Ôn tập THPT 2019 hình học 12 bài 3

14 6 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 13:55

tài liệu ôn thi thpt quốc gia 2019 gồm những thủ thuật giải nhanh Đề thi Trắc nghiệm môn Toán, môn lý, môn anh, môn văn, môn hóa là những ebook được hệ thống hóa kiến thức toàn diện, phong phú về nội dung, bám sát trọng tâm chương trình THPT, nhằm giúp học sinh ôn tập hiệu quả trong thời gian ngắn nhất. Câu 1: [2H1-3-1] (THPT Thanh Miện - Hải Dương - Lần - 2018 - BTN) Cho khối lăng trụ đứng có cạnh bên , đáy hình vng có cạnh Hỏi thể tích khối lăng trụ là: A 100 B 20 C 64 D 80 Lời giải Chọn D Lăng trụ đứng có cạnh bên nên có chiều cao h  Thể tích khối lăng trụ là: V  S ABCD h  42.5  80 Câu 2: [2H1-3-1] (THPT Chuyên Hùng Vương - Phú Thọ - Lần - 2018 - BTN) Lăng trụ tam giác có độ dài tất cạnh Thể tích khối lăng trụ cho A B 27 Lời giải C 27 D Chọn B 27 Diện tích đáy: SABC  3.3.sin 60  Thể tích Vlt  SABC AA  4 Câu 3: [2H1-3-1] (THPT Kiến An - HP - Lần - 2017 - 2018 - BTN) Cho khối hộp chữ nhật ABCD.ABCD tích V Mệnh đề sau đúng? A V  AB.BC.AA B V  AB.BC AA C V  AB.AC.AA D V  AB.AC.AD Lời giải Chọn B Ta có V  S.h Trong S  S ABCD  AB AD  AB.BC h  AA Vậy V  AB.BC.AA mệnh đề Câu 4: [2H1-3-1] (THPT Lục Ngạn-Bắc Giang-2018) Cơng thức tính thể tích khối lăng trụ có diện tích đáy B chiều cao h 1 A V  Bh B V  Bh C V  Bh D 2 V  Bh Lời giải Chọn C Câu 5: [2H1-3-1] (THPT Lục Ngạn-Bắc Giang-2018) Cho hình lập phương có cạnh Diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình lập phương A 3 B 12 C  D 6 Lời giải Chọn A Đường chéo hình lập phương 121212  Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình lập phương là: R  2  3 Diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình lập phương bằng: S  4 R  4    3   Câu 6: [2H1-3-1] (THPT Lê Xoay – Vĩnh Phúc – Lần – 2018) Thể tích hình lập phương cạnh là: A C B D 3 Lời giải Chọn D Thể tích hình lập phương cạnh là: V   3 3 Câu 7: [2H1-3-1] (THPT Hồng Hóa - Thanh Hóa - Lần - 2018) Thể tích khối hộp chữ nhật có kích thước a , b , c bằng: A abc C  abc  B abc Lời giải Chọn B D abc Ta có cơng thức tính thể tích khối hộp chữ nhật V  abc Câu 8: [2H1-3-1] (THPT Hồng Hóa - Thanh Hóa - Lần - 2018 - BTN) Thể tích khối hộp chữ nhật có kích thước a , b , c bằng: A abc C  abc  B abc D abc Lời giải Chọn B Ta có cơng thức tính thể tích khối hộp chữ nhật V  abc Câu 9: [2H1-3-1] (THPT Chuyên Hà Tĩnh - Lần - 2018 - BTN) Cho hình lăng trụ đứng có diện tích đáy 3a , độ dài cạnh bên 2a Thể tích khối lăng trụ A 2a B a C 3a D 6a Lời giải Chọn D Thể tích khối lăng trụ V  B.h  3a 2a  6a Câu 10: [2H1-3-1] (THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Q Trị - HKII - 2016 - 2017 - BTN) Cho khối hộp có hai mặt đối diện hình vng cạnh 2a , khoảng cách hai mặt a Tính thể tích khối hộp cho 4a 2a A 4a B 2a C D 3 Lời giải Chọn A Khối hộp có hai mặt đối diện hình vng cạnh 2a , khoảng cách hai mặt a Nếu coi hai mặt hai mặt đáy ta tích khối hộp là: V  a  2a.2a   4a3 Câu 11: [2H1-3-1] (THPT Thăng Long - Hà Nội - Lần - Năm 2018) Cho hình hộp ABCD.ABCD có diện tích tứ giác ABCD 12 , khoảng cách hai mặt phẳng  ABCD   ABCD  Tính thể tích V khối hộp A V  72 B V  12 C V  D V  24 Lời giải Chọn D Ta có V  S ABCD d  A,  ABCD    S ABCD d   ABC D  ,  ABCD    12.2  24 Câu 12: [2H1-3-1](Sở GD ĐT Cần Thơ - 2017-2018 - BTN) Thể tích khối chóp tứ giác có chiều cao a cạnh đáy a bằng: A 3a B 3a C 3a D a3 Lời giải Chọn D Ta có : V  S ABCD SO   a a3  a  3 Câu 13: [2H1-3-1] (Sở GD ĐT Đà Nẵng-2017-2018 - BTN) Thể tích V khối lăng trụ tam giác có cạnh đáy 2a cạnh bên a a3 a3 V A V  B V  a 3 C V  a3 Lời giải Chọn B C' A' a B' A C 2a B Ta có V  S ABC  2a  AA  a  a 3 D Câu 14: [2H1-3-1](THPT Chuyên Hùng Vương - Gia Lai - Lần -2018 - BTN) Cho hình lăng trụ tứ giác ABCD.ABC D có đáy ABCD hình vng cạnh a thể tích 3a Tính chiều cao h lăng trụ cho a A h  a B h  3a C h  9a D h  Lời giải Chọn B Ta có: VABCD ABC D  S ABCD h  h  VABCD ABC D 3a   3a S ABCD a Câu 15: [2H1-3-1] (THPT Chuyên Vĩnh Phúc - Lần - 2017 - 2018 - BTN) Tính thể tích V khối chữ nhật ABCD.ABCD biết AB  a , AD  2a , AC  a 14 A V  a3 14 B V  2a C V  6a D V  a3 Lời giải Chọn C D' A' C' B' a 14 a 2a A D B C Ta có: AC 2  AB  AD  AA2  AA  AC2  AB  AD2  AA  14a  4a  a  3a Thể tích khối hộp chữ nhật ABCD.ABCD là: V  AB AD AA  6a Câu 16: [2H1-3-1] [THPT TRẦN QUỐC TUẤN - Lần 1- 2018] Cho khối lập phương ABCD.ABCD tích V  Tính thể tích V1 khối lăng trụ ABC.ABC A V1  B V1  C V1  Lời giải D V1  Chọn B Khối lập phương ABCD.ABCD khối lăng trụ ABC.ABC có chiều cao 1 mà S ABC  S ABCD nên V1  V  2 Câu 17: [2H1-3-1] (ĐỀ ĐỒN TRÍ DŨNG - HÀ HỮU HẢI - LẦN - 2018) Thể tích hình lập phương có cạnh bao nhiêu? A V  C V  B V  D V  16 Câu 18: [2H1-3-1] (SGD Bà Rịa - Vũng Tàu - Lần - 2017 - 2018 - BTN) Cho khối lăng trụ có diện tích đáy a khoảng cách hai đáy 3a Tính thể tích V khối lăng trụ cho A V  a B V  3a C V  a D V  9a Lời giải Chọn B Ta có chiều cao lăng trụ h  3a Thể tích khối lăng trụ V  Bh  3a Câu 19: [2H1-3-1] (Sở GD&ĐT Bà Rịa - Vũng Tàu - 2017 - 2018 - BTN) Cho khối lăng trụ có diện tích đáy 3a khoảng cách hai đáy a Tính thể tích V khối lăng trụ cho A V  a B V  a C V  3a D V  9a Lời giải Chọn C Theo đề ta có: diện tích đáy B  3a chiều cao lăng trụ h  a Thể tích khối lăng trụ là: V  B.h  3a a  3a Câu 20: [2H1-3-1] (THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội - 2017 - 2018 - BTN) [2H1-1] Cho khối hộp chữ nhật ABCD.ABCD có AB  a , AD  b , AA  c Thể tích khối hộp chữ nhật ABCD.ABCD bao nhiêu? A abc B abc C Lời giải Chọn A Thể tích khối hộp chữ nhật V  abc abc D 3abc Câu 21: [2H1-3-1] (Sở Ninh Bình - Lần - 2018 - BTN) Tính thể tích V khối lăng trụ tam giác có tất cạnh a 2a 3 A V V B V 2a 3a C V D 3a Lời giải Chọn D V a2 a3 a  4 Câu 22: [2H1-3-1] (Sở Ninh Bình - Lần - 2018 - BTN) Mệnh đề sai? A Hai khối hộp chữ nhật có diện tích tồn phần tích B Hai khối lăng trụ có diện tích đáy chiều cao tương ứng tích C Hai khối lập phương có diện tích tồn phần tích D Hai khối chóp có diện tích đáy chiều cao tương ứng tích Lời giải Chọn A Câu 23: [2H1-3-1] (THPT Lê Quý Đôn - Quảng Trị - Lần - 2017 - 2018 - BTN) Tính thể tích khối lập phương có cạnh a a3 a3 2a A V  B V  a C V  D V  3 Lời giải Chọn B A B D C A B VABCD ABC D  AB AA AD  a D C Câu 24: [2H1-3-1] (THPT Phan Đình Phùng - Hà Tĩnh - Lần - 2017 - 2018 - BTN) Cho hình lập phương tích Diện tích tồn phần hình lập phương A 36 B 48 C 16 D 24 Lời giải Chọn D Giả sử hình lập phương có cạnh a Ta có a   a  Diện tích tồn phần hình lập phương 6a  24 Câu 25: [2H1-3-1] (Chuyên Hùng Vương - Phú Thọ - 2018 - BTN) Một khối lập phương có độ dài cạnh , thể tích khối lập phương cho A 243 B 25 C 81 D 125 Lời giải Chọn D Ta thấy y  đổi dấu hai lần Tuy nhiên x  V  53  125 Câu 26: [2H1-3-1] (THPT TRẦN HƯNG ĐẠO) Cho hình lăng trụ tam giác có cạnh a Thể tích khối lăng trụ a3 B 2a3 A 2a C a3 D Lời giải Chọn D Ta có hình lăng trụ tam giác hình lăng trụ đứng có đáy tam giác Gọi hình lăng trụ cần tính thể tích ABCA’B’C’ Ta có: S ABC  1 3a AB AC sinA  a.a.sin 600  2 VABCA 'B'C'  AA '.S ABC  a 3a 3a3  4 Câu 27: [2H1-3-1] (THPT TIÊN LÃNG) Cho khối hộp có diện tích đáy S chiều cao tương ứng h Khi thể tích khối hộp A S h B S h C S h Lời giải Chọn C Cơng thức tính thể tích hình hộp V  S.h D S h Câu 28: [2H1-3-1] (THPT Chuyên Lào Cai) Cho hình hộp chữ nhật ABCD.ABCD có AB  a, AD  b, AA  c Tính thể tích V khối lăng trụ ABC.ABC A V  abc B V  abc C V  abc D V  abc Lời giải Chọn B 1 Ta có VABC ABC  VABCD ABC D  abc 2 Câu 29: [2H1-3-1] (CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC TÂN HỒNG PHONG) Cho hình hộp chữ nhật ABCD.ABCD Biết AB  a, AD  2a, AA  3a Tính thể tích khối hộp ABCD.ABCD A 2a B 6a C 6a D 2a Lời giải Chọn C VABCD ABCD  AB.AD.AA  a.2a.3a  6a3 (đvtt) Câu 30: [2H1-3-1] (THI THỬ CỤM TP HỒ CHÍ MINH) Tính thể tích khối hộp chữ nhật ABCD.ABCD có AB  , AD  , AA  A 12 B 20 C 10 D 60 Lời giải Chọn D Ta có V  AB.AD.AA  60 Câu 31: [2H1-3-1] (Sở GD Cần Thơ-Đề 302-2018) Cho hình lăng trụ đứng ABC.ABC có đáy ABC tam giác vng cân A , AB  a AA  a Thể tích khối lăng trụ ABC.ABC A 3a3 B 3a 3 C Lời giải Chọn C a3 D a3 C' A' B' A C B Thể tích khối lăng trụ VABC ABC  S ABC AA  a3 AB AA  2 Câu 32: [2H1-3-1] (Lớp Tốn - Đồn Trí Dũng -2017 - 2018) Diện tích tồn phần khối lập phương 96cm Khi thể tích khối lập phương là? A 24 3 B 64 D 48 C 24 Lời giải Chọn B Ta có diện tích mặt 16 nên cạnh Vậy Câu 33: [2H1-3-1] (THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp - QB - Lần - 2017 - 2018 - BTN) Thể tích khối lăng trụ có chiều cao h diện tích đáy B V A Bh V B Bh V C Bh D V  Bh Lời giải Chọn D Câu 34: [2H1-3-1] Cho hình lăng trụ đứng có diện tích đáy 3a Độ dài cạnh bên a Khi thể tích khối lăng trụ là: A 6a B 3a C Lời giải Chọn A Thể tích khối lăng trụ V  a2 3.a  a3 2a D 6a Câu 35: [2H1-3-1] [TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG- NAM ĐỊNH – 5/2018] Thể tích khối lăng trụ có chiều cao h , diện tích đáy B 1 A B.h B B.h C B.h D B.h Lời giải Chọn C Câu 36: [2H1-3-1] (SGD - Bắc Ninh - 2017 - 2018 - BTN) Thể tích khối lập phương có cạnh A B C D Lời giải Chọn D Khối lập phương có cạnh a tích V  a Thể tích khối lập phương có cạnh V  Câu 37: [2H1-3-1] (THPT Lê Hoàn - Thanh Hóa - Lần - 2017 - 2018 - BTN) Cho hình lăng trụ đứng ABC.ABC có đáy tam giác cạnh a , cạnh bên AA  a Thể tích khối lăng trụ A a3 B 3a C a3 12 D a3 12 Lời giải Chọn B A' C' B' C A B Ta có V  Bh  S ABC AA  a a a3  4 Câu 38: [2H1-3-1] (THPT Lê Hoàn - Thanh Hóa - Lần - 2017 - 2018 - BTN) Thể tích khối lập phương có cạnh 3a là: A 2a C 8a B 27a D 3a Lời giải Chọn B Thể tích khối lập phương có cạnh 3a là: V   3a   27a3 Câu 39: [2H1-3-1] (THPT CHuyên Lam Sơn - Thanh Hóa - Lần - 2017 - 2018 - BTN) [ Khối lăng trụ có chiều cao h , diện tích đáy B tích là: 1 A V  B.h B V  B.h C V  B.h D V  B.h Lời giải Chọn B Thể tích khối lăng trụ V  B.h Câu 40: [2H1-3-1] (THPT Chuyên Hạ Long - QNinh - Lần - 2017 - 2018 - BTN) Cho khối lăng trụ tích V , diện tích đáy B chiều cao h Tìm khẳng định đúng? A V  Bh B V  Bh C V  Bh D V  3Bh Hướng dẫn giải Chọn A Theo cơng thức tính thể tích khối lăng trụ ta có V  Bh Câu 41: [2H1-3-1] (THPT Phan Đăng Lưu - Huế - Lần I - 2017 - 2018) Cho  H  khối lăng trụ đứng tam giác có tất cạnh a Thể tích  H  bằng: A a3 B a3 C Lời giải Chọn C a3 D a3 a a * Đáy lăng trụ tam giác cạnh a nên có diện tích S  h  a a2 , đường cao a3 * Vậy thể tích khối lăng trụ V  S h  Câu 42: [2H1-3-1] (THPT Hải An - Hải Phòng - Lần - 2017 - 2018) Cho lăng trụ đứng tam giác MNP.M N P có đáy MNP tam giác cạnh a , đường chéo MP tạo với mặt phẳng đáy góc 60 Tính theo a thể tích khối lăng trụ MNP.M N P A 3a3 B 2a3 C 3a D 2a3 Lời giải Chọn C M P N P' M' N' Góc MP đáy  M N P góc MPM  Suy MM   M P tan 60  a Thể tích khối lăng trụ V  MM .S MNP  a a 3a3  4 Câu 43: [2H1-3-1] (THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu - An Giang - Lần - 2017 - 2018 BTN) Thể tích khối lăng trụ có chiều cao h diện tích đáy B là: A V  Bh B V  Bh C V  Bh D V  Bh Lời giải Chọn D Câu 44: [2H1-3-1] (SGD - Quảng Nam - Lần - 2017 - 2018 - BTN) Tính thể tích V khối hộp chữ nhật có đáy hình vng cạnh chiều cao A V  60 B V  180 C V  50 D V  150 Lời giải Chọn B Thể tích V  S h  62.5  180 Câu 45: [2H1-3-1] (Chuyên Quang Trung - BP - Lần - 2017 - 2018) Thể tích V khối lăng trụ có diện tích đáy độ dài đường cao A V  12 B V  C V  D V  Lời giải Chọn A Thể tích khối lăng trụ V  B.h  3.4  12 Câu 46: [2H1-3-1] (THPT Phan Chu Trinh - ĐăkLăk - 2017 - 2018 - BTN) Thể tích khối lăng trụ có chiều cao h diện tích đáy B A V  Bh C V  Bh B V  Bh V  Bh Lời giải Chọn A Ta tích khối lăng trụ V  Bh D ...  V  53  125 Câu 26: [2H1 -3- 1] (THPT TRẦN HƯNG ĐẠO) Cho hình lăng trụ tam giác có cạnh a Thể tích khối lăng trụ a3 B 2a3 A 2a C a3 D Lời giải Chọn D Ta có hình lăng trụ tam giác hình lăng... Giang-2018) Cho hình lập phương có cạnh Diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình lập phương A 3 B 12 C  D 6 Lời giải Chọn A Đường chéo hình lập phương 12  12  12  Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình. ..  60 Câu 31 : [2H1 -3- 1] (Sở GD Cần Thơ-Đề 30 2-2018) Cho hình lăng trụ đứng ABC.ABC có đáy ABC tam giác vuông cân A , AB  a AA  a Thể tích khối lăng trụ ABC.ABC A 3a3 B 3a 3 C Lời giải
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn tập THPT 2019 hình học 12 bài 3, Ôn tập THPT 2019 hình học 12 bài 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay