Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Quân đội, chi nhánh Quảng Trị (Luận văn thạc sĩ)

130 6 0
  • Loading ...
1/130 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 14:56

Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Quân đội, chi nhánh Quảng TrịQuản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Quân đội, chi nhánh Quảng TrịQuản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Quân đội, chi nhánh Quảng TrịQuản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Quân đội, chi nhánh Quảng TrịQuản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Quân đội, chi nhánh Quảng TrịQuản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Quân đội, chi nhánh Quảng TrịQuản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Quân đội, chi nhánh Quảng TrịQuản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Quân đội, chi nhánh Quảng TrịQuản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Quân đội, chi nhánh Quảng Trị Ư KIN HT ẾH UẾ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ DƯƠNG THỊ ANH THƯ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG IH ỌC TMCP QUÂN ĐỘI, CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ ĐẠ Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH ỨNG DỤNG Mã số: 8340101 TR ƯỜ NG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: PGS.TS TRỊNH VĂN SƠN Huế, 2018 i KIN HT ẾH UẾ LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Tác giả luận văn TR ƯỜ NG ĐẠ IH ỌC DƯƠNG THỊ ANH THƯ ii KIN HT ẾH UẾ Lời Cảm Ơn Để hoàn thành Luận văn này, nhận quan tâm, giúp đỡ Quý Thầy Cô, bạn bè tập thể Cán nhân viên Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Quảng Trị Tôi xin chân thành cảm ơn Quý Thầy cô Trường Đại học Kinh tế Huế tận tình giảng dạy truyền đạt cho kiến thức quý báu chuyên ngành suốt thời gian tham gia khóa học trường Từ giúp cho kiến thức chun mơn tơi bổ sung nâng cao Đặc biệt, xin trân trọng cảm ơn Thầy giáo PGS TS Trịnh Văn Sơn người trực tiếp hướng dẫn, hết lòng giúp đỡ, chia sẻ, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực giúp tơi hồn thành tốt Luận văn ỌC Nhân đây, cho phép gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Quân Đội, Chi nhánh Quảng Trị, phòng chức năng, đơn vị trực thuộc anh, chị, em bạn bè đồng nghiệp nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện thuận IH lợi cho suốt thời gian học tập thực Luận văn đơn vị Cuối cùng, tơi xin gửi đến tồn thể Q Thầy cô Trường Đại học Kinh tế Huế, ĐẠ Ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Quân Đội, Chi nhánh Quảng Trị, Quý Anh, Chị đồng nghiệp phòng lời chúc sức khỏe hạnh phúc, thành công sống NG Tôi xin chân thành cảm ơn! ƯỜ Tác giả luận văn TR Dương Thị Anh Thư iii KIN HT ẾH UẾ TÓM LƯỢC LUẬN VĂN Họ tên học viên: Dương Thị Anh Thư Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Niên khóa: 2016-2018 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trịnh Văn Sơn Tên đề tài: “Quản trị rủi ro Ngân hàng TMCP Quân Đội, Chi nhánh tỉnh Quảng Trị” Tính cấp thiết đề tài Trong hoạt động kinh doanh NHTM, hoạt động tín dụng ln tiềm ẩn nhiều rủi ro cao Rủi ro từ hoạt động tín dụng vấn đề quan tâm ngân hàng hoạt động kinh doanh nhằm hướng tới mục tiêu kinh doanh hiệu MB Quảng Trị quan tâm thực biện pháp nhằm hạn chế ỌC kiểm soát rủi ro lĩnh vực quan trọng Nhận thức tầm quan trọng vấn đề quản trị rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh ngân hàng, sở kiến thức tích lũy, tìm hiểu, trải nghiệm thực tế q trình IH cơng tác Ngân hàng TMCP Qn Đội – Chi nhánh Quảng Trị, lựa chọn đề tài nghiên cứu: “Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh ĐẠ Quảng Trị” để nghiên cứu luận văn tốt nghiệp Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp thu thập số liệu, tài liệu: Được sử dụng để xây dựng khung phân NG tích cho đề tài Phương pháp thu thập, điều tra, phân tích số liệu: Được sử dụng để đánh giá tiêu nghiên cứu Kết nghiên cứu ƯỜ Luận văn hệ thống hóa lý luận rủi ro tín dụng NHTM; Đánh gía thực trạng quản trị rủi ro tín dụng MB Quảng Trị, từ đó, rút ưu điểm, tồn hạn chế công tác quản trị rủi ro ngân hàng TR Luận văn đề xuất số giải pháp vừa mang tính tổng thể, toàn diện, đồng thời xác định giải pháp có tính cấp bách nhằm hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Quân Đội- Chi nhánh tỉnh Quảng Trị iv : Ban lãnh đạo BP HTQHKH : Bộ phận hỗ trợ quan hệ khách hàng CVQHKH : Chuyên viên quan hệ khách hàng CVHT : Chuyên viên hỗ trợ CBTD : Cán tín dụng HTXHTDNB : Hệ thống xếp hạng tín dụng nội NHTM : Ngân hàng thương mại NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại MB : MB Quảng Trị Tên giao dịch tiếng Anh Ngân hàng TMCP Quân đội Ngân hàng TMCP Quân Đội Chi nhánh Quảng Trị ĐẠ TCTD : ỌC BLĐ IH KIN HT ẾH UẾ DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT : Tổ chức tín dụng : Thương mại cổ phần TSĐB : Tài sản đảm bảo TCKT : Tổ chức kinh tế RRTD : Rủi ro tín dụng TR ƯỜ NG TMCP v KIN HT ẾH UẾ MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA i LỜI CAM ĐOAN ii LỜI CẢM ƠN iii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT v MỤC LỤC vi DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ ix DANH MỤC BIỂU ĐỒ x ĐẶT VẤN ĐỀ ỌC Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu IH Phương pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn ĐẠ PHẦN II NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NG 1.1 Tín dụng rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 1.2 Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 12 1.3 Nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 24 ƯỜ 1.4 Thực tiễn kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng số ngân hàng giới Việt Nam 27 Tóm tắt chương 33 TR CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI, CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ 34 2.1 Tổng quan ngân hàng quân đội, Chi nhánh Quảng Trị (MB Quảng Trị) 34 vi 2.2 Đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng Quân đội, Chi KIN HT ẾH UẾ nhánh Quảng Trị 41 2.3 Ý kiến đánh giá công tác quản trị rủi ro tín dụng cán Ngân hàng Quân đội – Chi nhánh quẢng Trị 60 2.4 Đánh giá chung thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh Ngân hàng Quân đội Quảng Trị .73 Tóm tắt chương 82 CHƯƠNG III: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ 83 3.1 Định hướng phát triển quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh Ngân hàng Quân đội Quảng Trị 83 3.2 Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh ỌC ngân hàng Quân đội Quảng Trị 84 Tóm tắt chương 93 IH Phần III: KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN .94 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .99 ĐẠ PHỤ LỤC .101 QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN NG NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN VÀ PHẢN BIỆN GIẢI TRÌNH SỬA ĐỔI LUẬN VĂN TR ƯỜ XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN vii KIN HT ẾH UẾ DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Tình hình nhân MB Quảng Trị từ năm 2015 đến năm 2017 .37 Bảng 2.2: Kết hoạt động MB Quảng Trị, từ năm 2015 đến năm 2017 37 Bảng 2.3: Tình hình huy động vốn MB Quảng Trị , 2015 - 2017 39 Bảng 2.4: Qui mơ cấu tín dụng theo kỳ hạn MB Quảng Trị giai đoạn 2015-2017 41 Bảng 2.5: Qui mô cấu tín dụng theo đối tượng khách hàng 43 Bảng 2.6: Qui mơ, cấu tín dụng theo ngành nghề tài sản đảm bảo 45 Bảng 2.7: So sánh tiêu dư nợ tín dụng, nợ hạn, nợ xấu ngân hàng địa bàn Quảng Trị 46 Nợ hạn MB Quảng Trị, giai đoạn 2015-2017 50 Bảng 2.9: Tình hình nợ xấu MB Quảng Trị giai đoạn từ 2015 – 2017 .53 Bảng 2.10: Tình hình dư nợ phân theo tài sản bảo đảm MB Quảng Trị Giai ỌC Bảng 2.8: đoạn 2015 – 2017 .55 Phân loại nợ MB doanh nghiệp 56 Bảng 2.12: Phân loại nợ theo điều - QĐ 493 59 Bảng 2.13: Phân loại nợ theo điều - QĐ 493 59 Bảng 2.14 Đặc điểm đối tượng khảo sát (là cán nhân viên MB Quảng Trị) ĐẠ IH Bảng 2.11: điều tra năm 2017 60 Đặc điểm trình độ chuyên ngành đào tạo cán nhân viên NG Bảng 2.15 MB Quảng Trị, 2017 62 Bảng 2.16 Công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cán nhân ƯỜ viên MB Quảng Trị 62 Đánh giá ĐTKS nhân tố “ Nguyên nhân khách quan” 63 Bảng 2.18 Đánh giá ĐTKS nhân tố” Nguyên nhân từ phía khách hàng” 65 Bảng 2.19 Đánh giá ĐTKS nhân tố” Nguyên nhân từ phía Ngân hàng” 68 Bảng 2.20 Đánh giá ĐTKS nhân tố” Hoạt động QTRR Ngân hàng” 70 TR Bảng 2.17 viii KIN HT ẾH UẾ DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Quy trình tín dụng NHTM 26 Sơ đồ 2.1: Sơ đồ cấu tổ chức MB Quảng Trị .35 Sơ đồ 2.2: Mơ hình quản trị rủi ro tín dụng MB Quảng Trị 47 TR ƯỜ NG ĐẠ IH ỌC Sơ đồ 2.3: Sơ đồ nhận diện RRTD 48 ix KIN HT ẾH UẾ DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1 Nợ hạn tỷ lệ nợ hạn từ 2015 đến 2017 .50 Biểu đồ 2.2 Nợ nhóm tổng nợ xấu MB Quảng Trị .51 TR ƯỜ NG ĐẠ IH ỌC giai đoạn 2015 – 2017 .51 x 48 100,0 100,0 TDCM KIN HT ẾH UẾ Total Valid Percent Frequency Percent Valid Đại học Cumulative Percent 11 22,9 22,9 22,9 Sau đại học 37 77,1 77,1 100,0 Total 48 100,0 100,0 DAOTAO Frequency Percent Valid Thường xuyên Valid Percent Cumulative Percent 50,0 50,0 50,0 Thỉnh thoảng 22 45,8 45,8 95,8 Chưa lần 4,2 4,2 100,0 48 100,0 100,0 TR ƯỜ NG ĐẠ IH Total ỌC 24 KIN HT ẾH UẾ PHỤ LỤC THỐNG KÊ MÔ TẢ CÁC BIẾN Nguyên nhân khách quan Statistics c1.1 N Valid c1.2 c1.3 48 48 0 Mean 3.40 3.46 Median 3.00 4.00 48 48 0 3.65 3.73 4.00 4.00 ỌC Missing c1.4 c1.1 Valid hoan toan khong dong y binh thuong dong y Percent Valid Percent Percent 4.2 4.2 4.2 12.5 12.5 16.7 19 39.6 39.6 56.2 13 27.1 27.1 83.3 16.7 16.7 100.0 48 100.0 100.0 c1.2 Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent hoan toan khong dong y 6.2 6.2 6.2 khong dong y 10.4 10.4 16.7 15 31.2 31.2 47.9 TR Valid ƯỜ Total NG hoan toan dong y ĐẠ khong dong y IH Frequency Cumulative binh thuong 17 35.4 35.4 83.3 16.7 16.7 100.0 100.0 100.0 hoan toan dong y Total 48 KIN HT ẾH UẾ dong y c1.3 Cumulative Frequency Valid Percent hoan toan khong dong y khong dong y binh thuong 13 dong y 23 hoan toan dong y Total 48 Valid Percent Percent 2.1 2.1 2.1 8.3 8.3 10.4 27.1 27.1 37.5 47.9 47.9 85.4 14.6 14.6 100.0 100.0 100.0 ỌC c1.4 Frequency hoan toan khong dong y khong dong y dong y hoan toan dong y Valid Percent Percent 2.1 2.1 2.1 12.5 12.5 14.6 10 20.8 20.8 35.4 19 39.6 39.6 75.0 12 25.0 25.0 100.0 48 100.0 100.0 NG Total ĐẠ binh thuong Percent IH Valid Cumulative TR ƯỜ Nguyên nhân từ phía khách hàng N Valid Missing Mean Statistics c2.1 c2.2 c2.3 c2.4 c2.5 48 48 48 48 48 0 0 3.38 3.52 3.56 4.10 3.60 Statistics N Valid c2.2 c2.3 48 48 0 Mean 3.38 3.52 Median 3.00 3.00 Missing c2.1 Frequency Valid khong dong y binh thuong 29 dong y 11 48 48 0 3.56 4.10 3.60 4.00 4.00 4.00 Total 48 Valid Percent Cumulative Percent 6.2 6.2 6.2 60.4 60.4 66.7 22.9 22.9 89.6 10.4 10.4 100.0 ỌC c2.5 48 Percent hoan toan dong y c2.4 KIN HT ẾH UẾ c2.1 100.0 100.0 IH c2.2 Frequency khong dong y binh thuong dong y Valid ƯỜ Total NG hoan toan dong y khong dong y TR binh thuong dong y hoan toan dong y Total Valid Percent Cumulative Percent 4.2 4.2 4.2 26 54.2 54.2 58.3 13 27.1 27.1 85.4 14.6 14.6 100.0 48 100.0 100.0 ĐẠ Valid Percent c2.3 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 10.4 10.4 10.4 17 35.4 35.4 45.8 20 41.7 41.7 87.5 12.5 12.5 100.0 48 100.0 100.0 c2.3 khong dong y Percent binh thuong 17 dong y 20 hoan toan dong y c2.4 Frequency 10.4 10.4 10.4 35.4 35.4 45.8 41.7 41.7 87.5 12.5 12.5 100.0 Percent khong dong y binh thuong dong y 23 hoan toan dong y 16 Total 48 Cumulative Percent Valid Percent 4.2 4.2 4.2 14.6 14.6 18.8 47.9 47.9 66.7 33.3 33.3 100.0 100.0 100.0 ỌC Valid Cumulative Percent Valid Percent KIN HT ẾH UẾ Frequency c2.5 Valid khong dong y dong y hoan toan dong y NG Valid Percent Percent 8.3 8.3 8.3 17 35.4 35.4 43.8 21 43.8 43.8 87.5 12.5 12.5 100.0 48 100.0 100.0 ĐẠ binh thuong Total Percent IH Frequency Cumulative N ƯỜ Nguyên nhân từ phía ngân hàng Valid c3.1 Statistics c3.2 c3.3 c3.4 c3.5 48 48 48 48 48 0 0 Mean 3.58 3.52 3.52 3.46 3.46 Median 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 TR Missing c3.1 Frequency Percent hoan toan khong dong y khong dong y binh thuong 13 dong y 14 hoan toan dong y 12 Total 48 Valid Percent Percent 2.1 2.1 2.1 16.7 16.7 18.8 27.1 27.1 45.8 29.2 29.2 75.0 25.0 25.0 100.0 100.0 100.0 ỌC Valid KIN HT ẾH UẾ Cumulative c3.2 Valid hoan toan khong dong y binh thuong dong y hoan toan khong dong y TR Valid ƯỜ Total NG hoan toan dong y ĐẠ khong dong y khong dong y binh thuong IH Frequency Cumulative Percent Valid Percent Percent 4.2 4.2 4.2 2.1 2.1 6.2 27 56.2 56.2 62.5 12.5 12.5 75.0 12 25.0 25.0 100.0 48 100.0 100.0 c3.3 Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 8.3 22 45.8 45.8 54.2 13 27.1 27.1 81.2 18.8 18.8 100.0 100.0 100.0 hoan toan dong y Total 48 KIN HT ẾH UẾ dong y c3.4 Cumulative Frequency hoan toan khong dong y khong dong y binh thuong 21 dong y 10 hoan toan dong y 10 Total 48 Valid Percent Percent 2.1 2.1 2.1 12.5 12.5 14.6 43.8 43.8 58.3 20.8 20.8 79.2 20.8 20.8 100.0 100.0 100.0 ỌC Valid Percent c3.5 Valid Percent IH Frequency khong dong y dong y hoan toan dong y 12.5 12.5 12.5 22 45.8 45.8 58.3 12 25.0 25.0 83.3 16.7 16.7 100.0 48 100.0 100.0 NG Total Valid Percent ĐẠ binh thuong Cumulative Percent ƯỜ Hoạt động quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng c4.1 N Valid Missing TR Mean Median Statistics c4.2 c4.3 c4.4 c4.5 c4.6 c4.7 c4.8 c4.9 48 48 48 48 48 48 48 48 48 0 0 0 0 3.56 3.50 3.44 3.48 3.50 3.42 3.42 3.44 3.54 3.00 4.00 3.00 3.00 3.50 3.00 3.00 3.00 4.00 c4.1 Valid khong dong y Percent binh thuong 25 dong y hoan toan dong y 12 Total 48 c4.2 Frequency Valid khong dong y binh thuong 20 dong y 23 hoan toan dong y Total 8.3 8.3 52.1 52.1 60.4 14.6 14.6 75.0 25.0 25.0 100.0 100.0 100.0 Valid Percent Cumulative Percent 6.2 6.2 6.2 41.7 41.7 47.9 47.9 47.9 95.8 4.2 4.2 100.0 100.0 100.0 ỌC 48 Cumulative Percent 8.3 Percent Valid Percent KIN HT ẾH UẾ Frequency c4.3 Valid khong dong y hoan toan dong y 6.2 6.2 22 45.8 45.8 52.1 22 45.8 45.8 97.9 2.1 2.1 100.0 48 100.0 100.0 c4.4 Cumulative khong dong y Percent Valid Percent Percent 4.2 4.2 4.2 binh thuong 23 47.9 47.9 52.1 dong y 21 43.8 43.8 95.8 TR ƯỜ Frequency Valid Percent 6.2 NG Total Valid Percent ĐẠ binh thuong dong y Percent IH Frequency Cumulative 4.2 4.2 100.0 48 100.0 100.0 hoan toan dong y Total c4.5 Cumulative Valid khong dong y Percent binh thuong 21 dong y 21 hoan toan dong y Total Valid Percent Percent KIN HT ẾH UẾ Frequency 48 c4.6 6.2 6.2 6.2 43.8 43.8 50.0 43.8 43.8 93.8 6.2 6.2 100.0 100.0 100.0 Cumulative Frequency Valid khong dong y Percent binh thuong 26 dong y 18 hoan toan dong y Total 4.2 4.2 4.2 54.2 54.2 58.3 37.5 37.5 95.8 4.2 4.2 100.0 100.0 100.0 ỌC 48 Percent Valid Percent IH c4.7 Frequency hoan toan khong dong y khong dong y binh thuong dong y ĐẠ Valid NG ƯỜ TR Valid Percent Valid Percent Percent 2.1 2.1 2.1 4.2 4.2 6.2 23 47.9 47.9 54.2 20 41.7 41.7 95.8 4.2 4.2 100.0 48 100.0 100.0 hoan toan dong y Total Cumulative c4.8 Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent hoan toan khong dong y 2.1 2.1 2.1 khong dong y 4.2 4.2 6.2 22 45.8 45.8 52.1 binh thuong 21 43.8 43.8 95.8 4.2 4.2 100.0 100.0 100.0 hoan toan dong y Total 48 c4.9 KIN HT ẾH UẾ dong y Cumulative Frequency Valid khong dong y Percent binh thuong 22 dong y 23 hoan toan dong y 48 IH ĐẠ NG ƯỜ TR Percent 2.1 2.1 2.1 45.8 45.8 47.9 47.9 47.9 95.8 4.2 4.2 100.0 100.0 100.0 ỌC Total Valid Percent Bảng đánh giá ĐTKS nhân tố STT 1.1 1.2 1.3 1.4 KIN HT ẾH UẾ Mức độ ảnh hưởng (%) Hồn tồn Khơng Bình khơng đồng ý thường đồng ý Các nhân tố Nguyên nhân khách quan Thiên tai, dịch bệnh ảnh hưởng đến tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh khách hàng Tác động môi trường kinh tế vĩ mơ: lạm phát, suy thối, kinh tế Thơng tin đầu vào cơng tác thẩm định thiếu mức độ tin cậy chưa cao Thiếu sở tham chiếu định giá tài sản đảm bảo Tính khoản tài sản thấp Đồng ý Hồn tồn đồng ý Giá trị trung bình 4.2 12.5 39.6 27.1 16.7 3.4 6.2 10.4 31.2 35.4 16.7 3.46 2.1 8.3 27.1 47.9 14.6 3.65 2.1 12.5 20.8 39.6 25 3.73 6.2 60.4 22.9 10.4 3.38 4.2 54.2 27.1 14.6 3.52 10.4 35.4 41.7 12.5 3.56 4.2 14.6 47.9 33.3 4.1 8.3 35.4 43.8 12.5 3.6 Ngun nhân từ phía ngân hàng 3.1 Trình độ nghiệp vụ cán yếu, việc tổ chức đào tạo không thường xuyên kịp thời 2.1 16.7 27.1 29.2 25 3.58 3.2 Công tác thẩm định lực khách hàng dự án vay vốn chưa tuân theo quy định 4.20 2.1 56.2 12.5 25 3.52 3.3 Chưa thật liệt công tác xử lý nợ tiềm ẩn, nợ hạn 4.2 4.2 45.8 27.1 18.8 3.52 Chế độ đãi ngộ chưa thỏa đáng, khối lượng công việc nhiều Việc kiểm tra sử dụng vay vốn chưa thường xuyên, không phát sớm dấu phát sinh rủi ro 2.1 12.5 43.8 20.8 20.8 3.46 12.5 45.8 25 16.7 3.46 8.3 52.1 14.6 25 3.56 6.2 41.7 47.9 4.2 3.5 6.2 45.8 45.8 2.1 3.44 3.4 3.5 II 4.1 4.2 4.3 IH ĐẠ NG 2.4 Hoạt động quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng Ngân hàng có áp dụng mơ hình để phân tích đo lường rủi ro tín dụng Ngân hàng có xây dựng chiến lược, sách quản trị rủi ro tín dụng có điều chỉnh hàng năm theo chiến lược kinh doanh ƯỜ 2.3 TR 2.1 2.2 ỌC 2.5 Nguyên nhân từ phía khách hàng Khách hàng khơng nắm bắt đầy đủ thông tin thị trường đối thủ cạnh tranh Năng lực quản lý sản xuất kinh doanh yếu Khách hàng sử dụng vốn khơng mục đích vay vốn Khách hàng cố tình trì hỗn, gây khó khăn cho việc kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay, tình hình sản xuất kinh doanh Khách hàng khơng có thiện chí trả nợ, cố tình chiếm dụng vốn Quy trình tín dụng xây dựng đầy đủ thực chặt chẽ 4.4 Các vay vốn ngân hàng có tài sản chấp cơng tác thẩm định tài sản chấp đảm bảo chất lượng 4.5 Hệ thống chấm điểm xếp hạng tín dụng nội đánh giá xác tình hình khách hàng 6.2 43.8 4.6 Ngân hàng có phận kiểm sốt chất lượng tín dụng hoạt động độc lập 4.2 2.1 4.8 Ngân hàng thường xuyên kiểm tra thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh khách hàng Cơng tác trích lập dự phòng rủi ro quy định, sử dụng dự phòng để bù đắp nợ bị tổn thất có hiệu 4.9 Ngân hàng chủ động phối hợp, hỗ trợ khách hàng công tác khắc phục nợ hạn 47.9 43.8 4.2 3.48 43.8 6.2 3.5 54.2 37.5 4.2 3.42 4.2 47.9 41.7 4.2 3.42 2.1 4.2 45.8 43.8 4.2 3.44 2.1 45.8 47.9 4.2 3.54 KIN HT ẾH UẾ 4.2 ƯỜ NG ĐẠ IH ỌC (Nguồn xử lý số liệu với SPPS) TR 4.7 PHỤ LỤC 4: CÁC NGUYÊN TẮC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TR ƯỜ NG ĐẠ IH ỌC KIN HT ẾH UẾ Thiết lập môi trường tín dụng thích hợp - Nguyên tắc 1: Phê duyệt xem xét chiến lược RRTD theo định kỳ, xem xét vấn đề như: mức độ rủi ro chấp nhận được, mức độ khả sinh lời - Nguyên tắc 2: Thực chiến lược sách tín dụng Xây dựng sách tín dụng Xây dựng quy trình thủ tục cho khoản vay riêng lẻ tồn danh mục tín dụng nhằm xác định, đánh giá, quản lý kiểm soát rủi ro tín dụng - Nguyên tắc 3: Xác định quản lý rủi ro tín dụng tất sản phẩm hoạt động, đảm bảo sản phẩm hoạt động trải qua đầy đủ thủ tục, quy trình kiểm sốt thích hợp phê duyệt đầy đủ Hoạt động theo quy trình cấp tín dụng hợp lý - Nguyên tắc 4: Tiêu chuẩn cấp tín dụng đầy đủ gồm có: hiểu biết người vay, mục tiêu cấu tín dụng, nguồn tốn - Nguyên tắc 5: Thiết lập hạn mức tín dụng tổng quát cho khách hàng riêng lẻ, nhóm khách hàng vay có liên quan với nhau, ngồi bảng cân đối kế tốn - Ngun tắc 6: Có quy trình rõ rang thiết lập cho việc phê duyệt khoản tín dụng mới, gia hạn khoản tín dụng có - Ngun tắc 7: Việc cấp tín dụng cần phải dựa sở giao dịch thương mại thông thường, quản lý chặt chẽ khoản vay doanh nghiệp cá nhân có liên quan, làm giảm bớt rủi ro cho vay bên có liên quan Duy trì quy trình quản lý, đánh giá kiểm sốt tín dụng có hiệu - Nguyên tắc 8: Áp dụng quy trình quản lý tín dụng có hiệu đầy đủ danh mục tín dụng - Ngun tắc 9: Có hệ thống kiểm sốt điều kiện liên quan đến khoản tín dụng riêng lẻ, đánh giá tính đầy đủ khoản dự phòng rủi ro tín dụng - Ngun tắc 10: Xây dựng sử dụng hệ thống đánh giá rủi ro nội Hệ thống đánh giá cần phải quán với hoạt động ngân hàng - Nguyên tắc 11: Hệ thống thông tin kỹ thuật phân tích giúp Ban quản lý đánh giá rủi ro tín dụng cho hoạt động bảng cân đối kế tốn, cung cấp thơng tin cấu thành phần danh mục tín dụng bao gồm việc phát tập trung rủi ro TR ƯỜ NG ĐẠ IH ỌC KIN HT ẾH UẾ - Ngun tắc 12: Có hệ thống nhằm kiểm sốt cấu tổng thể danh mục tín dụng, chất lượng danh mục tín dụng - Nguyên tắc 13: Xem xét ảnh hưởng thay đổi điều kiện kinh tế xảy tương lai tình trạng khó khăn đánh giá danh mục tín dụng Đảm bảo quy trình kiểm sốt đầy đủ rủi ro tín dụng - Nguyên tắc 14: Thiết lập hệ thống xem xét tín dụng độc lập liên tục, cần thông báo kết đánh giá cho Hội đồng quản trị Ban quản lý cấp cao - Ngun tắc 15: Quy trình cấp tín dụng cần phải theo dõi đầy đủ, cụ thể: Việc cấp tín dụng phải tuân thủ với tiêu chuẩn thận trọng, thiết lập kiểm soát nội bộ, vi phạm sách, thủ tục hạn mức tín dụng báo cáo kịp thời - Nguyên tắc 16: Có hệ thống quản lý khoản tín dụng có vấn đề PHỤ LỤC 5: Phân loại nhóm nợ mức trích lập dự phòng rủi ro Mơ tả nội dung Nhóm (Nợ đủ tiêu chuẩn) Nhóm (Nợ cần ý) Tỷ lệ trích lập rủi ro KIN HT ẾH UẾ Xếp loại Là khoản nợ hạn 10 ngày đánh giá có khả thu hồi đầy đủ nợ gốc lãi Là khoản nợ hạn từ 10 đến 90 ngày, nợ điều chỉnh kỳ hạn trả nợ lần đầu Nhóm Là khoản nợ hạn từ 91 ngày đến (Nợ tiêu 180 ngày, nợ gia hạn nợ lần đầu, nợ chuẩn) (%) 20 miễn giảm lãi Là khoản nợ hạn từ 181 ngày đến 360 ngày, nợ cấu lại thời hạn trả (Nợ nghi ngờ) nợ lần đầu hạn 90 ngày, nợ ỌC Nhóm 50 IH cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai Là khoản nợ hạn 360 ngày, nợ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu ĐẠ Nhóm (Nợ có khả hạn 90 ngày, nợ cấu lại thời vốn) hạn trả nợ lần thứ hai bị hạn, nợ TR ƯỜ NG cấu lại lần 100 ... TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI, CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ 34 2.1 Tổng quan ngân hàng quân đội, Chi nhánh Quảng Trị (MB Quảng Trị) 34 vi 2.2 Đánh giá thực trạng quản trị rủi. .. tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP TR - Quân đội, Chi nhánh Quảng trị (MB Quảng Trị) , giai đoạn 2015-2017 - Đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng. .. trị rủi ro tín dụng ngân hàng Quân đội, Chi KIN HT ẾH UẾ nhánh Quảng Trị 41 2.3 Ý kiến đánh giá công tác quản trị rủi ro tín dụng cán Ngân hàng Quân đội – Chi nhánh quẢng Trị
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Quân đội, chi nhánh Quảng Trị (Luận văn thạc sĩ), Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Quân đội, chi nhánh Quảng Trị (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay