Ôn tập THPT 2019 hình học 12 chương 2 bài 3

9 14 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 14:23

tài liệu ôn thi thpt quốc gia 2019 gồm những thủ thuật giải nhanh Đề thi Trắc nghiệm môn Toán, môn lý, môn anh, môn văn, môn hóa là những ebook được hệ thống hóa kiến thức toàn diện, phong phú về nội dung, bám sát trọng tâm chương trình THPT, nhằm giúp học sinh ôn tập hiệu quả trong thời gian ngắn nhất. Câu 1: [2H2-3-1] (CHUYÊN THÁI BÌNH L3) Cho mặt cầu có diện tích 8 a Khi đó, bán kính mặt cầu A a B a C a D a Lời giải Chọn A Cách 1: Smc 8 a 2a a  4 r  r  r  3 Cách 2: Ta quan sát đáp án dựa vào công thức diện tích mặt cầu để thay bán kính đáp án vào tính trực tiếp Smc a 6 a 8 a  4 r  4        Câu 2: [2H2-3-1] (THPT HỒNG QUANG) Trong mệnh đề sau, mệnh đề đúng? A Hình chóp có đáy hình thang cân có mặt cầu ngoại tiếp B Hình chóp có đáy hình thang vng có mặt cầu ngoại tiếp C Hình chóp có đáy tứ giác có mặt cầu ngoại tiếp D Hình chóp có đáy hình bình hành có mặt cầu ngoại tiếp Lời giải Chọn A Câu 3: [2H2-3-1] (THPT Đoàn Thượng - Hải Phòng - Lân - 2017 - 2018 - BTN) Chọn mệnh đề mệnh đề sau? A Hình chóp có đáy hình bình hành có mặt cầu ngoại tiếp B Hình chóp có đáy hình tứ giác có mặt cầu ngoại tiếp C Hình chóp có đáy hình thang có mặt cầu ngoại tiếp D Hình chóp có đáy hình thang cân có mặt cầu ngoại tiếp Lời giải Chọn D Một hình chóp có mặt cầu ngoại tiếp đáy đa giác nội tiếp đường tròn Như đáy hình bình hành, hình tứ giác, hình thang chưa nội tiếp mặt cầu nên đáp án A, B,C (loại) Câu 4: [2H2-3-1] (SGD - Bắc Ninh - 2017 - 2018 - BTN) Diện tích mặt cầu có bán kính R A 2 R B  R C 4 R D 2 R Lời giải Chọn C Diện tích mặt cầu có bán kính R 4 R Câu 5: [2H2-3-1] (Chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai – 2017 - 2018 - BTN) Thể tích V khối cầu có bán kính R  A V  64 B V  48 C V  36 D 256 V Lời giải Chọn D 256 Thể tích khối cầu là: V   R   43  3 Câu 6: [2H2-3-1] (THPT Kinh Môn - Hải Dương - 2018 - BTN) Một hình cầu có bán kính (m) Hỏi diện tích mặt cầu bao nhiêu? A 4 (m2) B 16 (m2) C 8 (m2) D  (m ) Lời giải Chọn B Diện tích mặt cầu S  4 R  16 (m2) Câu 7: [2H2-3-1] Thể tích khối cầu có bán kính a là: A V  4 a V B V  2 a C V   a D 4 a 3 Câu 8: [2H2-3-1] (THPT CHUYÊN NGUYỄN TRÃI) Biết quay đường tròn có bán kính quay quanh đường kính ta mặt cầu Tính diện tích mặt cầu A 4 B V   C 2 Lời giải D  Chọn A Theo đề ta suy bán kính đường tròn bán kính mặt cầu Vậy diện tích mặt cầu V  4 R  4 (đvtt) Câu 9: [2H2-3-1] (THPT PHAN ĐÌNH TÙNG ) Cho hình lập phương có cạnh Diện tích mặt cầu qua đỉnh hình lập phương B 2 A  C 3 D 6 Lời giải Chọn C Gọi R bán kính mặt cầu Ta có R   1 AA2  AC AC  2 AA2  AB  BC  2 D A C B O D A B C Diện tích mặt cầu S  4 R  3 Câu 10: [2H2-3-1] (THPT TIÊN LÃNG) Một hình cầu tích 4 ngoại tiếp hình lập phương Thể tích khối lập phương A B C D Lời giải Chọn A Kí hiệu a độ dài cạnh hình lập phương  a   Khi đó, bán kính hình cầu ngoại tiếp hình lập phương R  Do thể tích hình cầu a 4 4  R 1 a  nên ta có  R  3 3 a Vậy thể tích khối lập phương V  a3  Câu 11: [2H2-3-1] (THPT PHAN ĐÌNH TÙNG ) Tính thể tích khối cầu ngoại tiếp khối lập phương có cạnh a A V  V  a3 a B V   a3 3 C V   a3 D A' D' 3 C' B' 2a Lời giải Chọn A A D 2a a a Ta có V   R với R  B C  a   a3 Vậy V     dvtt      Câu 12: [2H2-3-1] (THPT CHUYÊN BẾN TRE )Cho hình lập phương ABCD.ABCD cạnh a Tính diện tích S mặt cầu ngoại tiếp hình lập phương ABCD.ABCD A S   a S B S  3 a C S   a2 D 4 a Lời giải Chọn B Gọi O, O tâm hình vng ABCD ABCD I trung điểm đoạn OO Khi bán kính r mặt cầu ngoại tiếp hình lập phương ABCD.ABCD là:  a   a 2 a r  IA  OA  OI        2     2 a 3 Vậy diện tích S mặt cầu S  4 r  4    3 a   Câu 13: [2H2-3-1] (THPT CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIÊU ) lập phương khối cầu ngoại tiếp khối lập phương là: Tỉ số thể tích khối A 3 B  C  D 3 Lời giải Chọn D Gọi V , V  thể tích khối lập phương khối cầu ngoại tiếp khối lập phương Khơng tính tổng qt gọi độ dài cạnh khối lập phương , bán 121212  kính khối cầu ngoại tiếp khối lập phương R  2  3  V Suy V  1; V            V  3 Câu 14: [2H2-3-1] (THPT LÝ THÁI TỔ) Hình lập phương ABCD.ABCD cạnh a Tính thể tích khối cầu ngoại tiếp hình lập phương A  3a3 B  3a C 4 a D  2a 3 Lời giải Chọn A Gọi O tâm hình lập phương Ta có O cách đỉnh hình lập phương, nên O tâm mặt cầu ngoại tiếp hình lập phương B A C D O A' D' B' C' Bán kính mặt cầu R  OA  AC 1 3a  AA2  AC 2  AA2  AB2  BC 2  2 2 Thể tích khối cầu  3a3 V  R  Câu 15: [2H2-3-1] (THPT Kiến An - HP - Lần - 2017 - 2018 - BTN) Cho hình cầu đường kính 2a Mặt phẳng  P  cắt hình cầu theo thiết diện hình tròn có bán kính a Tính khoảng cách từ tâm hình cầu đến mặt phẳng  P  A a B a C a 10 a 10 D Lời giải Chọn A I R H A P Bán kính hình cầu cho R  a Khoảng cách từ tâm hình cầu đến mặt phẳng  P  d  a 3  a  2 a Câu 16: [2H2-3-1] [Chuyên Nguyễn Quang Diệu - Đồng Tháp - 2018 - BTN] Gọi R, S , V bán kính, diện tích thể tích khối cầu Công thức sau sai? A V   R 3 S  4 R B S   R C 3V  S.R D Lời giải Chọn B Cơng thức tính diện tích mặt cầu là: S  4 R Câu 17: [2H2-3-1] (THPT Chuyên Hà Tĩnh - Lần - 2018 - BTN) Một mặt cầu có diện tích 16π bán kính mặt cầu A B C 2 D Lời giải Chọn A Diện tích mặt cầu bán kính R S  4πR  16π  R  Câu 18: [2H2-3-1] [THPT Đô Lương - Nghệ An - 2018 - BTN] Thể tích khối cầu có diện tích mặt ngồi 36 A 9 B 36 C  D  Lời giải Chọn B Ta có: • SC  4 R2  36  R   R  4  VC   R   33  36 3 Câu 19: [2H2-3-1] (THPT Chuyên Hùng Vương-Gia Lai-2018) Một khối cầu tích 32 Bán kính R khối cầu A R  B R  32 C R  D R 2 Lời giải Chọn A 32 Ta tích khối cầu có bán kính R V   R   R  3 Câu 20: [2H2-3-1] (THPT Năng Khiếu - TP HCM - Lần - 2018) Quay miếng bìa hình tròn có diện tích 16 a quanh đường kính, ta khối tròn xoay tích A 64 a B 128 a C 256 a D 32 a Lời giải Chọn C Gọi R bán kính đường tròn Theo giả thiết, ta có S   R  16 a  R  4a Khi quay miếng bìa hình tròn quanh đường kính ta 4 256 3 a hình cầu Thể tích hình cầu V     R      4a   3 Câu 21: [2H2-3-1] (THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC - LẦN - 2017 - 2018 - BTN) Cơng thức tính diện tích mặt cầu bán kính R A S  R B S  R C S  R D S  4R Lời giải Chọn D Cơng thức tính diện tích mặt cầu bán kính R S  4R Câu 22: [2H2-3-1] (THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội - 2017 - 2018 - BTN) [2H2-2] Cho khối cầu  S  tích 36 ( cm ) Diện tích mặt cầu  S  bao nhiêu? A 64  cm2  B 18  cm2  C 36  cm2  D 27  cm2  Lời giải Chọn C Thể tích khối cầu 36   r  36  r  27  r  Vậy diện tích mặt cầu  S  là: S  4 r  4 32  36  cm2  Câu 23: [2H2-3-1] (Sở Ninh Bình - Lần - 2018 - BTN) Nếu điểm M khơng gian ln nhìn đoạn thẳng AB cố định góc vng M thuộc A Một mặt cầu cố định B Một khối cầu cố định C Một đường tròn cố định D Một hình tròn cố định Lời giải Chọn A Theo lý thuyết Câu 24: [2H2-3-1] (THPT Can Lộc - Hà Tĩnh - Lần - 2017 - 2018 - BTN) Chọn mệnh đề mệnh đề sau: A Hình có đáy hình bình hành có mặt cầu ngoại tiếp B Hình chóp có đáy hình thang cân có mặt cầu ngoại tiếp C Hình chóp có đáy hình thang vng có mặt cầu ngoại tiếp D Hình chóp có đáy tứ giác có mặt cầu ngoại tiếp Lời giải Chọn B Trong đáp án có đáp án B có đáy hình thang cân có đường tròn ngoại tiếp đáy, suy có mặt cầu ngoại tiếp Câu 25: [2H2-3-1] (THPT Phan Đình Phùng - Hà Tĩnh - Lần - 2017 - 2018 - BTN) Bán 32 a kính R khối cầu tích V  là: A R  2a B R  2a C 2a D 7a Lời giải Chọn A 32 a 32 a 3  R  Thể tích khối cầu V   R  2a 3 Câu 26: [2H2-3-1] (Chun Thái Bình-Thái Bình-L4-2018-BTN) Cho khối cầu có bán kính R Thể tích khối cầu A V  4 R B V   R C V   R V   R2 Lời giải Chọn B - Cơng thức tính thể tích khối cầu bán kính R là: V   R D ... OA  AC 1 3a  AA 2  AC 2  AA 2  AB 2  BC 2  2 2 Thể tích khối cầu  3a3 V  R  Câu 15: [2H2 -3- 1] (THPT Kiến An - HP - Lần - 20 17 - 20 18 - BTN) Cho hình cầu đường kính 2a Mặt phẳng... Câu 22 : [2H2 -3- 1] (THPT Lê Quý ôn - Hà Nội - 20 17 - 20 18 - BTN) [2H2 -2] Cho khối cầu  S  tích 36  ( cm ) Diện tích mặt cầu  S  bao nhiêu? A 64  cm2  B 18  cm2  C 36   cm2  D 27 ... SC  4 R2  36   R   R  4  VC   R   33  36  3 Câu 19: [2H2 -3- 1] (THPT Chuyên Hùng Vương-Gia Lai -20 18) Một khối cầu tích 32 Bán kính R khối cầu A R  B R  32 C R  D R 2 Lời giải
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn tập THPT 2019 hình học 12 chương 2 bài 3, Ôn tập THPT 2019 hình học 12 chương 2 bài 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay