Ôn tập THPT 2019 hình học 12 chương 1 bài 4

2 5 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 13:59

tài liệu ôn thi thpt quốc gia 2019 gồm những thủ thuật giải nhanh Đề thi Trắc nghiệm môn Toán, môn lý, môn anh, môn văn, môn hóa là những ebook được hệ thống hóa kiến thức toàn diện, phong phú về nội dung, bám sát trọng tâm chương trình THPT, nhằm giúp học sinh ôn tập hiệu quả trong thời gian ngắn nhất. Câu 1: [2H1-4-1](THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI-SĨC TRĂNG-2018) Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình vng cạnh a thể tích a Tính chiều cao h hình chóp cho a a A h  3a B h  a C h  D h  3 Lời giải Chọn B  Diện tích mặt đáy : S  a   3a 3a 3V   a Ta có : V  S h  h  S 3a Câu 2: [2H1-4-1] (THPT Chuyên Quốc Học Huế - Lần -2018 - BTN) Cho khối chóp S.ABC có đáy tam giác đều, SA   ABC  SA  a Biết thể tích khối S.ABC 3a Tính độ dài cạnh đáy khối chóp S.ABC B 2a A 3a D 2a C 3a Lời giải Chọn A S A A h C B B Tam giác ABC tam giác cạnh x nên đường cao h  BC.sin 60  x 3V 3a3 Ta có VS ABC  SA.S ABC  SABC  S ABC   3a SA a 1  h.BC  3a  x x  3a  x  12a  x  3a 2 C Câu 3: [2H1-4-1] (THPT Chuyên Thái Nguyên - Lần - 2017 - 2018 - BTN) Tính tổng diện tích tất mặt khối đa diện loại 3;5 có cạnh A B C 3 D 3 Lời giải Chọn B Khối đa diện loại 3;5 khối đa diện có 20 mặt mặt tam giác có diện tích Vậy diện tích tất mặt khối đa diện loại 3;5 20  ...Câu 3: [2H1 -4 -1] (THPT Chuyên Thái Nguyên - Lần - 2 017 - 2 018 - BTN) Tính tổng diện tích tất mặt khối đa diện loại 3;5 có cạnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn tập THPT 2019 hình học 12 chương 1 bài 4, Ôn tập THPT 2019 hình học 12 chương 1 bài 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay