DẦU NHỚT BÔI TRƠN TRÊN XE MÁY

13 13 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 13:13

DẦU NHỚT BÔI TRƠN Độ nhớt khả chống lại chuyển động dầu nhớt ( độ đặc lỏng dầu) – Độ nhớt trở lực bên chất lỏng, mà trở lực cần phải vượt qua lực, mà với lực tạo chảy chất lỏng Người ta thường phân biệt chất lỏng Newton ứng với độ nhớt Newton chất lỏng không Newton ứng với độ nhớt không Newton Nếu gọi: Tga = dx/dy= γ (Sự cắt, trượt) Dy/dt = γ’ [S-1] (Vận tốc cắt) F1/A = τ [Pa] (Lực cắt) Trong đó:    F1 – Lực tác dụng A – Diện tích cắt, trượt Vận tốc cắt γ’ tỷ lệ với lực cắt τ, nghĩa τ ~ γ’ – Đối với chất lỏng Newton độ nhớt Newton (ηN) có giá trị hệ số tỷ lệ vận tốc cắt (γ’) lực cắt (τ), nghĩa là: η= τ/ γ‘ [PaS] – Đơn vị độ nhớt:   Đơn vị cũ: Poise, viết tắt (P) Đơn vị mới: Pascal.sekunde = Pascal.giây, viết tắt [Paξ] – Mối quan hệ chúng: 1P = 0,1Pa S ; 1Pas = 10P = 1Ns/m2 x kg/ m.S – Phần lớn chất lỏng Newton có độ nhớt nhỏ Ví dụ: Nước nguyên chất, bơ ca cao nguyên chất, dầu thực vật nguyên chất, dung dịch có chứa độ khơ < 60Bx… – Đối với chất lỏng Newton, người ta biểu diễn trạng thái độ nhớt chất lỏng thông qua đường cong chảy o o Độ nhớt chia làm loại Độ nhớt động lực lực cần thiết để làm trượt lớp dầu lớp dầu khác Đơn vị thường dùng Centipoise ( 1cP = 1mPa.s) Độ nhớt động học đo thông qua thời gian để thể tích chất chuẩn dầu nhớt chảy qua ống chuẩn nhiệt độ chuẩn, thường 400C 1000C Đơn vị thường dùng để đo độ nhớt Centistokes ( 1cSt = mm2/s) o o Độ nhớt cao dầu có khả chịu tải lớn đồng thời làm hao hụt công suất masat nội dầu nhớt gây Độ nhớt đại lượng thay dổi theo nhiệt độ, áp suất tốc độ so sánh độ nhớt thay đổi theo nhiệt độ Chỉ số độ nhớt ( Viscosity index) Là thay đổi độ nhớt dầu nhờn theo nhiệt độ có nghĩa dầu nhớt có VI cao cáng tốt giúp dầu lỏng khởi động ổn định nhiệt độ cao Dầu nhờn có độ nhớt biến đổi lớn theo nhiệt độ VI thấp Dầu nhờn có độ nhớt biến đổi nhỏ theo nhiệt độ VI cao Trong đồ thị ASTM: độ dốc đường thẳng biểu thị độ nhớt so với nhiệt độ tính chất VI: tầm quan trọng độ nhớt số độ nhớt ta phải chọn dầu gốc có VI cao phải thêm phụ gia cải thiện tăng cường độ nhớt (VII - Viscosity Index Improver) Hoặc phải phối hợp hai phương pháp nói để cải thiện chí số độ nhớt cho sản phẩm Dưới hướng dẫn bạn tính số độ nhớt nhanh Bước 1: Vào đường link http://www.viscopedia.com/calculator/astm-d2270-viscosity-index-from-40cand-100c/ Bước :Nhập giá trị độ nhớt động học 400C 1000C Bước : Nhấn calcaculate nhận kết VI Có thể bạn quan đến PHỤ GIA _ Phụ gia hợp chất hữu cơ, vơ cơ, chí nguyên tố hóa học thêm vào chất bơi trơn, nhằm nâng cao hay mang lại tính chất mong muốn Thông thường, hàm lượng phụ gia đưa vào 0,01 – 5%, số trường hợp phụ gia dùng từ vài phần triệu vài phần trăm Do hợp chất hoạt động, tồn dầu phụ gia tác dụng với làm chức dầu nhờn Ngược lại, chúng tác động tương hỗ với tạo tính chất có lợi cho dầu nhờn, việc phối trộn phụ gia cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng để loại trừ hiệu ứng đối kháng nâng cao tính tác động tương hỗ Sự tác động tương hỗ phụ gia dầu gốc yếu tố cần quan tâm sản xuất dầu nhờn Ngày nay, để đạt tính bơi trơn dầu có chứa nhiều phụ gia khác Chúng pha riêng lẻ vào dầu nhờn phối trộn lại với để tạo thành phụ gia đóng gói đưa vào dầu nhờn Yêu cầu chung loại phụ gia: * Dễ hòa tan dầu * Khơng hòa tan nước * Không ảnh hưởng đến tốc độ nhũ hóa dầu * Khơng bị phân hủy nước kim loại * Không bị bốc điều kiện làm việc hệ thống dầu nhờn * Khơng làm tăng tính hút ẩm dầu nhờn * Hoạt tính kiểm tra * Khơng độc, rẻ tiền, dễ kiếm Các chất phụ gia trộn vào dầu nhớt + Phụ gia tăng số nhớt Phụ gia sử dụng để làm tăng số số nhớt polymer tan dầu có tác dụng tăng độ nhớt dầu mỏ, nghĩa làm cho tốc độ thay đổi độ nhớt dầu theo nhiệt độ giảm ( tăng số độ nhớt) để tạo loại dầu mùa đơng Các phụ gia chia làm hai nhóm: dạng hydrocacbon dạng este * Dạng hydrocacbon có loại: copolymer etylen-Propylen, Polyizobutylen, copolymer styrenbutadien hydro hóa, copolymer styren-izopren * Dạng ester gồm: polymetacrylat, polyacrylat copoly ester styrenmaleic Các chất cải thiện số độ nhớt sủ dụng rộng rãi polymer etylenpropylen (có thể lên đến 10%) polyizobutylen ( hàm lượng nhỏ 0,2 – 0,5%) + Phụ gia chống oxy hóa Phụ gia nhằm mục đích làm chậm q trình ơxy hóa dầu (tăng độ bền ơxy hóa), khắc phục tượng cháy vòng găng, giảm bớt tượng ăn mòn chi tiết tạo cặn Có hai nhóm phụ gia chống ơxy hóa: * Phụ gia kìm hãm q trình ơxy hóa dầu lớp dày khối dầu: nhóm quan trọng chất ức chế ơxy hóa, hợp chất có chứa nhóm phenol hay nhóm amin, chứa nhóm đồng thời phenol có chứa nitơ lưu huỳnh, kẽm di-ankyl di-thiophotphat (ZnDDP), hợp chất phốt pho, lưu huỳnh… Các chất ức chế có nồng độ thấp, khoảng 0,005 đến 0,5 % C), ngồi có tác dụng bảo vệ, chống rỉ cho ổ đỡ Các chất thơm nhiệt dùng hợp chất hữu có chứa phốt pho, lưu huỳnh, kẽm ( tri-butylaphotphit, di-tiophotphat kẽm…).°* Phụ gia kìm hãm q trình ơxy hóa dầu lớp mỏng bề mặt kim loại, chất thơm nhiệt, pha với tỷ lệ 0,5 – 3%, chúng làm chậm q trình ơxy hóa dầu lớp mỏng chi tiết động nhiệt độ tương đối cao (200-300 Các loại chất thơm nhiệt dường chất thơm quan trọng động ngừng hoạt động lúc dầu ngừng tuần hồn chất thơm tẩy rửa ngừng hoạt động chất thơm nhiệt ngược lại, hoạt động mạnh hơn, khơng cho lớp dầu mỏng chi tiết chưa nguội có khả biến thành sạn + Phụ gia tẩy rửa Với nồng độ – 10 %, chất tẩy rửa ngăn cản, loại trừ cặn không tan dầu, cặn sạn, cacbon hợp chất chì phận động đốt Chúng tác dụng cách hấp thụ lên hạt không tan, giữ chúng lại dầu nhằm giảm tối thiểu cặn lắng giữ chi tiết động Tác nhân quan trọng có tính tẩy rửa phụ gia có chứa kim loại, chúng bao gồm: sunphonat, phenolat, salixylat Phần lớn sunphonat, phenolat salixilat canxi magiê sử dụng chất tẩy rửa chứa kim loại + Phụ gia phân tán Dùng để ngăn ngừa, làm chậm trình tạo cặn lắng đọng điều kiện hoạt động nhiệt độ thấp Các phụ gia phân tán quan trọng bao gồm: * Ankenyl-poly-amin-suxinimit * Ankyl-hydrobenzyl-polyamin * Este-polyhydroxy-suxinic * Poly-aminamit-imidazolin * Polyamine suxinimit * Ester-photpholat Như chất phân tán sử dụng có chứa nhóm chức amin, imít, amít nhóm hydroxyl-ester nên polymer poly metacrylat cho khả phân tán Mặt khác, chúng có tính nhớt (chất tăng số độ nhớt) nên chúng sử dụng phụ gia phân tán nhiều tác dụng Lượng chất phân tán sử dụng nói chung phụ thuộc vào lượng chất rắn cần phải phân tán dầu thường chiếm từ 0,1 đến 2% Các dầu bôi trơn cacte chất lượng hàng đầu có chứa tới 8% phụ gia phân tán không tro Hiệu chất phân tán kết tác động qua lại đặc biệt tác nhân chặn chất phân tán + Phụ gia ức chế ăn mòn Là phụ gia có chức làm giảm thiểu việc tạo thành peoxit hữu cơ, axit thành phần ơxy hóa khác làm xuống cấp dầu động cơ, bảo vệ ổ đỡ bề mặt khác khỏi ăn mòn Có thể nói chất ức chế ăn mòn bổ sung thực tế có tác dụng chất chống ơxy hóa Các phụ gia bao gồm: di-thiophotphat kim loại (đặc biệt kẽm); sunphonat kim loại kim loại kiềm cao; tác nhân hoạt động bề mặt axit béo, amin, axit ankylsuxinic, clo hóa parafin… + Phụ gia ức chế gỉ Nếu động làm việc khơng có thời gian ngừng lâu dầu nhờn làm chức chống gỉ tương đối tốt động ngừng thời gian ngắn dầu chưa kịp chảy hết khỏi chi tiết Nhưng động ngừng lâu bảo quản lâu ngày xylanh, cổ trục khuỷu chi tiết đánh bóng mài bị gỉ Gỉ hình thành sắt hydroxit Fe(OH)2, dạng đặc biệt quan trọng ăn mòn mặt Có nhiều hợp chất dùng để ức chế rỉ như: axit béo, este axit napteic axit béo, amin hữu cơ, xà phòng kim loại axit béo… thường pha vào dầu với tỷ lệ 0,1 – 1% + Phụ gia chống mài mòn Mài mòn tổn thất kim loại bề mặt chuyển động tương Yếu tố gây mài mòn tiếp xúc kim loại kim loại (mài mòn dính) Sự có mặt hạt mài (mài mòn hạt) gây mài mòn ăn mòn hay mài mòn hóa học Để chống lại mài mòn, cần thiết phải cho vào phụ gia chống mài mòn gồm nhóm hóa chất có chứa hợp chất phơtpho, hợp chất lưu huỳnh, dẫn xuất béo có khả bám dính bề mặt kim loại nhằm giảm bớt cọ xát, tỏa nhiệt trình làm việc Phụ gia chống mài mòn thường có hàm lượng nhỏ khoảng 0,01% + Phụ gia biến tính, giảm ma sát Phụ gia biến tính, giảm ma sát (FM) có chức làm tăng độ bền màng dầu, giữ bề mặt kim loại tách rời nhau, ngăn không cho lớp dầu bị phá hoại điều kiện tải trọng lớn nhiệt độ cao Phụ gia biến tính FM làm giảm hệ số ma sát, bảo tồn lượng, tiết kiệm 2-3% nhiên liệu cho ôtô Phụ gia FM sử dụng cần tạo chuyển động trượt mà khơng có rung động cần có hệ số ma sát nhỏ Phụ gia FM bao gồm nhiều loại hợp chất chứa ôxy, nitơ, lưu huỳnh, molipden, đồng nguyên tố khác Các phhụ gia làm tăng độ bền màng dầu chủ yếu tượng hấp phụ vật lý, nhờ làm giảm ma sát Phụ gia thường pha với tỷ lệ 0,1 – 0,3 % + Phụ gia hạ điểm đơng đặc Ở nhiệt độ thấp khả lưu động dầu giảm, cần pha phụ gia hạ điểm đông đặc nhằm hạ thấp nhiệt độ đơng đặc dầu Cần cho thêm parafin có lượng O.R.azolin khơng q 1% + Phụ gia ức chế tạo bọt Bọt khơng khí trộn mạnh vào dầu nhờn ảnh hưởng xấu tới tính chất bơi trơn, làm tăng ơxy hóa chúng, làm dầu bị tổn thất, ngăn cản lưu thông dầu tuần hồn, gây tượng bơi trơn không đầy đủ Để tránh giảm tạo bọt người ta sử dụng loại phụ gia chống bọt Chúng gọi chất hủy phá bọt Đó hợp chất silicon hydro có khả làm tan sủi bọt tỷ lệ nhỏ: 0,001-0,004% Phụ gia cho dầu nhờn bôi trơn hợp phần công nghệ chất bôi trơn đại, đặc biệt dầu động + Pha trộn dầu nhớt Vấn đề pha chế dầu động cơng việc khó khăn, phức tạp, tốn kém, đòi hỏi nhiều ngành kỹ thuật tham gia, sức mạnh cạnh tranh công ty dầu nhờn Vậy tỷ lệ phụ gia pha với dầu gốc tạo dầu thành phẩm chất lượng cao, làm giảm mặt hạn chế dầu gốc, nâng cao phẩm cấp chất có sẵn dầu tạo cho dầu nhờn tính chất cần thiết Trong thực tế, vài loại dầu động chứa 20% phụ gia loại Thành phần dầu nhờn thương phẩm Trọng lượng, % Dầu gốc 71,5 – 96,2 Chất tẩy rửa – 10 Chất phân tán không tro 1–9 Kẽm di-ankyl di-thiophotphat 0,5 – Phụ gia chống ơxy hóa chống mài mòn 0,1 – Chất biến tính ma sát 0,1 – Chất hạ điểm đông đặc 0,1 – 1,5 Chất ức chế tạo bọt - 15 ppm Tùy vào loại sản phẩm dầu nhờn mà thêm vào phụ gia thích hợp Chúng tơi Esterlube đơn vị cung cấp giải pháp bôi trơn cho công nghiệp Liên hệ để biết thêm chi tiết CTY TNHH ESTERLUBE ĐT/ Fax: 02.873000388 Hotline: 093.5991.639 Mr ( Hữu ) Động xe máy – chế độ vận hành Một xy lanh động xe máy dung tích 200cc tạo công suất 20 mã lực tốc độ vòng quay lên đến 9000 vòng/phút Trong đó, động tơ 1,6 L (1600cc) có cơng suất khoảng 100 mã lực đạt 6000 vòng/phút Như vậy, động xe máy tạo 1/5 công suất với dung tích 1/8 Điều cho thấy rằng, động xe máy làm việc khắc nghiệt xe Do dầu nhớt xe máy cần có cấp chất lượng độ bền trượt cao để đảm bảo độ bền lớp màng dầu bôi trơn Dầu nhớt cho động xe máy – tính ba Đối với xe gắn máy bốn (xe số), hộp số ly hợp gắn chung hộp máy với động Vì vậy, dầu nhớt xe gắn máy sử dụng để bảo vệ bôi trơn chung cho động cơ, hộp số ly hợp Đây chức ba dầu nhớt xe gắn máy Vì vậy, chúng phải đảm bảo tính để bơi trơn tốt động cơ, bảo vệ hộp số chịu áp lực mài mòn, đủ ma sát để tránh trượt ly hợp Trong đó, dầu nhớt xe cần bơi trơn bảo vệ động Dầu tổng hợp Dầu khoáng Khi lựa chọn dầu nhớt, trước hết nhìn vào loại dầu: Dầu tổng hợp, dầu khống (trích xuất từ dầu mỏ) hay dầu bán tổng hợp (pha trộn hai loại trên) Dầu tổng hợp có độ bền bảo vệ máy tốt, chu kỳ thay dầu dài có giá thành cao Đối với loại động xe máy thông dung trường dầu nhớt pha chế từ dầu khống lựa chọn tối ưu Độ nhớt SAE Đây thông số dầu nhớt, thể độ đặc loãng dầu nhớt, số lớn độ đặc nhớt cao (Vd: nhớt 50 đặc nhớt 40, nhớt 40 đặc nhớt 30) Đối với xe máy cũ, nên sử dụng nhớt có độ nhớt cao (50) để đảm bảo khả làm kín chi tiết máy Xe máy nên sử dụng độ nhớt thấp (40) để hạn chế ma sát tiết kiệm nhiên liệu Xe tay ga nên sử dụng độ nhớt 30 40 Thị trường dầu nhớt xe máy phổ biến dầu nhớt đa cấp với ký hiệu gồm có số độ nhớt: SAE 10W40, 20W40, 15W40 20W50 Trong đó, chữ số cuối độ nhớt loại nhớt 100oC – nhiệt độ gần với nhiệt độ làm việc động (Độ nhớt – đơn vị đo Centistockes – cSt – có đặc tính thay đổi theo nhiệt độ, nhiệt độ cao độ nhớt giảm, hay nói cách khác bị đun nóng dầu loãng ra) Phân cấp chất lượng API, JASO Thông số thứ hai cần phải lưu ý cấp chất lượng API, gồm có ký tự, ví dụ SG SL Trong S ký hiệu dầu nhớt dành cho động xăng (Động Diesel ký hiệu chữ C) G L đánh dấu thứ tự ban hành tiêu chuấn, ví dụ tiêu chuẩn SG ban hành năm 1993, SH năm 1996, SJ năm 1997,… sau tiêu chuẩn chất lượng dầu nhớt cao, cấp chất lượng cao SN, ban hành tháng 10 năm 2010 (Tham khảo thêm viết Ý nghĩa chữ số chai nhớt để hiểu rõ dầu nhớt đa cấp) Ngồi ra, để đảm bảo tính chống trượt ly hợp, JASO – Tổ chức tiêu chuẩn Nhật Bản đưa tiêu chuẩn T903 để quy định hệ số ma sát dầu nhớt xe gắn máy Dầu nhớt đạt tiêu chuẩn JASO MA2 có hệ số ma sát cao nhất, phù hợp cho xe gắn máy giúp tránh hoàn toàn tượng trượt ly hợp Ngược lại xe tay ga cần dầu nhớt có ma sát thấp để tiết kiệm xăng, nên chọn dầu nhớt đạt tiêu chuẩn JASO MB Phân biệt thông số nhớt cho xe tay ga xe số nào? Có nhiều tiêu chuẩn JASO, đó, thơng dụng là:    JASO MA1 JASO MA2: nhớt dành cho loại xe số JASO MB: dành cho loại xe tay ga JASO FC JASO FD: dành cho xe máy So sánh đặc tính số nhớt xe máy theo JASO MB, JASO MA1, JASO MA2: Dầu nhớt xe máy đáp ứng tiêu chuẩn JASO thường bắt buộc đáp ứng số tiêu chuẩn quốc tế sau:    API SG, SH, SJ, SL, SM ILSAC GF-1, GF-2, GF-3 ACEA A1/B1, A3/B3, A3/B4, A5/B5, C2, C3 Chỉ số ma sát động học (Dynamic Friction Characteristic Index - DFI), Chỉ số ma sát tĩnh (Static Friction Characteristic Index - SFI) Chỉ số thời gian dừng (Stop Time Index - STI) JASO MA MB theo Tiêu chuẩn JASO 904:2006 sau: Trong thông số nhớt cho xe số thì, JASO MA chia làm loại JASO MA1 JASO MA2: Nếu tất tiêu loại nhớt nằm vào khoảng MA1 xếp loại đạt tiêu chuẩn MA1, tất tiêu nằm khoảng MA2 xếp vào nhóm MA2, số tiêu khoảng MA1 số MA2 nhớt xếp loại đạt tiêu chuẩn MA Đối với thơng số nhớt cho xe tay ga khơng chia loại nhóm JASO MB Lưu ý chọn dầu nhớt cho xe máy – Nếu sử dụng khí (gió) để thổi nhớt cũ, bạn cần đảm bảo khí phải thật khơ để tránh tượng nhớt nhiễm nước từ khí làm hỏng tồn phần nhớt thay vào – Đối với động cũ hay hao dầu nhớt, cần kiểm tra mực dầu thường xuyên châm thêm dầu vào máy dầu nằm vạch quy định chưa đến định kỳ thay – Đã đến định kỳ thay dầu, dù dầu máy đủ phải xả bỏ hết không nên tiếc – Bảo dưỡng hệ thống bôi trơn thường xuyên theo định kỳ Đi km thay dầu nhớt? Điều phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: loại dầu nhớt, loại xe, tình trạng xe chế độ sử dụng Cách tốt bạn nên tham khảo hướng dẫn sử dụng nhà sản xuất xe để định thời gian thay dầu Một cách tham khảo để bảo vệ tốt xe máy bạn, thay dầu sau sử dụng khoảng 2.000-4.000km Chúc anh em chọn chai dầu phù hợp ý ! _Hg Pt_ 2017/10/10 ... lớp màng dầu bôi trơn Dầu nhớt cho động xe máy – tính ba Đối với xe gắn máy bốn (xe số), hộp số ly hợp gắn chung hộp máy với động Vì vậy, dầu nhớt xe gắn máy sử dụng để bảo vệ bôi trơn chung cho... nhớt, số lớn độ đặc nhớt cao (Vd: nhớt 50 đặc nhớt 40, nhớt 40 đặc nhớt 30) Đối với xe máy cũ, nên sử dụng nhớt có độ nhớt cao (50) để đảm bảo khả làm kín chi tiết máy Xe máy nên sử dụng độ nhớt. .. chức ba dầu nhớt xe gắn máy Vì vậy, chúng phải đảm bảo tính để bôi trơn tốt động cơ, bảo vệ hộp số chịu áp lực mài mòn, đủ ma sát để tránh trượt ly hợp Trong đó, dầu nhớt xe cần bôi trơn bảo
- Xem thêm -

Xem thêm: DẦU NHỚT BÔI TRƠN TRÊN XE MÁY, DẦU NHỚT BÔI TRƠN TRÊN XE MÁY

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay