Phát triển tín dụng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh huyện Bố Trạch Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)

101 5 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 15:11

Phát triển tín dụng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh huyện Bố Trạch Quảng BìnhPhát triển tín dụng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh huyện Bố Trạch Quảng BìnhPhát triển tín dụng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh huyện Bố Trạch Quảng BìnhPhát triển tín dụng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh huyện Bố Trạch Quảng BìnhPhát triển tín dụng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh huyện Bố Trạch Quảng BìnhPhát triển tín dụng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh huyện Bố Trạch Quảng BìnhPhát triển tín dụng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh huyện Bố Trạch Quảng BìnhPhát triển tín dụng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh huyện Bố Trạch Quảng Bình I ĐẠ NG ƯỜ TR BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUÁCH HỒNG PHƯƠNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG NHÂN TẠI NGÂN HÀNG HỌ NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUYỆN BỐ TRẠCH QUẢNG BÌNH CK Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số : 8340410 H IN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN NGỌC CHÂU HU HUẾ, 2018 Ế I ĐẠ NG ƯỜ TR LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn công trình nghiên cứu khoa học độc lập tơi, hồn thành sau q trình học tập nghiên cứu thực tiễn, hướng dẫn TS Nguyễn Ngọc Châu Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Các lập luận, phân tích, đánh giá đưa quan điểm nhân sau nghiên cứu Luận văn không chép, không trùng lặp với nghiên cứu khoa học cơng bố Quảng Bình, ngày 15 tháng 07 năm 2018 Học viên HỌ Quách Hoàng Phương CK H IN TẾ HU Ế i I ĐẠ NG ƯỜ TR LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này, bên cạnh nỗ lực cố gắng thân, tác giả nhận nhiều quan tâm hướng dẫn tận tình thầy giáo hướng dẫn Qua tác giả xin gửi lời cám ơn tới tất người quan tâm giúp đỡ suốt thời gian qua Trước hết tác giả xin gửi lời cám ơn đến Quý thầy cô Trường Đại học Kinh tế Huế giảng dạy, trang bị kiến thức cần thiết cho tác giả suốt thời gian học tập, nghiên cứu đề tài Đặc biệt hơn, tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy giáo hướng dẫn - TS Nguyễn Ngọc Châu, người tận tình hướng dẫn tác giả hoàn thành luận văn Đồng thời, tác giả xin cám ơn Ban lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp HỌ Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Bố Trạch Quảng Bình tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tác giả suốt thời gian thực đề tài Cuối cùng, tác giả xin chân thành cảm ơn tất bạn bè, người thân CK bên cạnh, quan tâm, ủng hộ, giúp tác giả chuyên tâm nghiên cứu hoàn thành luận văn cách tốt Học viên H IN Quách Hoàng Phương TẾ HU Ế ii I ĐẠ NG ƯỜ TR TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Họ tên học viên: Quách Hoàng Phương Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Niên khóa: 2016 - 2018 Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Ngọc Châu Tên đề tài: “Phát triển tín dụng nhân Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Bố Trạch Quảng Bình” Mục đích đối tượng nghiên cứu Trên sở phân tích thực trạng hoạt động tín dụng nhân Agribank chi nhánh huyện Bố Trạch Quảng Bình, đề xuất hệ thống giải pháp phát triển cho vay khách hàng thời gian tới Đối tượng nghiên cứu: Khách hàng nhân Agribank chi nhánh huyện Bố Trạch Quảng Bình Các phương pháp nghiên cứu sử dụng HỌ - Phương pháp thu thập số liệu: + Số liệu thứ cấp: Được thu thập thông qua báo cáo hoạt động kinh doanh Agribank, ngân hàng thương mại khác địa bàn, Ngân hàng Nhà nước tỉnh Quảng Bình báo cáo kinh tế xã hội địa phương CK + Số liệu sơ cấp: Số liệu sơ cấp thực thông qua điều tra bảng hỏi khách hàng - Phương pháp tổng hợp xử lý số liệu + Phương pháp phân tổ thống kê H IN + Sử dụng phần mềm excel 2010 - Phương pháp phân tích số liệu nghiên cứu + Phương pháp phân tích thống kê thống kê mơ tả, phương pháp so sánh Các kết nghiên cứu kết luận - Hệ thống hóa sở lý lý luận sở thực tiễn tín dụng nhân phát TẾ triển tín dụng nhân ngân hàng thương mại - Đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng nhân Agribank chi nhánh huyện Bố Trạch Quảng Bình giai đoạn từ năm 2015 – 2017 - Đề xuất số giải pháp nhằm phát triển tín dụng nhân Agribank chi Ế iii HU nhánh huyện Bố Trạch Quảng Bình thời gian tới TR I ĐẠ NG ƯỜ DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Agribank Tên đầy đủ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam BIDV Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam CBTD Cán tín dụng DSCV Doanh số cho vay DSTN Doanh số thu nợ Đvt Đơn vị tính GDP Tổng sản phẩm quốc nội GD Giao dịch GTCG Giấy tờ có giá KHCN KKH NHBL NHNN NHTM Hạn mức tín dụng Khách hàng nhân Không kỳ hạn CK NHNo&PTNT HỌ HMTD Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Ngân hàng bán lẻ Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng thương mại H IN Nợ xấu POS Máy tính tiền cảm ứng (Point of Sale) Sacombank Ngân hàng thương mại cổ phần Sài gòn Thương tín TCKT Tổ chức kinh tế TCTD Tổ chức tín dụng Techcombank Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương TMCP Thương mại cổ phần WTO Tổ chức thương mại giới (World Trade Organization) TẾ NX HU Ế iv I ĐẠ NG ƯỜ TR MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv MỤC LỤC v DANH MỤC BẢNG BIỂU .ix DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ x PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu HỌ Phương pháp nghiên cứu .2 Ý nghĩa thực tiễn đề tài nghiên cứu Cấu trúc đề tài nghiên cứu CK PHẦN II NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .4 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG NHÂN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1Tín dụng nhân Ngân hàng thương mại H IN 1.1.1.Khái niệm tín dụng nhân .4 1.1.2.Đặc điểm tín dụng nhân 1.1.3.Vai trò tín dụng nhân kinh tế 1.1.4.Phân loại tín dụng nhân 1.2 Phát triển tín dụng nhân Ngân hàng thương mại .12 TẾ 1.2.1 Khái niệm phát triển tín dụng nhân .12 1.2.2 Các tiêu chí đánh giá hoạt động tín dụng nhân 13 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển tín dụng nhân .21 HU 1.3 Kinh nghiệm phát triển tín dụng nhân số ngân hàng thương mại học kinh nghiệm cho Agribank chi nhánh huyện Bố Trạch .25 Ế v I ĐẠ NG ƯỜ TR 1.3.1 Kinh nghiệm Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam .25 1.3.2 Kinh nghiệm từ Agribank chi nhánh Nghệ An .26 1.3.3 Bài học kinh nghiệm cho Agribank chi nhánh huyện Bố Trạch 27 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUYỆN BỐ TRẠCH QUẢNG BÌNH 29 2.1 Khái quát trình hình thành phát triển Agribank chi nhánh huyện Bố Trạch Quảng Bình 29 2.1.1 Tổng quan Agribank chi nhánh huyện Bố Trạch Quảng Bình 29 2.1.2 Cơ cấu tổ chức hoạt động Agribank chi nhánh huyện Bố Trạch Quảng Bình 30 2.1.3 Chức nhiệm vụ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn HỌ chi nhánh huyện Bố Trạch 32 2.1.4 Tình hình kinh tế xã hội địa bàn huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình .33 2.2 Tình hình hoạt động kinh doanh Agribank chi nhánh huyện Bố Trạch Quảng Bình từ năm 2015 – 2017 33 CK 2.2.1 Tình hình huy động vốn 33 2.2.2 Tình hình hoạt động tín dụng 36 2.2.3 Các hoạt động dịch vụ khác 38 H IN 2.2.4 Kết hoạt động kinh doanh Agribank chi nhánh huyện Bố Trạch Quảng Bình giai đoạn 2015 – 2017 .38 2.3 Thực trạng hoạt động tín dụng nhân Agribank chi nhánh huyện Bố Trạch Quảng Bình 40 2.3.1 Một số quy định chung cho hoạt động tín dụng nhân 40 TẾ 2.3.2 Kết hoạt động tín dụng nhân Agribank chi nhánh huyện Bố Trạch Quảng Bình từ năm 2015 – 2017 45 2.4 Hiệu hoạt động tín dụng nhân Agribank chi nhánh huyện Bố Trạch Quảng Bình .55 HU 2.5 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến phát triển hoạt động tín dụng nhân Ế vi I ĐẠ NG ƯỜ TR Agribank Chi nhánh huyện Bố Trạch Quảng Bình 56 2.5.1 Phương pháp điều tra chọn mẫu .56 2.5.2 Kết điều tra nhận xét, đánh giá 57 2.6 Đánh giá chung hoạt động tín dụng nhân Agribank chi nhánh huyện Bố Trạch Quảng Bình .64 2.6.1 Những kết đạt 64 2.6.2 Những tồn 65 2.6.3 Nguyên nhân 66 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUYỆN BỐ TRẠCH QUẢNG BÌNH 69 3.1 Định hướng phát triển tín dụng nhân Agribank chi nhánh huyện Bố Trạch HỌ Quảng Bình .69 3.1.1 Mục tiêu chung 70 3.1.2 Mục tiêu cụ thể 70 3.2 Giải pháp phát triển tín dụng nhân Agribank chi nhánh huyện Bố Trạch CK Quảng Bình .71 3.2.1 Phát triển đa dạng sản phẩm tín dụng, phù hợp với đối tượng khách hàng, ngành nghề sản xuất kinh doanh địa bàn xã, thị trấn .71 H IN 3.2.2 Đẩy mạnh việc cho vay qua tổ vay vốn, tổ liên kết .75 3.2.3 Giảm nhẹ thủ tục vay vốn, rút ngắn quy trình cho vay 76 3.2.4 Chú trọng sản phẩm tín dụng diện đại .77 3.2.5 Nâng cao kỹ giao tiếp nhân viên 79 3.2.6 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng cáo sản phẩm dịch vụ 80 TẾ 3.2.7 Nâng cao chất lượng tín dụng 80 3.2.8 Nâng cao tỷ trọng tín dụng nhân chi nhánh Agribank chi nhánh huyện Bố Trạch Quảng Bình 82 PHẦN III KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ .83 HU TÀI LIỆU THAM KHẢO .86 Ế vii I ĐẠ NG ƯỜ TR PHỤ LỤC 88 BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG NHẬN XÉT PHẢN BIỆN NHẬN XÉT PHẢN BIỆN BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN CK HỌ H IN TẾ HU Ế viii I ĐẠ NG ƯỜ TR DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Tình hình huy động vốn theo thành phần kinh tế Agribank chi nhánh huyện Bố Trạch Quảng Bình từ năm 2015 – 2017 34 Bảng 2.2: Tình hình huy động vốn theo kỳ hạn Agribank chi nhánh huyện Bố Trạch Quảng Bình từ năm 2015 – 2017 35 Bảng 2.3: Tình hình hoạt động tín dụng Agribank chi nhánh huyện Bố Trạch Quảng Bình từ năm 2015 – 2017 .36 Bảng 2.4 Thị phần tín dụng NHTM địa bàn huyện Bố Trạch từ năm 2015 - 2017 37 Bảng 2.5: Kết hoạt động kinh doanh Agribank chi nhánh huyện Bố Trạch Quảng Bình từ năm 2015 - 2017 .39 HỌ Bảng 2.6: Tình hình cho vay KHCN từ năm 2015 – 2017 45 Bảng 2.7: Tình hình hoạt động tín dụng nhân theo thời hạn vay Agribank chi nhánh huyện Bố Trạch Quảng Bình từ năm 2015 – 2017 47 CK Bảng 2.8: Tình hình hoạt động tín dụng nhân theo mục đích vay vốn Agribank chi nhánh huyện Bố Trạch Quảng Bình từ năm 2015 – 2017 48 Bảng 2.9: Tình hình hoạt động tín dụng nhân theo hình thức bảo đảm tiền vay Agribank chi nhánh huyện Bố Trạch từ năm 2015 – 2017 50 H IN Bảng 2.10: Tình hình hoạt động tín dụng nhân theo phương thức cho vay Agribank chi nhánh huyện Bố Trạch Quảng Bình từ năm 2015 – 2017 53 Bảng 2.11: Các tiêu đánh giá hiệu cho vay KHCN Agribank chi nhánh huyện Bố Trạch từ năm 2015 – 2017 55 TẾ HU Ế ix I ĐẠ NG ƯỜ TR khách hàng khác gia nhập tổ + Kết hợp với tổ trưởng để thẩm định kỹ lưỡng khách hàng, nắm bắt thông tin bên lề 3.2.3 Giảm nhẹ thủ tục vay vốn, rút ngắn quy trình cho vay Việc rút gọn giấy tờ hồ sơ vay vốn giúp giải khách hàng vay nhanh chóng, khách hàng cảm thấy thuận tiện, đơn giản, thoải mái vay vốn, từ khuyến khích khách hàng tham gia vay vốn + Agribank từ trước đến bị xem Ngân hàng mang nặng thủ tục hành nhà nước, thủ tục vay xem rườm rà phức tạp so với ngân hàng thương mại cổ phần khác Vì yếu tố cần phải khắc phục nhanh tốt Bằng việc đẩy nhanh tốc độ thẩm định vốn vay, giao quyền tự khoản vay nhỏ, khoản vay không bảo đảm HỌ tài sản cho nhân viên tín dụng, tránh việc hội đồng thẩm định phải thẩm định nhiều, gây tải khối lượng công việc chậm trễ giải nhu cầu vay khách hàng + Nâng cao hạn mức tín dụng cho gói sản phẩm "Cho vay theo hạn mức tín CK dụng hộ gia đình sản xuất, kinh doanh quy mơ nhỏ" gói sản phẩm thuận tiện sử dụng Cho phép khách hàng hồ sơ vay vốn nhận nợ khoản vay theo mục đích riêng biệt (Có thể vừa sử dụng cho mục đích tiêu H IN dùng, mục đích sản xuất kinh doanh đồng thời với nhau, thời hạn cho vay, lãi suất linh hoạt theo khoản nhận nợ) Thủ tục cho vay đơn giản, thời hạn HMTD kéo dài từ đến năm Từ rút ngắn khối lượng cơng việc, giải khách hàng nhanh chóng + Phát triển cho vay không bảo đảm cho khu vực nông nghiệp nơng thơn TẾ theo nghị định 55/2015/NĐ-CP Chính phủ Đối với địa bàn hoạt động Agribank CN huyện Bố Trạch 100% khu vực nông thôn Do cần áp dụng linh hoạt nghị định 55/2015/NĐ-CP để đơn giản hóa thủ tục hồ sơ cho khách hàng Đáp ứng nhu cầu quy mô nhỏ khách hàng HU + Kết hợp với quyền địa phương thực đồng sách Ế 76 I ĐẠ NG ƯỜ TR phủ, quy định nhà nước Tránh tình trạng quy định cấp, ngành, địa phương Ngân hàng mâu thuẫn với - Hoàn thiện hồ sơ vay vốn, thống mẫu biểu hồ sơ toàn huyện, nhằm giúp nhân viên soạn thảo hồ sơ vay vốn làm việc thuận tiện, nhanh chóng 3.2.4 Chú trọng sản phẩm tín dụng đại - Chú trọng cho vay lĩnh vực tiêu dùng, cho vay đảm bảo thu nhập: Đây lĩnh vực Agribank Chi nhánh huyện Bố Trạch Quảng Bình hạn chế Do chi nhánh cần mạnh dạn việc cho vay khoản vay bảo đảm thu nhập Hiện Agribank có nhiều sản phẩm đáp ứng cho nhu cầu chi tiêu khách hàng như: Cho vay trả góp, cho vay thấu chi tài khoản nhân Ngoài việc mở hạn mức thấu chi cho khách, Agribank cần mở rộng HỌ mạng lưới ATM, POS, điểm tốn thẻ địa bàn tồn huyện, nhằm thuận lợi cho khách hàng sử dụng thẻ Agribank Từ khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ kèm theo dịch vụ thấu chi tài khoản, vay trả góp, vay mua sắm vật dụng sinh hoạt CK - Phát triển dịch vụ thẻ tín dụng: Đây sản phẩm mang tính phát triển tương lai, cần chủ động phát triển sớm lĩnh vực việc: + Mở rộng đối tượng khách hàng sử dụng thẻ tín dụng: Các sản phẩm thẻ tín H IN dụng Việt Nam nói chung đơn điệu Đây đặc điểm thị trường thẻ phát triển Trong giai đoạn này, hoạt động kinh doanh thẻ chủ yếu phát triển bề rộng Các ngân hàng cố gắng tìm kiếm khách hàng phát hành nhiều thẻ tín dụng tốt Do Agribank CN huyện Bố Trạch khơng thể đứng ngồi xu đó, ngồi việc tìm kiếm khách hàng, Chi nhánh nên TẾ nới rộng điều kiện sử dụng thẻ tín dụng + Mở rộng hệ thống điểm chấp nhận toán thẻ Điểm chấp nhận toán thẻ nơi cung cấp hàng hóa, dịch vụ mà việc toán thẻ chấp nhận Đây yếu tố có mối quan hệ mật thiết HU ảnh hưởng quan trọng đến việc phát triển hoạt động kinh doanh lĩnh vực thẻ tín Ế 77 I ĐẠ NG ƯỜ TR dụng nói riêng thẻ tốn nói chung Khách hàng mua sản phẩm mong muốn sản phẩm có giá trị cần sử dụng Đối với sản phẩm thẻ tín dụng, họ cần tốn thẻ tín dụng, họ dễ dàng thực Muốn vậy, Agribank phải thực việc lắp đặt rộng rãi máy tính tiền cảm ứng để thực tốn thẻ (POS) địa điểm cung cấp hàng hóa, dịch vụ, tức mở rộng điểm chấp nhận toán thẻ Một khách hàng cảm thấy dễ dàng thuận tiện với việc sử dụng thẻ, họ khơng ngần ngại sử dụng thẻ tín dụng Việc mở rộng điểm chấp nhận tốn thẻ khơng giới hạn mơi trường thật mà phải bao gồm việc mở rộng điểm chấp nhận toán thẻ mơi trường ảo (thanh tốn trực tuyến mạng internet) Việc mở rộng điểm chấp nhận tốn thẻ cần phải dựa sách HỌ linh hoạt Đối với đối tượng đơn vị chấp nhận thẻ cụ thể, Agribank cần phải có linh hoạt việc áp dụng phí tốn thẻ Đơn vị chấp nhận thẻ có doanh số tốn lớn áp dụng phí hấp dẫn Đồng thời, Agribank cần có chương trình q tặng, phần thưởng dành cho đơn vị chấp nhận thẻ CK nhân viên đơn vị Việc khuyến khích đơn vị chấp nhận tốn thẻ cảm thấy thoải mái nhiệt tình việc chấp nhận tốn thẻ tín dụng Agribank Ngồi ra, Agribank xây dựng chương trình H IN hợp tác, liên kết với đơn vị chấp nhận toán thẻ để bán chéo sản phẩm nhằm phát huy giá trị, mạnh tiếp cận khách hàng Đây sách có sức hút lớn đơn vị chấp nhận thẻ Agribank có vị thương hiệu mạnh thị trường - Mạnh dạn tăng số tiền cho vay tránh phụ thuộc vào việc thẩm định tài sản: TẾ Hiện nay, không Agribank mà hầu hết ngân hàng thương mại dựa vào việc định giá tài sản chấp thị trường, từ định mức cho vay Đều giúp ngân hàng giảm thiểu rủi ro trường hợp khách hàng không trả nợ vay Tuy nhiên điều lại hạn chế khả vay vốn khách hàng, HU nhiều trường hợp nhu vay vốn thường lớn tài sản bảo đảm Do Ế 78 I ĐẠ NG ƯỜ TR Ngân hàng cần thẩm định kỹ khả kinh doanh khách hàng, tính khả thi phương án vay vốn để định mức cho việc thẩm định tài sản bảo đảm 3.2.5 Nâng cao kỹ giao tiếp nhân viên Kỹ giao tiếp CBTD yếu tố quan trọng tạo ấn tượng tốt đẹp, tin tưởng khách hàng với ngân hàng, định đến việc họ trở thành khách hàng ngân hàng Chính vậy, bên cạnh chuyên môn nghiệp vụ, hiểu biết sâu sắc sản phẩm tín dụng để tư vấn khách hàng CBTD cần thực tốt nguyên tắc sau để nâng cao khả giao tiếp: Một là, nguyên tắc tơn trọng khách hàng: tơn trọng khách hàng biết cách cư xử cơng bằng, bình đẳng khách hàng, biểu việc biết lắng nghe ý kiến phản hồi khách hàng, biết khắc phục, ứng xử khéo léo, linh hoạt làm hài lòng khách hàng CBTD hình ảnh đại điện ngân hàng trang thiện HỌ phục gọn gàng, quy định đón tiếp khách hàng với thái độ lịch sự, thân Hai là, tạo nên khác biệt sản phẩm dịch vụ ngân hàng: khác biệt khơng chất lượng dịch vụ mà thể nét văn hóa phục vụ khách CK hàng, kiên chấn chỉnh thái độ làm việc trịch thượng (vốn gắn liền với hình ảnh ngân hàng nhà nước) làm cho khách hàng cảm thấy hài lòng nhận thấy khác biệt hình ảnh Agribank ngày so với trước H IN Ba là, biết lắng nghe hiệu biết cách nói: cán tiếp khách hàng phải biết hướng phía khách hàng, ln nhìn vào mắt họ mỉm cười lúc Khi khách hàng nói CBTD cần bày tỏ ý không nên ngắt lời trừ muốn làm rõ vấn đề CBTD cần khuyến khích khách hàng chia sẻ mong muốn họ nhu cầu vay vốn, biết lắng nghe nhận thông tin TẾ phản hồi từ phía khách hàng để tư vấn sản phẩm tín dụng cho phù hợp Bốn là, trung thực giao tiếp với khách hàng: Mỗi CBTD cần hướng dẫn cẩn thận, tỉ mỉ, nhiệt tình trung thực cho khách hàng Trung thực biểu chỗ thẩm định thực trạng hồ sơ tín dụng khách hàng, khơng có HU đòi hỏi yêu cầu khác gây khó khăn cho khách hàng để vụ lợi cho thân Ế 79 I ĐẠ NG ƯỜ TR Năm là, gây dựng niềm tin trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng: muốn gây dựng niềm tin trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng CBTD cần hiểu việc khách hàng chấp nhận sử dụng dịch vụ bắt đầu cho chiến lược tiếp cận làm hài lòng khách hàng, mà phải chăm sóc khách hàng sau giao dịch thực đáp ứng nhu cầu phát sinh thêm sử dụng dịch vụ ngân hàng làm thẻ, trả lương qua tài khoản, tư vấn tài chính… 3.2.6 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng cáo sản phẩm dịch vụ Bên cạnh việc nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, Agribank CN huyện Bố Trạch Quảng Bình cần coi trọng hoạt động marketing thơng qua nhiều hình thức tuyên truyền, quảng cáo phương tiện truyền thơng đại chúng, tăng cường hoạt động khuyến khích tài trợ, nhằm quảng bá thương hiệu, khai thác HỌ lượng khách hàng hữu tiềm + Đẩy mạnh kênh quảng cáo qua email việc sử dụng email để marketing tiết kiệm cho ngân hàng nhiều chi phí + In tờ rơi giới thiệu sản phẩm dịch vụ tính sản phẩm CK cách ngắn gọn, dễ hiểu đặt vị trí dễ thu hút khách hàng để khách hàng nắm bắt sản phẩm dịch vụ Agribank chủ động tìm đến ngân hàng có nhu cầu Ví dụ đặt bảng giới thiệu sản phẩm cho trụ sở làm H IN việc quyền địa phương, nơi tập trung nhiều dân cư đơng đúc 3.2.7 Nâng cao chất lượng tín dụng Bên cạnh việc phát triển quy mô, số lượng khách hàng để đảm bảo lợi nhuận hoạt động bền vững cho ngân hàng tăng trưởng tín dụng cần phải đảm bảo an toàn tín dụng Tức phải nâng cao chất lượng tín dụng TẾ khoản vay - Ngân hàng cần có chiến lược có tính dài hạn phát triển nguồn nhân lực Theo đó, cán tham gia phải phân loại theo hai nhóm Thứ nhất, nhóm cán quản lý cần đào tạo kỹ chuyên môn tốt liên quan đến khả HU quản lý chiến lược kỹ phát triển kinh doanh nông nghiệp nông Ế 80 I ĐẠ NG ƯỜ TR thơn Thứ hai, nhóm chun gia cần đào tạo kiến thức sâu sản xuất nông nghiệp, am hiểu đầy đủ định mức kinh tế kỹ thuật chế sách liên quan đến khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư Từ đó, đảm bảo việc xây dựng kế hoạch tín dụng hợp lý, đề xuất phê duyệt khoản vay (mức tiền, thời hạn…) khách quan xác - Cải cách mơ hình tổ chức hoạt động tín dụng theo hướng ngày chun mơn hóa quy trình xử lý cơng việc + Cải cách mơ hình tổ chức hoạt động tín dụng theo hướng ngày chuyên mơn hóa quy trình xử lý cơng việc cụ thể th ngồi số cơng đoạn thành lập phận hỗ trợ cơng tác tín dụng Th ngồi số cơng đoạn hợp tác liên kết với công ty thẩm định giá để định giá tài sản đảm bảo, thuê công ty nghiên cứu thị trường để tìm hiểu nhu HỌ cầu chăm sóc khách hàng: Liên kết với công ty thẩm định giá độc lập giúp việc định giá tài sản đảm bảo khách quan, tránh việc định giá cao gây rủi ro cho ngân hàng (nếu giá trị thực tài sản không đủ đảm bảo cho khoản vay) định giá thấp dẫn đến CK không đáp ứng nhu cầu vay khách hàng, đồng thời giảm bớt trách nhiệm CBTD khâu thẩm định Công ty nghiên cứu thị trường giúp cho việc tìm hiểu nhu cầu khách hàng H IN sát kịp thời thơng qua chương trình nghiên cứu chun nghiệp bảng câu hỏi, vấn… đồng thời có sách chăm sóc khách hàng chu đáo tặng quà, hoa, thiệp mừng vào dịp đặc biệt lễ, tết, sinh nhật Thành lập phận hỗ trợ để thực khâu công chứng hợp đồng chấp tài sản đảm bảo, đăng ký giao dịch đảm bảo, làm việc với quan chức TẾ Ủy ban nhân dân, Phòng Tài ngun mơi trường, Phòng Cảnh sát giao thơng… nhằm tạo hình ảnh Agribank chuyên nghiệp đồng thời giảm bớt áp lực công việc cho CBTD nay, tạo điều kiện cho CBTD tập trung vào công tác chuyên môn Để thực cần phải: HU Tuyển dụng nhân có trình độ chun mơn kinh nghiệm Ế 81 I ĐẠ NG ƯỜ TR lĩnh vực Điều chỉnh quy trình phối hợp tác nghiệp phận với theo hướng đơn giản hóa cách giảm bớt bước trình hồ sơ, báo cáo khơng cần thiết 3.2.8 Nâng cao tỷ trọng tín dụng nhân chi nhánh Agribank chi nhánh huyện Bố Trạch Quảng Bình Với đặc điểm Agribank chi nhánh huyện Bố Trạch khách hàng nhân, thời gian tới chi nhánh xác định giữ vững cấu với 95% cho vay nhân, hộ gia đình Do vậy, số biện pháp đưa để giữ vững cấu nay: - Phân bổ nguồn vốn hợp lý cho vay nhân cho vay doanh nghiệp - Thành lập phòng khách hàng nhân, tách biệt với phòng Kế hoạch HỌ - Kinh doanh chung Phân công cán chuyên phụ trách riêng biệt khách hàng nhân Nhằm nâng cao trình độ chun mơn hóa từ nâng hiệu hoạt động - Hiện Chi nhánh Ngân hàng thường xuyên có ưu đãi CK khách hàng Doanh nghiệp, chưa có sách ưu đãi, phát triển đổi với khách hàng nhân Do thời gian tới, cần có khuyến khích, phát triển kịp thời, ưu đãi lãi suất, hỗ trợ dịch vụ kèm theo H IN TẾ HU Ế 82 I ĐẠ NG ƯỜ TR PHẦN III KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ Kết luận Trong hoạt động kinh doanh ngân hàng nay, hoạt động tín dụng ln chiếm tỷ trọng lớn mang lại nguồn lợi nhuận chủ yếu cho ngân hàng Khi kinh tế đất nước ngày phát triển, nhu cầu đời sống người nâng cao nhu cầu tín dụng nhân tăng lên kéo theo cạnh tranh ngân hàng với nhiều sản phẩm dịch vụ đa dạng, mức lãi suất hấp dẫn, chất lượng phục vụ không ngừng tăng lên để thu hút khách hàng Đi kèm với phát triển qui mô ngân hàng rủi ro hoạt động cho vay, thu nợ mà ngân hàng gặp phải Vì việc quản lý, đánh giá hoạt động tín dụng ln vấn đề cấp thiết hoạt động ngân hàng HỌ Với mục tiêu nghiên cứu đề tài phân tích đánh giá thực trạng đưa giải pháp để phát triển mảng tín dụng nhân nhằm góp phần nâng cao hiệu kinh doanh, lực cạnh tranh Agribank chi nhánh huyện Bố Trạch Quảng CK Bình giai đoạn phát triển kinh tế thị trường nay, đề tài thực nội dung chủ yếu sau: Nghiên cứu thực trạng phát triển tín dụng nhân Agribank chi nhánh huyện Bố Trạch Quảng Bình vấn đề đặt phát triển tín dụng nhân: H IN Cơ cấu tổ chức Agribank, đánh giá sản phẩm tín dụng cung cấp Đồng thời nêu lên hạn chế cần khắc phục như: chưa tạo sản phẩm dịch vụ mang tính đột phá, tổ chức máy bán lẻ chưa chuyên nghiệp, khâu quảng bá, tiếp thị yếu… nguyên nhân hạn chế việc phát triển tín dụng nhân Agribank CN huyện Bố Trạch Quảng Bình TẾ Trên sở nguyên nhân hạn chế định hướng phát triển Agribank chi nhánh huyện Bố Trạch Quảng Bình Đề tài đưa hệ thống giải pháp để phát triển tín dụng nhân có tính khả thi Agribank chi nhánh huyện Bố HU Trạch Quảng Bình Những giải pháp nêu cần phải triển khai cách đồng vững Ế 83 I ĐẠ NG ƯỜ TR nhằm thực chiến lược phát triển ngân hàng, góp phần nâng cao lực cạnh tranh giữ vững vị Agribank thời kỳ cạnh tranh hội nhập Kiến nghị 2.1 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Thứ nhất, NHNN yêu cầu NHTM thực tốt việc cung cấp thơng tin tín dụng nhân vay vốn cho Trung tâm CIC, để ngân hàng có thơng tin đầy đủ khách hàng, tránh rủi ro tín dụng Việc thơng tin mạng cần cập nhật thường xuyên, định kỳ Hiện CIC trung tâm thu thập thông tin tổ chức tín dụng, doanh nghiệp lớn, nhân phát huy vai trò Nhưng đòi hỏi ngân hàng cao nhiều so với mà CIC cung cấp Vì số kiến nghị đưa nhằm cải tiến chế làm việc trung tâm, thông tin khách hàng, tổ chức kinh tế, ngân hàng tài chính, CIC cần HỌ phối hợp với quan liên quan Chính phủ như: Ủy ban kế hoạch Nhà nước, Tổng cục thống kê… để thu thập thông tin đa dạng phong phú ngành, lĩnh vực kinh tế quốc dân Thứ hai, NHNN điều hành sách tiền tệ ổn định, tạo sở cho NHTM CK huy động tiền gửi với chi phí hợp lý để đẩy mạnh cho vay KHCN với nguồn vốn dồi dào, lãi suất hợp lý Thứ ba, NHNN nên thường xuyên tổ chức khoá đào tạo nghiệp vụ H IN sử dụng chương trình theo hướng đại hố hệ thống ngân hàng Worldbank tài trợ, khoá bồi dưỡng nghiệp vụ tín dụng, tổ chức hội thảo, trao đổi kinh nghiệm cho vay KHCN tổ chức tín dụng ngân hàng với nhau, nội dung cho vay KHCN; mời chuyên gia có kinh nghiệm làm tổ chức tài lớn giới Việt nam nói chuyện định hướng TẾ phát triển ngân hàng, đặc biệt ngân hàng bán lẻ Thứ tư, NHNN cần phối hợp với NHTM để tạo nên khối liên minh ngân hàng vững mạnh, tránh tình trạng hoạt động riêng lẻ, cạnh tranh không lành mạnh, chạy đua thị trường lãi suất huy động vốn, cho vay,… Đồng thời, hệ HU thống liên minh ngân hàng hỗ trợ thơng tin tín dụng khách hàng, để Ế 84 I ĐẠ NG ƯỜ TR hạn chế rủi ro cơng tác tín dụng cơng tác thu hồi nợ vay, tránh phi vụ lừa đảo gây thiệt hại cho ngân hàng Bên cạnh đó, khối liên minh ngân hàng cần thống sách chung lãi suất huy động, phương thức cho vay hỗ trợ lẫn để phát triển bền vững 2.2 Kiến nghị với Ngân hàng hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Thứ nhất, ngân hàng cần chủ động có kế hoạch cụ thể nhằm mở rộng hoạt động cho vay KHCN Ngân hàng cần đầu tư trọng vào việc nghiên cứu mở rộng sản phẩm có thị trường, tìm hiểu nhu cầu khách hàng để tìm sản phẩm nhằm thoả mãn tốt nhu cầu khách hàng Thứ hai, củng cố nâng cao vai trò hoạt động trung tâm thơng tin phòng ngừa rủi ro, phát hành đặn hàng tháng thông tin cảnh báo cho chi HỌ nhánh biết để phòng ngừa Thứ ba, Agribank cần xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm tín dụng nhân cụ thể, có chuẩn hố sản phẩm có bổ sung sản phẩm CK đáp ứng nhu cầu ngày đa dạng khách hàng Đồng thời, cần bước chuẩn hoá tính chuyên nghiệp, chủ động việc bán sản phẩm, dịch vụ ngân hàng đại Thứ tư, thường xuyên tổ chức lớp đào tạo cho cán ngân hàng, tổ chức kiện lớn nhằm quảng bá hình ánh Agribank Cần quan tâm tới hoạt động có H IN chế động lực chi nhánh phát triển tín dụng nhân tốt Thứ năm, có sách đãi ngộ hợp lý cán bộ, có chế độ lương thưởng phù hợp với lực làm việc nhân Agribank cần khuyến khích làm việc theo nhóm nhằm phát triển mối quan hệ nhân viên với nhau, thúc đẩy hợp tác, đồn kết mơi trường cởi mở ngân hàng TẾ HU Ế 85 TR I ĐẠ NG ƯỜ TÀI LIỆU THAM KHẢO Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010), Luật tổ chức tín dụng Hồ Diệu (2001), Giáo trình Tín dụng ngân hàng, NXB Thống Kê, Hà Nội Tơ Ngọc Hưng (2014), Giáo trình ngân hàng thương mại, NXB Dân trí Lưu Thị Hương, Vũ Duy Hào (2009), Tài doanh nghiệp, NXB Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội Phan Thị Thu Hà (2007), Giáo trình ngân hàng thương mại, NXB Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội Peter S.Rose, Người dịch: Nguyễn Huy Hoàng (2001), Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Tài kê, Hà Nội HỌ Nguyễn Minh Kiều (2009), Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại, NXB thống PGS.TS Sử Đình Thành; TS Vũ Thị Minh Hằng (2006), Nhập mơn tài CK tiền tệ NXB Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Kiều (2011), Hướng dẫn thực hành tín dụng thẩm định tín dụng ngân hàng thương mại, NXB Lao động - Xã hội 10 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Agribank chi nhánh huyện H IN Minh Hóa Quảng Bình từ năm 2015 - 2017 11 Các quy trình văn hướng dẫn Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 12 Luận văn thạc sĩ Nguyễn Thị Đăng Thủy, Mở rộng cho vay khách hàng nhân ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng – Chi nhánh Đà Nẵng Công bố TẾ năm 2014 13 Luận văn thạc sĩ Bùi Quang Hùng, Chất lượng tín dụng khách hàng nhân Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt NamChi nhánh HU huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định Công bố năm 2015 Ế 86 I ĐẠ NG ƯỜ TR Các website: 14 http://www.sbv.gov.vn 15 http://www.saga.vn 16 http://www.agribank.com.vn 17 http://www.bantintaichinh.com 18 http://www.cafef.vn 19 http://www.tapchitaichinh.vn CK HỌ H IN TẾ HU Ế 87 I ĐẠ NG ƯỜ TR PHỤ LỤC Phụ lục 01: Phiếu khảo sát khách hàng nhân CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc Bố Trạch, ngày tháng năm 2018 PHIẾU KHẢO SÁT KHÁCH HÀNG NHÂN Kính gửi Quý khách hàng! Tơi tên Qch Hồng Phương, tơi tiến hành hoàn thiện đề tài hoạt động tín dụng nhân Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn Việt NamChi nhánh huyện Bố Trạch Quảng Bình Tất thơng tin Q khách cung cấp phiếu khảo sát phần quan trọng nghiên cứu HỌ giữ bí mật Do đó, cách trả lời số câu hỏi đây, quý khách góp phần vào thành cơng đề tài góp phần vào việc hoàn thiện Ngân hàng Mong Quý khách dành thời gian hồn thiện phiếu khảo sát giúp CK Xin trân trọng cảm ơn Quý khách I THÔNG TIN CHUNG CỦA KHÁCH HÀNG NHÂN + Họ tên: …… + Địa chỉ: H IN + Điện thoại: … + Ngành nghề chính: II CÂU HỎI KHẢO SÁT Câu 1: Ông/bà biết đến sản phẩm cho vay khách hàng nhân Agribank huyện Bố Trạch thông qua nguồn thông tin nào? TẾ Nhân viên Ngân hàng Tivi, radio, internet Bạn bè, người thân, đối tác HU Băng rôn quảng cáo Ế 88 I ĐẠ NG ƯỜ TR Câu 2: Ông/bà vay vốn Agribank chi nhánh huyện Bố Trạch lần? 01 lần Từ 02 - 03 lần Từ 04 – 05 lần Trên 05 lần Câu 3: Lý Ông/Bà chọn vay vốn Agribank huyện Bố Trạch? Ngân hàng Nhà nước Lãi suất thấp, ổn định Thủ tục đơn giản, nhanh chóng Nhân viên nhiệt tình, chu đáo Câu 4: Ơng/bà vay vốn Agribank huyện Bố Trạch áp dụng hình thức HỌ đảm bảo sau? 100% chấp tài sản Hoàn tồn tín chấp Vừa chấp vừa tín chấp CK Câu 5: Ông/bà vay vốn Ngân hàng theo thời hạn vay nào? Vay ngắn hạn Vay trung hạn H IN Vay dài hạn Câu 6: Ông/bà vay vốn Agribank huyện Bố Trạch để sử dụng vào mục đích sau đây? Sản xuất kinh doanh Tiêu dùng TẾ Khác Câu 7: Ông/bà thấy hồ sơ, thủ tục vay vốn Agribank huyện Bố Trạch? Đơn giản Bình thường HU Phức tạp Ế 89 I ĐẠ NG ƯỜ TR Câu 8: Lãi suất cho vay Agribank huyện Bố Trạch so với TCTD khác địa bàn nào? Cao Tương đương Thấp Câu 9: Ông/bà cảm nhận trình độ chun mơn phong cách giao dịch nhân viên Agribank chi nhánh huyện Bố Trạch? Rất tốt Tốt Bình thường Kém Câu 10: Từ Ông/bà cung cấp đầy đủ hồ sơ cho Ngân hàng đến giải ngày HỌ ngân thời gian bao lâu? Từ - ngày Từ - ngày CK Trên ngày Câu 11: Ơng/Bà có đề xuất để phát triển hoạt động tín dụng nhân Agribank huyện Bố Trạch? H IN ……… ……………………………………….……………………………………… ………… ………………………………………… … …………………………… Cảm ơn Quý khách! TẾ HU Ế 90 ... PHÁP PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUYỆN BỐ TRẠCH QUẢNG BÌNH 69 3.1 Định hướng phát triển tín dụng cá nhân Agribank... Agribank chi nhánh huyện Bố Trạch 27 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUYỆN BỐ TRẠCH QUẢNG BÌNH... hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Bố Trạch Quảng Bình Chương 3: Giải pháp phát triển tín dụng cá nhân Agribank chi nhánh huyện HU Bố Trạch Quảng Bình Ế TR I ĐẠ NG
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển tín dụng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh huyện Bố Trạch Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ), Phát triển tín dụng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh huyện Bố Trạch Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay