TÊN ĐỀ TÀI: ĐÔNG NAM Á THỜI PHONG KIẾN

20 8 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 16:06

Thông qua việc quan sát và tìm hiểu ý nghĩa của biểu tượng tổ chức Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), lược đồ các nước Đông Nam Á, giúp học sinh hình dung được ý nghĩa của biểu tượng. Từ đó kích thích sự tò mò, lòng khát khao tìm hiểu quá trình hình thành và phát triển của các quốc gia Đông Nam Á thời cổ đại, phong kiến SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT ………………… BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ MÔN: LỊCH SỬ TÊN ĐỀ TÀI: ĐÔNG NAM Á THỜI PHONG KIẾN Họ tên: …………… Đơn vị công tác: Trường THPT ………… Tháng 12/2018 GIỚI THIỆU Chương V ĐÔNG NAM Á THỜI PHONG KIẾN Tiết 12 BÀI SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÁC VƯƠNG QUỐC CHÍNH Ở ĐƠNG NAM Á I MỤC TIÊU BÀI HỌC Kiến thức: Sau học xong học, yêu cầu HS nắm được: - Những nét điều kiện hình thành đời vương quốc cổ Đông Nam Á - Sự hình thành, phát triển suy thối quốc gia phong kiến Đông Nam Á Kỹ năng: - Thông qua học, rèn luyện cho học sinh kỹ khái quát hóa, kĩ lập bảng thống kê - Biết khai thác nội dung tranh ảnh Tư tưởng: - Giúp học sinh biết trình hình thành phát triển khơng ngừng dân tộc khu vực, qua giáo dục em tình đồn kết trân trọng giá trị lịch sử Định hướng phát triển lực: - Năng lực tư duy, vận dụng, khái quát; Năng lực hoạt động nhóm phát biểu trước tập thể II CHUẨN BỊ Giáo viên: - Bản đồ quốc gia (cổ đại) Đông Nam Á - Tranh ảnh công trình kiến trúc văn hóa nước Đơng Nam Á Học sinh: - Sách giáo khoa - Đọc trước III TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP A HOẠT ĐỘNG TẠO TÌNH HUỐNG HỌC TẬP Mục tiêu: Thông qua việc quan sát tìm hiểu ý nghĩa biểu tượng tổ chức Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), lược đồ nước Đơng Nam Á, giúp học sinh hình dung ý nghĩa biểu tượng Từ kích thích tò mò, lòng khát khao tìm hiểu q trình hình thành phát triển quốc gia Đông Nam Á thời cổ đại, phong kiến Phương thức: - GV giao nhiệm vụ cho HS: Bước 1: - Quan sát Lược đồ nước Đông Nam Á trả lời câu hỏi sau: Khu vực Đông Nam Á gồm quốc gia? Hãy kể tên quốc gia đó? Hình 2: Lược đồ nước Đơng Nam Á Bước 2: Quan sát hình ảnh trả lời câu hỏi sau: - Em biết ý nghĩa biểu tượng này? Hình 3 Gợi ý sản phẩm: - Học sinh kể tên 11 quốc gia Đông Nam Á - Học sinh trả lời tên biểu tượng; ý nghĩa biểu tượng ASEAN * Biểu tượng hiệp hội nước Đơng Nam Á (Asean) hình bó lúa Bó lúa tượng trưng cho kinh tế nông nghiệp nước khu vực Mỗi bó lúa tượng trung cho quốc gia - Hình dung được: Sự hình thành phát triển quốc gia cổ đại phong kiến tảng cho phát triển nước Đông Nam Á Trên sở đó, giáo viên dẫn dắt vào mới: Trên sở văn minh nơng nghiệp lúa nước hình thành nên quốc gia cổ đại Đông Nam Á, từ phát triển thành quốc gia phong kiến dân tộc hùng mạnh Đó tảng 11 nước Đông Nam Á Vậy, vương quốc cổ Đông Nam Á đời nào? Quá trình hình thành, phát triển suy thối quốc gia phong kiến Đơng Nam Á nội dung học B HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC Hoạt động 1: Sự đời vương quốc cổ Đông Nam Á * Mục tiêu: Trình bày điều kiện trình hình thành vương quốc cổ Đơng Nam Á * Phương thức: Hình 3: Lược đồ tự nhiên Đơng Nam Á Hình 4: Lược đồ vương quốc cổ Đông Nam Á - GV treo lược đồ Lược đồ tự nhiên Đông Nam Á (sau lược đồ Lược đồ vương quốc cổ Đơng Nam Á) u cầu nhóm HS quan sát lược đồ kết hợp đọc kiến thức trang 45, 46 SGK trả lời câu hỏi: Nêu nét bật điều kiện tự nhiên khu vực Đơng Nam Á? Điều kiện hình thành vương quốc cổ Đông Nam Á? Sự hình thành (thời gian, tên vương quốc chính, lược đồ số quốc gia chính)? Nhận xét đời vương quốc cổ Đông Nam Á? * Gợi ý sản phẩm: - Điều kiện tự nhiên: + Địa hình rộng lớn, bị chia cắt, nhỏ, manh mún + Thiên nhiên ưu đãi gió mùa kèm theo mưa, thích hợp cho phát triển lúa nước… - Điều kiện hình thành: + Sự phát triển ngành kinh tế: nông nghiệp trồng lúa nước, ngành thủ công truyền thống, trao đổi, buôn bán… + Tiếp thu vận dụng văn hóa Ấn Độ để sáng tạo văn hố riêng dân tộc - Quá trình hình thành: + Khoảng 10 kỷ đầu sau Công nguyên, hàng loạt quốc gia nhỏ hình thành: Cham-pa, Phù Nam… - Đặc điểm vương quốc cổ Đông Nam Á: lúc nhỏ bé, phân tán địa bàn hẹp, sống riêng rẽ nhiều tranh chấp nhau, nguyên nhân dẫn đến sụp đổ, để rồi, sở hình thành quốc gia phong kiến dân tộc hùng mạnh Hoạt động 2: Sự hình thành phát triển quốc gia phong kiến Đông Nam Á: * Mục tiêu: Hs nêu - Sự hình thành, phát triển suy thối quốc gia phong kiến Đơng Nam Á * Phương thức: - GV hướng dẫn HS hoạt động nhóm, hồn thành phiếu học tập để nắm thời gian hình thành, khái niệm, tên địa bàn “quốc gia phong kiến dân tộc”, giai đoạn phát triển quốc gia phong kiến Đông Nam Á Biểu phát triển thịnh đạt: Kinh tế, trị, văn hóa - GV nhận xét trình bày phân tích: Từ khoảng nửa sau kỷ X đến nửa đầu kỷ XVIII thời kỳ phát triển quốc gia phong kiến Đông Nam Á - GV hướng dẫn HS trao đổi để tìm hiểu: Sự kiện đánh dấu mốc phát triển lịch sử khu vực? - GV nhận xét nhấn mạnh: Thế kỷ XIII mốc quan trọng trình phát triển lịch sử khu vực: + In đô nê xi a thống nhất, Đại Việt Campuchia bước vào giai đoạn phát triển thị đạt + Thế kỷ XIII, vương quốc Su-khô-thay (tiền thân Thái Lan) đời + Giữa kỷ XIV, vương quốc Lan-Xang (Lào) thành lập - GV hướng dẫn HS đọc SGK để nắm thời kì suy thối quốc gia phong kiến Đơng Nam Á: Từ nửa sau kỉ XVIII, quốc gia Đông Nam Á bước vào giai đoạn suy thoái trước xâm lược tư phương Tây Trong hoạt động này, giáo viên sử dụng số hình ảnh để minh họa cho phát triển thịnh đạt quốc gia phong kiến Đông Nam Á Gợi ý sản phẩm: * Sự hình thành: - Từ kỷ VII đến X, hình thành số “quốc gia phong kiến dân tộc”: Lấy tộc đơng phát triển làm nòng cốt * Giai đoạn phát triển: - Thời gian: Từ nửa sau kỉ X đến nửa đầu kỉ XVIII - Tiêu biểu: + In đô nê xi a thống nhất, Đại Việt Campuchia bước vào giai đoạn phát triển thị đạt + Thế kỷ XIII, vương quốc Su-khô-thay (tiền thân Thái Lan) đời + Giữa kỷ XIV, vương quốc Lan-Xang (Lào) thành lập - Biểu phát triển: + Kinh tế phát triển: Có khả cung cấp khối lượng lớn lúa gạo, sản phẩm thủ công, sản vật thiên nhiên Có quan hệ bn bán với nhiều nước giới + Chính trị: ổn định gắn liền với trình mở rộng lãnh thổ + Văn hóa: Cùng với q trình phát triển kinh tế trình xác lập quốc gia dân tộc, văn hóa dân tộc hình thành Sau thời gian tiếp thu có chọn lọc văn hóa Trung Hoa, Ấn Độ, họ xây dựng văn hóa riêng, độc đáo * Thời kì suy thối: - Thời gian: Từ nửa sau kỉ XVIII đến kỉ XIX quốc gia Đông Nam Á bước vào giai đoạn suy thoái, xã hội phong kiến tiếp tục tồn - Giữa kỷ XIX quốc gia Đông Nam Á trở thành thuộc địa CNTD phương Tây C HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP Mục tiêu: Thông qua hoạt động này, giúp HS củng cố, hệ thống lại kiến thức học: - Những nét điều kiện hình thành đời vương quốc cổ Đông Nam Á - Sự hình thành, phát triển suy thối quốc gia phong kiến dân tộc Đơng Nam Á Phương thức: - GV vẽ sơ đồ giai đoạn phát triển lịch sử Đông Nam Á (đầu CN đến TK XIX) lên bảng yêu cầu HS hoạt động cá nhân để trả lời theo mốc thời gian Gợi ý sản phẩm: Bài tập trắc nghiệm: Câu Đặc điểm tự nhiên tạo nên nét tương đồng quốc gia khu vực Đơng Nam Á A Địa hình bị chia cắt dãy núi rừng nhiệt đới B Có khí hậu nhiệt đới gió mùa, mùa khơ mùa mưa rõ rệt năm C Có đồng rộng lớn để trồng lúa, có thảo nguyên mênh mông để chăn nuôi gia súc lớn D Tất quốc gia khu vực tiếp giáp với biển Câu Ngành sản xuất cư dân nước Đông Nam Á A Buôn bán đường biển B Thủ công nghiệp C Nông nghiệp D Chăn nuôi gia súc lớn Câu Quốc gia cổ góp phần hình thành nên đất nước Việt Nam ngày A Văn Lang - Âu Lạc, Champa, Phù Nam B Champa, Phù Nam C Âu Lạc, Champa, Chân Lạp D Âu Lạc, Phù Nam Câu Thế kỉ XIII, khu vực Đông Nam Á bị xáo trộn A Sự thành lập loạt vương quốc sở sáp nhập quốc gia cổ B Làn sóng xâm lăng chủ nghĩa thực dân C Làn sóng di cư phận người Thái từ phương Bắc xuống D ảnh hưởng thương nhân văn hóa Hồi giáo từ Ấn Độ Câu Nét bật văn hóa dân tộc Đông Nam Á A Nền văn hóa mang tính địa sâu sắc B Chịu ảnh hưởng văn hóa Ấn Độ C Chịu ảnh hưởng văn hóa Trung Quốc D Tiếp thu có chọn lọc ảnh hưởng văn hóa bên ngồi, kết hợp với văn hóa địa, xây dựng văn hóa riêng độc đáo Câu Ý không phản ánh sở đời quốc gia cổ Đông Nam Á? A Địa hình bị chia cắt, lại tiếp giáp biển tạo điều kiện cho đời thị quốc chuyên làm nghề buôn bán đường biển B Công cụ kim loại xuất C Sự phát triển kinh tế tư D Sự tác động mặt kinh tế thương nhân Ấn ảnh hưởng văn hóa Ấn Độ Trung Quốc Câu Ý đặc điểm bật vương quốc cổ Đông Nam Á A Các quốc gia nhỏ, phân tán địa bàn hẹp B Hình thành tương đối sớm C Sống riêng rẽ, nhiều xảy tranh chấp với D Sớm phải đương đầu với sóng thiên di từ phương Bắc xuống Câu Nguyên nhân sâu xa dẫn đến suy thoái quốc gia phong kiến Đơng Nam Á A Vẫn trì phương thức sản xuất phong kiến lạc hậu, lỗi thời B Sự bùng phát khởi nghĩa nông dân C Sự xâm lược thực dân phương Tây D Sự chia rẽ sắc tộc tôn giáo quốc gia khu vực D VẬN DỤNG VÀ MỞ RỘNG Mục tiêu: - Nhằm vận dụng kiến thức mà HS lĩnh hội học để giải vấn đề sống: + Trân trọng giá trị lịch sử, văn hóa chung riêng nước khu vực Đơng Nam Á + Tinh thần đồn kết, hòa bình, hữu nghị, hợp tác, giúp đỡ lẫn để góp phần xây dựng phát triển tổ chức ASEAN vững mạnh - Tìm hiểu thêm tư liệu liên quan đến học: Một số thành tựu văn hóa tiêu biểu địa phương (hoặc nước) hình thành, phát triển giai đoạn đầu CN đến TK XIX Phương thức: - GV giao nhiệm vụ cho HS (học sinh làm tập nhà để rèn luyện thêm kĩ tự học) như: + Theo em, vấn đề quan tâm chung nước Đơng Nam Á gì? (Gợi ý: trả lời vấn đề: Kinh tế, văn hóa, an ninh) + Trách nhiệm thân việc giữ gìn phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc, khu vực? - Học sinh sử dụng phương pháp tự học, trao đổi với bạn bè để hoàn thành thể trực tiếp vào tư liệu, hình ảnh đính kèm vào học, chia sẻ thơng qua hình thức trao đổi trực tiếp, email Gợi ý sản phẩm: - Vấn đề chung nước Đông Nam Á nay: + Kinh tế: Xây dựng Đông Nam Á thành khu vực thịnh vượng + Văn hóa: Gìn giữ sắc văn hóa + An ninh chung: Sự ổn định trị, chống chủ nghĩa khủng bố - Trách nhiệm thân: Không ngừng học hỏi, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức 10 Tiết 13 Bài VƯƠNG QUỐC CAM PU CHIA VÀ VƯƠNG QUỐC LÀO I MỤC TIÊU BÀI HỌC Kiến thức: - Nêu vị trí địa lí giai đoạn phát triển lịch sử Campuchia Lào - Khái quát nét văn hố Campuchia Lào Tư tưởng: - Bồi dưỡng cho HS tình cảm yêu quý trân trọng truyền thống lịch sử nước láng giềng gần gũi với Việt Nam - Hs thấy rõ việc xây dựng tình đồn kết gắn bó dân tộc anh em cần thiết Kỹ năng: - Nhận thức, đánh giá, so sánh kiện lịch sử - Biết sử dụng phương pháp lập biểu đồ giai đoạn phát triển lịch sử Năng lực: - Năng lực chung: Tự học, tự giải vấn đề, sử dụng ngôn ngữ - Năng lực chuyên biệt: Xác định mối liên hệ, ảnh hưởng kiện lịch sử, nhận xét, đánh giá, rút học, vận dụng kiến thức lịch sử để giải vấn đề thực tiễn II CHUẨN BỊ Giáo viên: - Bản đồ Đông Nam Á - Tranh ảnh cơng trình kiến trúc văn hố Đơng Nam Á - Giấy Ao, bút Học sinh: - SGK, Sơ đồ tư III TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP A HOẠT ĐỘNG TẠO TÌNH HUỐNG HỌC TẬP Mục tiêu: Với việc quan sát lược đồ nước Đông Nam Á, quốc kỳ nước Campuchia Lào, hình ảnh Ăng co vát Thạt Luông, GV hướng đến nội dung cần tìm hiểu học: Lịch sử văn hoá Campuchia Lào Phương thức: 11 - Giáo viên giao nhiệm vụ cho học sinh: Hãy quan sát hình ảnh sau thảo luận vấn đề đây: 12 + Nêu tên quốc gia liên quan đến hình ảnh + Nêu hiểu biết em quốc gia Gợi ý sản phẩm: Học sinh trình bày sản phẩm với mức độ khác Giáo viên lựa chọn sản phẩm học sinh để làm tình kết nối với - Đây công trình kiến trúc tiếng Campuchia Lào, nước bán đảo Đơng Dương, có đặc điểm trị, văn hố tương đồng với Việt Nam Q trình hình thành, phát triển suy thối chế độ phong kiến diễn nội dung học B HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC Tìm hiểu lịch sử vương quốc Campuchia vương quốc Lào a Mục tiêu: HS nắm q trình hình thành, phát triển suy thối vương quốc Campuchia Lào b Phương thức: Giáo viên giao nhiệm vụ cho học sinh: Hãy quan sát hình ảnh đọc thơng tin SGK để hồn thành bảng sau: Vương quốc Campuchia Vương quốc Lào Giai đoạn hình thành Giai đoạn phát triển Giai đoạn suy thoái 13 - Trong hoạt động GV tổ chức cho HS hoạt động theo nhóm để hồn thành phiếu học tập - Trong trình làm việc, GV ý đến em học sinh để gọi ý trợ giúp HS em gặp khó khăn - Đại diện nhóm báo cáo sản phẩm trước lớp, Hs lớp nhận xét, hoàn thiện sản phẩm chung lớp - Cuối GV đánh giá sản phẩm chốt ý c Gợi ý sản phẩm * Vương quốc Camphuchia: Nội dung Campuchia Giai đoạn - Là nước có lịch sử lâu đời phát triển Đơng nam hình thành Á - Tộc người Khơ me, sống phía bắc Cam- pu -chia, giỏi săn bắn, đào ao, đắp hồ trữ nước, ảnh hưởng văn hóa Ấn Độ Giai đoạn phát triển - Thế kỷ VI vương quốc Campuchia thành lập - Thế kỷ IX đến XV thời kỳ phát triển vương quốc Cam pu chia (Ăng co huy hồng): + Nơng nghiệp, lâm nghiệp ngư nghiệp, thủ cơng nghiệp phát triển Giai đoạn suy thối + Mở rộng lãnh thổ phía đơng: tiến đánh Cham pa, trung hạ lưu sông Mê nam (Thái Lan), trung lưu sông Mê Công (Lào), tiến đến bắc bán đảo Mã Lai - Cuối kỷ XIII suy yếu, sau lần bị người Thái xâm chiếm, năm 1432 người Khơ me bỏ kinh đô Ăng co, lui phía cư trú nam Biển Hồ (Phnơm Pênh) - Năm 1863 bị Pháp xâm lược * Vương quốc lào: Nội dung Giai đoạn hình thành Giai đoạn phát triển Giai đoạn suy thoái Lào - Người Lào Thơng tạo chum đá (cánh đồng Chum Xiêng Khoảng) - Thế kỷ XIII người Thái di cư đến gọi người Lào Lùm - Năm 1353 Pha Ngừm lập nước Lan Xang - Triệu Voi - Các vua Lan Xang (XV – XVII): chia đất nước thành mường ; xây dựng quân đội ; quan hệ hòa hiếu với nước láng giềng Cương chống xâm lược Miến Điện - Thế kỷ XVIII Lan Xang suy yếu bị Xiêm chiếm - Từ kỷ XVIII Lào bắt đầu suy yếu, tranh chấp quyền lực hoàng tộc công người Thái 14 - Năm 1893 Lào trở thành thuộc địa Pháp Hoạt động 2: Tìm hiểu văn hố Campuchia Lào a Mục tiêu: Khái quát nét văn hoá Campuchia Lào b Phương thức: - GV chia lớp thành nhóm nhỏ, thực nhiệm vụ sau (giao trước) + Khái quát thành tự tôn giáo, chữ viết, kiến trúc, văn học Campuchia Lào tìm hiểu hình ảnh minh hoạ, trình bày sản phẩm thông qua Powerpoint + GV yêu cầu nhóm cử đại diện lên trình bày sản phẩm + HS lớp nhận xét để hồn thiện sản phẩm chung lớp + GV đánh giá, chốt ý c Gợi ý sản phẩm * Với Campuchia: Văn hóa độc đáo - Có chữ viết riêng từ chữ Phạn - Văn học dân gian văn học viết phản ảnh tình cảm người thiên nhiên, người - Tôn giáo: Chịu ảnh hưởng đạo Hin Đu Đạo Phật - Kiến trúc Hin đu giáo kiến trúc Phật giáo (quần thể Ăng co Vát Ăng co Thom) Chữ Khơ me 15 Đền Ăng -co –vát * Với vương quốc Lào: - Sáng tạo chữ viết riêng sở chữ người Campuchia Mi-an-ma - Nghệ thuật: Thích ca hát, ưa nhảy múa - Tơn giáo: Chịu ảnh hưởng Phật giáo - Kiến trúc: Xây dựng số cơng trình kiến trúc Phật giáo điển Thạt Lng Cánh đồng Chum 16 Thạt Lng * Nhận xét: - Văn hoá Campuchia Lào tiếp thu văn hoá Ấn Độ Tuy nhiên nước tiếp thu cách sáng tạo, đem lại nét độc đáo riêng văn hố dân tộc, đóng góp vào kho tàng văn hố nhân loại nét độc đáo C HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP Mục tiêu: - Nhằm củng cố, hệ thống hố, hồn thiện kiến thức mà học sinh lĩnh hội nội dung hình thành kiến thức nội dung tiến trình lịch sử, văn hố vương quốc Campuchia Lào Phương thức: - GV yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi sau: * Trắc nghiệm: Câu Tộc người chiếm đa số Campuchia A Người Môn B Người Khơme C Người Chăm D Người Thái Câu Vương quốc Campuchia hình thành từ A Thế kỉ V B Thế kỉ VI C Thế kỉ IX D Thế kỉ XIII Câu Thời kì phát triển Campuchia gọi 17 A Thời kì Ăngco B Thời kì vàng C Thời kì hồng kim D Thời kì Phnơm Pênh Câu Thế kỉ X – XII, khu vực Đông Nam Á, Campuchia gọi A Vương quốc phát triển B Vương quốc mạnh C Vương quốc mạnh ham chiến trận D Vương quốc chịu ảnh hưởng sâu sắc văn hóa Ấn Độ Câu Ý khơng phản ánh tình hình Campuchia từ cuối kỉ XIII đến cuối kỉ XIX? A Phải đương đầu với xâm chiếm người Thái, chuyển kinh đô từ Ăngco khu vực Phnôm Pênh ngày B Xây dựng hai quần thể Ăng co Vát Ăng co Thom C Xảy mưu sát tranh giành nội D Đất nước suy kiệt Câu Nền văn hóa người Khơme phát triển đạt nhiều thành tựu rực rỡ, ngoại trừ A Sớm sáng tạo chữ viết riêng sở chữ Phạn Ấn Độ B Xây dựng cung điện nguy nga, lộng lẫy C Xây dựng kiến trúc đền, tháp tiếng gắn chặt với tôn giáo D Sáng tạo văn học dân gian, văn học viết phong phú Câu Chủ nhân Lào A Người Khơme B Người Lào Lùm C Người Lào Thơng D Người Môn cổ Câu Địa bàn sinh sống người Lào Lùm có điểm khác so với người Lào Thơng? A Sống vùng đồi núi B Sống vùng thấp C Sống sông nước D Du canh du cư Câu Người có công thống mường Lào sáng lập nước Lan Xang là? A Khún Bolom B Pha Ngừm C Xulinha Vôngxa D Chậu A Nụ Câu 10 Nguyên nhân quan trọng khiến vương quốc Lan Xang suy yếu A Mâu thuẫn hoàng tộc, đất nước phân liệt thành ba tiểu quốc đối địch B Xiêm xâm lược cai trị Lào C Pháp gây chiến tranh xâm lược Lào 18 D Các khởi nghĩa nông dân bùng phát * Tự luận: GV yêu cầu HS hoàn thành bảng sau: Nội dung Vương quốc Campuchia Chữ viết Văn học Tôn giáo Kiến trúc - Gợi ý sản phẩm: Nội dung Vương quốc Campuchia Vương quốc Lào Vương quốc Lào Chữ viết Trên sở chữ Phạn, sáng tạo chữ Xây dựng hệ thống chữ viết riêng viết riêng sở chữ Mianma Campuchia Văn học Văn học dân gian văn học viết phát Văn học dân gian văn học viết triển phát triển Tôn giáo Ảnh hưởng Hin-đu giáo Phật Ảnh hưởng Phật giáo giáo Kiến trúc Ăng co vát Ăng co thom Thạt Luông D HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG VÀ MỞ RỘNG Mục tiêu: - Nhằm vận dụng kiến thức mà học sinh lĩnh hội để giải vấn đề học tập thực tiễn về: + Nét tương đồng lịch sử văn hoá quốc gia bán đảo Đơng Dương Từ xác định trách nhiệm học sinh với việc giữ gìn văn hoá truyền thống dân tộc Phương thức - GV giao nhiệm vụ cho học sinh: + Nêu điểm tương đồng lịch sử văn hoá Việt Nam, Campuchia Lào + Xác định trách nhiệm học sinh với việc gìn giữ văn hoá truyền thống dân tộc giai đoạn - HS viết báo cáo trình bày sản phẩm - GV nhận xét, đánh giá sản phẩm học sinh Gợi ý sản phẩm a Điểm tương đồng 19 + Lịch sử: - Đều hình thành sở quốc gia cổ đại: Chân lạp, Văn Lang – Âu Lạc, Chăm pa, Phù Nam - Đều trải qua gia đoạn phát triển thịnh đạt, có kinh tế phát triển, trị ổn định - Các quốc gia bị sụp đổ xâm nhập nước phương Tây + Văn hoá: - Đều chịu ảnh hưởng tiếp thu văn hoá Ấn Độ b Trách nhiệm học sinh: - Có ý thức giữ gìn, phát huy giá trị văn hố truyền thống dân tộc như: Tơn sư trọng đạo, tương thân tương ái, đoàn kết - Nêu cao tinh thần tự tôn dân tộc, niềm tự hào truyền thống văn hoá tốt đẹp dân tộc 20 ... phát triển thành quốc gia phong kiến dân tộc hùng mạnh Đó tảng 11 nước Đông Nam Á Vậy, vương quốc cổ Đông Nam Á đời nào? Q trình hình thành, phát triển suy thối quốc gia phong kiến Đông Nam Á. .. thành phát triển quốc gia Đơng Nam Á thời cổ đại, phong kiến Phương thức: - GV giao nhiệm vụ cho HS: Bước 1: - Quan sát Lược đồ nước Đông Nam Á trả lời câu hỏi sau: Khu vực Đông Nam Á gồm quốc... gia phong kiến dân tộc hùng mạnh Hoạt động 2: Sự hình thành phát triển quốc gia phong kiến Đông Nam Á: * Mục tiêu: Hs nêu - Sự hình thành, phát triển suy thối quốc gia phong kiến Đơng Nam Á *
- Xem thêm -

Xem thêm: TÊN ĐỀ TÀI: ĐÔNG NAM Á THỜI PHONG KIẾN, TÊN ĐỀ TÀI: ĐÔNG NAM Á THỜI PHONG KIẾN, B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay