Ôn tập THPT 2019 hình học 12 chương 2 bài 1

58 4 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 14:15

tài liệu ôn thi thpt quốc gia 2019 gồm những thủ thuật giải nhanh Đề thi Trắc nghiệm môn Toán, môn lý, môn anh, môn văn, môn hóa là những ebook được hệ thống hóa kiến thức toàn diện, phong phú về nội dung, bám sát trọng tâm chương trình THPT, nhằm giúp học sinh ôn tập hiệu quả trong thời gian ngắn nhất. Câu 1: [2H2-1-2] (THPT Kinh Môn - Hải Dương - 2018 - BTN) Cho tam giác SOA vuông O có OA  cm , SA  cm , quay tam giác SOA xung quanh cạnh SO hình nón Thể tích khối nón tương ứng là: 80 cm3  A 12  cm3  B 15  cm3  C D  36  cm3  Lời giải Chọn A S A O 1 SO  SA2  OA2  ; V   r h   32.4  12 3  cm  Câu 2: [2H2-1-2] (THPT Xuân Trường - Nam Định - 2018-BTN) Cho hình nón tròn xoay có đỉnh S , O tâm đường tròn đáy, đường sinh a góc đường sinh mặt phẳng đáy 60 Diện tích xung quanh S xq hình nón thể tích V khối nón tương ứng A S xq   a , V   a3 12 C S xq   a 2 , V  B S xq   a3 ,V D S xq   a , V  Lời giải Chọn A  a2  a3 12  a3 S a 600 A O Dựa vào hình vẽ ta có: góc đường sinh mặt đáy SAO  60 Tam giác SAO vuông O : R  OA  SA.cos SAO  a 2.cos 60  h  SO  SA.sin SAO  a 2.sin 60  a a  a3 Vậy S xq   Rl   a V   R h  12 Câu 3: [2H2-1-2] (THPT Chuyên Thái Bình - Lần - 2017 - 2018 - BTN) Cho hình nón tròn xoay có chiều cao h  20  cm  , bán kính đáy r  25  cm  Một thiết diện qua đỉnh hình nón có khoảng cách từ tâm đáy đến mặt phẳng chứa thiết diện 12  cm  Tính diện tích thiết diện A S  500  cm2  S  406  cm2  B S  400  cm2  Lời giải Chọn A S K A O I B C S  300  cm2  D Theo ta có AO  r  25; SO  h  20; OK  12 (Hình vẽ) 1  2  OI  15  cm  Lại có OK OI OS AB  AI  252  152  40  cm  ; SI  SO  OI  25  cm   S SAB  25.40  500  cm  Câu 4: [2H2-1-2] (SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH PHÚ THỌ) Cho tam giác ABC vuông A có AB  a , AC  a Diện tích xung quanh hình nón tròn xoay tạo thành quay tam giác quanh đường thẳng AB là: A S xq  2 a B S xq   a2 C S xq  4 a D S xq   a Lời giải Chọn A Khi quay tam giác ABC quanh cạnh AB ta thu hình nón có: r  AC  a ; l  BC  2a Ta có S xq   rl  2 a Câu 5: [2H2-1-2] (THPT Thanh Miện - Hải Dương - Lần - 2018 - BTN) Thiết diện qua trục hình nón tam giác vng cân có cạnh huyền Thể tích khối nón A 3 D 3 C  B 3 Lời giải Chọn C l h  Ta tích khối nón V   r h : Trong đường sinh 2l  3 l 6 h    , r  suy V   3     Câu 6: [2H2-1-2] (SGD Bình Dương - HKI - 2017 - 2018 - BTN) Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có cạnh 2a Tính thể tích V khối nón có đỉnh S đường tròn đáy đường tròn nội tiếp tứ giác ABCD a3 a3 V A V  B V  a3 C V  a3 D Lời giải Chọn B S D O A B C M Gọi M trung điểm BC , ta có OM  a Vì hình chóp S.ABCD hình chóp tứ giác có cạnh 2a Do AC  BD  2a Khi SO  SA2  AO  4a  2a  a Khối nón có đỉnh S đường tròn đáy đường tròn nội tiếp tứ giác ABCD nên có chiều cao h  SO  a r  OM  a 1 Thể tích khối nón là: V   r h   a a   2a 3 Câu 7: [2H2-1-2] (TRƯỜNG CHUYÊN ĐẠI HỌC VINH - LẦN - 2018) Cho hình nón có góc đỉnh 60 , bán kính đáy a Diện tích xung quanh hình nón A 2 a B  a C  a D 4 a Lời giải Chọn A Hình nón có bán kính đáy a nên đường kính 2a Do hình nón có góc đỉnh 60 độ dài đường sinh l  2a Vậy diện tích xung quanh hình nón S xq   rl   a.2a  2 a Câu 8: [2H2-1-2] (THPT Trần Hưng Đạo-TP.HCM-2018) Cho tam giác AOB vuông O , có OAB  30 AB  a Quay tam giác AOB quanh trục AO ta hình nón Tính diện tích xung quanh S xq hình nón A S xq   a2  a2 B S xq   a C S xq  D S xq  2 a Lời giải Chọn B A B O S xq   Rl R  OB , l  AB Trong tam giác vng OAB ta có OB  AB.sin30  a2 AB a  Vậy S xq  hay R  2 Câu 9: [2H2-1-2] (SỞ GD VÀ ĐT THANH HĨA-2018) Mặt phẳng chứa trục hình nón cắt hình nón theo thiết diện là: A hình chữ nhật B tam giác cân C đường elip D đường tròn Lời giải Chọn B S A B Mặt phẳng chứa trục hình nón cắt hình nón theo thiết diện tam giác cân Câu 10: [2H2-1-2] (THPT Lê Hồng Phong - Nam Định - Lần - 2017 - 2018 - BTN) Cho tam giác ABC vuông A , AB  6cm , AC  8cm Gọi V1 thể tích khối nón tạo thành quay tam giác ABC quanh cạnh AB V2 thể tích khối nón tạo thành quay tam giác ABC quanh cạnh AC Khi đó, tỷ số V1 bằng: V2 A 16 B C D 16 Lời giải Chọn B Khi quay tam giác ABC quanh cạnh AB ta có: h  AB , r  AC  V1   r h   82.6  128  cm3  3 Khi quay tam giác ABC quanh cạnh AC ta có: h  AC , r  AB  V2   r h   62.8  96  cm3  Vậy V1 128   V2 96 Câu 11: [2H2-1-2] (Chuyên Thái Bình – Lần – 2018) Trong không gian cho tam giác OIM vng I , góc IOM  45 cạnh IM  a Khi quay tam giác OIM quanh cạnh góc vng OI đường gấp khúc OMI tạo thành hình nón tròn xoay Khi đó, diện tích xung quanh hình nón tròn xoay A  a B  a C  a 2 D  a2 2 Lời giải Chọn C Dựa vào hình vẽ ta thấy đường gấp khúc quay quanh OI tạo hình nón tròn xoay có bán kính đáy chiều cao IM  a h  IO  a độ dài đường sinh l  a Diện tích xung quanh hình nón bằng: S xq   rl   a 2 Câu 12: [2H2-1-2] (THPT Lê Xoay – Vĩnh Phúc – Lần – 2018) Cho hình nón có bán kính đáy (cm), góc đỉnh 60 o Thể tích khối nón 8  cm3  8 V cm3   A V  B V  8  cm3  C V  8  cm3  D Lời giải Chọn D Ta có bán kính đáy r  , đường cao h  r h2 tan 30o 8 1 Vậy thể tích khối nón V   r h   4.2  cm3   3 Câu 13: [2H2-1-2] (THPT Hồng Hóa - Thanh Hóa - Lần - 2018) Cho hình nón  N  có chiều cao 3a Thiết diện song song với đáy cách đáy đoạn a có 64  a Thể tích khối nón  N  diện tích A 16 a B 25 a 3 C 16 a 3 Lời giải Chọn A Gọi h , r chiều cao bán kính đáy khối nón  N  D 48 a Gọi h ', r ' chiều cao bán kính đáy khối nón có đỉnh đỉnh N đáy thiết diện đáy cách đáy  N  đoạn a Ta có h  3a, h  2a Hơn nữa, Std  64 64 8a  a    r '   a  r  9 Theo định lý Talet, ta có chiều cao bán kính đáy h' r ' h.r '  hay r   4a h r h' 1 Vậy thể tích khối nón  N  V   r h   16a 3a  16 a 3 Câu 14: [2H2-1-2] N (THPT Hồng Hóa - Thanh Hóa - Lần - 2018 - BTN) Cho hình nón có chiều cao 3a Thiết diện song song với đáy cách đáy đoạn a có diện tích 64  a Thể tích khối nón  N  A 16 a B 25 a 3 C 16 a 3 D 48 a Lời giải Chọn A Gọi h , r chiều cao bán kính đáy khối nón  N  Gọi h ', r ' chiều cao bán kính đáy khối nón có đỉnh đỉnh N đáy thiết diện đáy cách đáy  N  đoạn a Ta có h  3a, h  2a Hơn nữa, Std  64 64 8a  a    r '   a  r  9 Theo định lý Talet, ta có chiều cao bán kính đáy h' r ' h.r '  hay r   4a h r h' 1 Vậy thể tích khối nón  N  V   r h   16a 3a  16 a 3 (THPT Năng Khiếu - TP HCM - Lần - 2018) Cho hình nón có chiều cao (cm), góc trục đường sinh 60 o Thể tích khối nón Câu 15: [2H2-1-2] B V  54  cm3  A V  9  cm3  V  27  cm3  C V  18  cm3  D Lời giải Chọn D Gọi R bán kính hình nón Khi đó, ta có tan 60o   R  R  3.tan 60o  3  1 Vậy thể tích khối nón V     R  h     3   27 3  cm  Câu 16: [2H2-1-2] (THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - Năm 2018) Một tứ diện cạnh a có đỉnh trùng với đỉnh hình nón, ba đỉnh lại nằm đường tròn đáy hình nón Khi diện tích xung quanh hình nón bằng: a 3 a A B a C a D Lời giải Chọn C A l B O D C Gọi tứ diện cạnh a ABCD , O tâm đường tròn đáy hình nón 2 a 3 Diện tích xung quanh hình nón là: S xq   rl   BO.AD     a 3   a Câu 17: [2H2-1-2] (Chuyên Long An - Lần - Năm 2018) Cho hình lập phương ABCD.ABCD có cạnh Tính diện tích xung quanh hình tròn xoay sinh đường gấp khúc ACA quay quanh trục AA A  B  C  D  Lời giải Chọn B Tam giác ACA vng A , hình nón tròn xoay sinh có bán kính đường tròn đáy r  AC  , độ dài đường sinh l  AC  nên S xq   rl   Câu 18: [2H2-1-2] (THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Q Trị - HKII - 2016 - 2017 - BTN) Cho tam giác ABC vuông A , AB  a , AC  2a Quay tam giác ABC (kể điểm bên tam giác) quanh BC , ta thu khối tròn xoay Tính diện tích bề mặt khối tròn xoay A 4 a B 2 a C 6 a D 3 a Lời giải Chọn C A B H C E Gọi H chân đường cao kẻ từ đỉnh A ABC Ta có ABC vng A S l h B r O A  a r  AB   2 Ta có: SAB vuông cân S nên  h  AB  a  2 1 a  a   a3  V  h r      3   12 Câu 81: [2H2-1-2] Cho khối nón tròn xoay có đường cao h  20 cm , bán kính đáy r  25 cm Một mặt phẳng  P  qua đỉnh khối nón có khoảng cách đến tâm O đáy 12 cm Khi diện tích thiết diện  P  với khối nón bằng: A 500 cm 2 B 475 cm C 450 cm D 550 cm Lời giải Chọn A Gọi S đỉnh khối nón Mặt phẳng (P) qua đỉnh S cắt khối nón theo hai đường sinh SA  SB nên ta có thiết diện tam giác cân SAB Gọi I trung điểm đoạn AB , ta có OI  AB Từ tâm O đáy ta kẻ OH  SI H , ta có OH   SAB  theo giả thiết ta có OH  12 cm Xét tam giác vng SOI ta có: 1 1    2 2 2 OI OH OS 12 20  OI  15  cm  Mặt khác, xét tam giác vng SOI ta có: OS.OI  SI OH Do SI  OS OI 20.15   25  cm  OH 12 Gọi St diện tích thiết diện SAB Ta có: St  AB.SI , AB  AI 2 2 2 Vì AI  OA  OI  25  15  20 nên AI  20 cm AB  40 cm   Vậy thiết diện SAB có diện tích là: St  40.25  500 cm Câu 82: [2H2-1-2] (SGD Lạng Sơn - HKII - 2017 - 2018) Một khối nón có diện tích tồn phần 10 diện tích xung quanh 6 Tính thể tích V khối nón A V  12 B V  4 C V  4 D V  4 Lời giải Chọn C   Stp   rl   r  10   r  4  r   l  Ta có    S xq   rl  6 4  h  l  r   V   r 2h  V  3 Câu 83: [2H2-1-2] (THPT Nguyễn Thị Minh Khai - Hà Tĩnh - 2017 - 2018 -BTN) Thiết diện qua trục hình nón tam giác vng cân có cạnh góc vng a Tính thể tích hình nón theo a A 2 a B 2 a Lời giải Chọn D C 2 a D 2 a 12 O A B I Xét tam giác OAB vuông cân O có I trung điểm AB nên a h  IO  IA  IB  R  2  a  a  a3 Thể tích hình nón V        12 Câu 84: [2H2-1-2] (SGD - Bắc Ninh - 2017 - 2018 - BTN) Tính thể tích khối nón có bán kính đáy cm độ dài đường sinh cm A 12  cm3  B 15  cm3  C 36  cm3  D 45  cm  Lời giải Chọn A Ta có SH  52  32  Vậy thể tích khối nón là: V  1 Bh  4.  12  cm3  3 Câu 85: [2H2-1-2] (THPT CHuyên Lam Sơn - Thanh Hóa - Lần - 2017 - 2018 - BTN) Cho khối nón có bán kính đáy r  , chiều cao h  (hình vẽ) Thể tích khối nón là: A 4 B 2 C 4 D 4 Lời giải Chọn D 4 1 Ta có V   r h   22  3 Câu 86: [2H2-1-2] (THPT Chuyên Quốc Học Huế - lần - 2017 - 2018) Tính thể tích V khối nón tròn xoay có chiều cao h đáy hình tròn bán kính r A V   rh B V   rh C V   r h D V   r 2h Lời giải Chọn B 1 Ta có V  B.h   r h 3 Câu 87: [2H2-1-2] (THPT Chuyên Quốc Học Huế - lần - 2017 - 2018) Cho hình nón có bán kính đáy chiều cao Tính diện tích xung quanh hình nón A 12 B 9 C 30 D 15 Lời giải Chọn D Ta có l  r  h2  32  42  Diện tích xung quanh hình nón cho Sxq   rl   3.5  15 Câu 88: [2H2-1-2] (THPT Quảng Xương - Thanh Hóa- Lần 1- 2017 - 2018 - BTN) Cho hình nón  N  có bán kính đáy diện tích xung quanh 60 Tính thể tích V khối nón  N  A V  288 B V  96 C V  432 6 V  144 6 Lời giải D Chọn B Ta có V  R h  R  R  Lại có   V  96  2 h  S  60    Rl   R h  R   xq Câu 89: [2H2-1-2] (THPT Chuyên Hạ Long - QNinh - Lần - 2017 - 2018 - BTN) Cho hình nón có chiều cao a bán kính đáy a Tính diện tích xung quanh S xq hình nón A S xq   a B S xq  2 a C S xq   a2 D S xq   a Hướng dẫn giải Chọn B Gọi l đường sinh hình nón ta có l  r  h2  3a  a  2a Áp dụng cơng thức tính diện tích xung quanh hình nón ta có: S xq   rl  2 a Câu 90: [2H2-1-2] (THPT Chuyên Hạ Long - QNinh - Lần - 2017 - 2018 - BTN) Cho khối nón có bán kính đáy r  1 cm  góc đỉnh 60 Tính diện tích xung quanh S xq hình nón A   cm2  2  cm2  B 2  cm2  C 3  cm2  D Hướng dẫn giải Chọn D S O A Gọi SO SA đường cao đường sinh hình nón Ta có ASO  30 Trong tam giác SAO ta có: sin ASO   l  2r  S xq   rl  2 (cm2) r r OA  sin 60   l  l sin 30 SA Câu 91: [2H2-1-2] (Chuyên Thái Bình - Lần - 2017 - 2018 - BTN) Hình trụ T  sinh quay hình chữ nhật ABCD quanh cạnh AB Biết AC  2a , ACB  45 Diện tích tồn phần hình trụ T  là: A STP  16 a2 B STP  10 a2 C STP  12 a2 D STP  8 a2 Lời giải Chọn A Hình chữ nhật ABCD có AC  2a , ACB  45 nên ABCD hình vng cạnh 2a Khi hình trụ T  có chiều cao h  2a , bán kính đáy R  2a Vậy STP  2 Rh  2 R2  16 a2 Câu 92: [2H2-1-2] (Chuyên Thái Bình - Lần - 2017 - 2018 - BTN) Diện tích tồn phần hình nón có khoảng cách từ tâm đáy đến đường sinh qua trục tam giác bằng: A 16 B 8 C 20 thiết diện D 12 Lời giải Chọn D S H A O B Giả sử thiết diện qua trục tam giác SAB OH khoảng cách từ tâm mặt đáy đến đường sinh SA Ta có : OH  , OA  OH  OA   AB  sin 60  AB  Khi diện tích tồn phần hình nón Stp   r   r  12 Câu 93: [2H2-1-2] (THPT Yên Lạc - Vĩnh Phúc- Lần - 2017 - 2018 - BTN) Cho hình nón N có thiết diện qua trục tam giác vuông cân, cạnh bên 2a Tính thể tích khối nón  N  theo a A 2 a3 B 2 a3 C  a3 D  a Lời giải Chọn B Vì hình nón  N  có thiết diện qua trục tam giác vuông cân, cạnh bên 2a nên chiều cao bán kính đáy hình nón là: r  h  a 1 2 a3 Khi thể tích khối nón cho là: V   r h   a a  3  Câu 94:  [2H2-1-2] (Toán Học Tuổi Trẻ - Lần – 2018) Cho hình lập phương ABCD.ABCD có cạnh a Một khối nón có đỉnh tâm hình vng ABCD đáy hình tròn nội tiếp hình vng ABCD Kết tính diện tích tồn phần  a2 b  c với b c hai số nguyên dương Stp khối nón có dạng b  Tính bc A bc  B bc  C bc  15 D bc  Lời giải   Chọn A z Ta có bán kính hình nón r  a a , đường cao h  a , đường sinh l  2 a2 a2  a  Diện tích tồn phần Stp   rl   r    4     b  5, c  Vậy bc  Câu 95: [2H2-1-2] (THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội - Lần I - 2017 - 2018) Cho hình nón đỉnh S , đáy hình tròn tâm O , bán kính, R  3cm , góc đỉnh hình nón   120 Cắt hình nón mặt phẳng qua đỉnh S tạo thành tam giác SAB , A , B thuộc đường tròn đáy Diện tích tam giác SAB A 3 cm2 B cm2 C cm D cm Lời giải Chọn A S B D C O A Theo đề ta có góc đỉnh hình nón   120 cắt hình nón mặt phẳng qua đỉnh S tạo thành tam giác SAB nên mặt phẳng khơng chứa trục hình nón Do góc đỉnh hình nón   120 nên OSC  60 OC OC    SO  Xét tam giác vuông SOC ta có tan OSC  SO tan OSC tan 60 Xét tam giác vng SOA ta có SA  SO  OA2  Do tam giác SAB nên S SAB  sin 60  3  cm2    Câu 96: [2H2-1-2] (THPT Phan Đăng Lưu - Huế - Lần I - 2017 - 2018)Cho Hình nón  N  có bán kính đáy diện tích xung quanh 15 Tính thể tích V khối nón  N  là: A 12 C 36 B 20 D 60 Lời giải Chọn A Ta có diện tích xung quanh hình nón S xq   rl 15   3.l  l  Chiều cao khối nón h  l  r  52  32  1 Thể tích khối nón V   r h   32.4  12 3 Câu 97: [2H2-1-2] (THPT Chuyên Biên Hòa - Hà Nam - LẦN - 2017 - 2018) Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác vng B BA  BC  a Cạnh bên SA  2a vng góc với mặt phẳng  ABC  Bán kính mặt cầu ngoại tiếp khối chóp S.ABC là: A 3a B a C a D a Lời giải Chọn D Gọi I trung điểm cạnh SC SA   ABC   SA  AC  SAC vuông A Suy ra: IA  IC  IS SA   ABC   SA  BC BC  AB (do ABC vuông B ) Suy ra: BC   SAB  nên BC  SB  SBC vuông B Do IB  IC  IS Vậy I tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC Khi R  IS  1 1 a SC  SA2  AC  SA2  AB  BC  4a  a  a  2 2 Câu 98: [2H2-1-2] (THPT Chuyên Biên Hòa - Hà Nam - LẦN - 2017 - 2018) Trong không gian cho tam giác ABC vuông A , AB  a AC  a Tính độ dài đường sinh l hình nón có quay tam giác ABC xung quanh trục AB C l  3a B l  2a A l a D l  2a Lời giải Chọn B B C Tam giác ABC vuông A , AB  a AC  a nên BC  2a Độ dài đường sinh l hình nón có quay tam giác ABC xung quanh trục AB l  BC  2a Câu 99: [2H2-1-2] (THPT Hải An - Hải Phòng - Lần - 2017 - 2018) Cho hình nón có góc đỉnh 60 , diện tích xung quanh 6 a Tính thể tích V khối nón cho 3 a3 V  3 a A V  B V   a C V   a3 Lời giải Chọn D * SAB tam giác nên ta có l  AB  2r , h  Sxq   rl  6 a  2 r  6 a  r  a 3, h  3a AB  r mà D S 60 l h r A B O * Thể tích khối nón cho : V   r 2h  3 a Câu 100: [2H2-1-2] (THPT Lương Thế Vinh - HN - Lần 1- 2017 - 2018 - BTN) Tam giác ABC vuông cân đỉnh A có cạnh huyền Quay tam giác ABC quanh trục BC khối tròn xoay tích A 2  B  C  D  Lời giải Chọn C C H B A Ta có: AB  AC  Gọi H trung điểm cạnh AB AH  BC AH  Quay tam giác ABC quanh trục BC khối tròn xoay tích là: 2 V  HB. AH  3 Câu 101: [2H2-1-2] (THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu - An Giang - Lần - 2017 - 2018 BTN) Cắt hình nón mặt phẳng qua trục ta tam giác vng cân có cạnh huyền a Thể tích khối nón A  a3 B  a3 C Lời giải Chọn D  a3 12 D  a3 12 S O A B Ta có: SAB vng cân S AB  a  SO  OB  a 1  a   a3 2 Vậy thể tích khối nón là: V   OB SO      3   12 Câu 102: [2H2-1-2] (THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu - An Giang - Lần - 2017 - 2018 BTN) Trong không gian cho tam giác ABC vng A có AB  ACB  30 Tính thể tích V khối nón nhận quay tam giác ABC quanh cạnh AC A V  5 B V  9 C V  3 D V  2 Lời giải Chọn C AB  Xét tam giác vng ABC ta có AC  tan 30 Thể tích khối nón nhận quay tam giác ABC quanh cạnh AC V   AB AC  3 Câu 103: [2H2-1-2] (THPT Trần Phú - Hà Tĩnh - Lần - 2017 - 2018 - BTN) Diện tích xung quanh hình nón ngoại tiếp hình chóp tứ giác có cạnh đáy a cạnh bên 4a là: A S  2 a B S  4 a S  2 a Lời giải Chọn A C S  3 a D Hình nón có đường sinh l  SA  4a bán kính đáy r  OB  a Diện tích xung quanh hình nón S xq   rl  2 a Câu 104: [2H2-1-2] (PTNK Cơ Sở - TPHCM - 2017 - 2018 - BTN) Cho khối nón đỉnh S só độ dài đường sinh a , góc đường sinh mặt đáy 60 Thể tích khối nón A V  V 3 a  a3 24 B V   a3 C V  Lời giải Chọn D S a 60° A O  a3 D Ta có: r a h a  cos 60   r   sin 60  h a 2 a 2 1 a a  a3 Vậy V   r h    3 24 Câu 105: [2H2-1-2] (Tổng Hợp Đề SGD Nam Định - 2017 - 2018 - BTN) Cho hình nón đỉnh S , đáy đường tròn nội tiếp tam giác ABC Biết AB  BC  10a , AC  12a , góc tạo hai mặt phẳng  SAB   ABC  45 Tính thể tích V khối nón cho S B C I D A A V  3 a V  12 a B V  9 a C V  27 a D Hướng dẫn giải Chọn B S B C I D A Hạ ID  AB , góc tạo hai mặt phẳng SDI  45 nên ID  SI  r  h  SAB   ABC  Lại có S ABC  p.r  r  S ABC p Tính p  16a , SABC  p  p  a  p  b  p  c   48a 1 Suy r  3a Vậy V   r h    3a   9 a 3 Câu 106: [2H2-1-2] (THPT Hà Huy Tập - Hà Tĩnh - Lần - 2017 - 2018 - BTN) Một hình nón có đường cao h  4cm , bán kính đáy r  5cm Tính diện tích xung quanh hình nón A 5 41 B 15 C 4 41 D 20 Lời giải Chọn A Hình nón có đường sinh l  h2  r  42  52  41 Diện tích xung quanh hình nón S xq   rl  5 41 Câu 107: [2H2-1-2] (THPT Hà Huy Tập - Hà Tĩnh - Lần - 2017 - 2018 - BTN) Khi quay tứ diện ABCD quanh trục AB có khối nón khác tạo thành? A B C D Lời giải Chọn D Vì tam giác tứ diện khơng có tam giác tam giác vng nên khơng có khối nón tạo thành ... S1 S2 A S1 13  S2 10 B S1  S2 C S1  S2 D S1  S2 Lời giải Chọn A S1   rl 1   AC  AC  AB     2 13 ;   S2   r2l2   AC AB  AC  20  Do S1 13  S2 10 Câu 49: [2H2 -1 -2] ...  c  a  b   S 9408 28 8 12 1  S  16 . 81. 9408 .28 8 12  S  84  16 S  S 9408 28 8 12 Câu 41: [2H2 -1 -2] (THPT Can Lộc - Hà Tĩnh - Lần - 20 17 - 20 18 - BTN) Một hình nón có bán kính mặt đáy... tâm hình cầu cho Câu 38: [2H2 -1 -2] A 19 ,19 ml ml B 19 , 21 ml C 19 ,18 ml Lời giải Chọn D Chiều cao khối nón: h  R2  r  52  22  21 21 Thể tích khối nón V  r 2 h    19 , 20 3 D 19 , 20
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn tập THPT 2019 hình học 12 chương 2 bài 1, Ôn tập THPT 2019 hình học 12 chương 2 bài 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay