Tạo động lực cho người lao động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Lixil Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)

84 4 0
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 14:11

Tạo động lực cho người lao động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Lixil Việt NamTạo động lực cho người lao động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Lixil Việt NamTạo động lực cho người lao động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Lixil Việt NamTạo động lực cho người lao động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Lixil Việt NamTạo động lực cho người lao động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Lixil Việt NamTạo động lực cho người lao động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Lixil Việt NamTạo động lực cho người lao động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Lixil Việt NamTạo động lực cho người lao động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Lixil Việt NamTạo động lực cho người lao động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Lixil Việt NamTạo động lực cho người lao động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Lixil Việt NamTạo động lực cho người lao động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Lixil Việt Nam VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGÔ THỊ MAI LINH TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LIXIL VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Hà Nội, năm 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGÔ THỊ MAI LINH TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LIXIL VIỆT NAM Ngành : Quản trị kinh doanh Mã số : 8.34.01.01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS ĐỖ VĂN QUANG Hà Nội, năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn công trình nghiên cứu thân tơi thực hiện, hồn tồn chưa cơng bố phương tiện hay cơng trình nghiên cứu khác Nội dung luận văn hợp lệ tuân thủ theo quy định Nhà nước quyền sở hữu trí tuệ Tơi xin chịu trách nhiệm hồn tồn cơng trình nghiên cứu Tác giả Ngơ Thị Mai Linh MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Một số khái niệm 1.2 Các học thuyết tạo động lực lao động 1.3 Nội dung tạo động lực lao động doanh nghiệp 11 1.4 Các tiêu chí đánh giá hiệu tạo động lực lao động doanh nghiệp 16 1.5 Kinh nghiệm tạo động lực lao động số công ty 18 Chương 2: THỰC TRẠNG TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH LIXIL VIỆT NAM 22 2.1 Tổng quan Công ty TNHH Lixil Việt Nam 22 2.2 Phân tích thực trạng 27 2.3 Động lực lao động người lao động qua tiêu chí đánh giá 42 2.4 Đánh giá chung thực trạng tạo động lực động phòng kinh doanh Công ty TNHH Lixil Việt Nam 46 Chương 3: GIẢ PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG TẠI PHỊNG KINH DOANH CƠNG TY TNHH LIXIL VIỆT NAM 52 3.1 Định hướng phát triển Công ty TNHH Lixil Việt Nam đến năm 2020 52 3.2 Một số giải pháp tạo động lực lao động phòng kinh doanh Cơng ty TNHH Lixil Việt Nam 54 KẾT LUẬN 71 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nội dung đầy đủ TNHH Trách nhiệm hữu hạn DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH Bảng 2.1: Bảng tổng hợp cấu lao động phòng kinh doanh Công ty TNHH Lixil Việt Nam đến 30/05/2018 26 Bảng 2.2: Tiền lương/thu nhập bình quân người lao động 29 năm (2016 – 2017) 29 Bảng 2.3: Đánh giá người lao động công tác tiền lương 29 Bảng 2.4: Bảng kê lương vị trí trưởng phòng kinh doanh nhân viên kinh doanh phòng kinh doanh công ty TNHH Lixil Việt Nam 30 Bảng 2.5: Bảng phụ cấp điện thoại phòng kinh doanh 33 Bảng 2.6: Chế độ phúc lợi công ty 33 Bảng 2.7: Đánh giá người lao động công tác tiền thưởng 34 Bảng 2.8: Đánh giá người lao động công tác phân cơng, bố trí lao động 36 Bảng 2.9: Bảng khảo sát khảo sát tính cơng 37 đánh giá thực công việc 37 Bảng 2.10: Đánh giá người lao động bầu khơng khí làm việc 38 Bảng 2.11: Đánh giá mức độ quan tâm người lao động hội thăng tiến công việc 39 Bảng 2.12: Đánh giá người lao động công tác đào tạo 41 Bảng 2.13: Bảng kết khảo sát đánh giá suất, chất lượng hiệu 42 công việc người lao động 42 Bảng 2.14: Bảng kết khảo sát tính tích cực, chủ động, sáng tạo 43 người lao động 43 Bảng 2.15: Bảng kết khảo sát mức độ gắn bó người lao động 44 Bảng 2.16: Kết khảo sát hài lòng người lao động 45 Hình 2.1 Mơ hình tổ chức phòng kinh doanh Cơng ty TNHH Lixil Việt Nam 23 Hình 2.2 Cơ chế thưởng công ty 32 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong cơng tồn cầu hóa hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam ngày trở thành điểm thu hút đầu tư đáng ý khu vực Đông Nam Á nói riêng tồn giới nói chung Trong thời điểm nào, công ty, doanh nghiệp dù có nguồn lực tài dồi hay máy móc thiết bị đại tới đâu khơng có sách nhân lực phù hợp cơng ty khơng thể đứng vững phát triển toàn diện Lixil tập đoàn hàng đầu Nhật Bản giới giải pháp nội ngoại thất, chủ sở hữu thương hiệu lớn INAX, American Standard, GROHE Tostem với số lượng nhân viên lên đến 80.000 người 150 quốc gia Lixil có mặt Việt Nam từ năm 1996 với tên gọi Công ty TNHH Lixil Việt Nam, qua 20 năm phát triển, Cơng ty có 10 nhà máy vào sản xuất với đội ngũ nhân viên gần 3.500 người văn phòng kinh doanh khắp nước Để đạt thành tựu tiêu kế hoạch mục tiêu chiến lược đề ra, Cơng ty cần có kết hợp sử dụng nhiều nguồn lực khác nhau, không ý đến nguồn lực người Nhận thức tầm quan trọng hoạt động tạo động lực lao động cho phát triển doanh nghiệp Việt Nam nói riêng tồn tập đồn nói chung, Cơng ty TNHH Lixil Việt Nam đầu tư có nhiều chế sách tạo động lực lao động, bước tạo dựng môi trường làm việc thân thiện, hợp tác phát huy tinh thần chủ động sáng tạo người lao động Nhưng qua theo dõi trình làm việc nhân Lixil, ban lãnh đạo Công ty nhận thấy tồn hạn chế định Việc nghiên cứu tìm biện pháp nâng cao động lực lao động cho nhân Công ty, giúp họ nhiệt tình, sáng tạo tích cực cơng việc giúp cơng ty có hiệu cao hoạt động sản xuất kinh doanh cạnh tranh mạnh mẽ kinh tế Chính vậy, tác giả tiến hành nghiên cứu đến đề tài “Tạo động lực cho người lao động Công ty trách nhiệm hữu hạn Lixil Việt Nam” làm đề tài luận văn với mong muốn kết nghiên cứu tài liệu hữu ích cho ban lãnh đạo cơng ty tham khảo có biện pháp hữu hiệu nhằm tăng cường động lực lao động cho nhân công ty Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài “Tạo động lực thúc đẩy nhân viên khu vực công công cụ ứng dụng thực tiễn” Re’em thực nghiên cứu Nghiên cứu thực nhằm hướng đến việc tìm nhân tố lý thuyết chiến thuật áp dụng thực tế, từ giúp nhà quản lý khu vực công tạo nhiều động lực làm việc cho nhân viên Để có kết tốt cơng việc động lực làm việc đóng vai trò vơ quan trọng Kết nghiên cứu cho thấy có 14 nhân tố để khuyến khích người lao động làm việc tốt bao gồm: phần thưởng; thừa nhận; tự chủ; thăng tiến; công bằng; hội học tập… Nghiên cứu cho thấy nhà quản lý áp dụng chiến thuật trao quyền cho nhân viên, để nhân viên tự định thực cơng việc cách làm tăng tự chủ nhân viên Tác giả khuyến nghị nhà quản lý cần sử dụng chiến thuật cách thận trọng, phù hợp “Động lực làm việc: khung lý thuyết” Denibutun có nghiên cứu Bài viết thực nhằm khám phá khác lý thuyết động lực làm việc xem xét động lực trình tâm lý người Các lý thuyết động lực giúp giải thích hành vi người định thời điểm định Có thể chia học thuyết thành nhóm: (1) Học thuyết nội dung tập trung nhận dạng nhu cầu cá nhân có ảnh hưởng đến hành vi họ nơi làm việc, bao gồm: Lý thuyết tháp nhu cầu Maslow, Mơ hình tháp nhu cầu điều chỉnh Alderfer, Thuyết nhân tố Herzberg, Thuyết thành tựu thúc đẩy McClelland 7; (2) Học thuyết trình tập trung nghiên cứu vào trình tư người Q trình tư có ảnh hưởng đến định thực hành động khác người công việc, bao gồm lý thuyết sau: Thuyết kỳ vọng Vroom, Thuyết công Adam, Lý thuyết mục tiêu Locke, Thuyết thẩm quyền Heider Kelley “Tạo động lực làm việc cho cán bộ, công chức nhằm nâng cao hiệu hoạt động Tổ chức hành nhà nước” Nguyễn Thị Hồng Hải có viết tạp chí Tổ chức nhà nước, rõ số kinh nghiệm tạo động lực cho cán “Nghiên cứu việc bồi dưỡng cán giảng dạy đại học giáo viên dạy nghề” cơng trình PGS.TS Phạm Thành Nghị chủ trì đề tài cấp Bộ Chỉ thiếu hụt phương pháp sư phạm có yếu cơng tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên vào năm 90 kỷ trước “Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân viên văn phòng cơng ty phần mềm FPT Đà Nẵng” tác giả Giao Hà Quỳnh Uyên Đã xây dựng mơ hình nghiên cứu đo lường động lực làm việc nhân tố kể gồm nhân tố ảnh hưởng với 40 biến quan sát Đã xác định nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc người lao động tiền lương, phúc lợi, điều kiện làm việc, chất công việc, đồng nghiệp, cấp trên, đánh giá thành tích, đào tạo thăng tiến Tuy có nhiều cơng trình nghiên cứu động lực lao động đề cập chưa có đề tài nghiên cứu tạo động lực lao động đơn vị cụ thể Công ty TNHH Lixil Việt Nam Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Phân tích đánh giá thực trạng tạo động lực lao động Công ty TNHH Lixil Việt Nam từ đề xuất giải pháp nhằm tăng cường động lực lao động cho nhân Công ty TNHH Lixil Việt Nam 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Hệ thống hóa sở lý luận động lực lao động tạo động lực lao động; Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động tạo động lực lao động Công ty TNHH Lixil Việt Nam; tìm ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân hạn chế từ hoạt động tạo động lực Công ty; Đề xuất giải pháp, khuyến nghị nhằm tăng cường động lực lao động cho nhân Công ty TNHH Lixil Việt Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Tạo động lực lao động Công ty TNHH Lixil Việt Nam 4.2 Phạm vi nghiên cứu Về nội dung: Do thời gian nghiên cứu có hạn nên tập trung nghiên cứu thực tế phân tích sách, chế tạo động lực phòng kinh doanh Công ty TNHH Lixil Việt Nam Về không gian: Công ty TNHH Lixil Việt Nam Về thời gian: từ năm 2016 đến hết 2017 Cơ sở lý luận hương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu sau: 5.1 Phương pháp thu thập số liệu: Tổng hợp số liệu Cơng ty có liên quan đến công tác tuyển dụng nhân lực; 5.2 Phương pháp phân tích: Phân tích nguồn tài liệu: báo cáo số liệu công ty; kết thu thập từ khảo sát, bảng hỏi Phân tích nội dung: áp dụng phân tích sở lý luận để tìm nội dung, tiêu chí cụ thể áp dụng cho thực trạng đối tượng nghiên cứu 5.3 Phương pháp vấn – trả lời: Phỏng vấn cán phụ trách nhân sự, nhân viên công ty; 5.4 Phương pháp điều tra-bảng hỏi Nguồn thông tin, số liệu thứ cấp thu thập phân tích tổng hợp số liệu từ báo cáo tổng kết định kỳ; tài liệu lưu trữ cơng ty; giáo trình, tài liệu, đề tài nghiên cứu khoa học, sách báo, tạp chí phương tiện truyền thông internet Các số liệu thứ cấp phân tích, so sánh để rút thơng tin cần thiết minh chứng cho vấn đề Ý nghĩa lý luận thực tiễn Ý nghĩa luận: Hệ thống hóa lý luận có liên quan tạo động lực cho người lao động Ý nghĩa thực tế: Thông tin giá trị học ứng dụng từ kinh nghiệm tổ chức sách chế tạo động lực lao động Công ty TNHH Lixil Việt Nam; cung cấp bổ sung số khuyến nghị để áp dụng vào mơ hình kinh doanh phù hợp a Doanh số thực bán – giao hàng: 1.5 triệu USD b Doanh số hợp đồng thực ký: triệu USD c Chỉ tiêu doanh số kỹ thuật (trúng thầu kỹ thuật): triệu USD d Chỉ tiêu số dự án đăng ký: 40 dự án Kết thực công việc nhân A năm tài 2018 sau: a Doanh số thực bán – giao hàng: 1.0 triệu USD (66.7% so với tiêu) b Doanh số hợp đồng thực ký: 2.8 triệu USD (140% so với tiêu) c Chỉ tiêu doanh số kỹ thuật (trúng thầu kỹ thuật): 2.8 triệu USD (93.3% so với tiêu) d Chỉ tiêu số dự án đăng ký: 32 dự án (80% so với tiêu) Đánh giá thực công việc nhân A thực sau: a Doanh số thực bán: 66.7% x = 2.7 điểm b Doanh số hợp đồng thực ký: 140% x = 5.6 điểm (quy điểm tối đa theo hệ đánh giá tiêu) c Doanh số kỹ thuật (trúng thầu kỹ thuật): 93.3% x = 3.7 điểm d Số dự án đăng ký: 80% x = 3.2 điểm Tính theo thang trọng số trung bình, đánh giá tổng thể tiêu định lượng nhân A sau: 2.7 x 45% + x 40% + 3.7 x 10% + 3.2 x 5% = 3.345 điểm / điểm  Nhân A đạt mức Tốt tiêu định lượng Đối với nhóm tiêu định tính, phương án đề xuất áp dụng thang đánh giá mức độ/thái độ thực công việc theo giá trị Lixil (Lixil values) với thang điểm tương tự hệ tiêu định lượng đánh giá quản lý trực tiếp Ban lãnh đạo cơng ty Ví dụ: Kết thực công việc nhân A thông qua tiêu định tính sau: a Tơn trọng: điểm b Hoàn thành cam kết: 2.5 điểm c Cam kết chất lượng: 2.5 điểm d Truyền cảm hứng: điểm 64 e Theo đuổi tăng trưởng: điểm  Tổng điểm trung binh: 2.8 điểm / điểm (thuộc thang điểm Khá) Đánh giá hiệu thực cơng việc nhân A trung bình cộng hệ tiêu chuẩn định lượng định tính, cụ thể: (3.345 + 2.8) / = 3.073 điểm / điểm  Nhân A đạt kết Tốt cơng việc năm tài 2018 3.2.2.3 Hồn thiện cơng tác đào tạo, nâng cao trình độ lực người lao động Trong bối cảnh nay, mà thị trường ngày trở nên cạnh tranh khốc liệt, thông tin kiến thức liên tục cập nhật, việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao lực nhận cách thường xuyên liên tục góp phần đáng kể trình đảm bảo gia tăng hiệu hoạt động với khả thích ứng tính cạnh tranh doanh nghiệp Công tác đào tạo cần tiến hành có đầu tư nghiên cứu kỹ lưỡng để xác định đối tượng, nhu cầu mục tiêu để từ xây dựng chương trình phù hợp, thực nâng cao lực nhân gia tăng động lực họ công việc Việc xác định nhu cầu đào tạo cần phải nghiên cứu từ u cầu cơng việc nhu cầu hồn thiện thân nhân công việc Tại Lixil, đặc biệt phòng kinh doanh, cơng tác đào tạo chưa thực trọng, nhân (chủ yếu đến từ nhóm kinh doanh trực tiếp) thường học hỏi kinh nghiệm kiến thức tích lũy thực tế ngồi thị trường chưa có khung kiến thức định hướng công việc Do vậy, chương trình đào tạo cần thiết Tuy nhiên, việc xây dựng chương trình đào tạo cần phải có hệ thống phù hợp với nhóm đối tượng cụ thể Luận văn đề xuất giải pháp sau: Xây dựng 02 nhóm chương trình đào tạo: Nhóm chương trình đào tạo chung (kiến thức, kỹ mà nhân cần phải bồi dưỡng), có: Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Nhật, v.v…) 65 Kiến thức thương hiệu, sản phẩm Các chế, hệ thống, quy trình, tảng làm việc Các quy định, quy tắc ứng xử Nhóm chương trình đào tạo chuyên biệt (dành cho nhóm nhân khác nhau), ví dụ: Nhóm quản lý: Kiến thức tài doanh nghiệp Kỹ huấn luyện (coaching) Quản lý dự án/kênh bán hàng (dành cho nhóm quản lý kinh doanh) Nhóm nhân kinh doanh trực tiếp (kinh doanh dự án/bán lẻ) Kỹ thuyết trình Kỹ giao tiếp Kỹ tìm kiếm, khai thác thơng tin Kỹ bán hàng Kỹ tiếp cận chủ đầu tư (đối với nhóm dự án) hay xây dựng mạng lưới (nhóm bán lẻ) Nhóm nhân mảng kỹ thuật (specs team) Xây dựng/Kiến trúc/Nội thất ứng dụng Kiến thức nâng cao sản phẩm Kỹ tiếp cận đơn vị thiết kế, xây dựng mạng lưới kiến trúc sư Nhóm hỗ trợ kinh doanh (SCM) Kỹ quản lý thời gian Kỹ tổ chức Kiến thức tảng, phần mềm phục vụ công việc (Excel, SAP, CRM, BOM, v.v…) Ngồi số chương trình đào tạo theo yêu cầu nhân tiến hành sau khảo sát chi tiết 3.2.2.4 Cải thiện môi trường điều kiện làm việc Để xây dựng môi trường cải thiện điều kiện làm việc thuận lợi công ty xây dựng sở vật chất, tạo điều kiện cho công việc người lao động 66 trang bị trang thiết bị làm việc gồm máy tính, bàn, ghế, phòng làm việc, điều hòa…tuy nhiên chất lượng mức tương đối Hệ thống mạng máy tính hoạt động chưa ổn định khiến thông tin truyền tải qua mạng máy tính thư điện tử bị gián đoạn vào thời gian cao điểm Để cải thiện điều nhằm đạt hiệu việc xây dựng môi trường làm việc cho người lao động cần số giải pháp để xây dựng môi trường làm việc thuận lợi như: Cần đầu tư trang thiết bị, công cụ làm việc phù hợp Trong thời gian tới việc cần làm khẩn trương nâng cấp hệ thống mạng máy tính tốc độ cao để đưa vào triển khai ứng dụng , phần mềm tiến công nghệ thông tin vào trình quản lý điều hành doanh nghiệp Việc đầu tư trang thiết bị cần làm thường xuyên cân tài cơng ty việc thay lý hồn tồn hệ thống máy tính cũ tốn nên trang bị dần vòng 2-3 năm tới Thường xuyên vệ sinh, kiểm tra sửa chữa cải thiện sở vật chất bàn, ghế hỏng cần sửa, thường xuyên bảo hành điều hòa, máy vi tính, thang máy Đảm bảo vệ sinh thiết bị làm việc người lao động, cải tạo hệ thống hút mùi, khử mùi Thường xuyên quét dọn sàn phòng làm việc, thảm trải sàn cần định kỳ vệ sinh, đảm bảo khơng khí làm việc lành Công nghệ ngày phát triển nên cần áp dụng ứng dụng công nghệ vào công việc như: dùng phần mềm chấm công vân tay, phần mềm quản lý đào tạo, tảng, phần mềm ứng dụng quản trị chất lượng cơng việc nói riêng quản trị nhân nói chung ( CRM, SAP…), kho dự liệu quy định quy chế, sách nhân Đẩy mạnh vấn đề vệ sinh, an tồn thực phẩm cơng ty điều ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người lao động Công ty cần tuyên truyền thêm kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm cho người lao động để họ nhận thấy tầm quan trọng Bên cạnh cần trang bị thêm lò vi sóng, tủ lạnh, máy lọc nước cho người lao động nhằm cải thiện vấn đề vệ sinh, an toàn thực 3.2.2.5 Phát triển phong trào thi đua, văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao Cần đầu tư kinh phí cho tổ chức hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cho người lao động hoạt động tạo điều kiện cho 67 người lao động nghỉ ngơi thoải mái tái tạo sức lao động hiệu lao động tăng cao Công ty nên đầu tư thêm kinh phí để tổ chức thêm dịp dã ngoại vào ngày nghỉ, ngày lễ Tạo điều kiện hỗ trợ người lao động đưa gia đình tham gia hoạt động cơng ty Ban lãnh đạo công ty nên tổ chức chương trình giao lưu, bữa tiệc vào dịp Trung thu, Quốc tế thiếu nhi khuyến khích, tạo điều kiện để gia đình người lao động cơng ty tham dự hoạt động cơng tytạo gắn bó người lao động cơng ty Các phong trào thi đua, văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao cần phát động tổ chức nhiều hơn, quy mô tổ chức trận thi đấu giao lưu bóng đá, bóng bàn, cầu lơng phòng ban cơng ty nhân ngày lễ kỷ niệm năm Vì thơng qua hoạt động tạo cho người lao động gần gũi, đoàn kết qua đợt thi đua hội cho người học hỏi kiến thức, nâng cao kiến thức, tăng cường gắn bó tập thể người lao động điều giúp người lao động hăng hái làm việc hồn thành tốt cơng việc Xây dựng phát triển văn hóa cơng ty Cần tạo dựng hình ảnh đẹp cơng ty mắt đối tác khách hàng, xây dựng môi trường sản xuất kinh doanh hiệu quả, trì mối quan hệ thân thiện người lao động, cấp với cấp với khách hàng, nhờ kế hoạch sản xuất kinh doanh Nền tảng phát triển bền vững xây dựng văn hóa doanh nghiệp tích cực cần làm có bước sau: Xây dựng giá trị cốt lõi, mục tiêu phát triển chung doanh nghiệp, truyền bá điều đến người lao động để họ tin tưởng vào giá trị chung Xây dựng sổ tay văn hóa doanh nghiệp quy định cụ thể quyền lợi ích, nghĩa vụ tồn người lao động công ty để người hiểu rõ văn hóa cơng ty từ xây dực công ty phát triển Tuyên truyền giai đoạn phát triển công ty, câu chuyện người lãnh đạo trước, trình hình thành phát triển cơng ty Điều thơng điệp gửi tới người lao động đem lại niềm tự hào cho họ 68 Xây dựng hình tượng điển hình tiên tiến cơng ty qua thực tiễn công tác, tổng kết thi đua lựa chọn người có thành tích tốt để biểu dương, khen thưởng Xây dựng hệ thống đánh giá nhằm khắc phục khiếm khuyến trình làm việc, sở để thực khen thưởng hay phạt xác cơng đồng thời khuyến khích người lao động làm việc Chú trọng cơng tác đào tạo để có người lao động có trình độ, kiến thức cao … Điều vơ quan trọng chất lượng người lao động nâng cao chất lượng cơng việc sớm nâng cao đạt hiểu ngày tốt lên Lựa chọn người lao động lâu năm tích cực, gương mẫu để hướng dẫn người lao động mới, lao động trẻ để họ hiểu tuân theo giá trị, truyền thống, nguyên tắc, quy định công ty Tuyển chọn người lao động phù hợp với giá trị chung cơng ty trình độ chun mơn, kỹ nghề nghiệp, tính cách… Tạo bầu khơng khí làm việc vui vẻ,sáng tạo, đồn kết, tơn trọng nhau,ghi nhận cá nhân có thành tích tốt Điều khiến cho người lao động cảm thấy hài lòng kích thích tinh thần lao động, n tâm gắn bó với cơng ty tạo nét văn hóa riêng cơng ty 69 Tiểu kết chương Những giải pháp khuyến nghị cho công tác tạo động lực cho người lao động Công ty TNHH Lixil Việt Nam xây dựng dựa phân tích kỹ lưỡng thực tế cơng tác Công ty (Chương 2), không giúp Công ty có giải pháp cụ thể để nâng cao hoạt động quản trị nguồn nhân lực, mà giúp cho người lao động phát huy phẩm chất tốt mối quan hệ hợp tác cống hiến mục tiêu chung Tác giả khuyến nghị đến Hiệp hội doanh nghiệp cần quan tâm đến công ty TNHH tạo điều kiện để cơng ty TNHH có hội để ngày phát triển Tác giả khuyến nghị đến ban lãnh đạo, cấp quản lý Công ty TNHH Lixil Việt Nam cần đầu tư cho công tác tạo động lực lao động Ban lãnh đạo công ty cần tổ chức buổi gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ lắng nghe tâm tư nguyện vọng người lao động từ động viên tuyên truyền chế độ sách cơng ty Tạo điều kiện thăng tiến cho người lao động trẻ có lực cần tạo hội để họ thử sức vị trí họ đáp ứng đủ lực Lãnh đạo cơng ty cần thường xun có buổi đối thoại định kỳ để xây dựng hình ảnh cơng ty, văn hóa doanh nghiệp thân thiện, cởi mở lãnh đạo nhân viên, cần đặt vào vị trí người lao động để hiểu nguyện vọng, nhu cầu từ có biện pháp tạo động lực lao động tốt hơn, phù hợp để khơng người lao động cảm thấy khơng hài lòng với cơng tác tạo động lực lao động Công ty TNHH Lixil Việt Nam 70 KẾT LUẬN Người lao động người đóng góp trực tiếp vào phát triển tổ chức tạo động lực lao động vấn đề cần quan tâm cần thiết tổ chức nào.Quản trị nguồn nhân lực giúp góp nhiều cơng sức, sức lực họ cho việc để đạt mục tiêu tổ chức việc tạo động lực lao động nâng cao suất lao động, chất lượng kết làm việc người lao động điều đóng góp quan trọng vào thành công tổ chức Khi doanh nghiệp quan tâm, trọng vào công tác tạo động lực lao động có sách tạo động lực lao động hợp lý, phù hợp với mơ hình doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu mong muốn người lao động giúp người lao động chuyên tâm vào công việc muốn gắn bó với cơng việc gắn bó với doanh nghiệp Luận văn nghiên cứu sở lý luận thực tiễn tạo động lực lao động doanh nghiệp, học thuyết tạo động lực lao động, nội dung tạo động lực lao động, tiêu chí đánh giá hiệu tạo động lực lao động, kinh nghiệm tạo động lực lao động số doanh nghiệp từ rút học kinh nghiệm cho Cơng ty TNHH Lixil Việt Nam từ phân tích thực trạng tạo động lực lao động Công ty ưu điểm công tác tạo động lực Cơng ty bên cạnh ưu điểm tồn hạn chế nguyên nhân dẫn đến hạn chế công tác tạo động lực lao động Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện phát huy hiệu công tác tạo động lực cho người lao động, giúp Công ty có giải pháp cụ thể để nâng cao hoạt động quản trị nguồn nhân lực Hiểu tầm quan trọng công tác tạo động lực cho người lao động Công ty TNHH Lixil Việt Nam quan tâm đến công tác tạo động lực cho người lao động với mong muốn có người lao động có chất lượng tốt, trình độ chun mơn cao, gắn bó, trung thành, nhiệt huyết với cơng việc nói riêng với cơng ty nói chung Phần lớn người lao động hài lòng với cách tạo động lực thơng qua biện pháp tài phi tài bên cạnh số lao động chưa thực hài lòng với cơng tác tạo động lực lao động cơng ty Để hồn thiện công tác tạo động lực lao động, công ty TNHH Lixil Việt Nam cần trọng chương trình đào tạo, hoạt động đánh giá công 71 việc hoạt động khen thưởng Để có biện pháp tạo động lực lao động phù hợp cơng ty cần đặt vị trí người lao động để hiểu nguyện vọng, nhu cầu người lao động Do giới hạn thời gian, phạm vi nghiên cứu lựchạn nên giải pháp đưa gợi ý, đề xuất cần có chi tiết cụ thể hóa q trình thực hiện.Tác giả mong nhận ý kiến tham gia thầy cô giáo, nhà quản trị để đề tài hoàn thiện góp phần vào cơng tác tạo động lực lao động công ty TNHH Lixil Việt Nam Tác giả xin chân thành cảm ơn quan tâm, giúp đỡ TS Đỗ Văn Quang thầy cô giáo khoa Quản trị kinh doanh, Hệ Sau đại học, Học viện Khoa học Xã hội 72 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tạ Ngọc Ái (2005), “Chiến lược cạnh tranh thời đại mới”, Nxb Thanh Niên, Hà Nội Mai Quốc Chánh ( 2008), “Giáo trình kinh tế nguồn nhân lực”, Nxb Đại học Kinh Tế Quốc Dân, Hà Nội Trương Thị Bích Chi (2011), “Giải pháp tạo động lực làm việc cho nhân viên Công ty Môi trường Đô thị Thành phố Đà Nẵng”, Đại học Đà Nẵng Trần Xuân Cầu, PGS.TS Mai Quốc Chánh (2009), Kinh tế nguồn nhân lực, Nxb Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội Công ty TNHH Lixil Việt Nam, Báo cáo lao động năm 2016-2017 Công ty TNHH Lixil Việt Nam, Báo cáo tiền lương thu nhập năm 2016-2017 Trần Kim Dung (2011), Quản trị nguồn nhân lực, Nxb Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Hương (2015), “ Tạo động lực cho người lao động Công ty cổ phần môi trường dịch vụ thị Thành phố Ninh Bình”, Đại học Lao độngXã hội, Hà Nội Nguyễn Ngọc Quân, Ths Nguyễn Văn Điềm (2006), Giáo trình Quản trị nhân lực, Nxb Kinh tế quốc dân, Hà Nội 10 Bùi Anh Tuấn, TS Phạm Thúy Hương (2009) Giáo trình Hành vi tổ chức, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 11 Nguyễn Tiệp & TS Lê Thanh Hà (2007), Giáo trình Tiền lương-Tiền cơng, NXB Lao động - Xã Hội, Hà Nội 12 Nguyễn Tiệp (2005), Giáo trình Quản trị nhân lực, NXB Lao động – Xã hội, Hà Nội 13 Nguyễn Tấn Thịnh (2005), Quản lý nhân lực doanh nghiệp, Nxb Khoa học kỹ thuật 14 Lương Văn Úc (2010), Giáo trình Tâm lý học lao động, Nxb Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 15 Thư viện học liệu mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources), “Các khái niệm tạo động lực”, địa chỉ: http://voer.edu.vn/m/cac-khai-niemco-ban-ve-tao-dong-luc-laodong/9f71502b 16 Việt báo (2007), “Đánh giá để tạo động lực cho nhân viên”, địa chỉ: http://vietbao.vn/Viec-lam/Danh-gia-de-tao-dong-luc-cho-nhanvien/30202549/267/ 17 Việt báo (2006),“Kinh nghiệm giữ chân nhân viên tập đoàn lớn”, địa chỉ: http://vietbao.vn/Viec-lam/Kinh-nghiem-giu-chan-nhanvien-cua-cac-tap- doan-lon/40143747/267/ PHỤ LỤC ĐIỀU TRA KHẢO SÁT ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI PHỊNG KINH DOANH CƠNG TY TNHH LIXIL VIỆT NAM Họ tên (nếu có thể) ……………………….Tuổi ………….….… Giới tính:…………………………………………………………………………… Trình độ: ……………………………………………………… Chức vụ:…………………………………………………………………………… Thời gian cơng tác phòng kinh doanh Công ty trách nhiệm hữu hạn Lixil Việt Nam từ năm: …………… Mục đích Phiếu điều tra để tìm hiểu nắm bắt sách tạo động lực Cơng ty áp dụng người lao động Những câu trả lời anh/chị sử dụng cho công tác nghiên cứu đề tàiTạo động lực cho người lao động Công ty TNHH Lixil Việt Nam” tác giả Ngơ Thị Mai Linh Anh/chị vui lòng trả lời câu hỏi Đánh dấu (v) vào lựa chọn Anh/chị có hài lòng với mức lương khơng?  Rất hài lòng  Tương đối hài lòng  Khơng hài lòng Anh/chị có xét tăng lương quy định khơng?  Có  Không Anh/chị so sánh tiền lương công ty công ty khác ngành?  Cao  Tương đương  Thấp Anh chị có thấy hợp lý chế tiền thưởng công ty?  Rất hợp lý  Hợp lý  Bình thường  Khơng hợp lý Anh/chị có hài lòng với cơng việc giao khơng?  Có  Khơng Cơng việc anh/chị có phù hợp với sở trường, khả anh/chị không?  Rất phù hợp  Phù hợp  Khơng phù hợp Anh/chị có tạo điều kiện để phát huy lực, sở trường không?  Rất tạo điều kiện  Tạo điều kiện bình thường  Khơng tạo điều kiện Cơng tác đánh giá thực công việc công ty anh/chị có thấy hợp lý?  Hợp lý  Bình thường  Khơng hợp lý Trong cơng ty anh/chị có mâu thuẫn khơng?  Có  Rất  Không xảy 10 Theo anh/chị mối quan hệ người lao động công ty nào?  Tốt  Bình thường  Khơng tốt 11 Điều kiện làm việc anh/chị có tốt khơng?  Tốt  Bình thường  Khơng 12 Anh/chị có quan tâm đến hội thăng tiến cơng việc?  Quan tâm  Bình thường  Không quan tâm 13 Đánh giá anh chị cơng tác đào tạo?  Hợp lý  bình thường  Khơng hợp lý 14 Anh/chị có ln hồn thành cơng việc vượt tiến độ?  Ln hồn thành  Hồn thành  Khơng hồn thành 15 Anh/chị có ln đảm bảo yêu cầu công việc làm?  Đảm bảo  Bình thường  Khơng đảm bảo 16 Anh/chị có hồn thành nhiệm vụ với hiệu cơng việc cao khơng?  Có  Bình thường  Khơng 17 Anh/chị có sẵn sàng cơng tác cơng ty yêu cầu?  Rất đồng ý  Đồng ý  Khơng đồng ý 18 Anh/chị có sẵn sàng sớm muộn để hồn thành cơng việc?  Sẵn sàng  Bình thường  Khơng sẵn sàng 19 Anh/chị có chủ động tìm giải pháp tối ưu để hồn thành cơng việc?  Ln chủ động  Bình thường  Khơng 20 Anh/chị có ln tin tưởng vào cấp mình?  Ln tin tưởng  Bình thường  Khơng 21 Với điều kiện anh/chị có tiếp tục làm việc cơng ty?  Có  Cân nhắc thêm  Khơng 22 Anh/chị có sẵn sàng chuyển sang công ty khác tốt hơn?  Rất đồng ý  Đồng ý  Khơng 23 Anh/chị có hiểu rõ hài lòng với cơng việc mình?  Rất đồng ý  Đồng ý  Không 24 Anh/chị có thỏa mãn cơng ty mang lại?  Có  Bình thường  Khơng ... động lực lao động tạo động lực lao động; Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động tạo động lực lao động Công ty TNHH Lixil Việt Nam; tìm ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân hạn chế từ hoạt động tạo động. .. lực lao động Công ty TNHH Lixil Việt Nam Từ kinh nghiệm tạo động lực cơng ty cổ phần tập đồn Hoa Sen cơng ty cổ phần FPT, học kinh nghiệm rút tạo động lực lao động cho công ty TNHH Lixil Việt Nam. .. tạo động lực lao động Công ty TNHH Lixil Việt Nam từ đề xuất giải pháp nhằm tăng cường động lực lao động cho nhân Công ty TNHH Lixil Việt Nam 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Hệ thống hóa sở lý luận động
- Xem thêm -

Xem thêm: Tạo động lực cho người lao động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Lixil Việt Nam (Luận văn thạc sĩ), Tạo động lực cho người lao động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Lixil Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay