HIỆU QUẢ CỦA EUTHERPHOS TRÊN HEO NÁI

59 1 0
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:39

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI - THÚ Y *************** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HIỆU QUẢ CỦA EUTHERPHOS TRÊN HEO NÁI Sinh viên thực : VŨ THỊ THÚY Lớp : DH05DY Ngành : Dược Thú Y Niên khóa : 2005 - 2010 Tháng 08/2010 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI - THÚ Y *************** VŨ THỊ THÚY HIỆU QUẢ CỦA EUTHERPHOS TRÊN HEO NÁI Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Bác sĩ Thú y chuyên ngành Dược Giáo viên hướng dẫn TS VÕ THỊ TRÀ AN Tháng 08/2010 i PHIẾU XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ******** Ngày tháng Võ Thị Trà An ii năm LỜI CẢM ƠN  Thành kính ghi ơn Ba mẹ người tận tụy, hy sinh tất  Biết ơn sâu sắc Đến TS Võ Thị Trà An tận tình hướng dẫn, truyền đạt kiến thức giúp đỡ em thời gian thực đề tài tốt nghiệp hoàn thành luận văn  Nghi nhớ ơn Cơng ty Virbac Việt Nam tài trợ kinh phí thực nghiên cứu trình bày luận văn  Chân thành cảm tạ Ban giám hiệu trường Đại Học Nông Lâm Ban chủ nhiệm khoa Chăn Nuôi Thú Y Bộ Môn Nội Dược Quý Thầy cô khoa Chăn Nuôi Thú Y Đã truyền đạt kiến thức tạo điều kiện cho em học tập hoàn thành luận văn tốt nghiệp cách tốt  Trân trọng cảm ơn Chú Dũng Cô Trúc cho phép tạo điều kiện thuận lợi để cháu tiến hành thí nghiệm trại Chị Nguyễn Thị Thái Hà bảo em nhiều kiến thức thực tế Cám ơn anh chị công nhân trại heo nhiệt tình giúp đỡ em suốt thời gian trại  Cảm ơn Các bạn lớp Dược Thú Y 31 yêu quý bên cạnh động viên giúp đỡ suốt thời gian học tập, thực tập, hoàn thành luận văn Chân thành cám ơn tất người! Vũ Thị Thúy iii TĨM TẮT LUẬN VĂN Nhằm thăm dò hiệu sản phẩm thuốc bổ Eutherphos lên heo nái, thí nghiệm thực 33 heo nái có lứa đẻ từ - lứa, tương đối đồng giống, trọng lượng điều kiện nuôi dưỡng Lô dùng Eutherphos (14 nái), lô dùng thuốc A (14 nái) lô dùng giả dược (đối chứng, nái) bố trí theo kiểu hồn tồn ngẫu nhiên Thí nghiệm tiến hành thời gian từ 15/7/2009 đến 28/9/2009 trại heo nái tư nhân cô Nguyễn Thị Trúc 161 ấp Kỉnh Nhượng, xã Vĩnh Hòa, Phú Giáo, Bình Dương Kết cho thấy sản lượng sữa trung bình heo mẹ lơ thí nghiệm dùng Eutherphos (139,46 kg/nái) tương đương với lô dùng thuốc A (138,96 kg/nái) cao so với lô đối chứng (117,18 kg/nái) Khối lượng giảm trọng bình quân heo mẹ lơ dùng Eutherphos (11,71 kg/nái) giảm lô dùng thuốc A (12,36 kg/nái) lô đối chứng (14,2 kg/nái) Thời gian lên giống lại heo mẹ sau cai sữa lô dùng Eutherphos (5,64 ngày) ngắn so với dùng thuốc A (6,64 ngày) lô đối chứng (8 ngày) Tỉ lệ lên giống trở lại heo mẹ sau cai sữa lô có dùng thuốc (Eutherphos thuốc A) cao so với lô đối chứng (lần lượt 85,72 %; 78,57 % 60 %) Trọng lượng bình qn tồn ổ heo cai sữa 21 ngày lô dùng thuốc Eutherphos (58,75 kg/ổ) lô dùng thuốc A (57,27 kg/ổ) cao lô đối chứng (50,8 kg/ổ) Sau hiệu chỉnh trọng lượng bình qn tồn ổ heo cai sữa 21 ngày lô dùng thuốc Eutherphos (65,35 kg/ổ) lô dùng thuốc A (66,71 kg/ổ) cao lô đối chứng (56,24 kg/ổ) Trọng lượng bình quân heo cai sữa 21 ngày lô dùng thuốc Eutherphos (6,68 kg/con) lô dùng thuốc A (6,91 kg/con) cao so với lơ đối chứng (5,69 kg/con) Tăng trọng bình quân heo cai sữa 21 ngày tuổi lơ thí nghiệm sau: thấp 4,35 kg/con lô đối chứng, cao 5,69 kg/con lô dùng thuốc Eutherphos 5,3 kg/con lô dùng thuốc A Tỉ lệ ngày heo tiêu chảy iv thấp lô dùng thuốc Eutherphos (0,6 %), lô dùng thuốc A (0,7% ) lô đối chứng xảy nhiều (1,4 %) Việc sử dụng sản phẩm thuốc thí nghiệm khơng có tác động đến số heo sơ sinh sống, số heo chọn ni, trọng lượng heo chọn nuôi ổ, số heo cai sữa 21 ngày Khi sử dụng Eutherphos chi phí thuốc giảm xuống 12,8 % so với chi phí thuốc trai phải bỏ dùng thuốc A v MỤC LỤC Trang Trang tựa i Phiếu xác nhận giáo viên ii Lời cảm ơn iii Tóm tắt iv Mục lục vi Danh sách bảng hình ixx Danh sách chữ viết tắt xi Chương ĐẶT VẤN ĐỀ Chương TỔNG QUAN 2.1 Hoạt động tuyến vú 2.2 Phát triển bào thai giai đoạn thai - 22 ngày 2.3 Phát triển bào thai giai đoạn thai 23 - 39 ngày 2.4 Phát triển bào thai giai đoạn thai 40 - 114 ngày 2.5 Đặc điểm sinh lý heo 2.6 Các khoáng vi lượng sử dụng chế phẩm 2.6.1 Calci phospho (P) 2.6.2 Đồng (Cu) 2.6.3 Magnesium (Mg) 2.6.4 Kẽm (Zn) 2.7 Điều kiện thí nghiệm đề tài 2.7.1 Chuồng trại 2.7.2 Thức ăn nước uống cho heo thí nghiệm 11 2.7.2.1 Thức ăn 11 2.7.2.2 Nước uống 14 2.7.3 Chăm sóc ni dưỡng 17 vi 2.7.4 Vệ sinh phòng bệnh 17 2.8 Giới thiệu thuốc sử dụng thí nghiệm 17 2.8.1 Giới thiệu sản phẩm Eutherphos 18 2.8.2 Giới thiệu sản phẩm thuốc dùng để so sánh với Eutherphos (Thuốc A) 18 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 19 3.1 Thời gian địa điểm 19 3.2 Nội dung thí nghiệm 19 3.3 Nguyên vật liệu 20 3.4 Các tiêu theo dõi 22 3.5 Phương pháp theo dõi 20 3.6 Phương pháp xử lý số liệu 23 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 24 4.1 Chỉ tiêu theo dõi heo mẹ 24 4.1.1 Sản lượng sữa heo mẹ (kg) 24 4.1.2 Khối lượng giảm trọng (kg) heo mẹ 25 4.1.3 Tỉ lệ lên giống trở lại heo mẹ (%) sau cai sữa 26 4.1.4 Thời gian lên giống trở lại(ngày)……………………………………………… 25 4.2 Chỉ tiêu theo dõi heo 27 4.2.1 Số heo sơ sinh sống (con/ổ) 27 4.2.2 Số heo chọn nuôi (con/ổ) 29 4.2.3 Trọng lượng bình quân heo chọn nuôi…………………………………… 28 4.2.4 Tỉ lệ heo nuôi sống đến cai sữa 21 ngày 30 4.2.5 Số heo cai sữa (con/ổ) 30 4.2.6 Trọng lượng toàn ổ heo (kg) cai sữa 21 ngày tuổi 32 4.2.7 Trọng lượng bình quân heo (kg) cai sữa 21 ngày tuổi 34 4.2.8 Tăng trọng bình quân heo (kg) 21 ngày tuổi 35 4.2.9 Tỉ lệ ngày tiêu chảy (%) heo 36 vii 4.3 So sánh chi phí thuốc 37 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 39 5.1 Kết luận 39 5.2 Đề nghị 39 TÀI LIỆU THAM KHẢO 40 PHỤ LỤC 42 viii DANH SÁCH CÁC BẢNG VÀ CÁC HÌNH Danh sách bảng Trang Bảng 2.1 Nhu cầu khoáng cho heo sinh sản Bảng 2.2 Thành phần cám cho heo mang thai ăn - 866V 11 Bảng 2.3 Thành phần cám cho heo nái nuôi ăn - 855V 13 Bảng 2.4 Thành phần cám đỏ dùng cho heo tập ăn 14 Bảng 2.5 Quy trình tiêm phòng trại 17 Bảng 3.1 Bố trí thí nghiệm 19 Bảng 3.2 Hệ số điều chỉnh heo sơ sinh sống lứa tuổi 22 Bảng 3.3 Hệ số hiệu chỉnh trọng lượng toàn ổ heo cai sữa số heo giao nuôi chuẩn (≥ 10) 23 Bảng 3.4 Hệ số hiệu chỉnh trọng lượng toàn ổ heo cai sữa lứa đẻ chuẩn (lứa 2) 23 Bảng 4.1 Sản lượng sữa (kg) heo mẹ 24 Bảng 4.2 Khối lượng giảm trọng bình quân (kg) heo mẹ 25 Bảng 4.3 Tỉ lệ lên giống trở lại heo mẹ (%) sau cai sữa 25 Bảng 4.4 Thời gian trung bình lên giống trở lại (ngày) heo mẹ sau cai ………………………………………………… 26 Bảng 4.5 Số heo sơ sinh sống bình qn (con/ổ) 28 Bảng 4.6 Số heo sơ sinh sống bình qn (con/ổ) hiệu chỉnh 28 Bảng 4.7 Số heo chọn ni bình qn (con/ổ) 29 Bảng 4.8 Trọng lượng bình quân heo (kg) chọn nuôi 30 Bảng 4.9 Tỉ lệ heo nuôi sống đến cai sữa 21 ngày tuổi ……………………… 30 Bảng 4.10 Số heo cai sữa bình quân (con/ổ) 31 Bảng 4.11 Trọng lượng bình quân toàn ổ heo (kg) cai sữa 21 ngày tuổi 33 ix Bảng 4.11 Trọng lượng bình quân toàn ổ heo (kg) cai sữa 21 ngày tuổi Lô N X  SD Eutherphos 58,75  13,82 Thuốc A 57,27  12,79 Đối chứng P > 0,05 50,08  8,05 Kết Bảng 4.11 cho thấy trọng lượng bình qn tồn ổ heo 21 ngày lô đối chứng 50,08 kg/ổ, lô thuốc A 57,27 kg/ổ, lô dùng Eutherphos 58,75 kg/ổ khác biệt qua xử lý thống kê khơng có ý nghĩa với P > 0,05  Trọng lượng toàn ổ heo (kg) cai sữa 21 ngày hiệu chỉnh Trọng lượng bình quân toàn ổ heo cai sữa hiệu chỉnh đánh giá khả nuôi heo nái qua tiết sữa nhiều, ni giỏi ruột hay ni Kết trọng lượng tồn ổ heo cai sữa hiệu chỉnh thể qua Bảng 4.12 Bảng 4.12 Trọng lượng bình quân toàn ổ heo (kg) cai sữa 21ngày hiệu chỉnh Lô Eutherphos Thuốc A Đối chứng N X  SD P 65,35  7,79 66,71  7,07 < 0,05 56,24  4,09 Thông qua kết Bảng 4.12 cho thấy trọng lượng bình qn tồn ổ heo cai sữa 21 ngày ổ hiệu chỉnh thấp lô đối chứng 56,24 kg/ổ, lô 33 thuốc A 66,71 kg/ổ cao lô thuốc Eutherphos 65,35 kg/ổ Qua xử lý thống kê khác biệt tiêu có ý nghĩa với P < 0,05 Như việc bổ sung sản phẩm Eutherphos lơ thuốc A cho nái sinh sản yếu tố ảnh hưởng giúp cho nái tiết sữa nuôi tốt Theo cẩm nang chăn nuôi gia súc gia cầm hội nhà chăn nuôi Việt Nam (2000), heo nái đảm bảo sản xuất năm 16 trở lên (8 - 10 con/ổ/lứa) khối lượng toàn ổ 100 120 kg Vậy lơ thí nghiệm chúng tơi đạt yêu cầu Theo thí nghiệm khảo sát Diệp Thị Ngun Hiền (2009), trọng lượng bình qn tồn ổ heo cai sữa ổ sau hiệu chỉnh 68,75 kg/ổ, kết cao kết lô dùng Eutherphos 65,35 kg/ổ Theo Đỗ Thị Kim Luyến (2007) thí nghiệm sử dụng chế phẩm chống oxi hóa hỗn hợp để nâng cao khả sinh sản heo nái ghi nhận trọng lượng toàn ổ heo cai sữa bầy lô đối chứng 63,75 kg/ổ thấp so với lô đối chứng 4.2.7 Trọng lượng bình quân heo (kg) cai sữa 21 ngày tuổi Trọng lượng bình quân heo cai sữa chịu ảnh hưởng bới yếu tố tuổi cai sữa heo con, khả nuôi heo mẹ khả tiêu thụ thức ăn tinh heo Kết trọng lượng bình quân heo cai sữa 21 ngày tuổi thể qua Bảng 4.13 Bảng 4.13 Trọng lượng bình quân heo (kg) cai sữa 21 ngày tuổi Lô N X  SD Eutherphos 123 6,68  0,98 Thuốc A 116 6,91  1,24 Đối chứng 44 5,69  0,96 P < 0,001 Bảng kết cho thấy trọng lượng bình qn heo cai sữa lơ đối chứng 5,69 kg/con, lô thuốc A 6,91 kg/con lô thuốc Eutherphos 6,68 kg/con Qua 34 xử lý thống kê khác biệt tiêu có ý nghĩa với P < 0,001 lô đối chứng với lô dùng thuốc Eutherphos lô dùng thuốc A Trần Thị Thanh Thủy khảo sát khả sinh sản heo nái thuộc số nhóm giống trung tâm giống vật ni Sóc Trăng (2009), trọng lượng bình quân heo cai sữa 21 ngày tuổi 6,79 kg/con tương đương với kết lô dùng Eutherphos 6,68 kg/con Nguyễn Thành Duy khảo sát khả sinh sản heo nái công ty San Miguel pure foods (2008) trọng lượng bình quân heo 21 ngày tuổi 6,4 Trần Văn Vọng (2007) khảo sát số tiêu heo nái thuộc số nhóm giống xí nghiệp chăn ni Xn Phú trọng lượng bình quân heo 21 ngày tuổi 5,32 kg/con, hai kết thấp kết Từ so sánh với tác giả với kết xử lý Bảng 4.13 chúng tơi thấy khả nuôi heo mẹ khả tiêu thụ thức ăn tinh heo tốt so với lô đối chứng nên lô dùng thuốc thí nghiệm chúng tơi cho kết tốt Trọng lượng bình quân heo cai sữa 21 ngày nâng cao điều kiện tốt sức khỏe để heo phát triển sau 4.2.8 Tăng trọng bình quân heo (kg/con) cai sữa 21 ngày tuổi Bảng 4.14 Tăng trọng bình quân heo (kg/con) cai sữa 21 ngày tuổi Lô Eutherphos Thuốc A Đối chứng N X  SD P 5,30  0,61 5,69  0,91 < 0,01 4,35  0,34 Qua bảng 4.14 kết tăng trọng bình quân heo cai sữa 21 ngày tuổi lô thuốc Eutherphos 5,3 kg/con thấp so với tăng trọng bình quân heo 21 ngày 35 tuổi lô thuốc A 5,69 kg/con cao so với lô đối chứng 4,35 kg/con Sau xử lý thống kê ta thấy khác biệt tăng trọng bình quân heo 21 ngày tuổi lơ có ý nghĩa với P < 0,01 xảy lô đối chứng với thuốc A Với kết lại lần cho thấy việc bổ sung sản phẩm thí nghiệm chúng tơi cho heo mẹ thực tạo khác biệt tốt so với lô đối chứng Heo lô lô có sức tăng trưởng nhanh 4.2.9 Tỉ lệ ngày tiêu chảy (%) heo Ở heo máy tiêu hóa phát triển chưa hồn chỉnh nên tượng tiêu chảy dễ xảy Vì thơng qua tiêu tỉ lệ ngày heo tiêu chảy ta phần đánh giá chất lượng sữa mà heo bú từ mẹ Kết tỉ lệ tiêu chảy heo thể qua Bảng 4.15 Bảng 4.15 Tỉ lệ ngày tiêu chảy (%) heo Chỉ tiêu Số ngày nuôi (ngày) Eutherphos Thuốc A Đốichứng χ 2583 2436 924 Số ngày tiêu chảy (ngày) 16 18 13 Tỉ lệ ngày tiêu chảy (%) 0,6 0,7 1,4 P 5,4 > 0,05 Qua xử lý thống kê cho thấy khác biệt tỉ lệ số ngày heo bị tiêu chảy khơng có ý nghĩa với P > 0,05 Tuy nhiên thấy tỉ lệ số ngày heo tiêu chảy lô đối chứng cao gấp đôi so với lô dùng thuốc thí nghiệm, điều nói lên việc bổ sung thuốc cho heo mẹ có lẽ làm cho chất lượng sữa heo mẹ cho heo bú tốt hơn, giúp cho heo hấp thu tiêu hóa dễ dàng đồng thời giúp heo có máy tiêu hóa tốt heo cho tập ăn 36 Tuy nhiên, nói đến việc heo bị tiêu chảy, cần phải ý có nhiều nguyên nhân gây tiêu chảy cho heo chế độ ni dưỡng heo con, tình trạng bệnh heo mẹ, thân sức khỏe heo con, ngoại cảnh hay điều kiện chăm sóc (Nguyễn Như Pho, 2000) 4.3 So sánh chi phí thuốc Trước tiến hành thí nghiệm, trại heo có sử dụng thuốc A đồng loạt cho heo nái sinh sản Với kết ghi nhận được, tiến hành so sánh hiệu kinh tế việc sử dụng thuốc Eutherphos sử dụng thuốc A Đối với lô đối chứng, heo nái sinh sản khơng bổ sung thuốc bổ nên kết thu thông qua tiêu heo nái mẹ heo theo mẹ khơng tốt Do đó, tạm thời chúng tơi khơng so sánh lơ có dùng thuốc bổ với lô đối chứng Thuốc A Eutherphos loại thuốc bổ cho heo nái sinh sản heo theo mẹ Qua kết ghi nhận tiêu để đánh giá hiệu loại thuốc khác nhỏ thấy Eutherphos lại cho hiệu tốt thuốc A heo nái ngược lại thuốc A cho hiệu tốt Eutherphos heo theo mẹ Tuy nhiên, hiệu kinh tế mục tiêu cuối nhà chăn nuôi nên tiến hành so sánh chi phí thuốc để đưa lựa chọn tốt cho nhà chăn nuôi Bảng 4.16 Bảng so sánh kết chi phí thuốc lô dùng Eutherphos (lô Eutherphos) lô dùng thuốc A (lơ A) Lơ A Thuốc Số Chi phí (đồng) lượng Lơ Eutherphos Số Chi phí lượng (đồng) Thuốc thí nghiệm (ml) 420 882.000,00 420 609.000,00 Shotapen LA (ml) 140 242.142,60 140 242.142,60 Glucose % (chai) 15 105.480,00 16 112.503,00 Bio – Oxytocin (ml) 40 11.492,80 52 14.940,64 37 Bio – Anazine (ml) 10 1.397,60 20 2.795,20 Bio - Fer + B12 (ml) 118 37.388,30 124 39289,40 Bay – cox % (ml) 118 525.059,88 124 551.757,84 Smicfa (gói) 5000,00 6000,00 Tổng chi phí (đồng) 1.809.961,18 1.578.428,68 Chi phí cho 1kg tăng trọng 2742,19923 2421,27424 100 87,2 Phần trăm chi phí (%) Chú ý tính chi phí sử dụng thuốc A 100 % Qua Bảng 4.16 cho thấy mức chi phí thuốc dùng lơ Eutherphos giảm 12,8 % so với lơ dùng thuốc A Chi phí thuốc cho kg tăng trọng heo theo mẹ 21 ngày tuổi lô dùng Eutherphos giảm 321 đồng Tuy bước đầu việc thử nghiệm Eutherphos kết khả quan nâng cao hiệu kinh tế cho nhà chăn ni Vì vậy, đề nghị tiếp tục thử nghiệm sản phẩm để đưa kết đáng tín cậy để nhà chăn ni n tâm sử dụng sản phẩm 38 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Bổ sung thuốc bổ Eutherphos cho heo nái mẹ trước sau sinh giúp heo nái mẹ có sức khỏe tốt Cụ thể heo nái dùng Eutherphos có sản lượng sữa cao nhất, thời gian lên giống ngắn tỉ lệ nái lên giống sau cai sữa cao so với lô dùng thuốc A dùng giả dược Dùng Eutherphos heo mẹ có tác động tốt đến sức khỏe đàn thời gian theo mẹ Cụ thể heo mẹ dùng Eutherphos có trọng lượng bình qn tồn ổ heo cai sữa 21 ngày ổ hiệu chỉnh, trọng lượng bình quân heo cai sữa 21 ngày, tăng trọng bình quân heo cai sữa 21 ngày tuổi tỉ lệ ngày heo tiêu chảy so với heo lô dùng thuốc A tương đương nhau, cao so với lô dùng giả dược Sự khác biệt rõ rệt có ý nghĩa thống kê 5.2 Đề nghị Do tiêu sản lượng sữa, khối lượng giảm trọng heo mẹ lô dùng Eutherphos có cải thiện lơ dùng giả dược lơ dùng thuốc A chưa có khác biệt thống kê, đề nghị trại chăn nuôi heo nên tiếp tục sử dụng thử nghiệm với số nái đối chứng (không dùng thuốc) tăng lên để có kết rõ ràng Eutherphos dùng heo suy nhược, ốm yếu, vô sinh, ăn, sức khỏe tổng quát chậm phát triển nên trại thử nghiệm sử dụng Eutherphos cho heo nọc, heo hậu bị, heo nái mang thai, đánh giá thời gian sử dụng nái sinh sản 39 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng việt Trần Văn Chính, 2008 Giáo trình phương pháp thí nghiệm Trường ĐH Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh, khoa Chăn Ni- Thú Y, mơn di truyền giống động vật Nguyễn Thành Duy, 2008 Khảo sát khả sinh sản heo nái công ty San Miguel pure foods tỉnh Bình Dương Luận văn tốt nghiệp, khoa Chăn Nuôi Thú Y, trường ĐH Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Diệp Thị Nguyên Hiền, 2009 Khảo sát khả sinh sản heo nái thuộc số nhóm giống trại heo Thanh Bình trại số 2, tỉnh Đồng Nai Luận văn tốt nghiệp, khoa Chăn Nuôi Thú Y, trường ĐH Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Trương Hồng Hn, 2004 Khảo sát ảnh hưởng hai kiểu chuồng đến tiểu khí hậu chuồng nuôi khả nằn sinh sản nái nuôi Luận văn tốt nghiệp, khoa Chăn Nuôi Thú Y, trường ĐH Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Dương Thanh Liêm, Bùi Huy Như Phúc Dương Duy Đồng, 2006 Thức ăn dinh dưỡng động vật Nhà xuất Nơng Nghiệp TP Hồ Chí Minh Đỗ Thị Kim Luyến, 2007 Sử dụng chế phẩm chống oxy hóa hỗn hợp (Bioantioxidants) để nâng cao khả sinh sản heo nái Luận văn tốt nghiệp, khoa Chăn Nuôi Thú Y, trường ĐH Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Võ Văn Ninh, 2003 Kĩ thuật chăn nuôi heo Nhà xuất trẻ Nguyễn Như Pho, 2000 Giáo trình nội chẩn Trường ĐH Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh Trang 172 - 190 Tôn Thất Sơn, 2005 Giáo trình dinh dưỡng thức ăn vật ni Nhà xuất Hà Nội 40 10 Vũ Thị Phương Thảo, 2007 Đánh giá hiệu việc sử dụng chế phẩm Parturaid ® heo nái trại chăn ni heo thuộc TP Biên Hòa, Đồng Nai Luận văn tốt nghiệp, khoa Chăn Nuôi Thú Y, trường ĐH Nông Lâm TP Hồ Chí Minh 11 Trần Thị Thanh Thủy, 2009 Khảo sát khả sinh sản heo nái thuộc số nhóm giống trung tâm giống vật ni Sóc Trăng Luận văn tốt nghiệp, khoa Chăn Ni Thú Y, trường ĐH Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh 12 Vũ Đình Tơn Trần Thị Thuận, 2005 Chăn ni lợn Nhà xuất Hà Nội Trang 114 - 115 13 Trần Văn Vọng, 2007 Khảo sát số tiêu heo nái thuộc số nhóm giống xí nghiệp chăn ni Xn Phú Luận văn tốt nghiệp, khoa Chăn Nuôi Thú Y, trường ĐH Nông Lâm TP Hồ Chí Minh 14 Hội Chăn Ni Việt Nam, 2000 Cẩm nang chăn nuôi gia súc, gia cầm Nhà xuất Nông Nghiệp Hà Nội Tài liệu tiếng anh 15 Fettman M.J, 1995 Nutritional pharmacology In Adams, H.R, 1995 Veterinary pharmacology and therapeutics, 7th Iowa State University Press, Iowa, USA 1181 16 NSIF, 2005 Guideline for uniform swine improvement programs-on-farm programs http://www.nsif.com/guidel/onfarm.htm 41 PHỤ LỤC Bảng ANOVA Sản lượng sữa heo mẹ Analysis of Variance for san luon Source DF SS MS NAI 2061 1030 Error 30 29179 973 Total 32 31240 Level N 14 14 Pooled StDev = Mean 139.46 138.96 117.18 StDev 35.15 29.29 22.15 31.19 F 1.06 P 0.359 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( * -) ( -* ) ( * -) + -+ -+ -+ 100 120 140 160 Bảng ANOVA Sự giảm trọng heo nái Analysis of Variance for giam tro Source DF SS MS NAI 23 11 Error 30 3293 110 Total 32 3316 Level N 14 14 Pooled StDev = Mean 11.71 12.36 14.20 StDev 12.30 9.84 4.09 10.48 F 0.10 P 0.902 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ ( -* ) ( -* ) ( -* -) -+ -+ -+ -+ 6.0 12.0 18.0 24.0 Bảng ANOVA Thời gian lên giống trở lại Analysis of Variance for thoi gia Source DF SS MS nai 30.19 15.10 Error 30 161.44 5.38 Total 32 191.64 F 2.81 42 P 0.076 Level N 14 14 Mean 5.429 6.643 8.200 Pooled StDev = 2.320 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev StDev + -+ -+ -1.089 ( -* -) 3.177 ( -* ) 1.924 ( * ) + -+ -+ -6.0 8.0 10.0 Bảng trắc nghiệm χ Tỉ lệ lên giống trở lại len khong ne Total Chi-Sq = Total 12 14 11.03 2.97 11 11.03 2.97 3.94 1.06 26 0.085 + 0.317 + 0.000 + 0.000 + 0.224 + 0.832 = 1.458 14 33 DF = 2, P-Value = 0.482 cells with expected counts less than 5.0 5.Bảng ANOVA Số heo sơ sinh sống bầy Analysis of Variance for so heo c Source DF SS MS NAI 19.86 9.93 Error 30 166.01 5.53 Total 32 185.88 Level N 14 14 Pooled StDev = Mean 10.500 8.857 9.200 2.352 StDev 1.912 2.983 0.837 F 1.79 P 0.184 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ ( * ) ( * ) ( -* ) -+ -+ -+ -+ 7.5 9.0 10.5 12.0 43 Bảng ANOVA Số heo sơ sinh sống bầy hiệu chỉnh Source DF SS MS F P 19.02 9.51 1.89 0.168 Error 30 150.59 5.02 Total 32 169.62 NAI Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ 14 11.271 1.748 14 9.764 2.906 ( -* -) 9.660 0.527 ( * -) ( -* -) + -+ -+ -Pooled StDev = 2.240 9.0 10.5 12.0 7.Bảng ANOVA Số heo chọn nuôi bầy Source DF SS MS F P 1.83 0.91 0.27 0.765 Error 30 101.14 3.37 Total 32 102.97 NAI Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev 14 8.857 1.703 14 8.429 2.138 9.000 1.000 -+ -+ -+ ( -* -) ( -* -) ( * ) -+ -+ -+ - Pooled StDev = 1.836 8.0 9.0 10.0 Bảng trắc nghiệm χ 2Tỉ lệ heo nuôi sống đến cai sữa 21 ngày tuổi song 123 122.27 0.004 chet Total 124 1.73 0.307 116 116.36 0.001 1.64 0.077 118 44 44 44.37 0.003 0.63 0.222 45 Total 283 287 Chi-Sq = 0.614, DF = 9.Bảng ANOVA Số heo cai sữa 21 ngày tuổi Source DF SS MS F P 2.05 1.02 0.33 0.724 Error 30 94.01 3.13 Total 32 96.06 NAI Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev 14 8.786 1.626 14 8.286 2.016 8.800 1.304 -+ -+ -+ ( -* -) ( -* -) ( -* -) -+ -+ -+ - Pooled StDev = 1.770 8.0 9.0 10.0 10 Bảng ANOVA Trọng lượng toàn ổ heo cai sữa 21 ngày bầy Source DF SS MS F P 282 141 0.87 0.429 Error 30 4869 162 Total 32 5151 NAI Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev 14 58.75 13.82 14 57.27 12.79 50.08 8.05 + -+ -+ -+ -( -* ) ( * -) ( * -) + -+ -+ -+ Pooled StDev = 12.74 40.0 45 48.0 56.0 64.0 11 Bảng ANOVA Trọng lượng toàn ổ heo cai sữa 21 ngày hiệu chỉnh Source DF SS MS F P 420.2 210.1 4.18 0.025 Error 30 1506.3 50.2 Total 32 1926.4 NAI Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev 14 65.354 7.791 14 66.719 7.071 56.240 4.097 + -+ -+ -( * -) ( -* ) ( * ) + -+ -+ Pooled StDev = 7.086 54.0 60.0 66.0 12 Bảng ANOVA Trọng lượng bình quân heo cai sữa 21 ngày tuổi Source DF SS MS F P 48.43 24.21 20.24 0.000 Error 280 334.95 1.20 Total 282 383.38 C1 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev 123 6.687 0.981 116 6.912 1.241 44 5.691 0.968 -+ -+ -+ -+ ( -* -) ( -* -) ( * -) -+ -+ -+ -+ - Pooled StDev = 1.094 5.50 6.00 6.50 13 Bảng ANOVA Tăng trọng bình quân heo cai sữa 21 ngày tuổi Source DF SS MS F P 6.662 3.331 6.15 0.006 Error 30 16.256 0.542 Total 32 22.918 NAI 46 7.00 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev 14 5.3071 0.6177 14 5.6957 0.9124 4.3520 0.3440 + -+ -+ -( -* -) ( * -) ( * -) + -+ -+ Pooled StDev = 0.7361 4.20 14.Bảng trắc nghiệm χ Tỉ lệ tiêu chảy heo tieu chay Total Chi-Sq = khong Total 16 2583 2599 20.39 2578.61 18 2436 19.26 2434.74 13 924 7.35 929.65 47 5943 2454 937 5990 0.946 + 0.007 + 0.082 + 0.001 + 4.339 + 0.034 = 5.409 DF = 2, P-Value = 0.067 47 4.90 5.60 ... Protein (tối thi u) % 13 Độ ẩm % 12 Kcal/kg 3150 Xơ (tối đa) % Ca (tối thi u – tối đa) % 0,7 - 1,2 P (tối thi u) % 0,8 Muối (tối thi u – tối đa) % 0,45 mg/k 150 Năng lượng trao đổi (tối thi u) Clotetracycline... dinh dưỡng vị Protein (tối thi u) Năng lượng trao đổi (tối thi u) Tỉ lệ % 13 Kcal/ 2900 kg Xơ (tối đa) % Ca (tối thi u - tối đa) % 0,7 – 1,2 P (tối thi u) % 0,7 Muối (tối thi u - tối đa) % 0,5 –... chuyển hóa khác Khi thi u Mg giống thi u Ca, thần kinh thú bị kích ứng gây co giật thể dẫn đến tử vong (Dương Thanh Liêm ctv, 2006) 2.6.4 Kẽm (Zn) Kẽm nguyên tố vi lượng dễ thi u thức ăn Trong
- Xem thêm -

Xem thêm: HIỆU QUẢ CỦA EUTHERPHOS TRÊN HEO NÁI , HIỆU QUẢ CỦA EUTHERPHOS TRÊN HEO NÁI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay