Quản lý nguồn vốn ODA trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)

123 8 0
  • Loading ...
1/123 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 15:09

Quản lý nguồn vốn ODA trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng BìnhQuản lý nguồn vốn ODA trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng BìnhQuản lý nguồn vốn ODA trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng BìnhQuản lý nguồn vốn ODA trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng BìnhQuản lý nguồn vốn ODA trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng BìnhQuản lý nguồn vốn ODA trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng BìnhQuản lý nguồn vốn ODA trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng BìnhQuản lý nguồn vốn ODA trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng BìnhQuản lý nguồn vốn ODA trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng BìnhQuản lý nguồn vốn ODA trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng BìnhQuản lý nguồn vốn ODA trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình I ĐẠ NG ƯỜ TR BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ *************** NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NHƯ QUẢN NGUỒN VỐN ODA TRONG LĨNH VỰC HỌ NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH CK H IN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ TẾ HU Thừa Thiên Huế - 2018 Ế I ĐẠ NG ƯỜ TR BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ *************** NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NHƯ QUẢN NGUỒN VỐN ODA TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN HỌ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH CK Chuyên ngành: Quản kinh tế Mã số: 8340410 H IN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ TẾ Người hướng dẫn khoa học:PGS.TS NGUYỄN VĂN PHÁT HU Thừa Thiên Huế - 2018 Ế I ĐẠ NG ƯỜ TR LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu độc lập riêng tơi Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận vănnguồn gốc Thừa Thiên - Huế, ngày tháng năm 2018 Tác giả Luận văn CK HỌ NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NHƯ H IN TẾ HU Ế i TR I ĐẠ NG ƯỜ LỜI CẢM ƠN Luận văn kết trình học tập nghiên cứu nhà trường, kinh nghiệm trình công tác, nỗ lực thân giúp đỡ nhiều quan, tổ chức cá nhân Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS.Nguyễn Văn Phát - người trực tiếp hướng dẫn khoa học tận tình giúp đỡ tơi suốt q trình nghiên cứu hồn thành luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám hiệu nhà trường, Phòng Đào tạo Sau đại học tồn thể q thầy giáo Trường Đại học kinh tế Huế nhiệt tình giúp đỡ tơi mặt suốt thời gian học tập nghiên cứu Tôi xin trân trọng cám ơn Lãnh đạo, đồng nghiệp Sở Kế hoạch - Đầu tư HỌ quan, tổ chức có liên quan tỉnh Quảng Bình nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cung cấp số liệu cho việc thu thập thơng tin tìm hiểu tình hình thực tế lời cám ơn cuối xin dành cho gia đình, người thân bạn bè CK động viên, giúp đỡ tơi hồn thành khóa học thực Luận văn Mặc dù thân có nỗ lực q trình nghiên cứu, Luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót hạn chế Tơi mong nhận góp ý chân Xin chân thành cám ơn! H IN thành quý thầy cô, đồng nghiệp bạn bè để luận văn hoàn thiện Thừa Thiên - Huế, ngày tháng năm 2018 Tác giả Luận văn TẾ NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NHƯ HU Ế ii I ĐẠ NG ƯỜ TR TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Họ tên học viên: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NHƯ Chuyên ngành: Quản kinh tế Niên khóa: 2016-2018 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN VĂN PHÁT Tên đề tài: QUẢN NGUỒN VỐN ODA TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH 1.Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Việc quản có hiệu nguồn vốn ODA thời gian qua nhiều bất cập, hạn chế, tình trạng lãng phí vốn đầu tư, thất xảy Đây vấn đề xúc cần thiết phải đưa hệ thống giải pháp để đảm bảo quản sử dụng có hiệu nguồn vốn địa bàn Việc hồn thiện cơng tác quản nguồn vốn ODA lĩnh vực Nông nghiệp Phát triển nông thơn địa bàn tỉnh Quảng HỌ Bình cần thiết để tiếp tục nhận ủng hộ nhà tài trợ để phát triển nông nghiệp, nông thôn phát triển kinh tế - xã hội đất nước Phương pháp nghiên cứu CK Việc nghiên cứu tiến hành thông qua phương pháp sau: Phương pháp điều tra, thu thập tài liệu, phương pháp thống kê mô tả, phương pháp kiểm định độ tin cậy thang đo, phương phápphân tích dãy liệu thời gian, phương pháp so sánh phương pháp lựa chọn nghiên cứu điển hình để làm rõ thực trạng tỉnh Quảng Bình H IN quản nguồn vốn ODA lĩnh vực Nông nghiệp Phát triển nông thôn Kết nghiên cứu đóng góp khoa học luận văn Luận văn hệ thống hóa vấn đề luận công tác quản kinh nghiệm quản nguồn vốn ODA lĩnh vực Nông nghiệp Phát TẾ triển nông thôn số tỉnh Bắc trung bộ; Phân tích, đánh giá thực tế quản nguồn vốn ODA lĩnh vực Nông nghiệp Phát triển nơng thơn địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 – 20217 Từ đó, đề xuất giải pháp hữu HU hiệu để hồn thiện cơng tác quản nguồn vốn ODA lĩnh vực Nông nghiệp Phát triển nông thôn thời gian tới cho tỉnh Quảng Bình Ế iii I ĐẠ NG ƯỜ TR MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .i LỜI CẢM ƠN ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ iii MỤC LỤC .iv DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ, HÌNH viii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .ix PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu .1 Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu HỌ Phương pháp nghiên cứu Bố cục luận văn .6 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LUẬN THỰC TIỄN VỀ CÔNG TÁC QUẢN CK NGUỒN VỐN ODA TRONG LĨNH VỰC NN&PTNT 1.1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LUẬN VỀ CÔNG TÁC QUẢN NGUỒN VỐN ODA 1.1.1 Khái niệm hình thức nguồn vốn ODA H IN 1.1.2 Đặc điểm nguồn vốn ODA 10 1.1.3 Qui trình thu hút, vận động sử dụng, quản nguồn vốn ODA 11 1.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản vốn ODA lĩnh vực NN&PTNT 16 1.1.5 Nội dung công tác quản nguồn vốn ODA lĩnh vực NN&PTNT 17 1.2 KINH NGHIỆM CÔNG TÁC QUẢN NGUỒN VỐN ODA TRONG TẾ LĨNH VỰC NN&PTNT Ở MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG THUỘC KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ BÀI HỌC RÚT RA CHO TỈNH QUẢNG BÌNH 36 1.2.1 Kinh nghiệm công tác quản nguồn vốn ODA lĩnh vực NN&PTNT HU số địa phương thuộc khu vực Bắc Trung Bộ 36 1.2 Bài học kinh nghiệm cho tỉnh Quảng Bình 38 1.2.1 Thành lập Ban quản dự án chuyên nghiệp 38 Ế iv I ĐẠ NG ƯỜ TR 1.2.2 Nâng cao lực việc quản nguồn vốn ODA lĩnh vực NN&PTNT 38 1.2.3 Tăng cường công tác tra, kiểm tra .39 1.2.4 Tăng cường công tác giám sát, đánh giá .39 KẾT LUẬN CHƯƠNG 39 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN NGUỒN VỐN ODA TRONG LĨNH VỰC NN&PTNT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH .40 2.1 Khái quát chung quản nguồn vốn ODA lĩnh vực NN&PTNT địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2017 .40 2.1.1 Tiềm nguồn lực để phát triển kinh tế tỉnh Quảng Bình 40 2.1.2 Tình hình cơng tác ký kết giải ngân vốn ODA địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011-2017 .46 2.1.3 Cơ cấu nguồn vốn ODA Quảng Bình theo lĩnh vực đầu tư .48 HỌ 2.1.4 Nguồn vốn ODA theo nhà tài trợ lĩnh vực NN&PTNT địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011-2017 .49 2.1.5 Nguồn vốn đối ứng cho Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh 50 2.2 Đánh giá thực trạng công tác quản nguồn vốn ODA lĩnh vực CK NN&PTNT địa bàn tỉnh Quảng Bình 51 2.2.1 Hình thức quản 51 2.2.2 Cơng tác quản tài .52 2.2.3 Giám sát đánh giá dự án .55 H IN 2.2.4 Công tác tra, kiểm tra thực dự án 60 2.2.5 Quản khai thác cơng trình đầu tư từ nguồn vốn ODA 64 2.3 Nghiên cứu trường hợp điển hình 68 2.3.1 Thông tin chung dự án 69 2.3.2 Tổ chức thực dự án 70 TẾ 2.3.3 Kết thực dự án 78 2.3.4 Phân tích ý kiến đánh giá đối tượng điều tra công tác quản nguồn vốn ODA dự án 80 HU 2.4 Đánh giá chung tình hình quản nguồn vốn ODA lĩnh vực NN&PTNT tỉnh Quảng Bình .87 2.4.1 Những mặt đạt 87 Ế v I ĐẠ NG ƯỜ TR 2.4.2 Tồn hạn chế 88 2.4.3 Nguyên nhân 88 KẾT LUẬN CHƯƠNG 89 CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN NGUỒN VỐN ODA TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH 90 3.1 ĐỊNH HƯỚNG QUẢN NGUỒN VỐN ODA TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH ĐẾN NĂM 2020 90 3.1.1 Mục tiêu phát triển nông nghiệp nông thôn đến năm 2020 90 3.1.2 Định hướng quản ODA lĩnh vực NN&PTNT địa bàn tỉnh đến năm 2020 91 3.2 CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN NGUỒN VỐN ODATRONG HỌ LĨNH VỰC NN&PTNT VÀO TỈNH QUẢNG BÌNH ĐẾN NĂM 2020 94 3.2.1 Bố trí đủ vốn đối ứng để thực dự án 94 3.2.2 Đào tạo, bố trí, sử dụng có hiệu cán quản nguồn vốn dự án 94 3.2.3 Hồn thiện cơng tác giám sát, đánh giá kiểm tra dự án CK ODA lĩnh vực NN&PTNT .96 3.2.4 Tổ chức máy quản lý, điều hành thực dự án, sử dụng nguồn vốn ODA phù hợp dự án cụ thể 97 KẾT LUẬN CHƯƠNG 97 H IN PHẦN 3: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 98 Kết luận 98 Kiến nghị .99 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 101 PHỤ LỤC .104 TẾ QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG BIÊN BẢN HỘI ĐỒNG NHẬN XÉT PHẢN BIỆN + HU BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA XÁC NHẬN HOÀN THIỆN Ế vi TR I ĐẠ NG ƯỜ DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Tình hình ký kết giải ngân vốn ODA địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011-2017 46 Bảng 2.2 Danh mục dự án thực giai đoạn 2011-2017 theo lĩnh vực đầu tư 48 Bảng 2.3 Quy mô cấu nguồn vốn ODA lĩnh vực NN&PTNT theo nhà tài trợ giai đoạn 2011-2017 49 Bảng 2.4 Tình hình thực vốn đối ứng dự án ODA lĩnh vực NN&PTNT giai đoạn 2011-2017 50 Bảng 2.5 Kết công tác giám sát, đánh giá trực tiếp giai đoạn 2011 – 2017 57 Bảng 2.6 Thanh tra, kiểm tra dự án ODA lĩnh vực NN&PTNT địa bàn tỉnh Quảng Bình 61 Kết tra, kiểm tra dự án ODA lĩnh vực NN&PTNT HỌ Bảng 2.7 địa bàn tỉnh Quảng Bình 62 Bảng 2.8 Tình hình giải ngân dự án ODA lĩnh vực NN&PTNT Bảng 2.9 CK giai đoạn 2011-2017 65 Các hình thức đấu thầu ngưỡng áp dụng 72 Bảng 2.10: Mục tiêu kết đạt dự án Phân cấp giảm nghèo tỉnh Quảng Bình 79 H IN Bảng 2.11: Thông tin đối tượng tham gia khảo sát 80 Bảng 2.13: Kết đánh giá công tác tổ chức quản thực dự án 82 Bảng 2.14: Kết đánh giá cơng tác quản tài 84 Bảng 2.15: Kết đánh giá công tác giám sát, đánh giá .85 Bảng 2.16: Kết đánh giá công tác tra, kiểm tra .86 TẾ Bảng 2.17: Kết đánh giá thực dự án 87 HU Ế vii TR I ĐẠ NG ƯỜ DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ, HÌNH Sơ đồ 1.1 Mơ hình tổ chức quản quan chủ quản trực tiếp quản thông qua BQL dự án 18 Sơ đồ 1.2 Mơ hình Bộ chuyên ngành làm chủ quản tỉnh làm dự án thành phần .21 Sơ đồ 1.3 Mơ hình tổ chức quản chủ dự án trực tiếp quản .25 Sơ đồ 1.4 Rút vốn ODA tài khoản định .28 Sơ đồ 1.5 Rút vốn ODA tài khoản định ngân hàng thương mại Kho bạc Nhà nước tỉnh 28 Hình 2.1 Bản đồ hành tỉnh Quảng Bình .40 Biểu đồ 2.1 Tỷ lệ nộp báo cáo văn Ban quản dự án theo yêu cầu HỌ cho Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2017 59 CK H IN TẾ HU Ế viii I ĐẠ NG ƯỜ TR thời kết tra cần thông báo cho nhà tài trợ quyền địa phương tham gia dự án 3.2.4 Tổ chức máy quản lý, điều hành thực dự án, sử dụng nguồn vốn ODA phù hợp dự án cụ thể Công tác quản dự án ODA công tác đơn giản phận hay ban ngành có tên làm được, mà phối hợp đồng thống từ Bộ, Sở, Ban ngành Ban QLDA Để thực tốt cơng tác cần: - Thơng qua dự án thực hiện, tỉnh Quảng Bình cần tổ chức tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ cán Việt Nam tiếp thu công nghệ tiên tiến, đại, kỹ thuật tổ chức quản dự án nước Nhà tài trợ Làm tạo đội ngũ cán có lực, kinh nghiệm, có khả thực dự án HỌ đòi hỏi cơng nghệ cao mà không cần tư vấn tổ chức nước - Tăng cường quản nhà nước sử dụng khoản vay ODA, phải có chế quản chặt chẽ để nguồn vốn vay sử dụng cách có hiệu quả, tránh tình trạng lãng phí, tạo gánh nặng nợ nước ngồi Trong q trình đàm phán với CK Nhà tài trợ, tỉnh nên cố gắng vận động, thuyết phục nhà sản xuất, cung cấp dịch vụ nước tham gia thực dự án Cố gắng thuê nước chuyên gia tư vấn công việc đòi hỏi kỹ thuật chun mơn cao mà H IN Việt Nam chưa thể đáp ứng Trong trình thực dự án, tỉnh nên tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam phép tham gia đồng thời giúp doanh nghiệp có hội để học hỏi bí cơng nghệ nước KẾT LUẬN CHƯƠNG TẾ Chương luận văn nghiên cứu định hướng quản nguồn vốn ODA lĩnh vực Nông nghiệp Phát triển nơng thơn tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 Kết hợp với ưu, nhược điểm phân tích chương 2, chương luận văn đề xuất giải pháp cụ thể để hồn thiện cơng tác quản nguồn vốn ODA HU thời gian tới Ế 97 TR I ĐẠ NG ƯỜ PHẦN 3: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ Kết luận Luận văn “Quản nguồn vốn ODA lĩnh vực Nông nghiệp phát triển nơng thơn địa bàn tỉnh Quảng Bình” phản ánh tương đối khách quan tình hình sử dụng nguồn vốn ODA lĩnh vực Nông nghiệp Phát triển nơng thơn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 – 2017 đề xuất số giải pháp sách cho thời gian tới Qua việc phân tích đánh giá thực chứng kế hợp với phương pháp nghiên cứu phổ biến, luận văn đến kết luận sau: ODA hình thức hỗ trợ phát triển thức Chính phủ nước, tổ chức quốc tế cho nước phát triển để hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội Được quan tâm Đảng, Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương, tỉnh Quảng Bình đạt thành tựu bước đầu việc thu hút vốn ODA vào nghiệp HỌ phát triển địa phương, nhiều dự án ODA có mức vốn đầu tư lớn thực hiện, góp phần thúc đẩy mặt KT-XHcủa địa phương phát triển nói chung ngành nơng nghiệp nói riêng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện đời CK sống nhân dân Đối với tỉnh Quảng Bình, lĩnh vực NN&PTNT lĩnh vực ưu tiên tài trợ vốn ODA Trong giai đoạn 2011-2017, tỉnh Quảng Bình quản 13 dự án ODA lĩnh vực NN&PTNT với tổng vốn cam kết 128,208 triệu USD, chiếm khoảng H IN 38,43 % tổng vốn ODA đầu tư cho tỉnh Quảng Bình Các nhà tài trợ ODA giai đoạn WB, ADB IFAD Nguồn vốn ODA đóng góp nguồn lực không nhỏ cho phát triển tỉnh, hỗ trợ xây dựng điều chỉnh chiến lược sách phát triển nông nghiệp, đồng thời cải tiến khoa học kỹ thuật TẾ nông nghiệp, hỗ trợ sản xuất giúp tăng cường lực cho người nông dân Những thành công kết cấu hạ tầng nông thôn, phát triển nông nghiệp, nông thôn tài trợ nguồn vốn ODA góp phần cải thiện đáng kể ngành nơng nghiệp nơng thơn tỉnh HU Để có thành công phải kể đến công tác quản nguồn vốn ODA địa bàn tỉnh Quảng Bình Cụ thể: cơng tác giải ngân vốn thực Ế 98 I ĐẠ NG ƯỜ TR tốt với tỷ lệ giải ngân đạt 67,20% giai đoạn 2011 – 2017, công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu đủ lực uy tín, định mức khoản chi hợp Bên cạnh đó, dự án q trình thực xây dựng cho cấu tổ chức hợp lý, phạm vi quan rộng từ cấp Tỉnh đến cấp xã Tuy nhiên, công tác quản vốn ODA tỉnh số vấn đề tồn như: Cơng tác quản tài số dự án ODA nhiều bất cập (Công tác giám sát đánh giá dự án bng lỏng; Việc báo cáo tình hình thực dự án ODA thực thiếu nghiêm túc; công tác tra, kiểm tra dự án ODA thiếu khách quan, chưa thực thường xuyên kiểm toán phần vốn đối ứng theo quy định dự án gần kết thúc, dẫn đến xảy thất thoát vốn đối ứng dự án Phân cấp giảm nghèo tỉnh Quảng Bình; Đội ngũ quản nguồn HỌ vốn dự án nhiều hạn chế) Thêm vào đó, nguồn vốn đối ứng Tỉnh chưa đủ để ứng phó kịp thời dự án có quy mơ lớn Trên sở đó, luận văn đề xuất giải pháp nhằm nâng cao công tác quản nguồn vốn ODA lĩnh vực NN&PTNT vào tỉnh Quảng Bình, bao gồm: CK Bố trí đủ vốn đối ứng để thực dự án; Đào tạo, bố trí, sử dụng có hiệu cán quản nguồn vốn dự án; Hoàn thiện công tác giám sát, đánh giá kiểm tra; Tổ chức máy quản lý, điều hành thực dự án, sử dụng nguồn vốn Kiến nghị H IN ODA phù hợp dự án cụ thể - Đối với quan ban ngành tỉnh Quảng Bình Trước tình hình sử dụng vốn ODA lĩnh vực Nông nghiệp Phát triển nông thơn địa bàn tỉnh nhiều khó khăn, thách thức, nhiều bất cập hạn TẾ chế vậy, luận văn kiến nghị quan ban ngành tỉnh Quảng Bình thời gian tới nên tập trung khôi phục, phát triển sản xuất nông lâm ngư nghiệp cách bền vững; phòng chống, giảm nhẹ tác hại thiên tai; khống chế kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh; khôi phục phát triển chăn nuôi nơi có điều kiện HU an tồn dịch bệnh; đẩy mạnh việc giao đất, giao rừng tự nhiên cho hộ gia đình quản lý, rà sốt quỹ đất lâm trường để chuyển giao đất cho địa phương quản Ế 99 I ĐẠ NG ƯỜ TR lý, khai thác sử dụng; nâng cao lực đánh bắt hải sản xa trung bờ; tập trung phát triển ngành nghề nơng thơn Sắp xếp, kiện tồn nâng cao lực hoạt động máy tổ chức xúc tiến đầu tư Rà soát, thu hồi quỹ đất giao, cho thuê để thực dự án chưa thực thực chậm trễ so với tiến độ cam kết CK HỌ H IN TẾ HU Ế 100 TR I ĐẠ NG ƯỜ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Bộ Kế hoạch Đầu tư (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015), Vốn ODA Việt Nam, cam kết giải ngân, Hà Nội Bộ Kế hoạch Đầu tư (2007), Thông tư 04/2007/TT-BKH hướng dẫn thực Quy chế quản sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển thức, Hà Nội Bộ Kế hoạch Đầu tư (2007), Thông tư 03/2007/TT-BKH hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ cấu tổ chức Ban quản chương trình, dự án, Hà Nội Bộ Kế hoạch Đầu tư (2016), Báo cáo hoàn thành Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp miền Trung, Hà Nội Bộ Tài (2011), Thơng tư 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 Bộ Tài HỌ quy định tốn dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước, Hà Nội Bộ Tài (2013), Thơng tư số 218/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 Bộ CK Tài quy định quản tài chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn ODA vay ưu đãi nước nhà tài trợ, Hà Nội Chính phủ (2012), Báo cáo Chính phủ Hội nghị nhóm tư vấn nhà tài H IN trợ, Hà Nội Chính phủ (2001), Nghị định số 17/2001/NĐ - CP Ban hành quy chế quản sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển thức, ngày 04/5/2001, Hà Nội Chính phủ (2006), Nghị định số 131/2006/NĐ - CP Ban hành Quy chế quản sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển thức, ngày 09/11/2006, Hà Nội TẾ 10 Chính phủ (2013) Nghị định số 38/2013/NĐ-CP (23/4/2013) Quản sử dụng nguồn vốn phát triển thức (ODA) nguồn vốn vay ưu đãi nhà tài trợ, Hà Nội 11 Chính phủ (2016) Nghị định số 16/2016/NĐ-CP (16/3/2016) Quản HU sử dụng vốn hỗ trợ phát triển thức (ODA) vốn vay ưu đãi nhà tài trợ nước ngoài, Hà Nội Ế 101 I ĐẠ NG ƯỜ TR 12 Chính phủ (2009), Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 giám sát đánh giá đầu tư, Hà Nội 13 Chính phủ (2015), Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 giám sát đánh giá đầu tư, Hà Nội 14 Chính phủ (2011), Quyết định số 952/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch phát triển KT-XH tỉnh Quảng Bình đến năm 2020, Hà Nội 15 Cục Thống kê Quảng Bình (2016), Niên giám thống kế tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011-2015, Quảng Bình 16 Nguyễn Bạch Nguyệt TS Từ Quang Phương (2007), Giáo trình Kinh tế đầu tư, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 17 Sở Kế hoạch Đầu tư Quảng Bình (2014), Báo cáo hồn thành Dự án phân cấp giảm nghèo tỉnh Quảng Bình, Quảng Bình HỌ 18 Sở Kế hoạch Đầu tư Quảng Bình(2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017), Báo cáo tiến độ giải ngân chương trình, dự án năm 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, Quảng Bình 19 Sở Kế hoạch Đầu tư Quảng Bình (2016), Báo cáo tình hình thu hút, quản CK sử dụng vốn ODA vốn vay ưu đãi giai đoạn 2011-2015, Quảng Bình 20 Sở Kế hoạch Đầu tư Quảng Bình (2016), Định hướng thu hút nguồn vốn ODA vốn vay ưu đãi giai đoạn 2016-2020 tỉnh Quảng Bình, Quảng H IN Bình 21 Hồng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2007) Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS NXB Hồng Đức 22 UBND tỉnh Quảng Bình (2016) , Đề án thu hút, vận động vốn đầu tư nước ngồi giai đoạn 2016-2020 tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định TẾ số 4258/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 UBND tỉnh Quảng Bình, Quảng Bình 23 Website Bộ Kế hoạch Đầu tư: www.mpi.gov.vn 24 Website UBND tỉnh Quảng Bình: www.quangbinh.gov.vn HU 25 https://vi.wikipedia.org 26 https://voer.edu.vn Ế 102 I ĐẠ NG ƯỜ TR 27 website Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Bình: https://snn.quangbinh.gov.vn 28 website Sở Cơng thương tỉnh Quảng Bình: https://sct.quangbinh.gov.vn 29 website Sở Thơng tin&truyền thơng tỉnh QBình:https://stttt.quangbinh.gov.vn 30 website Sở Giáo dục &Đào tạo tỉnh Quảng Bình: https://sgddt.quangbinh.gov.vn 31 website Sở Khoa học& Cơng nghệ tỉnh QBình: https://skhcn.quangbinh.gov.vn 32 website Sở Y tế tỉnh Quảng Bình: https://syt.quangbinh.gov.vn 33 website Văn hóa thể thao tỉnh Quảng Bình: https://snn.quangbinh.gov.vn 34 website Ban Quản khu kinh tế tỉnh Quảng Bình: https://bqlkkt.quangbinh.gov.vn HỌ Tài liệu nước 35 A Bollen (1989), Structural equations with latent variables,Wiley, New York CK 36 Hair, J.F Jr , Anderson, R.E., Tatham, R.L., & Black, W.C (1998) Multivariate Data Analysis, (5th Edition) Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall H IN TẾ HU Ế 103 I ĐẠ NG ƯỜ TR PHỤ LỤC CK HỌ H IN TẾ HU Ế 104 TR I ĐẠ NG ƯỜ PHỤ LỤC 1: BẢNG KHẢO SÁT BẢNG KHẢO SÁT Xin chào Ông/Bà, Tôi tên Nguyễn Thị Phương Như Để thực đề tài nghiên cứu “Quản nguồn vốn ODA lĩnh vực nông nghiệp phát triển nông thôn địa bàn tỉnh Quảng Bình”, kính mong q Ơng/Bà vui lòng bớt chút thời gian điền vào bảng vấn Mọi ý kiến q Ơng/Bà vơ q giá đề tài nghiên cứu góp phần nâng cao chất lượng quản nguồn vốn ODA thời gian tới tỉnh Quảng Bình Tơi xin đảm bảo thơng tin mà q Ơng/Bà cung cấp bảo mật phục vụ cho mục đích nghiên cứu Xin chân thành cảm ơn hợp tác quý khách! Phần 1: Thông tin chung Câu 1: Giới tính Câu 2: Độ tuổi HỌ Nam Nữ 30 tuổi CK Từ 40 đến 50 tuổi Câu 3: Trình độ học vấn Trung cấp Từ 30 đến 40 tuổi Cao đẳng Đại học H IN Câu 4: Đơn vị công tác Trên 50 tuổi Sau đại học BQL dự án tỉnh BQL dự án huyện BQL dự án xã Ban tự quản Các ban ngành hỗ trợ Ngành thực thi dự án Câu 5: Vị trí cơng tác Chun viên Câu 6: Thời gian cơng tác TẾ Cán lãnh đạo Khác Từ đến 10 năm Từ 10 đến 15 năm Từ 15 năm trở lên HU Dưới năm Ế 105 I ĐẠ NG ƯỜ TR Phần 2: Nội dung đánh giá Ơng/Bà vui lòng cho biết mức độ đồng ý nhận định sau công tác quản nguồn vốn ODA cách khoanh tròn vào ô tương ứng từ đến (Quy ước: 1.Rất khơng đồng ý, Khơng đồng ý, Bình thường, Đồng ý, Rất đồng ý) STT Nội dung khảo sát Tổ chức quản thực dự án Cơ cấu tổ chức máy quản dự án phù hợp với đối tượng phạm vi thực dự án Nhân tham gia quản dự án có lực quản phù hợp Nội dung kế hoạch thực dự án rõ ràng cụ thể Công tác điều phối tổ chức thực dự án nhịp nhàng, ăn khớp Thông tin dự án phổ biến rộng rãi Sự tham gia người dân quản thực dự án có hiệu CK HỌ Cơng tác quản tài Tiến độ giải ngân phù hợp với tiến độ dự án Công tác đấu thầu thực dự án công khai, minh bạch Công tác quản tài khơng để xảy thất thốt, lãng phí 10 Các định mức chi tiêu dự án xây dựng phù hợp 11 Các mục chi tiêu dự án phù hợp với kế hoạch H IN TẾ Công tác giám sát, đánh giá Công tác giám sát thực dự án thực kỳ 13 Nội dung giám sát cụ thể, chặt chẽ HU 12 Ế 106 I ĐẠ NG ƯỜ TR 14 Phương pháp giám sát khoa học 15 Công tác giám sát công khai, minh bạch Công tác tra, kiểm tra 16 Hình thức tổ chức tra, kiểm tra phù hợp 17 Nội dung tra tồn diện 18 Q trình thanh, kiểm tra chặt chẽ 19 Kết luận thanh, kiểm tra khách quan 20 Kết thanh, kiểm tra công khai mih bạch Kết thục dự án Các nội dung dự án thực đầy đủ 22 Dự án hỗ trợ tích cực đến phát triển sản xuất địa phương 23 Tác động nâng cao lực dự án tốt 24 Tác động xóa đói giảm nghèo dự án hiệu CK HỌ 21 Xin chân thành cám ơn Quý Ông/Bà! H IN TẾ HU Ế 107 I ĐẠ NG ƯỜ TR Giới tính Percent Valid Percent Frequency Valid Valid PHỤ LỤC 2: Nam Nữ 88 32 73.3 26.7 73.3 26.7 Total 120 100.0 100.0 Cumulative Percent 73.3 100.0 Độ tuổi Frequency Percent 30 tuổi Từ 30 đến 40 tuổi Từ 40 đến 50 tuổi Trên 50 tuổi Total Valid Percent 24 52 36 20.0 43.3 30.0 6.7 20.0 43.3 30.0 6.7 120 100.0 100.0 Trình độ học vấn Frequency Percent Valid Percent Total 12 64 44 10.0 53.3 36.7 10.0 53.3 36.7 120 100.0 100.0 Đơn vị công tác Frequency System 120 Percent 100.0 Cán lãnh đạo Chuyên viên Total 40 80 120 H IN Vị trí cơng tác Frequency Percent Valid Valid Percent 33.3 66.7 33.3 66.7 100.0 100.0 Dưới năm Từ đến 10 năm Từ 10 đến 15 năm Từ 15 năm trở lên Valid Percent 16 44 40 20 13.3 36.7 33.3 16.7 13.3 36.7 33.3 16.7 120 100.0 100.0 Ế 108 Cumulative Percent 13.3 50.0 83.3 100.0 HU Total Cumulative Percent 33.3 100.0 TẾ Thời gian công tác Frequency Percent Valid Cumulative Percent 10.0 63.3 100.0 CK Missing HỌ Valid Cao đẳng Đại học Sau đại học Cumulative Percent 20.0 63.3 93.3 100.0 I ĐẠ NG ƯỜ TR PHỤ LỤC 3: CRONBACH’S ALPHA Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 878 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Item Deleted if Item Deleted 6.629 840 829 20.40 7.771 687 858 19.27 6.785 817 833 19.43 7.844 624 867 19.30 7.607 588 875 19.37 8.032 568 876 CK Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 819 H IN Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Item Deleted if Item Deleted Corrected ItemTotal Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted 15.80 3.657 763 738 15.83 3.838 818 732 16.77 3.609 551 815 15.33 4.258 490 818 15.73 4.365 515 810 TẾ Tiến độ giải ngân phù hợp với tiến độ dự án Công tác đấu thầu thực dự án công khai, minh bạch Cơng tác quản tài khơng để xảy thất thốt, lãng phí Các định mức chi tiêu dự án xây dựng phù hợp Các mục chi tiêu dự án phù hợp với kế hoạch Cronbach's Alpha if Item Deleted 19.40 HỌ Cơ cấu tổ chức máy quản dự án phù hợp với đối tượng phạm vi thực dự án Nhân tham gia quản dự án có lực quản phù hợp Nội dung kế hoạch thực dự án rõ ràng cụ thể Công tác điều phối tổ chức thực dự án nhịp nhàng, ăn khớp Thông tin dự án phổ biến rộng rãi Sự tham gia người dân quản thực dự án có hiệu Corrected ItemTotal Correlation HU Ế 109 I ĐẠ NG ƯỜ TR Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 723 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Item Deleted if Item Deleted Công tác giám sát thực dự án thực kỳ Nội dung giám sát cụ thể, chặt chẽ Phương pháp giám sát khoa học Công tác giám sát công khai, minh bạch Corrected ItemTotal Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted 12.10 2.175 562 631 12.03 2.318 498 670 12.23 2.197 529 652 12.33 2.510 460 691 HỌ Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 875 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Item Deleted if Item Deleted Cronbach's Alpha if Item Deleted 16.40 3.738 804 823 16.47 4.150 748 837 16.57 3.878 732 843 16.47 4.621 614 868 16.50 4.824 661 862 H IN Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 852 CK Hình thức tổ chức tra, kiểm tra phù hợp Nội dung tra tồn diện Q trình thanh, kiểm tra chặt chẽ Kết luận thanh, kiểm tra khách quan Kết thanh, kiểm tra công khai minh bạch Corrected ItemTotal Correlation TẾ HU Ế 110 TR I ĐẠ NG ƯỜ Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Item Deleted if Item Deleted Các nội dung dự án thực đầy đủ Dự án hỗ trợ tích cực đến phát triển sản xuất địa phương Tác động nâng cao lực dự án tốt Tác động xóa đói giảm nghèo dự án hiệu Corrected ItemTotal Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted 12.53 2.469 642 833 12.17 2.157 746 789 12.57 2.264 732 796 12.43 2.264 657 828 CK HỌ H IN TẾ HU Ế 111 ... TÁC QUẢN LÝ NGUỒN VỐN ODA TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH 90 3.1 ĐỊNH HƯỚNG QUẢN LÝ NGUỒN VỐN ODA TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG... nghiệm quản lý nguồn vốn ODA lĩnh vực Nông nghiệp Phát TẾ triển nông thôn số tỉnh Bắc trung bộ; Phân tích, đánh giá thực tế quản lý nguồn vốn ODA lĩnh vực Nông nghiệp Phát triển nông thôn địa bàn tỉnh. .. NGUYỄN VĂN PHÁT Tên đề tài: QUẢN LÝ NGUỒN VỐN ODA TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH 1.Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Việc quản lý có hiệu nguồn vốn ODA
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nguồn vốn ODA trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ), Quản lý nguồn vốn ODA trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay