Ôn tập THPT 2019 hình học 12 chương 2 bài 4

3 8 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 14:27

tài liệu ôn thi thpt quốc gia 2019 gồm những thủ thuật giải nhanh Đề thi Trắc nghiệm môn Toán, môn lý, môn anh, môn văn, môn hóa là những ebook được hệ thống hóa kiến thức toàn diện, phong phú về nội dung, bám sát trọng tâm chương trình THPT, nhằm giúp học sinh ôn tập hiệu quả trong thời gian ngắn nhất. Câu 1: [2H2-4-1] (THPT Hải An - Hải Phòng - Lần - 2017 - 2018) Một hình trụ có bán kính đáy r Gọi O , O tâm hai đáy với OO  2r Mặt cầu  S  tiếp xúc với hai đáy hình trụ O O Phát biểu sai? A Diện tích mặt cầu diện tích xung quanh hình trụ B Diện tích mặt cầu diện tích tồn phần hình trụ C Thể tích khối cầu thể tích khối trụ D Thể tích khối cầu băng thể tích khối trụ Lời giải Chọn C Mặt cầu  S  tiếp xúc với hai đáy hình trụ O O nên bán kính mặt cầu r Vc   r , Vt  2 r Do Vc  Vt  Khẳng định C sai 3 Câu 2: [2H2-4-1] Khẳng định sau khẳng định đúng? A Đoạn thẳng nối hai điểm thuộc mặt cầu đường kính mặt cầu B Khoảng cách hai đáy hình trụ chiều cao hình trụ C Nếu mặt phẳng cắt mặt cầu giao tuyến chúng đường tròn lớn mặt cầu D Độ dài đoạn thẳng nối hai điểm thuộc hai đường tròn đáy hình trụ độ dài đường sinh hình trụ Lời giải Chọn B Hai đáy mặt trụ nằm hai mặt phẳng song song nên khoảng cách hai đáy hình trụ chiều cao hình trụ Câu 3: [2H2-4-1] Có cốc có dạng hình vẽ, biết chiều cao cốc 8cm , bán kính đáy cốc 3cm , bán kính miệng cốc 6cm Tính thể tích V cốc 6 cm cm cm   A 72 cm   B 48 cm   C 48 cm D 36  cm3  Lời giải Chọn C Áp dụng cơng thức tính thể tích hình cụt V h R  r  R.r   8 2   18   168  cm3   Cách 2: Dùng hình nón lớn trừ hình nón nhỏ (THPT Kinh Mơn - Hải Dương - Lần - 2018 - BTN) Chỉ khẳng định sai khẳng định sau Câu 4: [2H2-4-1] A Khối lăng trụ có đáy có diện tích đáy B , đường cao lăng trụ h , thể tích khối lăng trụ V  Bh B Diện tích xung quanh mặt nón có bán kính đường tròn đáy r đường sinh l S   rl C Mặt cầu có bán kính R thể tích khối cầu V  4 R D Diện tích tồn phần hình trụ có bán kính đường tròn đáy r chiều cao trụ l Stp  2 r  l  r  Lời giải Chọn C Mặt cầu có bán kính R thể tích khối cầu V   R Câu 5: [2H2-4-1] (THPT Lê Quý Đôn - Hải Phòng - 2018 - BTN) Khẳng định sau sai? A Gọi S , V diện tích mặt cầu thể tích khối có bán kính R Nếu coi S , V hàm số biến R V nguyên hàm S khoảng  0;   B Khối nón có chiều cao h , bán kính đáy R tích  R2h C Diện tích mặt cầu có bán kính R 4 R D Khối trụ có chiều cao h , đường kính đáy R tích  R h Lời giải Chọn D  R2h R h   2 Khối trụ có chiều cao h , đường kính đáy R tích   ... 72 cm   B 48  cm   C 48 cm D 36  cm3  Lời giải Chọn C Áp dụng công thức tính thể tích hình cụt V h R  r  R.r   8 2   18   168  cm3   Cách 2: Dùng hình nón lớn trừ hình. .. V  4 R D Diện tích tồn phần hình trụ có bán kính đường tròn đáy r chiều cao trụ l Stp  2 r  l  r  Lời giải Chọn C Mặt cầu có bán kính R thể tích khối cầu V   R Câu 5: [2H2 -4- 1] (THPT. .. cm3   Cách 2: Dùng hình nón lớn trừ hình nón nhỏ (THPT Kinh Mơn - Hải Dương - Lần - 20 18 - BTN) Chỉ khẳng định sai khẳng định sau Câu 4: [2H2 -4- 1] A Khối lăng trụ có đáy có diện tích đáy B , đường
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn tập THPT 2019 hình học 12 chương 2 bài 4, Ôn tập THPT 2019 hình học 12 chương 2 bài 4

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay