Khảo sát hoạt động marketing và đánh giá của khách hàng với sản phẩm trà sữa của TocoToco. Đánh giá và đề xuất nâng cao hiệu quả marketing của doanh nghiệp.

33 10 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 15:54

Khảo sát thương hiệu trà sữa yêu thích thường xuyên uống 7.76 8.62 7.76 45.69 30.17 TocoToco Dingtea Gongcha Royaltea Khác Thời gian bắt đầu hoạt động Dingtea Gia nhập Việt Nam năm 2013 Số cửa hàng Sở hữu 650 cửa hàng toàn giới Thực đơn trà sữa Giá Gồm 23 vị trà sữa Giá loại từ size M đến size L dao động từ 32k đến 47k Chính thức Sở hữu 160 cửa hàng Gồm 19 vị TocoToco hoạt động từ Việt Nam cửa năm 2013 hàng Mỹ Giá loại từ size M đến size L dao động từ 32k đến 58k http://tocotocotea.com/ https://www.instagram.com/tocotoco_bubble_tea/ https://www.facebook.com/tocotocobubbletea  Hoạt động quảng cáo qua phương tiện trời có hiệu website việc đưa tên tuổi TocoToco đến với khách hàng TocoToco chủ yếu thực xúc tiến bán cho người tiêu dùng thông qua hoạt động khuyến Tại cửa hàng TocoToco có nhiều nhân viên sẵn sàng phục vụ tư vấn sản phẩm chương trình khuyến cho khách hàng 26 63 44 46 54 37 27 62 Hoàn tồn sai Bình thường Hồn tồn ❑ Tun truyền sản phẩm qua báo chí điện tử, đặc biệt báo phổ biến với giới trẻ ❑ Xây dựng hình ảnh cơng ty qua hoạt động từ thiện: Trung thu cho em, Ngày hội Ngày Chung đơi … Uống 13% 2.04 26.53 Uống người 36% Uống theo nhóm người 51% 71.43 Mua uống trực tiếp quán Mua trực tiếp mang nhà Đặt mua nhà ... cửa hàng Sở hữu 650 cửa hàng toàn giới Thực đơn trà sữa Giá Gồm 23 vị trà sữa Giá loại từ size M đến size L dao động từ 32k đến 47k Chính thức Sở hữu 160 cửa hàng Gồm 19 vị TocoToco hoạt động. .. quảng cáo Người quảng cáo có nghĩa vụ sau: Điều mức đa dịch sản vụ dùng khuyến Hạn Quyền tối nghĩa vụ giá củatrịt hàng chức,hóa, cá nhân xuất để thực phẩmmại b) Bảo đảm chất lượng sản phẩm, hàng. .. riêng thương hiệu, thu hút khách hàng: Trà sữa Toco, Ba anh em, … Thực đơn Dingtea Thực đơn TocoToco Yếu tố định đến việc mua trà sữa thương hiệu u thích thay thương hiệu khác Hương vị Giá Dingtea
- Xem thêm -

Xem thêm: Khảo sát hoạt động marketing và đánh giá của khách hàng với sản phẩm trà sữa của TocoToco. Đánh giá và đề xuất nâng cao hiệu quả marketing của doanh nghiệp., Khảo sát hoạt động marketing và đánh giá của khách hàng với sản phẩm trà sữa của TocoToco. Đánh giá và đề xuất nâng cao hiệu quả marketing của doanh nghiệp.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay