Ôn thi THPT 2019 hình học 12 chương 1

3 7 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 13:49

tài liệu ôn thi thpt quốc gia 2019 gồm những thủ thuật giải nhanh Đề thi Trắc nghiệm môn Toán, môn lý, môn anh, môn văn, môn hóa là những ebook được hệ thống hóa kiến thức toàn diện, phong phú về nội dung, bám sát trọng tâm chương trình THPT, nhằm giúp học sinh ôn tập hiệu quả trong thời gian ngắn nhất. Câu 1: [2H1-1-3] (THPT Chuyên Quốc Học Huế - lần - 2017 - 2018) Hình bát diện có tất mặt phẳng đối xứng ? A B Lời giải C D Chọn C Câu 2: [2H1-1-3] (THPT QUANG TRUNG)Trong khối bát diện cạnh a, khoảng cách hai cạnh không cắt không song song với là: A a B a 3 Lời giải Chọn C Chẳng hạn ta tính d  AC , GB  C a D 2a d  AC,GB   d  AC,  GBD    d  C ,  GBD    2d  E, GBD    2h 1 1 a      h 2 2 h EG EB ED a a 2      d  AC , GB   2h  2a 6a  Câu 3: [2H1-1-3] (THPT TRẦN PHÚ) Một khối lập phương có cạnh 1m Người ta sơn đỏ tất mặt khối lập phương cắt khối lập phương mặt phẳng song song với mặt khối lập phương để 1000 khối lập phương nhỏ có cạnh 10dm Hỏi khối lập phương thu sau cắt có khối lập phương có mặt sơn đỏ? A 64 C 100 B 81 D 96 Lời giải Chọn D Để khối lập phương nhỏ thu sau cắt có có mặt sơn đỏ khối lập phương nhỏ phải có cạnh nằm cạnh giao hai mặt hình lập phương, mà đỉnh khối lập phương nhỏ thu có mặt tơ đỏ  cạnh hình lập phương ta có có khối lập phương nhỏ thỏa mãn đề Vì hình lập phương có tất 12 cạnh nên số khối lập phương thu sau cắt có mặt sơn đỏ 12  96 Câu 4: [2H1-1-3] (Toán học Tuổi trẻ - Tháng - 2018 - BTN) Số mặt phẳng cách tất đỉnh hình lăng trụ tam giác A C B D Lời giải Chọn D Có mặt phẳng cách tất đỉnh hình lăng trụ tam giác:  MNP  ,  CDEF  ,  CDHI  ,  EFIH  hình vẽ sau: A' E A' C' D B' M C' B' P N F A A C C C B B A' E A' C' H D A C A C F I B H B' B' C C' I B ... mặt sơn đỏ 12  96 Câu 4: [2H1 -1- 3] (Toán học Tuổi trẻ - Tháng - 2 018 - BTN) Số mặt phẳng cách tất đỉnh hình lăng trụ tam giác A C B D Lời giải Chọn D Có mặt phẳng cách tất đỉnh hình lăng...  2d  E, GBD    2h 1 1 a      h 2 2 h EG EB ED a a 2      d  AC , GB   2h  2a 6a  Câu 3: [2H1 -1- 3] (THPT TRẦN PHÚ) Một khối lập phương có cạnh 1m Người ta sơn đỏ tất... nằm cạnh giao hai mặt hình lập phương, mà đỉnh khối lập phương nhỏ thu có mặt tơ đỏ  cạnh hình lập phương ta có có khối lập phương nhỏ thỏa mãn đề Vì hình lập phương có tất 12 cạnh nên số khối
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn thi THPT 2019 hình học 12 chương 1, Ôn thi THPT 2019 hình học 12 chương 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay