạch, có van tổ chim cho máu chuyển chiều tim, không chuyển ngược chiều trở lại) GV yêu cầu HS nghiên cứu IV.2 SGK, tìm thông tin để trả lời câu hỏi sau: 10 Huyết áp gì? Do đâu mà có? Thế huyết áp tâm thu? huyết áp tâm thu gọi gì? Thế huyết áp tâm trương? huyết áp tâm trương gọi gì? Huyết áp phụ thuộc vào yếu tố nào? - GV giảng giải cung cấp thêm số liệu huyết áp bình thường người, bệnh cao, thấp huyết áp… * Nhóm - GV chiếu hình 19.4, u cầu HS trả lời câu hỏi Vận tốc máu biến động hệ mạch? So sánh tổng tiết diện loại mạch? Cho biết mối liên quan vận tốc máu tổng tiết diện mạch? Hoạt động trải nghiệm (0,5 tiết) - GV chia nhóm thực hiện, phát dụng cụ cho nhóm - GV hướng dẫn, làm mẫu cho HS quan sát - HS tiến hành đo số theo hướng dẫn GV + Cách đếm nhịp tim : Để đo nhịp tim, bạn cần kiểm tra mạch đập cách đặt ngón trỏ ngón vào cổ lệch phía bên khí quản bạn Để kiểm tra nhịp đập cổ tay, bạn đặt hai ngón tay cổ tay bên ngón Khi tìm thấy nhịp đập, bạn bắt đầu đếm số lần đập mạch vòng 15 giây Sau đó, bạn nhân kết đếm cho 4, kết nhịp tim phút bạn + Cách đo huyết áp : Lưu ý: Cởi áo bó phần cánh tay bạn trước hết, cách quấn vòng bít cổ tay: ý khơng quấn vòng bít lên cổ tay áo, cần xắn tay áo lên bắt đầu quấn: - Nên tiến hành đo cổ tay bênh trái tay trái gần tim cho kết xác (tuy nhiên bạn đo bên tay phải bên tay trái song huyết áp hai tay khác vid mà giá trị đo khác ) - Quấn vòng bít cho ngón tay song song với hình hiển thị máy - Mép vòng bít cách cổ tay từ đến cm 11 Tư tiến hành đo máy đo huyết áp cổ tay Omron: Tư đo định nhiều đến kết đo Khi bạn sử dụng máy đo huyết áp cổ tay cổ tay Omron bạn khơng nên để q cao so với tim không nên để thấp so với tim, nên nhớ luôn để máy đo huyết áp ngang tim Trước đo, bạn cần: - Ngồi ghế, đặt chân xuống nhà phằng Không vắt chân chữ ngũ, ngồi ngả nghiêng, cử động hay nói chuyện trình đo Tư đo máy đo huyết áp cổ tay Omron + Cách đo thân nhiệt : 12 Cặp nhiệt độ thủy ngân có chứa thủy ngân bên Đây chất giãn nở gặp nhiệt độ, thủy ngân ứng dụng để đo nhiệt độ thể Tuy nhiên, ảnh hưởng thủy ngân tới sức khỏe không tốt nên bạn cần nắm rõ kiến thức sử dụng nhiệt kế thủy ngân Nhiệt kế có thước đo ghi lại số, nhiệt độ thay đổi, cột thủy ngân nâng lên hay hạ xuống phụ thuộc vào nhiệt độ thể cần đo Cách đo nhiệt kế thủy ngân cho biết nhiệt độ thể cách xác Lau nhiệt kế trước dùng Trước sử dụng nhiệt kế thủy ngân, bạn cần phải lau để đảm bảo nhiệt kế không bị nhiễm trùng Bạn nên dùng miếng bơng gòn, thấm cồn lau đầu nhiệt kế, tức vùng kim loại tiếp xúc với thể bạn đo Sau lau sạch, bạn đo nhiệt độ cách cầm cán nhiệt kế lắc thật mạnh Động tác giúp cột thủy ngân xuống đến mức thấp nhiệt kế, đo nhiệt độ, cột thủy ngân giãn nở đo xác Vị trí cặp nhiệt độ thủy ngân Bạn sử dụng nhiệt kế thủy ngân vùng thể: Dưới nách: đo nhiệt độ cách kẹp nhiệt kế vào nách cách phổ biến Dưới lưỡi: thường dùng cho người lớn thiếu niên Ở hậu mơn: vùng cho biết nhiệt độ thể xác nhất, thường dùng cho trẻ sơ sinh trẻ nhỏ Sau xác định vùng thể mà bạn muốn đo, bạn đặt đầu nhiệt kế chờ khoảng – phút, thời gian cần thiết để cột thủy ngân dâng cao lên xác định nhiệt độ xác Bạn khơng nên xê dịch nhiệt kế thời gian chờ đợi làm sai lệch kết Sau chờ xong, bạn lấy nhiệt kế ra, đọc số nhiệt độ dụng cụ, nơi mà cột thủy ngân dâng lên Khi thể bạn vượt 37 0C, bạn bị bệnh sốt Bạn nên khám nhiệt độ cao 390C - Yêu cầu HS hoàn thành bảng sau Nhịp tim (nhịp/ phút) Huyết áp tối đa Huyết áp tối Thân (mmHg) thiểu (mmHg) (oC) nhiệt Trước chạy chỗ Ngay sau 13 chạy chỗ Sau nghỉ chạy phút ? Nhận xét kết đo tiêu sinh lý thời điểm khác nhóm ? Giải thích kết lại thay đổi hoạt động sau nghỉ ngơi thời gian? III Hoạt động 3: Hoạt động luyện tập (15 phút) Mục đích: -HS thực hành vận dụng trực tiếp kiến thức vừa học phần để giải câu hỏi liên quan đến thực tiễn dạng hệ tuần hoàn động vật, hoạt động tim mạch động vật Nội dung: Vấn đề 1: Tại hệ tuần hoàn côn trùng gọi hệ TH hở? HTH cá, lưỡng cư, bò sát chim thú gọi HTH kín Vấn đề 2: Trình bày chiều hướng tiến hố hệ tuần hồn? Vấn đề3: Tại tim đập nhanh mạnh làm huyết áp tăng, tim đập chậm yếu làm huyết giảm? Tại thể máu huyết áp giảm? Vấn đề4: Nghiên cứu hình 19.3 bảng19.2 SGK Mơ tả biến động huyết áp hệ mạch giải thích có biến động Tại người huyết áp đo cánh tay? Vấn đề 5: Tại nói bệnh huyết áp cao kẻ thù giết người thầm lặng?Cần phải làm để huyết áp ổn định? Vấn đề 6: Làm để có trái tim khỏe mạnh? Dự kiến sản phẩm học sinh HS đưa câu trả lời chưa xác, giáo viên hướng dẫn giúp học sinh điều chỉnh Kĩ thuật tổ chức 14 - GV đặt câu hỏi yêu cầu học sinh trả lời độc lập, chia thành nhóm nhỏ tùy theo số vấn đề đưa cho học sinh - HS làm việc cá nhân, hoạt động nhóm - Giáo viên gọi HS đại diện nhóm trả lời - GV nhận xét : Vấn đề 1: Ở hệ tuần hồn cá, lưỡng cư, bò sát, chim thú, hệ tuần hồn có đặc điểm: + Máu lưu thơng mạch kín từ động mạch đến mao mạch, tĩnh mạch tim + Máu trao đổi chất với tế bào qua mao mạch + Máu chảy động mạch với áp lực cao trung bình, tốc độ máu chảy nhanh => Hệ tuần hồn kín Vấn đề 2: - Từ chưa có hệ tuần hồn (ĐV đơn bào) => có hệ tuần hồn hở (giun, chân khớp, thân mềm) => hệ tuần hoàn kín (ĐV có xương sống) - Từ tuần hồn đơn (ở cá) => tuần hồn kép (lưỡng cư, bò sát, chim thú) - Từ chỗ chưa phân hoá, phần phình lên mạch máu (ở giun đốt, chân khớp) => có cấu tạo phức tạp hồn chỉnh hơn: tim ngăn, vòng tuần hồn (ở cá), => tim ngăn, vòng tuần hồn, máu pha nhiều (ở lưỡng cư) => tim ngăn có vách hụt, vòng tuần hồn, máu pha (bò sát) => tim ngăn hồn tồn, máu khơng pha trộn (ở chim thú) Vấn đề 3: -Tim đập nhanh, mạnh bơm lượng máu lớn lên ĐM, gây áp lực mạnh lên ĐM làm huyết áp tăng lên -Tim đập chậm, yếu lượng máu bơm lên ĐM ít, gây áp lực yếu lên ĐM -Khi bị máu, lượng máu mạch giảm áp lực tác dụng lên thành mạch giảm làm huyết áp giảm Vấn đề 4: -Trong hệ mạch, từ ĐM chủ đến TM chủ huyết áp giảm dần + Giải thích biến động huyết áp: + Do ma sát máu với thành mạch ma sát phần tử máu với máu chảy mạch 15 - Cánh tay nơi hệ mạch gần tim đo cánh tay người chịu áp lực nào, cánh tay có cấu trúc mạch bên dễ đo đo xác Vấn đề 5: -Tim: gây dày thành tâm thất trái, loạn tim, suy tim, hẹp ĐM vành, gây thiếu máu tim, nhồi máu tim - Não: mạch máu dễ bị vỡ, đặc biệt não xuất huyết não, dễ đến tử vong bại liệt -Thận: tăng huyết áp ĐM thận lâu ngày gây tổn thương cầu thận, suy thận - Để có huyết áp ổn định khơng sử dụng chất kích thích, tập thể dục thường xuyên, chế độ ăn khoa học, hợp lý… Vấn đề : -Trà cà phê cốc ngày - Chọn thực phẩm có số đường huyết thấp - Tránh mỡ động vật, chọn dầu thực vật tốt dầu oliu - Chế độ ăn giảm thịt - Bổ sung trái - Học cách giảm thiểu stress IV Hoạt động 4:Hoạt động vận dụng, mở rộng (10 phút) Mục đích: - Học sinh làm tập vận dụng nâng cao - Khuyến khích học sinh hình thành ý thức lực, thường xuyên vận dụng điều học tuần hoàn động vật để giải vấn đề sống Nội dung: Câu hỏi: Câu Hệ tuần hồn kín xuất từ giun đốt Theo em chân khớp (xuất sau giun đốt q trình tiến hố ) có hệ tuần hồn kín hay hở? Giải thích? Trả lời - Cơn trùng có hệ tuần hồn hở - Do trùng tiến hành trao đổi khí qua hệ thống ống khí Các ống khí phân nhánh trực tiếp đến tế bào Do trùng khơng sử dụng hệ tuần hồn để cung cấp O2 cho tế bào thải CO2 khỏi thể 16 Câu (đề thi 2008 - 2009): Giải thích hệ tuần hồn hở thích hợp cho ĐV có kích thước thể nhỏ hoạt động chậm? Vì ĐV CXS kích thước thể lớn cần phải có hệ tuần hồn kín? * Tại trùng có khả hoạt động tích cực lại có HTH hở? TL: - Những ĐV có kích thước thể nhỏ, hoạt động chậm tốn NL, nhu cầu cung cấp chất dinh dưỡng đào thải thấp - HTH hở chưa có cấu tạo hoàn hảo, vận tốc vận chuyển máu chậm, dòng máu có áp lực thấp, khơng điều hồ khả vận chuyển chất dinh dưỡng chất đào thải kém, đáp ứng cho thể sinh vật có nhu cầu cung cấp đào thải thấp - Những ĐV có kích thước thể lớn, hoạt động mạnh tốn nhiều NL, nhu cầu cung cấp chất dinh dưỡng đào thải cao - HTH kín có cấu tạo hồn hảo, vận tốc vận chuyển máu nhanh, dòng máu lưu thơng liên tục mạch với áp lực cao, điều hồ khả vận chuyển chất dinh dưỡng chất đào thải tốt, đáp ứng cho thể sinh vật có nhu cầu cung cấp đào thải cao * Cơn trùng có khả hoạt động tích cực lại có HTH hở vì: trùng khơng sử dụng tuần hồn hở để cung cấp oxi cho tế bào thải CO2 khỏi thể Cơn trùng trao đổi khí qua hệ thống ống khí Câu 3: Cùng động vật có xương sống cá tồn hệ tuần đơn chim, thú tồn hệ tuần hoàn kép? Trả lời: Vì - Ở cá: + Cá sống mơi trường nước nên thân thể môi trường nước đệm đỡ + Nhiệt độ nước tương đương thân nhiệt cá nên giảm nhu cầu năng, nhu cầu oxi thấp => có hệ tuần hồn đơn - Ở chim, thú: + Thú động vật nhiệt lại sống môi trường nhiều tác động hoạt động nhiều nên cần nhiều lượng + Nhu cầu lượng cao nên cần nhều oxi, máu oxi hoá từ quan trao đổi khí => tim + Từ tim, máu phân phối khắp thể => tuần hoàn kép giúp tăng áp lực máu tốc độ dòng chảy 17 Vì thế, cá cần tồn tuần hoàn đơn đủ chim, thú cần tồn hệ tuần hoàn kép cung cấp đủ chất dinh dưỡng oxi cho thể Câu (đề 2007 - 2008): Một người vùng đồng lên sống vùng núi cao có khơng khí nghèo O2 Hãy cho biết thể người xảy thay đổi hoạt động cấu trúc hệ hô hấp tuần hoàn? TL: Những thay đổi xảy ra: - Nhịp thở tăng nhanh mạnh hơn, tăng khả trao đổi O2, CO2, tăng dung tích trao đổi khí phổi - Tim đập nhanh hơn, tăng tốc độ tuần hoàn máu - Tuỷ xương sản xuất thêm hồng cầu đưa vào máu làm tăg khả vận chuyển O máu Câu 5: Tại tiêm chủng thường tiêm vào tĩnh mạch Giải thích tim khơng có tượng bị co cứng dù bị kích thích tần số cao TL Tiêm tĩnh mạch vì: + Động mạch có áp lực mạnh rút kim tiêm thường gây máu + Động mạch nằm sâu thịt nên khó tìm thấy + Tĩnh mạch có lòng rộng nên dễ luồn kim tiêm + Tĩnh mạch nằm cạn nên dễ tìm thấy Ở tim khơng có tượng bị co cứng dù bị kích thích tần số cao do: - Khi kích thích tim dòng điện cảm ứng, ta thấy hai trường hợp sau đây: + Nếu kích thích vào giai đoạn tim co( tâm thu) cường độ kích thích mạnh ngưỡng, tim không co thêm nữa, tim giai đoạn trơ tuyệt đối + Nếu kích thích vào giai đoạn tim giãn( tâm trương) tim đáp ứng lần co bóp phụ gọi ngoại tâm thu Sau tim giãn nghỉ lâu bình thường gọi tượng nghỉ bù - Như vậy: Cơ tim có tính trơ tính khơng đáp ứng với kích thích Các giai đoạn trơ lặp lặp lại cách đặn nên tính trơ có chu kỳ Do thời gian trơ dài, kích thích dù có tần số cao không gây co tim liên tiếp chồng lên nhau, tức không gây co cứng mà co dãn nhịp nhàng nên đảm bảo chức bơm máu liên tục tim 18 Câu 6: Hãy giải thích thay đổi HA vận tốc máu trường hợp sau: - Đang hoạt động bắp - Sau nín thở lâu - Trong khơng khí có nhiều CO - Tuyến thận tiết anđosteron Trả lời - Đang hoạt động bắp: tăng HA vận tốc máu tăng tiêu thụ Oxi tăng thải CO2 vào máu - Sau nín thở lâu: nồng độ oxi máu giảm CO2 tăng => tim đập nhanh, mạnh => tăng HA vận tốc máu - Trong khơng khí có nhiều CO: CO gắn với Hb (HbCO bền) làm giảm nồng độ oxi máu => tăng HA vận tốc máu - Tuyến thận tiết anđosteron: làm giảm tái hấp thụ Na+ với nước => giảm lượng máu tuần hoàn => HA vận tốc máu giảm Dự kiến sản phẩm học sinh - Đưa đáp án xác với câu Kĩ thuật tổ chức - Giáo viên đưa câu hỏi vào cuối học - HS làm việc cá nhân, trả lời lớp thời gian - Nếu hết thời gian học sinh trình bày vào tập, GV kiểm tra làm HS vào sau 19 ... Xin trân trọng cảm ơn ! CHUYÊN ĐỀ :TUẦN HOÀN MÁU ( Dự kiến số tiết dạy:3 tiết) A MỤC TIÊU : Sau học xong chủ đề này, học sinh phải: 1.Kiến thức - Nêu ý nghĩa tuần hoàn máu - Phân biệt hệ tuần... Mục đích: - Tạo khơng khí vui vẻ thoải mái cho học sinh - Làm bộc lộ hiểu biết thực tế học sinh tuần hoàn kiểu tuần hoàn sinh vật nước cạn - Giúp học sinh huy động kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm... tạo chức hệ tuần hoàn - Giúp giáo viên tìm hiểu xem học sinh có hiểu biết kiến thức liên quan đến học Nội dung: - Học sinh quan sát clip miêu tả hệ tuần hoàn động vật - Học sinh quan sát thí
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUYÊN ĐỀ :TUẦN HOÀN MÁU môn SINH học lớp 11, CHUYÊN ĐỀ :TUẦN HOÀN MÁU môn SINH học lớp 11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay