Quản trị rủi ro tín dụng đầu tư nhà nước tại ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên Huế Quảng Trị (Luận văn thạc sĩ)

103 8 0
  • Loading ...
1/103 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 15:02

Quản trị rủi ro tín dụng đầu tư nhà nước tại ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên Huế Quảng TrịQuản trị rủi ro tín dụng đầu tư nhà nước tại ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên Huế Quảng TrịQuản trị rủi ro tín dụng đầu tư nhà nước tại ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên Huế Quảng TrịQuản trị rủi ro tín dụng đầu tư nhà nước tại ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên Huế Quảng TrịQuản trị rủi ro tín dụng đầu tư nhà nước tại ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên Huế Quảng TrịQuản trị rủi ro tín dụng đầu tư nhà nước tại ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên Huế Quảng TrịQuản trị rủi ro tín dụng đầu tư nhà nước tại ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên Huế Quảng Trị BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIN HT ẾH UẾ ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÕ THÀNH TRUNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐẦU NHÀ NƯỚC TẠI ỌC NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAMCHI NHÁNH IH KHU VỰC THỪA THIÊN HUẾ- QUẢNG TRỊ ĐẠ Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH ỨNG DỤNG NG Mã số: 8340101 GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: PGS.TS NGUYỄN TÀI PHÚC TR ƯỜ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ HUẾ - 2018 KIN HT ẾH UẾ LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn có nguồn gốc ràng, trung thực, phép công bố chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn Học viên TR ƯỜ NG ĐẠ IH ỌC Võ Thành Trung ii KIN HT ẾH UẾ LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập, thực luận văn này, nhận giúp đỡ cộng tác nhiều tập thể cá nhân Trước hết, xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, Phòng đào tạo sau đại học, Q Thầy giáo, Cơ giáo Trường Đại học Kinh Tế Huế truyền đạt kiến thức, giảng dạy, tạo điều kiện thuận lợi cho hai năm học tập, nghiên cứu q trình thực luận văn Tơi xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn đến giáo viên hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Tài Phúc tận tình hướng dẫn, tạo điều kiện giúp đỡ thực hồn thành luận văn Trong q trình học tập, thực luận văn tơi có động viên, hỗ trợ, tạo điều ỌC kiện thuận lợi, kịp thời Ban Giám đốc anh chị đồng nghiệp Chi nhánh NHPT khu vực Thừa Thiên Huế- Quảng Trị, doanh nghiệp hỗ trợ nhiều q trình thu thập thơng tin để hồn thành luận văn IH Luôn bên cạnh để chia sẻ, động viên, khích lệ tơi q trình học tập hoàn thành luận văn người thân gia đình Tơi tự hào u q gia đình ĐẠ Bản thân tơi cố gắng, nỗ lực suốt thời gian qua để vừa hồn thành tốt cơng tác chun mơn, vừa tham gia học tập, nghiên cứu để thực tốt luận văn NG Tuy vây, luận văn không tránh khỏi hạn chế, kính mong nhận bảo quý Thầy, Cô giáo ƯỜ Một lần nữa, xin trân trọng cám ơn! Thừa Thiên Huế, tháng năm 2018 Học viên TR Võ Thành Trung iii TÓM TẮT LUẬN VĂN KIN HT ẾH UẾ Tên đề tài :Quản trị rủi ro tín dụng đầu Nhà nước Ngân hàng Phát triển Việt NamChi nhánh Khu Vực Thừa Thiên Huế- Quảng Trị Trong bối cảnh nợ xấu tăng cao hệ thống ngân hàng, Ngân hàng Phát Triển Việt Nam ngoại lê Tuy nhiên với đặc thù Ngân hàng Phát triển cho vay dự án theo sách Nhà nước với quy mơ dự án thường lớn, thời gian thực dự án dài, rủi ro từ dự án mang lại cao, đó, rủi ro hoạt động tín dụng Ngân hàng Phát triển thường lớn so với bình qn tồn hệ thống ngân hàng Việt Nam Trước tình hình cấp thiết trên, đòi hỏi Ngân hàng Phát triển nói riêng ngân hàng khác nói chung cần tăng cường quản lý nguồn vốn cho vay đặc biệt cân kiểm sốt chặt chẽ tình hình nợ xấu, vấn đề liên quan đến rủi ro hoạt động cần có biện pháp quản trị rủi ro chặt ỌC chẽ, có hiệu lực hiệu nhằm đề phòng với tình khó khăn xảy Đó lý em định chọn đề tài “Quản trị rủi ro tín dụng đầu Nhà nước Ngân hàng Phát triển Việt NamChi nhánh Khu Vực IH Thừa Thiên Huế- Quảng Trị” để tiến hành nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp sau: Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp, sơ ĐẠ cấp, phương pháp tổng hợp xử lý số liệu tiến hành phần mềm Excel, SPSS Luận văn sâu phân tích sở khoa học vấn đề nghiên cứu, đánh giá thực trạng quản trị rủi ro TDĐT Nhà nước , sâu vào phân tích nhân tố ảnh NG hưởng trực tiếp đến quản trị rủi ro như: Con người, rủi ro từ bên nội ngân hàng, rủi ro quy định, quy trình nghiệp vụ, rủi ro từ bên ngoài, rủi ro số yêu tố khác Từ đó, đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện QTRR TDĐT Nhà ƯỜ nước Ngân hàng Luận văn kiến nghị, đề xuất số giải pháp vừa mang tính tổng thể, tồn diện, đồng thời xác định giải pháp có tính cấp bách nhằm hồn thiện cơng tác TR quản trị rủi ro TDĐT Nhà nước Ngân hàng Phát triển Việt NamChi nhánh Khu Vực Thừa Thiên Huế- Quảng Trị iv KIN HT ẾH UẾ MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa i Lời cam đoan ii Lời cảm ơn iii Mục lục v Danh mục từ viết tắt ix Danh mục bảng .x Danh mục sơ đồ, biểu đồ xi PHẦN I:MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài luận văn Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận văn Phương pháp nghiên cứu ỌC Kết cấu luận văn PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỂN CỦA QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN IH DỤNG ĐẦU NHÀ NƯỚC CỦA NGÂN HÀNG 1.1 Tín dụng đầu Nhà nước Ngân hàng ĐẠ 1.1.1 Khái niệm Tín dụng đầu nhà nước 1.1.2 Đặc điểm 1.1.3 Sự khác TDĐT Nhà nước với tín dụng Ngân hàng NG thương mại 1.2 Những vấn đề lý luận rủi ro tín dụng đầu nhà nước 1.2.1 Rủi ro tín dụng .7 ƯỜ 1.2.1.1 Khái niệm 1.2.1.2 Các loại rủi ro tín dụng ảnh hưởng 1.2.1.3 Tác động rủi ro tín dụng 10 1.3 Quản trị rủi ro tín dụng đầu Nhà nước Ngân hàng 11 TR 1.3.1 Khái niệm .11 1.3.2 Những nội dung quản trị rủi ro tín dụng đầu Nhà nước Ngân hàng 12 1.3.2.1 Xây dựng chiến lược Quản trị rủi ro tín dụng đầu Nhà nước Ngân hàng 12 v 1.3.2.2 Nhận diện rủi ro: 13 KIN HT ẾH UẾ 1.3.2.3 Đo lường rủi ro .15 1.3.2.4 Phân loại nợ 18 1.3.2.5 Các biện pháp kiểm soát rủi ro tín dụng đầu Nhà nước Ngân hàng 21 1.3.2.6 Biện pháp xử lý rủi ro 25 1.4 Nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản trị rủi ro cho vay đầu Ngân hàng27 1.5 Kinh nghiệm Quốc tế nước Quản trị rủi ro tín dụng 28 1.5.1 Kinh nghiệm từ Ngân hàng Phát triển Trung Quốc (CDB) 28 1.5.2 Kinh nghiệm từ Ngân hàng Phát triển Nhật Bản (DBJ) 29 1.5.3 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng Vietcombank 29 1.5.4 Bài học vận dụng vào Quản trị rủi ro tín dụng đầu Ngân hàng Phát triển Việt NamChi nhánh Khu vực Thừa Thiên Huế- Quảng Trị 30 Chương THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐẦU NHÀ NƯỚC ỌC TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH KHU VỰC THỪA THIÊN HUẾ - QUẢNG TRỊ 32 2.1 Giới thiệu khái quát Ngân hàng Phát triển Việt Nam; Chi nhánh Khu vực Thừa IH Thiên Huế- Quảng Trị 32 2.1.1 Khái quát Ngân hàng Phát triển Việt Nam 32 ĐẠ 2.1.1.1 Quyết định thành lập Ngân hàng phát triển 32 2.1.1.2 Các hoạt động chủ yếu Ngân hàng Phát triển .32 2.1.1.3 Nguồn vốn hoạt động Ngân hàng Phát triển 33 2.1.1.4 Chức nhiệm vụ Ngân hàng Phát triển .33 NG 2.1.2 Sơ lược Ngân hàng phát triển Việt NamChi nhánh khu vực Thừa Thiên Huế - Quảng Trị 34 2.1.2.1 Khái quát chung 34 ƯỜ 2.1.2.2 Chức nhiệm vụ 34 2.1.2.3 Bộ máy nhân cấu tổ chức 35 2.1.2.4 Tình hình thực cho vay đầu Chi nhánh Ngân hàng Phát TR triển khu vực TT.Huế- Quảng Trị từ năm 2015-2017 37 2.2 Thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng đầu Nhà nước Ngân hàng Phát triển Việt Nam Chi nhánh Khu vực Thừa Thiên Huế- Quảng Trị từ năm 2015 đến năm 2017 42 vi 2.2.1 Một số tiêu định lượng liên quan đến hoạt động quản trị rủi ro Ngân KIN HT ẾH UẾ hàng Phát triển Việt Nam Chi nhánh Khu vực Thừa Thiên Huế- Quảng Trị 42 2.2.1.1 Tình hình nợ hạn tỷ lệ nợ hạn dư nợ 42 2.2.1.2 Tình hình nợ xấu tỷ lệ nợ xấu dư nợ 44 2.2.1.3 Tình hình Nợ nhóm tỷ lệ Nợ nhóm so với tổng dư nợ từ năm 2015 đến năm 2017 47 2.2.1.4 Tình hình lãi treo Chi nhánh từ năm 2015 đến năm 2017 49 2.2.2 Phân tích nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng hoạt động cho vay đầu Ngân hàng Phát triển Việt Nam Chi nhánh khu vực Thừa Thiên Huế-Quảng Trị từ năm 2015 đến năm 2017 50 2.2.2.1 Nguyên nhân khách quan 50 2.2.2.2 Nguyên nhân chủ quan 52 2.2.3 Ảnh hưởng rủi ro tín dụng tình hình hoạt động Ngân hàng Phát triển Việt Nam Chi nhánh khu vực Thừa Thiên Huế-Quảng Trị 52 ỌC 2.2.3.1 Ảnh hưởng tiêu cực .52 2.2.3.2 Ảnh hưởng tích cực .55 2.2.4 Công tác xử lý rủi ro hoạt động CVĐT Ngân hàng Phát triển Việt IH Nam Chi nhánh khu vực Thừa Thiên Huế- Quảng Trị 56 2.2.4.1 Chuyển Nhóm nợ 56 ĐẠ 2.2.4.2 Trích lập dự phòng rủi ro 56 2.2.4.3 Thu hồi nợ .56 2.2.4.4 Một số biện pháp xử lý nợ xấu thường sử dụng NHPT Việt Nam Chi nhánh khu vực T.T.Huế - Quảng Trị .57 NG 2.2.4.5 Khởi kiện, xử lý tài sản chấp 57 2.3 Ý kiến đánh giá công tác quản trị rủi ro tín dụng đầu Nhà nước NHPT Việt Nam Chi nhánh T.T.Huế - Quảng Trị 58 ƯỜ 2.3.1 Thông tin chung mẫu phiếu khảo sát 58 2.3.2 Đánh giá đối tượng khảo sát quản trị rủi ro tín dụng đầu Nhà nước Ngân hàng .59 TR 2.4 Đánh giá chung thực trạng QTRR Chi nhánh 66 2.4.1 Những kết dạt .66 2.4.2 Những tồn tại, hạn chế 67 vii Chương GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐẦU KIN HT ẾH UẾ NHÀ NƯỚC TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH KHU VỰC THỪA THIÊN HUẾ- QUẢNG TRỊ 68 3.1 Định hướng hồn thiện cơng tác Quản trị rủi ro Cho vay đầu NHPT Việt Nam Chi nhánh T.T.Huế - Quảng Trị 68 3.1.1 Mục tiêu .68 3.1.2 Định hướng 68 3.1.3 Những định hướng lớn công tác Cho vay đầu Ngân hàng 70 3.1.3.1 Định hướng phát triển hoạt động Ngân hàng Phát triển Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 70 3.1.3.2 Định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế, tỉnh Quảng Trị thời gian tới .70 3.2 Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro cho vay đầu NHPT Việt Nam Chi nhánh khu vực T.T.Huế - Quảng Trị 71 ỌC 3.2.1 Cần thực tốt công tác thẩm định, kiểm tra, giám sát dự án tình phát sinh từ dự án chưa bắt đầu dự án thực kết thúc 71 IH 3.2.2 Điều chỉnh lại ưu đãi tốt dự án hoạt động CVĐT Ngân hàng Phát triển Việt Nam 73 ĐẠ 3.2.3 Giải pháp hạn chế nợ xấu từ thay đổi bên ngân hàng .77 3.2.4 Thực biện pháp có phối hợp với bên thứ ba .80 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 82 PHỤ LỤC NG TÀI LIỆU THAM KHẢO 87 Quyết định thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ Biên Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ ƯỜ Bản nhận xét Phản biện Bản nhận xét Phản biện Giải trình chỉnh sửa luận văn TR Xác nhận hoàn thiện luận văn viii KIN HT ẾH UẾ DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nguyên văn CBTD Cán tín dụng CBTĐ Cán thẩm định CN Chi nhánh CVĐT Cho vay đầu DPRR Dự phòng rủi ro IMF Quỹ tiền tệ quốc tế KTĐP KTTW NHNN Kinh tế Địa phương Kinh tế Trung Ương Ngân hàng Phát triển Ngân hàng thương mại NQH Nợ hạn NG NHTM TCTD Tổ chức tín dụng QTRR Quản trị rủi ro ƯỜ TR Kinh tế Ngân hàng Nhà nước ĐẠ NHPT IH KT Hiệp hội phát triển quốc tế ỌC IDA RR Rủi ro TDĐT Tín dụng đầu UBND Ủy ban Nhân dân XH Xã hội ix KIN HT ẾH UẾ DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Các hạng mức hệ số tín nhiệm cơng cụ nợ dài hạn 16 Bảng 1.2 Định mức tín nhiệm xếp hạng 17 Bảng 1.3 Mức trích lập dự phòng rủi ro theo chất lượng tín dụng .25 Bảng 2.1 Dư nợ CVĐT NHPT Việt Nam Chi nhánh Khu vực Thừa Thiên Huế- Quảng Trị từ 2015 đến 2017 37 Bảng 2.2 Doanh số thu nợ gốc lãi NHPT Việt Nam CN NHPT Thừa Thiên Huế- Quảng Trị từ 2015-2017 40 Bảng 2.3 DSTN DSCV Chi nhánh Khu vực T.T Huế- Quảng Trị 41 Bảng 2.4 Tỷ lệ nợ hạn so với tổng dư nợ NHPT Việt Nam Chi nhánh khu vực TT.Huế- Quảng Trị 42 ỌC Bảng 2.5 Tỷ lệ nợ xấu so với tổng dư nợ từ năm 2015 đến năm 2017 NHPT Việt Nam Chi nhánh khu vực TT.Huế- Quảng Trị 45 Bảng 2.6 Cơ cấu nợ xấu theo nhóm nợ NHPT Việt Nam Chi nhánh khu IH vực TT.Huế- Quảng Trị từ năm 2015 đến năm 2017 .46 Bảng 2.7 Tỷ lệ Nợ Nhóm so với Tổng dư nợ 48 ĐẠ Bảng 2.8 Lãi treo hoạt động CVĐT NHPT Việt Nam Chi nhánh khu vực Thừa Thiên Huế -Quảng Trị từ năm 2015 đến năm 2017 49 Bảng 2.9 Trích lập DPRR hoạt động CVĐT NHPT Việt Nam Chi nhánh NG khu vực Thừa Thiên Huế - Quảng Trị 53 Bảng 2.10 Trích lập DPRR hoạt động CVĐT NHPT Việt Nam Chi nhánh khu vực Thừa Thiên Huế - Quảng Trị 53 ƯỜ Bảng 2.11 Cơ cấu mẫu nghiên cứu 58 Bàng 2.12 Đánh giá ĐTKS nhân tố “ Nguyên nhân khách quan” “ Nguyên nhân từ phía ngân hàng” 60 TR Bảng 2.13 Đánh giá ĐTKS nhân tố “Nguyên nhân từ phía Ngân hàng” 62 Bảng 2.14 Đánh giá ĐTKS nhân tố "Hoạt động QTRR Chi nhánh” 64 Bảng 2.15 Đánh giá ĐTKS nhân tố "hiệu QTRR" 65 x  Làm đối tượng Khách hàng, mục đích sử dụng vốn vay KIN HT ẾH UẾ  Xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng Khách hàng Chi nhánh nói riêng để từ tham mưu phối hợp với NHPT Việt Nam đưa đề xuất, giải pháp liên quan đến cách xếp hạng tín dụng nhóm đối tượng khách hàng, đảm bảo phù hợp với quy định Nhà nước NHPT Việt Nam  Việc xây dựng hồn thiện quy trình quản trị rủi ro đóng góp lớn cho hoạt động Ngân hàng, nhiên, việc vận hành, theo dõi kiểm sốt quy trình cách đánh giá đảm bảo việc xây dựng hoàn thiện quy trình quản trị rủi ro thực có hiệu  Hồn thiện nâng cao chất lượng công tác kiểm tra nội Trong Chi nhánh khu vực T.T.Huế - Quảng Trị có phòng kiểm tra, nhiên nhân lực phòng không nhiều, với khối lượng công việc lớn NHPT nguồn nhân lực nói q Do đó, tương lai ỌC chi nhánh cần tiếp tục hoàn thiện bổ sung nguồn nhân lực cho phòng kiểm tra Cơng tác kiểm tra hoạt động đầu vốn tín dụng ĐTPT Nhà nước có ý nghĩa quan trọng, điều kiện để đảm bảo tăng cường IH hiệu sử dụng vốn tín dụng ĐTPT Nhà nước Khơng ngừng hồn thiện, thực nội dung kiểm tra, kiểm soát đầu vốn, cụ thể cần tập trung vào số nội dung chủ yếu sau: ĐẠ  Kiểm tra việc chấp hành chế độ sách cơng tác đầu vốn tín dụng ĐTPT Nhà nước: sách tín dụng, sách tốn, sách huy động vốn, sách khách hàng… thủ tục, quy trình nghiệp vụ có liên quan đến NG hoạt động sử dụng vốn tín dụng ĐTPT Nhà nước (thẩm quyền định cho vay, thẩm định, giám sát khoản cho vay, hồ sơ thủ tục cho vay, sách lãi suất, xử lý rủi ro…) ƯỜ  Kiểm tra việc chấp hành triển khai thực đạo NHPT, sách định hướng hoạt động đầu vốn tín dụng ĐTPT Nhà nước, chế độ phân cấp, sách cán bộ, chấp hành công tác tự kiểm tra, giám sát TR  Khơng ngừng hồn thiện đổi phương pháp kiểm tra, áp dụng linh hoạt biện pháp kiểm tra tuỳ thuộc vào tình hình thực tế, đối tượng kiểm tra, mục tiêu kiểm tra… nhằm đạt hiệu cao 78  Phải tiến hành kiểm tra định kỳ, đột xuất kiểm soát viên nội thực hiện, KIN HT ẾH UẾ báo cáo trường hợp ngoại lệ, vi phạm sách, quy trình nghiệp vụ, kiểm sốt nghiệp vụ có liên quan đến hoạt động sử dụng vốn tín dụng ĐTPT Nhà nước Thơng qua kiểm tra, kiểm sốt, phát sai sót, yếu tồn có biện pháp xử lý thích hợp, có hiệu quả; rút kinh nghiệm, ngăn ngừa, hạn chế sai sót phát sinh, đặc biệt không để tiếp tục xảy sai sót phát Bên cạnh đó, chi nhánh cần tiến hành phối hợp phòng để tiến hành kiểm tra chéo để tăng cường minh bạch công tác kiểm tra nội ngân hàng  Nâng cao chất lượng công tác thơng tin Thơng tin có vai trò quan trọng hoạt động NHPT Việt Nam việc nâng cao hiệu sử dụng vốn tín dụng ĐTPT Nhà nước Nhờ có thơng tin, Ban Lãnh đạo đưa định cần thiết có liên quan đến việc cho vay vốn đầu dự án hay không? Theo dõi quản lý khoản vay nào? ỌC Thực dịch vụ sao? Trong thời đại bùng nổ thông tin nay, với đa dạng nguồn thông tin với cách thức xử lý thông tin ngày đại, IH việc thu thập đầy đủ, xác, kịp thời thơng tin để phục vụ cho công tác quản lý điều hành nguồn vốn tín dụng ĐTPT Nhà nước phức tạp, song vô cần ĐẠ thiết Để nâng cao chất lượng công tác thông tin Chi nhánh khu vực T.T.Huế Quảng Trị cần tập trung vào số vấn đề sau:  Thu thập thông tin: Thông tin thu thập từ nguồn sẵn có NG Chi nhánh NHPT Việt Nam (các dự án loại thực hiện, chủ đầu vay vốn, nghiên cứu, phân tích cán NHPT Việt Nam…), từ khách hàng, từ quan chun thơng tin tín dụng nước, từ ngân ƯỜ hàng, từ nguồn thông tin khác (báo, đài, internet…) Số lượng, chất lượng thông tin thu nhận có liên quan đến mức độ xác việc phân tích, nhận định tình hình thị trường, khách hàng… để đưa định phù hợp Vì vậy, TR thơng tin đầy đủ, nhanh nhạy, xác tồn diện hiệu sử dụng vốn tín dụng ĐTPT Nhà nước cao  Đổi đầu trang thiết bị tin học theo hướng đại, áp dụng kỹ thuật phân tích, tính tốn truy cập, xử lý thơng tin cần thiết cách 79 kịp thời, xác có hiệu Liên tục cập nhật xử lý thơng tin tình KIN HT ẾH UẾ hình khách hàng, dự án vay vốn Chi nhánh NHPT Việt Nam, Ngân hàng thương mại để Ban Lãnh đạo có sơ sở đối chiếu, xem xét định đắn  Thường xuyên có phối hợp, trao đổi, cập nhật thông tin CBTD CBTĐ nhằm đánh giá xác xu hướng vận động đầu dự đốn rủi ro xảy ra, đảm bảo kết luận thẩm định đắn phù hợp với thực tế 3.2.4 Thực biện pháp có phối hợp với bên thứ ba  Tăng cường mối quan hệ với quyền Đây giải pháp nhằm hạn chế tổn thất rủi ro mang lại, với phân tích chương số liệu thực tế Chi nhánh khu vực T.T.Huế - Quảng Trị, biện pháp xử lý tài sản biện pháp ngân hàng sử dụng nhiều Nên việc tăng cường mối quan hệ với quan có thẩm quyền Tòa án,… ỌC đẩy nhanh tiến trình xử lý nợ cách hợp pháp dự án khơng thể thu hồi nợ Ngồi ra, việc tăng cường mối quan hệ với quyền IH giúp Chi nhánh nắm bắt nhiều thông tin địa bàn hơn, phối hợp với sở, ban, ngành, quan quyền giúp Chi nhánh tận dụng mối quan ĐẠ hệ để mở rộng, tìm kiếm dự án có chất lượng tốt vay không bị động khách hàng tìm đến vay vốn Việc tìm hiểu trước dự án giúp hạn chế rủi ro xảy NG  Hạn chế nợ xấu thông qua việc bán khoản nợ xấu cho tổ chức tài chun mua – bán nợ  Cơng ty Mua bán nợ tài sản tồn đọng doanh nghiệp (DATC) ƯỜ Bộ Tài Mặc dù, việc thực biện pháp bán nợ chưa Chi nhánh NHPT Huế sử dụng Tuy nhiên, với thành lập Công ty Mua bán nợ tài sản tồn đọng doanh TR nghiệp (DATC) Bộ Tài với tiện lợi ưu điểm biện pháp thu hồi vốn cách nhanh chóng tương lai biện pháp hiệu việc hạn chế tình hình nợ xấu Chi nhánh NHPT Huế nói riêng NHPT nói chung 80  Cơng ty TNHH thành viên Quảntài sản tổ chức tín dụng KIN HT ẾH UẾ Việt Nam (Cơng ty Quảntài sản – VAMC Ngân hàng Nhà nước) Trong năm 2013, Ngân hàng Nhà nước thành lập Công ty TNHH thành viên Quảntài sản tổ chức tín dụng Việt Nam (Cơng ty Quảntài sản VAMC) theo Quyết định số 1459/QĐ-NHNN ngày 27/06/2013 củaThống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam việc thành lập Công ty TNHH Quảntài sản tổ chức tín dụng Việt Nam VAMC có nhiệm vụ Mua nợ xấu tổ chức tín dụng, thu hồi nợ, đòi nợ xử lý, bán nợ, tài sản bảo đảm, cấu lại khoản nợ, điều chỉnh điều kiện trả nợ, chuyển nợ thành vốn góp, vốn cổ phần khách hàng vay,… Tuy nhiên, nói VAMC xem cơng cụ tài để mua bán nợ xấu tổ chức tín dụng Nhận định hoạt động Công ty quảntài sản tổ chức tin dụng (VAMC) Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2014, TS Đỗ Thiên Anh Tuấn, giảng viên ỌC chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright, cho hoạt động mua bán nợ xấu VAMC chưa thực hiệu Để hoạt động VAMC hiệu hơn, ông Tuấn IH đề nghị hàng loạt giải pháp Trong đó, ơng Tuấn cho VAMC phải thay đổi cách tiếp cận nợ xấu, dứt khoát xử lý nhanh tài sản đảm bảo, đặc biệt với bất ĐẠ động sản.Nhà nước phải trao quyền độc lập cho VAMC Hiện hoạt động VAMC bị lệ thuộc lớn vào Ngân hàng Nhà nước.Lệ thuộc chế sách, đến nhân sự.Đồng thời, nhà nước cần trao chế đặc biệt cho VAMC để xử lý NG nhanh vướng mắc Với việc nhận điểm yếu điểm mạnh VAMC - công cụ tài hồn tồn có thời gian hoạt động thực 12 tháng, thời gian tới VAMC có điều chỉnh sửa đổi ƯỜ để hồn thiện cơng tác xử lý nợ xấu Do đó, đề tài lựa chọn đưa VAMC vào giải pháp hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro Ngân hàng Phát triển Việt Nam nói chung NHPT Việt Nam Chi TR nhánh T.T.Huế - Quảng Trị nói riêng Đây cơng cụ then chốt xếp sau có vị trí quan trọng hoạt động quản trị rủi ro Ngân hàng 81 KIN HT ẾH UẾ PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Thứ nhất, luận văn hệ thống hóa vấn đề rủi ro TDĐT Nhà nước quản trị rủi ro TDDT Nhà nước NHPT Việt Nam Trong đó, làm khái niệm RRTD QTRR TDĐT Nhà nước Bên cạnh dó đưa tiêu chí phản ánh cơng tác QTRR NHPT Việt Nam Ngoài ra, học kinh nghiệm rút từ ngân hàng nước giới nêu Thứ 2, từ kết phân tích thực trang QTRR TDĐT Nhà nước Chi nhánh cho thấy: - Nợ hạn ( nợ nhóm trở lên) giai đoạn 2015-2017 là: 104,146 triệu đồng, 80,551 triệu đồng 84,862 triệu đồng Tỷ lệ NQH/ Tổng dư nợ Chi ỌC nhánh giao động khoảng 0,89% - 1,27% - Tình hình trích lập dự phòng rủi ro cho thấy mức dự phòng chung có tăng khơng đáng kể qua năm, cụ thể: nằm 2016: 30,807 triệu đồng, năm 2017: 31,074 IH triệu đồng, năm 2018 32,417 triệu đông - Chi nhánh đạt mức tăng trưởng hàng năm khoảng 3,2%-3,5% nhiên, tỉ lệ nợ ĐẠ xấu từ 0,89%-1,27% Điều cho thấy công tác QTRR Chi nhánh có kết tương đối khả quan tốn nhiều hạn chế Thứ 3, sở phân tích thực trạng công tác QTRR TDĐT Nhà nước Chi NG nhánh giai đoạn 2015-2017, luận văn đề xuất số giải pháp phòng ngừa, hạn chế, giảm thiểu RRTD sau: - Nhóm giải pháp phòng ngừa rủi ro khách hàng: Hoàn thiện nâng cao ƯỜ quy trình quản trị rủi ro tín dụng chi nhánh; Phân tán rủi ro tín dụng; Nâng cao lực đội ngũ cán bộ; Nâng cao khả thu thập, xử lý thông tin xây dựng hệ thống quản lý thơng tin khách hàng TR - Nhóm giải pháp hạn chế giảm thiểu rủi ro: - Nhóm giải pháp hạn chế giảm thiểu rủi ro: Sử dụng công cụ bảo hiểm bảo đảm tiền vay; Phát triển dịch vụ, sản phẩm phái sinh; Hạn chế giải dứt điểm nợ hạn khoản nợ tồn đọng; Trích lập dự phòng rủi ro hợp lý, quy định 82 Kiến nghị KIN HT ẾH UẾ 2.1 Đề xuất kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Hoàn thiện hệ thống thơng tin tín dụng Các nguồn thơng tinNgân hàng tiếp cận để thu thập thơng tin khách hàng hạn hẹp Để hỗ trợ cho ngân hàng việc thu thập tìm kiếm thơng tin NHNN cần hồn thiện hệ thống thơng tin, cụ thể chấn chỉnh để làm tăng tính hiệu Trung tâm thông tin ứng dụng (CIC).Hệ thống CIC đời phần cải thiện tình trạng thiếu thơng tin tín dụng phục vụ công tác cho vay ngân hàng tổ chức tín dụng Tuy nhiên, chưa trọng tới việc nâng cao tính hiệu Trung tâm, từ khâu cập nhật liệu đến việc cung cấp số liệu, để thơng tin đảm bảo độ xác, kịp thời tin cậy nhằm giúp Ngân hàng thẩm định khách hàng tốt hơn, giảm bớt rủi ro hoạt động cho vay Cần thực giải pháp điều hành sách tiền tệ thận trọng nhằm ổn định ỌC kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Theo dõi chặt chẽ diễn biến tiền tệ thị trường, phát triển hệ thống tiền tệ liên ngân hàng, đồng thời có chấn chỉnh cần thiết điều hành sách tiền tệ, tín dụng, không để biến động lớn IH lãi suất, tỷ giá ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng Ngân hàng 2.2 Đề xuất kiến nghị với Ngân hàng Phát triển Việt Nam ĐẠ Đối với việc đề xuất, kiến nghị với Ngân hàng Phát triển Việt Nam, luận văn chọn biện pháp mà luận văn đánh giá cao có khả nâng cao chất lượng công tác quản trị rủi ro hữu hiệu để đánh giá đề xuất Theo đó, việc đề xuất đẩy NG nhanh tiến độ xây dựng hệ thống chẩm điểm tín dụng xếp hạng khách hàng đề xuất trọng tâm luận văn  Xây dựng hệ thống chấm điểm tín dụng xếp hạng khách hàng nội ƯỜ Mục đích hệ thống chấm điểm tín dụng xếp hạng tín dụng nội hỗ trợ việc định cho vay, phân loại nợ, tạo lập quản lý danh mục tín dụng Cụ thể, việc thực chấm điểm tín dụng xếp hạng khách hàng nội giúp TR NHPT Việt Nam thực mục tiêu sau:  Xây dựng sách, biện pháp phù hợp với loại khách hàng điều kiện tín dụng, biện pháp bảo đảm cho khoản tín dụng… nhằm đảm bảo chất lượng, an toàn cho hoạt động tín dụng đầu Nhà nước 83  Giám sát đánh giá khách hàng khoản tín dụng dư nợ; thực KIN HT ẾH UẾ giám sát diễn biến khoản tín dụng điều kiện kinh tế bình thường, tình xấu để phát sớm xử lý khoản nợ có vấn đề; đo lường rủi ro khoản tín dụng tồn danh mục tín dụng đồng thời thiết lập môi trường nhằm giảm bớt rủi ro hoạt động tín dụng  Duy trì phát triển cấu khách hàng bền vững, từ phát triển mạng lưới khách hàng có uy tín chất lượng, phát triển chiến lược marketing nhằm hướng tới khách hàngrủi ro  Tạo lập sở liệu thống nhất, đồng khách hàng vay vốn tín dụng đầu Nhà nước hệ thống NHPT Việt Nam để tạo sở định cấp tín dụng (từ chối hay chấp thuận cho vay) Hình thành hệ thống thơng tin quản lý, cung cấp đầy đủ thông tin cấu chất lượng danh mục tín dụng + Hệ thống chấm điểm tín dụng xếp hạng tín dụng nội định dạng đo ỌC lường rủi ro tín dụng thực thống nhất, tập trung suốt trình cho vay quản lý khoản vay từ Hội sở tới tất Chi nhánh, nhằm đáp ứng tốt yêu cầu mục tiêu an toàn, hiệu quảnrủi ro cho hệ thống NHPT Việt IH Nam Từ đó, giúp cho việc hoạch định sách quảnrủi ro tín dụng phù hợp, góp phần đẩy nhanh lộ trình đại hố, áp dụng chuẩn mực quốc tế quảnrủi ĐẠ ro NHPT Việt Nam Hệ thống xây dựng cần phù hợp với đặc thù hoạt động tín dụng đầu Nhà nước, đối tượng khách hàng NHPT Việt Nam chiến lược phát triển NHPT Việt Nam, vận hành nguyên tắc thận NG trọng, khách quan thống Ngoài ra, khơng có phương pháp phân tích hay hệ thống thay kinh nghiệm đánh giá chun mơn cán tác nghiệp Do vậy, cần thực kết hợp nhuần nhuyễn yếu tố nhân ƯỜ công nghệ, để có sở thực tốt Hệ thống trên, NHPT Việt Nam cần thực số yếu tố sau:  Có hệ thống cơng nghệ thơng tin, phần mềm hoạt động để thực việc nối TR mạng tất Chi nhánh hệ thống  Phải có hệ thống sở liệu tối thiểu khách hàng thường xuyên cập nhật sở liệu (về tính pháp lý, quy mơ, ngành nghề, lĩnh vực, tiêu tài chính, tiêu phi tài chính…) 84  Có phận nhân chuyên biệt để thực công việc KIN HT ẾH UẾ  Xây dựng hệ thống dựa sở đặc thù đối tượng khách hàng NHPT Việt Nam Xuất phát từ yêu cầu đảm bảo hoạt động tín dụng ĐTPT Nhà nước, phát huy tốt vai trò cơng cụ Chính phủ việc thúc đẩy đầu phát triển theo hướng CNH-HĐH để sử dụng nguồn vốn tín dụng ĐTPT Nhà nước có hiệu quả, đảm bảo tính an tồn, lành mạnh hoạt động cấp tín dụng, cần xây dựng mơ hình quảnrủi ro tín dụng phù hợp với NHPT Việt Nam Theo đó, thơng qua Hệ thống chấm điểm tín dụng xếp hạng nội để kiểm soát rủi ro q trình thẩm định dự án, quảntín dụng, kiểm sốt tình trạng danh mục tín dụng có việc phân tích, dự báo mơi trường kinh tế giới hạn khác VDB thiết lập NHPT Việt Nam cần xây dựng Hệ thống chấm điểm tín dụng xếp hạng khách hàng với mục tiêu linh hoạt, bổ sung phát triển nhằm đảm bảo tính thực ỌC tế cao việc đánh hiệu chỉnh hệ thống cần tiến hành định kỳ, kết chấm điểm phải lưu trữ đầy đủ với hồ sơ tín dụng khách hàng, IH kể khách hàng bị từ chối Trên sở tổng hợp kết chấm điểm, xếp hạng nội khách hàng,VDB ĐẠ áp dụng biện pháp, sách tín dụng, quản lý danh mục tín dụng loại khách hàng nhằm nâng cao chất lượng tín dụng, đảm bảo an tồn vốn tín dụng đầu Nhà nước NG  Một số kiến nghị khác góp phần hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro Ngân hàng Phát triển Việt Nam Cải cách thủ tục hành theo hướng gọn nhẹ, giảm bớt thủ tục, giấy tờ ƯỜ không cần thiết, biểu mẫu hướng dẫn tiết, cụ thể ràng Xây dựng hoàn thiện Website NHPT để giới thiệu NHPT, sách tín dụng đầu tín dụng xuất nhà nước, đồng thời qua hướng dẫn khách TR hàng hồ sơ thủ tục Ngoài ra, qua trình thực tín dụng đầu tín dụng xuất Nhà nước khách hàng phát sinh số nhu cầu dịch vụ là: Cho vay vốn lưu động; Thực việc toán trực tiếp với khách hàng (NHPT triển khai); Cho vay khơng có 85 chấp, cho vay tín chấp; vấn chủ đầu việc lập dự án; Nhu cầu gửi tiền KIN HT ẾH UẾ gửi NHPT thiết nghĩ nhu cầu đáng khách hàng mà NHPT thời gian tới cần nghiên cứu để có sách phù hợp việc thực sách tín dụng đầu phát triển khách hàng Bên cạnh việc thực sách liên quan trực tiếp đến khách hàng số nội dung gián tiếp góp phần nâng cao chấp lượng phục vụ mở rộng dịch vụ khách hàng mà NHTP là:  Đầu đổi cơng nghệ ngân hàng: Khẩn trương đầu đổi công nghệ ngân hàng nay; nghiên cứu, xây dựng triển khai phần mềm ứng dụng để tăng cường chủ động khai thác phục vụ quản trị điều hành tác nghiệp hàng ngày, có cảnh báo sớm nhằm giám sát trực tuyến hoạt động Chi nhánh  Tập trung nguồn lực cao để thực giải pháp hoàn thiện, đặc biệt nghệ thông tin tiên tiến ỌC hướng tới ngân hàng chuyên nghiệp tự chủ tài đại tảng công  Xây dựng hệ thống thông tin quản trị hiệu quả: Các thông tin quản trị đối tác IH nên thiết kế, tổ chức thu thập cách khoa học hệ thống thơng tin quản trị NHPT Từ đó, cấp quản lý NHPT có thơng tin đáng tin cậy ĐẠ thể đưa sách lược phù hợp với đối tác  Cần thiết phải có chế phân cấp ủy quyền mạnh mẽ cho Chi nhánh có đủ lực, phân cấp cho Ban HSC, tránh tình trạng HSC Ban Lãnh đạo ngân NG hàng đơn vị giải vụ cho Chi nhánh, không thời gian cho cơng tác nghiên cứu định hướng, chiến lược, xây dựng mục tiêu kế hoạch dài hạn cho tồn hệ thống  Đổi mơ hình tổ chức HSC, mơ hình HSC bộc lộ nhiều vấn ƯỜ đề, chức hoạt động chồng chéo, mảng nghiệp vụ bị chia nhỏ nhiên lại khơng có đơn vị đầu mối điều hành theo chiều ngang khó khăn cho cơng tác TR đạo, điều hành thực Chi nhánh 86 Tiếng Việt KIN HT ẾH UẾ TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bộ Tài Chính, Thơng số 105/2007/TT-BTC ngày 30/08/2007 Bộ Tài hướng dẫn xử lý rủi ro vốn TDĐT Nhà nước [2] Chi nhánh NHPT Thừa Thiên Huế (2009-2013), Báo cáo tình hình cho vay, thu nợ dự án vay vốn tín dụng đầu Nhà nước; Báo cáo tổng hợp phân loại nợ cho vay đầu Nhà nước; Báo cáo tổng kết năm [3] Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế (2009-2013), Tổng hợp tình hình hoạt động ngân hàng địa bàn [4] Phan Thị Cúc (2008 ), “Tín dụngNgân hàng ”, Nhà xuất Thống kê [5] Hồng Giang (2009), “Giải pháp xử lý nợ xấu Ngân hàng Việt Nam”, ỌC Vietnam+, www.vietnamplus.vn [6] Đinh Xuân Hạng – Nguyễn Văn Lộc (2012), “Giáo trình quản trị tín dụng ngân hàng thương mại”, Nhà xuất Tài IH [7] Phí Trong Hiển (2005), “Quản trị rủi ro Ngân hàng : Cơ sở lý thuyết, thách thức thực tiễn giải pháp cho hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam”, Tạp chí ĐẠ Ngân hàng, (Số chuyên đề), 8-13 [8] Phước Minh Hiệp (2007), “Thiết lập & Thẩm định dự án đầu ”, Nhà xuất Thống kê NG [9] Nguyễn Minh Hồng (2011), “Giáo trình định giá tài sản”, Nhà xuất Tài [10] Ngơ Ngọc Huyền (2007), “Rủi ro kinh doanh”, Nhà xuất Thống kê [11] Nguyễn Minh Kiều (2009), “Nghiệp vụ ngân hàng thương mại”, Nhà xuất ƯỜ Thống kê [12] Nguyễn Minh Kiều (2009), “Tín dụng thẩm định tín dụng Ngân hàng”, Nhà xuất Tài Chính TR [13] Lê Mỹ (2011), “Nợ xấu Ngân hàng Việt Nam: Khó nói”, www.vietstock.vn [14] Ngân hàng Phát triển Việt Nam (2007), Quy chế cho vay vốn TDĐT Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 41/QĐ-HĐQL ngày 14/9/2007 Hội đồng quản lý NHPT Việt Nam 87 [15] Ngân hàng phát triển Việt Nam (2009 - 2013), Tạp chí Hỗ trợ phát triển Chính phủ”, www.baomoi.com KIN HT ẾH UẾ [16] “Ngân hàng Phát triển Việt Nam cơng cụ tàitín dụng đắc lực [17] Ngân hàng Phát triển Việt Nam, sổ tay nghiệp vụ Cho vay đầu [18] Quyết định số 108/2006/QĐ – TTgngày 19/5/2006 Thủ tướng Chính phủ tổ chức hoạt động Ngân hàng Phát triển Việt Nam [19] Quyết định số 110/2006/QĐ – TTg ngày 19/5/2006 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều lệ tổ chức hoạt động Ngân hàng Phát triển Việt Nam [20] Nguyễn Hồng Thắng (2010), “Giáo trình thẩm định dự án đầu khu vực công”, Nhà xuất Thống kê [21] Nguyễn Văn Tiến (2005), “Quản trị rủi ro kinh doanh Ngân hàng ”, Nhà xuất thống kê [22] UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (2014), Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2015 ỌC năm 2016-2020 động – Xã hội [24] Website tham khảo: IH [23] Đoàn Thị Hồng Vân (2007), “Quản trị rủi ro khủng hoảng”, Nhà xuất Lao  Trang thơng tin điện tử Chính phủ: www.chinhphu.vn ĐẠ  Trang thơng tin điện tử Bộ Tài chính: www.mof.gov.vn  Trang thông tin điện tử Ngân hàng Phát triển Việt Nam: www.vdb.gov.vn NG  Trang thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: www.sbv.gov.vn  Trang thông tin điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế:www.thuathienhue.gov.vn Tiếng Anh ƯỜ [25] Bessis, J (2009), Risk Management in Banking, 3rd Edition, John Wiley and Sons [26] Hainz, C & Kleimeier, S (2010), Political Risk, Development Banks and The Choice of Recourse in Syndicated Lending, Fourth Singapore International TR Conference on Finance 2010 Paper [27] International Monetary Fund & International Development Association (2010), Joint IMF/World Bank Debt Sustainability Analysis 2010, International Monetary Fund & International Development Association 88 [28] Planet Finance (2012), Perspectives on Risk Management From a Policy Bank, KIN HT ẾH UẾ Microfinance Risk Management Interview Series, Planet Finance [29] Saunders, A., Lange, H & Cornet, M.M (2013), Financial Institutions Management, 3rd edition, McGraw-Hill, North Ryde [30] Sanderson, H & Forsyte, M(2012), China’s Superbank: Debt, Oil and Influence – How China Development Bank Is Rewriting the Rules of Finance, Singapore: John Wiley and Sons [31] Taplin, R (2005), Risk Management and Innovation in Japan, Britain and the USA, NewYork: Routledge [32] Timothy, W.K., Scott MacDonald, S (2014), Bank Management, 8th Edition, TR ƯỜ NG ĐẠ IH ỌC Thomson Learnning 89 PHỤ LỤC KIN HT ẾH UẾ PHIẾU KHẢO SÁT VỀ NGUYÊN NHÂN RỦI RO TÍN DỤNG, GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG Số thứ tự phiếu: Xin chào anh/chị đồng nghiệp! Hiện thực luận văn Thạc sĩ Chuyên ngành Quản Trị kinh doanh Đại học Kinh tế Huế, nhằm phục vụ cho việc nghiên cứu nguyên nhân gây rủi ro tín dụng Ngân Phát triển Việt Nam Chi nhánh khu vực Thừa Thiên Huế- Quảng Trị từ đưa số giải pháp hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Tơi mong hợp tác trả lời Phiếu khảo sát anh/chị đồng nghiệp Tôi xin cam kết thông tin anh/chị sử dụng nhằm mục đích nghiên cứu, khơng nhằm mục đích thương mại Các thơng tin giữ bí mật ỌC cung cấp cho thầy để kiểm chứng có nhu cầu (Xin lưu ý khơng có câu hỏi hay sai, tất ý kiến trả lời có giá trị hữu ích cho việc nghiên cứu tôi) IH Ngày khảo sát : tháng 3/2017 I Thông tin cá nhân:  Cán quản lý  Cán nghiệp vụ ĐẠ Anh/chị là: NG Độ tuổi anh/chị: Giới tính anh/chị:  Nam  Nữ Thời gian anh/chị công tác đơn vị  Dưới nămTừ 30 – 40 tuổi  Từ 3-7 năm  Trên 40 tuổi  Trên năm ƯỜ  Dưới 30 tuổi Trình độ chun mơn Cơng tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ  Thường xuyên  Đại học  Thỉnh thoảng  Sau đại học  Chưa lần TR  Trung cấp, cao đẳng II.Vui lòng cho biết ý kiến anh/chị nội dung sau (từ đến 5) mà Với: Hồn tồn khơng đồng ý Khơng đồng ý Bình thường Đồng ý Hồn tồn đồng ý STT I Nội dung khảo sát KIN HT ẾH UẾ anh/chị cho phù hợp (Đề nghị đánh dấu X vào ô tương ứng) Nguyên nhân phát sinh rủi ro tín dụng 1.1 Nguyên nhân khách quan Thiên tai, dịch bệnh ảnh hưởng đến tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh khách hàng Tác động môi trường kinh tế vĩ mô: lạm phát, suy thối, kinh tế 2.1 Ngun nhân từ phía khách hàng Khách hàng không nắm bắt đầy đủ thông tin IH ỌC 1.2 thị trường đối thủ cạnh tranh Năng lực quản lý sản xuất kinh doanh yếu 2.3 Khách hàng sử dụng vốn không mục đích vay vốn Khách hàng cố tình trì hỗn, gây khó khăn cho việc kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay, NG 2.4 ĐẠ 2.2 tình hình sản xuất kinh doanh Khách hàng khơng có thiện chí trả nợ, cố tình ƯỜ 2.5 chiếm dụng vốn Trình độ nghiệp vụ cán yếu, việc tổ TR 3.1 Nguyên nhân từ phía Ngân hàng chức đào tạo không thường xuyên kịp thời 3.2 Chưa thật liệt công tác xử lý nợ tiềm ẩn, nợ hạn 3.4 Chế độ đãi ngộ chưa thỏa đáng, khối lượng 3.5 KIN HT ẾH UẾ công việc nhiều Việc kiểm tra sử dụng vay vốn chưa thường xuyên, không phát sớm dấu phát sinh rủi ro II Hoạt động quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng Ngân hàng có áp dụng mơ hình để phân tích đo lường rủi ro tín dụng Ngân hàng có xây dựng chiến lược, sách quản trị rủi ro tín dụng có điều chỉnh hàng năm theo chiến lược kinh doanh Quy trình tín dụng xây dựng đầy đủ thực chặt chẽ Các vay vốn ngân hàngtài ỌC sản chấp công tác thẩm định tài sản chấp đảm bảo chất lượng Hệ thống chấm điểm xếp hạng tín dụng nội IH đánh giá xác tình hình khách hàng Ngân hàng có phận kiểm sốt chất lượng ĐẠ tín dụng hoạt động độc lập Ngân hàng thường xuyên kiểm tra thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh khách hàng Hiệu QTRR Tín dụng đầu nhà nước Tỷ lệ nợ hạnvà nợ xấu kiểm soát NG III ƯỜ giới hạn an tồn Chính sách khách hàng xây dựng đồng với sách phân loại nợ, chất lượng tín dụng Kế hoạch giảm nợ xấu xây dựng TR cụ thể, chi tiết đến khách hàng Quản trị rủi ro Tín dụng đầu Nhà nước Chi nhánh đánh giá tốt Xin chân thành cám ơn quý ông/bà! ... Nhà nước Ngân hàng Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Khu Vực Thừa IH Thiên Huế- Quảng Trị - Phân tích thực trạng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng đầu tư Nhà nước Ngân hàng Phát triển Việt Nam – Chi. .. LUẬN VÀ THỰC TIỂN CỦA QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐẦU TƯ NHÀ NƯỚC CỦA NGÂN HÀNG 1.1 Tín dụng đầu tư Nhà nước Ngân hàng 1.1.1 Khái niệm Tín dụng đầu tư nhà nước Tín dụng đầu tư Nhà nước việc thực cho... TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐẦU TƯ NHÀ NƯỚC ỌC TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH KHU VỰC THỪA THIÊN HUẾ - QUẢNG TRỊ 32 2.1 Giới thiệu khái quát Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị rủi ro tín dụng đầu tư nhà nước tại ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên Huế Quảng Trị (Luận văn thạc sĩ), Quản trị rủi ro tín dụng đầu tư nhà nước tại ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên Huế Quảng Trị (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay