Nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm dệt may việt nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

173 24 0
  • Loading ...
1/173 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:44

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ VIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGUYỄN XUÂN THỌ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA SẢN PHẨM DỆT MAY VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ CHUYÊN NGÀNH MÃ SỐ : KINH TẾ PHÁT TRIỂN : 9310105 NGƯỜI HƯỚNG DẪN : PGS.TS BÙI TẤT THẮNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN : TS NGUYỄN TRỌNG THỪA HÀ NỘI - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan đề tài luận án “Nâng cao lực cạnh tranh sản phẩm dệt may Việt Nam bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ” cơng trình nghiên cứu độc lập tác giả Cơng trình nghiên cứu học tập Viện chiến lược phát triển – Bộ Kế hoạch đầu tư Các tài liệu, số liệu mà tác giả sử dụng có nguồn trích dẫn hợp lí, khơng vi phạm quy định pháp luật Tác giả xin cam đoan điều thật, sai, tác giả hoàn toàn xin chịu trách nhiệm Tác giả luận án Nguyễn Xuân Thọ LỜI CẢM ƠN Luận án thực hướng dẫn tận tình thầy giáo PGS.TS Bùi Tất Thắng, TS Nguyễn Trọng Thừa Xin trân trọng cảm ơn thầy nhiệt tình bảo hướng dẫn NCS suốt q trình học tập cơng tác Viện Nghiên cứu sinh xin gửi lơi cảm ơn đến thầy, cô giáo Viện chiến lược phát triển tạo điều kiện thuận lợi để NCS hoàn thành tốt luận án tiến sĩ Nghiên cứu sinh xin cảm ơn thầy, cô giáo hội đồng chia sẻ đóng góp ý kiến thiết thực để luận án bước hoàn thiện Nghiên cứu sinh xin gửi lơi cảm ơn đến Ban lãnh đạo Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Hiệp hội dệt may Việt Nam, gia đình bạn bè nhiệt tình giúp đỡ để NCS hồn thành luận án Trân trọng cảm ơn MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN………………………………………………………… MỤC LỤC…………………………………… .iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ ix DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt CMT CPTPP DMVN Tiếng Việt Gia công xuất Hiệp định đối tác toàn diện tiến xuyên Thái Bình Dương Dệt May Việt Nam DN EU Doanh nghiệp Liên minh Châu Âu FDI Đầu tư trực tiếp nuớc FOB Xuất trực tiếp FTA Hiệp định Thuơng mại Tự GDP Tổng sản phẩm quốc nội KNXK NCS Kim ngạch xuất Nghiên cứu sinh NLCT Năng lực cạnh tranh OBM Sản xuất theo thương hiệu riêng ODM OEM Sản xuất theo thiết kế riêng SHTT Sở hữu trí tuệ UNIDO VCCI VINATEX VITAS Sản xuất theo tiêu chuẩn khách hàng Tổ chức Phát triển Cơng nghiệp Liên Hợp Quốc Phòng Thuơng mại Cơng nghiệp Việt Nam Tập đoàn Dệt may Việt Nam Hiệp hội Dệt may Việt Nam Tập đoàn Dệt may Việt Nam WEF Diễn đàn kinh tế giới WTO Tổ chức Thương mại Thế giới DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng Nội dung Trang 3.1 Số liệu khái quát ngành dệt may Việt Nam năm 2017 50 3.2 So sánh hiệu kinh tế doanh nghiệp dệt may với doanh nghiệp ngành công nghiệp 51 3.3 Tổng mức tiêu thụ thị trường may mặc nội địa Việt Nam giai đoạn 2010 – 2017 53 3.4 Kim ngạch xuất sản phẩm dệt may Việt Nam giai đoạn 2010-2017 55 3.5 So sánh chi phí thời gian vận chuyển sợi bán nước xuất sang Trung Quốc 58 3.6 So sánh chi phí sản xuất sợi 58 3.7 Cung cầu vải nước năm 2016 59 3.8 Tình hình xuất, nhập vải năm 2016 60 3.9 Kim ngạch xuất số mặt hàng chủ lực hàng may mặc Việt Nam năm 2016 66 3.10 Số liệu so sánh tương đối suất lao động nguồn nhân lực dệt may tăng trưởng xuất dệt may giai đoạn 2010 – 2017 68 Bảng Nội dung Trang 3.11 Số lượng học sinh, sinh viên dệt may tuyển giai đoạn 2010 – 2017 69 3.12 Thời gian sản xuất hàng may mặc số quốc gia châu Á năm 2010 73 4.1 Tác động CM 4.0 đến chuỗi giá trị Dệt May Việt Nam 90 4.2 Dự báo thị trường hàng may mặc giới giai đoạn 2020-2030 98 4.3 Dự báo thị trường theo chủng loại sản phẩm dệt may giai đoạn 2020- 2030 98 4.4 Các mục tiêu cụ thể sản phẩm ngành dệt may giai đoạn 2020- 2030 100 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình Nội dung Tran 1.1 Sơ đồ kim cương M Porter g 10 1.2 Khung phân tích lực cạnh tranh ngành UNIDO 11 2.1 Chuỗi giá trị dệt may tồn cầu Gereffi 2.2 Mơ hình chuỗi giá trị đường cong nụ cười Stan Shih 32 33 Tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất dệt may tăng 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 51 trưởng GDP giai đoạn 1986 – 2017 Kim ngạch xuất dệt may top quốc gia/vùng lãnh thổ 54 giới 2001-2017 Kim ngạch xuất Sợi Việt Nam giai đoạn 2010 – 2017 Các thị trường xuất Sợi Cotton lớn Việt Nam năm 56 56 2016 Tỷ trọng kim ngạch xuất quốc gia xuất Sợi 57 cotton lớn năm 2016 Kim ngạch xuất Vải Việt Nam giai đoạn 2010 – 2017 59 Kim ngạch xuất hàng may mặc Việt Nam giai đoạn 60 2010 – 2017 Tỷ trọng xuất hàng may mặc Việt Nam năm 2017 Kim ngạch xuất hàng may mặc Việt Nam năm 2017 phân theo tính chất mặt hàng 61 61 Tỷ trọng nhập hàng may mặc Mỹ theo quốc gia 62 xuất giai đoạn 2010 -2016 Tỷ trọng nước xuất dệt may lớn sang EU năm 2016 63 Hình 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 Nội dung Tran Tỷ trọng nước xuất dệt may lớn sang Nhật giai g 64 đoạn 2010-2016 Tỷ trọng nước xuất dệt may lớn sang Hàn Quốc 65 giai đoạn 2010-2016 Cơ cấu nhập thiết bị ngành Sợi năm 2015 70 Cơ cấu nhập thiết bị ngành Dệt nhuộm năm 2015 70 Cơ cấu nhập thiết bị ngành May năm 2015 Thời gian sản xuất đơn hàng may mặc trung bình 71 74 Việt Nam Lương hàng tháng tối thiểu công nhân nhân may 20 74 quốc gia xuất hàng may mặc lớn giới năm 2015 Tích hợp trình chuỗi giá trị sản phẩm dệt 89 may IoT Xu sử dụng sản phẩm vải giới Mơ hình hệ thống trồng Bơng tưới nhỏ giọt Mơ hình hệ thống Sợi tự động Mơ hình máy dệt 3D Kniterate Tính liên kết sản xuất ứng dụng CAM lĩnh vực May 102 107 108 110 111 10 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài luận án Năng lực cạnh tranh vấn đề sống hoạt động kinh tế kinh tế thị trường, đặc biệt bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế Bởi nghiên cứu vấn đề nâng cao lực cạnh đặt nhằm vấn đề cần giải giải pháp hữu hiệu cho việc nâng cao sức cạnh tranh Sản phẩm dệt may sản phẩm công nghiệp xuất có mức tăng trưởng tốt có lợi cạnh tranh Việt Nam Năm 2017, với giá trị xuất đạt 31 tỷ đô la, dệt may Việt Nam đóng góp 16% tổng kim ngạch xuất nước Tính đến nay, sản phẩm dệt may Việt Nam có mặt 180 quốc gia giới, có thị phần đứng thứ thị trường khó tính Mỹ, Nhật Bản Ngành dệt may sử dụng đến gần 2,5 triệu lao động, chiếm khoảng 30 % số lao động lĩnh vực sản xuất công nghiệp [79] Tuy nhiên, nghiên cứu gần cho thấy, để tiếp tục trì vị sản phẩm dệt may nâng cao lực cạnh tranh ngành này, nhiều việc phải làm, đặc biệt bối cảnh hội nhập quốc tế Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư bắt đầu diễn ra, với trình độ tự động hóa cao, sử dụng robot, tất yếu lượng lao động dệt may giảm mạnh Khơng thế, khâu q trình sản xuất, lưu thông kết nối với nhờ internet nên có nhiều thay đổi quản lý, thiết kế, chào hàng dịch vụ khác Nhiều loại lợi cũ nhân công giá thấp, nguyên vật liệu truyền thống… khơng còn, dẫn đến nguy sản xuất hàng dệt may dịch chuyển ngược trở lại quốc gia phát triển Trong đó, nhiều nước có nhân công giá rẻ Bangladesh, Campuchia…., cạnh tranh liệt với Việt Nam 3806 3805 Việt Nam, Pakistan, Ấn Độ thị trường Trung Quốc 3809 3808 T 3807 Quốc gia Thời gi an vậ n ch uy ển 3812 3811 3810 Việt Nam - 15 ng ày 3815 3814 3813 Pakistan 15 30 ng ày 3818 3817 3816 Ấn Độ 15 30 ng ày 3819 3821 Nguồn : Tổng hợp kết nghiên cứu sinh từ báo cáo ngành Dệt May FPT Securities 3820 3822 Phụ lục 6: Bảng tóm tắt yêu cầu xuất xứ ưu đãi thuế quan thị trường xuất quan trọng dệt may Việt Nam 3823 3826 3825 3829 3830 3838 3840 3839 3841 3849 3851 3850 3852 3859 3861 3860 3862 Tình 3828 3833 3832 Hiệu 3837 3844 Chưa 3842 3843 3845 3848 3854 3855 3856 Hiệu 3858 3865 Hiệu 3863 3864 3868 3869 3870 3871 3872 3873 Nguồn :Tổng hợp kết nghiên cứu sinh từ phòng thương mại công nghiệp Việt Nam 3874 Phụ lục 7: Tổng sản phẩm nước theo giá thực tế phân theo khu vực kinh tế chia theo Năm, 3876 Chỉ tiêu Khu vực kinh tế 3875 3877 Giá trị (Tỷ đồng) 3883 3881 3878 3879 Tổng số 3884 3890 3885 3891 3880 Nô ng, lâm nghiệp thuỷ sản 3886 3892 2.870,00 3896 3902 3908 3914 3897 15.420,0 3903 28.093,0 3909 41.955,0 3915 76.707,0 22 8,00 1.1 64,00 3898 7.1 39,00 3904 11 818,00 3910 16 252,00 31 058,00 3916 Công ng hiệ p xây dự ng 3887 Thuế sản 3882 3888 3889 3894 3895 3900 3901 3906 3907 3912 3913 3918 3919 173,00 3893 814,00 3899 3.695,0 3905 6.444,0 3911 9.513,0 3917 18.252, 3883 3881 3878 3879 Tổng số 3880 Nô ng, lâm nghiệp thuỷ sản Công ng hiệ p xây dự ng Thuế sản 3882 00 3920 3926 3932 3938 3944 3950 3956 3962 3921 110.532, 3927 140.258, 3933 178.534, 3939 228.892, 3945 272.036, 3951 313.623, 3957 361.017, 3963 399.942, 3922 37 513,00 3928 41 895,00 3934 48 968,00 3940 62 219,00 3946 75 514,00 3952 80 826,00 3958 93 073,00 3964 10 1.723,00 3923 30.135, 00 3929 40.535, 00 3935 51.540, 00 3941 65.820, 00 3947 80.876, 00 3953 100.595 ,00 3959 117.299 ,00 3965 137.959 ,00 3924 3925 3930 3931 3936 3937 3942 3943 3948 3949 3954 3955 3960 3961 3966 3967 3883 3881 3878 3879 Tổng số 3968 3974 3980 3986 3992 3998 4004 4010 4016 3969 441.646, 3975 481.295, 3981 535.762, 3987 613.443, 3993 715.307, 3999 914.001, 4005 1.061.56 4011 1.246.76 4017 3880 Nô ng, lâm nghiệp thuỷ sản 3970 3976 10 8.356,00 111 858,00 3982 12 3.383,00 3988 13 8.285,00 3994 15 5.992,00 4000 17 6.402,00 4006 19 8.797,00 4012 23 2.586,00 4018 32 Công ng hiệ p xây dự ng 3971 Thuế sản 3882 3972 3973 3978 3979 3984 3985 3990 3991 3996 3997 4002 4003 4008 4009 480.151 ,00 4014 4015 4019 4020 4021 162.220 ,00 3977 183.515 ,00 3983 206.197 ,00 3989 242.126 ,00 3995 287.616 ,00 4001 348.519 ,00 4007 409.602 ,00 4013 3883 3881 3878 3879 Tổng số 3880 Nô ng, lâm nghiệp thuỷ sản 1.616.04 9.886,00 4022 4028 4034 4040 4046 4052 4058 4023 1.809.14 4029 2.157.82 4035 2.779.88 4041 3.245.41 4047 3.584.26 4053 3.937.85 4059 4.192.86 4024 34 6.786,00 4030 39 6.576,00 4036 54 3.960,00 Công ng hiệ p xây dự ng Thuế sản 3882 599.193 ,00 4025 676.408 ,00 4031 693.351 ,00 4037 896.356 ,00 4026 4032 4038 4043 4042 62 3.815,00 1.089.0 91, 00 4044 4049 4048 64 3.862,00 1.189.6 18, 00 4050 4055 4054 69 6.969,00 4060 71 2.460,00 1.307.9 35, 00 4061 1.394.1 4056 4062 4027 4033 270.746,0 4039 318.438,0 4045 323.049,0 4051 362.375,0 4057 395.755,0 4063 420.310,0 3883 3881 3878 Công ng hiệ p xây dự ng 3880 Nô ng, lâm nghiệp thuỷ sản 3879 Tổng số Thuế sản 3882 30, 00 4064 4067 4065 4066 4.502.73 4070 1.473.0 71, 00 73 4.830,00 4068 4069 452.103,0 (*) Bắt đầu từ năm 2010 giá trị tăng thêm khu vực kinh tế tính theo giá 4071 Nguồn : Tổng hợp kết nghiên cứu sinh từ Tổng cục thống kê 4072 4073 4074 4075 4076 4077 4078 4079 4080 4081 4082 4083 4084 4085 4086 4087 4088 4089 4090 4091 Phụ lục : Lao động từ 15 tuổi trở lên làm việc phân theo ngành kinh tế chia theo Ngành, Phân tổ Năm 4092 Tổng số (Nghìn người) 4093 4094 4106 4118 4095 TỔNG SỐ Nông nghiệp, lâm nghiệp thủy sản 4130 4142 4154 Khai khoáng Công nghiệp chế biến, chế tạo Sản xuất phân phối điện, khí đốt, nước nóng, nước điều hòa khơng khí 4166 Cung cấp nước; hoạt động quản lý xử lý rác thải, nước thải 4178 Xây dựng 4190 Bán buôn bán lẻ; sửa chữa ô tơ, mơ tơ, xe máy xe có động khác 4202 Vận tải, kho bãi 4214 Dịch vụ lưu trú ăn uống 4226 Thông tin truyền thông 4238 Hoạt động tài chính, ngân hàng bảo hiểm 4250 Hoạt động kinh doanh bất động sản 4262 Hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ 4096 4097 4098 4099 4100 4101 4102 4103 4104 4094 4274 4095 4096 4097 4098 4099 4100 4101 4102 4103 4104 Hoạt động hành dịch vụ hỗ trợ 4286 Hoạt động Đảng Cộng sản, tổ chức trị - xã hội; quản lý Nhà nước, an ninh quốc phòng; đảm bảo xã hội bắt buộc 4298 Giáo dục đào tạo 4310 Y tế hoạt động trợ giúp xã hội 4322 Nghệ thuật, vui chơi giải trí 4334 Hoạt động dịch vụ khác 4346 Hoạt động làm th cơng việc hộ gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất dịch vụ tự tiêu dùng hộ gia đình 4358 Hoạt động tổ chức quan quốc tế 4370 4371 Nguồn : Tổng hợp kết nghiên cứu sinh từ Tổng cục thống kê 4372 4373 4374 4375 4376 4377 4378 4379 4380 4382 Phụ lục : Thiết bị Dệt thoi Vinatex 4383 Loại 4384 4385 4386 4387 4388 máy 4391 4392 Kiếm 4390 4400 4401 Khí 4409 Thoi 4417 4418 Máy hồ 4425 4426 Đồng 4435 Phân 4427 4395 4393 4402 4403 4404 4396 4397 4405 4406 4442 4449 Tổng 4443 4444 4445 4446 4447 4448 4451 4452 4453 4454 4455 cộng Cơ cấu máy móc thiết bị dệt thoi 4456 4457 4458 4459 4460 4461 Nguồn : Tổng hợp kết nghiên cứu sinh từ Vinatex 4462 4463 4464 Phụ lục 10 : Thiết bị dệt kim Vinatex 4465 Loại máy 4473 Single 4472 4471 M 4474 4467 4468 4477 4469 4470 4478 4482 Interl 4491 Rib 4498 4466 4499 4500 M Single 4483 4484 4492 4509 Interl 4518 4510 4519 4520 4524 Rib 4525 4526 Máy dệt cổ 4527 4528 4531 4532 4534 4533 4540 Tổng cộng Cơ cấu máy móc 4535 4537 4538 4539 4542 4544 4545 4546 thiết bị dệt kim 4547 4548 4549 Nguồn : Tổng hợp kết nghiên cứu sinh từ Vinatex ... may Việt Nam bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ? (2) Những học kinh nghiệm quốc tế cho Việt Nam để nâng cao lực sản xuất sản phẩm dệt may bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ? 12 (3) Năng lực cạnh. .. cạnh tranh sản phẩm dệt may Việt Nam nước giới mức ? Các tiêu chí liên quan đánh giá /nâng cao lực cạnh tranh sản phẩm dệt may Việt Nam ? (4) Xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế giới Việt Nam năm... luận kinh nghiệm thực tiễn nâng cao 16 lực cạnh tranh sản phẩm dệt may Chương 3: Thực trạng lực cạnh tranh sản phẩm dệt may Việt Nam Chương 4: Quan điểm, mục tiêu giải pháp nâng cao lực cạnh tranh
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm dệt may việt nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế , Nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm dệt may việt nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế , NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI, Tại diễn đàn cấp cao về cạnh tranh công nghiệp của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD (2010) đã thống nhất định nghĩa về cạnh tranh là “khả năng của các doanh nghiệp, ngành, quốc gia và vùng trong việc tạo ra việc làm và thu nhập cao hơn trong điề, (5) Thời gian sản xuất sản phẩm dệt may, SẢN PHẨM DỆT MAY VIỆT NAM, Chính sách hỗ trợ phát triển sản phẩm dệt may thiếu tính linh hoạt, QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH SẢN PHẨM DỆT MAY TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ, -Chính sách phát triển các ngành công nghiệp ưu tiên, TIỂU KẾT CHƯƠNG 4, Nguyễn Xuân Thọ ( 2018), “ Nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị dệt may thế giới “, Tạp chí Kinh tế và dự báo, (số 18) tháng 6/2018, trang 99-102., TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay