Test lượng giá CĐHA, chẩn đoán hình ảnh

30 7 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 15:43

trắc nghiệm chẩn đoán hình ảnh hmu có đáp án. những câu test rất sát bài học. thi trắc nghiệm trên máy tính vào rất nhiều. các bạn trường đại học y hà nội học là qua hết. Mình đã thi qua và đã chứng minh điều đó. có bạn nào muốn thêm thông tin thì liên hệ mình nhé Test lượng giá Chẩn đốn hình ảnh ==================== hệ thần kinh U não trục thường làm giãn rộng khoang dịch não tủy phía lân cận Đúng @ Sai Trên phim chụp CLVT sọ não: a Tổn thương nhu mô xem cửa sổ xương b Đánh giá tổn thương xương sọ nhu mô não @ c Tổn thương xương xem sổ nhu mô d Chất xám giảm tỷ trọng so với chất trắng (đáp án máy) Tổn thương đụng dập não thường vị trí vỏ não bên đối diện với chế chấn thương Đúng @ Sai Hiệu ứng khối gây đè đẩy nhu mơ não lân cận Đúng @ Sai Áp xe não Toxoplasmose gặp nhiều ổ Đúng @ Sai Đặc điểm hình ảnh u nguyên bào thần kinh đệm: a Tổn thương ổ @ b Thường khơng có hoại tử bên c Thường có chảy máu bên d Tiến triển chậm U nguyên phát hay gặp gây di não: a Ung thư phổi b Ung thư đại tràng c Ung thư gan @ d Ung thư vú Tổn thương nhồi máu: a Có hình tăng tỷ trọng tự nhiên (đáp án máy) b Để lại di chứng thành ổ khuyết não CLVT có hình tăng tỷ trọng tự nhiên c Thường khơng liên quan xơ vữa mạch cảnh d Có thể phục hồi hoàn toàn @ Vùng hố sau cấp máu từ hệ động mạch đốt sống thân Đúng @ Sai Đặc điểm sau không phù hợp với kén ấu trùng sán lợn não: a Thể di chứng thường có phù não (vơi hóa đầu sán) b Thường biểu động kinh c Có giai đoạn ảnh CLVT (ấu trùng sống: nang, ấu trùng thoái hóa: nang keo, teo nang, nốt vơi hóa) d Thể hoạt động thường có phù não xung quanh @ Ấu trùng sán lợn não - thường nhiều tổn thương Viêm não vi khuẩn - diễn biến giai đoạn Viêm màng não - ngấm thuốc lan tỏa màng não Áp xe màng cứng - giảm tỉ trọng hình thấu kính U màng não - gặp não thất U nguyên bào thần kinh đệm - có chảy máu bên U dây thần kinh - có dạng nang U não lành tính - thường khơng ngấm thuốc Chảy máu nhân bèo thường gặp dị dạng mạch Đúng Sai @ Di não thường có phù não rộng xung quanh Đúng @ Sai Đặc điểm áp xe não Toxoplasmose: a Vị trí thường thể trai b Thường gặp bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch HIV c Thường có viêm màng não kèm theo @ d Thường ổ Trên X quang sọ não có thể: a Khơng phát tổn thương xoang mặt b Phát tổn thương xương sọ c Đánh giá tổn thương nhu mô d Đánh giá phần mềm @ Mất phân biệt ranh giới chất trắng-chất xám dấu hiệu sớm nhồi máu não Đúng @ Sai Chất xám tăng tỷ trọng so với chất trắng Đúng @ Sai U tế bào hình thể nang lơng: a Thường có phù não xung quanh @ b Thường có cấu trúc nang giảm tỷ trọng c Không ngấm thuốc sau tiêm thuốc cản quang d Hay gặp người già Tổn thương viêm não Herpes thường gặp thùy chẩm Đúng Sai @ (thùy thái dương) Đặc điểm sau không phim chụp X quang chấn thương sọ não: a Cần phân biệt đường gẫy xương với đường khớp đường ấn lõm mạch máu xương sọ b Đường vỡ xương đường sáng làm liên tục xương c Khơng chẩn đốn lún xương sọ @ d Tụ dịch xoang hàm gợi ý vỡ xương Dễ chẩn đoán phân biệt máu tụ màng cứng mạn tính với: a Tụ máu phần mềm da đầu b Tụ dịch khoang màng cứng @ c Giãn rộng khoang nhện teo não d Áp xe màng cứng Đặc điểm tổn thương gặp chấn thương sọ não: a Không có khí não b Các tổn thương thường phối hợp @ c Tổn thương đụng dập não thường bên chấn thương d Có thể thấy dị vật mảnh xương bên vết thương sọ não kín U ngun bào thần kinh đệm thường khơng có phù não xung quanh Đúng Sai @ Nhồi máu ổ khuyết kích thước thước tổn thương 50-70 tuổi) b Thường khơng ngấm thuốc c Khơng có phù não xung quanh d U ác tính @ Đặc điểm cấu trúc giải phẫu sọ não sau không phù hợp phim chụp CLVT sọ não: a Bình thường thấy vơi hóa tuyến tùng đám rối mạch mạc hai bên b Tỷ trọng dịch não tủy thường HU c Tỷ trọng xương giảm so với tỷ trọng nhu mô @ d Tỷ trọng nhu mô não khoảng từ 30-40 HU Ổ khuyết não di chứng sau chấn thương sọ não Đúng @ Sai U màng não thường tăng tỷ trọng tự nhiên CLVT Đúng @ Sai tụ máu màng cứng - thông động tĩnh mạch màng cứng chảy máu thùy não người trẻ - dị dạng thông động tĩnh mạch não chảy máu nhân xám - tăng huyết áp chảy máu nhện - vỡ phình động mạch não Nhu mô não vùng thái dương thuộc diện cấp máu động mạch não trước Đúng Sai @ Các dấu hiệu sau không gặp nhồi máu não giai đoạn tối cấp CLVT: a Xóa rãnh cuộn não @ b Hình tăng tỷ trọng chảy máu nhồi máu c Xóa ruban thùy đảo d Hình xóa nhân bèo Nhồi máu não giai đoạn tối cấp: a Có hình tăng tỷ trọng tự nhiên b Dưới tiếng @ c Có thể bình thường CLVT d Luôn thấy phim chụp CLVT U tế bào hình chuyển dạng thường khơng ngấm thuốc cản quang Đúng Sai @ Nhồi máu não không gây hiệu ứng khối Đúng Sai @ Chảy máu vỏ não người trẻ thường dị dạng mạch Đúng @ Sai U não trục thường không gây phân biệt ranh giới chất trắng-chất xám Đúng Sai @ Chụp CLVT định để thăm khám chấn thương sọ não Đúng @ Sai Đặc điểm não sau không phù hợp viêm não-màng não lao: a Tổn thương nhu mơ dạng nốt b Thường có tổn thương dày màng não vùng sọ c Thường có tổn thương dày màng não vùng vòm sọ ? d Có thể tổn thương viêm dạng củ lao @ Tổn thương nhu mô não sau không CLVT: a Phù nề có đặc điểm giảm tỷ trọng b Phù não tồn gây xẹp hệ thống não thất xóa bể não c Khối máu tụ có hình giảm tỷ trọng d Chảy máu não thất tạo mức ngang dịch-máu não thất @ Máu tụ màng cứng hay gặp vùng thái dương Đúng @ Sai Các phương pháp thăm khám hình ảnh sử dụng tìm ngun nhân nhồi máu: a Chụp mạch số hóa xóa b Chụp mạch cộng hưởng từ c Siêu âm mạch cảnh @ d Chụp mạch CLVT Đặc điểm sau không phù hợp với tổn thương viêm áp xe khoang màng não: a Khơng thấy có ngấm thuốc màng màng não b Áp xe khoang ngồi màng cứng có hình thấu kính @ c Có thể biến chứng viêm tắc xoang tĩnh mạch d Thường kèm theo hội chứng nhiễm trùng Phương pháp thăm khám hình ảnh sọ não sau khơng thể chất nó: a Chụp cộng hưởng từ phương pháp xâm nhập b Siêu âm thăm khám tốt tình trạng mạch vùng cổ @ c Chụp cắt lớp vi tính phương pháp chẩn đốn khơng xâm nhập d Chụp mạch số hóa xóa phương pháp xâm nhập U tế bào hình thể nang lơng có phần nang phần đặc Đúng @ Sai U não trục trục: a U màng não u trục @ b U thần kinh đệm u trục c U trục thường cấp máu từ hệ cảnh đốt sống (đáp án máy) d U não ngồi trục thường có nguồn gốc từ thành phần nhu mơ não Có thể gặp máu tụ màng cứng dọc hai bên liềm đại não Đúng Sai @? Đặc điểm sau không phù hợp với máu tụ màng cứng: a Có thể cấp- bán cấp- mạn tính (đáp án máy) b Có dạng hình liềm c Thể mạn tính thường tăng tỷ trọng tự nhiên @ d Vượt qua đường khớp Trên CLVT phát tổn thương xương nhu mô não Đúng @ Sai Tổn thương di não ln có nhiều ổ Đúng Sai @ Hình ảnh di não thường đa hình thái Đúng @ Sai Nang ấu trùng sán nằm não thất gây ứ nước não thất Đúng @ Sai Các dấu hiệu nhồi máu giai đoạn muộn CLVT: a Không thấy hiệu ứng khối kèm theo b Hình giảm tỷ trọng nhu mơ rõ rệt c Hiếm có chảy máu sau nhồi máu d Giảm tỷ trọng không theo vùng cấp máu động mạch @ Tổn thương lao nhu mơ não có dạng nốt khơng ngấm thuốc cản quang Đúng Sai @ Nhu mô não vùng trán đỉnh sát liềm đại não cấp máu từ động mạch não Đúng Sai @ Đặc điểm tổn thương sau không phù hợp với di não: a Hình thái đa dạng b Thường có phù não rộng (đáp án máy) c Thường nhiều ổ tổn thương d Thường khơng ngấm thuốc @ Hình ảnh u màng não: a Thường có dấu hiệu màng cứng @ b Thường ngấm thuốc mạnh sau tiêm c Hay gặp nam giới trung niên d Có mạch ni thường từ nhánh động mạch cảnh ngồi Đặc điểm hình ảnh sau không phù hợp chảy máu nhện phim chụp CLVT: a Hình tăng tỷ trọng rãnh cuộn não b Hình tăng tỷ trọng nhu mơ não c Hình tăng tỷ trọng bể não @ d Đôi không phát thấy chảy máu U mạch thể hang có dạng tăng tỷ trọng CLVT Đúng @ Sai Máu tụ ngồi màng cứng vượt qua đường Đúng @ Sai Tổn thương viêm màng não lao thường tổn thương màng não vùng sọ Đúng @ Sai Tổn thương sợi trục sau phù hợp chấn thương sọ não CLVT: a Vị trí ranh giới chất trắng-chất xám vùng chất trắng b Thể phù nề thường dễ phát @ c Thấy hết tổn thương CLVT d Kích thước tổn thương thường lớn U máu tĩnh mạch gây chảy máu Đúng @ Sai Đặc điểm sau không phù hợp đụng dập não chấn thương: a Có thể để lại di chứng thành ổ khuyết não b Thường vị trí vùng vỏ não @ c Hình ổ chảy máu kèm phù não giảm tỷ trọng xung quanh d Thường vị trí ranh giới chất trắng-chất xám Chẩn đoán chảy máu não CLVT: a Tuổi liên quan với nguyên nhân chảy máu b Khó phân biệt chảy máu với nhồi máu não CLVT c Vị trí chảy máu não thường liên quan đến ngun nhân @ d Chẩn đốn vị trí chảy máu não quan trọng (đáp án máy) Tổn thương thứ phát sau không gặp sau chấn thương sọ não: a Thông trực tiếp động mạch cảnh xoang hang @ b Dị dạng thông động tĩnh mạch não c Thoát vị liềm đại não d Thoát vị hạnh nhân tiểu não qua lỗ chẩm Các nguyên nhân chảy máu não gặp: a Chảy máu khoang nhện thường vỡ dị dạng thông động tĩnh mạch @ b Chảy máu thùy não người trẻ thường vỡ phình mạch c Chảy máu nhân xám thường tăng huyết áp d U máu thể hang thường chảy máu não thất với nhiều giai đoạn Dị dạng mạch sau hay gây chảy máu màng não: a Thông động tĩnh mạch b Thông động tĩnh mạch màng cứng @ c Phình mạch não d U máu thể hang Cơ sở vật lý phương pháp a Chụp cắt lớp vi tính sử dụng từ trường nguyên tử Hydro b Chụp cộng hưởng từ sử dụng sóng âm c Chụp mạch số hóa xóa sử dụng tia γ (đáp án máy) d Xquang sử dụng tia X @ Hội chứng khối chốn chỗ có đặc điểm: a Đè đẩy làm rộng não thất bên b Không gây giãn não thất c Nhu mô não xung quanh không thay đổi @ d Đè đẩy đường Chảy máu khoang nhện khơng phát thấy phim chụp CLVT Đúng @ Sai Hình ảnh giải phẫu sau khơng CLVT a Chất xám bình thường thấy vỏ não nhân xám trung ương b Rãnh cuộn não chứa dịch não tủy tăng tỷ trọng c Vùng hố sau hố thái dương dễ bị nhiễu ảnh xương sọ đặc @ d Các bể não bình thường giảm tỷ trọng dạng dịch Trên CLVT không phát lún xương Đúng Sai @ Tư Hirtz để bộc lộ xoang hàm Đúng Sai @ U màng não không gây phù não giảm tỷ trọng nhu mô não xung quanh Đúng Sai @ Chụp cộng hưởng từ - thăm khám mặt phẳng khác Chụp CLVT - đơn vị đo tỉ trọng Chụp mạch số hóa xóa - phương pháp xâm nhập Siêu âm màu - nguyên lý sử dụng sóng âm Tắc động mạch não sau - nhồi máu đồi thị Tắc động mạch não trước - nhồi máu thùy trán dọc liềm đại não Tắc nhánh xiên - nhồi máu nhân bèo Hẹp động mạch cảnh - nhồi máu vùng ranh giới Dấu hiệu đuôi màng cứng gặp u màng não Đúng Sai @ Các nguyên nhân sau gây chảy máu thùy não: a U máu tĩnh mạch b Dị dạng mạch c U não chảy máu d Viêm tắc tĩnh mạch não @ Hình giảm tỷ trọng xóa ranh giới nhân bèo dấu hiệu sớm nhồi máu động mạch giai đoạn cấp Đúng @ Sai Áp xe não lan từ đường kế cận thường nằm xa vùng tổn thương gốc Đúng Sai @ Áp xe khoang màng não không gây biến chứng viêm tắc xoang tĩnh mạch Đúng Sai @ Tổn thương chảy máu não không chấn thương CLVT: a Thường viền giảm tỷ trọng xung quanh @ b Thường khơng gây hiệu ứng khối c Có hình giảm tỷ trọng tự nhiên nhu mơ d Có hình tăng tỷ trọng tự nhiên nhu mô Đặc điểm sau không phù hợp với u màng não: a Có thể có tổn thương xương kèm theo b Giảm tỷ trọng tự nhiên trước tiêm @ c Thường có vơi hóa d Vị trí thường sát xương Hình tăng tỷ trọng máu cục lòng mạch dấu hiệu muộn gặp nhồi máu động mạch Đúng Sai @ Tư Blondeau để bộc lộ xoang bướm Đúng Sai @ Đặc điểm máu tụ khoang màng cứng: a Hình liềm b Hình giảm tỷ trọng tự nhiên c Hình thấu kính hai mặt lồi @ d Vượt qua đường khớp Máu tụ màng cứng nằm màng nhện màng mềm Đúng Sai @ Hình ảnh áp xe não dễ phân biệt với: a Nang não b Nhồi máu não c U não hoại tử d Di não dạng nang đơn độc @ Đặc điểm sau không phù hợp với U tế bào hình chuyển dạng: a Khối thâm nhiễm giảm tỷ trọng vùng vỏ-dưới vỏ b Đơi khó phân biệt với nhồi máu não c Không gây hiệu ứng khối @ d Có ngấm thuốc Tổn thương sau liên quan chấn thương sọ não CLVT: a Đụng dập nhu mô b Máu tụ khoang màng não c Tổn thương sợi trục (đáp án máy) d Vơi hóa tuyến tùng @ Siêu âm qua thóp thăm khám tốt bệnh lý não trẻ nhỏ Đúng @ Sai Vơi hóa di chứng kén ấu trùng sán lợn não thường có kích thước lớn >10mm Đúng Sai @ Tổn thương sợi trục thường chất xám vỏ não Đúng Sai @ Đặc điểm gián tiếp máu tụ khoang màng não: a Đường không bị di lệch b Không đè đẩy não thất c Không gây đè đẩy nhu mô (đáp án máy) d Mức độ đè đẩy tùy thuộc chiều dày khối máu tụ @ Chảy máu khoang nhện thường vỡ phình động mạch não Đúng @ Sai Chẩn đoán kén ấu trùng sán lợn não: a Hình vơi hóa thường có kích thước lớn >10mm @ b Có thể thấy tất giai đoạn khác c Không bào gặp não thất d Đầu ấu trùng sán lợn có dạng chấm tăng tỷ trọng nang Ý sau không phù hợp với tổn thương viêm nhiễm nội sọ vi khuẩn: a Chụp CLVT khơng có giá trị chẩn đoán biến chứng viêm màng não nhiễm khuẫn @ b Có thể phải thực chụp có tiêm thuốc cản quang (đáp án máy) c Thường lan truyền từ đường kế cận đường máu d Liên quan viêm xoang hàm mặt tai xương chũm Áp xe não Toxoplasmose: a Sau điều trị thường khơng có chảy máu b Khơng có phù não xung quanh c Hay gặp tổn thương thể trai d Tổn thương có ngấm thuốc sau tiêm @ Viêm tai xương chũm gây áp xe não Đúng @ Sai Phương pháp sử dụng để thăm khám thường qui bệnh lý sọ não: a X quang sọ b chụp mạch số hóa xóa @ c siêu âm d chụp CLVT e chụp CHT Các đặc điểm phân biệt khối u não trục: a U não trục đè đẩy vỏ não @ b U não trục làm giãn rộng khoang nhện lân cận c U não trục thường cấp máu từ hệ động mạch cảnh d U não trục thường nằm sát xương ? Vùng chẩm cấp máu từ động mạch não sau Đúng @ Sai U máu tĩnh mạch chảy máu (Đ) Ý sau không phù hợp với định chụp mạch số hóa xóa - DSA mạch não: A Chẩn đoán bệnh lý mạch máu nghi ngờ chụp mạch CLVT CHT B Là thăm khám lựa chọn trước để chẩn đoán bệnh lý mạch máu não @ C Chủ yếu để can thiệp D Đánh giá động học Hình ảnh sọ diềm bàn chải tia mặt trời dấu hiệu bệnh: A Leucemie B Thalassemie @ C Sarcom sọ D Kahler E U hủy cốt bào X quang sọ phát bất thường xương hộp sọ vơi hóa Đúng @ Sai ==================== hơ hấp tim mạch Hình mờ khơng lan tỏa trường phổi, tư lâm sàng nghĩ đến: A Viêm phổi thùy B U phổi C Ứ huyết phổi D Lao phổi? Trên phim chụp nghiêng trái, dấu hiệu nhận biết vòm hồnh phải là: A Mờ 1/3 trước B Đi từ thành trước đến thành sau lồng ngực C Nằm phía D Cao vòm hồnh trái Hình mờ viêm phổi thùy: A Bờ cong lồi thằng Dấu hiệu tảng băng trôi (+) chứng tỏ: A Tổn thương nằm lồng ngực ổ bụng ? B Chỉ lồng ngực C Chỉ bụng D Hình mờ dựa vào thành ngực tạo với thành ngực góc tù, tư lâm sàng nghĩ tới: A U nhu mô phổi sát thành ngực B Tràn dịch màng phồi u màng phổi ? Dấu hiệu chứng tỏ tổn thương thuộc nhu mơ phổi: A Hình phế quản chứa khí @ X quang tim hở van hai đơn giai đoạn điển hình: giãn nhĩ trái phì đại thất trái Chẩn đốn ống động mạch nay: A Thơng tim chẩn đốn: chữ phi @ B X quang C Siêu âm tim D CLVT, CHT dựng mạch Chẩn đoán tứ chứng Fallot nay: A CLVT, CHT B Siêu âm tim 2D @ C Chụp tim có tiêm thuốc Hình mờ khơng đồng khu trú hay lan tỏa gặp bệnh: a ung thư phế quản nguyên phát @ b lao phổi cấp tính c u phổi di thể nốt giai đoạn tiến triển d viêm phổi thùy thối triển Hình mờ trung thất thấy rõ bờ phía xương đòn, hình mờ chủ yếu nằm tầng trung thất: A Trung thất B Trung thất trước C Trung thất sau @ D Cả ba tầng trung thất Tổn thương nhiều nốt mờ nhỏ dạng kê tập trung nhiều vùng đỉnh phổi vùng đáy phổi thường gặp bệnh: A Ung thư phổi thứ phát thể kê B Bụi phổi C Ứ huyết phổi D Lao phổi thể kê @ Hình mờ khu trú dựa vào thành ngực hợp với thành ngực góc tù tư chẩn đốn nghĩ đến: A Tràn khí thành ngực B U nhu mô phổi C Tràn dịch màng phổi khu trú u màng phổi @ D Tràn khí màng phổi khu trú U phổi thể ngoại vi ta thấy hình ảnh: A Hình ảnh tăng sáng nhu mô phổi xung quanh u thở bù B Xẹp phổi phía sau u C Hình ảnh khối u @ D U phát triển phế quản thùy (-> phế quản nhỏ) Nhân biết vòm hồnh bên trái phim chụp nghiêng trái dựa nào: b Thường nhiều khối, đa kích thước đa hình thái @ c Gan to không d Thường thấy xâm lấn huyết khối tĩnh mạch cửa Xoắn đại tràng sigma: a Thường gặp người trẻ xoắn manh tràng b Là quai ruột giãn điển hình tới vòm hoành phải c Phần lớn tự tháo xoắn @ d Bụng chướng kèm giãn quai ruột non Sỏi túi mật có đặc điểm sau: a Trên siêu âm hình đậm âm @ b Là nguyên nhân gây viêm túi mật cấp c Nằm thấp di động d Chủ yếu sỏi cản quang có hình vòng tròn đồng tâm (20%) Cấu trúc âm tổn thương khu trú nhu mô gan: a Cấu trúc tăng âm vùng tăng mật độ tổ chức gan so với mật độ tổ chức tạng kế cận (thận, lách, tụy) b Cấu trúc giảm âm vùng âm so với nhu mô lành xung quanh @ c Cấu trúc rỗng âm vùng tổ chức mà sóng âm truyền qua hồn toàn d Cấu trúc đồng âm vùng mà mật độ tổ chức tổn thương như vùng gan lành Dấu hiệu triệu chứng siêu âm gan: A Cấu trúc đồng âm: vùng có âm khơng khơng có giới hạn với nhu mô gan lành xung quan B Cấu trúc tăng âm: vùng sáng (nhiều âm vang) ln kèm bóng cản phía sau C Cấu trúc giảm âm: vùng âm vang so với nhu mơ gan xung quanh, kèm tăng sáng phía sau @ D Cấu trúc rỗng âm: vùng đen đồng (khơng có âm vang), kèm bóng cản âm phía sau Ung thư gan nguyên phát thể khối điển hình có đặc điểm: a Doppler khối có tăng tín hiệu mạch với phổ tĩnh mạch trung tâm b Siêu âm khối có cấu trúc âm thay đổi với viền giảm âm xung quanh c Đại thể khối xâm lấn nhanh khơng có vỏ d CLVT khối ngấm thuốc mạnh động mạch thải thuốc nhanh tĩnh mạch @ Nang gan điển hình có đặc điểm siêu âm là: a Thành dày b Nằm cạnh đường mật gan c Tăng sáng phía sau d Khối rỗng âm @ Trên phim X quang chụp bụng không chuẩn bị tư đứng, tắc giới đại tràng có đặc điểm là: A Có hình chất phân đại tràng bị giãn B Có thể thấy hình mức nước vòm ruột non kèm theo @ C Niêm mạc đại tràng thưa dày D Ln thấy hình mức nước vòm nằm vị trí đại tràng góc gan góc lách Các dấu hiệu sau giúp chẩn đoán tắc giới đại tràng nghẽn phim chụp bụng khơng chuẩn bị là: a Hình mức nước-hơi nằm ngoại vi, có chân hẹp vòm cao b Dưới chỗ tắc xẹp trống giúp xác định vị trí tắc @ c Mất ngấn đại tràng giãn chướng khí d Hình mức nước vòm nằm ổ bụng giai đoạn muộn Các dấu hiệu siêu âm thấy chấn thương gan lách là: a Dịch ổ bụng chứng tỏ có vỡ tạng đặc b Vỡ tạng có dấu hiệu đường bờ liên tục @ c Máu tụ bao giảm âm có hình thấu kính đè đẩy nhu mô d Dụng dập nhu mô thường thấy ổ giảm âm khu trú Dấu hiệu siêu âm thấy chấn thương gan lách là: A Đụng dập nhu mô thường thấy ổ giảm âm khu trú B Đường vỡ đường rách bao tạng @ C Máu tụ bao ln có hình thấu kính tăng âm đè đẩy nhu mơ D Dịch ổ bụng thường nằm khu trú quanh đường vỡ tạng Lồng ruột trẻ em có đặc điểm sau: a Chụp khung đại tràng nhằm khẳng định chẩn đốn điều trị tháo lồng b Dấu hiệu siêu âm khối lồng có hình « bia bắn » lớp cắt ngang hình bánh « cua» lớp cắt dọc c Trên Xquang bụng thường thấy khối mờ vùng hố chậu phải d Nguyên nhân viêm góc hồi manh tràng @ Xquang bụng khơng chuẩn bị bình thường thấy ống tiêu hóa vị trí sau, trừ: a Hành tá tràng b Đại tràng góc lách c Phình vị lớn dày d Hồi tràng @ Chụp cắt lớp vi tính gan: a Một khối u gan cần thiết chụp tiêm cản quang ba : động mạch, tĩnh mạch muộn b Cần chụp phối hợp với uống thuốc cản quang để dễ dàng nhận dạng ống tiêu hóa c Phân biệt cấu trúc nhờ khác biệt tỷ trọng (được đo đơn vị Housfield: H.U) @ d Tổn thương chảy máu vơi hóa dễ thấy lớp có tiêm cản quang U máu gan điển hình có đặc điểm: a Siêu âm: khối tăng âm đều, bờ rõ, kèm bóng cản sau b CHT: khối giảm tín hiệu T1, tăng mạnh T2, ngấm thuốc đối quang từ T1 tương tự CLVT @ c Doppler: có tín hiệu mạch từ trung tâm tỏa ngoại vi d CLVT: khối ngấm từ trung tâm ngoại vi U máu gan điển hình có đặc điểm là: A Cộng hưởng từ: khối tăng tín hiệu T1, giảm T2, ngấm thuốc đối quang từ T1 tương tự CLVT B Doppler: có tín hiệu mạch khối C Siêu âm: khối tăng âm đều, bờ rõ, có bóng cản âm D Chụp cắt lớp vi tính: khối ngấm thuốc dần từ ngoại vi vào trung tâm @ Viêm túi mật cấp điển hình có dấu hiệu siêu âm sau đây: a Sỏi kẹt cổ túi mật gây giãn đường mật phía túi mật b Thành dày 4mm c Dấu hiệu Murphy siêu âm dương tính @ d Dịch mật khơng Đặc điểm tắc mật thấp sỏi: a Sỏi hình đậm âm khơng có bóng cản b Sỏi thường thấy đoạn ống mật chủ qua đầu tụy @ c Sỏi thường phát triển chỗ tắc d Mức độ giãn đường mật tương ứng với kích thước sỏi Phương pháp chụp đường mật sau cần dùng thuốc cản quang đường mật: a Chụp cắt lớp vi tính b Chụp cộng hưởng từ đường mật c Chụp đường mật qua Kehr @ d Chụp đường mật qua nội soi Những kỹ thuật sau thăm khám định chẩn đoán cấp cứu bụng: a Chụp cắt lớp vi tính ổ bụng b Chụp cộng hưởng từ ổ bụng c Chụp bụng không chuẩn bị d Siêu âm ổ bụng @ Siêu âm bệnh nhân xơ gan nhằm: a Phát khối gan @ b Mức độ lách to tăng áp lực tĩnh mạch cửa c Mức độ biến đổi hình thái d Đánh giá đường bờ gan không Túi thừa không thấy thực quản: A Túi thừa hoành B Túi thừa cạnh tim @ C Túi thừa Zenker D Túi thừa Killian-Jamieson Dấu hiệu nghĩ tới hẹp lành tính chụp X quang đường tiêu hóa: A Hẹp thẳng trục @ Chụp thực quản 1/3 nên chụp tư thế: A Chụp thẳng B Chụp nghiêng C Chụp nằm @? D Chụp chếch Ổ lt lành tính dày KHƠNG có đặc điểm: A Tồn thường xuyên B Bờ C Niêm mạc hội tụ gần ổ loét D Thành dày xung quanh @? Cấu trúc dịch so với nhu mô gan có đặc điểm là: A X quang: mờ B Siêu âm: giảm âm, thấy tín hiệu mạch khối C CLVT: giảm tỷ trọng, khơng ngấm thuốc sau tiêm @ D CHT: giảm tín hiệu T2 Xơ gan giai đoạn muộn có đặc điểm: A Bờ gan khơng đều, góc tù @ B Phì đại thùy gan phải, teo thùy trái C Tăng áp tĩnh mạch cửa huyết khối D Nhu mô gan thơ, có nốt xơ tăng âm Dịch ổ bụng dễ phát ở: A Túi Douglas @? B Rãnh thành đại tràng C Khoang lách thận D Khoang gan thận Các kỹ thuật X quang bụng khơng chuẩn bị sau đây, kỹ thuật áp dụng bệnh cảnh tắc ruột: A Chụp bụng nằm nghiêng trái với tia X ngang @? B Chụp bụng tư nằm sấp lấy từ khớp mu C Chụp bụng tư đứng lấy vòm hoành D Chụp bụng tư nằm ngửa lấy từ khớp mu Gan nhiễm mỡ siêu âm có ý sai ý sai: A Có thể thấy đảo gan lành giảm âm gan nhiễm mỡ tăng âm B Nhu mô gan tăng âm so với nhu mô tạng kế cận (thận, lách, tụy) C Cơ hồnh tăng âm chùm sóng âm bị suy giảm @ D Khó thấy nhu mơ sâu chùm sóng âm bị suy giảm Trên hình ảnh siêu âm ta thấy thành ống tiêu hóa có: A lớp B lớp C lớp @ D lớp E Không rõ ==================== quan vận động Siêu âm giúp đánh giá: a Mỏ xương khớp nông b Trật khớp sơ sinh @ c Thoái hoá xương, sụn bao hoạt dịch (osteochondromatose) d Viêm xương tuỷ cấp Gãy cột sống chia thành: a Gãy không vững b Gãy vững c Gãy cành tươi d Gãy kèm tổn thương tuỷ @ Gãy cổ xương đùi phân thành thể: a Gãy liên mấu chuyển b Gãy xuyên cổ (gãy cổ danh) c Gãy chỏm @ d Gãy cổ mấu chuyển Rộng khe khớp do: a Viêm khớp b Đứt dây chằng, trật khớp @ c Thoái khớp d Phì đại sụn khớp e dính khớp U sác-cơm sụn thường có đặc điểm: a Nhiều điểm vơi hố @ b Gặp người trẻ tuổi (-> trung niên 40 tuổi) c Bờ rõ (-> nham nhở) d Trên địa bệnh chồi xương Đ Dấu hiệu loãng xương khu trú có nghĩa: a Cần tìm ngun nhân từ tổn thương vùng quan sát thấy @ b Tổn thương thấy xương vùng giải phẫu c Tổn thương tất xương d Nguyên nhân vùng tổn thương Khi thấy loãng xương khu trú cần tìm: A Ngun nhân chuyển hóa B Nguyên nhân toàn thân C Bất thường bẩm sinh D Nguyên nhân vùng tổn thương @ Hẹp khe khớp khu trú gặp trong: a Chấn thương b Bệnh lý vi tinh thể c Thoái khớp @ d Viêm khớp Ổ khuyết xương sụn khớp do: a Tổn thương sụn khớp b Viêm khớp c Thối khớp @ d Phì đại bao hoạt dịch khớp Đa u tương bào có đặc điểm: a Loãng xương lan toả Đ b Bờ tổn thương mờ (rõ) c Bờ tổn thương rõ, khơng có viền đặc xương xung quanh @ d Nhiều ổ khuyết xương Đ Các phương pháp thường dùng để thăm khám bệnh lý khớp: a Xquang @ b Siêu âm c Chụp cắt lớp vi tính d Chụp cộng hưởng từ Khi thấy ổ tiêu khuyết xương cần ý mơ tả tính chất: a Mỏ xương b Bờ tổn thương c Viền đặc xương quanh tổn thương @ d Phản ứng màng xương Hình ảnh mỏ xương gặp trong: a Dính khớp b Chấn thương khớp c Thối khớp @ d Bệnh lí cấp tính U sụn có đặc điểm: a Ổ khuyết xương bờ rõ b Hay xương nhỏ bàn, cổ tay c Ổ đặc xương bờ rõ d Gặp trẻ nhỏ @ Dấu hiệu đặc xương biểu phim Xquang bằng: a Rộng ống tuỷ b Tăng mật độ xương, vỏ xương dày, thớ xương dày @ c Vỏ xương dày d Thớ xương mỏng thưa e giảm mật độ xương, vỏ xương Viêm khớp dạng thấp có tổn thương: a Ổ khuyết xương sụn b Biến dạng khớp ngón xa c Hẹp khe khớp khu trú d Ổ khuyết xương bờ khớp @ Các phương pháp dùng đánh giá lỗng xương: a Xquang thường qui b Chụp Cắt lớp vi tính c Chụp Cộng hưởng từ d Hấp thụ lượng tia X kép (DEXA) @ Gãy Monteggia gồm tổn thương: a Trật khớp quay-lồi cầu b Gãy xương trụ @ c Gãy xương quay d Trật khớp quay – trụ Gãy xương vi (sang) chấn gặp ở: a Xương sọ, xương sườn b Xương bệnh lí c Xương cột sống, xương chậu, xương chân @ d Mọi lứa tuổi Tổn thương xương lành tính có thể: a Có dấu hiệu thổi vỏ @ b Phá vỡ vỏ c Xâm lấn phần mềm d Bong màng xương (dấu hiệu Codman) U tế bào khổng lồ thường có đặc điểm: a Gặp tuổi trung niên (-> trưởng thành 30-40 tuổi) b Ổ tiêu xương bờ rõ, thổi vỏ @ c Ổ đặc xương khu trú d Vị trí chỏm xương dài (-> chỏm xương dài, sát mặt khớp) Cần phân biệt viêm xương tuỷ cấp với: a Sác-côm Ewing @ b Sác-côm xương c U sụn d Viêm mủ khớp U sác-côm xương thường thấy ở: a Vị trí xương nhỏ, xương sọ, cột sống b Tuổi già (ở nước châu Âu gặp) c Tuổi trẻ d Vị trí cổ xương dài @ (ở VN tuổi trẻ, vị trí cổ xương dài) U xơ khơng cốt hố thường có đặc điểm: a Vị trí ống tuỷ (-> vỏ cổ xương dài) b Ổ khuyết xương bờ rõ, có viền đặc xương mỏng @ c Ổ khuyết xương bờ mờ, khơng có viền đặc xương d Gặp thiếu niên Siêu âm giúp đánh giá: a Áp-xe b Đứt gân, dây chằng c Gãy xương d Tràn dịch ổ khớp @ U lành tính có đặc điểm: a Vỏ xương mỏng, có dấu hiệu thổi vỏ @ b Có viền đặc xương dày xung quanh c Có dấu hiệu bong màng xương d Bờ tổn thương rõ Dấu hiệu Xquang gãy xương dài là: a Vỏ xương liên tục b Đường gãy @ c Di lệch hai đầu xương d Mảnh xương vụn U xương ác tính có đặc điểm: a Tiến triển nhanh b Có dấu hiệu thổi vỏ c Vỏ xương bị phá vỡ Đ d Xâm lấn phần mềm @ Gãy xương vi chấn phân thành: a Do chấn thương mạnh b Gãy xương bệnh lí khu trú c Gãy xương người loãng xương d Gãy xương vi chấn người khoẻ mạnh (gãy mỏi) @ Viêm cột sống dính khớp có: a Viêm dính khớp liên thân đốt sống b Viêm khớp háng c Viêm khớp chậu @ d Viêm dính khớp liên mấu, khớp cột sống với xương sườn Dấu hiệu đặc xương lan toả có nghĩa: a Nguyên nhân vùng tổn thương b Tổn thương thấy xương vùng giải phẫu c Tổn thương toàn thân d Ngun nhân tồn thân, khơng phải vị trí thấy tổn thương @ Tổn thương tiêu xương ác tính có đặc điểm: a Có viền đặc xương mỏng b Bờ mờ c Có viền đặc xương dày d Khơng có viền đặc xương @ U sác-cơm Ewing thường có đặc điểm: a Thân xương phì đại có nhiều lớp phản ứng màng xương @ b Vị trí cổ xương dài c Xâm lấn phần mềm d Gặp người trẻ tuổi Viêm xương tuỷ cấp có tổn thương: a Mảnh xương chết b Phá vỡ vỏ xương c Ổ khuyết xương với viền đặc xương dày @ d Phản ứng màng xương Tổn thương hình thái xương (phì đại, teo, cong xương ) gặp bệnh lý: a Cấp tính b Bẩm sinh c Đã có thời gian tiến triển lâu @ d Mạn tính Cần chẩn đốn phân biệt lao cột sống với: a Viêm cột sống dính khớp @ b Viêm xương tuỷ thân đốt sống vi khuẩn thông thường c U xương cột sống gây tổn thương thân đốt sống d Chấn thương cột sống gây xẹp thân đốt sống Lao cột sống điển hình thường gọi là: a Viêm đốt sống lao b Viêm cột sống lao c Viêm dính cột sống d Viêm đĩa đệm đốt sống lao @ Viêm xương tuỷ cấp có đặc điểm: a Thường xương xốp (cột sống, xương chậu, xương sọ ) b Thường xương dài @ c Có vết thương gãy xương hở d Thường gặp người trung niên (-> thiếu niên) Gãy cành tươi thường gặp ở: a Cột sống b Người già c Trẻ em @ d Xương dài U sác-côm xương có đặc điểm: a Bờ đều, rõ (->bờ mờ, không đều, nham nhở) b Phá vỡ vỏ xương, xâm lấn phần mềm Đ c Gây bong màng xương Đ d Đặc xương tiêu xương hỗn hợp @ Tên khác u xương sụn là: a Chồi xương @ b U sụn c U xương d U xơ khơng cốt hố Dấu hiệu lỗng xương biểu phim Xquang bằng: a Rộng ống tuỷ b Thớ xương mỏng thưa @ c Tăng mật độ xương d Vỏ xương dày Nang xương nguyên phát có đặc điểm: a Bờ mờ, nham nhở b Gặp tuổi già (thiếu niên) c Hay vị trí cổ xương dài @ d Thường ống tuỷ @ Phim Xquang thường qui cho phép quan sát tối đa: a mật độ khác nhau: xương, khơng khí b mật độ khác nhau: xương, phần mềm, khơng khí c mật độ khác nhau: xương, phần mềm, nước, mỡ, khơng khí d mật độ khác nhau: xương, phần mềm, mỡ, khơng khí @ Các tổn thương gặp viêm đĩa đệm cột sống lao a Phản ứng đặc xương hai bờ khớp b Bờ khớp nham nhở có ổ khuyết xương mặt khớp c Áp-xe lạnh cạnh cột sống d Hẹp khe khớp liên thân đốt sống @ Tổn thương không gặp viêm đĩa đệm cột sống lao: A Xẹp thân đốt sống, khe đĩa đệm bình thường @ B Bờ khớp nham nhở ổ khuyết xương mặt khớp C Hẹp khe khớp liên thân đốt sống, phản ứng đặc xương hai bờ khớp D Áp xe lạnh cạnh cột sống Gãy cột sống chế: a Kéo dãn b Xoay c Gấp @ d Ưỡn Các phương pháp thường dùng để thăm khám bệnh lý xương: a X Quang @ b Chụp cắt lớp vi tính c Siêu âm d Xạ hình xương Gãy xương gót thường có đặc điểm: a Đường gãy ngang xương gót b Kèm gãy cột sống c Biến dạng xương gót (góc Bohler thay đổi) @ d Kèm gãy xương chày U dạng xương thường có đặc điểm: a Vị trí ống tuỷ b Đau đêm @ c Vị trí vỏ xương d Ổ khuyết xương lớn khơng có viền đặc xương xung quanh Lao khớp háng cần phân biệt với: a Thối hố khớp háng b Hoại tử vơ khuẩn chỏm xương đùi c Viêm khớp háng mủ d Viêm cột sống dính khớp thể khớp háng @ Gãy Dupuytren bao gồm: a Gãy thân xương chày b Gãy đầu xương mác c Gãy mắt cá @ d Gãy hai xương cẳng chân Dấu hiệu đặc xương lan toả có nghĩa: a Tổn thương thấy xương vùng giải phẫu b Ngun nhân tồn thân, khơng phải vị trí thấy tổn thương @ c Tổn thương toàn thân d Nguyên nhân vùng tổn thương U tương bào hay xuất người trẻ tuổi (S) (98% BN 40 tuổi) U tương bào có lỗng xương lan tỏa (Đ) Lao cột sống có tổn thương điển hình khớp liên mấu (S) Nghi ngờ gãy xương cần chụp: A X quang @ B CLVT C CHT D Siêu âm Chẩn đoán gãy xương X quang cần chụp phim tư thế: A B ( thẳng, nghiêng, chếch trái, phải) C @ Gãy bong điều trị: phẫu thuật Phản ứng màng xương thường thấy ở: A U xương ác tính B U xương lành tính C Viêm xương tủy @ D Di xương Tổn thương xương hoại tử vô khuẩn chỏm xương đùi: A Chỏm cổ xương đùi B Đáy ổ cối @ C Hẹp khe khớp D Vị trí tì đè Hoại tử vơ khuẩn chỏm xương đùi thường thấy ở: A Loãng xương người già (trưởng thành, trung niên 20-50 tuổi) B Trẻ em, gầy C Nghiện rượu, uống corticoid @ Đặc điểm loãng xương: A dày vỏ xương @ B mật độ xương giảm (tăng thấu quang) C vỏ xương mỏng D thớ xương xốp mảnh thưa Đặc xương khu trú thường biểu bệnh lý chỗ: viêm, u, chấn thương (Đ) Ổ khuyết xương sụn khớp do: A Tổn thương sụn khớp thối khớp, viêm @ B Phì đại bao hoạt dịch khớp C Chấn thương D Cũi xương Viêm xương tủy cấp có tổn thương: A Phá vỡ vỏ xương, xâm lấn phần mềm B Ổ khuyết xương với viền đặc xương dày, phản ứng màng xương @ C Bong màng xương (dấu hiệu Codman) D Ổ khuyết bờ mờ, viền đặc xương mỏng Đa u tương bào (Kahler) có đặc điểm: A Lỗng xương khu trú, có ổ khuyết xương bờ mờ, có viền đặc xương dày B Loãng xương lan tỏa, nhiều ổ khuyết xương bờ rõ, khơng có viền đặc xương @ C Đặc xương khu trú D Đặc xương lan tỏa U sụn cấu trúc bất thường dạng: A Tiêu xương B Đặc xương C Hoại tử xương màng lấm D Cấu trúc khơng cản quang bên có nốt vơi hóa lấm @ E Tiêu xương với nốt vơi hóa lấm ==================== hệ tiết niệu Niệu đạo nam giới UIV tiểu hay chụp niệu đạo ngược dòng: a Có đoạn b Hình khuyết nhỏ phía sau niệu đạo tiền liệt tuyến hình ụ núi bình thường c Niệu đạo tiền liệt tuyến giãn to d Niệu đạo màng ngắn hẹp @ Bốn phương pháp chẩn đốn hình ảnh hay sử dụng thăm khám hệ tiết niệu: a Chụp hệ tiết niệu không chuẩn bị, siêu âm, chụp UIV cộng hưởng từ b Siêu âm, chụp UIV, cộng hưởng từ chụp CLVT c Chụp hệ tiết niệu không chuẩn bị, cộng hưởng từ, chụp UIV chụp CLVT d Chụp hệ tiết niệu không chuẩn bị, siêu âm, chụp UIV chụp CLVT @ Các hình cản quang thấy phim chụp hệ tiết niệu không chuẩn bị: a Nang gan, thận khơng vơi hố b Sỏi phân, hạch mạc treo khơng vơi hố c Vơi hố tĩnh mạch d Sỏi hệ tiết niệu @ Sa lồi niệu quản: a Trên UIV bàng quang đầy thuốc, túi sa lồi đầy thuốc thấy hình túi bàng quang bị ngăn cách thành sa lồi đường sáng b Trên UIV bệnh nhân đái thường thấy túi sa lồi lại đậm thuốc cản quang bàng quang rỗng @ c Siêu âm: Hình túi nước tiểu liên tục với niệu quản, thành mỏng lồi vào lòng bàng quang, kích thước ln cố định d Sa lồi niệu quản bệnh lý giãn hình túi lồi vào lòng bàng quang đoạn niệu quản thành bàng quang e Trên UIV niệu quản túi sa lồi chưa có thuốc, bàng quang có thuốc: hình khuyết lòng bàng quang bờ nham nhỏ khơng Nang thận đơn thuần: a Chụp UIV: nang vô mạch không ngấm thuốc cản quang, có dấu hiệu giả u @ b Trên siêu âm có hình giảm âm phía sau nang c Trên siêu âm hoàn toàn rỗng âm @ d Trên siêu âm có hình tăng âm phía sau nang U đường xuất (đài-bể thận niệu quản): a Chụp niệu đồ tĩnh mạch: U biểu hình khuyết thành, bờ khơng đều, có chân rộng bám vào thành đường xuất tạo nên góc tiếp xúc với thành niệu quản tù, gây dấu hiệu bít tắc (giãn vị trí u) @ b U niệu quản dễ phát siêu âm c Siêu âm thường phát nhờ dấu hiệu gián tiếp giãn đường xuất Các nguyên nhân gây nên hội chứng bít tắc niệu quản: a Nguyên nhân từ ngoài: u ổ bụng b Các nguyên nhân từ thành niệu quản: U niệu quản, chít hẹp viêm, sẹo cũ c Các nguyên nhân lòng niệu quản: Các sỏi cản quang không cản quang, máu cục, mủ @ Kỹ thuật chụp niệu đồ tĩnh mạch: a Không cần chụp hệ tiết niệu không chuẩn bị trước b Chỉ lưu kim tĩnh mạch để tiêm thuốc cản quang số trường hợp c Nên ép trường hợp đau quặn thận để làm rõ hình niệu quản d Các phim sau nhằm xem hình thái đài bể thận niệu quản nên chụp sau từ phút đến 15, phim nên lấy hết từ hai thận đến khớp mu @ e Trong trường hợp cần phải ép nên ép sau tiêm f Chụp phim nhu mơ sau khoảng phút tính từ bắt đầu tiêm g Có thể chụp muộn sau 24 Nang thận phức tạp: a Có vách, vách dầy @ b Nang thành mỏng dịch c Có nốt tổ chức mềm thành vách nang d Có vơi hố thành nang, dịch nang khơng trong, có mức dịch (máu, mủ ) e Nang thành dầy, bờ không Sỏi đường tiết niệu phim hệ tiết niệu không chuẩn bị: a Chụp hệ tiết niệu không chuẩn bị thấy sỏi sau, ngoài) d Đoạn bụng lồi trước vào @ Sỏi đường tiết niệu siêu âm: a Hình đậm âm kèm tăng âm phía sau b Siêu âm đánh giá chức thận c Bóng cản sỏi phụ thuộc nhiều vào sỏi cản quang hay không cản quang d Sỏi bàng quang thay đổi vị trí thay đổi tư thăm khám e Siêu âm hạn chế thăm dò niệu quản đoạn lưng, đoạn cao niệu quản chậu hông f Sỏi mm tạo bóng cản @ g Hình đậm âm kèm bóng cản phía sau Các dấu hiệu chấn thương thận X quang: a Bờ thắt lưng rõ nét b Bóng thận nhỏ lại c Chụp niệu đồ tĩnh mạch thấy: thuốc đường xuất, thận hoàn toàn chức (tổn thương mạch cuống thận), đài bể thận tách xa @ d Mờ 1/2 ổ bụng Tư chụp hệ tiết niệu không chuẩn bị: a Nằm nghiêng b Nằm @ c Mọi tư chụp d Đứng Chỉ định chụp niệu đồ tĩnh mạch: a Các bít tắc sỏi, khơng sỏi (u, chèn ép từ ngồi…) @ b Khơng định bệnh lý nhiễm trùng tiết niệu (viêm thận bể thận, lao tiết niệu ) c Chấn thương thận @ d Không định bệnh lý u đường xuất… Phân loại chấn thương thận: a Theo hiệp hội OISCAAST Mỹ độ IV: Vỡ thận thành nhiều mảnh, rách cấu trúc rốn thận b Theo Chatelain độ I: đụng dập nhu mơ thận (ổ đụng dập), có kèm tụ máu bao thận, hình dáng thận khơng thay đổi, bao thận ngun vẹn đường vỡ chưa thông đài bể thận @ c Theo Chatelain độ III: Tổn thương cuống thận d Theo Chatelain độ II: đái máu, thuốc ngồi hệ thống đường xuất Bể thận: a Ln nằm ngồi xoang thận b Luôn nằm xoang thận c Luôn nằm xoang thận, phân xoang thận d Có thể nằm ba trường hợp @ Tổng quan xâm lấn di u ác tính thận cần đánh giá: a Di xa @ b Xâm lấn tĩnh mạch: xâm lấn tới tĩnh mạch thận, không tới tĩnh mạch chủ c Xâm lấn trực tiếp d Xâm lấn hệ bạch huyết (hạch): di hạch sau phúc mạc Siêu âm hệ tiết niệu: a Là phương pháp gây hại, khơng định bệnh nhân có thai b Phải siêu âm thận hướng cắt dọc ngang trục thận @ c Đối với thăm khám bàng quang, tiểu khung nên chọn lúc bàng quang đầy để thăm dò d Khi khám trẻ em cần làm siêu âm bàng quang cuối để nước tiểu căng bàng quang Phản ứng dị ứng thuốc mức độ nặng: a Phải thông báo cho người bệnh biết phản ứng mà họ mắc phải b Chỉ ảnh hưởng lên hệ tim mạch c Chỉ ảnh hưởng lên hệ hơ hấp d Có thể dùng Corticoide kháng Histamine tới 24 chí tới 48 sau e Có thể dẫn đến mê tử vong @ Bất thường di chuyển thận: a Phần dính hay gặp cực trên, trước cột sống làm hai cực thận xa nhau, hai cực xa b Thận móng ngựa thường có động mạch cấp máu c Thận dính hình móng ngựa (dính nhu mơ hay tổ chức xơ) d Thận lạc chỗ: Có thể thận lồng ngực, thận chậu hông hay hai thận bên, thận giao @ Niệu quản có chỗ hẹp sinh lý: a Ba vị trí hẹp vị trí hay lưu giữ sỏi niệu quản @ b Eo vị trí thành bàng quang c Eo vị trí bắt chéo với động mạch chủ d Eo vị trí nối với bể thận Các dấu hiệu sỏi đường tiết niệu chụp niệu đồ tĩnh mạch: a Trên phim chụp niệu đồ tĩnh mạch, sỏi cản quang dễ nhìn @ b Hình giãn đường xuất vị trí sỏi @ c Sỏi khơng cản quang hình khuyết lòng đường xuất (hình đáy chén) @ d Dấu hiệu phù nề niêm mạc có có sỏi niệu quản (dấu hiệu Vespignani) Các dấu hiệu sỏi đường tiết niệu chụp niệu đồ tĩnh mạch: A Trên phim chụp niệu đồ tĩnh mạch xuất, sỏi khơng cản quang dễ nhìn @ B Sỏi khơng cản quang hình khuyết lòng đường xuất (hình lõi táo) C Hình nhu mơ thận mỏng D Dấu hiệu phù nề niêm mạc có có sỏi niệu quản (dấu hiệu Vespignani) Loạn sản thận đa nang thấy thận bên (S) (không gặp bất thường bên tử vong sớm) Viêm thận bể thận mạn nhu mơ mỏng vị trí đối diện với đài thận (Đ) Siêu âm CLVT đánh giá mạch máu thận (Đ) Chất cản quang ion hóa độ thẩm thấu cao máu nên dễ gây tác dụng phụ (Đ) Siêu âm phát tổn thương nhu mô thận tốt UIV (Đ) Lao tiết niệu: A Vơi hóa thận, vơi hóa tuyến thượng thận, vơi hóa bàng quang gọi tam chứng lao B Hình hang lao nhu mơ, biểu hình khuyết đài thận @ C Bàng quang: giãn to ( DH thận đau bàng quang kêu) D Viêm xơ gây hẹp giãn không đường xuất Sỏi đường tiết niệu siêu âm: A Siêu âm đánh giá chức thận B HÌnh dậm âm kèm tăng âm phía sau C Sỏi mm tạo bóng cản Bóng cản sỏi phụ thuộc nhiều vào sỏi cản quang hay khơng cản quang D Hình đậm âm kèm bóng cản phía sau @ Kỹ thuật sau chẩn đốn sớm giãn đài thận: A Chụp niệu đồ tĩnh mạch B Siêu âm @ C Chụp cắt lớp vi tính với lớp cắt mỏng (1mm) D Chụp niệu đồ tĩnh mạch kết hợp nghiệm pháp lợi tiểu (lasix) E Chụp nhuộm trực tiếp thuốc cản quang ... phim đứng thẳng là: A Hình mờ tam giác đáy phổi B Hình sáng đỉnh phổi C Hình mờ khơng đồng đáy phổi D Hình mờ đồng vùng đáy phổi @ Còn ống động mạch phim X quang ta thấy hình ảnh: A Cung động mạch... hình khuyết đài thận Vai trò phương pháp chẩn đốn hình ảnh chấn thương thận: a Chẩn đoán xác định phân độ chấn thương thận @ b Siêu âm có giá trị cao chẩn đốn chấn thương thận c Cắt lớp vi tính... thường từ nhánh động mạch cảnh ngồi Đặc điểm hình ảnh sau không phù hợp chảy máu nhện phim chụp CLVT: a Hình tăng tỷ trọng rãnh cuộn não b Hình tăng tỷ trọng nhu mơ não c Hình tăng tỷ trọng bể não
- Xem thêm -

Xem thêm: Test lượng giá CĐHA, chẩn đoán hình ảnh, Test lượng giá CĐHA, chẩn đoán hình ảnh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay