Quan sat va ghi chep hoat dong LQVT

4 15 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 12:00

Website hỗ trợ giảng dạy chăm sóc trẻ em www.mamnon.com Quan sát ghi chép hoạt động làm quen với Toán trẻ Mẫu giáo GV: Nguyễn Thị Lộc Trường Mầm Non Hoa Mai Quận 3- Tp Hồ Chí Minh Quan sát, ghi chép hoạt động trẻ điều cần thiết giáo viên cán quản lý mầm non Có theo dõi ghi chép trao đổi, thao tác trẻ hoạt động học- chơi thấy khả trẻ tiến rõ rệt cá nhân để từ có phương pháp giáo dục trẻ thích hợp Trong q trình tổ chức hoạt động làm quen với Toán lớp mẫu giáo tuổi, giáo viên thường tổ chức cho trẻ chơi trò chơi nhằm đạt số kỹ theo yêu cầu học Trong dạy trẻ, cô thường ý đến kết dạy trẻ (làm hay chưa làm được) để nhận xét, đánh chưa ý đến trình hoạt động, cách giải tập để qua có biện pháp tác động tích cực trẻ Ví dụ: Khi cho trẻ thực tập tốn, giáo nói:” Con điền số vào trống, sau cộng hai số lại viết kết vào ô cuối Nếu quan sát kỹ trẻ ta thấy bé có cách giải tập khơng giống nhau, phần quan sát ghi chép hoạt động lớp Lá – Trường Mầm Non 5, Quận –Tp Hồ Chí Minh Bé A: 1) Đếm sách kệ thuộc nhóm thứ nhất- ghi số vào ô trống 2) Đếm sách kệ thuộc nhóm thứ hai- ghi số vào trống 3) Đếm tất sách kệ (cả nhóm) ghi vào trống cuối Kỹ năng: Đếm dãy số tự nhiên từ đến Kết : Bé B 1)Đếm sách kệ thuộc nhóm thứ – ghi số vào trống 2) Đếm sách kệ thuộc nhóm thứ – ghi số vào ô trống 3) Dùng kết nhóm thứ nhất, đếm tiếp nhóm thứ hai- ghi kết Kỹ năng: Đếm tiếp từ kết nhóm thứ đến hết phần tử nhóm thứ hai Kết quả: B Bé C: 1) Đếm sách kệ thuộc nhóm thứ nhất- ghi số vào trống 2) Dùng ngón tay thay cho phần tử nhóm thứ hai (3 ngón) 3) Đọc số nhóm thứ (5), đếm tiếp ngón tay (6,7,8)- ghi kết Kỹ năng: Đếm tiếp vật thay (ngón tay), Kết quả: Trẻ em hôm – Thế giới ngày mai Website hỗ trợ giảng dạy chăm sóc trẻ em www.mamnon.com Trong cách cho kết Nhưng rõ ràng trẻ có hoạt động giải tập khác Đếm dãy số tự nhiên kỹ quan trọng, làm quen với toán Trẻ thường biết gọi tên dãy số tự nhiên từ tập nói, dãy số từ đến 10, đếm không thiếu số nào, đếm vị trí số,biết số đứng liền trước, số liền sau dãy số.Nhưng trẻ MG tuổi, kỹ dễ so với trình độ hiểu biết trẻ Do với hiểu biết khái niệm lập số, trẻ phải hiểu số, trẻ phải hiểu số biểu tượng tập hợp có phần tử tương ứng Từ hiểu biết giáo viên dạy trẻ kỹ đếm tiếp Đếm tiếp trực tiếp: Dùng số hạng nhóm thứ nhất- đếm tiếp phần tử nhóm thứ hai (giống cách đếm bé B) Đếm tiếp biện pháp sử dụng vật thay : Dùng ngón tay, dùng que tính, chấm tròn…kỹ đếm tiếp trẻ tìm đáp số xác cho tập mình, nhiên khơng dừng đó.Trẻ phải tiến tới kỹ cao hơn: nắm vững tổng hai số hạng Cách giải bé C cho kết nhanh xác Kỹ vận dụng nhiều trường hợp, thực tế sinh hoạt thường ngày trẻ Vậy giáo viên cần ý dạy trẻ cách giải tập nhanh xác cách giải thứ Trong trẻ, trẻ C có phát triển tư toán tốt trẻ A trẻ B nhiên , đích nhắm dạy trẻ MG thêm bớt nhìn vào hai số hạng biếat số tổng Kỹ thực được, với điều kiện trẻ phải làm quen với nhiều tập, trò chơi tốn, hoạt động thường xuyên với toán tất nhiên phải có hoạt động tích cực từ giáo viên Trong trình suy nghĩ, sáng tạo trò chơi phục vụ hoạt động MG, GV có nhiều hình thức trò chơi giúp trẻ làm quen với toán tốt Tuy nhiên cần lưu ý có nhiều trò chơi thật chưa mang lại hiệu mục đích tăng cường kỹ năng, kiến thức, ngơn ngữ tốn mà làm quen với hình thức tốn mà thơi Ví dụ: Giáo viên cho trẻ chơi tách trà làm giấy bìa, tách, ấm trà cắt hình dzích dzắc khác nhau, mảnh rời có số hạng để cộng số hạng lại tổng Khi chơi, trẻ không ý đến số hạng đươc ghi mảnh rời tách mà ý ráp đường dzich dzắc cho vừa khớp với mà Trẻ ráp nhanh thành thạo Nếu đứng xa quan sát, ta nghĩ: trẻ có kỹ tốn tốt kỹ ráp hình ấm trà nhanh Nhưng ngồi lâu hơn, nghe trẻ trao đổi với nhau, giáo viên giật trẻ trao đổi với hình dạng tách trà mà hồn tồn khơng để ý đến số mà cô ghi thẻ rời Trẻ em hôm – Thế giới ngày mai Website hỗ trợ giảng dạy chăm sóc trẻ em www.mamnon.com Tại trò chơi lại khơng đạt u cầu kỹ hoạt động tốn? Vì thực trò chơi trước tiên giáo viên vẽ tách, ấm trà đặt tốn (Có tổng 9), sau cắt đơi Như trẻ việc tìm hai mảnh khớp với xong, nên không quan tâm tới số Với trò chơi có giải pháp sau: _Tạo nhiều mảnh rời có đường cắt tương tự mảnh ghép Chỉ sai chi tiết nhỏ khó phát _Các số mảnh giấy giống khác _Tạo thêm nhiều mảnh ghép có đường cắt giống nhaưnh mảnh cắt Trên viết số để ghép khớp không kết 9, trẻ phải sử dụng kiến thức tốn, ý hình dạng đường cắt dzich dzăc vừa cộng số hạng có tổng chơi trò chơi phải biết xếp, trang trí trà cho đẹp mắt, có vị trí hợp lý Trẻ em hơm – Thế giới ngày mai Website hỗ trợ giảng dạy chăm sóc trẻ em www.mamnon.com Trẻ em hơm – Thế giới ngày mai ... lại tổng Khi chơi, trẻ không ý đến số hạng đươc ghi mảnh rời tách mà ý ráp đường dzich dzắc cho vừa khớp với mà Trẻ ráp nhanh thành thạo Nếu đứng xa quan sát, ta nghĩ: trẻ có kỹ tốn tốt kỹ ráp hình... www.mamnon.com Trong cách cho kết Nhưng rõ ràng trẻ có hoạt động giải tập khác Đếm dãy số tự nhiên kỹ quan trọng, làm quen với toán Trẻ thường biết gọi tên dãy số tự nhiên từ tập nói, dãy số từ đến... với nhau, giáo viên giật trẻ trao đổi với hình dạng tách trà mà hồn tồn không để ý đến số mà cô ghi thẻ rời Trẻ em hôm – Thế giới ngày mai Website hỗ trợ giảng dạy chăm sóc trẻ em www.mamnon.com
- Xem thêm -

Xem thêm: Quan sat va ghi chep hoat dong LQVT, Quan sat va ghi chep hoat dong LQVT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay