Quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên Huế (Luận văn thạc sĩ)

125 2 0
  • Loading ...
1/125 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 14:58

Quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên HuếQuản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên HuếQuản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên HuếQuản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên HuếQuản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên HuếQuản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên HuếQuản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên HuếQuản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên Huế KIN HT ẾH UẾ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGÔ KHOA SANG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ỌC CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ IH CHUYÊN NGÀNH : QUẢN TRỊ KINH DOANH : 60 34 01 02 ĐẠ MÃ SỐ TR ƯỜ NG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS PHÙNG THỊ HỒNG HÀ HUẾ, 2018 KIN HT ẾH UẾ LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập tơi, hồn thành sau q trình học tập nghiên cứu thực tiễn, hướng dẫn PGS.TS Phùng Thị Hồng Hà Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Các lập luận, phân tích, đánh giá đưa quan điểm cá nhân sau q trình nghiên cứu Luận văn khơng chép, khơng trùng lặp với nghiên cứu khoa học công bố TR ƯỜ NG ĐẠ IH ỌC Tác giả luận văn i Ngô Khoa Sang KIN HT ẾH UẾ LỜI CÁM ƠN Để hoàn thành luận văn tốt nghiệp này, bên cạnh nỗ lực cố gắng thân, nhận nhiều quan tâm hướng dẫn tận tình thầy giáo hướng dẫn Qua xin gửi lời cám ơn tới tất người quan tâm giúp đỡ suốt thời gian qua Trước hết xin gửi lời cảm ơn đến Quý thầy cô Trường Đại học Kinh Tế giảng dạy, trang bị kiến thức cần thiết cho suốt thời gian học tập, nghiên cứu đề tài Đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến cô giáo hướng dẫn – PGS.TS Phùng Thị Hồng Hà, người tận tình hướng dẫn tác giả hồn thành luận văn ỌC Đồng thời, xin cám ơn Ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế tạo điều kiện thuận lợi giúp IH đỡ suốt thời gian thực đề tài ĐẠ Tác giả luận văn TR ƯỜ NG Ngô Khoa Sang ii KIN HT ẾH UẾ TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Họ tên học viên : Ngô Khoa Sang Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Niên khóa: 2016-2018 Người hướng dẫn khoa học : PGS.TS Phùng Thị Hồng Hà Tên đề tài: QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM-CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ Tính cấp thiết đề tài Trong năm qua, kinh tế Việt Nam hội nhập sâu rộng vào kinh tế giới tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tài Việt Nam, thị trường tài ngân hàng có nhiều khởi sắc, đánh dấu bước phát triển ỌC lượng lẫn chất hệ thống ngân hàng Việt Nam Với đặc thù kinh doanh lĩnh vực tiền tệ, chắn rủi ro hoạt động kinh doanh ngân hàng điều tránh khỏi Những rủi ro thường đa dạng lẽ hoạt động ngân hàng IH bao gồm nhiều lĩnh vực, liên quan đến nhiều yếu tố khách quan chủ quan kinh tế Tuy nhiên, số nhiều rủi ro tiềm ẩn nêu trên, rủi ro ĐẠ hoạt động tín dụng loại rủi ro lớn có biểu phức tạp Hoạt động tín dụng hoạt động kinh doanh chính, mang lại phần lớn lợi nhuận cho tổ chức tín dụng Trong cấu tín dụng Khách hàng doanh nghiệp NG ln chiếm tỷ trọng 50% tổng số dư tín dụng hầu hết Tổ chức tín dụng Các quy luật kinh tế chứng minh - Lợi nhuận cao rủi ro lớn, mối quan hệ lợi nhuận rủi ro mối quan hệ tỷ lệ thuận Để phát triển ổn định, hạn chế ƯỜ rủi ro mối quan tâm hàng đầu tổ chức tín dụng Do vậy, xác định rủi ro, nguyên nhân rủi ro tìm giải pháp để hạn chế rủi ro tín dụng đặc biệt Khách hàng doanh nghiệp vấn TR đề cấp thiết đặt đòi hỏi phải giải Từ góc độ đó, tơi chọn đề tài: “QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAMiii Phương pháp nghiên cứu KIN HT ẾH UẾ CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ” để nghiên cứu Phương pháp thu thập số liệu phân tích liệu: sử dụng để xây dựng khung phân tích cho đề tài đánh giá tiêu nghiên cứu Kết nghiên cứu Công tác quản trị rủi ro Vietinbank TT Huế số tồn quy trình quy định cho vay, chế độ kiểm tra, kiểm soát, xử lý rủi ro Kết phân tích số liệu cho thấy số tiêu quản lý rủi ro Vietinbank TT Huế nhiều vấn đề cần phải chấn chỉnh đề xuất hướng giải pháp TR ƯỜ NG ĐẠ IH ỌC để hạn chế rủi ro hoạt động tín dụng chi nhánh iv KIN HT ẾH UẾ DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT KHCN : Khách hàng cá nhân KHDN : Khách hàng doanh nghiệp KH : Khách hàng HTTD : Hỗ trợ tín dụng NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại NHCT : Ngân hàng thương mại cổ phần Cơng Thương Việt : Nam (Vietinbank) : Rủi ro tín dụng SXKD : Sản xuất kinh doanh PGD : Phòng giao dịch TMCP : Thương mại cổ phần NHCT : Ngân hàng công thương Vietinbank TT Huế IH ỌC RRTD : Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt ĐẠ : Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế TD : Tín dụng KH : Khách hàng KHBL DNVVN : Khối Bán lẻ NG KBL ƯỜ CHXHCNVN : Khách hàng bán lẻ : Doanh nghiệp vừa nhỏ : Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam : Nợ hạn TSBĐ : Tài sản bảo đảm KTKSNB : Kiểm tra kiểm soát nội TR NQH TDH : Trung dài hạn TSC : Trụ sở CBTD : Cán tín dụng v HĐCTD : Hợp đồng cấp tín dụng KIN HT ẾH UẾ MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CÁM ƠN ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT v MỤC LỤC vi DANH MỤC CÁC BẢNG ix DANH MỤC CÁC HÌNH, BIỂU ĐỒ x PHẦN I: MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài ỌC Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn IH PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN TRỊ RỦI TO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ĐẠ 1.1 Rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng .5 1.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng ngân hàng NG 1.1.3 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng 1.2 Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 15 1.2.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng .15 ƯỜ 1.2.2 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng 16 1.3 Các tiêu phản ánh công tác quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 31 TR 1.3.1 Phân loại nợ 31 1.3.2 Nợ hạn tỷ lệ nợ hạn 32 1.3.3 Nợ xấu tỷ lệ nợ xấu 32 1.3.4 Trích lập dự phòng rủi ro tín dụng 33 vi 1.4 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng số ngân hàng thương mại KIN HT ẾH UẾ nước-thế giới học rút 34 1.4.1 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng số ngân hàng thương mại giới .34 1.4.2 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng số ngân hàng thương mại nước 37 1.4.3 Bài học rút cho Vietinbank TT Huế 39 CHƯƠNG 2: CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2014-2016 42 2.1 Khái quát tình hình hoạt động Vietinbank TT Huế 42 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Vietinbank TT Huế 42 2.1.2 Cơ cấu tổ chức hoạt động Vietinbank TT Huế 43 ỌC 2.1.3 Tình hình lao động Vietinbank TT Huế .45 2.1.4 Hoạt động cho vay Vietinbank TT Huế giai đoạn 2014-2016 47 IH 2.1.5 Kết hoạt động kinh doanh Vietinbank TT Huế 50 2.2 Khái quát hoạt động tín dụng Khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2014-2016 50 2.2.1 Doanh số cho vay KHDN phân theo kỳ hạn, tài sản bảo đảm, mục đích ĐẠ đối tượng 51 2.2.2 Dư nợ KHDN phân theo kỳ hạn, tài sản bảo đảm, mục đích đối tượng 52 2.3 Cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng NG TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2014-2016 55 2.3.1 Các sách quản trị rủi ro tín dụng Vietinbank TT Huế 55 2.3.2 Kết cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Vietinbank TT Huế .69 ƯỜ 2.4 Ý kiến đánh giá chuyên gia công tác quản trị rủi ro tín dụng Khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi TR nhánh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2014-2016 75 2.4.1 Quy mô cấu mẫu điều tra: 75 2.4.2 Đánh giá CBTD nhân tố ảnh hưởng đến cơng tác QTRR tín dụng Khách hàng doanh nghiệp: 76 vii 2.5 Đánh giá chung cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Khách hàng doanh KIN HT ẾH UẾ nghiệp Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2014-2016 80 2.5.1 Kết .80 2.5.2 Hạn chế nguyên nhân 84 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ 91 3.1 Quan điểm, định hướng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế 91 3.2 Một số giải pháp hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế 93 ỌC 3.2.1 Nhóm giải pháp phòng ngừa rủi ro KHDN 93 3.2.2 Nhóm giải pháp hạn chế, giảm thiểu rủi ro .99 IH PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 104 Kết luận 104 Kiến nghị 105 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 107 ĐẠ PHỤ LỤC NG QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN VÀ PHẢN BIỆN BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN TR ƯỜ XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN viii KIN HT ẾH UẾ DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang Bảng 1.1: Tỷ lệ cấp tín dụng loại TSBĐ 17 Bảng 1.2: Các tiêu tài doanh nghiệp 21 Bảng 1.3: Nguy rủi ro khách hàng 23 Bảng 1.4: Xếp hạng doanh nghiệp Moody’s 26 Bảng 1.5: Phân loại khách hàng theo kết chấm điểm xếp hạng 27 Bảng 1.6 Phân loại nợ theo nhóm nợ 32 Bảng 2.1: Tình hình lao động Vietinbank TT Huế giai đoạn 2014-2016 46 Bảng 2.2: Tình hình dư nợ Vietinbank TT Huế giai đoạn 2014-2016 48 ỌC Bảng 2.3: Tình hình lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh giai đoạn 2014-2016 50 Bảng 2.4: Doanh số cho vay KHDN phân theo kỳ hạn, tài sản bảo đảm, mục đích đối tượng giai đoạn 2014-2016 51 IH Bảng 2.5: Dư nợ KHDN phân theo kỳ hạn, tài sản bảo đảm, mục đích đối tượng giai đoạn 2014-2016 53 ĐẠ Bảng 2.6: Kết xếp hạng tín dụng KHDN Vietinbank TT Huế giai đoạn 2014-2016 65 Bảng 2.7: Kết dư nợ theo nhóm nợ Vietinbank TT Huế giai đoạn 2014-2016 .66 NG Bảng 2.8: Kết nợ hạn KHDN Vietinbank TT Huế giai đoạn 2014-201670 Bảng 2.9: Kết nợ xấu KHDN Vietinbank TT Huế giai đoạn 2014-2016 72 ƯỜ Bảng 2.10: Tình hình trích lập dự phòng rủi ro Vietinbank TT Huế giai đoạn 2014-2016 73 Bảng 2.11: Thông tin mẫu điều tra cán công nhân viên ngân hàng 75 TR Bảng 2.12 Đánh giá CBTD nhân tố ảnh hưởng đến cơng tác QTRR 76 tín dụng Khách hàng doanh nghiệp 76 ix - Chi nhánh cần xây dựng hệ thống sở liệu khách hàng tại, KIN HT ẾH UẾ khách hàng tiềm tiếp cận khách hàng xấu Qua CBTD tra cứu thơng tin hồ sơ pháp lý, tình hình kinh doanh, tài cập nhật qua năm giúp tiết kiệm thời gian việc tiếp cận đồng thời tránh việc tiếp cận phải khách hàng không đủ điều kiện vay vốn 3.2.2 Nhóm giải pháp hạn chế, giảm thiểu rủi ro 3.2.2.1 Sử dụng công cụ bảo hiểm bảo đảm tiền vay - Hiện nay, công ty bảo hiểm NHCTVN (VBI) bố trí cán bảo hiểm Chi nhánh Các bên cần tăng cường phối hợp để tư vấn thuyết phục khách hàng mua bảo hiểm tài sản vật chất, TSBĐ chấp Vietinbank TT Huế, nhằm phòng tránh rủi ro có kiện khơng may xảy TSBĐ Ngoài ra, với phần dư nợ khơng có tài sản bảo đảm ỌC KHDN cần yêu cầu khách hàng mua bảo hiểm để đảm bảo nguồn trả nợ cho Chi nhánh xảy rủi ro Điều giảm bớt thiệt hại cho bên có biến cố xảy mà thuận tiện việc tiến hành thủ tục để nhận IH bồi thường thiệt hại cho tài sản khách hàng Để hạn chế rủi ro tín dụng đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc xử lý tài ĐẠ sản bảo đảm, ngân hàng cần: - Chấp hành đầy đủ, nghiêm chỉnh quy định pháp luật bảo đảm tiền vay, từ chối từ đầu TSBĐ không thỏa mãn điều kiện theo quy NG định hành ưu tiên nhận tài sản bảo đảm có giá trị thị trường cao, tính khoản tốt ƯỜ - Khi thẩm định TSBĐ, phải thu thập thông tin tài sản từ nhiều nguồn: Các hồ sơ pháp lý tài sản bên bảo đảm cung cấp, thu thập từ quan chức (cơ quan công chứng, đăng kí giao dịch bảo đảm, cơng ty thẩm định giá, trung TR tâm thơng tin tín dụng ), từ phương tiện thông tin đại chúng hay thông qua vấn khách hàng khảo sát thực tế để có nhìn tổng quan TSBĐ, phục vụ cho việc định nhận TSBĐ 99 - Khi thiết lập biện pháp bảo đảm, Vietinbank TT Huế cần xác định rõ KIN HT ẾH UẾ quyền việc chuyển giao quyền tài sản bảo đảm, giúp cho Chi nhánh dễ dàng xử lý tài sản sau khách hàng bị khả trả nợ - Về thủ tục bảo đảm tiền vay: Cần soạn thảo hợp đồng chấp, hợp đồng cầm cố đầy đủ nội dung theo quy định mẫu biểu soạn thảo hợp đồng Quy định rõ việc nhận xử lý tài sản bảo đảm hợp đồng, thực công chứng, chứng thực đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định pháp luật 3.2.2.2 Phát triển dịch vụ, sản phẩm phái sinh - Theo đánh giá Basel việc ngân hàng mở rộng sản phẩm phái sinh tín dụng coi công cụ giúp phân tán giảm thiểu rủi ro tín dụng Do vậy, NHCTVN nói chung Vietinbank TT Huế nói riêng cần phát triển loại hình nghiệp vụ để ngăn ngừa phân tán rủi ro cho ngân hàng Tuy nhiên, nghiệp vụ phức tạp đòi hỏi phải có nghiên cứu sâu nghiệp vụ, có trình ỌC độ phân tích cao thu thập thông tin chất lượng tốt Sản phẩm phái sinh thường thường áp dụng doanh nghiệp xuất nhập khẩu, có tác dụng IH phương thức bảo hiểm tỷ hợp đồng hoán đổi, hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng quyền chọn ĐẠ - Đối với khoản cho vay ngoại tệ, cần tư vấn khách hàng tham gia hợp đồng quyền chọn, hợp đồng kỳ hạn hay hợp đồng tương lai để đảm bảo doanh nghiệp phát sinh chi phí gia tăng ngồi dự kiến điều kiện tỷ NG giá tăng Ngược lại doanh nghiệp có nguồn thu từ ngoại tệ, cần khuyến khích khách hàng bán cho Chi nhánh, để lãi suất huy động USD thấp tạo điều kiện cho doanh nghiệp vay ngoại tệ thực ƯỜ nhập nguyên vật liệu từ nước thuận lợi 3.2.2.3 Hạn chế giải dứt điểm nợ hạn khoản nợ tồn đọng Cũng giống hoạt động kinh doanh nào, hoạt động tín dụng TR ngân hàng thường xuyên đối mặt với rủi ro vốn Vấn đề đặt Vietinbank TT Huế để ngăn ngừa khoản nợ hạn cần phải giải dứt điểm nợ hạn phát sinh 100 a Hạn chế nợ hạn phát sinh KIN HT ẾH UẾ Để hạn chế nợ hạn, Vietinbank TT Huế cần có biện pháp để theo dõi chặt chẽ tình hình hoạt động khách hàng, nhằm phát sớm khả phát sinh nợ hạn để có biện pháp can thiệp hỗ trợ kịp thời Các biện pháp cụ thể cần thực là: - Thường xun rà sốt khoản nợ nhóm 1, khoản nợ nhóm khách hàng thường xuyên q hạn 10 ngày Thơng qua q trình kiểm tra sử dụng vốn vay, kiểm tra định kỳ, cần thông báo sớm cho khách hàng biết kỳ hạn trả nợ đôn đốc khách hàng trả nợ theo thỏa thuận Tuyệt đối không đợi đến khách hàng bị nợ hạn nhắc nhở, lúc khách hàng không thu xếp đủ nguồn tiền để trả nợ, dẫn đến chuyển nhóm nợ - Để thu hồi nợ gốc lãi đến hạn, Vietinbank TT Huế cần làm tốt công tác quản lý hồ sơ khách hàng cách có hệ thống, thường xuyên theo dõi ỌC dòng tiền khách hàng, để đôn đốc thu hồi nợ kịp thời Khi khách hàng có biểu suy giảm tài chính, tiềm ẩn rủi ro cao, có khả chuyển nhóm nợ IH cao hơn, Chi nhánh cần có biện pháp xử lý kịp thời như: CBTD cần trực tiếp làm việc với khách hàng, tìm hiểu ngun nhân sau đề xuất lãnh đạo phòng BLĐ ĐẠ phương án xử lý thu nợ hay tiếp tục giải ngân, đầu tư vốn sản xuất kinh doanh để tháo gỡ khó khăn cho khách hàng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp thu hồi bảo toàn vốn, đảm bảo khả trả nợ ngân hàng hạn NG - Đối với khách hàng tạm thời gặp khó khăn hoạt động kinh doanh, cần có giải pháp hỗ trợ như: trì cho vay sở nhu cầu chi phí hợp lý; kết nối doanh nghiệp với để tìm nhà cung cấp đầu vào nhà tiêu thụ đầu ƯỜ cho doanh nghiệp; yêu cầu khách hàng bổ sung thêm TSBĐ và/hoặc rút giảm dư nợ, trì dư nợ đảm bảo 100% tài sản; tìm kiếm đối tác lý bớt TSBĐ cần để giảm bớt áp lực trả gốc lãi TR - Khi khoản vay khách hàng có nguy chuyển nhóm nợ, CBTD cần rà sốt lại hồ sơ pháp lý, hồ sơ TSBĐ khách hàng để bổ sung, chỉnh sửa sai sót có, đánh giá lại, phân tích kỹ tình hình sản xuất kinh doanh, tài 101 khách hàng Thực kiểm tra, đánh giá lại trạng, giá trị TSBĐ theo KIN HT ẾH UẾ định kỳ tiến hành phân loại tài sản b Xử lý dứt điểm khoản nợ hạn, nợ xấu, nợ xử lý rủi ro - Lập ban thu hồi nợ, phân công trách nhiệm cho thành viên khoản nợ cụ thể Phân tích chi tiết trường hợp cụ thể dựa đặc thù khách hàng; tích cực bám sát khách hàng, khoản nợ có khả xử lý nhanh phải ưu tiên nguồn lực để xử lý dứt điểm - Trong trường hợp bắt buộc phải xử lý TSBĐ phải thực dựa quy định, văn hướng dẫn có liên quan Ưu tiên xử lý TSBĐ theo phương thức thỏa thuận ghi hợp đồng bảo đảm tiền vay Biện pháp áp dụng khách hàng có thiện chí hợp tác, thủ tục hoàn thiện đầy đủ, giải nhanh, chi phí thấp đảm bảo giá bán cao, từ giảm bớt thiệt hại cho khách hàng lẫn Chi nhánh Có thể hỗ trợ tìm kiếm đối tác mua ỌC lại TSBĐ khách hàng có nợ hạn Đối với khách hàng có nguồn thu cố tình chây ỳ khơng trả nợ, Vietinbank TT Huế cần tiến hành khởi kiện IH tòa án, phối hợp chặt chẽ với quan chức để tiến hành biện pháp kê biên, phát mại tài sản thu hồi nợ theo quy định pháp luật ĐẠ - Vietinbank TT Huế cần đề biện pháp xử lý thích hợp trường hợp tài sản xử lý xong giá thị thu không đủ để thu hồi nợ Về phía khách hàng, phải yêu cầu nhận nợ số thiếu phải cam kết, lập kế NG hoạch trả nợ cụ thể 3.2.2.4 Trích lập dự phòng rủi ro hợp lý, qui định Mục đích việc sử dụng dự phòng để bù đắp tổn thất khoản ƯỜ nợ xấu tổ chức tín dụng, nhằm giảm thiểu ảnh hưởng rủi ro tín dụng NHCTVN nói chung Vietinbank TT Huế nói riêng thực trích lập dự phòng rủi ro theo quy định thơng tư 02/2013/TT-NHNN Chi phí dự phòng chung tăng TR dần qua năm, chứng tỏ quy mơ dư nợ từ Nhóm 1-Nhóm Vietinbank TT Huế ngày tăng Dự phòng cụ thể tăng mạnh năm 2015, đạt 9,03 tỷ đồng, tương ứng tăng 282,63% so với năm 2014 Năm 2016 dự phòng cụ thể 8,73 tỷ, 102 giảm 3,32% so với năm 2015 VietinBank TT Huế cần nghiêm túc thực việc KIN HT ẾH UẾ trích lập sử dụng dự phòng rủi ro theo quy định NHNN cở sở phân loại nợ cách hợp lý, tránh trường hợp trích lập khơng thực chất khoản nợ nhằm mục đích làm đẹp cho số lợi nhuận, khơng phản ánh tình trạng ngân hàng Bởi vậy, việc đẩy mạnh trích lập dự phòng quý năm điều cần thiết, giúp hoạt động tín dụng an tồn chi nhánh tránh cú sốc sụt giảm lợi nhuận vào cuối năm Để hoạt động tín dụng hiệu quả, phát triển bền vững vấn đề cốt lõi thời gian tới, Vietinbank TT Huế cần cân đối mục tiêu lợi nhuận mục tiêu đảm đảo an toàn vốn để chủ động áp dụng biện pháp trích lập dự phòng rủi ro cao so với quy định để dành giúp Chi nhánh ứng phó kịp thời có biến cố TR ƯỜ NG ĐẠ IH ỌC 103 xảy KIN HT ẾH UẾ PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Thứ nhất, luận văn hệ thống hóa vấn đề lý luận rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Trong làm rõ khái niệm rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng Bên cạnh đưa tiêu phản ảnh công tác quản trị rủi ro tín dụng NHTM Ngồi ra, học kinh nghiệm rút từ nước giới NHTM nêu Thứ hai, từ kết phân tích thực trạng quản trị rủi ro tín dụng KHDN Vietinbank TT Huế giai đoạn 2014-2016, cho thấy: ỌC - Nợ hạn (nợ từ nhóm trở lên) năm 2014-2016 là: 0,31 tỷ đồng, 6,34 tỷ đồng 7,52 tỷ đồng Tỷ lệ nợ hạn KHDN/tổng dư nợ Vietinbank Huế dao động từ 0,02%-0,27% IH - Nợ xấu (nợ từ nhóm trở lên) năm 2014-2016 0,31 tỷ đồng, 6,32 tỷ đồng 5,72 tỷ đồng Tỷ lệ nợ xấu KHDN/tổng dư nợ Vietinbank ĐẠ Huế dao động từ 0,02%-0,2% Thực tế năm 2014 2015 dư nợ xấu tương đối cao (phát sinh dư nợ xấu năm 2014: CTCP Khách sạn Hoàng Cung 52,4 tỷ đồng, HTX TMDV Thuận Thành 19,6 tỷ đồng năm 2015: CTCP Trường Sơn NG 22,28 tỷ, CTCP TMDV Thuận An 8,2 tỷ đồng), chiếm tỷ lệ là: 3,56% 1,63% dư nợ khách hàng toàn chi nhánh Tuy nhiên Vietinbank TT Huế phối hợp TSC NHCT bán nợ cho VAMC năm phát sinh dư nợ xấu ƯỜ - Tình hình trích lập dự phòng rủi ro cho thấy mức dự phòng chung tăng dần qua năm 2014-2016 là: 15,2 tỷ đồng, 16,92 tỷ đồng 20,84 tỷ đồng Chứng tỏ quy mô dư nợ Vietinbank TT Huế ngày tăng TR - Vietinbank TT Huế ln đạt mức trưởng tín dụng cao qua năm, bình quân hàng năm 17% nhưng trì được tỉ lệ nợ xấu mức 0,5% Điều cho thấy công tác quản trị RRTD Chi nhánh có kết tích cực qua năm 104 tồn nhiều hạn chế KIN HT ẾH UẾ Thứ 3, sở phân tích thực trạng cơng tác QTRR tín dụng Vietinbank TT Huế giai đoạn 2014-2016, luận văn đề xuất giải pháp nhằm phòng ngừa, hạn chế giảm thiểu rủi ro tín dụng sau: - Nhóm giải pháp phòng ngừa rủi ro KHDN: Hồn thiện nâng cao quy trình quản trị rủi ro tín dụng chi nhánh; Phân tán rủi ro tín dụng; Nâng cao lực đội ngũ cán bộ; Nâng cao khả thu thập, xử lý thông tin xây dựng hệ thống quản lý thông tin khách hàng - Nhóm giải pháp hạn chế giảm thiểu rủi ro: Sử dụng công cụ bảo hiểm bảo đảm tiền vay; Phát triển dịch vụ, sản phẩm phái sinh; Hạn chế giải dứt điểm nợ hạn khoản nợ tồn đọng; Trích lập dự phòng rủi ro hợp lý, quy định Kiến nghị ỌC Để cho giải pháp mà tác giả đề xuất thực được, xin đưa số kiến nghị sau: IH  Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước - NHNN cần thường xuyên thống kê, thu thập thơng tin kinh tế, ngân hàng ĐẠ ngồi nước để đưa phân tích dự báo diễn biến tiền tệ, đặc biệt liên quan đến hoạt động tín dụng để NHTM có cơ sở tham khảo, định hướng phòng ngừa được rủi ro NG - Đổi đại hóa theo tiêu chuẩn quốc tế hệ thống thơng tin tín dụng CIC theo hướng mở rộng để tích hợp phản ánh xác, đầy đủ liệu từ đơn vị ngành ƯỜ - Xây dựng hệ thống báo cáo, hệ thống cung cấp thông tin đồng NHNN với NHTM Điều giúp cho việc tổng hợp số liệu, báo cáo nhanh chóng, xác có tính thống cao ngân hàng TR - Ban hành qui chế sử dụng tiền mặt lưu thông để giảm bớt khối lượng giao dịch tiền mặt kinh tế, giúp ngân hàng kiểm soát vốn vay dễ dàng hơn, góp phần giảm rủi ro cho ngân hàng 105 - Phát triển thị trường bảo hiểm, tạo điều kiện cho ngân hàng hợp tác toàn KIN HT ẾH UẾ diện với đơn vị bảo hiểm, góp phần giúp doanh nghiệp có thói quen tham gia mua bảo hiểm loại tài sản theo quy định bắt buộc mua bảo hiểm nhằm hạn chế tổn thất rủi ro xảy  Kiến nghị với Ngân hàng thương mại cố phần Công thương Việt Nam - Thành lập bộ phận quản trị rủi ro độc lập với phận kinh doanh, thực hiện quản trị rủi ro theo ngành dọc từ TSC xuống chi nhánh, giảm dần mức độ ủy quyền phân cấp theo hàng ngang - Cần xây dựng triển khai bộ phận thẩm định tập trung theo khu vực có đặc điểm chung địa lý kinh tế nhằm theo kịp phát triển mạng lưới hoạt động kinh doanh địa phương Các trung tâm thẩm định Miền (miền Bắc, miền Trung, miền Nam) cơ quan tái thẩm định đề xuất cấp tín dụng trình Giám ỌC đốc/phó Giám đốc khối, Tổng Giám đốc hội đồng tín dụng xem xét phê duyệt phạm vi hạn mức rủi ro được phân quyền - Xây dựng hồn thiện hệ thống quản lý thơng tin tập trung hệ IH thống quản lý thông tin khách hàng, khoản vay, rủi ro hoạt động,… nhằm giúp chi nhánh dễ dàng tiếp cận thông tin khách hàng cách đa chiều, đồng ĐẠ xác - Hồn thiện quy trình, quy định cấp tín dụng theo hướng đáp ứng thơng lệ quốc tế đồng thời phù hợp với đặc thù kinh tế Việt Nam NG - Hoàn thành sớm dự án xây dựng Trường đào tạo phát triển nguồn nhân lực VietinBank thành phố Huế nhằm tạo điều kiện cho việc đào tạo nâng chất lượng đội ngũ cán TR ƯỜ cao 106 thời gian tới KIN HT ẾH UẾ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright (2006), Thông tin bất cân xứng hoạt động tín dụng ngân hàng Việt Nam, Tp.Hồ Chí Minh Nguyễn Đăng Dờn (2009), Quản trị ngân hàng thương mại đại, NXB Phương Đông, Cà Mau Phan Thị Thu Hà (2007), Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại, NXB Đại học Kinh tế Quốc Dân Nguyễn Quang Hiện (2016), “Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Quân Đội” , Luận văn tiến sĩ kinh tế, Học viện hành chính, Hà Nội ỌC Lưu Thị Việt Hoa (2014), “Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam” , Khóa luận tốt nghiệp, Đại học ngoại thương, Hà Nội Nguyễn Minh Kiều (2009), “Nghiệp vụ ngân hàng thương mại”, Nhà xuất IH Thống kê Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN Thừa Thiên Huế (2015), Báo ĐẠ cáo tổng kết, đánh giá kết hoạt động kinh doanh năm 2014, Huế Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN Thừa Thiên Huế (2016), Báo cáo tổng kết, đánh giá kết hoạt động kinh doanh năm 2015, Huế NG Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN Thừa Thiên Huế (2017), Báo cáo tổng kết, đánh giá kết hoạt động kinh doanh năm 2016, Huế 10 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2001), Quyết định 1627/2001/QĐ-NHNN ngày ƯỜ 31/12/2001 ban hành quy chế cho vay tổ chức tín dụng khách hàng, Hà nội 11 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, (2005), Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày TR 20/04/2005, Hà nội 12 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, (2007), Quyết định 18/2007/QĐ-NHNN ngày 25/04/2007, Hà Nội 107 13 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2013), Thông tư 02/2013/TT-NHNN quy định KIN HT ẾH UẾ phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngồi, Hà Nội 14 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2014), Thông tư 09/2014/TT-NHNN sửa đổi bổ sung số điều thông tư 02/2013/TT-NHNN quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Hà Nội 15 Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (2017), Báo cáo thường niên năm 2016, Hà Nội 16 Quốc Hội nước CHXHCNVN, (2010), Luật tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010, Hà Nội ỌC 17 Nguyễn Hải Sản (1996), “Quản trị doanh nghiệp”, Nhà xuất Thống kê 18 Nguyễn Văn Tiến (2005), “Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng” , Nhà IH xuất Thống kê Tiếng Anh ĐẠ 19 Allan Willett (1956), “The Economic Theory of Risk and Insurance”, Philadelphia: University of Pensylvania Press, USA 20 Basel Committee on Banking Supervision (2000), Principal for the NG Management of Credit Risk 21 Cossin, D & Pirotte, H (2011), Advanced credit risk analysis, 2th edn, Financial Engineering ƯỜ 22 Frank Knight (1921), “Risk, Uncertainty and Profit”, Boston: Houghton Mifflin Company, U.S.A 23 HSBC Holdings PLC (2017), Strategic Report 2016, London, UK TR 24 Sumeet Chatterjee (2017), HSBC's pre-tax profit tanks by 62% in 2016, Reuters 25 Schroeck, G (2002), Risk Management and Value Creation in Financial 108 Institutions, Wiley Finance KIN HT ẾH UẾ Website 26 Nguyễn Văn Thắng (2014), Kinh nghiệm từ Ngân hàng Australia mở rộng mạng lưới quản trị rủi ro, https://es-la.facebook.com/notes/kinh-nghiệm-từngân-hàng-australia-về-mở-rộng-mạng-lưới-và-quản-trị-rủi-ro 27 Nguyễn Như Dương (2018), Bài học kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng từ ngân hàng ANZ, https://tapchitaichinh.vn/ kinh-te-vi-mo/bai-hoc-kinh-nghiem- TR ƯỜ NG ĐẠ IH ỌC ve-quan-tri-rui-ro-tin-dung-tu-ngan-hang-anz-131574 109 PHỤ LỤC KIN HT ẾH UẾ PHIẾU ĐIỀU TRA LÃNH ĐẠO VÀ CBCNV CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ Phần tự giới thiệu Kính thưa q ơng/bà, Hiện nay, tơi thực luận văn thạc sỹ trường Đại học Kinh Tế Huế với tên đề tài “QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM-CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ” Để tìm hiểu cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Cơng Thương Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế cách sát thực, cảm ơn mong muốn ông/bà với tư cách lãnh đạo cán nhân viên ngân hàng dành chút thời hoàn tồn giữ kín ỌC gian để đọc điền vào bảng câu hỏi Tất kết điều tra luận văn I Thơng tin cá nhân      ĐẠ NG  ƯỜ  Vị trí anh/chị ngân hàng Ban lãnh đạo (giám đốc, phó  GĐ)  Trưởng phòng, phó trưởng phòng Nhân viên Độ tuổi anh/chị Dưới 30 tuổi  Từ 30-45 tuổi  Trên 45 tuổi  Chuyên ngành đào tạo Tài ngân hàng  Chuyên ngành khác thuộc kinh  tế  TR  IH Trân trọng cảm ơn mong q ơng/bà hợp tác để tơi hồn thành Giới tính anh/chị Nam Nữ Thời gian anh/chị công tác ngân hàng Dưới năm Từ 3-7 năm Trên năm Bằng cấp chuyên môn Trung cấp, cao đẳng Đại học Trên đại học NG ƯỜ TR ỌC IH ĐẠ KIN HT ẾH UẾ KIN HT ẾH UẾ II Nội dung khảo sát Xin anh/chị đánh giá theo mức độ sau cách đánh dấu (x) vào câu trả lời thích hợp: 1: Rất không ảnh hưởng, 2: Không ảnh hưởng, 3: Bình thường, 4: Ảnh hưởng, 5: Rất ảnh hưởng Các yếu tổ gây ảnh hưởng công tác quản trị rủi ro tín dụng Khách hàng doanh nghiệp Yếu tố thuộc công tác thẩm định 1.1 Sự trung thực khách hàng cung cấp thông tin 1.2 Kiểm tra, đối chứng thông tin khách hàng cung cấp môn nghiệp vụ IH Yếu tố thuộc khách hàng ỌC 1.3 Cán tín dụng thiếu kinh nghiệm chưa đào tạo đầy đủ chuyên 2.1 Sản phẩm đầu khách hàng không tiêu thụ 2.2 Khách hàng khơng có thiện chí trả nợ ĐẠ 2.3 Khách hàng sử dụng vốn vay khơng mục đích 2.4 Khách hàng thiếu kiến thức kinh nghiệm sản xuất kinh doanh 2.5 Khách hàng thiếu thông tin thị trường NG Yếu tố thuộc quy trình quy định cho vay 3.1 Quy trình cấp tín dụng ngân hàng rõ ràng, chặt chẽ 3.2 Ngân hàng có phận kiểm tra kiểm sốt tín dụng hoạt động độc lập ƯỜ 3.3 Các khoản vay vốn ngân hàng có tài sản chấp 3.4 Ngân hàng thường xuyên kiểm tra thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh khách hàng Yếu tố thuộc khách quan: thiên tai, môi trường kinh doanh TR 4.1 Giá nguyên liệu đầu vào tăng cao đột biến 4.2 Thiên tai ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh cua khách hàng TR ƯỜ NG ĐẠ IH ỌC KIN HT ẾH UẾ Một lần nữa, xin chân thành cám ơn đóng góp q giá Ơng /Bà ! ... QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM- CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ Tính cấp thiết đề tài Trong năm qua, kinh tế Việt Nam hội nhập... chọn đề tài: “QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAMiii Phương pháp nghiên cứu KIN HT ẾH UẾ CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ” để nghiên... DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ 91 3.1 Quan điểm, định hướng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Công thương
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên Huế (Luận văn thạc sĩ), Quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên Huế (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay