ON TAP HK2 SINH HỌC 6

30 11 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 16:07

PHẦN I BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Bài 32 CÁC LOẠI QUẢ Câu 1: Đặc điểm khơng có thịt? A Vỏ mềm, dày chứa thịt B Quả gồm toàn thịt mọng nước C Trong phần vỏ có hạch cứng bọc lấy hạt D Vỏ khơ, mỏng, cứng, tự nứt chín Câu 2:Người ta phải thu hoạch đỗ xanh đỗ đen trước chín khơ vì: A Khi chín dễ bị thối khơng thu hoạch B Khi chín khơ hạt bị hỏng không thu hoạch C Khi chín khơ vỏ nẻ làm hạt rơi xuống đất khó thu hoạch D Khi chín khơ vỏ dính chặt vào hạt nên khó thu hoạch Câu 3:Căn vào vỏ ta chia thành hai loại là: A Quả mọng khô B Quả khô thịt C Quả khô hạch D Quả khơ khơ khơng nẻ Câu 4:Trong nhóm sau nhóm tồn thịt? A Quả chè, bồ kết, vú sữa, na, mít B Quả đậu xanh, hồng xiêm, chuối, dừa C Quả đậu xanh, hồng xiêm, chuối, dừa, chè, bồ kết, vú sữa, na, mít D Quả xồi, đu đủ, bưởi, cam, vải, nhãn, chôm chơm, sầu riêng Câu 5:Trong nhóm sau nhóm toàn hạch? A Quả mơ, mận, táo, nhót, xồi, xơri B Quả cà chua, đu đủ, mơ, đậu, sim, cải, chò, mơ, mận, lê C Quả cải, chò, mơ, mận, lê D Quả cà chua, đu đủ, mơ, đậu, sim TRANG 33: Hạt phận hạt Loại hạt không chứa phôi nhũ? A Cau B Lúa C Ngô D Lạc Ở hạt đậu xanh, chất dinh dưỡng dự trữ đâu? A Lá mầm B Phôi nhũ C Chồi mầm Ở hạt ngô, phận chiếm phần lớn trọng lượng? A Rễ B Lá mầm C Phôi nhũ D Chồi mầm Phôi hạt gồm có thành phần chính? A B C 5 Phôi hạt bưởi có mầm? A B C D Chất dinh dưỡng hạt dự trữ đâu? A Thân mầm rễ mầm B Phôi nhũ chồi mầm C Lá mầm rễ mầm TRANG D Lá mầm phôi nhũ Bạn tìm thấy phơi nhũ loại hạt đây? A Hạt đậu đen B Hạt cọ C Hạt bí D Hạt cải Nhóm gồm Hai mầm? A Cam, mít, cau, chuối, long B Cao lương, dừa, mía, rau má, rau ngót C Rau dền, khoai lang, cà chua, cải thảo D Sen, sắn, khế, gừng, dong ta Vì người ta giữ lại làm giống hạt to, chắc, mẩy, không bị sứt sẹo sâu bệnh? A Tất phương án đưa B Vì hạt nảy mầm điều kiện mà khơng bị tác động yếu tố mơi trường bên ngồi C Vì hạt có phơi khoẻ giữ nguyên vẹn chất dinh dưỡng dự trữ Đây điều kiện cốt lõi giúp hạt có tỉ lệ nảy mầm cao phát triển thành khoẻ mạnh D Vì hạt có khả ức chế hồn tồn sâu bệnh Mặt khác, từ hạt phát triển cho nhiều giúp nâng cao hiệu kinh tế 10 Khi lột bỏ lớp vỏ ngồi, bạn tách đơi dễ dàng loại hạt đây? A Hạt ngô B Hạt lạc C Hạt cau D Hạt lúa Bài 34: Phát tán hạt Loại có khả tự phát tán? A Trâm bầu B Thông C Ké đầu ngựa D Chi chi Quả trâm bầu phát tán chủ yếu theo hình thức nào? TRANG A Phát tán nhờ nước B Phát tán nhờ gió C Phát tán nhờ động vật D Tự phát tán Những loại có khả tự phát tán hầu hết thuộc nhóm đây? A Quả mọng B Quả hạch C Quả khô nẻ D Quả khô không nẻ Quả xấu hổ có hình thức phát tán tương tự đây? A Quả ké đầu ngựa B Quả cải C Quả chi chi D Quả đậu bắp Những loại phát tán nhờ động vật có đặc điểm sau đây? A Khi chín có vị bùi B Tất phương án đưa C Khi chín có mùi thơm D Có lơng gai móc Nhóm gồm quả/hạt phát tán nhờ gió? A Quả bơng, hạt cau, cam, táo B Quả cải, ké đầu ngựa, bồ kết, dưa chuột C Quả trâm bầu, bồ công anh, hạt hoa sữa, chò D Quả chuối, sấu, nhãn, thìa Quả dưa hấu phát tán chủ yếu nhờ hình thức nào? A Phát tán nhờ nước B Phát tán nhờ động vật C Phát tán nhờ gió D Tự phát tán Dựa vào hình thức phát tán chủ yếu, em cho biết khơng nhóm với lại? A Cải B Đậu Hà Lan C Hồng xiêm D Chi chi Những hạt phát tán nhờ gió thường có đặc điểm đây? A Tất phương án đưa B Có cánh có lơng C Nhẹ D Kích thước nhỏ bé 10 Phát biểu đúng? A Hạt hoa sữa phát tán chủ yếu nhờ gió B Hạt đậu xanh phát tán chủ yếu nhờ động vật C Hạt thông phát tán chủ yếu nhờ nước D Hạt bơ có khả tự phát tán 35: Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm TRANG Trong điều kiện thời tiết giá lạnh, gieo hạt người ta thường che chắn nilon phủ rơm rạ Việc làm cho thấy vai trò nhân tố nảy mầm hạt? A Độ thống khí B Độ ẩm C Nhiệt độ D Ánh sáng Việc làm đất tơi xốp trước gieo hạt có ý nghĩa gì? A Giúp hạt không bị nhiệt độ cao môi trường đất đốt nóng B Giúp khí ơxi xâm nhập vào đất, tạo điều kiện thuận lợi cho hô hấp hạt C Giúp tăng khả hấp thụ nước hạt sau gieo cấy D Tất phương án đưa Trong loại hạt đây, hạt giữ khả nảy mầm lâu nhất? A Hạt lạc B Hạt bưởi C Hạt sen D Hạt vừng Để hạt nảy mầm điều kiện thời tiết lý tưởng, cần lưu ý điều gì? A Tưới tiêu hợp lí B Phủ rơm rạ lên hạt gieo C Làm đất thật tơi, xốp trước gieo hạt D Gieo hạt thời vụ Trong việc làm đây, việc làm giúp cho hạt gieo hô hấp tốt ? Phủ rơm, rạ cho hạt gieo Cày xới đất thật kỹ trước gieo hạt Tháo trường hợp đất mang hạt gieo bị ngập úng Thường xuyên bón phân cho hạt gieo A 2, B 1, 2, C 2, 3, D 2, Trong điều kiện cần cho nảy mầm hạt, điều kiện đóng vai trò tiên quyết? A Hạt trồng vùng đất tơi xốp, giàu khoáng B Hạt bảo quản tốt, giữ nguyên vẹn phôi chất dinh dưỡng dự trữ C Hạt che đậy kĩ rơm, rạ sau gieo D Hạt gieo thời vụ Chọn số hạt đậu tốt, khô cho vào cốc thuỷ tinh, cốc khơng cho nước, cốc đổ ngập nước cốc lót hạt đậu lớp bơng ẩm để cốc vào chỗ mát Sau thời gian, hạt cốc nảy mầm? A Cả ba cốc B Cốc C Cốc D Cốc Ba điều kiện bên cần thiết cho nảy mầm hạt A Không khí, nhiệt độ độ pH thích hợp B Khơng khí, nhiệt độ độ ẩm thích hợp TRANG C Ánh sáng, nhiệt độ độ pH thích hợp D Ánh sáng, nhiệt độ độ ẩm thích hợp Hạt lạc giữ khả nảy mầm khoảng A – năm B – năm C – tháng D – tháng 10 Hạt hoàn toàn khả nảy mầm trường hợp đây? A Bị luộc chín B Vùi vào cát ẩm C Nhúng qua nước ấm D Phơi ánh sáng mặt trời Bài 36: Tổng kết có hoa Vì nói có hoa thể thống nhất? A Vì tác động vào quan ảnh hưởng đến quan khác tồn B Vì có thống chức quan C Vì có phù hợp cấu tạo chức quan D Tất phương án đưa Cây hình thành từ phận đây? Hạt Rễ Thân Lá A 1, 2, B 1, 2, C 1, 2, 3, D 1, 3, Các loại : mơ, chanh, hồng xiêm, dừa, ổi có tên gọi chung gì? A Quả khơ B Quả mọng C Quả thịt D Quả hạch Ở thực vật, phận chuyên hoá với chức hấp thụ nước muối khống? A Hạt B Lơng hút C Bó mạch D Chóp rễ Khi hút nước muối khống rễ bị ngừng trệ hoạt động bị ảnh hưởng? A Sự dẫn truyền bó mạch vùng thân B Sự phân chia mơ phân sinh C Q trình quang hợp D Tất phương án đưa Cây không sống cạn? A Chuối B Nong tằm TRANG C Cau D Trúc đào Cây có rễ chống? A Tất phương án đưa B Đước C Ngô D Mắm Những sống vùng sa mạc khơ hạn thường có đặc điểm đây? Thân mọng nước Rễ chống phát triểnv Rễ dài, ăn sâu vào lòng đất bò lan rộng nơng mặt đất Lá có kích thước nhỏ tiêu biến thành gai A 1, 3, B 1, 2, C 2, 3, D 1, 2, 3, Hiện tượng cuống phình to, mềm xốp bèo Nhật Bản có ý nghĩa gì? A Giúp dự trữ chất dinh dưỡng B Giúp hấp thụ nước muối khoáng triệt để C Giúp dễ dàng mặt nước D Giúp đào thải chất dư thừa ngồi thể 10 Nhóm gồm sống vùng ngập mặn? A Đoạn, chúc, nứa, hồng, na B Bần, sú, vẹt, mắm, đước C Giang, si, vẹt, táu, lim D Bụt mọc, sưa, hoàng đàn, tuế, mun Bài 37: TẢO Câu 1:Những loài tảo sống nước mặn? A Rong mơ, rau câu, tảo sừng hươu B Rong mơ, tảo xoắn, tảo vòng C Rau diếp biển, tảo tiểu cầu, tảo xoắn D Tảo vòng, tảo nâu, rau câu Câu 2:Phát biểu mức độ tổ chức thể tảo A Đơn bào B Đa bào, chưa phân hóa thành rễ, thân, C Đa bào, phân hóa thành rễ, thân, D Cả A B Câu 3:Tảo thực vật bậc thấp A Cơ thể có cấu tạo đơn bào B Sống nước C Chưa có thân, rễ, thật D Cả B C Câu 4:Đặc điểm chung tảo là: a Hầu hết sống nước b Gồm nhiều tế bào, chưa phân hóa mơ c Có màu sắc khác ln có chất diệp lục TRANG d Sinh sản sinh dưỡng sinh sản hữu tính Những ý là: A a, b, c B a c C b d D a, b, c, d Câu 5:Nhờ đâu mà rong mơ có màu nâu? A Trong tế bào rong mơ có chất diệp lục B Rong mơ sống nước có màu nâu tế bào rong mơ có chất diệp lục C Rong mơ sống nước có màu nâu D Ngồi chất diệp lục, rong mơ có chất màu phụ màu nâu BÀI 38 RÊU Câu 1:Đặc điểm cấu tạo Rêu có khác so với Tảo A Có thân, lá, chưa có rễ thức; Sống mơi trường nước B Chưa có thân, lá, rễ thật sự; Sống môi trường cạn C Có thân, lá, chưa có rễ thức; Sống mơi trường cạn D Chưa có thân, lá, rễ thật sự; Sống môi trường nước Câu 2:So với có hoa, Rêu có khác biệt: A Thân, lá, rễ có mạch dẫn phát triển; Có hoa, quả, hạt B Thân, chưa có mạch dẫn; Khơng có hoa, quả, hạt C Thân, lá, rễ có mạch dẫn phát triển; Khơng có hoa, quả, hạt D Thân, chưa có mạch dẫn; Có hoa, quả, hạt Câu 3:Vai trò rêu tự nhiên đời sống người là: A Khi chết (rêu vùng đầm lầy) tạo thành lớp than bùn (dùng làm phân bón làm chất đốt) B Một số loài rêu dùng làm thức ăn gia súc C Tạo chất mùn môi trường nghèo dinh dưỡng; chết (rêu vùng đầm lầy) tạo thành lớp than bùn (dùng làm phân bón làm chất đốt) D Tạo chất mùn môi trường nghèo dinh dưỡng Câu 4:Đặc điểm cho thấy rêu tiến hóa tảo là: A Có rễ B Sinh sản hữu tính C Thân có mạch dẫn D Đã có thân, Câu 5:Rêu sinh sản hình thức nào? A Kết hợp hai tế bào gần tạo rêu TRANG B Bằng hạt C Đứt đoạn tạo thành rêu D Bằng bào tử BÀI 39 QUYẾT VÀ CÂY DƯƠNG XỈ Câu Đặc điểm có dương xỉ mà khơng có rêu ? A Sinh sản bào tử B Thân có mạch dẫn C Có thật D Chưa có rễ thức Câu Dương xỉ sinh sản nào? A Sinh sản cách nảy chồi B Sinh sản củ C Sinh sản bào tử D Sinh sản hạt Câu Ở dương xỉ, nguyên tản hình thành trực tiếp từ A bào tử B túi bào tử C giao tử D rêu Câu Ở dương xỉ, túi bào tử nằm đâu ? A Mặt B Mặt C Thân D Rễ Câu Cây thuộc nhóm Quyết ? A Rau sam B Rau bợ C Rau ngót D Rau dền Câu Nhóm Quyết khơng bao gồm loài thực vật ? A Bèo B Bèo hoa dâu C Rau bợ D Dương xỉ Câu Nhóm gồm hai lồi thực vật sinh sản bào tử ? A Rau bợ, chuối B Cau, thông C Tuế, lông cu li TRANG D Bèo tổ ong, dương xỉ Câu Khi nói đại diện nhóm Quyết, nhận định sai ? A Có rễ thật B Chỉ sống cạn C Thân có mạch dẫn D Sinh sản bào tử Câu Trên Trái Đất, cổ đại tồn cách khoảng A 250 triệu năm B 100 triệu năm C 50 triệu năm D 300 triệu năm Câu 10 Đại đa số loại A thân cỏ B thân cột C thân leo D thân gỗ BÀI 40 HẠT TRẦN VÀ CÂY THƠNG Câu 1:Cơ quan sinh sản thơng là: A Hoa, quả, hạt B Hoa, C Hạt D Nón nón đực Câu 2:Thân thơng thuộc loại: A Thân gỗ B Thân cỏ C Thân cột D Thân leo Câu 3:Nón khơng phải hoa vì: A Nón khơng có màu sắc sặc sỡ B Nón khơng có nhị C Nón chưa có bầu nhuỵ chứa nỗn D Nón khơng có nhụy Câu 4:Đặc điểm tiến hố nhóm hạt trần so với là: A Sinh sản hạt B Thân có kích thước lớn C Có giá trị đời sống người D Có rễ, thân, lá, thật Câu 5:Cấu trúc nón đực hạt thơng bao gồm: TRANG 10 B Bón phân loại, thời điểm, hàm lượng C Tưới tiêu hợp lí D Tất phương án đưa Bài 46: Thực vật góp phần điều hòa khí hậu Câu Thực vật giúp điều hòa khí hậu nhờ điều ? A Giảm thiểu thiên tai nhờ khả cản bớt ánh sáng, gió vận tốc dòng chảy B Làm dịu mát môi trường xung quanh thông qua việc thải nước C Cân hàm lượng khí ơxi khí cacbơnic bầu khí nhờ q trình quang hợp D Tất phương án đưa Câu Loại tiết chất có tác dụng diệt khuẩn ? A Tràm B Mồng tơi C Lá ngón D Chuối Câu Trong khu vực, so với rừng nơi trống trải có khác biệt mặt khí hậu ? A Tốc độ gió mạnh B Độ ẩm thấp C Nắng nhiều gay gắt hơn, nhiệt độ cao D Tất phương án đưa Câu Hoạt động xanh giúp bổ sung vào bầu khí lượng khí ơxi hơ hấp đốt cháy nhiên liệu ? A Trao đổi khống B Hơ hấp C Quang hợp D Thoát nước Câu Mỗi năm, rừng nhả vào khơng khí khoảng A 110 – 130 ôxi B 16 – 30 ôxi C 46 – 60 ôxi D – ơxi Câu Thực vật góp phần làm giảm thiểu môi trường nhờ khả ? A Hấp thụ khí cacbơnic khí thải độc hại khác, đồng thời thải khí ơxi B Tiêu diệt vi khuẩn có hại nhờ việc tiết số chất đặc hiệu (bạch đàn, thông,…) C Giữ lại bụi bẩn tán lá, hạn chế hàm lượng bụi khơng khí D Tất phương án đưa Câu Trong biện pháp giúp giảm thiểu nhiễm điều hòa khí hậu, biện pháp khả thi, tiết kiệm mang lại hiệu lâu dài A ngừng sản xuất công nghiệp TRANG 16 B xây dựng hệ thống xử lí chất thải C trồng gây rừng D di dời khu chế xuất lên vùng núi Câu Khả làm mát khơng khí thực vật có nhờ trình ? A Quang hợp B Thoát nước C Trao đổi khoáng D Tất phương án đưa Câu Bộ phận thể thực vật có khả ngăn bụi hiệu ? A Thân B Hoa C Tán D Hệ rễ Câu 10 Thực vật giải phóng chất ? A Nước B Khí ơxi C Khí cacbơnic D Tất phương án đưa Bài 47: Thực vật bảo vệ đất nguồn nước Câu Bộ phận thực vật đóng vai trò quan trọng việc giữ nước ? A Rễ B Hoa C Lá D Thân Câu Loại thường trồng ven bờ biển để chắn gió bão cát ? A Xà cừ B Xương rồng C Phi lao D Lim Câu Thực vật giúp hạn chế xói mòn thơng qua chế ? A Tán giúp cản dòng nước mưa dội trực tiếp vào bề mặt đất B Cành thân giúp nước mưa nương theo để chảy xuống lớp thảm mục, ngấm từ từ vào lòng đất hồ mạch nước ngầm C Rễ giúp giữ đất không bị rửa trôi trước sức chảy dòng nước D Tất phương án đưa Câu Thực vật có vai trò ? A Tất phương án đưa B Điều hồ khí hậu C Hạn chế ngập lụt, hạn hán D Giữ đất, chống xói mòn Câu Ở vùng núi, tượng ngập lụt xảy sau mưa nguyên nhân ? A Tất phương án đưa TRANG 17 B Mặt đất bị bê tơng hố làm cản trở trình ngấm nước từ bề mặt xuống mạch nước ngầm làm xuất hiện tượng ngập lụt C Mưa to khiến cho nước rút kịp nơi gây nên tượng ngập lụt D Mưa làm đất đá bị xói mòn trơi xuống, lấp lòng sơng, suối khiến nước dâng cao khơng kịp nên tràn lên vùng thấp gây ngập lụt Câu Vì nơi trống trải, khơng có thực vật sinh sống lại hay xảy hạn hán ? A Vì khơng bổ sung nước nhờ trình quang hợp thực vật B Cả C D C Vì ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp xuống bề mặt làm cho đất bị khơ cằn bốc nước D Vì nước rơi xuống bề mặt không giữ lại lớp thảm mục hệ rễ thực vật Câu Nguồn nước đóng vai trò chủ chốt đời sống sinh hoạt người ? A Nước ngầm B Nước biển C Nước bề mặt D Nước bốc Câu Cho thành phần sau : Tán Rễ Lớp thảm mục Thân Thành phần có khả làm cản trở dòng chảy nước mưa ? A 1, 2, 3, B 1, 2, C 2, 3, D 1, 2, Câu Chọn số liệu thích hợp để điền vào chỗ trống câu sau : Ở nước ta, năm đất trống bị thất thoát khoảng … đất bề mặt tượng xói mòn, rửa trơi A 95 B 151 C D 36 Câu 10 Loại khơng trồng để chắn gió ? A Cau B Tra (nho biển) C Phi lao D Thông Bài 48: Vai trò thực vật động vật đời sống người TRANG 18 Câu Lá sử dụng làm thức ăn cho người ? A Lá mồng tơi B Lá chuối C Lá khoai tây D Lá xà cừ Câu Hầu hết phận chứa độc tố gây hại đến sức khoẻ người ? A Rau ngót B Cần tây C Trúc đào D Chùm ngây Câu Để diệt cá đầm nuôi thuỷ sản, người ta sử dụng loại ? A Duốc cá B Đinh lăng C Ngũ gia bì D Xương rồng Câu Cây công nghiệp ? A Mướp đắng B Thuốc C Rau ngót D Lúa nước Câu Trong loại đây, vừa ăn quả, vừa làm cảnh, lại vừa làm thuốc ? A Sen B Cần sa C Mít D Dừa Câu Chất độc biết đến nhiều khói thuốc ? A Hêrơin B Nicôtin C Côcain D Solanin Câu Họ thực vật có nhiều dùng để làm cảnh hoa chúng thường đẹp ? A Họ Cúc B Họ Lúa C Họ Dừa D Họ Bầu bí Câu Loại thực vật tác nhân gây nên tượng nước “nở hoa” ? A Tảo B Rêu C Dương xỉ D Thơng Câu Thực vật có ý nghĩa đời sống người nhiều loài động vật ? A Cung cấp nơi nơi sinh sản cho động vật B Cung cấp nguồn nguyên liệu cho ngành chế biến công nghiệp C Tất phương án đưa D Cung cấp nguồn thức ăn dồi ơxi cho q trình hơ hấp người động vật TRANG 19 Câu 10 Cây dùng để sản xuất chất gây nghiện ? A Anh túc B Chè C Ca cao D Cô ca Bài 49: Bảo vệ đa dạng thực vật Câu Tính đa dạng thực vật biểu điều sau ? A Số lượng loài B Số lượng cá thể lồi C Mơi trường sống loài D Tất phương án đưa Câu Ở nước ta có khoảng lồi thực vật có mạch ? A Khoảng 12 000 loài B Khoảng gần 10 000 loài C Khoảng gần 15 000 loài D Khoảng 20 000 loài Câu Nguyên nhân chủ yếu gây suy giảm tính đa dạng thực vật ? A Do tác động bão từ B Do ảnh hưởng thiên tai, lũ lụt C Do hoạt động khai thác mức người D.Tất phương án đưa Câu Cây xếp vào nhóm thực vật quý nước ta ? A Xà cừ B Bạch đàn C Tam thất D Trầu không Câu Loại dùng để làm thuốc ? A Hoa sữa B Sâm Ngọc Linh C Thông thiên D Ngô đồng Câu Biện pháp sau giúp bảo vệ đa dạng thực vật ? Ngăn chặn phá rừng, hạn chế việc khai thác bừa bãi thực vật quý để bảo vệ số lượng cá thể lồi Cấm bn bán xuất loài thực vật quý đặc biệt Xây dựng khu bảo tồn, vườn Quốc gia,… để bảo vệ lồi thực vật, có thực vật q Tuyên truyền, giáo dục rộng rãi nhân dân để tham gia bảo vệ rừng A 1, 2, TRANG 20 B 1, 2, C 2, 3, D 1, 2, 3, Câu Nhóm gồm thực vật quý ? A Sưa, xoan, lăng, phi lao B Lim, sến, táu, bạch đàn C Trắc, gụ, giáng hương, cẩm lai D Đa, bồ đề, chò, điền Câu Vườn Quốc gia nằm miền Nam nước ta ? A Tam Đảo B Cát Tiên C Ba Vì D Cúc Phương Câu Chọn số liệu thích hợp để điền vào chỗ trống câu sau : Các nhà thực vật học nước ta thống kê … loài thực vật quý Việt Nam A 500 B 200 C 300 D 100 Câu 10 Củ tam thất có tác dụng ? A Cầm máu, trị thổ huyết B Tăng cường sinh lực C Bổ máu, tăng hồng cầu D Tất phương án đưa PHẦN II TỰ LUẬN TRANG 21 TRANG 22 TRANG 23 TRANG 24 TRANG 25 TRANG 26 TRANG 27 TRANG 28 TRANG 29 TRANG 30 ... đâu mà rong mơ có màu nâu? A Trong tế bào rong mơ có chất diệp lục B Rong mơ sống nước có màu nâu tế bào rong mơ có chất diệp lục C Rong mơ sống nước có màu nâu D Ngồi chất diệp lục, rong mơ có... cánh Câu 5:Lớp Một mầm gân thường có dạng A Hình mạng B Hình cung hình mạng C Hình mạng song song D song song hình cung TRANG 12 BÀI 43 KHÁI QUÁT VỀ SƠ LƯỢC PHÂN LOẠI THỰC VẬT Câu Hiện nay, nhà... mọc, sưa, hoàng đàn, tuế, mun Bài 37: TẢO Câu 1:Những loài tảo sống nước mặn? A Rong mơ, rau câu, tảo sừng hươu B Rong mơ, tảo xoắn, tảo vòng C Rau diếp biển, tảo tiểu cầu, tảo xoắn D Tảo vòng,
- Xem thêm -

Xem thêm: ON TAP HK2 SINH HỌC 6, ON TAP HK2 SINH HỌC 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay