Ôn tập THPT 2019 hình học 12 chương 1 bài 4

8 3 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 14:00

tài liệu ôn thi thpt quốc gia 2019 gồm những thủ thuật giải nhanh Đề thi Trắc nghiệm môn Toán, môn lý, môn anh, môn văn, môn hóa là những ebook được hệ thống hóa kiến thức toàn diện, phong phú về nội dung, bám sát trọng tâm chương trình THPT, nhằm giúp học sinh ôn tập hiệu quả trong thời gian ngắn nhất. Câu 1: [2H1-4-2] (THPT CHUN PHAN BỘI CHÂU) Hình chóp tứ giác S.ABCD có góc tạo mặt bên mặt đáy 45 Thể tích hình chóp a Hỏi cạnh hình vuông mặt đáy bao nhiêu? A a B 4a C 2a D a Lời giải Chọn C Gọi O tâm hình vng ABCD , I trung điểm CD Vì S.ABCD hình chóp nên SO đường cao hình chóp  SCD    ABCD   CD   (SCD);( ABCD)  SIO  450 Ta có :  SI  CD  SCD cân   OI  CD  OCD cân   Câu 2:  [2H1-4-2] (THPT CHUN BẾN TRE )Cho hình chóp S.ABC có đáy tam giác a3 vng cân A cạnh AB  AC  a thể tích Tính chiều cao h hình chóp cho A h  a C h  a B h  a D h  2a Lời giải Chọn C a3 1   a h  h  a Ta có: V  SABC h  Câu 3: [2H1-4-2] (THPT TIÊN DU SỐ 1) Độ dài đường chéo mặt hình hộp chữ nhật 5, 34, 41 Diện tích tồn phần khối hộp chữ nhật bằng: A 94 B 60 C 20 D 47 Câu 4: [2H1-4-2] (THPT Chuyên Lào Cai) Cho hình lập phương ABCD.ABCD ,biết thể tích khối chóp A.BDDB dm3 Tính độ dài cạnh DD A 0, 2m B 20mm C 20dm D 2cm Lời giải Chọn A 1 VA '.BDD ' B '  D ' D.B ' D ' A ' C '   D ' D  D ' D  2dm  0, 2m 3 Câu 5: [2H1-4-2] (SGD Hải Phòng - HKII - 2016 - 2017) Cho khối tứ diện có cạnh a Tính tổng diện tích S mặt khối tứ diện A S  a B S  3a C S  a D S  2a Lời giải Chọn A Mỗi mặt khối tứ diện tam giác cạnh a có diện tích S1  a2 Vậy tổng diện tích S mặt khối tứ diện 4S1  a Câu 6: [2H1-4-2] Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình thang đáy AB CD với AB  2CD  2a , cạnh bên SA vng góc với mặt phẳng đáy SA  3a Tính chiều cao h hình thang ABCD , biết khối chóp S.ABCD tích 3a3 A h  2a B h  4a C h  6a Lời giải Chọn A D h  a 3V VABCD  S ABCD SA  S ABCD  S ABCD  3a SA S ABCD  2S  AB  CD .h  h  ABCD  2a AB  CD Câu 7: [2H1-4-2] (THPT Quảng Xương - Thanh Hóa- Lần 1- 2017 - 2018 - BTN) Cho hình chóp S.ABCD , ABCD hình thang vng A D với AB  AD  2CD Tam giác SAD nằm mặt phẳng vng góc với đáy Gọi I trung điểm AD Biết khoảng cách từ I đến mặt phẳng  SBD  1 cm  Tính diện tích hình thang ABCD 200 cm  A  cm  B  27 19  cm  Lời giải Chọn D C 10 cm   S H I B A K D C D * Gọi K , H hình chiếu vng góc I lên BD, SK ta có d  I ;  SBD    IH  , mà tam giác SAD nên ta có SI  chiếu vng góc A lên BD ta có: AD , gọi J hình 1    2 AJ AD AB AD 2 AD AJ AD  IK   5 * Do tam giác SIK vuông I nên ta có:  AJ  1 19 19  2 2     AD  2 2 IH SI IK AD AD AD AD  AB  DC  AD 19  SABCD     cm  2 Câu 8: [2H1-4-2] (Toán Học Tuổi Trẻ - Lần – 2018) Người ta ghép khối lập phương cạnh a để khối hộp chữ thập hình Tính diện tích tồn phần Stp khối chữ thập A Stp  20a B Stp  12a C Stp  30a D Stp  22a Lời giải Chọn D Diện tích tồn phần khối lập phương 5.6a  30a Khi ghép thành khối hộp chữ thập, có 4.2  mặt ghép vào phía trong, diện tích tồn phần cần tìm 30a  8a  22a Câu 9: [2H1-4-2] (THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội - Lần I - 2017 - 2018) Cho hình hộp xiên ABCD.ABCD có cạnh a , BAD  BAA  DAA  60 Khoảng cách hai đường thẳng AC BD A a B a C a D a Lời giải Chọn B Gọi G trọng tâm tam giác ABD , I trung điểm BD Ta có tứ diện ABDA tứ diện cạnh a nên AG   ABD  Suy AC   ABD   AC  GI AC  BD (do ABCD hình thoi) BD  AG    BD   ACA   BD  GI BD  AC  a Vậy d  AC, BD   GI  AI  Câu 10: [2H1-4-2] (THPT Chuyên Bắc Ninh - Lần - 2017 - 2018) Cho hình chóp S.ABC có SA , SB , SC đơi vng góc SA  a , SB  a , SA  a Tính khoảng cách từ S đến mặt phẳng  ABC  A 11a B a 66 Lời giải C 6a 11 D a 66 11 B a S a C a A Chọn D a3  Thể tích khối chóp: V  SA.SB.SC  6  AB  SA2  SB  a ; AC  SA2  SC  2a ; BC  SB  SC  a ;  S ABC  AB  AC  BC a 11 , với p  p  p  AB  p  AC  p  BC   2  Suy ra: d  S ,  ABC    Câu 11: 3V a 66  S ABC 11 [2H1-4-2] (THPT CHUN NGUYỄN QUANG DIÊU ) Cho hình chóp S.ABC có đáy tam giác cạnh a, cạnh bên SA vng góc với đáy thể tích khối chóp A a a3 Tính cạnh bên SA B 2a C a D Lời giải Chọn C Đáy tam giác cạnh a nên diện tích S ABC  SA đường cao nên VS ABC  SA.S ABC  SA  a2 3VS ABC S ABC 3a  24  a a a Câu 12: [2H1-4-2] (THPT CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIÊU ) Cho hình chóp S.ABC có đáy tam giác cạnh a, cạnh bên SA vng góc với đáy thể tích khối chóp a A a3 Tính cạnh bên SA B 2a C a D a Lời giải Chọn C Đáy tam giác cạnh a nên diện tích S ABC  SA đường cao nên VS ABC  SA.S ABC  SA  Câu 13: [2H1-4-2] a2 3VS ABC S ABC 3a  24  a a (THPT Trần Hưng Đạo-TP.HCM-2018) Cho hình chóp S.ABC tích a3 , đáy tam giác cạnh a Tính chiều cao h hình chóp cho A h  h 4a B h  a C h  4a D 3a Lời giải Chọn A Ta có: V  Câu 14: 3V S ABC h  h   S ABC a3 3  a  43  4a [2H1-4-2] (THPT Hoàng Hoa Thám - Hưng Yên - 2017 - 2018 - BTN) Cho tứ diện ABCD có AB  CD  2a Gọi M , N trung điểm BC AD Biết MN  a Tính góc AB CD A 45 B 30 C 90 D 60 Lời giải Chọn D A N P D B M C Kẻ MP // AB , NP // CD nên góc AB CD góc MP NP MP  NP  MN a  a  3a    MPN  120 cos MPN   2 2a 2.MP.NP Vậy góc AB CD 60 ... ABC  AB  AC  BC a 11 , với p  p  p  AB  p  AC  p  BC   2  Suy ra: d  S ,  ABC    Câu 11 : 3V a 66  S ABC 11 [2H1 -4- 2] (THPT CHUN NGUYỄN QUANG DIÊU ) Cho hình chóp S.ABC có...  h 4a B h  a C h  4a D 3a Lời giải Chọn A Ta có: V  Câu 14 : 3V S ABC h  h   S ABC a3 3  a  43  4a [2H1 -4- 2] (THPT Hoàng Hoa Thám - Hưng Yên - 2 017 - 2 018 - BTN) Cho tứ diện ABCD... SA  Câu 13 : [2H1 -4- 2] a2 3VS ABC S ABC 3a  24  a a (THPT Trần Hưng Đạo-TP.HCM-2 018 ) Cho hình chóp S.ABC tích a3 , đáy tam giác cạnh a Tính chiều cao h hình chóp cho A h  h 4a B h 
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn tập THPT 2019 hình học 12 chương 1 bài 4, Ôn tập THPT 2019 hình học 12 chương 1 bài 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay