Quốc tế hóa đồng Nhân dân tệ sau đại hội 18 Đảng cộng sản Trung Quốc (Luận văn thạc sĩ)

88 7 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 14:23

Quốc tế hóa đồng Nhân dân tệ sau đại hội 18 Đảng cộng sản Trung QuốcQuốc tế hóa đồng Nhân dân tệ sau đại hội 18 Đảng cộng sản Trung QuốcQuốc tế hóa đồng Nhân dân tệ sau đại hội 18 Đảng cộng sản Trung QuốcQuốc tế hóa đồng Nhân dân tệ sau đại hội 18 Đảng cộng sản Trung QuốcQuốc tế hóa đồng Nhân dân tệ sau đại hội 18 Đảng cộng sản Trung QuốcQuốc tế hóa đồng Nhân dân tệ sau đại hội 18 Đảng cộng sản Trung QuốcQuốc tế hóa đồng Nhân dân tệ sau đại hội 18 Đảng cộng sản Trung QuốcQuốc tế hóa đồng Nhân dân tệ sau đại hội 18 Đảng cộng sản Trung QuốcQuốc tế hóa đồng Nhân dân tệ sau đại hội 18 Đảng cộng sản Trung QuốcQuốc tế hóa đồng Nhân dân tệ sau đại hội 18 Đảng cộng sản Trung QuốcQuốc tế hóa đồng Nhân dân tệ sau đại hội 18 Đảng cộng sản Trung QuốcQuốc tế hóa đồng Nhân dân tệ sau đại hội 18 Đảng cộng sản Trung Quốc VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THỊ HẠ QUỐC TẾ HÓA ĐỒNG NHÂN DÂN TỆ SAU ĐẠI HỘI 18 ĐẢNG CỘNG SẢN TRUNG QUỐC LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ QUỐC TẾ HÀ NỘI, năm 2018 HÀ NỘI - năm VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THỊ HẠ QUỐC TẾ HÓA ĐỒNG NHÂN DÂN TỆ SAU ĐẠI HỘI 18 ĐẢNG CỘNG SẢN TRUNG QUỐC Ngành: Kinh tế quốc tế Mã số: 8310106 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS HÀ THỊ HỒNG VÂN HÀ NỘI, năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu Luận văn hoàn toàn trung thực, chưa sử dụng để công bố cơng trình khác Các thơng tin, tài liệu trích dẫn Luận văn ghi rõ nguồn gốc Hà Nội, tháng năm 2018 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Hạ LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn Học viện Khoa học Xã hội tạo điều kiện thuận lợi cho tơi hồn thành khóa học cao học ngành Kinh tế Quốc tế, khoa Quốc tế học Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Cô hướng dẫn định hướng khoa học, quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi suốt trình nghiên cứu hoàn thành Luận văn Tác giả Luận văn xin chân thành cám ơn nhà khoa học, tác giả cơng trình cơng bố trích dẫn Luận văn cung cấp nguồn tư liệu quý báu, kiến thức liên quan để tác giả tham khảo q trình hồn thành Luận văn Cuối lời cám ơn chân thành đến quan, thầy cơ, đồng nghiệp, gia đình người chồng yêu thương động viên, ủng hộ chia sẻ ý kiến khoa học để Luận văn hoàn thiện Hà Nội, tháng năm 2018 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Hạ DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Danh mục cụm từ viết tắt tiếng Việt Nghĩa tiếng Việt Viết tắt NDT/RMB/CNY Đồng Nhân dân tệ Trung Quốc NHTW Ngân hàng Trung ương NHNN Ngân hàng Nhà nước QTH Quốc tế hóa TTCK Thị trường chứng khốn Danh mục cụm từ viết tắt tiếng Anh Nghĩa tiếng Anh Viết tắt AIIB Asian Nghĩa tiếng Việt Infrastructure Ngân hàng Đầu tư sở hạ tầng Châu Á Investment Bank ASEAN Association of South-East Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á Asian Nations BRI Belt and Road Initiative Sáng kiến “Vành đai Con đường” CBN Central Bank of Nigeria Ngân hàng Trung ương Nigeria CIPS China International Hệ thống toán quốc tế Trung Quốc Payments System EU European Union Liên minh Châu Âu ECB European Central Bank Ngân hàng Trung ương châu Âu FDI Foreign Direct Investment Đầu tư trực tiếp nước FII Foreign Indirect Investment Đầu tư gián tiếp nước IMF International Fund Monetary Quỹ Tiền tệ Quốc tế ODI Overseas Direct Investment Đầu tư trực tiếp nước ODA Official Development Viện trợ phát triển thức Assistance RII SWIFT RMB Internationalization Chỉ số Quốc tế hóa đồng Nhân dân tệ Index Society for Worldwide Hiệp hội viễn thông liên ngân hàng tài Interbank Financial quốc tế (Đây hiệp hội Telecommunication ngân hàng tổ chức tài SWIFT giúp ngân hàng giới thành viên SWIFT chuyển tiền cho trao đổi thơng tin Hốn đổi (tiền tệ) Thỏa thuận hoán đổi tiền SWAP tệ cho phép bên tham gia đồng thời bán số lượng đồng tiền nước mua số lượng đồng tiền nước đối tác Các chi tiết lãi suất, tỷ giá, kỳ hạn thực giao dịch quy định cụ thể thỏa thuận hoán đổi tiền tệ SDR Special Drawing Right Quyền rút vốn đặc biệt PBoC People’s Bank of China Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc AUD Australian dollar Đô la Úc CAD Canadian dollar Đô la Canada GBP Great Britain Pounds Đồng Bảng Anh GDP Gross Domestic Products Tổng sản phẩm quốc nội JPY Japanese Yen Đồng Yên Nhật MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU MỞ ĐẦU 1 Lý lựa chọn đề tài Tổng quan vấn đề nghiên cứu Mục tiêu, Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Hướng tiếp cận Phương pháp nghiên cứu Dự kiến đóng góp Kết cấu đề tài Chương 1: TỔNG QUAN VỀ CHIẾN LƯỢC QUỐC TẾ HÓA NHÂN DÂN TỆ CỦA TRUNG QUỐC 1.1 Cơ sở lý luận quốc tế hóa đồng tiền 1.2 Những nhân tố thúc đẩy Trung Quốc thực QTH đồng NDT 11 1.3 Nội dung chiến lược quốc tế hóa NDT 16 Chương 2: THỰC TIỄN QUỐC TẾ HÓA ĐỒNG NHÂN DÂN TỆ SAU ĐẠI HỘI 18 ĐẢNG CỘNG SẢN TRUNG QUỐC 26 2.1 Sử dụng toán NDT giao dịch thương mại quốc tế 26 2.2 Sử dụng NDT hoạt động đầu tư tài quốc tế 36 2.3 NDT thức trở thành đồng tiền dự trữ toàn cầu ngày công nhận trường quốc tế 39 2.4 Chỉ số Quốc tế hóa đồng NDT tình hình tự hóa tài khoản vốn Trung Quốc 43 Chương 3: TRIỂN VỌNG CỦA TIẾN TRÌNH QUỐC TẾ HĨA NHÂN DÂN TỆ VÀ TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆT NAM 50 3.1 Những vấn đề tồn thách thức trình quốc tế hóa NDT 50 3.2 Triển vọng tiến trình quốc tế hóa NDT 56 3.3 Tác động tiến trình quốc tế hóa NDT đến Việt Nam 58 3.4 Một số gợi mở với Việt Nam 67 KẾT LUẬN 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO 75 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Thỏa thuận hoán đổi tiền tệ Trung Quốc đối tác 35 Bảng 2.2: Chỉ số quốc tế hóa đồng tiền quốc tế chủ yếu 45 Bảng 3.1: Dự trữ ngoại tệ giới năm 2017 Quý I/2018 56 Hình 2.1: Thanh toán thương mại qua biên giới Trung Quốc đồng NDT năm gần (2012- 2017) 27 Hình 2.2: NDT với vai trò đồng tiền toán quốc tế theo giá trị 28 (ở thời điểm tháng 1/2013 tháng 9/2014) 28 Hình 2.3: NDT với vai trò đồng tiền tốn quốc tế theo giá trị 29 (tháng 8/2015) 29 Hình 2.4: Thanh tốn NDT thương mại quốc tế (2014-2016) 30 Hình 2.5: Cơ cấu giỏ tiền tệ SDR trước sau đồng NDT tham gia 41 Biểu đồ 2.1: Chỉ số Quốc tế hóa đồng NDT (2014-2016) 44 MỞ ĐẦU Lý lựa chọn đề tài Quốc tế hóa (QTH) đồng Nhân dân tệ (NDT) chủ đề bàn luận nhiều thập niên gần Trong 10 năm qua, với việc trở thành kinh tế lớn thứ hai giới, Trung Quốc đạt bước tiến quan trọng nỗ lực quốc tế hóa đồng NDT Dấu mốc đáng ý cho nỗ lực việc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 1/10/2016 thức cho phép đồng Nhân dân tệ tham gia giỏ đồng tiền dự trữ quốc tế (gọi tắt SDR) đồng tiền mạnh USD, Euro, Yen Bảng Anh Trong gần thập kỷ qua, đồng NDT bước khu vực hóa (trong nội châu Á) bắt đầu hướng tới quốc tế hóa Đối với chức phương tiện trao đổi, NDT sử dụng khu vực công khu vực tư nhân nhiều nước châu Á, châu Phi (NDT đồng tiền hạch toán toán thương mại; cho vay ngân hàng, tài trợ ODA cho nhiều nước như: Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanma nhiều quốc gia châu Phi…), NDT sử dụng để phát hành trái phiếu lưu chuyển vài nước Đến cuối năm 2014, NDT vượt đồng Euro trở thành đồng tiền sử dụng nhiều thứ hai tài chính, thương mại tồn cầu Trong bối cảnh Trung Quốc ngày gia tăng vị kinh tế - trị, luồng thương mại - đầu tư, vốn lao động, với tham vọng quốc tế hóa đồng NDT, mức độ khu vực hóa, quốc tế hóa đồng tiền chắn ngày tăng, đặc biệt sau nước tự hóa hồn tồn giao dịch cán cân vốn Hơn nữa, với việc tham gia ngày nhiều hội nhập ngày sâu rộng vào kinh tế tồn cầu, khơng ngừng nỗ lực để nâng cao uy tín hệ thống tiền tệ quốc tế, thúc đẩy hợp tác tài chính, sử dụng NDT để đầu tư trái phiếu Trung Quốc khuyến khích tốn thương mại song phương NDT, Chính phủ nước thơng qua định chế tài ngân hàng Đầu tư sở hạ tầng Châu Á (AIIB), ngân hàng phát triển (NDB) sáng kiến “Vành đai Con đường” (BRI) chương trình hợp tác tổng thể để thúc đẩy q trình quốc tế hóa NDT Việc xây dựng dự án thuộc “Vành đai đường” tạo nhu cầu lớn cho đồng nhân dân tệ làm tăng việc sử dụng đồng NDT nước dọc theo tuyến đường BRI Do đó, khả quốc tế hóa đồng tiền chắn ngày tăng Lịch sử kinh tế cho thấy, với cấp độ khác nhau, việc quốc tế hóa đồng tiền quốc gia (bản tệ) khơng có ảnh hưởng tới sách tiền tệ nước mà có tác động tới việc hoạch định, thực thi sách tiền tệ, chế truyền tải sách tiền tệ hoạt động hệ thống tài kinh tế nước có mối quan hệ kinh tế chặt chẽ với nước tệ [9, trg 2-3] Việt Nam không nằm ngồi phạm vi ảnh hưởng này, nước láng giềng gần gũi với Trung Quốc nằm chiến lược khu vực hóa đồng NDT Bên cạnh đó, Trung Quốc đối tác thương mại lớn Việt Nam, tác động chiến lược lớn kinh tế Việt Nam thương mại Việt – Trung Chính vậy, việc nghiên cứu khả quốc tế hóa (QTH) đồng nhân dân tệ Trung Quốc, bước tiến trình năm gần - kể từ sau Đại hội 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc (2012) đến nay, triển vọng tác động đến Việt Nam nói chung cần thiết Tổng quan vấn đề nghiên cứu 2.1 Tình hình nghiên cứu đề tài nước: Việc Trung Quốc đẩy mạnh tiến trình quốc tế hóa NDT thời gian gần thu hút quan tâm đặc biệt học giả quốc tế học giả nước tính thời ảnh hưởng sâu rộng Ở Việt Nam, có nhiều cơng trình nghiên cứu vấn đề quốc tế hóa NDT bước đầu đánh giá số tác động kinh tế Việt Nam thời gian gần Tuy nhiên chưa có cơng trình lớn nghiên cứu tổng thể, đầy đủ, bao gồm sở lý luận tình hình thực tiễn QTH NDT đánh giá tác động tất phương diện, mà chủ yếu báo khái quát chung vấn đề đánh giá tác động vài phương diện an ninh tài chính, quan hệ thương mại Việt- Trung Có thể kể đến vài tiêu biểu như: Lê Xuân Sang (2012) “Trung Quốc quốc tế hóa đồng nhân dân tệ vấn đề sách tiền tệ lạm phát mục tiêu Việt Nam” Bài viết tóm tắt trình mức độ QTH NDT từ bắt đầu (năm 2002) đến năm 2013, bên cạnh tóm lược vấn đề sách tiền tệ lạm phát mục tiêu đánh giá ngắn gọn khả thực sách tiền tệ lạm phát mục tiêu Việt Nam tác động QTH NDT sách tiền tệ Việt Nam thời gian sau đó; gỗ, thủy hải sản, hoa qua chế biến, đóng hộp… Các sản phẩm xuất sang thị trường Âu, Mỹ xuất sang Trung Quốc Nhờ vậy, Việt Nam cải thiện cán cân thương mại thâm hụt trầm trọng quan hệ thương mại với Trung Quốc Bên cạnh luồng vốn FDI từ Trung Quốc đổ vào, Việt Nam đón nhận sóng FDI từ quốc gia phát triển chi phí Trung Quốc tăng lên, tạo hấp dẫn thị trường đầu tư Việt Nam Các nước đến đầu tư Việt Nam mang theo công nghệ đại phương thức quản trị tiên tiến nhà đầu tư Trung Quốc Điều góp phần chuyển dịch cấu kinh tế Việt Nam nhanh hơn, nâng cao sức cạnh tranh thương mại hàng hóa Việt Nam thị trường giới, góp phần cải thiện cán cân thương mại song phương Việt Nam – Trung Quốc [1] Tuy nhiên, hội lý thuyết, việc tận dụng nắm bắt hội lại chuyện hồn tồn khác Nếu xét khả Việt Nam tận dụng hội xuất hàng hóa sang Trung Quốc tỷ giá tăng khó trở thành thực Bởi lẽ, doanh nghiệp Việt Nam khó thắng đua giá chất lượng sản phẩm với doanh nghiệp Trung Quốc Như biết, sản phẩm Trung Quốc có lợi giá phần việc tận dụng lợi quy mô sản sản xuất Giá sản phẩm Trung Quốc rẻ họ sản xuất quy mô lớn Họ triển khai sản xuất mặt hàng phương diện rộng, từ mặt hàng cấp thấp đến cấp cao Các mặt hàng Việt Nam muốn chen chân vào thị trường Trung Quốc khơng phải đơn giản Hơn nữa, hàng hóa Việt Nam chưa gây ý người tiêu dùng Trung Quốc, hệ thống kênh phân phối hàng hóa Việt Nam Trung Quốc hạn chế Trong đó, hàng hóa Trung Quốc thâm nhập vào ngõ ngách thị trường Việt Nam, triển khai bán rộng khắp nước, mạng lưới tiêu thụ rộng lớn Do vậy, tỷ giá tăng cao ảnh hưởng ngắn hạn Còn mặt dài hạn, thống trị hàng hóa Trung Quốc Việt Nam không bị ảnh hưởng Và vậy, mặt dài hạn, quốc tế hóa đồng NDT tác động tới kinh tế Việt Nam theo hướng tiêu cực, gây tình trạng lạm phát gia tăng chi phí đẩy [13] (chi phí nguyên liệu đầu vào nhập từ Trung Quốc để sản xuất hàng xuất tăng cao) Bên cạnh đó, xu hướng đầu tư quốc gia đầu tư vào Trung Quốc 66 nhà đầu tư Trung Quốc chuyển dịch luồng vốn sang Việt Nam mà VND yếu nhiều so với NDT; khơng có thẩm định, lựa chọn kỹ luồng vốn đầu tư này, dẫn đến hậu tiêu cực việc tiếp nhận dự án có chất lượng thấp, công nghệ lạc hậu, ô nhiễm môi trường Thực tế cho thấy, thời gian qua, dự án đầu tư Trung Quốc tập trung vào ngành khai khoáng Do điều kiện địa lý thuận lợi, cước phí vận chuyển thấp, việc khai thác sơ chế loại quặng Việt Nam để chuyển nguyên liệu (than, quặng, thiếc…) Trung Quốc mang lại lợi ích kinh tế nhiều cho Trung Quốc, song không đem lại nhiều cho Việt Nam giá trị gia tăng, tác động xấu đến môi trường phát triển bền vững Việt Nam Tóm lại, tác động quốc tế hóa NDT thương mại Việt Nam – Trung Quốc hai mặt tích cực tiêu cực Qua phân tích thấy tác động tiêu cực dường lấn án hội tích cực mà tiến trình mang tới Bởi lẽ, kinh tế ta có nhiều vấn đề, phụ thuộc vào nhập Trung Quốc ngày lớn, yếu hệ thống doanh nghiệp nhỏ vừa, công nghệ phụ trợ không phát triển với chế chưa khuyến khích phát triển sản xuất đầu vào cho ngành sản xuất khác Do vậy, để biến hội tiềm trở thành thực chặng đường khó khăn Và hội khơng trở thành thực phụ thuộc ta vào kinh tế sâu phương diện hàng hóa lẫn tiền tệ 3.4 Một số gợi mở với Việt Nam Quốc tế hóa đồng NDT liên quan trực tiếp đến vấn đề tốn, tài chính- tiền tệ hoạt động ngân hàng Việt Nam Tuy nhiên, vấn đề cốt lõi mối quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư song phương Việt Nam với Trung Quốc Với xu hướng nay, Trung Quốc đã, tiếp tục đẩy mạnh việc toán thương mại xuyên biên giới NDT, theo có tác động, ảnh hưởng khơng nhỏ đến an ninh tài chính, tiền tệ Việt Nam Việc xử lý vấn đề tiền tệ (như toán, hạch toán hay sử dụng NDT ) phải đặt bối cảnh mối quan hệ kinh tế tổng thể hai quốc gia, với mục tiêu hướng đến cân lợi ích kinh tế 67 Qua phân tích trên, tơi xin đưa số gợi mở nhằm tận dụng hội mà tiến trình QTH NDT mang lại, đồng thời hạn chế tác động tiêu cực tiến trình đến Việt Nam sau: Thứ nhất, cấu hàng hóa xuất Việt Nam sang Trung Quốc chủ yếu nguyên vật liệu, tài nguyên, khoáng sản Trong lại nhập từ Trung Quốc mặt hàng máy móc, hóa chất chí hàng hóa tiêu dùng Khi NDT tăng giá, hàng hóa xuất Trung Quốc giảm tương đối nên việc nhập khâu nguyên liệu giảm đi, doanh nghiệp xuất Việt Nam cần lường trước tác động bất lợi Mặt khác, tình trạng nhập siêu từ Trung Quốc Việt Nam thay đổi lập tức, cần có giải pháp để hạn chế dần tránh phụ thuộc nhiều vào hàng hóa nhập từ Trung Quốc NDT tăng giá kéo theo chi phí nhập tăng cao Do vậy, Việt Nam cần phải đa dạng hóa thị trường xuất nhập khẩu, đầu tư nhằm giảm rủi ro giảm phụ thuộc mức kinh tế vào Trung Quốc Việt Nam đứng trước yêu cầu, thách thức việc trì quan hệ thương mại, đầu tư ổn định với Trung Quốc, đồng thời, phải hạn chế phụ thuộc lớn vào thị trường này, bối cảnh Để giảm phụ thuộc lớn xuất nhập khẩu, đầu tư từ Trung Quốc, nước ta cần tận dụng hội từ hiệp định thương mại tự RCEP, TPP, hay FTA với EU Tham gia hiệp định này, Việt Nam có hội nhập từ Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, Úc, Ni di lân, Nga kinh tế khác khu vực ngồi Trung Quốc máy móc, thiết bị, dịch vụ, nguyên liệu đầu vào với giá rẻ trước rủi ro nhiễm mơi trường hay bị trục lợi tham nhũng, qua giúp thu hút đầu tư phát triển cơng nghiệp hỗ trợ số lĩnh vực trọng điểm kinh tế Việt Nam Thứ hai, việc quốc tế hóa đồng NDT dẫn tới NDT tăng giá tăng hội thu hút luồng vốn đầu tư nước vào Việt Nam cần quản lý chặt chẽ nguồn vốn chảy vào để không gây tác động tiêu cực cho kinh tế gia tăng lạm phát, rối loạn thị trường Cùng với việc thúc đẩy tiến trình quốc tế hóa NDT, NDT đưa vào giỏ tiền tệ quốc tế IMF, Trung Quốc đẩy mạnh việc sử dụng NDT dự án nước Hiện nay, dự án nước sử dụng NDT Trung Quốc hạn chế Do vậy, việc Trung Quốc yêu cầu doanh nghiệp gia tăng sử dụng NDT dự án Việt Nam 68 tất yếu Trong lĩnh vực đầu tư, Việt Nam cần thận trọng với nguy trở thành nơi tiêu thụ công nghệ cũ, lạc hậu cho Trung Quốc nguyên nhân làm tăng nhập siêu từ Trung Quốc vào Việt Nam Thực tế cho thấy, thời gian qua, dự án đầu tư Trung Quốc tập trung vào ngành khai khoáng Do điều kiện địa lý thuận lợi, cước phí vận chuyển thấp, việc khai thác sơ chế loại quặng Việt Nam để chuyển nguyên liệu (than, quặng, thiếc,…) Trung Quốc mang lại lợi ích kinh tế nhiều cho Trung Quốc, song không đem lại nhiều cho Việt Nam giá trị gia tăng, tác động xấu đến môi trường phát triển bền vững Việt Nam Vì vậy, Việt Nam cần phải có thẩm định, lựa chọn kỹ luồng vốn đầu tư để tránh hậu tiêu cực việc tiếp nhận dự án có chất lượng thấp, cơng nghệ lạc hậu gây ô nhiễm môi trường Về nguồn viện trợ ODA vốn vay ưu đãi, khoản vay ưu đãi Trung Quốc cho Việt Nam tương tự khoản vay tín dụng xuất khẩu, khoản vay có điều kiện (chỉ định thầu cho doanh nghiệp Trung Quốc) có điều kiện vay ưu đãi so với ODA nhà tài trợ khác Việt Nam Tín dụng ưu đãi Trung Quốc phù hợp cho dự án có nguồn thu trực tiếp, có khả trả nợ Một số dự án sử dụng vốn vay, nhà thầu, thiết bị Trung Quốc thường xuyên chậm tiến độ, không đảm bảo chất lượng, tăng tổng mức đẩu tư ảnh hưởng hiệu đầu tư Do vậy, định hướng việc vay nguồn tín dụng ưu đãi Trung Quốc thời gian tới cần phải xem xét cân nhắc Thứ ba, Việt Nam cần trọng thúc đẩy xuất hàng hóa ổn định vào sâu thị trường nội địa Trung Quốc, tỉnh sâu Đại lục để khai thác thị trường rộng lớn hơn, đa dạng hơn, thay chủ yếu với tỉnh giáp biên giới Việt Nam Thứ tư, cần xây dựng, hoàn thiện hệ thống giải pháp tốn tài chính, tiền tệ hai nước Hiện nay, hệ thống văn quy phạm pháp luật quản lý hoạt động mua bán, toán ngoại tệ thị trường ngoại hối Việt Nam nói chung hoạt động mua bán sử dụng NDT nói riêng số bất cập như: nhiều quy định ban hành lâu chưa cập nhật với tình hình mới, quy định số lĩnh vực tương đối phức tạp, gây nên hạn chế việc tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho tổ chức tín dụng doanh nghiệp thực giao dịch ngoại hối Do đó, cần tiếp tục hồn thiện hệ thống văn pháp luật cho 69 hoạt động tiền tệ, ngân hàng nói chung liên quan đến việc sử dụng NDT quan hệ thương mại với Trung Quốc cho khu vực biên giới nói riêng Ví dụ như, Quyết định số 689/2004/QĐ-NHNN NHNN Quy chế toán mua, bán, trao đổi hàng hóa dịch vụ khu vực biên giới khu kinh tế cửa Việt Nam- Trung Quốc ban hành năm 2004 có số bất cập hạn chế đối tượng toán Do vậy, ngày 28/8/2018, Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 19/2018/TT-NHNN (dưới gọi tắt Thông tư 19) hướng dẫn quản lý ngoại hối với hoạt động thương mại biên giới Việt Nam - Trung Quốc, thay Quyết định số 689 Thông tư 19 bổ sung đối tượng tham gia phương thức toán, đồng tiền toán phù hợp với hoạt động thương mại biên giới thương nhân, cư dân biên giới chợ biên giới cho phù hợp với quy định Nghị định 14/2018/NĐ-CP - quy định chi tiết hoạt động thương mại biên giới, Chính phủ ban hành ngày 23/1/2018 Ngồi ra, sửa đổi Thơng tư 19 nhằm đảm bảo yêu cầu kiểm soát chặt chẽ hoạt động toán đồng tệ với tất chủ thể, bổ sung quy định làm sở cho ngân hàng thương mại thực Thứ năm, với thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình Quốc tế hóa NDT, chắn khơng sớm muộn, Trung Quốc thúc đẩy việc ký kết Hiệp định hoán đổi tiền tệ song phương với Việt Nam Nên ta cần phải thận trọng việc nghiên cứu, xem xét lợi ích hạn chế tham gia hiệp định Trên sở Quyết định số 689/2004/QĐ-NHNN Thống đốc NHNN thay Thơng tư 19/2018/TT-NHNN (như nói trên), Việt Nam cho phép thực thí điểm hoán đổi tiền tệ số tỉnh biên giới với Trung Quốc Vì vậy, cần sớm tổng kết, rút học kinh nghiệm việc thí điểm trên, từ xem xét, nghiên cứu khả ký kết hiệp định hoán đổi tiền tệ song phương với nước Thứ sáu, cần tiếp tục hoàn thiện chế toán biên mậu hai nước NHNN Việt Nam cần nghiên cứu, xem xét chế, sách quản lý đồng NDT tỉnh biên giới Việt – Trung điều hành, quản lý tỷ giá, thực mua vào, bán ngân hàng thương mại có nhu cầu bán mua NDT Hồn thiện hệ thống văn quy phạm pháp luật liên quan đến việc sử dụng NDT quan hệ thương mại với Trung Quốc khu vực biên giới Trong bối cảnh NDT đưa vào 70 rổ tiền tệ quốc tế SDR từ tháng 10/2016 trở thành đồng tiền dự trữ quốc tế, cần phải xem xét sửa đổi quy định liên quan cho phù hợp Thứ bảy, sách tiền tệ, chế điều hành tỷ giá Ngân hàng nhà nước cần linh hoạt hơn, xem xét mức độ tác động đồng tiền có tỷ trọng giao dịch thương mại lớn với Việt Nam để đưa đồng tiền vào dự trữ ngoại hối quốc gia theo tỷ lệ hợp lý Vận dụng linh hoạt, hiệu công cụ sách tiền tệ, đặc biệt ý phát huy tác động tích cực cơng cụ lãi suất, tỷ giá để tăng tính linh hoạt điều hành sách tiền tệ Ngân hàng Nhà nước nhằm ứng phó với tình phát sinh thị trường tài Tám là, cấu dự trữ ngoại hối Việt Nam Đa dạng hóa tiền tệ tốn dự trữ quốc tế góp phần giảm thiểu tổn thất rủi ro cho doanh nghiệp nói riêng bảo đảm an ninh tài quốc gia nói chung Cùng với tiền tệ mạnh khác EUR, JPY, GBP…thì NDT tiền tệ nhiều quốc gia có Việt Nam phải cân nhắc tính tốn đưa vào rổ tiền tệ quốc gia mình, đặc biệt đồng tiền đưa vào rổ SDR, cách gián tiếp, cấu dự trữ ngoại hối Việt Nam có đồng NDT cấu dự trữ ngoại hối Việt Nam có SDR Hơn nữa, Trung Quốc lại đối tác thương mại lớn ta, việc cân nhắc đưa NDT vào cấu dự trữ ngoại hối Việt Nam hay không tỷ trọng NDT tổng dự trữ vấn đề đáng quan tâm Đồng thời, việc quản lý dự trữ phải đảm bảo nguyên tắc an toàn dự trữ, đảm bảo khả sẵn sàng toán, đáp ứng nhu cầu ngoại hối cần thiết sinh lời thông qua nghiệp vụ đầu tư 71 Tiểu kết chương: Mặc dù, năm qua, quốc tế hóa đồng NDT đạt nhiều thành tựu, nhiều tồn như: tỷ trọng toán NDT thấp chưa ổn định, tỷ trọng dự trữ NDT thấp, cân đối kết cấu thu chi, sức ảnh hưởng lĩnh vực mậu dịch quốc tế đầu tư quốc tế Trung Quốc chưa đủ lớn, lực phòng bị rủi ro tài phủ yếu kém, phát triển chủ thể kinh tế vi mô giai đoạn đầu Con đường QTH NDT phải đối mặt với nhiều thách thức khơng nhỏ Với vị trí thống trị đồng la Mỹ dự trữ tồn cầu bám đuổi loại tiền tệ lớn khác, quốc tế hóa NDT bắt buộc phải trải qua trình dài phức tạp Để đường QTH đồng NDT trở thành trình phát triển bền vững cần phải có nhiều nỗ lực mặt sách nước Là nước láng giềng gần gũi với Trung Quốc nằm chiến lược khu vực hóa đồng NDT, nữa, Trung Quốc đối tác thương mại lớn Việt Nam, tác động chiến lược QTH đồng NDT lớn kinh tế Việt Nam quan hệ thương mại Việt – Trung Tác động có mặt tích cực lẫn tiêu cực Tác động tích cực chủ yếu dạng giảm chi phí có liên quan đến chuyển đổi sang đồng tiền thứ toán quốc tế, đa dạng hóa loại ngoại tệ, giúp đa dạng hóa rủi ro, giảm sức ép Đô la Mỹ với cung cầu ngoại tệ Bên cạnh đó, việc đồng NDT sử dụng rộng rãi lưu thông tiền tệ q trình quốc tế hóa diễn ngày mạnh mẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc thông thương cư dân hai nước, tăng độ sâu trung gian tài Về mặt tiêu cực, QTH NDT mang lại tác động không tốt, hay rủi ro an ninh tài tiền tệ kinh tế Việt Nam nói chung như: áp lực điều chỉnh tỷ giá lớn giá trị đồng NDT biến động, nguy vay nợ nhiều, tăng phụ thuộc kinh tế ảnh hưởng đến sách tài tiền tệ Việt Nam Với điều kiện phát triển kinh tế Việt Nam, điều kiện việc điều hành sách tài tiền tệ ta chưa hiệu chưa có chuẩn bị tốt tác động tiêu cực lấn án hội tích cực mà tiến trình mang tới Vì ta cần có theo dõi nghiên cứu sâu để từ có chuẩn bị cần thiết có chiến lược ứng phó phù hợp trình 72 KẾT LUẬN Trong khoảng năm qua, kể từ sau Đại hội 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc, với việc thúc đẩy chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế với trọng tâm điều chỉnh cấu kinh tế, cải cách tài chính, tiền tệ, quốc tế hóa đồng Nhân dân tệ trải qua trình phát triển nhanh chóng, bên cạnh gây ý lớn phạm vi quốc tế Thực tế việc đồng Nhân dân tệ hoạt động công cụ định giá, toán cho giao dịch quốc tế lưu trữ giá trị quy mô quốc tế xuất mức độ khác dự kiến tiếp tục tương lai Thứ nhất, số lượng giao dịch toán NDT thương mại xuyên biên giới đầu tư trực tiếp vào (FDI) (ODI) Trung Quốc liên tục mở rộng Thứ hai, tài sản tài quốc tế tiền Nhân dân tệ tăng lên nhanh chóng Thứ ba, đồng Nhân dân tệ bắt đầu coi tài sản dự trữ thức số quốc gia Belarus, Campuchia, Malaysia, Nigeria, Philippines, Hàn Quốc Nga, chiếm khoảng 5% tổng tài sản dự trữ ngoại hối nước Tính đến cuối năm 2017, quy mơ NDT tài sản dự trữ thức nước đạt 291.700 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 427 tỷ USD) Đồng thời, phần mạng lưới giao dịch tài tồn cầu, Trung Quốc ký thỏa thuận hoán đổi tiền tệ song phương trị giá 3800 tỷ Nhân dân tệ với 32 quốc gia Thứ tư, trung tâm Nhân dân tệ nước ngồi phát triển nhanh chóng Trong bối cảnh mà tài khoản vốn chưa hoàn toàn mở, thị trường tài hải ngoại RMB phát triển nhanh chóng năm gần đây, tảng quan trọng cho việc quốc tế hóa đồng RMB Hiện nay, ngồi Hồng Kơng, 10 khu vực Đài Bắc, Singapore, London, Frankfurt, Paris, Luxembourg, Toronto, Dubai Sydney trở thành trở thành trung tâm NDT nước ngồi Thứ năm, Hệ thống tốn quốc tế Trung Quốc (CIPS) thiết lập thành công Thượng Hải năm 2015 Hệ thống gọi hệ thống toán NDT qua biên giới Việc hoàn thành vận hành trơn tru hệ thống mốc đáng ý việc quốc tế hóa đồng NDT, đánh dấu tiến quan trọng việc xây dựng sở hạ tầng cho tiến trình quốc tế hóa đồng NDT, điều nâng cao hiệu an toàn giao dịch đồng NDT qua biên giới 73 Thứ sáu, NDT trở thành đồng tiền thức rổ tiền tệ quốc tế SDR chiếm tỷ lệ tới 10.92%, sau đồng Đô la đồng Euro Đây cột mốc quan trọng tiến trình QTH đồng tiền này, cho thấy tiến phủ Trung Quốc việc thực cải cách hệ thống tài tiền tệ vài năm trở lại Đồng thời nâng cao vị đồng Nhân dân tệ hệ thống tiền tệ quốc tế Không nghi ngờ gì, sáu năm qua, thành tựu quốc tế hóa đồng Nhân dân tệ đáng kể Điều thấy rõ từ số quốc tế hóa đồng NDT qua năm so với đồng tiền mạnh khác trình bày phần trước Mặc dù đạt tiến triển nhanh năm qua, việc quốc tế hóa đồng NDT nhiều tồn phải đối mặt với số thách thức không nhỏ Khoảng cách lớn so với đồng la Mỹ đồng Euro; điều có nghĩa chặng đường dài trước Nhân dân tệ đóng vai trò quan trọng hệ thống tài kinh tế tồn cầu Để đồng NDT đảm nhận sứ mệnh vai trò quốc tế thực Trung Quốc cần phải đảm bảo tiếp tục tăng trưởng giải vấn đề yếu mang tính hệ thống hệ thống tài tự hóa tài khoản vốn Quốc tế hóa đồng NDT dù trình lâu dài gần tiến trình khơng thể đảo ngược Điều đem lại nhiều hội thách thức Trung Quốc nước đối tác, tới cân quyền lực kinh tế lớn khu vực, đặc biệt nước láng giềng Việt Nam Là nước nhỏ, nằm chiến lược khu vực hoá đồng NDT, lại có mức độ giao dịch thương mại với Trung Quốc lớn, phụ thuộc kinh tế Việt Nam vào nhập nguyên liệu, máy móc đầu vào từ Trung Quốc lớn nên Việt Nam chịu ảnh hưởng khơng nhỏ tiến trình Tác động Việt Nam đa chiều, tích cực lẫn tiêu cực cần có theo dõi nghiên cứu sâu để từ có chuẩn bị cần thiết trình Trước hết, cần nghiên cứu kỹ lưỡng giai đoạn tiến trình quốc tế hố NDT có chiến lược ứng phó phù hợp với giai đoạn tiến trình 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt: Nguyễn Thị Hoàng Anh Lương Thị Thu Hà (2012) “Cán cân thương mại Việt Nam- Trung Quốc bối cảnh quốc tế hóa Nhân dân tệ” Hội thảo :“Các giải pháp đảm bảo an ninh tài – tiền tệ Việt Nam bối cảnh Trung Quốc quốc tế hóa đồng NDT bất ổn tài tồn cầu” CIEM, 2012 Trần Thị Vân Anh (2013), Chiến lược Quốc tế hóa NDT Trung Quốc tác động đến Việt Nam Tạp chí Tài Tơ Thị Ánh Dương (2017) Sự điều chỉnh chiến lược Trung Quốc lĩnh vực tài chính- tiền tệ: Tác động hàm ý sách NXB KHXH, 2017 Chương 3, tr 94-180 Nguyễn Trường Giang (2016) Một số quan điểm EU quốc tế hóa đồng NDT Trung Quốc Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, số (185).2016 Lê Thị Thúy Hằng (2018) Tác động tỷ giá Nhân dân tệ Đô la Mỹ đến yếu tố kinh tế vĩ mô Việt Nam Luận án tiến sỹ, Đại học Ngân hàng TP HCM Nguyễn Minh Khơi (2015) “Tồn cảnh sách quốc tế hóa đồng NDT Trung Quốc tác động đến Việt Nam” Quản lý kinh tế số 65/2015 Nguyễn Văn Lịch (2014) “Thỏa thuận hoán đổi tiền tệ: Lộ trình quốc tế hóa đồng nhân dân tệ” Tạp chí cộng sản số 866/2014 Cao Thị Ý Nhi (2015) Quốc tế hóa NDT an ninh tài Việt Nam Tạp chí nghiên cứu Tài Kế tốn số 11/2015 Lê Xn Sang (2012) Trung Quốc quốc tế hóa đồng nhân dân tệ vấn đề sách tiền tệ lạm phát mục tiêu Việt Nam; 10 Võ Trí Thành, Lê Xuân Sang (2014) Bảo đảm an ninh tài Việt Nam bối cảnh Trung Quốc quốc tế hóa đồng NDT biến động tài tồn cầu Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam số 18/2014 11 Lê Xuân Sang (2012) Quốc tế hóa NDT, bất ổn tài tồn cầu tác động an ninh tài Việt Nam: Lý luận, thực tiễn vấn đề đặt 12 Tô Minh Thu (2011) Quốc tế hóa đồng nhân dân tệ: Thực trạng triển vọng Nghiên cứu quốc tế số (87), 12/2011: 173-196 13 Hà Thị Hồng Vân (2014) Chiến lược quốc tế hóa đồng NDT Trung Quốc giai đoạn 2010-2020 Đề tài cấp sở, Viện nghiên cứu Trung Quốc 75 14 An Huy (2011) Ngân hàng Thế giới phát hành trái phiếu Nhân dân tệ http://vneconomy.vn/the-gioi/ngan-hang-the-gioi-phat-hanh-trai-phieu-nhan-dan-te2011010511013853.htm 15 Báo Quốc tế (23/4/2017) Quốc tế hóa Nhân dân tệ: Bao xa http://baoquocte.vn/quoc-te-hoa-nhan-dan-te-bao-xa-va-bao-lau-47962.html 16 Baonga.com (1/11/2017) Nga, Trung Quốc mở rộng hoán đổi tiền tệ, tránh dùng USD, EUR http://m.baonga.com/kinh-te-nga.nd155/nga-trung-quoc-mo-ronghoan-doi-tien-te-tranh-dung-usd-eur.i88744.html 17 Bnews.vn (9/1/2018) Trung Quốc Thái Lan gia hạn thỏa thuận hoán đổi tiền tệ http://bnews.vn/trung-quoc-va-thai-lan-gia-han-thoa-thuan-hoan-doi-tiente/73066.html 18 Bizlive.vn (18/4/2015) Malaysia Trung Quốc gia hạn thỏa thuận hoán đổi tiền tệ https://bizlive.vn/kinh-doanh-quoc-te/malaysia-va-trung-quoc-gia-han-thoathuan-hoan-doi-tien-te-946997.html 19 CRI online (10-6-2015) Lượng toán thương mại quốc tế đồng Nhân dân tệ tăng vọt – Xu quốc tế hoá đồng Nhân dân tệ đẩy mạnh http://vietnamese.cri.cn/621/2015/06/10/1s211649.htm 20 Đầu tư tài Sài Gòn (21/9/2017) Diễn biến quốc tế hóa nhân dân tệ (K1): Nỗ lực vươn tầm giới http://saigondautu.com.vn/ho-so/dien-bien-quoc-te-hoa-nhan-dan-te-k1-no-lucvuon-tam-the-gioi-49348.html 21 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (26/02/2016) Cơ chế hoạt động Quyền rút vốn đặc biệt (SDR) Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) mối quan hệ với dự trữ ngoại hối nhà nước Việt Nam 22 Lê Thị Thùy Vân (03/2018) Vị đồng Nhân dân tệ kho dự trữ toàn cầu http://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-quoc-te/vi-the-cua-dong-nhan-dan-tetrong-kho-du-tru-toan-cau-137944.html 23 Nhịp cầu Đầu tư (16/8/2013) Tự hóa dòng vốn Trung Quốc: Vinh quang, lẫn gian khổ https://nhipcaudautu.vn/the-gioi/tu-do-hoa-dong-von-tai-trungquoc-vinh-quang-lan-gian-kho-3144436/ 24 Vietnambiz.vn (18/8/2018) Hoạt động toán quốc tế đồng NDT diễn ổn định https://vietnambiz.vn/hoat-dong-thanh-toan-quoc-te-bang-dong-ndtvan-dien-ra-on-dinh-74236.html 76 25 Vietnamplus (27/11/215) Indonesia dùng đồng nhân dân tệ giao dịch với Trung Quốc https://www.vietnamplus.vn/indonesia-se-dung-dong-nhan-dan-tetrong-giao-dich-voi-trung-quoc/357827.vnp 26 Vietnamnet.vn (6/1/2015) Thanh toán NDT: Chuyện không đơn giản http://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/thanh-toan-bang-ndt-chuyen-khong-don-gian215211.html 27 Vietnamnet.vn (15/08/2018) Nợ công triệu tỷ đồng, cảnh báo vay vốn Trung Quốc http://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/dau-tu/3-trieu-ty-no-cong-can-nhac-khi-vayvon-trung-quoc-469752.html Tài liệu tiếng Trung tiếng Anh: 28 英国国际贸易部和中国外汇交易中心, 走向世界 2017 人民币国际化的趋势 和 启 示 ; https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/cn/pdf/zh/2017/01/going-globalchinas-currency.pdf 29 国家金融与发展实验室 (National Institution for Finance and Development of China) (2017), Is RMB a truly international currency? 30 SWIFT, 人民币追踪 2017 年 月 (Theo dõi tình hình NDT tháng 7/2017) https://www.swift.com/node/125731 31 为张礼卿 (2016) 人民币国际化面临的挑战与对策 (Những thách thức biện pháp đối phó q trình quốc tế hóa Nhân dân tệ) 人民出版社经管部 https://m.wallstreetcn.com/articles/252682 32 Wallstreet (6/7/2016) 人 民 币 国 际 化 面 临 的 挑 战 与 对 策 https://m.wallstreetcn.com/articles/252682 33 人 民 币 国 际 化 进 程 中 存 在 的 问 题 及 对 https://wk.baidu.com/view/09ee5b6c7e21af45b307a8ab?pcf=2&from=singlemessage& isappinstalled=0 34 已签署的双边本币互换协议清 http://www.sohu.com/a/129305752_475942 (27/3/2017) 35 Barry Eichengreen, George C Pardee Masahiro Kawai (2015), “Renminbi Internationalization: Achievements, prospects, and challenges” 77 (https://books.google.com.vn/books?hl=vi&lr=&id=7wiVCwAAQBAJ&oi=fnd&pg=P P1&dq=RMB+Internationalization:+Prospects+and+Challenges&ots=wguFaowPY3& sig=ydZE47ssas7rTewz8yD_c0NyRok&redir_esc=y#v=onepage&q=RMB%20Interna tionalization%3A%20Prospects%20and%20Challenges&f=false) 36 Caroline Owen (2017) “RMB Internationalization update” https://www.bbhub.io/board/sites/2/2017/02/Owen-RMB-Intl-Update-30-Jan-17RMB-Global-Advisors.pdf 37 Christopher a Mcnally (2015) The political economic logic of RMB internationalization: A study in Sino-capitalism International Politics vol 52/2015, page 704-723 (https://www.researchgate.net/publication/282907920_The_political_economic_logi c_of_RMB_internationalization_A_study_in_Sino-capitalism) 38 Eichengreen and Kawai- Asean Development Bank Institute (2014) Issues for Renminbi Internationalization: An Overview 39 Feng Xin-ming, Bu Ya (2012) (Economics and Management School, Jiangsu University of Science and Technology, China); Research on Currency Substitution and Anti-currency Substitution in the Process of RMB Internationalization; East China Economic Management, no 2; 40 HM Treasury & The Rt Hon George Osborne (2014) Britain issues western world’s first sovereign RMB bond, largest ever RMB bond by non-Chinese issuer https://www.gov.uk/government/news/britain-issues-western-worlds-first-sovereignrmb-bond-largest-ever-rmb-bond-by-non-chinese-issuer 41 Hyoung-kyu Chey (2012) “Can the Renminbi Rise as a Global Currency? The Political Economy of Currency Internationalization” http://www.grips.ac.jp/rcenter/wp-content/uploads/11-20.pdf 42 He Chun-lian (2010); The Opportunities from the Internationalization of Renminbi and the Countermeasures; Journal of Anhui Agricultural University (Social Science Edition), no.2; 43 International Monetary Institute- Renmin University of China (2017), Internationalization Progress and Outlook of RMB 44 International Monetary Institute- Renmin University of China (2017) RMB Internationalization Report 2017 45 Li Wei (2010), Internationalization Process of Worldwide Primary Currencies: Comparison and Reference; Journal of Financial Development Research; 78 46 Liqing Zhang and Kunyu Tao (2014), The Benefits and Costs of Renminbi Internationalization, ADBI report no 48; 47 Li Jing (2011), The Renminbi Internationalization Strategy: From the Perspective of Renminbi Cross-border Trade Settlement; World Economy Study; 48 Nargiza Salidjanova (2014), The RMB’s Long Road to Internationalization, U.S.-China Economic and Security Review Commission Economic Issue Brief No 5; 49 Qiu Zhaoxiang and An Shiyou (2013); Statistical Analysis on the Status Quo of Domestic Research on RMB Internationalization; Journal of Financial Development Research, no 12; 50 Yin-Wong Cheung (2014), The Role of Offshore Financial Centers in the Process of Renminbi Internationalization, ADBI No 472; 51 Global Times (15/7/2018) Yuan internationalization rebounds strongly, trend will continue despite trade tension http://www.globaltimes.cn/content/1110913.shtml 52 European Parliament (2012) The euro as an international currency http://www.europarl.europa.eu/workingpapers/econ/101/chap1_en.htm 53 Financial Times (2013) South Korea doubles currency swap deal with China https://www.ft.com/content/35911e14-ffd4-11e0-89ce-00144feabdc0 54 International Monetary Institute, Renmin University of China RMB Internationalization Report 2017 http://www.imi.org.cn/en/wpcontent/uploads/2017/07/%E3%80%90IMI-Research-Report-No.-1702EN%E3%80%91RMB-Internationalization-Report-2017-Press-Release.pdf 55 IMF data (cập nhật đến ngày 7/2/2018) Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves (COFER) http://data.imf.org/?sk=E6A5F467-C14B4AA8-9F6D-5A09EC4E62A4) 56 International Monetary Institute- Renmin University of China (2017), Internationalization Progress and Outlook of RMB, pg 14 57 Paul Wallace & David Malingha Doya (2018) Nigeria China Sign $2.4 Billion Currency-Swap to Lift Trade https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-0503/nigeria-china-sign-2-4-billion-currency-swap-to-boost-trade 58 Noah Henry (2010), Yunnan: the face of opportunities for the internationalization of RMB http://resources.alibaba.com/topic/800066302/Yunnan_the_face_of_opportunities_ for_the_internationalization_of_RMB.htm 79 59 Reuters (8/4/2018) China forex reserves rise slightly as U.S dollar weakness continues https://www.reuters.com/article/us-china-economy-forex-reserves/chinaforex-reserves-rise-slightly-as-u-s-dollar-weakness-continues-idUSKBN1HF02D 60 RMB Tracker (1/2018) https://www.swift.com/resource/rmb-tracker-january2018-special-report 61 SWIFT report (2015) Worldwide Currency Usage and Trends file:///C:/Users/Dell/Downloads/swift_bi_currency_evolution_infopaper_57128.pdf 62 Swift RMB Tracker (6/2014) The Renminbi is the second most used currency for cross border payments with China and Hong Kong https://www.swift.com/insights/press-releases/the-renminbi-is-the-second-mostused-currency-for-cross-border-payments-with-china-and-hong-kong 63 Nguồn: Solomon Teague (2017) Renminbi payments in decline, but outlook positive, says Swift https://www.euromoney.com/article/b147qq00jqmcpm/renminbi-payments-indecline-but-outlook-positive-says-swift 64 Nguồn Treasurytoday (2015) http://treasurytoday.com/2015/01/the-new-tradeparadigm-in-asean-tttr 65 Wu Guoxiu & Wang Lei (1/11/2017) Li, Medvedev hold 22nd China-Russia PMs' Regular Meeting https://news.cgtn.com/news/3255544e33597a6333566d54/share_p.html 66 Yu Yongding (2011) China can break free of the dollar trap Financial Times (5/8/2011) https://www.ft.com/content/2189faa2-bec6-11e0-a36b-00144feabdc0 80 ...VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THỊ HẠ QUỐC TẾ HÓA ĐỒNG NHÂN DÂN TỆ SAU ĐẠI HỘI 18 ĐẢNG CỘNG SẢN TRUNG QUỐC Ngành: Kinh tế quốc tế Mã số: 8310106 NGƯỜI HƯỚNG... lược quốc tế hóa NDT 16 Chương 2: THỰC TIỄN QUỐC TẾ HÓA ĐỒNG NHÂN DÂN TỆ SAU ĐẠI HỘI 18 ĐẢNG CỘNG SẢN TRUNG QUỐC 26 2.1 Sử dụng toán NDT giao dịch thương mại quốc tế 26 2.2 Sử... kinh tế cho Trung Quốc đồng tiền họ quốc tế hóa, lợi ích trị quốc tế cho mục đích quan trọng việc đẩy mạnh quốc tế hóa đồng NDT Nghiên cứu Hyoung-kyu Chey (2012) ra, việc quốc tế hóa Nhân dân tệ
- Xem thêm -

Xem thêm: Quốc tế hóa đồng Nhân dân tệ sau đại hội 18 Đảng cộng sản Trung Quốc (Luận văn thạc sĩ), Quốc tế hóa đồng Nhân dân tệ sau đại hội 18 Đảng cộng sản Trung Quốc (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay