Phiểu tự đánh giá BDTX MN 33 2019

14 19 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 14:51

phiếu tự đánh giá BDTX modun Mn25, bài tập thu hoạch dựa trên điều kiện thực tế và phương pháp dạy học mới nhất hiện nay, mọi người có thể tham khảo và tải về làm tư liệu cho cá nhân khi làm hồ sơ về bồi dưỡng thường xuyên ở đơn vị mình. Tài liệu dựa trên hình thức tham khảo nên mọi người có thể đống góp thêm ý kiến để chúng ta cùng chia sẽ những thông tin dạy học cùng với nhau để có một kho tàng kiến thức và tư liệu đầy đủ hơn . Mọi người có thông tin liên hệ thì liên hệ vào mục tin nhắn cho em, hoặc cần tài liệu về montessori thì cú liên hệ với mình nhé. Phiếu tự nhận xét đánh giá bồi dưỡng thường xuyên mô đun 25 mầm non, bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên mô đun MN 25 PHIẾU TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ BDTX NỘI DUNG 3: MN 33: ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC MẦM NON Năm học: 2018 – 2019 I Các hình thức đánh giá phát triển trẻ - Đánh giá phát triển trẻ nội dung độc lập chương trình GDMN Đây trình theo dõi, thu thập thơng tin cách chủ động, có hệ thống, đáng tin cậy tiến trẻ phân tích liệu thu thập để làm sở đưa định hành động thích hợp nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ Mục đích đánh giá - Xác định nhu cầu, húng thú, khả tiến trẻ để lựa chọn nội dung, thiết kế hoạt động giáo dục phù hợp Phát điểm mạnh, điểm yếu trẻ để điều chỉnh biện pháp chăm sóc, giáo dục phù hợp với cá nhân trẻ nhằm thúc đẩy phát triển toàn diện trẻ, chuẩn bị tâm cho trẻ vào học lớp Một tiểu học Nội dung đánh giá Đánh giá phát triển trẻ tuổi gồm nội dung: Đánh giá phát triển thể chất Đánh giá phát triển nhận thức Đánh giá phát triển ngôn ngữ Đánh giá phát triển tình cảm- kĩ xã hội (TC- KNXH) Đánh giá phát triển thẩm mĩ (nội dung lồng ghép vào nội dung phát triển thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, TC - KNXH) Hình thức, nội dung, cách thức đánh giá ghi chép kết đánh giá phát triến trẻ - Đánh giá phát triển trẻ chủ yếu giáo viên tiến hành q trình chăm sóc, giáo dục trẻ Hoạt động cán quản lí giáo dục (Bộ, sở, Phòng Giáo dục Đào tạo, Ban Giám hiệu nhà trường) tiến hành với mục đích cụ thể khác hướng đến mục đích chung nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục để giúp trẻ phát triển Có ba hình thức đánh giá phát triển trẻ: - Đánh giá tình hình trẻ ngày - Đánh giá phát triển trẻ sau ý để giáo dục trẻ mẫu giáo đánh giá phát triển trẻ theo tháng trẻ nhà trẻ (sau gọi tất đánh giá theo chủ đề) - Đánh giá phát triển trẻ cuối độ tuổi (sau năm học) - Đánh giá trẻ ngày trình theo dõi diễn biến trạng thái tâm- sinh lí ngày trẻ thơng qua hoạt động ăn, ngủ, vui chơi, học tập nhằm phát biểu tích cực tiêu cực trẻ, sở phân tích, xác định ngun nhân để có giải pháp kịp thời điều chỉnh việc tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ hay lựa chọn điều kiện, biện pháp chăm sóc, giáo dục trẻ phù hợp Nội dung đánh giá cụ thể: - Những biểu tình trạng sức khoẻ trẻ; - Trạng thái cám xúc, thái độ, hành vi trẻ; - Kiến thức kĩ trẻ thể hoạt động cụ thể - Dựa kết đánh giá ngày, giáo viên xác định trẻ cần lưu ý đặc biệt, đề xuất nội dung, hình thức tổ chức hoạt động phù hợp để giúp trẻ tiến Cách thức đánh giá: - Đối với hình thức đánh giá tình hình trẻ ngày, phương pháp sử dụng có hiệu quả, dễ thực phương pháp quan sát trẻ qua hoạt động diễn ngày trao đổi với phụ huynh - Ví dụ: Trẻ ăn có ngon khơng, ngủ có n giấc khơng?; trẻ có thối mái, hứng thú, tích cực hoạt động vui chơi, học tập không? kiện đặc biệt xảy ngày trẻ? (trẻ bị đau bị ngã, cắn nhau; trẻ khơng nhìn thấy rõ vật ngồi xa; trẻ nói thêm câu, từ ngữ mới; trẻ không phát âm từ đó; trẻ vẽ tranh đặc biệt; trẻ biểu cảm xúc thái dằn, đập phá, gào thét lâu hay u ê, ngồi chỗ không giao tiếp ) Kết đánh giá ngày ghi vào nhật kí lớp sổ kế hoạch giáo dục nhận định chung vấn đề bật, đặc biệt thu thập qua quan sát cá nhân nhóm trẻ Căn vào quan sát ghi chép được, giáo viên trao đổi với phụ huynh để xem xét, xác định nguyên nhân để có tác động kịp thời khắc phục tồn tại, phát huy biểu tích cực trẻ ngày lưu ý để tiếp tục theo dõi b ) Đánh gía phát triển trẻ sau chủ đề giáo dục Mục đích đánh giá phát triển trẻ sau chủ đề: - Nhận định kết mà trẻ đạt so với mục tiêu chủ đề/mục tiêu tháng đặt - Làm xây dựng điểu chỉnh kế hoạch chủ đề giáo dục Nội dung đánh giá cụ thể: - Đánh giá kết đạt trẻ so với mục tiêu chủ đề theo lĩnh vực phát triển thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, TC - KNXH thẩm mĩ, theo mục tiêu yêu cầu cần đạt kiến thức, kĩ năng, thái độ xác định chủ đề giáo dục - Đánh giá phù hợp nội dung, hoạt động giáo dục chủ đề với lực trẻ Xác định nguyên nhân để bổ sung, điều chỉnh kế hoạch giáo dục chủ đề Cách thức đánh giá: - Đối với hình thức đánh giá phát triển trẻ sau thực chủ đề giáo dục, sử dụng phối hợp phương pháp tùy vào thơng tin cần thu thập mà mục đích đánh giá đặt để phân tích, đánh giá Ví dụ: Đánh giá phát triển vận động thô trẻ leo, trèo, chạy, nhảy, bắt bóng đưa tập để trẻ thực Đánh giá khả nâng phối hợp nhóm, thái độ ứng xử với bạn bè, tính tự tin sử dụng phương pháp quan sát trẻ thông qua hoạt động chơi, học tập sử dụng tình giả định - Đánh giá khả sử dụng câu, từ, ngữ trẻ sử dung phương pháp trò chuyện trực tiếp với trẻ quan sát trẻ trình giao tiếp với bạn bè - Xem lại tương tác giáo viên với trẻ : - Việc sử dụng lời nói, đặt câu hỏi, đưa khái niệm giáo viên có phù hợp với trẻ khơng? - Giáo viên có hỗ trợ kịp thời, lúc với trẻ không? (giải thích, giảng giải, cung cấp thơng tin, làm mẫu, cung cấp nguyên vật liệu ) - Những can thiệp giáo viên có dựa sở tơn trọng độc lập trẻ khơng, có khuyến khích trẻ hay áp đặt trẻ theo ý muốn giáo viên? - Đánh gía phát triển trẻ cuối độ tuổi Mục đích đánh giá phát triển trẻ cuối độ tuổi: - Làm để xuất kế hoạch giáo dục cá nhân - Rút kinh nghiệm cho việc xây dựng kế hoạch giáo dục năm học lứa trẻ - Làm đề xuất điều kiện chăm sóc giáo dục trẻ: sở vật chất, thiết bị, đồ chơi, nhân lực, thời gian, sách nhằm tác động tích cực đến chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ Nội dung đánh giá cụ thể: - Đánh giá mức độ phát triển trẻ lĩnh vực: thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, TC - KNXH, thẩm mĩ cuối mõi độ tuổi - sau giai đoạn học tập trường mầm non, dựa vào số đánh giá sụ phát triển trẻ em tuổi lựa chọn phù hợp vỏi điều kiện thực tiễn địa phương Cách thức đánh giá: - Đối với trẻ nhà trẻ, đánh giá sụ phát triển trẻ theo lĩnh vực phát triển thể chất, ngôn ngữ, nhận thức, TC - KNXH thẩm mĩ vào cuối giai đoạn 6, 12, 10,24,36 tháng tuổi - Đối với trẻ mẫu giáo, đánh giá phát triển trẻ theo lĩnh vực phát triển thể chất, ngôn ngữ, nhận thức, TC - KNXH thẩm mĩ cuối độ tuổi tuổi, tuổi, tuổi vào cuối năm học - Các phương pháp đánh giá phát triển trẻ cuối độ tuổi tuỳ thuộc vào lựa chọn sử dụng giáo viên cho phù hợp với điều kiện, hồn cảnh Giáo viên sử dụng kết đánh giá trẻ ngày đánh giá trẻ sau để để tổng hợp, nhận định, đánh giá phát triển trẻ cuối độ tuổi (chỉ số trẻ đạt qua theo dõi ngày xác định lại vào thời gian cuối năm học) - Kết đánh giá ghi vào phiếu đánh giá phát triển trẻ, lưu vào hồ sơ cá nhân trẻ để bàn giao cho gia đình Kết đánh giá trẻ sở để cha mẹ trẻ giáo viên nhóm/lớp mà trẻ chuyển đến nắm phát triển trẻ Bước 1: Xây dựng phải đánh gía phát triển trẻ - Căn vào mục tiêu, yêu cầu trẻ theo kế hoạch năm học, yêu cầu giáo dục thực tiễn địa phương kết mong đợi chương trình GDMN theo độ tuổi, giáo viên cán quản lí nhà trường sử dụng phiếu đánh giá phát triển trẻ sở tài liệu Hướng dẫn thực chương trình GDMN - Đối với trẻ nhà trẻ, việc đánh giá không diễn lúc tất trẻ Vì vậy, vào số lượng trẻ theo tháng tuổi mà giáo viên lập danh sách trẻ tròn 6, 12, 24, 36 tháng tuổi để đánh giá trẻ theo số tương ứng với độ tuổi trẻ Giáo viên vào kết quan sát trẻ ngày, qua trò chuyện, phân tích sản phẩm trẻ, sử dụng tập, trao đổi với phụ huynh để ghi kết vào phiếu đánh giá trẻ - Riêng trẻ tuổi, vào Bộ chuẩn phát triển trẻ em tuổi, giáo viên cán quản lí nhà trường, cán quản lí đạo ngành học có liên quan tiến hành lựa chọn từ 30 - 40 số 20 chuẩn để xây dựng thành phiếu đánh giá phát triển trẻ Nên tập trung vào số đại diện chuẩn mà cộng đồng địa phương, cha mẹ trẻ, nhà giáo dục mong đợi trẻ cần biết làm, đại đa số thành viên nhóm xây dựng phiếu thống lựa chọn Ví dụ: Đối với trẻ vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, nên lựa chọn nhiều số thuộc chuẩn lĩnh vực phát triển thể chất nhận thức để chuẩn bị cho việc học tập trẻ lớp Bước 2: Xác định công cụ đánh gía trẻ - Căn vào việc lựa chọn phương pháp đánh giá: thực thơng qua quan sát, tập, trò chuyện, phân tích sản phẩm, trao đổi với phụ huynh, sử dụng tình huống, nhóm xây dựng phiếu thống lựa chọn phương tiện đánh giá số - Ví dụ Chỉ số: “Ném bắt bóng hai tay từ khoảng cách 4m": - Cách thực hiện: Bài tập vận động Ném bắt bóng - Phương tiện: Bóng đá có đường kính 15cm - Chỉ số: “Biết chờ đến lượt tham gia vào hoạt động": - Cách thức thực hiện: Quan sát trẻ qua hoạt động choi luân phiên dụng cụ chơi trời - Phương tiện: Sử dụng đồ chơi ngồi trời xích đu, cầu trượt Chỉ số: “Biết kể chuyện theo tranh": - Cách thức thực hiện: Trẻ thực tập xếp tranh kể lại câu chuyện theo tranh - Phương tiện: Bốn tranh kể câu chuyện đơn giản, phù hợp với độ tuổi trẻ mà trẻ chưa biết Bưóc 3: Tiến hành đánh gía - Căn vào nội dung cửa số phiếu đánh giá, giáo viên sử dụng phương pháp khác quan sát trẻ, qua trò chuyện với trẻ, phân tích sản phẩm trẻ, cho trẻ thực tập để thu thập kết ghi kết vào phiếu đánh giá phát triển trẻ tuổi Tuy nhiên trình chăm sóc vào giáo dục trẻ, giáo viên nắm kết đạt trẻ số số Nếu số chưa chắn, giáo viên sử dụng cơng cụ xây dụng kiểm tra lại để đảm bảo tính đứng đắn, xác khách quan kết đánh giá Đối với cán quản lí cấp, đánh giá, cần sử dụng công cụ xây dựng - Ghi kết đạt trẻ cách đánh dầu X vào cột “Đạt" “Chưa đạt" theo số phiếu đánh giá - Phiếu đánh giá phát triển trẻ thường sử dụng vào cuối chủ đề, cuối năm học, dùng để đánh giá đầu vào năm học, cuối học kì I so sánh với kết cuối năm để thấy tiến trẻ Qua kết đánh giá trẻ đầu năm học, cuối học kì I, giáo viên nắm tình hình phát triển lớp nói chung trẻ nói riêng để sở xây dựng điều chỉnh kế hoạch giáo dục giai đoạn - Đánh giá trẻ cuối năm học giúp cho giáo viên xác định kết đạt trẻ lớp, từ xác định điểm mạnh cần phát huy, hạn chế cần khác phục thân trình chăm sóc, giáo dục trẻ, làm sở cho việc xây dựng kế hoạch năm học - Kết đánh giá trẻ không dùng để xếp loại trẻ, không dùng để so sánh trẻ tuyển chọn trẻ vào lớp Kết thông báo cho cha mẹ trẻ giáo viên phụ trách nơi trẻ nhâp học để phối hợp để xuất biện pháp giáo dục phù hợp Cách lập lưu giữ hồ sơ cá nhân trẻ Hồ sơ cá nhân dạng tư liệu, quan trọng giúp cha mẹ trẻ giáo viên tiểu học có sở xem xét, phối hợp xác định biện pháp giáo dục tác động giúp trẻ học tập phát triển tốt trẻ vào học lớp Hồ sơ bao gồm; - Lí lịch trẻ - Sổ theo dõi sức khỏe, tiêm chủng trẻ - Các sản phẩm trẻ (vẽ, tô màu, cắt- dán ) - Kết đánh giá phát triển trẻ cuối độ tuổi - Nhận xét giáo viên (có thể ghi phiếu đánh giá sổ theo dõi phát triển trẻ) Cách sử dụng lưu giữ hồ sơ cá nhân trẻ - Hồ sơ trẻ lưu giữ túi riêng (bằng bìa nilon, hay cặp nilon) Trên hồ sơ có nhãn: tên, ngày sinh trẻ, lớp /năm học - Sản phẩm trẻ hồ sơ cần sấp xếp thành tùng loại theo trình tự thời gian để thấy tiến trẻ Các sản phẩm cần thiết thu thập từ đầu thời điểm đánh giá hết năm học - Định kì, giáo viên xem lại hồ sơ trẻ, trao đổi với đồng nghiệp, phụ huynh tiến trẻ đạt được, khó khăn mà trẻ gặp phải để có kế hoạch Tuy nhiên, giáo viên không chép, phát tán hồ sơ trẻ với mục đích khơng cha mẹ Ban giám hiệu nhà trường thống Phiếu đánh giá phát triển trẻ thường sử dụng vào cuối chủ đề, cuối năm học, dùng để đánh giá đầu vào năm học, cuối học kì I so sánh với kết cuối năm để thấy tiến trẻ Qua kết đánh giá trẻ đầu năm học, cuối học kì I, giáo viên nắm tình hình phát triển lớp nói chung trẻ nói riêng để sở xây dựng điều chỉnh kế hoạch giáo dục giai đoạn *Tự đánh giá : 3,5đ Tổ đánh giá: II Vận dụng kiến thức BDTX thông qua hoạt động dạy học Đánh giá trẻ ngày PHIẾU ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ EM TUỔI Tên trẻ: Ngày sinh: Lớp: Nội dung chi số Đạt Chưa đạt Phát triến thể chất - Ném bắt bóng hai tay từ khoảng cáchs tối thiểu 4m - Cát theo đường thẳng đường cong hình đơn giản - Đi thăng ghế thể dục - Chạy lSm khoảng thòi gian 5-7 giây - Tụ rủa mặt chải läng - KÊU cứu chạy khỏi nơi nguy hiểm Phát triển TC-KNXH: - Nói số thơng tin quan trọng thân gia đình - Chủ động làm số công việc đơn giản ngày - Thể an ủi chia vui với người thân bạn bè - Sẵn sàng giúp đỡ người khác gặp khó khăn - Biết chờ đến lượt tham gia vào hoạt động - Thể thân thiện, đồn kết với bạn bè - Có thói quen chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi xưng hô 1ễ phép với người lớn - Cỏ hành vĩ bảo vệ mơi truững sinh hoạt ngày' (ví dụ: không vứt rác bừa bãi, tất điện không dung ) - Chấp nhận sụ khác biệt nguửi khác với (ví dự vỂ kM nãng, sờ thích, nhu cầu, khiếm khuyết vỂ ca thể ) Phát triển ngôn ngữ giao tiếp: - Nhận sắc thái biểu cảm lời nói vui, buồn, tức, giận, ngạc nhiên, sợ hãi - Hiểu nghĩa số từ khái quát vật, tượng đơn giản, gần gũi - Kể việc, tượng để người nghe hiểu - Khơng nói leo, khơng ngắt lời người khác trò chuyện - Thể thích thú với sách - Biết kể chuyện theo tranh Trường: Lớp/nhóm Chủ đề: Thời gian thực chủ đề: Từ ngày tháng đến ngày tháng năm NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ Về mục tiêu chủ đề  Các mục tiêu trẻ thực  Các mục tiêu trẻ chưa thực Về nội dung chủ đề  Các nội dung trẻ chưa thực tốt  Các nội dung trẻ chưa thực Về tổ chức hoạt động chủ đề  Hoạt động học - Trẻ có tự tin, tích cực, hứng thú tham gia vào hoạt động học không? (ghi cụ thể hoạt động mà hầu hết trẻ đặc biệt thích thú) - Trẻ tỏ khơng hứng thú, khơng tích cực tham gia vào hoạt động học nào? (ghìicụ thể hoạt động mà hầu hết trẻ tỏ khơng thích thú, khó khăn việc tiếp nhận kiến thức, kĩ năng)  Hoạt động chơi góc -Trẻ tự lựa chọn chơi khu vục chơi nào? - Trẻ thích có kỹ chơi (hành động chơi, quan hệ, giao tiếp vai chơi, sử dụng thiết bị chơi, phát triển trò chơi phù tham gia chơi trò chơi khơng? (ghi cụ thể trò chơi nhiều trẻ thích chơi nhất) - Trẻ khơng thích tỏ chán nản tham gia trò chơi nào? (ghi cụ thể trò chơi nhiều trẻ khơng thích chơi) - Các khu vực chơi trẻ lựa chọn nhiều nhất/ít nhất? 3.3 Chơi ngồi trời - Trẻ thích lựa chọn chơi khu vục chơi ngồi trời nhiều nhất/ít nhất? - Trẻ thích tham gia nhiều vào hoạt động chơi trời nào? Những vấn đề khác - Sức khỏe trẻ, thói quen, hành vi ăn uống, vệ sinh nào? - Những trẻ nghỉ dài ngày tham gia vào hoạt động chủ đề không đầy đủ? - Những cố đặc biệt xảy thời gian diễn chủ đề? - Những trẻ cần lưu ý đặc biệt XẮC ĐỊNH NGUYÊN NHÂN HUỚNG ĐlỀU CHỈNH PHIẾU ĐÁNH GIÁ CỦA TRẺ CUỐI ĐỘ TUỔI Tên trẻ: ………………… Ngày sinh: Lớp: Mẫu Giáo Lớn Nội dung mục tiêu Đạt Phát triển thể chất - Trẻ thực VĐCB bò đường hẹp (3mx0,4) - Trẻ thực vận động đi: Đi đường hẹp, kiễng gót - Trẻ thực vận động tung, ném bắt bóng - Trẻ thực vận động: gập – đan ngón tay vào nhau, xoay tròn cổ tay, tự cài, cởi cúc - Trẻ phối hợp cử động bàn tay, ngón tay số hoạt động: cắt thẳng đoạn 10cm, tự cài , cởi cúc Phát triển nhận thức * Khám phá xã hội - Trẻ biết số nghề phổ biến địa phương biết sản phẩm, ích lợi nghề biết sản phẩm , ích lợi nghề - Trẻ biết tên trường, lớp, địa trường lớp - Trẻ biết tên tuổi, giới tính, sở thích thân - Trẻ biết tên vật, côi, biết đặc điểm sống vật, cơi - Trẻ biết q hương đâu - Trẻ biết nhà mình, tên thành viên nhà - Trẻ kể nghề mà trẻ mơ ước - Trẻ hiểu ý nghĩa ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 *Làm quen với toán - Trẻ biết ghép 1-1 - Trẻ biết đếm đối tượng phạm vi 1-5 - Trẻ biết dài hơn, ngắn hơn, cao-thâp, rộng- hẹp Phát triển ngôn ngữ - Trẻ biết đọc thuộc thơ, ca dao, đồng dao - Trẻ biết kể lại truyện đơn giản nghe với giúp đỡ người lớn - Trẻ biết đề nghị người khác đọc sách cho nghe, tự giở sách xem tranh - Trẻ sử dụng câu đơn, câu ghép Phát triển thẩm mỹ * Âm nhạc - Trẻ biết vận động theo nhịp điệu hát, nhạc trường mầm non Chưa đạt -Trẻ biết hát tự nhiên, hát theo giai điệu hát quen thuộc - Trẻ biết ý lắng nghe, tỏ thích hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư theo hát, nhạc số nghề - Trẻ biết hát tự nhiên, hát theo giai điệu hát quen thuộc số nghề * Tạo hình - Trẻ biết vẽ nét thẳng, xiên, ngang tạo thành tranh đơn giản sản phẩm, công cụ số nghề - Trẻ biết lăn dọc, xoay tròn, ấn dẹt đất nặn để tạo thành sản phẩm sản phẩm, công cụ số nghề có khối hai khối - Trẻ biết sử dụng nguyên vật liệu tạo hình để tạo sản phẩm theo gợi ý số nghề - Trẻ biết nhận xét sản phẩm tạo hình số nghề * Lĩnh vực phát triển tình cảm- kỹ xã hội - Trẻ mạnh dạn tham gia vào hoạt động, mạnh dạn trả lời câu hỏi, mạnh dạn nói điều trẻ thích khơng thích - Trẻ u thích nghề , tôn trọng người làm nghề khác - Trẻ biết giữ gìn, bảo vệ mơi trường - Trẻ biết tự giác chào hỏi nói lời cảm ơn, xin lỗi có khách *Tự đánh giá : 3.5đ Tổ đánh giá: * KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG Hoạt động : Quan sát ăn bé Lớp : Mẫu giáo Lớn Giáo viên : Đỗ Thị Kiều Diễm * Mục đích: Đánh giá khả tự phục vụ trẻ rự xúc ăn, không làm rơi vãi, khơng nói chuyện ăn I MỤC TIÊU : - Trẻ biết tên ăn, biết giá trị dinh dưỡng có ăn Biết cách súc cơm ăn, biết kê ghế ngồi vào bàn ăn - Rèn cho trẻ kỹ tự phục vụ, không làm rơi vãi thức ăn, không súc cơm sang bát bạn ăn ngàng ,biết số thói quen hành vi văn minh (mời cô bạn trước ăn, ăn nhai kĩ, khơng nói chuyện, đùa nghịch, hắt biết che miệng …) Vệ sinh ( lau tay, miệng, uống nước, ) cất bát thìa sau ăn nơi nhẹ nhàng, cất ghế gọn gàng Không chạy nhảy sau ăn - Giáo dục trẻ biết ăn hết xuất ăn, ăn đủ chất II CHUẨN BỊ: Chuẩn bị cô: 10 - Mặc quần áo công tác ,khẩu trang - Dụng cụ đựng, chia thức ăn - Bài hát mời bạn ăn - Nhạc cho trẻ nghe ăn Chuẩn bị trẻ: - Bàn, ghế (đủ 4- trẻ bàn) - Bát, thìa.(đủ theo số lượng trẻ) - Đĩa đựng khăn lau ẩm, đĩa đựng thức ăn rơi - Khăn lau miệng, cốc uống nước III TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG: Hoạt động cô I Gây hứng thú: Giúp trẻ tỉnh táo - Cho trẻ hát “Mời bạn ăn” - Trò chuyện hát - Giáo dục trẻ phải ăn uống đầy đủ chất giữ gìn vệ sinh thể chăm tập thể dục thể khỏe mạnh thông minh II Tổ chức bữa ăn: Trước ăn - Hướng dẫn trẻ kê ghế vào bàn - Trước ăn việc dạy phải làm gì? - Vậy rửa tay chưa? - Xòe đơi bàn tay để kiểm tra xem có bạn tay bẩn khơng - Cơ rửa tay * Cơ giới thiệu ăn, kích thích trẻ muốn ăn - Các ơi! hôm bữa ăn ngồi cơm, cơ, bác ni dưỡng chế biến, nấu thịt… canh rau… * Cô hỏi trẻ: - Thịt , trứng cung cấp chất gì? - Cach rau cung cấp chất gì? - Còn cơm sao? * Cơ khái qt: Hàng ngày phải ăn đầy đủ nhóm chất (Đạm, béo, bột đường, vi ta min) lớn nhanh - Các ăn hết suất để khơng phụ lòng cho thể khỏe mạnh nhé! - Thế bắt đầu ăn phải làm gì? Khi chưa Hoạt động trẻ - Trẻ hát - Trẻ trò chuyện cô - Trẻ kê ghế vào bàn ăn - Rửa tay xà phòng - Rồi - Trẻ xòe tay cho kiểm tra - Trẻ ý nghe cô giới thiệu - Chất đạm… - Chất via ta - Chất bột - Trẻ nghe nói - Trẻ mời bạn - Khơng 11 mời có ăn không nào? * Cô khái quát: Đúng trước ăn phải mời người Nếu lớp phải mời bạn nhà phải mời ông bà , bố mẹ ăn nhớ chưa - Còn ăn phải ăn nào? * Các phải ăn gọn gàng không để rơi vãi thức - Ăn ngoan, hết suất… ăn, khơng nói chuyện, đùa nghịch nhau, có thức ăn rơi bàn phải nhặt vào đĩa, không xúc cơm sang bát bạn…ăn hết suất - Khi ăn xong phải làm gì? - Cất bát thìa nơi quy định * Các phải cất bát thìa nơi lau tay, … miệng, uống nước lấy ghế chỗ ngồi khơng chạy nhảy sau ăn - Cô chia cơm bát chia cho trẻ ăn - Trẻ tự kê ghế vào bàn - Cô mời ăn cơm (cô hướng dẫn trẻ mời cô bạn trước ăn) - Trẻ mời cô bạn Trong ăn: * Khi trẻ ăn - Cô tạo không khí vui vẻ, thoải mái, động viên trẻ ăn hết xuất (có thể bật nhạc cho trẻ nghe) - Cơ ý quan tâm tới trẻ ăn chậm (khuyến khích - Trẻ ăn hết xuất, khơng nói trẻ ăn nhanh hơn), trẻ biếng ăn trẻ chuyện ốm dậy (cơ bón cho trẻ ăn) - Cơ ý đề phòng trẻ bị hóc, sặc (cơ nhắc trẻ ăn nhai kĩ không ăn nhanh kẻo bị sặc) - Hướng dẫn trẻ cầm thìa giữ bát, cách xúc cơm gọn gàng cho không rơi vãi - Giáo dục hành vi văn minh như: Ho phải che miệng, không đùa nghịch nhau… - Động viên trẻ ăn hết suất Sau ăn: - Cô hướng dẫn trẻ ăn xong xếp bát, thìa, ghế - Trẻ cất đồ dùng nơi quy định Hướng dẫn trẻ lau miệng, lau tay, uống nước hướng dẫn trẻ uống từ từ, - Uống nước ngụm để không sặc không ướt áo - Nhắc nhở trẻ không chạy nhảy, đùa nghịch sau ăn III Kết thúc: Cô nhận xét buổi ăn tuyên dương - Trẻ nghe cô nhận xét trẻ Hỏi lại trẻ hôm ăn cơm với gì? Vậy học kể cho ông bà, bố mẹ hôm 12 cô cho ăn cơm thịt, canh rau ĐÁNH GIÁ GIỜ ĂN CỦA BÉ STT HỌ VÀ TÊN Lê Bá Lộc Lê Đức Tín Trương Lập Quân Lê Phúc Trâm Anh Phạm Quỳnh Ava Trần Hạnh Dung Nguyễn Trần Khánh Ngọc Đào Như Ngọc Dương Đoàn Cát Phi 10 Nguyễn Tùng Quân 11 Lê Khôi Vỹ Kết quả: Tự xúc ăn cơm không làm rơi vãi Kết X X X X X X Chưa tự xúc ăn, xúc cơm làm rơi vãi Kết X X X X X 91% 9% III Xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng kết hợp với buổi sinh hoạt chuyên môn Qua học BDTX mô đun 33 tự xây dựng ứng dụng đánh giá giáo dục - Đánh giá giáo dục có ứng dụng phương pháp dạy học tích cực vào đánh giá kết trẻ để từ có cách vận dụng tốt - Dự đồng nghiệp trường trường để học tập, rút kinh nghiệm vận dụng việc đánh giá giáo dục - Tham gia buổi sinh hoạt chuyên môn tổ, trường để giải đáp thắc mắc học hỏi kinh nghiệm hay Tự xếp loại: Khá Điểm: 7đ Đánh giá xếp loại tổ: Điểm: IV Đánh giá kết xếp loại Ban giám hiệu ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… * Xếp loại 13 Lộc Thọ, ngày 26 tháng 11 năm 2018 BAN GIÁM HIỆU Tổ trưởng chuyên môn Giáo viên Trần Thị Giang 14 ... trường - Trẻ biết tự giác chào hỏi nói lời cảm ơn, xin lỗi có khách *Tự đánh giá : 3.5đ Tổ đánh giá: * KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG Hoạt động : Quan sát ăn bé Lớp : Mẫu giáo Lớn Giáo viên : Đỗ Thị... buổi sinh hoạt chuyên môn Qua học BDTX mô đun 33 tự xây dựng ứng dụng đánh giá giáo dục - Đánh giá giáo dục có ứng dụng phương pháp dạy học tích cực vào đánh giá kết trẻ để từ có cách vận dụng... kết đánh giá trẻ đầu năm học, cuối học kì I, giáo viên nắm tình hình phát triển lớp nói chung trẻ nói riêng để sở xây dựng điều chỉnh kế hoạch giáo dục giai đoạn *Tự đánh giá : 3,5đ Tổ đánh giá:
- Xem thêm -

Xem thêm: Phiểu tự đánh giá BDTX MN 33 2019, Phiểu tự đánh giá BDTX MN 33 2019

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay