Tiểu luận ma trận SWOT

25 25 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:54

1 Đề Anh (Chị) trình bày bước xây dựng ma trận SWOT cho ví dụ xây dựng ma trận SWOT cho tổ chức, đơn vị Anh (Chị) biết Trên sở đó, đề xuất giải pháp nhằm phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu, tận dụng hội hạn chế đe dọa NHẬN XÉT GIẢNG VIÊN MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Xã hội phát triển, mức sống người dân nâng cao, nhịp sống hối Vì người ta phải ý đến việc sử dụng thời gian cho hiệu Từ đó, nhu cầu thức ăn nhanh dần hình thành trở nên phổ biến Xuất quốc gia phát triển, thức ăn nhanh dần hình thành trở nên phổ biến Xuất quốc gia phát triển, trở thành thói quen cho bữa ăn thể động chuyên nghiệp ĐÓ điều kiện tất yếu cho đời hàng loạt công ty với hệ thống chuỗi cửa hàng rộng lớn chuyên cung cấp thức ăn nhanh Tìm kiếm thị trường chiến lược phát triển công ty Việt Nam thị trường tiềm đầy hứa hẹn KFC công ty thâm nhập vào thị trường Việt Nam gây nhiều dấu ấn cho khách hàng Việt Lotteria thâm nhập sau mắc dù gặp nhiều khó khăn cố gắn định vị tâm trí khách hàng Với bóng lớn KFC, cơng ty Lotteria có bước riêng đầy sáng tạo khơn ngoan Song, để tồn phát triển đến Lotteria sử dụng chiến lược kinh doanh để không bị đánh bật KFC – đối thủ nặng ký có phần nhỉnh kinh doanh? Mọi chuyện chưa dừng lại đó, miếng bánh ngon thu hút nhiều đối thủ khác, đối thủ trực tiếp KFC đối thủ tiềm ẩn hăm he nhảy vào Hơn lúc hết, thời đòi hỏi Lotteria phải làm để tận dụng lợi đến trước công ty châu Á phục vụ cho người châu Á Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng, mơi trường ngồi, xác định điểm mạnh, điểm yếu… việc cấp thiết giúp cho Lotteria Việt Nam tồn phát triển Mục tiêu nghiên cứu Cách xây dựng ma trận SWOT ứng dụng vào công ty Lotteria Đối tượng phạm vi giới hạn đề tài Chuỗi cửa hàng Lotteria thành phố Hồ Chí Minh 4 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp phân tích - Phương pháp khảo sát - Tham khảo tài liệu Tóm tắt nội dung nghiên cứu Chương 1: Cơ cở lý thuyết xây dựng ma trận SWOT Chương 2: Phân tích thực trạng công ty Lotteria Chương 3: Đề xuất giải pháp nhằm phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu, tận dụng hội hạn chế đe dọa CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ XÂY DỰNG MA TRẬN SWOT 1.1 Khái niệm ma trận SWOT Ma trận SWOT ma trận bắt nguồn từ chữ viết tắt Strengths (điểm mạnh), Weaknesses (điểm yếu), Opportunities (cơ hội) Threats (nguy cơ) Ma trận SWOT cung cấp cho cơng cụ giúp phân tích chiến lược rà soát đánh giá rủi ro, định hướng công ty hay dự án kinh doanh Và thực tế, việc vận dụng SWOT xây dựng kế hoạch kinh doanh, hoạch định chiến lược, đánh giá đối thủ cạnh tranh, khảo sát thị trường, phát triển sản phẩm báo cáo nghiên cứu… ngày nhiều doanh nghiệp lựa chọn 1.2 Vai trò ý nghĩa ma trận SWOT: Phân tích SWOT năm bước hình thành chiến lược kinh doanh doanh nghiệp bao gồm: xác lập tơn doanh nghiệp, phân tích SWOT, xác định mục tiêu chiến lược, hình thành mục tiêu kế hoạch chiến thuật, xây dựng chế kiểm sốt chiến lược Mơ hình q trình hình thành chiến lược 1.2.1 Vai trò SWOT kỹ hữu ích Nhờ cơng cụ này, nhà lãnh đạo làm việc hiệu quả, giảm thiểu stress, cải tiến khả định, tối đa hóa hiệu cá nhân nhiều Phân tích SWOT kỹ thuật phân tích mạnh việc xác định Điểm mạnh Điểm yếu để từ tìm Cơ hội Nguy Sử dụng ngữ cảnh kinh doanh, giúp hoạch định thị trường cách vững 1.2.2 Ý nghĩa Phân tích SWOT đơn giản chế quan trọng để đánh giá Điểm mạnh yếu phân tích Cơ hội, nguy phải đối mặt Nó đánh giá khả nhận xét phán đoán thân nhân tố bên ngồi chúng ta.Vận dụng thành cơng giúp có kỹ phân tích đánh giá tình tốt Mơ hình phân tích SWOTlà cơng cụ hữu dụng cho việc nắm bắt định tình tổ chức kinh doanh nào.SWOTcung cấp công cụ phân tích chiến lược, rà sốt đánh giá vị trí, định hướng công ty hay đề án kinh doanh SWOTphù hợp với làm việc phân tích theo nhóm, sử dụng việc lập kế hoạch kinh doanh, xây dựng chiến lược, đánh giá đối thủ cạnh tranh, tiếp thị, phát triển sản phẩm dịch vụ Điều làm cho Phân tích SWOT trở nên có sức mạnh vậy, đơn giản nghĩ, giúp xem xét tất hội tận dụng Và cách hiểu điểm yếu kinh doanh, quản lý xóa bỏ rủi ro chưa nhận thức hết Hơn nữa, cách sử dụng sở so sánh phân tích SWOT đối thủ cạnh tranh, phác thảo chiến lược giúp phân biệt với đối thủ cạnh tranh, giúp cạnh tranh hiệu thị trường 1.3 Những mặt hạn chế ma trận SWOT Sử dụng phân tích SWOT đem lại nhiều lợi ích cho nhà quản trị chiến lược Tuy nhiên, ma trận SWOT có hạn chế cần lưu ý: SWOT đưa phác họa mang tính chất định hướng cho chiến lược doanh nghiệp, giai đoạn đầu trình hình thành chiến lược Độ xác việc phân tích phụ thuộc vào kỹ phán đốn gắn kết yếu tố doanh nghiệp nhà phân tích Kỹ thuật phân tích SWOT giúp doanh nghiệp đề phương án chiến lược khả thi không giúp doanh nghiệp lựa chọn hay định chiến lược tốt Khơng phải tất chiến lược đề ma trận SWOT lựa chọn để áp dụng thực tế kinh doanh Do vậy, để tìn chiến lược khả thi cho doanh nghiệp nhà quản trị cần phải phân tích thêm mơ hình ma trận khác như: ma trận BCG, ma trận chiến lược chính, ma trận QSPM,… 8 1.4 Nội dung phân tích ma trận SWOT Phân tích SWOT việc đánh giá cách chủ quan liệu xếp theo định dạng SWOT trật tự logic dễ hiểu, dễ trình bày, dễ thảo luận đưa định, sử dụng trình định Các mẫu SWOT cho phép kích thích suy nghĩ dựa phản ứng theo thói quen theo Mẫu phân tích SWOT trình bày dạng ma trận hàng cột, chia làm phần: Strengths (Những mặt mạnh), Weaknesses (Những mặt yếu), Opportunities (Những hội), Threats (Những đe dọa) Trước xây dựng SWOT, nhà quản trị cần phải hồn tất việc phân tích yếu tố bên doanh nghiệp (cơ hội nguy cơ) yếu tố bên doanh nghiệp (các mặt mạnh mặt yếu) Các yếu tố bên doanh nghiệp là: Văn hóa doanh nghiệp, hình ảnh doanh nghiệp, cấu tổ chức, nhân lực chủ chốt, khả sử dụng nguồn lực, hiệu hoạt động, lực hoạt động, thương hiệu, thị phần, nguồn tài chính, cơng nghệ,… Các yếu tố bên ngồi doanh nghiệp cần phân tích gồm: nhà cung cấp, đối tác, thay đổi xã hội, công nghệ mới, môi trường kinh tế, mơi trường trị pháp luật,… Ngun tắc mơ hình SWOT tập trung kết nghiên cứu thành nhóm: - Strengths (sức mạnh - ưu thế): Lợi gì? Cơng việc làm tốt nhất? Nguồn lực cần, sử dụng? Ưu người khác thấy gì? Phải xem xét vấn đề từ phương diện thân người khác Các ưu thường hình thành so sánh với đối thủ cạnh tranh Chẳng hạn, tất đối thủ cạnh tranh cung cấp sản phẩm chất lượng cao quy trình sản xuất với chất lượng ưu điều cần thiết phải có để tồn thị trường - Weaknesses (điểm yếu - hạn chế): Có thể cải thiện điều gì? Cơng việc làm tồi nhất? Cần tránh làm gì? Phải xem xét vấn đề sở bên bên ngồi Người khác nhìn thấy yếu điểm thân khơng thấy Vì đối thủ cạnh tranh làm tốt mình? Lúc phải nhận định cách thực tế đối mặt với thật 9 - Opportunities (cơ hội): Cơ hội tốt đâu? Xu hướng đáng quan tâm biết? Cơ hội xuất phát từ thay đổi công nghệ thị trường dù quốc tế hay phạm vi hẹp, từ thay đổi sách nhà nước có liên quan tới lĩnh vực hoạt động công ty, từ thay đổi khuôn mẫu xã hội, cấu trúc dân số , từ kiện diễn khu vực - Threats (thách thức): Những trở ngại gặp phải? Các đối thủ cạnh tranh làm gì? Những đòi hỏi đặc thù công việc, sản phẩm hay dịch vụ có thay đổi hay khơng? Thay đổi cơng nghệ có nguy với doanh nghiệp hay khơng? Có yếu điểm đe dọa? Sau so sánh cách có hệ thống cặp yếu tố để tạo cặp phối hợp logic như: S-O, S-T, W-O, W-T Đây bước khó khăn việc phân tích Ngồi ra, hình thành giải pháp cách kết hợp nhiều yếu tố như: SW-O, S-W-T, S-O-T,… tùy theo tình cụ thể Mơ hình ma trận SWOT minh họa sơ đồ sau: Các điểm mạnh – (S) Các điểm yếu – (W) Những hội – (O) Nhóm phối hợp S/O Nhóm phối hợp W/O Những nguy – (T) Nhóm phối hợp S/T Nhóm phối hợp W/T (Nguồn: http://voer.edu.vn/) Sơ đồ ma trận SWOT Trong đó: SO: Dùng mạnh bên doanh nghiệp để khai thác hội bên ST: Dùng mạnh bên để khắc phục mối đe dọa bên WO: Tận dụng hội để khắc phục điểm yếu cần phải khắc phục điểm yếu khai thác hội WT: Cung cấp thông tin liên quan đến nguy lớn doanh nghiệp cần chủ động phòng ngừa Đồng thời giảm thiểu yếu để tránh đe dọa doanh nghiệp dự báo trước 1.5 Các bước xây dựng ma trận SWOT Để thành lập ma trận SWOT cần theo trình tự sau: 10 Bên ngồi Bên Điểm mạnh (S): Cơ hội (O) O1 O2 O3… Đe dọa (T) T1 T2 T3… Các chiến lược SO: sử Các chiến lược ST: S1 dụng điểm mạnh để dụng điểm mạnh để S2 tận dụng hội bên tránh mối đe dọa từ S3 Điểm yếu (W): Các chiến lược WO: Các chiến lược WT: Tối W1 vượt qua điểm yếu thiểu hóa điểm yếu W2 cách tận dụng hội để tránh khỏi mối đe W3 bên dọa Bước 1: Liệt kê hội chủ yếu từ môi trường bên ( O1, O2…) Bước 2: Liệt kê đe dọa chủ yếu từ mơi trường bên ngồi ( T1, T2…) Bước 3: Liệt kê điểm mạnh chủ yếu doanh nghiệp ( S1, S2…) Bước 4: Liệt kê điểm yếu chủ yếu doanh nghiệp ( W1, W2 ) Bước 5: Kết hợp điểm mạnh với hội hình thành chiến lược ( SO) Bước 6: Kết hợp điểm yếu với hội hình thành chiến lược ( WO) Bước 7: Kết hợp diểm mạnh với đe dọa hình thành chiến lược ( SO) Bước 8: Kết hợp điểm yếu với đe doạ hình thành chiến lược ( WT) 11 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CỦA CƠNG TY LOTTERIA 2.1 Giới thiệu tổng quan công ty Lotteria Lotteria chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh bắt nguồn Đông Á với cửa hàng Tokyo, Nhật Bản vào tháng năm 1972 Lấy tên gọi bắt nguồn từ tên công ty mẹ, Tập đồn Lotte, thương hiệu có chi nhánh Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia, Việt Nam Myanmar Thực đơn gồm ăn nhanh đặc trưng bánh mì kẹp thịt, khoai tây chiên, gà rán, cánh gà, chân gà… Công ty TNHH Lotteria Việt Nam thành lập theo định số 1627/GP ngày 12/7/1996 Bộ Kế Hoạch Đầu tư với lĩnh vực kinh doanh sản xuất kinh doanh thức ăn nhanh Đây liên doanh Công ty TNHH Thương Mại Dịch vụ Thiên Nhân II, công ty Nissho Iwai công ty Lotteria (Nhật Bản) với tổng số vốn pháp định công ty liên doang 600,000 USD 12 2.2 Ma trận SWOT MA TRẬN SWOT NHỮNGĐIỂM MẠNH (S) NHỮNG ĐIỂM Danh tiếng Giá Hệ thống phân phối Nguồn nhân lực YẾU (W) Dịch vụ khách hàng Nguồn lực tài Vị trí kinh doanh Chất lượng sản phẩm NHỮNG CƠ HỘI (O) Nhu cầu tăng Thu nhập người tiêu dùng Tăng cường marketing Kiểm soát giá chặt chẽ thương hiệu Lotteria Đẩy mạnh khả mở Đào tạo nhân viên có rộng hệ thống phân phối chun mơn, cần có Nâng cao dịch vụ chăm sóc khách hàng Tối đa hóa nguồn vốn kinh sách hỗ trợ cho nhân viên, có chiến lược đào tạo đội ngũ đầu ngành doanh đầu tư vào cải tiến sản phẩm NHỮNG THÁCH Đẩy mạnh quảng cáo Không để giá cao đối THỨC (T) khuyến thủ 13 Canh tranh Thuế suất tăng Dịch bệnh Sức khoe người tiêu Đào tạo nguồn nhân lực có chuyên mơn Phát huy lợi kinh doanh Kích thích sáng tạo Tạo lòng tin tuyết đối cho khách hàng thuận lợi để thúc đẩy hoạt động kinh doanh tốt dùng 2.2.1 Phân tích mơi trường bên ngồi 2.2.1.1 Phân tích mơi trường vĩ mơ •Mơi trường trị pháp luật: Với trị ổn định nhà đầu tư đánh giá cao giới thựcsự yếu tố thu hút nhà đầu tư thâm nhập phát triển thị trường Việt Nam tất ngành Pháp luật Hiến pháp Việt Nam cho phép khuyến khích tơn trọng hoạt động kinh doanh theo khuôn khổ pháp luật Việt Nam cố gắng xây dựng hệ thống pháp luật hoàn chỉnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư đồng thời để thúc đẩy kinh tế phát triển • Môi trường kinh tế: Với tốc độ tăng trưởng nhanh ổn định với việc Việt Nam thực tốt việc kiểm soát lạm phát thúc đẩy nhà đầu tư quan tâm đến nhu cầu tiêu dung có xu hướng gia tăng GDP tăng lạm phát mức thấp Để thực mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đến hết năm 2015, Chính phủ tiếptục kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mơ, kiểm sốt lạm phát, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ thị trường, bảo đảm phục hồi nâng cao chất lượng tăng trưởng đảm bảo tăng trưởng mức hợp lí đồng thời tăng cường quản lý ngân sách nhà nước Mục tiêu tốc độ GDP bình quân năm 2014-2015 6%/năm Chính phủ thực số sách khuyến khích khác nhà đầu tư người tiêu dung hỗ trợ thuê đất, thủ tục đăng kí kinh doanh miễn thuế năm đầu cho nhà đầu tư sách giảm thuế thu nhập cá nhân 14 khuyến khích tiêu dung dân cư Những sách nàu mang lại hiệu ứng tích cực cho nhà đầu tư người tiêu dung nhà đầu tư mặn dự án người tiêu dung có xu hướng đẩy mạnh chi tiêu điều với ngành thực phẩm tạo điều kiện tốt cho ngành • Mơi trường văn hóa xã hội: Việt Nam có khoảng 90 triệu người với mật độ dân số lên tới 258 người/km2 cao gần gấp đôi Trung Quốc, gấp lần mật độ trung bình giới gấp 10 lần mật độ nước phát triển Cơ cấu dân số chuyển từ cấu dân số trẻ sang cấu tuổi thuận lợi, với nguồn nhân lực dồi từ trước đến vói 64.5% độ tuổi lao động theo thống kê gia tăng dân số thành thị nhìu nơng thơn Có thể khẳng địng Việt Nam nước đơng dân có cấu dân số trẻ, nhận định nàyđưa lợi cho nghành thực phẩm nhu cầu khổng lồ mặt hàng thực phẩm thiết yếu đồng thời với cấu dân số trẻ người ta dễ dàng thay đổi vị ẩm thực so với tầng lớp người cao tuổi, người trẻ có xu hướng dễ chấp nhận thích nghi tốt điều tạo điều kiện cho loại thực phẩm hương vị lạ thâm nhập đượcvào thị trường Mặt khác, vị ăn uống người Việt Nam phân biệt rõ rệt miền khác người miền Bắc thường sử dụng vị chua mẻ,giấm, me v.v… để chế biến thức ăn, người miền Trung thường sử dụng gia vị có vị chua, cay, điều lại hồn tồn đối ngược với người miền Nam Điều tạo nên tập quán sinh hoạt, đời sống cách ăn uống khác 2.2.1.2 Mơi trường vi mơ •Các nhà cung ứng: Hiện cơng ty chưa có nhà máy chế biến nguyên liệu thức ăn nhanh theo kiểu tự cung tự cấp nguyên vật liệu dung để chế biến hầu hết phải mua từ nước nước nhập vào Việt Nam nước nông nghiệp phát triển, điều nàytạo lợi lớn cho việc phát triển thức ăn nhanh Việt Nam, nguồn cung cấp phải đảm bảo chất lượng đạt tiêu chuẩn theo yêu cầu có kiểm định quan chức Ngoài Lotte tạo mối quan hệ mật thiết với nhà cung cấp lớn uy tín thị trường Với việc thực 15 chiến lược Lotteri lúc đạt mục tiêu đảm bảo cung cấp sản phẩm chất lượng thị trường giảm nguy từ nhà cung cấp •Khách hàng: Khách hàng áp lực cạnh tranh ảnh hưởng trực tiếp đến toàn hoạt động sản xuất kinh doanh ngành Khách hàng quan trọng tất ngành không riêng ngành thực phẩm Với lượng dân số đơng tỷ lệ tăng dân số thành thị nhanh tạo nên phận lớp trẻ có thu nhập kèm theo khả chi trả cho khoản tiền cao, kèm theo yêu cầu đòi hỏi chất lượng sản phẩm, sức khỏe tạo nên áp lực lớn cho công ty Khách hàng công ty Lotteria chia theo khía cạnh: - Theo lứa tuổi: Chủ yếu nhắm tới giới trẻ từ độ tuổi 15 đến 29 tuổi, gia đình có trẻ em, chủ yếu đánh vào xu hướng động khả tiếp cận văn hóa nhanh giới trẻ Việt Nam - Theo thu nhập: Những người có thu nhập khá, ổn định ( Việt Nam nước có thu nhập tương đối thấp nên điều trở ngại công ty) - Theo nghề nghiệp: Học sinh, sinh viên, công nhân viên chức Các cửa hàng Lotteria thường đặt gần trường đại học, cao đẳng trung tâm gần công ty lớn 2.2.1.3 Các đối thủ cạnh tranh •Các đối thủ cạnh tranh trực tiếp: Hiện hãng thức ăn nhanh nước hoạt động Việt Nam ngày nhiều tiếp tục thâm nhập vào thị trường tiềm này, với việc mở thêm nhiều cửa hàng hầu hết tỉnh thành nước Có thể kể đến hãng lớn đối thủ cạnh tranh Lotteria: ϖ Jollibee Phillipines Jollibee (JFC) tập đoàn thức ăn nhanh lớn châu Á, đời Philippines từ năm 1978 Vào thị trường Việt Nam năm 1997 với cửa hàng kinh doanh theo hình thức nhượng quyền thương hiệu (franchise) đến Jollibee có khoảng 30 cửa hàng tập trung chủ yếu khu vực phía Nam tương lai tiếp 16 tục mở rộng họ mua chuỗi Phở 24 Highland Coffee Jollibee bán thức ăn nhanh gà rán, cơm gà, Jollibee Spaghetti số loại Yumburger ϖ KFC Mỹ KFC thương hiệu thuộc Tập đoàn Yum Brands Inc (Hoa Kỳ) Năm 1997, KFC khai trương nhà hàng Thành phố Hồ Chí Minh Đến nay, hệ thống nhà hàng KFC phát triển tới 135 nhà hàng, có mặt 19 tỉnh/thành phố lớn nước Bên cạnh ăn truyền thống gà rán Bơ-gơ, đến với thị trường Việt Nam, KFC chế biến thêm số để phục vụ thức ăn hợp vị người Việt như: Gà Big‘n Juicy, Gà Giòn Khơng Xương, Cơm Gà KFC, Bắp Cải Trộn … ϖ K-Do Bakery & Café Kinh Việt Nam Kinh số doanh nghiệp nước phát triển chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh kiểu Việt Nam Ngày 15/7/2009 công ty Kinh Đơ Sài Gòn khai trương cửa hàng K-Do bakery & café thâm nhập thị trường phục vụ bánh cafe theo kiểu hình thức ăn nhanh Cửa hàng bán bánh, sandwich, pizza, humburger loại thức uống Theo kế hoạch K-Do mở thêm nhiều cửa hàng thời gian tới ϖ The Pizza Company Thái Lan Tháng 4/2013, The Pizza Company - thương hiệu thức ăn nhanh thuộc Tập đoàn Minor Food Group (Thái Lan) thức có mặt TP HCM Thương hiệu The Pizza Company có 250 cửa hàng 12 thị trường toàn giới ϖ Subway Mỹ Với 39.000 cửa hàng nhượng quyền khắp 100 nước, Subway trở thành chuỗi nhà hàng lớn giới Đến Việt Nam vào tháng 2/2011, Subway mang lại trải nghiệm lạ sandwich theo slogan quen thuộc: Eat Fresh Và tháng 6/2013 chuỗi cửa hàng khai trương chi nhánh thứ tp.HCM •Đối thủ cạnh tranh tiềm tàng Mc.Donald có bước thăm dò thị trường Việt Nam hứa hẹn đối thủ cạnh tranh mạnh Lotteria, thương hiệu số nghành F&B (Food and Beverage: buôn bán đồ ăn uống) toàn giới nhờ 17 doanh thu khổng lồ độ nhận biết thương hiệu lớn Sáng ngày 8/02/2014 cửa hàng mở Việt Nam •Sản phẩm thay thị trường thức ăn nhanh sôi động năm trở lại vị thị trường hãng đánh thức Tuy nhiên sản phẩm thức ăn nhanh thị trường có hàm lượng chất béo cao, Việt Nam lại nước nông nghiệp có văn hóa ẩm thực phong phú đa dạng sức ép từ nhóm sản phẩm thay sản phẩm thức ăn nhanh lớn Các sản phẩm thay cơm, loại bánh làm từ bột, phở, bún,… 2.2.2 Phân tích mơi trường bên 2.2.2.1.Nguồn lực tài thuộc sở hữu tập đồn Lotte – ơng trùm đến từ Hàn Quốc hoạt động sôi tồn giới.Với tiềm lực tài khổng lồ cơng ty mẹ, Lotteria triển khai chiến lược kinh doanh với quy mô lớn dễ dàng cạnh tranh với đối thủ khác Mức bình quân cho đơn vị cá nhân nhận quyền kinh doanh cho cửa hàng thức ăn nhanh khoảng 250.000 USD số vốn đầu tư cho cửa hàng khoảng 250.000 USD 2.2.2.2 Nguồn nhân lực Xây dựng nguyên tắc tạo môi trường làm việc tốt cho nhân viên, công ty tạo điều kiện cho nhân viên phát triển hội nghề nghiệp với mơi trường làm việc chuyên nghiệp, sử dụng thách thức phần thưởng làm chất xúc tác để phát triển lực Với đội ngũ hàng nghìn người mình, mạng lưới làm việc Lotteria mang đến cho khách hàng phục vụ tận tâm phong cách phục vụ đại gần gũi - Ở cửa hàng lotteria có tầm 20- 25 nhân viên gồm quản lý trưởng, quản lý giám sát cửa hàng, lại nhân viên chế biến phục vụ - Nhân viên chủ yếu sinh viên trường đại học, có trình độ, trẻ trung nhiệt tình chi nhánh cơng ty Lotteria đào tạo sử dụng 2.2.2.3 Hệ thống phân phối Sau 15 năm xuất Việt Nam, tính đến có gần 200 cửa hàng trải dài khắp dải đất hình chữ S, đối thủ cạnh tranh KFC phải gặp khó khăn với chiến lược bành trướng Lotteria Việt Nam Các cửa hàng Lotte ln đặt vị trí thuận lợi, trung tâm, góc giao 18 lộ, trung tâm mua sắm, siêu thị, nơi có vị đẹp nhiều người điều giúp người tiêu dung nhận thuận tiện thu hút nhìu khách hành giúp công việc kinh doanh ngày phát triển, đồng thời với thiết kế trí theo phong cách truyền thống với gam màu đỏ vàng mang lại khơng khí ấm cúng thu hút số lượng khách hàng nhìu 2.2.2.4 Cơng nghệ chế biến Cơng ty trọng đến chất lượng sản phẩm khơng ngừng nâng cao chất lượng mặt Lotteria chọn nhà cung cấp nguyên liệu uy tín đảm bảo chất lượng kiểm chứng, kiểm định Luôn trọng đến chiến lược phát triển lâu dài Việt Nam nên Lotteria dành nhiều thời gian tâm huyết để xây dựng thị trường tạo niềm tin nơi khác hàng nhằm đảm bảo chiến lược phát triển Kể đến việc thay đổi loại dầu ăn sang dầu đậu nành qua người tiêu dung an tâm sử dụng sản phẩm công ty đặc biệt phái nữ 2.3 Đánh giá 2.3.1 Những điểm mạnh – S S1: Là thương hiệu lớn, có sản phẩm chất lượng cao tiếng thị trường phù hợp với nhiều nhóm khách hàng khác S2: Đã tạo uy tín lòng khách hàng qua trình phát triển lâu dài tham gia hoạt động từ thiện Kể đến năm 2013, Lotteria để lại mắt người tiêu dùng với chương trình từ thiện tổ chức công phu như: từ thiện chùa Bồ Đề, “ Nhà ăn tình thương”, “ Hơi ấm tình thương” chương trình khuyến khích trẻ em phát triển trí thơng minh thể chất khỏe mạnh như: “ Cầu thủ tí hon”, “ Lâu đài Hamburger”… S3: Có hệ thống cửa hàng phân phối lớn (137 cửa hàng) với đội ngũ nhân viên trẻ động S4: Có trang thiết bị đầy đủ tiên tiến cửa hàng 19 S5: Các cửa hàng xây dựng phục vụ dựa nguyên tắc “HCQST” (Hygienec (an toàn vệ sinh thực phẩm), Clean (sạch sẽ), Quality (chất lượng), Service (dịch vụ), Time (đúng giờ)) 2.3.2 Những điểm yếu – W W1: Năng lực marketing yếu chưa tương xứng với sức mạnh to lớn hệ thống sản phẩm lực lượng sản xuất hậu, chưa xây dựng chiến lược truyền thông mạnh với thông điệp hiệu để quảng bá đến người tiêu dùng điểm mạnh ưu thương hiệu W2: Phương thức toán đội ngũ nhân viên thiếu chuyên nghiệp làm cho khách hàng không thấy thỏa mãn W3: Đa phần nhân viên độ tuổi trẻ, số học làm part – time nên thiếu kinh nghiệm chưa xử lý tốt tình W4: Logo thương hiệu dễ gây nhầm lẫn tông giống thương hiệu đối thủ W5: Chiến lược đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ tiềm ẩn mặt bất lợi cho cơng ty, việc có q nhìu sản phẩm dẫn tới quản lý chuỗi cung ứng trở nên khó khăn hơn, chi phí tăng cao quản lý chất lượng gặp khó khăn 2.3.3 Cơ hội – O O1: Sự bùng nổ nhu cầu thời gian qua tạo nên sóng phát triển mạnh mẽ lĩnh vực dịch vụ, đặc biệt mảng thức ăn nhanh, người tiêu dùng với thu nhập cao họ tìm đến nhãn hiệu toàn cầu quen thuộc nhiều quán ăn thông thường O2: Các kiện xảy dịch cúm gia cầm H5N1 hay quán ăn phát khơng u cầu vệ sinh an tồn thực phẩm khiến cho đông đảo người tiên 20 dùng tìm đến thực phẩm an tồn, đảm bảo Điều tạo lợi cho công ty O3: Thu nhập người tiêu dùng tăng lên O4: Sự phát triển mạnh khoa học – công nghệ, tận dụng tối đa ứng dụng để bảo quản chế biến thực phẩm, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm O5: Sự hội nhập kinh tế, văn hóa – xã hội 2.3.4 Thách thức – T T1: Các đối thủ cạnh tranh KFC, Jolibee thương hiệu nước ngồi kinh doanh thành cơng Việt Nam thương hiệu tiếng nước Phở thương hiệu tiếng toàn cầu McDonald thâm nhập vào thị trường Việt Nam khiến cho Lotteria gặp khác nhiều khó khăn việc thu hút khách hàng T2: Sức khỏe người tiêu dùng quan trọng, nhiều báo khai thác mặt hại việc ăn thức ăn nhanh béo phì, thừa cân T3: Xu người tiên dùng hướng đến thực phẩm bổ dưỡng có lợi cho sức khỏe có đông số người tiêu dùng e dè việc chọn lựa thực phẩm thức ăn nhanh Kết hợp chiến lược - Chiến lược SO: Chiến lược sử dụng điểm mạnh để khai thác tối đa hội có chiến lược 1: Kết hợp S1 O1Bán nhiều sản phẩm để tăng thị phần doanh số Chiến lược 2: Kết hợp S1 O3 nâng cao uy tín thương hiệu để thu hút khách hàng Chiến lược 3: Kết hợp S5 O1 Nâng cao, mở rộng dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt để nắm bắt nhu cầu khách hàng đáp ứng yêu cầu khách hàng khó tính Chiến lược 4: Kết hợp S1 – S2 – S4 – O1 – O2 – O5 21 Phát triển hệ thống phân phối, mở thêm cửa hàng tỉnh thành nước để mở rộng thị phần tạo danh tiếng cho thương hiệu tỉnh có mức thu nhập trung bình cao Chiến lược 5: Kết hợp S1 – S3 – O5 Cải tiến sản phẩm hình dáng, vật liệu cách trang trí, bao bì để tạo bắt mắt khách hàng Chiến lược 6: Kết hợp S1 – S4 – O2 – O6 Thay đổi nguyên liệu chế biến sản phẩm theo hướng giảm chi phí đảm bảo chất lượng cải thiện hệ thống máy móc để thức ăn phục vụ nhanh hơn, đảm bảo chất lượng sản phẩm - Chiến lược ST: Dùng điểm mạnh để tránh mối đe dọa Chiến lược 1: Kết hợp S1 T1 Chú ý đến việc chọn không gian mở cửa hàng sách khuyến mại để việccạnh tranh có hiệu Chiến lược 2: Kết hợp S1 – S2 – T1 gia tăng sức cạnh tranh nghiên cứu như: thiết lập tổ chức lại quy trình sản xuất hợp lý phân cơng cho nhân viên theo công việc; đầu tư trang thiết bị sản xuất trang thiết bị cửa hàng tính hợp lý, lâu dài đảm bảo chất lượng; quản lý ngân sách cho loại chi phí cửa hàng cách chi tiết… Chiến lược 3: Kết hợp S3 – S5 – T2 – T3 Nghiên cứu tồn diện tính bổ dưỡng sản phẩm giảm colesteron, tăng cường chất có lợi cho sức khỏe, cung cấp đầy đủ vitamin… vào sản phẩm để người tiêu dùng an tâm tin tưởng chọn lựa - Chiến lược WO: Vượt qua điểm yếu để nắm bắt hội Chiến lược 1: Kết hợp W2 O5 Đào tạo nhân viên có chun mơn, cần nhiều thêm sách hỗ trợ nhân viên để trì lực lượng nhân viên lâu bền nhiều kinh nghiệm, thơng qua để giảm bớt chi phí thời gian nâng cao chất lượng phục vụ Chiến lược 2: Kết hợp W1 – O1 – O3 Đẩy mạnh hoạt động marketing để xứng tầm với thương hiệu tạo thêm danh tiếng cho công ty thơng qua quảng cáo mạng, đài truyền hình, báo chí… Chiến lược 3: Kết hợp W2 – O3 – O4 Nâng cấp hệ thống toán thẻ thay nhận tiền mặt để giảm bớt tình rắc rối tạo mắt khách hàng hài lòng nhanh chóng Chiến lược 4: Kết hợp W1 O3 Áp dụng chương trình khuyến đặc sắc, phát hành thẻ thành viên cho khách hàng thân thiết để khuyến khích khách hàng sử dụng sản phẩm công ty nhiều - Chiến lược WT: Tối thiểu hóa điểm yếu để tránh khỏi nguy đe dọa 22 Chiến lược 1: Kết hợp W1 – W5 – W4 – T1 Không nên định giá cao so với đối thủ cạnh tranh gặp khó khăn việc bán sản phẩm, nên đặt giá ngang tầm cao không 10% Chiến lược 2: Kết hợp W2 T1 Tăng lương cho nhân viên làm lâu năm, ln có hỗ trợ cho nhân viên bảo hiểm, lương thưởng năm để tránh việc nhân viên thay đổi thường xuyên CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT HUY ĐƯỢC CÁC ĐIỂM MẠNH, KHẮC PHỤC ĐƯỢC CÁC ĐIỂM YẾU, TẬN DỤNG ĐƯỢC CƠ HỘI VÀ HẠN CHẾ ĐƯỢC CÁC ĐE DỌA 3.1 Định hướng, mục tiêu "Là sản phẩm thức ăn nhanh chất lượng cao mang đến cho khách hàng ngon miệng dịch vụ tuyệt hảo nhất" để trở thành thương hiệu yêu quý số Việt Nam Xây dựng chuỗi cửa hàng Lotteria đâu thời điểm Thêm vào thực đơn nâng cao chất lượng phục vụ Lotteria thiết lập tầm nhìn đầy tham vọng để trở thành công ty nhượng quyền thương mại ăn uống hàng đầu châu Á vào năm 2018, bí kinh nghiệm xây dựng năm qua Với tầm nhìn sáng tạo, toàn cầu, trung thành chuyên nghiệp 23 3.2.Các giải pháp đề xuất − Liên tục cải tiền chất lượng ăn, đảm bảo an tồn vệ sinh thực phẩm , tạo menu ăn phù hợp với vị người Việt Nam − Nâng cao chất lượng đội ngũ lao động qua việc đào tạo huấn luyện tập huấn đặc biệt nhân viên tiếp xúc để giao tiếp tốt với khách hàng Xây dựng văn hóa làm việc cho nhân viên, trì chế độ lương thương hợp lý tạo động lực để nhân viên hồn thành tốt cơng việc − Nâng cao sở vật chất đảm bảo máy móc bảo dưỡng, công cụ chế biến thực phẩm tình trạng tốt Việc đầu tư trí hệ thống nhận diện thương hiệu có tính chất chun nghiệp, gây hấp dẫn khách hàng − Tăng cường phối hợp quản lý phận nhà hàng − Tăng cường dịch vụ bổ sung: wifi, báo, tạp chí… − Đẩy mạnh chăm sóc khách hàng: thực chương trình chăm sóc khách hàng, xúc tiến quảng bá thương hiệu qua kiện.… − Giá đồ ăn nhanh nhà hàng Lotteria cao so với thu nhập bình quân người dân Nên đa số người dân dùng Lottetia mức độ Ở nước ngoài, người tiêu dùng ăn đồ ăn nhanh chủ yếu vào lúc bận rộn khách hàng Việt Nam đa số thưởng thức đồ ăn Lotteria với bạn bè hay vào dịp đặc biệt, ngày cuối tuần, ngày lễ Để đồ ăn nhanh Lotteria trở thành lựa chọn thường xuyên khách hàng cần có điều chỉnh định giá − Nên đặt thêm số cửa hàng địa phương để phục vụ nhu cầu khách hàng địa phương nhỏ 24 KẾT LUẬN Với phát triển nhanh chóng mạnh mẽ loại hình kinh doanh đồ ăn nay, thấy nhu cầu sản phẩm đồ ăn nhanh Việt Nam tiếp tục tăng năm tới, mở triển vọng lớn cho Lotteria Là doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm đồ ăn nhanh chất lượng cao, sản phẩm tốt, có uy tín Lotteria ngày chiếm tin cậy khách hàng kể khách hàng khó tính Vấn đề Lotteria Việt Nam cần phải nỗ lực để nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí, hạ giá thành, tăng khả cạnh tranh sản phẩm so với đối thủ khác KFC, Jolie Bee Quá trình thâm nhập thị trường Việt Nam công ty thực học kinh nghiệm cho doanh nghiệp ngành Việt Nam học tập để có thành cơng hoạt động kinh doanh quốc tế TÀI LIỆU THAM KHẢO - Nguyễn Viết Lâm “Giáo trình nghiên cứu Marketing”, trường Đại học kinh tế quốc dân - Giáo trình TS Nguyễn Thanh Long, Đại học Kinh tế TP.HCM - Giáo trình Khái luận Quản trị chiến lược, tác giả Trương Minh Công, Trần Tuấn Thạc, Trần Thị Trường Như - Ngô Kim Thanh (2014), Quản trị chiến lược, NXB Đại học Kinh tế quốc dân http://luanvan.net.vn http://www.lotteria.vn 25 https://www.wikipedia.org/ ... DỰNG MA TRẬN SWOT 1.1 Khái niệm ma trận SWOT Ma trận SWOT ma trận bắt nguồn từ chữ viết tắt Strengths (điểm mạnh), Weaknesses (điểm yếu), Opportunities (cơ hội) Threats (nguy cơ) Ma trận SWOT. .. mơ hình ma trận khác như: ma trận BCG, ma trận chiến lược chính, ma trận QSPM,… 8 1.4 Nội dung phân tích ma trận SWOT Phân tích SWOT việc đánh giá cách chủ quan liệu xếp theo định dạng SWOT trật... giảm thiểu yếu để tránh đe dọa mà doanh nghiệp dự báo trước 1.5 Các bước xây dựng ma trận SWOT Để thành lập ma trận SWOT cần theo trình tự sau: 10 Bên ngồi Bên Điểm mạnh (S): Cơ hội (O) O1 O2 O3…
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận ma trận SWOT, Tiểu luận ma trận SWOT, CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ XÂY DỰNG MA TRẬN SWOT, CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TY LOTTERIA

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay