Phát triển dịch vụ thanh toán quốc tế tại ngân hàngThương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)

118 4 0
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 15:55

Phát triển dịch vụ thanh toán quốc tế tại ngân hàngThương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Quảng BìnhPhát triển dịch vụ thanh toán quốc tế tại ngân hàngThương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Quảng BìnhPhát triển dịch vụ thanh toán quốc tế tại ngân hàngThương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Quảng BìnhPhát triển dịch vụ thanh toán quốc tế tại ngân hàngThương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Quảng BìnhPhát triển dịch vụ thanh toán quốc tế tại ngân hàngThương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Quảng BìnhPhát triển dịch vụ thanh toán quốc tế tại ngân hàngThương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Quảng BìnhPhát triển dịch vụ thanh toán quốc tế tại ngân hàngThương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Quảng BìnhPhát triển dịch vụ thanh toán quốc tế tại ngân hàngThương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Quảng Bìnhv BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO KIN HT ẾH UẾ ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN PHƯƠNG THÚY ỌC PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH ĐẠ IH CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ MÃ SỐ: 34 04 10 NG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ ƯỜ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TR PGS.TS NGUYỄN VĂN PHÁT HUẾ, 2018 KIN HT ẾH UẾ LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn: “Phát triển dịch vụ toán quốc tế Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu Phát triển Việt NamChi nhánh Quảng Bình” cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực, nguồn gốc rõ ràng chưa công bố cơng trình nghiên cứu khoa học Tác giả luận văn TR ƯỜ NG ĐẠ IH ỌC Nguyễn Phương Thúy i KIN HT ẾH UẾ LỜI CẢM ƠN Trong trình thực đề tài: “Phát triển dịch vụ toán quốc tế Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu Phát triển Việt NamChi nhánh Quảng Bình”, tơi nhận hướng dẫn, giúp đỡ, động viên nhiều cá nhân tập thể Tôi xin bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới tất cá nhân tập thể tạo điều kiện cho học tập nghiên cứu Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu Nhà trường, Phòng Sau đại học Trường Đại học Kinh tế Huế giúp đỡ tơi mặt q trình học tập hồn thành luận văn Tơi xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ tận tình giáo viên hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Văn Phát thời gian nghiên cứu hồn thiện cơng trình khoa học Trong q trình thực đề tài, tơi hỗ trợ, ủng hộ nhiệt tình ỌC địa điểm nghiên cứu, xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Ngân hàng Đầu Phát triển Việt NamChi nhánh Quảng Bình, anh chị đồng nghiệp quý khách hàng IH Tôi xin cảm ơn động viên, giúp đỡ gia đình bạn bè tạo điều kiện cho tơi hồn thành luận văn ĐẠ Tôi xin bày tỏ cảm ơn sâu sắc giúp đỡ quý báu NG Tác giả luận văn TR ƯỜ Nguyễn Phương Thúy ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ TR ƯỜ NG ĐẠ IH ỌC KIN HT ẾH UẾ Họ tên : NGUYỄN PHƯƠNG THÚY Chuyên ngành : Quản lý kinh tế Niên khóa : 2015 – 2017 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN VĂN PHÁT Tên đề tài: PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAMCHI NHÁNH QUẢNG BÌNH Tính cấp thiết Đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế doanh nghiệp nước, ngân hàng thương mại Việt Nam nỗ lực đại hóa đa dạng hóa phương thức toán quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại quốc tế Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu Phát triển Việt Nam ngân hàng hàng đầu Việt Nam cung cấp sản phẩm dịch vụ toán quốc tế cho doanh nghiệp nước Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam chi nhánh Quảng Bình chi nhánh lớn hệ thống, góp phần khơng nhỏ vào phát triển Tuy nhiên, xét tồn hệ thống, dịch vụ toán quốc tế Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam chi nhánh Quảng Bình tồn nhiều hạn chế cần khắc phục Sau trình nghiên cứu chương trình cao học trường Đại học Kinh tế Huế làm việc thực tế đơn vị, chọn đề tài: “Phát triển dịch vụ toán quốc tế Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Quảng Bình” làm đề tài luận văn thạc sĩ, nhằm vận dụng kiến thức, lý luận học để giải vấn đề mang tính chất chiến lược mà Chi nhánh hướng tới Phương pháp nghiên cứu Số liệu thứ cấp thu thập từ tài liệu, báo cáo ngân hàng sau xử lý, tổng hợp, vận dụng phương pháp phân tích thống kê, phân tích kinh tế để đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ tốn quốc tế, từ rút nhận xét chất lượng dịch vụ toán quốc tế Ngân hàng BIDV Quảng Bình để đề xuất phát triển dịch vụ Số liệu sơ cấp thu thập thông qua điều tra bảng hỏi theo phương pháp chọn mẫu sau sử dụng phương pháp ước lượng thống kê, sàng lọc áp dụng phương pháp SPSS16 để xử lý Kết nghiên cứu Luận văn trình bày thực trạng phát triển dịch vụ toán quốc tế Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam -Chi nhánh Quảng Bình; nhận diện kết đạt được, thành cơng, hạn chế ngun nhân Từ đó, luận văn đề xuất giải pháp nhằm phát triển dịch vụ toán quốc tế Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Quảng Bình năm tới; đồng thời, đưa kiến nghị Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước, quyền địa phương tỉnh Quảng Bình Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam nhằm hỗ trợ đơn vị hoạt động an toàn, hiệu quả, đạt mục tiêu đề iii STT KIN HT ẾH UẾ DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nguyên nghĩa Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu BIDV BIDV Quảng Bình DN Doanh nghiệp HĐV Huy động vốn L/C Thư tín dụng NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần 10 POS 11 QLKH 12 TMCP 12 TCTD 13 TTQT 14 USD 15 VND 16 XNK Phát triển Việt Nam Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu ỌC Phát triển Việt Nam-Chi nhánh Quảng Bình Điểm chấp nhận tốn thẻ Quản lý khách hàng IH Thương mại cổ phần Thanh toán quốc tế Đô la Mỹ Việt Nam đồng Xuất nhập TR ƯỜ NG ĐẠ Tổ chức tín dụng iv MỤC LỤC KIN HT ẾH UẾ LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ iii MỤC LỤC .v DANH MỤC BIỂU ĐỒ x ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .2 Nội dung nghiên cứu CHƯƠNG 1:MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN ỌC DỊCH VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI IH 1.1.1 Khái niệm Ngân hàng Thương mại 1.1.2 Vai trò Ngân hàng Thương mại ĐẠ 1.1.3 Các hoạt động ngân hàng thương mại 1.2 LÝ LUẬN VỀ DỊCH VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .8 NG 1.2.1.Khái niệm toán quốc tế 1.2.2 Thanh toán quốc tế ngân hàng thương mại 1.2.3.Các phương thức toán quốc tế 10 ƯỜ 1.3 Nội dung phát triển dịch vụ toán quốc tế Ngân hàng thương mại 18 1.3.1.Các khái niệm: 18 1.3.2 Ý nghĩa việc phát triển dịch vụ Thanh toán quốc tế 19 TR 1.3.3 Nội dung phát triển dịch vụ toán quốc tế 20 1.3.4.Các tiêu đánh giá phát triển dịch vụ toán quốc tế ngân hàng thương mại 22 v 1.4.CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC PHÁT TRIỂN THANH TOÁN KIN HT ẾH UẾ QUỐC TẾ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 25 1.4.1.Nhân tố khách quan 25 1.4.2.Nhân tố chủ quan 27 1.5.KINH NGHIỆM VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ CỦA MỘT SỐ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI BÀI HỌC ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH 28 1.5.1.Kinh nghiệm phát triển toán quốc tế số ngân hàng thương mại .29 1.5.2.Bài học kinh nghiệm Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam Chi nhánh Quảng Bình 34 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ ỌC TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH 36 IH 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH .36 ĐẠ 2.1.1 Giới thiệu Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu Phát triển Việt Nam Chi nhánh Quảng Bình 36 2.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu NG Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2017 38 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN - ƯỜ CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH .41 2.2.1.Tăng trưởng doanh số toán quốc tế 42 2.2.2.Tăng trưởng thu dịch vụ ròng từ tốn quốc tế 43 TR 2.2.3.Thị phần lĩnh vực toán quốc tế 45 2.2.4 Tỷ lệ thu dịch vụ từ hoạt động toán quốc tế so với tổng thu dịch vụ 48 2.2.5.Đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ toán quốc tế theo sản phẩm cụ thể Chi nhánh BIDV Quảng Bình: 49 vi 2.3 Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ CỦA ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU TRA VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH KIN HT ẾH UẾ VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU & PHÁT TRIỂN QUẢNG BÌNH 51 2.3.1 Mẫu điều tra 51 2.3.2 Kết Đánh giá cán nhân viên ngân hàng phát triển dịch vụ tốn quốc tế BIDV Quảng Bình .52 2.3.3 Đánh giá khách hàng phát triển dịch vụ toán quốc tế Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình 55 2.4.Đánh giá chung thực trạng phát triển hoạt động toán quốc tế Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam Chi nhánh Quảng Bình 60 2.4.1.Kết đạt 60 2.4.2.Những tồn tại, hạn chế 61 2.4.3 Nguyên nhân 62 ỌC CHƯƠNG 3:ĐỊNH HƯỚNG GIẢI PHÁP Phát triển dịch vụ THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT IH TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH 67 3.1.ĐỊNH HƯỚNG MỤC TIÊU CỦA BIDV 67 ĐẠ 3.1.1 ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020 67 3.1.2 Định hướng hoạt động kinh doanh hoạt động toán quốc tế Ngân NG hàng thương mại cổ phần Đầu Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình 69 3.2.Giải pháp phát triển toán quốc tế Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam Chi nhánh Quảng Bình 70 ƯỜ 3.2.1.Đẩy mạnh chiến lược marketing ngân hàng .70 3.2.2.Nâng cao dịch vụ vấn toán quốc tế .71 3.2.3.Tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm tốn hoạt động toán quốc tế 72 TR 3.2.4.Tuyển chọn, đào tạo đội ngũ cán chuyên trách .73 3.2.5.Đa dạng hóa sản phẩm toán quốc tế Chi nhánh 77 3.2.6.Tổ chức hội nghị khách hàng để giới thiệu sản phẩm dịch vụ .77 3.2.7.Hạn chế rủi ro hoạt động toán quốc tế 78 vii KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ .86 KIN HT ẾH UẾ 1.KẾT LUẬN: .86 2.KIẾN NGHỊ 87 2.1.Đối với Chính phủ Việt Nam 87 2.2.Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 90 2.3.Đối với Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam 94 2.3.1.Tích cực xây dựng, mở rộng quan hệ ngân hàng đại lý .94 2.3.2.Xây dựng sách kinh doanh ngoại hối linh hoạt gắn với dịch vụ toán quốc tế 95 2.3.3.Nâng cấp, hồn thiện chương trình ứng dụng cơng nghệ ngân hàng hoạt động tốn quốc tế .96 2.3.4.Thống mơ hình hoạt động tốn quốc tế tồn hệ thống 98 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 99 NHẬN XÉT PHẢN BIỆN NHẬN XÉT PHẢN BIỆN IH BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG ỌC PHỤ LỤC 103 ĐẠ BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN TR ƯỜ NG XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN viii Bảng 2.1: KIN HT ẾH UẾ DANH MỤC BẢNG BIỂU Tình hình hoạt động kinh doanh BIDV Quảng Bình từ 2015 đến 2017 39 Bảng 2.2: Tình hình hoạt động tín dụng từ năm 2015 đến 2017 40 Bảng 2.3: Tình hình thu dịch vụ từ năm 2015 đến 2017 .41 Bảng 2.4: Doanh số toán quốc tế BIDV Quảng Bình 2015 – 2017 42 Bảng 2.5 Doanh số hoạt động toán quốc tế số Chi nhánh BIDV 2015 - 2017 47 Bảng 2.6: Tỷ lệ thu dịch vụ từ hoạt động toán quốc tế BIDV Quảng Bình 2015 - 2017 48 Bảng 2.7: Danh mục sản phẩm toán quốc tế BIDV Quảng Bình 49 Bảng 2.8: Tình hình phát triển dịch vụ toán quốc tế BIDV Quảng ỌC Bình 2015 – 2017 49 Thông tin đối tượng điều tra CB CNV Ngân hàng 52 Bảng 2.10: Phân tích thống kê mô tả đánh giá CBNV Ngân hàng 54 TR ƯỜ NG ĐẠ IH Bảng 2.9: ix thị trường, hoạt động toán quốc tế ngân hàng thương mại phát triển theo hiệu KIN HT ẾH UẾ mang lại nhiều Vì vậy, Ngân hàng Nhà nước vai trò quan trọng việc hoạch định sách tạo tiền đề cho thị trường ngoại hối phát triển Thứ tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cần ban hành, hoàn thiện quy định công cụ, phương tiện sử dụng toán quốc tế Quốc hội ban hành Luật Công cụ chuyển nhượng năm 2005, quy định việc sử dụng phương tiện toán séc, hối phiếu, kì phiếu hoạt động ngân hàng Tuy nhiên, thời gian ban hành luật kéo dài 10 năm, nên nhiều quy định cần bổ sung để phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh quốc tế Ngân hàng Nhà nước, với vai trò tham mưu, cố vấn cho Quốc hội Chính phủ, cần nghiên cứu, xây dựng phương án bổ sung, cập nhật hoàn thiện điều luật liên quan, đảm bảo môi trường pháp lý cho hoạt động toán quốc tế ngân hàng thương mại Song song với quy định Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước cần sớm ban hành ỌC thông hướng dẫn kịp thời nhằm giúp ngân hàng thương mại sở pháp lý hoạt động kinh doanh Các quy định séc, thương phiếu cần phù hợp thông lệ quốc tế, cần tạo điều kiện cho thương phiếu sử dụng rộng rãi thị trường IH trở thành cơng cụ kinh doanh thị trường ngoại hối Thứ năm, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cần tăng cường chất lượng hoạt động ĐẠ Trung tâm thơng tin tín dụng Ngân hàng Nhà nước Trung tâm Thơng tin tín dụng (CIC) trực thuộc Ngân hàng Nhà nước thành lập với chức cung cấp tồn thơng tin tín dụng khách hàng cho ngân hàng Qua đó, ngân hàng khách NG hàng vay vốn tối đa hóa lợi ích giảm thiểu rủi ro nhiều cho ngân hàng ký hợp đồng tín dụng với khách hàng Việc phân tích thu thập xử lý kịp thời xác thơng tin tình hình tài chính, quan hệ tín dụng, khả toán, cách ƯỜ pháp nhân doanh nghiệp nước nước ngồi vơ quan trọng trước ngân hàng đứng bảo lãnh mở L/C chiết khấu chứng từ hàng xuất cho doanh nghiệp Hiện tại, hoạt động Trung tâm Thơng tin tín dụngcũng đạt TR kết định, cung cấp cho tổ chức tín dụng tình hình dư nợ doanh nghiệp, tình hình biến động thị trường chưa đáp ứng nhu cầu thực tế lượng thơng tin q ít, chưa kịp thời Vì vậy, để cơng tác thơng tin phòng ngừa rủi ro đạt hiệu cao cần: 93 - Tăng cường trang bị phương tiện thông tin đại cho Trung tâm Thông cấp thơng tin đầy đủ, xác kịp thời KIN HT ẾH UẾ tin tín dụng trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để điều kiện thu thập, cung - Cần chế khuyến khích bắt buộc tổ chức tín dụng việc cung cấp thường xun thơng tin tình hình dư nợ doanh nghiệp tổ chức tín dụng - Trung tâm Thơng tin tín dụng trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cần hỗ trợ ngân hàng Thương mại việc tìm hiểu thị trường khách hàng nước ngoài, vừa giúp ngân hàng Thương mại hạn chế rủi ro kinh doanh, vừa tăng thêm thu nhập thông qua việc cung cấp thông tin hoạt động tín dụng khách hàng nhóm khách hàng liên quan Ngân hàng Nhà nước quan Chính phủ, Ngân hàng Trung ương Việt Nam, vừa hoạt động với cách quan quản lý Nhà nước tài chính, tín ỌC dụng, vừa thực với chức Ngân hàng Trung ương Chính lý đó, biện pháp Ngân hàng Nhà nước Việt Namsẽ tác động trực tiếp, thúc đẩy hoạt động toán quốc tế phát triển Ngân hàng thương mại, IH Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam Chi nhánh Quảng Bình 2.3 Đối với Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam ĐẠ 2.3.1 Tích cực xây dựng, mở rộng quan hệ ngân hàng đại lý Trong trình xử lý nghiệp vụ toán quốc tế ngân hàng thương mại, hệ thống ngân hàng đại lý đóng góp tích cực việc phát triển nâng cao hiệu NG hoạt động tốn quốc tế Thơng qua mối quan hệ với ngân hàng đại lý, ngân hàng thương mại thiết lập mối quan hệ tài khoản, hợp tác việc cung cấp thông tin tài khách hàng nước ngồi, hỗ trợ dịch vụ trình ƯỜ thực toán quốc tế, hỗ trợ đào tạo cán tốn quốc tế Để phục vụ đắc lực cho trình hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam, bên cạnh việc trì mối quan hệ tốt với ngân hàng quan hệ truyền thống, lâu dài, Ngân hàng TR TMCP Đầu Phát triển Việt Nam cần tích cực, chủ động phát triển mở rộng quan hệ đại lý với ngân hàng giới, tiếp cận với ngân hàng nước mà Việt Nam quan hệ thương mại, xây dựng chiến lược công tác quan hệ đại lý Sau thiết lập quan hệ đại lý, Ngân hàng TMCP 94 Đầu Phát triển Việt Nam cần bổ sung cập nhật kịp thời mạng ngân hàng KIN HT ẾH UẾ tên, SWIFT code nhằm giúp trình tra cứu, chọn lựa ngân hàng thực nghiệp vụ toán quốc tế chi nhánh nhanh chóng kịp thời hơn, hiệu cao Thanh toán quốc tế nghiệp vụ toán thực ngân hàng thương mại quốc gia khác Chính vậy, để mở rộng hoạt động tốn quốc tế tồn hệ thống nói chung BIDV Chi nhánh Quảng Bình nói riêng, Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam cần tiếp tục mở rộng mối quan hệ đại lý với nhiều ngân hàng quốc gia khác nhau, đặc biệt quốc gia quan hệ xuất nhập lớn với Việt Nam Hoa Kỳ, Trung Quốc, EU,… Việc thiết lập quan hệ đại lý với ngân hàng thương mại nước giúp Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam nâng cao lực cạnh tranh lĩnh vực toán quốc tế Mở rộng quan hệ đại lý với ngân hàng nước giúp BIDV đáp ứng tối đa nhu cầu toán quốc tế ỌC đối tượng khách hàng, tạo điều kiện cho khách hàng thực giao dịch mà không bị giới hạn đồng tiền toán Điều giúp cho Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam không ngừng nâng cao thương hiệu lĩnh vực toán quốc IH tế, gây dựng niềm tin với khách hàng 2.3.2 Xây dựng sách kinh doanh ngoại hối linh hoạt gắn với dịch vụ ĐẠ toán quốc tế Thời gian qua, cạnh tranh lĩnh vực toán quốc tế ngân hàng Việt Nam số ngân hàng nước ngồi Việt Nam lúc gay gắt Để NG giải mối quan hệ này, Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam cần sách kinh doanh ngoại hối linh hoạt hình thức tỷ giá Cần đa dạng hóa phát triển loại hình nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ như: nghiệp vụ ƯỜ giao ngay, nghiệp vụ kỳ hạn, nghiệp vụ hoán đổi, nghiệp vụ đảo hối (Arbitrage) Để làm điều này, phải đào tạo cán ngân hàng am hiểu tận tường kỹ nghiệp vụ để vấn tốt cho khách hàng từ nắm bắt họ nhu TR cầu mở L/C hàng nhập ký hợp đồng xuất L/C xuất Thơng qua đó, Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam thực kinh doanh hai dịch vụ: Dịch vụ kinh doanh ngoại tệ dịch vụ toán quốc tế Ngoài ra, Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam cần tạo phối hợp nhịp 95 nhàng nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ, nghiệp vụ tín dụng nghiệp vụ tốn KIN HT ẾH UẾ quốc tế nhằm thu hút khách hàng tập trung toán tiền hàng xuất nhập qua ngân hàng Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam cấp tín dụng nhập tài trợ xuất với số điều kiện ưu đãi cho doanh nghiệp tập trung tín dụng, tốn quốc tế kinh doanh ngoại tệ qua ngân hàng Đây biện pháp hữu hiệu để mở rộng hoạt động toán quốc tế Để làm điều này, cần phối hợp phận nghiệp vụ ngân hàng, phận nghiệp vụ cần thống quan điểm lợi ích chung ngân hàng, thông báo kịp thời cho thông tin cần thiết khách hàng để kịp thời ngăn chặn rủi ro phục vụ tốt cho khách hàng Thơng qua hoạt động cho vay khách hàng tốn tiền hàng nhập khẩu, Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam khách hàng thỏa thuận tỷ giá mua, bán thích hợp, phù hợp chế thị trường Điều thúc đẩy khách hàng tăng cường giao dịch toán xuất nhập qua ngân hàng Nhờ đó, Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam điều kiện phát triển hoạt động động kinh doanh ỌC tốn quốc tế toàn hệ thống, bên cạnh hiệu thu hoạt IH 2.3.3 Nâng cấp, hoàn thiện chương trình ứng dụng cơng nghệ ngân hàng hoạt động toán quốc tế Thế kỷ 21 xem kỷ khoa học công nghệ đại, kỷ hội ĐẠ nhập khu vực giới, hội nhập quốc tế ngân hàng xu phát triển thương mại điện tử ngày cao Thực tế đòi hỏi ngành ngân hàng phải quan tâm đến đổi công nghệ, ứng dụng công nghệ đại vào hoạt động ngân hàng nói chung hoạt NG động tốn quốc tế nói riêng Mặt khác chế thị trường, nhu cầu khách hàng ngày cao đa dạng hơn, muốn thu hút khách hàng yêu cầu chất lượng dịch vụ ngân hàng phải ngày cao.Chỉ ứng dụng cơng nghệ kỹ thuật đại ƯỜ đáp ứng yêu cầu lĩnh vực toán quốc tế ngân hàng Việc ứng dụng công nghệ ngân hàng trở thành xu tất yếu hoạt động ngân hàng Vì vậy, nâng cấp chương trình, ứng dụng cơng nghệ đại xem làm TR giải pháp cần trọng.Để đứng vững, tồn phát triển theo kịp xu hội nhập quốc tế ngân hàng, Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam nhiều nỗ lực thực hiện đại hóa cơng nghệ ngân hàng, ứng dụng vào hoạt động toán quốc tế toàn hệ thống 96 Trong giao dịch quốc tế, Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam KIN HT ẾH UẾ tham gia mạng toán SWIFT toàn cầu (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication – Hiệp hội Viễn thơng Tài Liên ngân hàng Thế giới) Nhờ góp phần rút ngắn thời gian giao dịch, nâng cao hiệu tốn nói chung tốn quốc tế nói riêng Tuy nhiên, tham gia mạng tốn SWIFT chưa đủ, mà Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam cần nghiên cứu ứng dụng nhiều chương trình cơng nghệ khác vào lĩnh vực toán quốc tế như: Tài trợ thương mại, đại hóa hệ thống hạch toán kế toán, hệ thống báo cáo thống kê toán quốc tế Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam cần phải đảm bảo yêu cầu, thông tin xử lý nghiệp vụ hoạt động tốn quốc tế khai thác thực hệ thống máy vi tính Hiện đại hóa cơng nghệ ngân hàng khơng đòi hỏi phải nguồn vốn quỹ phát triển cơng nghệ đủ mà cần động ban lãnh đạo Ngân hàng ỌC TMCP Đầu Phát triển Việt Nam, phải mạnh dạn đầu mua sắm máy móc thiết bị cơng nghệ đại, mua phần mềm chương trình tốn xuất nhập khẩu, đào tạo chuyên gia tin học, tiến dần đến triển khai hoạt động thông qua hệ thống ngân hàng IH điện tử Ngân hàng điện tử ngân hàng mà dịch vụ cung cấp qua phương tiện kỹ thuật đại, khách hàng khơng cần đến ngân hàng mà ĐẠ thể thực giao dịch với ngân hàng, truy cập thơng tin qua mạng máy tính Ngân hàng điện tử tồn nhiều dạng như: Máy rút tiền tự động ATM, giao dịch ngân hàng qua điện thoại Banking, dịch vụ ngân hàng nhà Home Banking/ NG Electronic banking Internet Banking Khi giao dịch nối mạng khách hàng ngân hàng, sở pháp lý cho việc thực giao dịch ngân hàng Nhà nước cho phép giao dịch liên quan đến hoạt động tốn quốc tế ƯỜ thực kết thúc ngày, khách hàng ngồi nhà để giao dịch mở L/C, lệnh toán cho ngân hàng điều góp phần đáng kể việc nâng cao hiệu kinh doanh cho ngân hàng khách hàng Ứng dụng ngân TR hàng điện tử vào hoạt động toán quốc tế yêu cầu cần thiết xu Bên cạnh yêu cầu nguồn vốn cho công nghệ động nhà quản lý ngân hàng yêu cầu nhân - người trực tiếp sử dụng ứng dụng công 97 nghệ lĩnh vực ngân hàng nói chung tốn quốc tế nói riêng hiệu KIN HT ẾH UẾ Hiện nay, Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam trọng tuyển chọn, đào tạo đội ngũ nhân lực tốn quốc tế chun mơn thành thạo tin học ngoại ngữ Trong thời gian tới, để đáp ứng mục tiêu phát triển hoạt động toán quốc tế, Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam cần tiếp tục đầu thích hợp vào nhân tố người – nhân tố định thành công hoạt động kinh doanh ngân hàng 2.3.4 Thống mô hình hoạt động tốn quốc tế tồn hệ thống Hiện nay, Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam tiến hành thống mơ hình hoạt động tốn quốc tế phạm vi tồn hệ thống Điều giúp tạo quán, giảm thiểu chồng chéo chức năng, nhiệm vụ phòng nghiệp vụ chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam thành lập Trung tâm Thanh toán Trung tâm tác nghiệp tài trợ thương ỌC mại, trực thuộc Khối tác nghiệp thuộc Hội sở Chính Mục tiêu việc thành lập Trung tâm Thanh toán Trung tâm tác nghiệp tài trợ thương mại nhằm đa dạng hoá nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Đầu IH Phát triển Việt Nam, đảm bảo theo chuẩn mực quốc tế, đáp ứng yêu cầu cạnh tranh hội nhập, đưa hoạt động kinh doanh đạt trình độ tiên tiến, đại thực hiệu ĐẠ quả.Việc thành lập hai trung tâm chuyên trách tác nghiệp nói nằm phương án, kế hoạch thống mơ hìnhhoạt động tốn quốc tế tồn hệ thống Với hỗ trợ thiết bị công nghệ truyền thông tiên tiến, liệu NG giao dịch toán quốc tế truyền Trung tâm tác nghiệp nói trên, thơng qua phê duyệt phận nghiệp vụ trước giao dịch hoàn tất Điều thể thống mơ hình hoạt động tốn quốc tế hệ ƯỜ thống Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam, tối thiểu hóa rủi ro xảy toán quốc tế, phù hợp với xu hướng hoạt động kinh doanh quốc tế Trong thời gian tới, Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt TR Nam cần tiếp tục trì mơ hình thống trên, bên cạnh việc giảm thiểu thời gian xử lý giao dịch phải chuyển tiếp thơng tin qua Hội sở Điều giúp Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam nâng cao lực cạnh tranh, tạo điều kiện tối đa cho việc phát triển hoạt động toán quốc tế toàn hệ thống 98 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO KIN HT ẾH UẾ Tiếng Việt Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Quảng Bình, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2015, 2016, 2017, Quảng Bình Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam, Báo cáo thường niên năm 2015-2017 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Báo cáo thường niên năm 2015-2017 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Báo cáo thường niên năm 20152017 Tô Ngọc Hưng (2009), Ngân hàng thương mại, NXB Thống kê, Hà Nội Nguyễn Minh Kiều (2009), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB Thống kê, Hà Nội Nguyễn Văn Tiến (2011), Giáo trình Ngân hàng thương mại, NXB Thống kê, Hà Nguyễn Văn Tiến (2009), Giáo trình Thanh tốn quốc tế tài trợ ngoại thương, NXB Thống kê, Hà Nội Đinh Xuân Trình (1996), Thanh toán quốc tế ngoại thương, NXB Thống kê, IH ỌC Nội Hà Nội ĐẠ 10 TS Trầm Thị Xuân Hương (2007), Thanh toán quốc tế, NXB Thống kê, Hà Nội 11 Trần Nguyễn Hợp Châu, Nâng cao lực toán quốc tế Ngân hàng thương mại Việt Nam điều kiện hội nhập, Luận án Tiến sĩ kinh tế, Học viện NG Ngân hàng, Hà Nội 12 Nguyễn Thu Hiền, Nâng cao lực cạnh tranh NHTM Nhà nước Việt Nam tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, Luận án Tiến sĩ kinh tế, Học viện ƯỜ Ngân hàng, Hà Nội 13 Nguyễn Thị Cẩm Thủy, Phát triển nghiệp vụ ngân hàng quốc tế ngân hàng thương mại Việt Nam điều kiện hội nhập, Luận án Tiến sỹ kinh TR tế, Học viện Ngân hàng, Hà Nội Tiếng Anh: 14 International Standard Banking Pratice 745 (ISBP 745) 15 Incoterms 2010 99 16 ICC Opinions 2010-2014 KIN HT ẾH UẾ 17 Uniform Custom and Practice for Documentary Credit No.600 (UCP 600) Website: 18 www.economy.vn 19 www.gso.gov.vn 20 www.thesaigontime.vn 21 www.vnexpress.net 22 www.moit.gov.vn 23 www.chinhphu.vn TR ƯỜ NG ĐẠ IH ỌC 24 www.vnbaorg.info 100 PHỤ LỤC KIN HT ẾH UẾ Phụ lục 1: Phiếu khảo sát dịch vụ tốn quốc tế BIDV Quảng Bình Mã số phiếu PHIẾU KHẢO SÁT DỊCH VỤ Địa điểm PV THANH TỐN QUỐC TẾ TẠI BIDV QUẢNG BÌNH Kính thưa Q vị! Ngày thực Nhằm mục đích phát triển dịch vụ toán quốc tế Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình trình hội nhập kinh tế quốc tế, chúng tơi tiến hành ghi nhận ý kiến tham gia đóng góp Q khách hàng Chúng tơi xin chân thành cảm ơn hợp tác Quý khách hàng cam kết tất thông tin giữ kín, sử dụng cho mục đích nghiên cứu Xin trân trọng cảm ơn hợp tác Quý vị! Câu 1: Mức độ đồng ý quý vị nhận xét sau Ngân hàng này? 1.1 NH sở vật chất đại ỌC Các nhận xét chung sở hạ tầng ngân hàng NH ứng dụng công nghệ đại cung 1.2 cấp dịch vụ cho khách hàng IH Mạng lưới chi nhánh phòng giao dịch NH bố trí tiện lợi Khơng Trung đồng ý đồng ý lập Đồng ý Rất đồng ý                ĐẠ 1.3 Rất không 3 4 5 Câu 2: Quý vị vui lòng đánh giá chất lượng sản phẩm Ngân hàng: Các đánh giá chất lượng sản phẩm Trung đồng ý lập Đồng ý Rất đồng ý     NH danh mục sản phẩm đa dạng      Quy trình giao dịch NH nhanh gọn, an tồn           2.2 ƯỜ hiệu NG Các sản phẩm NH an toàn bảo mật Các giao dịch NH xác, sai sót TR 2.4 Không đồng ý  2.1 2.3 Rất không 101 5 5 Câu 3: Quý vị nhận xét đội ngũ nhân viên Ngân hàng: Nhân viên NH am hiểu sản phẩm quy 3.1 trình phục vụ ngân hàng Nhân viên NH biết lắng nghe giải 3.2 đủ nhu cầu khách hàng Nhân viên NH lịch thân thiện 3.3 Rất không Không Trung đồng ý đồng ý lập Rất đồng ý                trình giao tiếp với khách hàng Đồng ý KIN HT ẾH UẾ Các đánh giá chất lượng đội ngũ nhân viên (NV) 3 5 Câu 4: Mức độ đồng ý Quý vị với phát biểu sau Rất Đánh giá lòng trung thành thương hiệu khơng đồng ý Q khách hàng hài lòng với sản phẩm dịch 4.1 vụ toán quốc tế NH Quý vị hàng hài lòng với sở vật chất phục vụ dịch vụ NH ỌC 4.2 Quý khách hàng hài lòng với lực thái độ 4.3 nhân viên NH IH Tôi thường xuyên sử dụng dịch vụ NH nhu cầu Trung đồng ý lập Đồng ý Rất đồng ý                     ĐẠ 4.4 Không 3 4 4 5 5 Câu 5: Quý vị vui lòng đánh giá chất lượng sản phẩm toán quốc tế ngân hàng: Các đánh giá chất lượng sản phẩm dịch vụ tốn Rất hài quốc tế lòng Hài lòng Bình thường Chưa Hồn hài tồn chưa lòng hài lòng 5.2 Phát hành L/C nhập      5.3 Nhờ thu nhập      5.4 Phát hành LC xuất      5.5 Nhờ thu xuất      NG Chuyển tiền ƯỜ      5.1 1 1 TR 102 2 2 3 3 4 4 5 5 KIN HT ẾH UẾ Câu 5: Ý kiến khác: Ngoài nội dung nói trên, Q khách hàng ý kiến khác, vui lòng ghi rõ ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… … … …………… … ……………… ……………… ……………… …………………………….… ……………… Xin Quý vị chia sẻ số thơng tin cá nhân: Giới tình q vị: 1Nam Tuổi Quý vị:……………………… Nghề nghiệp Quý vị: 1Kinh doanh văn phòng 4 Hưu trí 5 Lao động tự Khác……………………………… Thời gian Quý vị giao dịch với NH: năm 2 Công chức Nhà nước 3 Nhân viên 6 Học sinh, sinh viên 7 1Dưới năm 4 Trên 10 năm 2 Nữ 2Từ đến năm 3Từ đến 10 TR ƯỜ NG ĐẠ IH ỌC Xin chân thành cảm ơn hợp tác Quý vị! 103 PHIẾU KHẢO SÁT CÁN BỘ NGÂN HÀNG Kính thưa Quý vị! KIN HT ẾH UẾ DỊCH VỤ THANH TỐN QUỐC TẾ TẠI BIDV QUẢNG BÌNH Nhằm mục đích phát triển dịch vụ tốn quốc tế Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình trình hội nhập kinh tế quốc tế, tiến hành ghi nhận ý kiến tham gia đóng góp quý vị Chúng xin chân thành cảm ơn hợp tác quý vị cam kết tất thông tin giữ kín, sử dụng cho mục đích nghiên cứu Xin trân trọng cảm ơn hợp tác Quý vị! Thông tin cán Giới tính: 1Nam Họ tên: Nữ 2 Địa chỉ: Tuổi: 1 Dưới 30 tuổi 2 30-40 tuổi Trình độ học vấn 1 Dưới triệu ỌC Đặc điểm thu nhập cá nhân: 3 Trên 40 tuổi 2 Từ 8-12 triệu Thời gian công tác 2 3-5 năm IH 1 Dưới năm 3 Trên 12 triệu 3 5-10 năm 4 Trên 10 năm Chiến lược phát triển 1.1 NH chiến lược phát triển DV TTQT khoa học, hợp lý Chiến lược phát triển DV TTQT phù hợp với NG 1.2 ĐẠ Mức độ đồng ý quý vị nhận xét sau BIDV Quảng Bình? Rất khơng Không Trung đồng ý đồng ý lập Đồng ý Rất đồng ý               2 3 4 5 điều kiện thực tế ngân hàng Chiến lược phát triển DV TTQT phù hợp với định hướng phát triển chung ngân hàng ƯỜ 1.3  Mạng lưới kênh phân phối Hệ thống phòng giao dịch rộng khắp địa bàn, lực phục vụ cao TR 2.1 Số lượng chất lượng sản phẩm TTQT đáp ứng 2.2 2.3 yêu cầu Hệ thống tốn mang lại nhiều tiện ích                     104 2 2 3 4 5  Chất lượng nguồn nhân lực     Nhân viên ngân hàng trang bị đầy đủ kiến thức quy trình thực DV TTQT ngân hàng Nhân viên ngân hàng trình độ cao, phù hợp 3.2 với yêu cầu nghiệp vụ Nhân viên ngân hàng thường xuyên đào 3.3 tạo, nâng cao kỹ năng, kiến thức Nhân viên ngân hàng nhiệt tình tác 3.4 sử dụng cách hiệu quả, an toàn Khả huy động sử dụng nguồn vốn ngân hàng tốt 4.4 trị tốt ỌC Lãnh đạo ngân hàng kỹ trình độ quản 4.3 Tồn hệ thống hoạt động gắn kết, hiệu IH Phát triển dịch vụ tốn quốc tế NH đầy đủ điều kiện phát triển dịch vụ TTQT 5.1 thời gian tới triển bền vững ĐẠ DV TTQT NH bước phát 5.2 DV TTQT NH tập trung nguồn lực 5.4 phát triển tương xứng với tiềm NG 5.3                    Nguồn vốn hoạt động ngân hàng 4.2 1 phong làm việc chuyên nghiệp Vốn lực quản trị 4.1  KIN HT ẾH UẾ 3.1 DV TTQT phát triển tương lai 2 3 4 5                          2 3 4 5                          2 2 3 3 4 4 5 5 ƯỜ Ý kiến khác: Anh/Chị ý kiến đóng góp cho cơng tác phát triển dịch vụ tốn quốc tế ngân hàng tron ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… … TR ……………… ……………… …………… Xin chân thành cảm ơn! Phụ lục 2: Kết khảo sát khách hàng 105 Rất Khơng Trung Đồng đồng đồng ý bình ý ý SỞ HẠ TẦNG NGÂN HÀNG 1.1 NH sở vật chất đại NH ứng dụng công nghệ đại 1.2 cung cấp dịch vụ cho khách hàng Mạng lưới chi nhánh phòng giao dịch 1.3 NH bố trí tiện lợi CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM 2.1 Các sản phẩm NH an toàn bảo mật 2.2 Danh mục sản phẩm đa dạng 2.3 Quy trình giao dịch nhanh gọn, an tồn hiệu ỌC 2.4 Các giao dịch xác, sai sót Rất đồng KIN HT ẾH UẾ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ không ý Tổng cộng 10 65 64 57 200 39 51 60 41 200 35 56 59 43 200 36 45 105 200 36 51 77 29 200 37 30 94 37 200 25 58 64 49 200 27 112 56 200 32 106 52 200 35 130 28 200 17 23 84 65 11 200 14 50 75 47 14 200 37 65 60 30 200 24 50 78 45 200 ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN Nhân viên NH am hiểu sản phẩm quy trình phục vụ ngân hàng IH 3.1 Nhân viên NH biết lắng nghe giải 3.2 đủ nhu cầu khách 3.3 ĐẠ hàng Nhân viên NH lịch thân thiện trình giao tiếp với khách hàng LÒNG TRUNG THÀNH THƯƠNG 4.2 phẩm dịch vụ tốn quốc tế NH Q vị hàng hài lòng với sở vật chất phục vụ dịch vụ NH Quý khách hàng hài lòng với lực thái độ nhân viên NH TR 4.3 Quý khách hàng hài lòng với sản ƯỜ 4.1 NG HIỆU 4.4 Tôi thường xuyên sử dụng dịch vụ NH nhu cầu CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM THANH TOÁN QUỐC TẾ 106 55 111 27 200 5.2 Phát hành L/C nhập 21 80 79 12 200 KIN HT ẾH UẾ 5.1 Chuyển tiền 5.3 Nhờ thu nhập 5.4 Phát hành LC xuất TR ƯỜ NG ĐẠ IH ỌC 5.5 Nhờ thu xuất 107 68 102 15 200 11 88 76 16 200 35 57 83 19 200 ... mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình Chương 3: Giải pháp phát triển dịch vụ toán quốc tế Ngân hàng TR thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình. .. nghiệm Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Quảng Bình 34 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ ỌC TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN... VĂN PHÁT Tên đề tài: PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH Tính cấp thiết Đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển dịch vụ thanh toán quốc tế tại ngân hàngThương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ), Phát triển dịch vụ thanh toán quốc tế tại ngân hàngThương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay