Ôn tập THPT 2019 hình học 12 bài 3

62 1 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 13:56

tài liệu ôn thi thpt quốc gia 2019 gồm những thủ thuật giải nhanh Đề thi Trắc nghiệm môn Toán, môn lý, môn anh, môn văn, môn hóa là những ebook được hệ thống hóa kiến thức toàn diện, phong phú về nội dung, bám sát trọng tâm chương trình THPT, nhằm giúp học sinh ôn tập hiệu quả trong thời gian ngắn nhất. Câu 1: [2H1-3-2] (Toán Học Tuổi Trẻ - Tháng 12 - 2017) Cho hình trụ có bán kính đáy a chiều cao h Tính thể tích V khối lăng trụ tam giác nội tiếp hình trụ cho a2h  4a  h a C V   h2    3  A V  B V  3 a2h D V  3  a2h Lời giải Chọn B B H A O a C h B' A' C' 3 2CH a Ta có tam giác ABC có đường cao CH  CO  a nên cạnh AC  2 Suy SABC a 3   3a 3 a2h Câu 2: [2H1-3-2] (THPT Kinh Môn - Hải Dương - 2018 - BTN) Cho hình lăng trụ đứng ABCD.ABCD có đáy hình thoi, biết AA  4a , AC  2a , BD  a Thể tích khối lăng trụ Lại có CC  h Vậy thể tích khối lăng trụ cần tìm V  SABC CC   A 2a B 8a C Lời giải Chọn D 8a D 4a Ta có S đ  AC.BD  a ; V  Sđ AA  a2 4a  4a3 Câu 3: [2H1-3-2] (THPT Xuân Trường - Nam Định - 2018-BTN) Thể tích khối lăng trụ tam giác có tất cạnh a là: a3 a3 A B a3 C a3 D Lời giải Chọn D Ta có V  Bh  a2 a3 a  4 Câu 4: [2H1-3-2] (THPT Chuyên Thái Bình - Lần - 2017 - 2018 - BTN) Một khối lăng trụ tam giác có đáy tam giác cạnh 3, cạnh bên tạo với mặt phẳng đáy góc 30 Khi thể tích khối lăng trụ là? A B 27 C 27 Lời giải Chọn C A C B C A B H D Kẻ C H   ABC  H   CC;  ABC    CCH Bài  CC;  ABC    30  CCH  30  sin 30  CH 1   CH  CC    CC 2 1 27 Do VABC ABC   C H S ABC  CH AB AC.sin 60  .3.3  2 Câu 5: [2H1-3-2] (THPT Chuyên Thái Bình - Lần - 2017 - 2018 - BTN) Cho hình hộp ABCD.ABCD thể tích V Tính thể tích tứ diện ACBD theo V V V V V A B C D Lời giải Chọn D A D B C A B VACB ' D ' D C Ta có kết sau  V  VB ' ABC  VC B 'C ' D '  VD ' ACD  VA A' B ' D '  Lưu ý 1 V V V VB ' ABC  VC B 'C ' D '  VD ' ACD  VA A ' B ' D '  VABC A ' B 'C '   VACB ' D '  V   3 Câu 6: [2H1-3-2] (SGD – HÀ TĨNH ) Cho hình hộp chữ nhật ABCD A1B1C1D1 có AB  , AD  , AA1  Nối sáu tâm sáu mặt hình hộp tạo nên khối tám mặt Thể tích khối tám mặt ? A 60 B 30 C 10 D 20 Lời giải Chọn C Thể tích khối tám mặt hai lần thể tích khối chóp G.IHFE (hình vẽ bên)  IF  AD  Đáy IHFE hình thoi có hai đường chéo   HE  AB   S IHFE  AA1 IF HE  10 Hình chóp G.IHFE có độ dài đường cao h   2 1 Vậy thể tích khối tám mặt cần tìm là: V  h.S  .10  10 3 Câu 7: [2H1-3-2] (THPT Kinh Môn - Hải Dương - 2018 - BTN) Cho hình hộp chữ nhật ABCD.ABCD có AB  cm , AD  cm , AA  cm Tính thể tích khối hộp ABCD.ABCD A 12 cm3 B 42 cm3 C 24 cm3 D 36 cm3 Lời giải Chọn B Ta tích khối hộp là: V  AB.AD.AA  2.3.7  42 cm3 Câu 8: [2H1-3-2] (SGD Bình Dương - HKI - 2017 - 2018 - BTN) Cho khối lăng trụ đứng ABC.ABC có CC  2a , đáy ABC tam giác vuông cân B AC  a Tính thể tích V khối lăng trụ cho A V  a B V  a3 C V  2a Lời giải Chọn A A C B A C B ABC tam giác vuông cân B AC  a suy AB  AC  a D V  a3 SABC a2  AB.BC  2 VABC ABC  SABC CC   a2 2a  a Câu 9: [2H1-3-2] (THPT Xuân Hòa-Vĩnh Phúc- Lần 1- 2018- BTN) Cho hình lăng trụ đứng ABC.ABC , biết đáy ABC tam giác cạnh a Khoảng cách từ tâm O a tam giác ABC đến mặt phẳng  ABC  Tính thể tích khối lăng trụ ABC.ABC A 3a B 3a 28 C 3a D 3a 16 Lời giải Chọn D Diện tích đáy B  SABC  a2 Chiều cao h  d   ABC  ;  ABC     AA Do tam giác ABC tam giác nên O trọng tâm tam giác ABC Gọi I trung điểm BC , H hình chiếu vng góc A lên AI ta có AH   ABC   d  A;  ABC    AH A' C' B' H K A C O B d  O;  ABC   d  A;  ABC    I d  A;  ABC   AH a a IO    AH    d  O;  ABC    3 IA Xét tam giác AAI vng A ta có: 1 1 1 a a       AA  h 2 2 AH AA AA AH AI AI 2 2  VABC ABC 3a3  16 Câu 10: [2H1-3-2] (Chuyên Quang Trung - Bình Phước - Lần - 2018 - BTN) Cho khối lăng trụ tam giác ABC.ABC tích V Gọi I , J trung điểm hai cạnh AA BB Khi thể tích khối đa diện ABCIJC A V B V C V D V Lời giải Chọn D B A C J I A K B C Gọi K trung điểm CC hiển nhiên thể tích khối lăng trụ ABCIJK V VABCIJK  Thể tích khối chóp tam giác C.IJK VC  IJK  V Do thể tích VABCIJC   VABCIJK  VC .IJK  V V 5V    V 6 Trình bày lại Gọi K trung điểm CC VABCIJK  VABC IJK  V V Thể tích khối chóp tam giác C.IJK VC .IJK  VABC IJK  Do thể tích VABCIJC   VABCIJK  VC .IJK  V V 2V   Câu 11: [2H1-3-2] (Chuyên Bắc Ninh - Bắc Ninh - Lần - 2018 - BTN) Cho khối lăng trụ ABC.ABC tích V Tính thể tích khối đa diện ABCBC A V V 3V 2V B C D 4 Lời giải Chọn B V V 2V   3 Câu 12: [2H1-3-2] (Chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định - Tuần HK1 - 2018 - BTN) Cho lăng trụ đứng ABC.ABC có đáy tam giác cạnh a Mặt phẳng  ABC tạo với mặt đáy góc 60 Tính theo a thể tích khối lăng trụ ABC.ABC Ta có: VABCBC   VBABC  VC BAC  A V  3a3 3a3 V Chọn A D V  B V  a3 Lời giải a3 C  A' M  B 'C '  B ' C '  AM nên  AA '  B ' C ' Gọi M trung điểm B ' C ' Ta có  góc mặt phẳng  AB ' C ' tạo với đáy góc AMA '  60 Tam giác AA ' M vuông A ' nên AA '  A ' M tan 600  3a 3a3 Cho lăng trụ đứng Vậy thể tích khối lăng trụ ABC.A ' B ' C ' V  AA '.S A' B 'C '  Câu 13: [2H1-3-2] (THPT Trần Hưng Đạo-TP.HCM-2018) ABC.ABC có đáy tam giác vng A , AC  a , ACB  60 góc BC   AAC  30 Tính thể tích V khối lăng trụ ABC.ABC A V  a V B V  2a C V  a3 D a3 Lời giải Chọn A C B a A B' C' A' AB  AB  AC.tan 60  a AC a2  AB AC  2 Tam giác ABC vng A , có tan ACB  Tam giác ABC có diện tích S ABC  AB  AC  AB   AAC C  Do AC hình chiếu BC lên Ta có   AB  AA  AACC    BC,  AAC     BC , AC    BC A  30 Tam giác ACB vng A , có cot AC B  AC   AC  AB.cot 30 AB  a 3  3a Tam giác ACC vng C , có CC  AC2  AC  9a  a  2a a2 2a  a Câu 14: [2H1-3-2] (THPT Trần Hưng Đạo-TP.HCM-2018) Tính thể tích V khối lăng trụ tam giác có tất cạnh a Thể tích khối lăng trụ ABC.ABC V  S ABC CC   A V  V a3 B V  a3 C V  a3 D a3 Lời giải Chọn A a2 a3 a  4 Câu 15: [2H1-3-2] (THPT Chuyên Vĩnh Phúc- Lần 3-2018) Cho lăng trụ tam giác ABC.A B C có tất cạnh 2a Tính thể tích khối lăng trụ ABC.A B C Ta có: VABC ABC  SABC AA  A a 3 B a3 C a3 D 2a 3 Lời giải Chọn C Ta có V  S ABC  2a  AA  2a  2a3 Câu 16: [2H1-3-2] (THPT Chuyên Vĩnh Phúc- Lần 3-2018) Hình lập phương ABCDABC D cạnh a Tính thể tích khối tứ diện ACBD  A a3 B a3 C a3 D a3 Lời giải Chọn A A' D' C' B' D A B C Ta có VACBD  VABCD ABCD  VB ABC  VC BCD  VD ACD  VA ABD  VABCD ABCD  a3 1 1 VB ABC  VC BC D  VD ACD  VA ABD  AA.S ABD  a a  a 3 a Do VACBD  a  a  Câu 17: [2H1-3-2] (THPT Hoa Lư A-Ninh Bình-Lần 1-2018) Các đường chéo mặt hình hộp chữ nhật 5, 10, 13 Tính thể tích V khối hộp chữ nhật Mà A V  V C V  B V  26 26 Lời giải Chọn A Giả sử AC  5, CD  10, AD  13 Đặt AD  x, AB  y, AA  z  V  xyz  x  y  BD   x2    Ta có  y  z  AB  10   y   V  xyz   z  x  AD  13 z2    D Do tam giác ABC ADC tam giác Vì N trung điểm A ' D ' nên C'N A ' D ' C ' N Suy 300 AC ', ADD ' A ' Tam giác C ' AN , có AN Vậy VABCD A ' B ' C ' D ' C ' AN C 'N tan C ' AN AN Tam giác AA ' N , có AA ' Diện tích hình thoi S ABCD AC ', AN A' N AB sin BAD S ABCD AA ' 2 (đvtt) Câu 79: [2H1-3-2] Cho khối lập phương có độ dài đường chéo khối lập phương A 1cm B 27cm C 8cm cm Tính thể tích D 64cm3 Lời giải Chọn A  Độ dài đường chéo hình lập phương: d  a  a   a với a cạnh khối lập phương  a  d V  cm3  cm  Câu 80: [2H1-3-2] Thể tích khối lăng trụ đứng tam giác có tất cạnh a bằng: A a3 B a3 C a3 D a3 Lời giải Chọn B a2 a3 V  Diện tích đáy 4 Câu 81: [2H1-3-2] Cho lăng trụ tam giác ABC ABC có tất cạnh a Tính thể tích khối lăng trụ A a3 B a3 C a3 D a3 Lời giải Chọn A Đáy lăng trụ tam giác cạnh a   Sday a   a2  a2 a3 a  2 Câu 82: [2H1-3-2] Cho lăng trụ đứng tam giác ABC ABC có đáy ABC tam giác vuông cân B Biết AC  a , AC  a Tính thể tích khối lăng trụ ABC ABC  V  Sday AA  a3 A a3 B 2a C a3 D Lời giải Chọn D Tam giác AAC vuông A , có AA '  A ' C  AC  a AC a2 Tam giác ABC vng cân B có AB   a  SABC  2 Thể tích khối lăng trụ ABC ABC VABC ABC   AA.S ABC  a3 Câu 83: [2H1-3-2] Cho hình lăng trụ ABC ABC có đáy tam giác vng cân C Cạnh BB  a tạo với đáy góc 60 Hình chiếu vng góc hạ từ B lên đáy trùng với trọng tâm tam giác ABC Thể tích khối lăng trụ ABC ABC là: 3a3 A 80 9a B 80 3a3 C 80 Lời giải Chọn D 3a D 80 Gọi P trọng tâm ABC  BP   ABC    BB,  ABC     BBP   BBP  60  BP  sin 60   BB  cos 60  BP   BB  a  BP     BP  a  2 3a Gọi K  BP  AC  BK  BP  2 3a 1   3a   BC   BC      BC  10 2    2  V  BP.S ABC a  3a  9a 3     2  10  80 Câu 84: [2H1-3-2] Khối lăng trụ ABC ABC có đáy tam giác đều, a độ dài cạnh đáy Góc cạnh bên đáy 30 Hình chiếu vng góc A mặt  ABC  trùng với trung điểm BC Thể tích khối lăng trụ cho a3 A a3 B 12 a3 C Lời giải Chọn C Gọi H trung điểm cạnh BC  AH   ABC   AAH  30  tan 30  AH  AH AB a a   AH  2 a a a3  V  AH S ABC  a  2 Cạnh AH  a3 D Câu 85: [2H1-3-2] (THPT Lê Hồn - Thanh Hóa - Lần - 2017 - 2018 - BTN) Cho lăng trụ ABC.ABC có đáy tam giác cạnh a , AA  b AA tạo với mặt đáy góc 60 Tính thể tích khối lăng trụ A a b B a b C a b D a b Lời giải Chọn B C' A' B' A C H B Kẻ AH   ABC  H Suy góc AA đáy AAH  60  sin 60  AH b 3  AH  AA   AA 2 3a 2b b a sin 60  2 Câu 86: [2H1-3-2] (THPT Lê Hoàn - Thanh Hóa - Lần - 2017 - 2018 - BTN) Cho khối lăng trụ tam giác ABC.ABC có cạnh đáy a khoảng cách từ A đến mặt a phẳng  ABC  Tính thể tích khối lăng trụ ABC.ABC Do VABC ABC   AH S ABC  A 3a 48 B 2a3 16 C Lời giải Chọn D 2a3 12 D 3a 16 C' A' B' H C A M B Gọi M trung điểm BC , H hình chiếu A AM Nhận xét d  A,  ABC    AH Tam giác AAM vng A nên có: 1 4 a         AA  2 2 AA AA 3a AM AH a AA 3a 2 Thể tích lăng trụ ABC.ABC V  a a 3a3  2 16 Câu 87: [2H1-3-2] (THPT Quảng Xương - Thanh Hóa- Lần 1- 2017 - 2018 - BTN) Cho khối lăng trụ tam giác ABC.ABC có cạnh đáy a mặt bên có diện tích 4a Thể tích khối lăng trụ A a3 B a C 2a3 D Lời giải Chọn B C' A' B' C A B Do ABC.ABC khối lăng trụ tam giác nên ABBA hình chữ nhật 2a Mặt khác mặt bên có diện tích 4a nên AB AA  4a  AA   AA  4a AB 4a  AA  2a a Thể tích khối lăng trụ ABC.ABC VABC ABC   AB AB.sin 60 AA a 2.a 2.sin 60.2 2a  a Câu 88: [2H1-3-2] (Chuyên Thái Bình - Lần - 2017 - 2018 - BTN) Cho khối lăng trụ đứng  ABC.ABC có đáy tam giác vng ABC vuông A , AC  a , ACB  60 Đường thẳng BC tạo với mặt phẳng  AC CA góc 30 Tính thể tích khối lăng trụ cho A 3a B a C a3 D a3 3 Lời giải Chọn B C' B' 30 A' C 60 B a A Ta có AB  a , dễ thấy góc đường thẳng BC tạo với mặt phẳng  AC CA góc BC A  30 Suy tan 30  a  AC  3a  CC  2a AC  Vậy VABC ABC   2a a.a  a HẾT -Câu 89: [2H1-3-2] (THPT Tứ Kỳ - Hải Dương - Lần - 2017 - 2018 - BTN) Tổng diện tích mặt hình lập phương 96 cm cm2 Thể tích khối lập phương là: A 64cm3 B 84 cm C 48 cm D 91cm3 Lời giải Chọn A Gọi a độ dài cạnh hình lập phương Tổng diện tích mặt hình lập phương là: 6a  96  a  16  a  cm Thể tích khối lập phương là: V  43  64 cm3 Câu 90: [2H1-3-2] (THPT Tứ Kỳ - Hải Dương - Lần - 2017 - 2018 - BTN) Cho khối lăng trụ đứng ABC.ABC có đáy ABC tam giác cân với AB  AC  a, BAC  120 , mặt phẳng ( ABC ) tạo với đáy góc 60 Tính thể tích khối lăng trụ cho A V  V 3a B V  9a C 3a 3a3 Lời giải Chọn A B C A B' C' I Hạ BI  AC  Khi ta có A'  ABC , ABC   BIB  60 Vì BAC   120  BAI  60 Do sin 60  BI a  BI  BA D Suy tan BIB  BB BB a 3a  tan 60   BB  3 BI BI 2 1 a a2 Mặt khác S ABC  AI BC  a  2 Vậy thể tích khối chóp V  B.h  a a3 3a3  Câu 91: [2H1-3-2] (THPT Yên Lạc - Vĩnh Phúc- Lần - 2017 - 2018 - BTN) Cho hình lăng trụ ABC.ABC có cạnh đáy a Đường thẳng AB tạo với mặt phẳng  BCCB  góc 30 Thể tích khối lăng trụ ABC.ABC theo a A 3a B a3 C a3 12 D a3 Lời giải Chọn D A' B' C A M B Gọi M trung điểm cạnh BC Do ABC.ABC hình lăng trụ tam giác nên ta có AM   BCC B    AB,  BCCB    ABM  30 Xét tam giác vng ABM ta có tan 30   AB  AM AM  AB  tan 30 AB 3a Xét tam giác vng BBM ta có BB  BM  BM  9a a  4 a Thể tích khối lăng trụ ABC.ABC VABC ABC   a3  AB AC.sin 60.BB Câu 92: [2H1-3-2] (THPT Chuyên Biên Hòa - Hà Nam - LẦN - 2017 - 2018) Cho hình hộp đứng ABCD.ABCD có đáy ABCD hình thoi cạnh a BAD  60 , AB hợp với đáy  ABCD  góc 30 Thể tích khối hộp A a3 B 3a C a3 D a3 Lời giải Chọn B B' C' D' A' C B A D Góc AB  ABCD  BAB Suy BB  AB.tan BAB  a a 3a3  2 Câu 93: [2H1-3-2] (THPT Hải An - Hải Phòng - Lần - 2017 - 2018) Tính theo a thể tích Thể tích khối hộp đứng V  BB.S ABCD  a khối lăng trụ đứng ABCD.ABCD có đáy hình thoi cạnh a , góc BAD 60 cạnh bên AA a A a B a C Lời giải Chọn C 3 a D 3a B' C' A' D' a B C a O A a D Trong  ABCD  gọi O  AC  BD Ta có: ABD tam giác cạnh a  BD  a , AC  AO  a 1 3 Thể tích khối lăng trụ là: V  S ABCD AA  BD AC AA  a.a 3.a  a 2 Câu 94: [2H1-3-2] (Chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An - Lần - 2017 - 2018 - BTN) Tính thể tích khối lăng trụ ABC.ABC có AB  AA  a A 3a B 3a C a D 3a 12 Lời giải Chọn D 3a 3a3 a  4 Câu 95: [2H1-3-2] (THPT Lương Thế Vinh - HN - Lần 1- 2017 - 2018 - BTN) Cho lăng trụ tam giác ABC.ABC có đáy tam giác cạnh a Độ dài cạnh bên 4a Mặt phẳng  BCC B  vng góc với đáy BBC  30 Thể tích khối chóp V  S ABC AA  ACC B là: a3 A a3 B 12 a3 C 18 Lời giải Chọn D a3 D B' C' A' 4a B C H a A Gọi H hình chiếu B  BC Từ giả thiết suy ra: BH   ABC  S BBC  1 BB.BC.sin BBC  4a.a.sin 30  a 2 Mặt khác: S BBC  VLT 2S 2a BH BC  BH  BBC   2a BC a  BH S ABC  2a a a3  2 1 a3 a3 VA.CC B  VA.CC BB  VLT  VLT   3 Câu 96: [2H1-3-2] (THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu - An Giang - Lần - 2017 - 2018 BTN) Cho khối lăng trụ đứng ABC.ABC có BB  a , đáy ABC tam giác vuông cân B AC  a Tính thể tích V khối lăng trụ cho a3 A V  a3 B V  a3 C V  D V  a Lời giải Chọn A Tam giác ABC vuông cân B nên AB  AC  a a.a a  2 Câu 97: [2H1-3-2] (PTNK Cơ Sở - TPHCM - 2017 - 2018 - BTN) Cho lăng trụ đứng tam giác ABC.ABC có đáy ABC tam giác vuông cân B với BA  BC  a , biết AB hợp với mặt phẳng  ABC  góc 60 Thể tích lăng trụ là: Thể tích khối lăng trụ VABC ABC  BB.S ABC  a A a3 a3 B C a3 D a 3 Lời giải Chọn A C A B A C B Ta có:  AB,  ABC    ABA  60  AA  AB.tan 60  a SABC  a2 BA.BC  2 a3 Vậy VABC ABC  AA.SABC  Câu 98: [2H1-3-2] (Tổng Hợp Đề SGD Nam Định - 2017 - 2018 - BTN) Cho hình lăng trụ tam giác ABC.ABC có tất cạnh a Gọi M , N trung điểm cạnh AB BC Mặt phẳng  AMN  cắt cạnh BC P Tính thể tích khối đa diện MBP.ABN A 3a3 24 3a3 12 B 3a3 96 Hướng dẫn giải C Chọn C S A C M P B C' A' N B' D 3a3 32 Gọi S giao điểm AM BB , P giao điểm SN BC Ta có 7 VSMBP SM SB SP    VMBP ABN  VSABN  8 VSABN SA SB SN 1 1 a a3 VSABN  SB.S ABN  SB AB.BN sin 60  2a.a sin 60  12 7a3  VMBP ABN  VSABN  96 Câu 99: [2H1-3-2] (THPT Chuyên Bắc Ninh - Lần - 2017 - 2018) Cho khối lăng trụ tam giác ABC.ABC Tính tỉ số thể tích khối đa diện ABCBC khối lăng trụ ABC.ABC A B C D Lời giải Chọn A C' A' B' A C B Ta có: VA ABC  S ABC d  A,  ABC   , VABC ABC  SABC d  A,  ABC    VA ABC  VABC  ABC Ta có: VA ABC  VABC BC  VABC  ABC  VABC BC  VABC  ABC Câu 100: [2H1-3-2] (THTT - Số 484 - Tháng 10 - 2017 - BTN) Cho hình lăng trụ 3a ABC.ABC có đáy ABC tam giác cạnh a , AA  Biết hình chiếu vng góc A lên  ABC  trung điểm BC Tính thể tích V khối lăng trụ A V  a V  a3 B V  2a C V  3a D Lời giải Chọn C B C A H C B A Gọi H trung điểm BC Theo giả thiết, AH đường cao hình lăng trụ AH  AA2  AH  Vậy, thể tích khối lăng trụ V  SΔABC AH  a a a 3a3  Câu 101: [2H1-3-2] (THPT Hà Huy Tập - Hà Tĩnh - Lần - 2017 - 2018 - BTN) Cho lăng trụ đứng ABC.ABC có đáy tam giác ABC vuông B ; AB  2a , BC  a , AA  2a Thể tích khối lăng trụ ABC.ABC là: A 4a 3 B 2a 2a 3 C 3 Lời giải Chọn B 4a 3 D A' C' B' A C B Vì lăng trụ đứng có đáy tam giác vng nên ta tích lăng trụ là: VABC ABC   2a.a.2a  2a 3 ... V a3 B V  2a3 3a3 Lời giải Chọn B C V  2a3 12 D B' A' C' a A B H C Ta có VABCC B  VABC ABC   VA ABC 2 a a a3  VABCC B  VABC ABC   S ABC AH   3 Câu 38 : [2H1 -3- 2]... lên lần ta độ dài ba cạnh 3a , 3b , 3c Gọi V V  kích thước ban đầu khối hộp chữ nhật kích thước sau tăng lên lần; đó: V   3a.3b.3c  27abc  27V Câu 23: [2H1 -3- 2] [THPT Đô Lương - Nghệ An... xh  x  x 36 0 36 0 720 180  2x  S  2x2   x x x x  36 0  36 0   3 2x2     2 .36 0 x x    Dấu xảy khi: x  36 0  x  180  x  180 Khi x h  180 Câu 27: [2H1 -3- 2] (THPT CHUYÊN
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn tập THPT 2019 hình học 12 bài 3, Ôn tập THPT 2019 hình học 12 bài 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay