Quản trị rủi ro tín dụng cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)

108 6 0
  • Loading ...
1/108 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 15:00

Quản trị rủi ro tín dụng cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Quảng BìnhQuản trị rủi ro tín dụng cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Quảng BìnhQuản trị rủi ro tín dụng cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Quảng BìnhQuản trị rủi ro tín dụng cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Quảng BìnhQuản trị rủi ro tín dụng cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Quảng BìnhQuản trị rủi ro tín dụng cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Quảng BìnhQuản trị rủi ro tín dụng cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Quảng BìnhQuản trị rủi ro tín dụng cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Quảng Bình KIN HT ẾH UẾ BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRẦN HOÀNG TUẤN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CHO VAY ĐỐI VỚI ỌC DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM NG ĐẠ IH – CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG BÌNH TR ƯỜ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ HUẾ, 2018 KIN HT ẾH UẾ BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRẦN HOÀNG TUẤN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA TẠI NGÂN HÀNG ỌC NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM IH – CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG BÌNH CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ NG ĐẠ MÃ SỐ: 34 04 10 ƯỜ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TR PGS.TS NGUYỄN VĂN PHÁT HUẾ, 2018 KIN HT ẾH UẾ LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn nguồn gốc Người thực luận văn TR ƯỜ NG ĐẠ IH ỌC Trần Hoàng Tuấn i KIN HT ẾH UẾ LỜI CÁM ƠN Để hoàn thành chương trình cao học có luận văn này, nổ lực cố gắng thân, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn đến thầy cô giáo Trường Đại học Kinh tế Huế thầy cô giáo khác giảng dạy, nhiệt tình giúp đỡ cho tơi Tơi xin chân thành cảm ơn Khoa, Phòng Đào tạo Sau đại học – Đại học Kinh tế Huế giúp đỡ nhiều mặt suốt thời gian học tập nghiên cứu khoa học trường Đặc biệt, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy giáo, PGS.TS Nguyễn Văn Phát người trực tiếp hướng dẫn dày công bảo giúp đỡ suốt trình nghiên cứu hồn thành luận văn ỌC Tơi xin chân thành cảm ơn lãnh đạo cán bộNgân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Quảng Bìnhđã nhiệt tình giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi động viên nhiều q trình học tập hồn IH thành luận văn Mặc dù thân cố gắng, chắn luận văn không ĐẠ tránh khỏi khiếm khuyết Tơi kính mong Q thầy, giáo, đồng nghiệp, cá nhân có quan tâm đến vấn đề góp ý cho tơi để luận văn hồn thiện NG Cuối cùng, tơi xin chân thành cảm ơn đến tất người thân, bạn bè động viên suốt trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn TR ƯỜ Tôi xin chân thành cảm ơn! TÁC GIẢ Trần Hồng Tuấn ii TĨM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ TR ƯỜ NG ĐẠ IH ỌC KIN HT ẾH UẾ Họ tên học viên: TRẦN HOÀNG TUẤN Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 83 40 410 Niên khóa: 2016 - 2018 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN VĂN PHÁT Tên đề tài: QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAMCHI NHÁNH TỈNH QUẢNG BÌNH Tính cấp thiết đề tài - Nền kinh tế Việt Nam đà phát triển mạnh mẽ, doanh nghiệp nhỏ vừa (DNNVV) thành phần kinh tế quan trọng q trình phát triển Hiện nay, Việt Nam có 97% doanh nghiệp doanh nghiệp nhỏ vừa nhóm khách hàng mục tiêu mà nhiều ngân hàng hướng tới Do đó, cơng tác nâng cao chất lượng tín dụng cácDNNVV, bên cạnh cơng tác quản trị rủi ro để thu hồi nguồn vốn vấn đề xúc NHTM - Hỗ trợ tín dụng cho DNNVV vấn đề quan tâm lãnh đạo cán nhân viên Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Bình Là cán tín dụng Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Bìnhquảncho vay DNNVV nâng cao chất lượng tín dụng DNNVV, bên cạnh quản trị rủi ro mà mang lại, điềutác giả quan tâm, tác giả chọn đề tài“Quản trị Rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Quảng Bình” làm luận văn thạc sĩ Các phương pháp nghiên cứu sử dụng - Sử dụng phương pháp điều tra, thu thập, phân tích số liệu tình hình cho vay quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng - Phương pháp tổng hợp phân tích SPSS: Nhằm làm tiêu liên quan đến cơng tác quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Bình Các kết nghiên cứu kết luận Luận văn đánh giá thực tạng công tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay từ năm 2015-2017 cách cụ thể mặt sách tín dụng, nợ xấu, dư nợ cho vay Ngoài luận văn đánh giá vấn đề mà công tác cho vay Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Bình gặp phải đề xuất giải pháp nhằm giải vấn đề dó iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Giải thích AGRIBANK Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam BN Yếu tố bên ngồi CBTD Cán tín dụng DNNN Doanh nghiệp Nhà nước DNNQD Doanh nghiệp Nhà nước Quốc doanh DNNVV Doanh nghiệp nhỏ vừa DPRR Dự phòng rủi ro HGĐ&CN Hộ gia đình cá nhân HTX Hợp tác xã 10 KH Khách hàng 11 KTGS Kiểm tra, giám sát 12 LS Lãi suất 13 MDRR Mức độ rủi ro tín dụng 14 NH Ngân hàng 15 NHTM Ngân hàng thương mại 16 NHNN Ngân hàng Nhà nước 17 NLTN Năng lực trả nợ đối tượng vay 18 QDVV 19 QDTSDB 20 RRTD 21 SXKD Sản xuất kinh doanh 22 TCTD Tổ chức tín dụng 23 TD Cơng tác thẩm định 25 26 ỌC IH ĐẠ NG Quy định vay vốn Quy định tài sản đảm bảo Rủi ro tín dụng TM-DV Thương mại dịch vụ TSBĐ Tài sản bảo đảm XHKH Xếp hạng khách hàng XLRR Xử lý rủi ro TR 27 ƯỜ 24 KIN HT ẾH UẾ STT iv KIN HT ẾH UẾ MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CÁM ƠN ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ .iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT iv MỤC LỤC v DANH MỤC BẢNG BIỂU ix DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ x DANH MỤC BIỂU ĐỒ x DANH MỤC SƠ ĐỒ x MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài ỌC 2.Mục tiêu nghiêncứu 3.Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.Phương pháp nghiên cứu IH 5.Kết cấu luận văn CHƯƠNG 1.CƠ SỞ LÝ LUẬN THỰC TIỄN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN ĐẠ DỤNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA 1.1 TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA 1.1.1 Khái niệm doanh nghiệp nhỏ vừa NG 1.1.2 Đặc điểm doanh nghiệp nhỏ vừa 1.2.QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA ƯỜ NHỎ 1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 1.2.2.Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa 14 TR 1.3.KINH NGHIỆM QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNNVV CỦA MỘT SỐ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TRONG NƯỚC BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO AGRIBANK CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH 27 v KIN HT ẾH UẾ 1.3.1 Kinh nghiệm Quản trị rủi ro tín dụng DNNVV số Chi nhánh ngân hàng nước 27 1.3.2 Bài học kinh nghiệm Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Quảng Bình 31 CHƯƠNG 2.THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRI ̣RỦI RO TÍN DỤNG CHO VAY ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIÊP NHỎ VỪA TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 34 2.1 Tổng quát ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Quảng Bình 34 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Quảng Bình 34 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt ỌC Nam - Chi nhánh tỉnh Quảng Bình 34 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát IH triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2015-201737 2.1.3.1 Hoạt động huy động vốn 37 ĐẠ 2.1.3.2 Hoạt động cho vay 39 2.1.3.3 Các hoạt động dịch vụ khác 41 2.1.3.4 Kết hoạt động kinh doanh 41 NG 2.2 Thực trạng quản trị tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Quảng Bình 43 2.2.1 Chính sách tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng Nông ƯỜ nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam 43 2.2.2 Quy trình cấp tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nơng thơn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Quảng Bình 44 TR 2.2.3 Đánh giá kết quảcông tác quản trị rủi ro theo tiêu định lượng 46 2.3 Phân tích ý kiến đánh giá CBCNV khách hàng công tác quản trị rủi ro Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Quảng vi Bình 59 KIN HT ẾH UẾ 2.3.1 Cách thức xây dựng thiết kế bảng hỏi điều tra 59 2.3.2 Thông tin chung đối tượng khảo sát 60 2.3.3 Phân tích ý kiến đánh giá CBCNV khách hàng công tác quản trị rủi ro Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nơng thơn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Quảng Bình 61 2.4 Đánh giá chung quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Quảng Bình 65 2.4.1 Những kết đạt 65 2.4.2 Hạn chế 66 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế 67 2.4.3.1 Nguyên nhân chủ quan 67 ỌC 2.4.3.2 Nguyên nhân khách quan 70 CHƯƠNG 3.ĐỊNH HƯỚNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO IH TÍN DỤNG CHO VAY ĐỐI VỚI CÁCDOANH NGHIỆP NHỎ VỪA TẠI NGÂN HÀNG NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐẠ VIỆT NAM- CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG BÌNH 73 3.1 Định hướng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nơng thơn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Quảng Bình cơng tác quản trị rủi ro tín dụng 73 NG 3.2 Giải pháp hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng DNNVV Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thơn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Quảng Bình 74 ƯỜ 3.2.1 Giải pháp quy định vay vốn 74 3.2.2 Giải pháp lãi suất 76 3.2.3 Giải pháp quy định tài sản đảm bảo 77 TR 3.2.4 Nâng cao chất lượng công tác thẩm định 77 3.2.5 Hồn thiện cơng tác kiểm tra, giám sát 79 3.2.6 Giải pháp lực trả nợ đối tượng vay 80 vii 3.2.7 Giải pháp yếu tố bên 81 KIN HT ẾH UẾ KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 82 1.Kết luận 82 Kiến nghị 83 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 84 PHỤ LỤC 87 QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SỸ PHẢN BIỆN 1,2 BIÊN BẢN HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SỸ BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN TR ƯỜ NG ĐẠ IH ỌC XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN viii KIN HT ẾH UẾ - Cán ngân hàng phải thường xuyên theo dõi thu thập, phân tích xử lý thông tin nhận khách hàng, đánh giá kịp thời dấu hiệu rủi ro khách hàng có khó khăn việc trả nợ vay, thay đổi mơi trường kinh doanh, tình hình thị trường ảnh hưởng xấu đến phương án kinh doanh, có dấu hiệu vi phạm pháp luật để đưa kế hoạch nhằm ngăn ngừa rủi ro - Chuẩn hóa văn cơng tác xếp hồ sơ dự án, theo dõi tình hình hoạt động dự án, cơng tác báo cáo hoạt động dự án, nắm bắt thông tin dự án 3.2.7 Giải pháp yếu tố bên ngồi Để quản lý chất lượng tín dụng có hiệu quả, ngồi yếu tố liên quan cần quan tâm đắn ỌC đến khách hàng ngân hàng yếu tố bên ngồi kinh tế-xã hội - Nên có riêng đội ngũ cán tìm hiểu thị trường, nhạy bén với IH phản ứng thay đổi thị trường để có phản ứng kịp thời để cạnh tranh với ngân hàng khác ĐẠ - Cạnh tranh nghĩa giảm tiêu chuẩn, nguyên tắc thận trọng, an toàn Cần quán triệt tư tưởng cho cán tín dụng điều này, cần có quán Chi nhánh với hỗ trợ NG - Đề cao tiêu chuẩn phương án dự phòng rủi ro - Cập nhật nhanh chóng thay đổi tác động sách ƯỜ Nhà nước sách thuế, xuất nhập khẩu, thay đổi biến số kinh tế vĩ mô, tỷ giá, lãi suất, lạm phát, số giá tăng, nguyên vật liệu đầu vào làm ảnh hưởng đến kết kinh doanh khách hàng TR - Có biện pháp dự phòng xử lý kịp thời trường hợp giá thiếu ổn định, biến động nhanh khơng dự đốn thị trường giới 81 KIN HT ẾH UẾ KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ Kết luận Cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam -Chi nhánhtỉnh Quảng Bình năm qua trọng nhiều Tuy nhiên, để hoạt động quản trị rủi ro tín dụng đạt hiệu đặc biệt đối tượng DNNVV cơng tác nghiên cứu nhằm xác định, đánh giá rủi ro, từ đề giải pháp phòng ngừa, hạn chế việc làm cấp bách, cần thiết Từ kết nghiên cứu đề tài: "Quản trị Rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Quảng Bình", kết luận: Thứ nhất, luận văn đánh giá tình hình quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng Agribank Chi nhánh Tỉnh Quảng Bình chi tiết tình hình cho vay, ỌC dư nợ ngân hàng, sách tín dụng, quy trình cho vay… Thứ hai, luận văn sử dụng kết hợp nghiên cứu định lượng cách điều tra IH khảo sát trực tiếp cấp lãnh đạo, chuyên viên làm công tác tín dụngtại Chi nhánh trực thuộc Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam -Chi nhánh tỉnh Quảng Bình thơng qua bảng hỏi thiết kế sẵn nhằm làm ĐẠ nhân tố liên quan đến cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh Thứ ba, sở phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng quản trị rủi ro tín dụng, luận văn đánh giá ưu điểm hạn chế NG cơng tác quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thơn Việt Nam -Chi nhánh tỉnh Quảng Bình ƯỜ Thứ tư, luận văn đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay DNNVV nói riêng khách hàng nói chung AGRIBANK Chi nhánh tỉnh Quảng Bình thời gian tới mặt như: TR - Xây dựng quy định vay vốn phù hợp; - Các giải pháp ổn định lãi suất vay; - Các quy định tài sản đảm bảo công tác thẩm định 82 ngân hàng; KIN HT ẾH UẾ Kiến nghị Đối với Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam -Xây dựng chiến lược, sách phù hợp với lợi Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam, đa dạng hóa đầu tư, đa dạng hóa khách hàng, mở rộng đối tượng cho vay nhằm giảm thiểu rủi ro -Tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội việc quản lý xử lý nợ xấu, làm trách nhiệm phát sinh nợ xấu, đặc biệt khoản nợ nguyên nhân chủ quan để có hướng xử lý -Mỗi khách hàng, ngành, lĩnh vực có đặc điểm riêng khác cần phải xây dựng hệ thống chấm điểm xếp hạng khách hàng với mục tiêu linh hoạt, bổ sung phát triển nhằm đảm bảo tính thực tế cao ỌC việc đánh hiệu chỉnh hệ thống cần tiến hành định kỳ nhằm hỗ trợ cho việc định cho vay, phân loại nợ, tạo lập quản lý danh mục tín dụng nhánh tỉnh Quảng Bình IH Đối với Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi lý nợ xấu ĐẠ -Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội việc quản lý xử -Chú trọng đến công tác xử lý thu hồi nợ, thường xuyên phân loại đánh giá khoản nợ NG -Đa dạng hóa danh mục đầu tư, đa dạng hóa khách hàng, mở rộng đối tượng cho vay, giảm thiểu rủi ro tín dụng ƯỜ -Chú trọng đến chất lượng cán tín dụng, có nhiều đãi ngộ cho cán hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Đào tạo, nâng cao trình độ, nghiệp vụ cho cán TR tín dụng 83 KIN HT ẾH UẾ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Chính phủ (2018), Nghị định 39/2018/NĐ-CP ngày 11/03/2018 hướng dẫn luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa Phan Thị Cúc (2009), Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Giao thông vận tải Lê Thị Huyền Diệu (2010), “Quản lý rủi ro tín dụng – Kinh nghiệm ngân hàng giới học cho Việt Nam”, Tạp chí thị trường Tài – Tiền tệ, số 1+2, trang 72-75 Nguyễn Minh Duệ (2007), Bài giảng quản trị rủi ro, Trường Đại học Bách Khoa, Hà Nội Nguyễn Đăng Dờn (2004), Tín dụng ngân hàng, Nhà xuất Thống kê Nguyễn Đăng Dờn (2007), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Nhà xuất ỌC Thống kê, Hồ Chí Minh Hồ Diệu (2001), Giáo trình tín dụng ngân hàng, Nhà xuất thống kê Kim Thị Ngọc Diệp (2006), Bài giảng tín dụng ngân hàng Nguyễn Duệ (2001), Quản trị ngân hàng, NXB Thống kê 10 Đỗ Văn Độ (2007), “Quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại nhà ĐẠ IH nước thời kì hội nhập”, Tạp chí ngân hàng số 76, tr.20-27 Trần Huy Hoàng (2007), Quản trị ngân hàng thương mại, Nhà xuất lao NG 11 động xã hội, Thành phố Hồ Chí Minh Phan Thị Thu Hà (2009), Quản trị ngân hàng thương mại, Nhà xuất giao ƯỜ 12 thông vận tải, Hà Nội 13 Hồng Hữu Hòa (2001), Phân tích số liệu thống kê, Trường Đại học Kinh TR tế Huế 14 Phạm Xn Hòe (2005), “ Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại từ sách cho vay”, Nâng cao lực quản trị rủi ro ngân 84 hàng thương mại Việt Nam, Kỷ yếu hội thảo khoa học; tr.1-6 Hội đồng thành viên AGRIBANK (2014), Quyết định 450/QĐ - HĐTV- KIN HT ẾH UẾ 15 XLRR quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động AGRIBANK 16 Nguyễn Minh Kiều (2006), Tín dụng thẩm định tín dụng ngân hàng, NXB Tài 17 Frederic S.Mishkin (1999), Tiền tệ ngân hàng thị trường tài chính, Nhà xuất khoa học kỹ thuật 18 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thơn Việt Nam (2014), Sổ tay tín dụng 19 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Quảng 20 ỌC Bình, Báo cáo tổng kết kinh doanh thường niên năm 2015, 2016, 2017 Lê Hoàng Nga (2005), Bàn nâng cao lực quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam, Nâng cao lực quản trị rủi ro IH ngân hàng thương mại Việt Nam, Kỷ yếu hội thảo khoa học, NHNN Việt Nam, tr.168 Bùi Kim Ngân (2008), Nâng cao lực quản trị rủi ro tín dụng ĐẠ 21 ngân hàng thương mại Việt Nam, Tạp chí ngân hàng, số chuyên đề ngày 25/3/2008 Ngô Văn Quang (2015), “ Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại NG 22 cổ phần Đầu tư phát triển Việt Nam Chi nhánh Thừa Thiên Huế ”, Luận 23 24 ƯỜ văn thạc sĩ Đại học Kinh tế Huế Quốc hội (2010), Luật tổ chức tín dụng, Nhà xuất trị quốc gia Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2005), Phân tích liệu với SPSS, TR Nhà xuất Thống kê, Hồ Chí Minh 25 Trịnh Bá Tửu (2005), Phòng chống rủi ro tín dụng kinh nghiệm Thái Lan, Nâng cao lực quản trị rủi ro ngân hàng thương mại Việt Nam, 85 Kỷ yếu hội thảo khoa học, NHNN Việt Nam, tr.7-13 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (2013), Thông tư 02/2013/TT-NHNN KIN HT ẾH UẾ 26 việc quy định phân loại nợ, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, Chi nhánh ngân hàng nước 27 Tổng Giám đốc AGRIBANK (2011), Quyết định 1197/QĐ - NHNo- XLRR việc hướng dẫn sử dụng, vận hành chấm điểm xếp hạng khách hàng hệ thống xếp hạng tín dụng nội AGRIBANK Hiệp hội ngân hàng :www.vnba.org.vn TR ƯỜ NG ĐẠ IH ỌC 28 86 NG ƯỜ TR ỌC IH ĐẠ PHỤ LỤC 87 KIN HT ẾH UẾ KIN HT ẾH UẾ PHỤ LỤC Mã phiếu: PHIẾU KHẢO SÁT Kính chào quý anh/chị! Hiện nay, thực nghiên cứu đề tài“Quản trị rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Quảng Bình” Phiếu khảo sát thiết kế để thu thập thông tin cho việc nghiên cứu tơi Do đó, tơi cám ơn quý anh chị dành chút thời gian để đọc điền vào bảng câu hỏi Thông tin mà ỌC quý anh chị cung cấp cho sử dụng cho mục đích nghiên cứu đề tài bảo quản cách tuyệt đối bí mật Chân thành cám ơn hợp tác quý anh chị! Câu 1: Anh/chị ĐẠ Nhân viên ngân hàng IH PHẦN 1: THÔNG TIN CÁ NHÂN Khách hàng Câu 2: Xin vui lòng cho biết giới tính anh/chị  Nam  Nữ NG Câu 3: Xin vui lòng cho biết độ tuổi anh/chị  Dưới 30 tuổi  Từ 30-45 tuổi  Trên 45 tuổi ƯỜ Câu 4: Xin vui lòng cho biết trình độ học vấn anh/chị  Trung cấp Cao đẳng Đại học Sau đại học PHẦN 2: NỘI DUNG KHẢO SÁT TR Anh/chị vui lòng cho biết ý kiến nội dung ( Vui lòng đánh dấu “x” vào thích hợp khơng để hàng trống):  Rất không đồng ý; Không đồng ý; Trung lập;  Đồng ý; Rất đồng ý 88 Mức độ đồng ý KIN HT ẾH UẾ Tiêu chí đánh giá 1.Danh mục đối tượng vay tập trung vào lĩnh vực có số      rủi ro thấp vừa AGRIBANK Chi nhánh tỉnh Quảng Bình triển khai tốt nghiệp vụ toán cho khách hàng Lãi suất cho vay biến động phù hợp với thay đổi thị trường 4.Tài sản bảo đảm tiền vay chủ yếu tài sản có tính khoản cao, dễ trao đổi mua bán Giá trị tài sản chấp tài sản khác thấp nên hạn chế trách nhiệm khách hàng vay vốn ỌC Phương pháp tổ chức thẩm định mang lại hiệu cao                               Trình độ cán thẩm định đáp ứng yêu cầu      Ý thức, trách nhiệm cán ngân hàng tốt      IH Coi trọng việc phân tích lực trả nợ khách hàng 10 Thiên tai, dịch bệnh ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản      ĐẠ xuất kinh doanh khách hàng vay vốn 11 Môi trường kinh tế vĩ mơ (lạm phát, suy thối kinh tế) ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh khách      NG hàng vay vốn 12 Sự xuất ngân hàng nước ngoài, cạnh tranh khốc ƯỜ liệt ngân hàng thương mại      TR XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ GIÚP ĐỠ CỦA QUÝ ANH/CHỊ! 89 KIN HT ẾH UẾ PHỤ LỤC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỐNG KÊ TỪ PHẦN MỀM SPSS 20.0 2.1 Thống kê đối tượng điều tra gioi tinh Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid nu 55 45.8 nam 65 54.2 Total 120 100.0 45.8 45.8 54.2 100.0 100.0 tuoi duoi 30 tuoi 30 -duoi 45 tuoi tren 45 tuoi NG Frequency Cumulative Percent 18.3 18.3 18.3 58 48.3 48.3 66.7 40 33.3 33.3 100.0 100.0 100.0 120 ĐẠ Total trinh Percent Valid Percent Cumulative Percent trung cap 7.5 7.5 7.5 cao dang 16 13.3 13.3 20.8 dai hoc 53 44.2 44.2 65.0 42 35.0 35.0 100.0 120 100.0 100.0 ƯỜ Valid Valid Percent 22 IH Valid Percent ỌC Frequency sau dai hoc TR Total 90 91 NG ƯỜ TR ỌC IH ĐẠ KIN HT ẾH UẾ Anh chị Percent Valid Percent Cumulative KIN HT ẾH UẾ Frequency Percent Nhân viên ngân hàng Valid khách hàng Total 46.7 46.7 46.7 64 53.3 53.3 100.0 120 100.0 100.0 Kết kiểm định independent samples T TEST khách hàng 64 4.25 56 4.32 64 4.13 56 4.16 64 3.61 56 4.05 khách hàng 64 4.19 Nhân viên ngân hàng 56 4.32 khách hàng 64 4.36 56 4.23 64 3.95 56 3.80 64 3.86 56 3.57 64 3.75 56 4.09 ỌC Nhân viên ngân hàng khách hàng Nhân viên ngân hàng khách hàng Nhân viên ngân hàng TR ƯỜ NG ĐẠ danh muc cho vay von tap trung vao linh vuc rui ro tháp va vua Agribank QB trien khai kha tot dich vu toan cho khach hang lai suat cho vay bien dong phu hop theo thi truong tai san dam bao chu yeu la tai san co tinh khoan cao, de trao doi mua ban gia tri tai san the chap thap nen han che trach nhiem vay von phuong thuc to chuc tham dinh mang lai hieu qua cao Coi viec phan tich nang luc tra no cua khach hang trinh can bo tham dinh dap ung yeu cau y thuc trach nhiem cua can bo ngan Group Statistics Anh chị N Mean Nhân viên ngân 56 4.29 hàng IH 2.2 56 Nhân viên ngân hàng khách hàng Nhân viên ngân hàng khách hàng Nhân viên ngân hàng khách hàng Nhân viên ngân hàng 92 khách hàng Nhân viên ngân hàng khách hàng Nhân viên ngân hàng khách hàng 64 3.75 56 3.95 KIN HT ẾH UẾ khách hàng Nhân viên ngân hàng TR ƯỜ NG ĐẠ IH ỌC hang kha tot thien tai dich benh anh huong den san xuat kinh doanh cua khach hang vay von moi truong kinh te anh huong den hoat dong san xuat kinh doanh cua KH vay von su xuat hien cua cac ngan hàng nuoc ngoai canh tranh khoc liet voi cac NHTM nuoc 93 64 4.06 56 4.04 64 3.98 56 3.77 64 3.70 Levene's Test for Equality of Variances F Sig KIN HT ẾH UẾ Independent Samples Test t-test for Equality of Means t df Sig (2- Mean Std Error Difference Difference tailed) Equal variances danh muc cho vay assumed von Equal variances 538 465 not assumed Agribank QB trien Equal variances khai kha tot dich vu assumed 1.247 lai suat cho vay assumed Equal variances not assumed yeu la tai san co tinh khoan cao Equal variances assumed 920 ĐẠ tai san dam bao chu 831 Equal variances not assumed Equal variances chap thap nen han assumed che trach nhiem vay von NG gia tri tai san the 2.596 Equal variances not assumed Equal variances assumed ƯỜ phuong thuc to chuc tham dinh mang lai hieu qua cao 408 Equal variances not assumed TR Coi viec phan tich nang luc tra no cua khach hang Equal variances assumed Equal variances not assumed 038 Difference Lower Upper 036 138 -.238 310 257 113.730 798 036 139 -.239 311 118 145 196 134 -.069 462 1.464 115.109 146 196 134 -.069 462 118 000 551 151 252 851 3.654 117.207 000 551 151 253 850 118 309 -.134 131 -.394 126 109.200 314 -.134 132 -.396 129 118 753 -.038 120 -.276 200 -.319 117.994 751 -.038 119 -.274 198 118 042 279 136 010 548 2.075 118.000 040 279 134 013 545 118 660 -.056 127 -.307 195 -.440 115.356 661 -.056 127 -.307 195 364 3.641 339 Interval of the 797 ỌC Equal variances IH not assumed Confidence 118 266 1.467 toan cho khach Equal variances hang 258 95% 1.021 1.011 110 -.316 524 2.057 846 -.440 94 trinh can bo tham assumed 202 654 dinh dap ung yeu cau Equal variances cua can bo ngan hang kha tot Equal variances assumed 1.437 Equal variances anh huong den san assumed xuat kinh doanh cua Equal variances khach hang vay von not assumed moi truong kinh te Equal variances anh huong den hoat assumed 492 3.148 dong san xuat kinh doanh cua KH vay Equal variances not assumed su xuat hien cua cac Equal variances ngan hàng nuoc assumed ngoai canh tranh khoc liet voi cac not assumed 448 -.473 115 -.471 114 118 045 339 167 008 670 2.038 117.499 044 339 166 010 669 118 551 -.116 194 -.500 268 -.595 113.007 553 -.116 195 -.502 270 118 714 051 140 -.226 328 363 108.257 717 051 141 -.229 332 389 118 698 065 166 -.264 394 391 117.514 696 065 165 -.263 392 367 TR ƯỜ NG ĐẠ IH NHTM nuoc Equal variances 579 148 148 ỌC von -.179 -.179 484 -.598 079 232 230 233 2.029 not assumed 118 117.433 1.208 Equal variances thien tai dich benh 1.203 - not assumed y thuc trach nhiem - KIN HT ẾH UẾ Equal variances 95 ... PGS.TS NGUYỄN VĂN PHÁT Tên đề tài: QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG BÌNH Tính cấp... HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO IH TÍN DỤNG CHO VAY ĐỐI VỚI CÁCDOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐẠ VIỆT NAM- CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG BÌNH... TÁC QUẢN TRI ̣RỦI RO TÍN DỤNG CHO VAY ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIÊP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 34 2.1 Tổng quát ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị rủi ro tín dụng cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ), Quản trị rủi ro tín dụng cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay