KHẢO SÁT TÌNH HÌNH VẤY NHIỄM VI SINH VẬT TRÊN THỊT HEO TƯƠI TẠI MỘT SỐ CƠ SỞ GIẾT MỔ VÀ CHỢ SỈ THUỘC ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

85 3 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:39

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI THÚ Y ************* KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT TÌNH HÌNH VẤY NHIỄM VI SINH VẬT TRÊN THỊT HEO TƯƠI TẠI MỘT SỐ CƠ SỞ GIẾT MỔ VÀ CHỢ SỈ THUỘC ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Sinh viên thực hiện: VŨ THỊ THU TRANG Lớp: DH05DY Ngành: Dược Thú Y Niên khóa: 2005 – 2010 Tháng 09/2010 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI THÚ Y *************** VŨ THỊ THU TRANG KHẢO SÁT TÌNH HÌNH VẤY NHIỄM VI SINH VẬT TRÊN THỊT HEO TƯƠI TẠI MỘT SỐ CƠ SỞ GIẾT MỔ VÀ CHỢ SỈ THUỘC ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Khố luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Bác sĩ thú y Giáo viên hướng dẫn TS Nguyễn Văn Khanh ThS Dương Phát Chiếu Tháng 9/2010 i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên: Vũ Thị Thu Trang Tên khố luận: “Khảo sát tình hình vấy nhiễm vi sinh vật thịt heo tươi số sở giết mổ chợ sỉ thuộc địa bàn thành phố Hồ Chí Minh” Đã hồn thành khố luận theo u cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến nhận xét, đóng góp hội đồng chấm thi tốt nghiệp Khoa ngày 31/08/2010 Giáo viên hướng dẫn TS NGUYỄN VĂN KHANH ii LỜI CẢM ƠN Thành kính ghi ơn Cha mẹ, người sinh thành nuôi dưỡng dạy dỗ có ngày hơm Chân thành cảm ơn Ban giám hiệu tồn thể q thầy Khoa Chăn Nuôi Thú Y trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh tận tình giảng dạy giúp đỡ tơi suốt q trình học tập thực tập tốt nghiệp Bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc T.S Nguyễn Văn Khanh, ThS Dương Phát Chiếu anh chị môn Vi sinh nhiệt tình giúp đỡ đóng góp ý kiến q báu, tạo điều kiện cho tơi suốt q trình thực đề tài hồn thành khóa luận tốt nghiệp Trân trọng cảm ơn Ban lãnh đạo Chi Cục Thú Y thành phố Hồ Chí Minh Cơ, Chú, Anh, Chị trạm Chẩn Đoán Xét Nghiệm Điều Trị Chi cục Thú y thành phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện thuận lợi cho suốt trình thực tập tốt nghiệp Cảm ơn Các bạn bè người hỗ trợ, chia sẻ, gắn bó với tơi suốt thời gian học tập, thực đề tài hồn thành khóa luận tốt nghiệp Vũ Thị Thu Trang iii TÓM TẮT LUẬN VĂN Đề tài nghiên cứu: “Khảo sát tình hình vấy nhiễm vi sinh vật thịt heo tươi số sở giết mổ chợ sỉ thuộc địa bàn thành phố Hồ Chí Minh” tiến hành mơn Vi sinh trạm Chẩn Đốn Xét Nghiệm Điều Trị Chi Cục Thú y thành phố Hồ Chí Minh, thời gian từ 04/ 01/ 2010 đến 04/ 05/ 2010 Kết thu được: Tình hình vệ sinh CSGM chợ sỉ:  Tại CSGM: CSGM khảo sát tiêu CSGM có hai tiêu khơng đạt CSGM có ba tiêu không đạt  Tại chợ sỉ: đạt yêu cầu tiêu khảo sát Đánh giá chung trạng thái cảm quan: Tất mẫu khảo sát đạt tiêu chuẩn cảm quan theo Tiêu Chuẩn Việt Nam (TCVN 7046 – 2002) Sự vấy nhiễm quày thịt:  Tỉ lệ mẫu đạt TSVKHK trung bình 96,1%, tỉ lệ đạt CSGM 97% cao chợ sỉ 95% Số lượng TSVKHK trung bình 6,03.104 kl/g  Tỉ lệ đạt mẫu đạt tiêu E.coli trung bình 35,7%, tỉ lệ đạt CSGM 32,3% thấp chợ sỉ 37,5% Số lượng vi khuẩn E.coli trung bình 8,93.102 kl/g  Tỉ lệ mẫu đạt tiêu S.aureus trung bình 88,3%, tỉ lệ đạt CSGM 82,8% thấp chợ sỉ 95% Số lượng vi khuẩn S.aureus trung bình kl/g  Tỉ lệ mẫu đạt tiêu Salmonella trung bình 67,6%, tỉ lệ đạt CSGM 81,8% cao chợ sỉ 50%  Tỉ lệ mẫu đạt tiêu vi sinh vật trung bình 24%, tỉ lệ đạt CSGM 24,2% cao chợ sỉ 23,75% iv MỤC LỤC Trang TRANG TỰA i LỜI CẢM ƠN iii TÓM TẮT LUẬN VĂN iv MỤC LỤC v DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT ix DANH SÁCH CÁC BẢNG x DANH SÁCH CÁC HÌNH xi Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích 1.3 Yêu cầu Chương TỔNG QUAN 2.1 Giá trị dinh dưỡng thịt 2.1.1 Cấu tạo mô 2.1.2 Thành phần dinh dưỡng thịt 2.2 Nguyên nhân gây biến đổi thịt sau giết mổ 2.2.1 Sự tê cứng 2.2.2 Sự chín tới 2.2.3 Sự tự phân sâu 2.2.4 Sự thối rữa 2.3 Nguồn vi khuẩn vấy nhiễm 2.3.1 Nhiễm trước giết mổ 2.3.2 Nhiễm khuẩn giết mổ 2.3.3 Nhiễm khuẩn sau giết mổ 2.4 Các tiêu đánh giá tình trạng vệ sinh thịt 2.4.1 Vi sinh vật hiếu khí 2.4.2 Escherichia coli (E.coli) v 2.4.2.1 Đặc điểm 2.4.2.2 Cấu trúc kháng nguyên độc tố 2.4.2.3 Nguồn gây nhiễm E.coli 11 2.4.2.4 Triệu chứng chung bệnh 11 2.4.3 Salmonella 11 2.4.3.1 Đặc điểm 11 2.4.3.2 Cấu trúc kháng nguyên độc tố 11 2.4.3.3 Nguồn gây nhiễm Salmonella 12 2.4.3.4 Triệu chứng bệnh 12 2.4.4 Staphylococcus 13 2.4.4.1 Đặc điểm 13 2.4.4.2 Cấu trúc kháng nguyên độc tố 13 2.4.4.3 Nguồn gốc gây nhiễm Staphylococcus 14 2.4.4.4 Triệu chứng chung 14 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH 15 3.1 Thời gian địa điểm thực tập 15 3.2 Nội dung đề tài 15 3.3 Phương pháp tiến hành 17 3.3.1 Tại sở giết mổ chợ sỉ 17 3.3.2 Tại phòng thí nghiệm 18 3.3.2.1 Vật liệu thí nghiệm 18 3.3.2.2 Thiết bị dụng cụ 18 3.3.2.3 Môi trường nuôi cấy vi sinh vật 18 3.3.2.4 Hoá chất 18 3.3.2.5 Cách lấy mẫu 18 3.4 Qui trình xét nghiệm vi sinh vật mẫu thịt tươi 19 3.4.1 Xác định tổng số vi khuẩn hiếu khí 19 3.4.2 Xác định tổng số vi khuẩn E.coli 21 3.4.3 Xác định tổng số vi khuẩn Staphylococcus aureus 22 vi 3.4.4 Định tính vi khuẩn Salmonella 25 3.5 Phương pháp xử lý số liệu 27 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 28 4.1 Tình trạng vệ sinh sở giết mổ chợ sỉ 28 4.1.1 Tình trạng vệ sinh sở giết mổ 28 4.1.2 Tình hình vệ sinh chợ sỉ (Tân Xuân) 31 4.2 Đánh giá chung trạng thái cảm quan mẫu thịt tươi 33 4.3 Khảo sát tiêu vi sinh CSGM (Bà Điểm) 34 4.3.1 Số lượng vi khuẩn trung bình CSGM 34 4.3.2 Tỉ lệ đạt tiêu vi sinh CSGM 35 4.4 Khảo sát tiêu vi sinh CSGM (Quận 12) 36 4.4.1 Số lượng vi khuẩn trung bình CSGM 36 4.4.2 Tỉ lệ mẫu đạt tiêu vi sinh CSGM 37 4.5 Khảo sát tiêu vi sinh CSGM (Hóc Mơn) 38 4.5.1 Số lượng vi khuẩn trung bình CSGM 38 4.5.2 Tỉ lệ mẫu đạt tiêu vi sinh CSGM 39 4.6 Khảo sát tiêu vi sinh chợ sỉ Tân Xuân 40 4.6.1 Số lượng vi khuẩn trung bình chợ sỉ 40 4.6.2 Tỉ lệ mẫu đạt tiêu vi sinh chợ sỉ 41 4.7 Khảo sát tiêu vi sinh CSGM chợ sỉ 42 4.7.1 Khảo sát tiêu TSVKHK CSGM chợ sỉ 42 4.7.1.1 Số lượng TSVKHK CSGM chợ sỉ 42 4.7.1.2 Tỉ lệ đạt TSVKHK CSGM chợ sỉ 44 4.7.2 Khảo sát tiêu E.coli CSGM chợ sỉ 45 4.7.2.1 Số lượng vi khuẩn E.coli CSGM chợ sỉ 45 4.7.2.2 Tỉ lệ mẫu đạt yêu cầu tiêu E.coli CSGM chợ sỉ 46 4.7.3 Khảo sát tiêu S.aureus CSGM chợ sỉ 47 4.7.3.1 Số lượng vi khuẩn S.aureus CSGM chợ sỉ 47 4.7.3.2 Tỉ lệ mẫu đạt tiêu S.aureus CSGM chợ sỉ 48 vii 4.7.4 Tỉ lệ mẫu đạt tiêu Salmonella CSGM chợ sỉ 49 4.7.5 Tỉ lệ mẫu đạt tiêu vi sinh vật CSGM chợ sỉ 50 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 51 5.1 Kết luận 51 5.2 Đề nghị 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO 53 PHỤ LỤC 55 viii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT TSVKHK: tổng số vi khuẩn hiếu khí CSGM: sở giết mổ N: nitơ ATP: adenosine triphosphate ADP: adenosine diphosphate CP: creatin phosphate E.coli: Escherichia coli EMB: Eosin Methylene Blue VP: Voges – Proskauer LDC: Lysine decarboxylase S.aureus : Staphylococcus aureus VRS : Rappaport Vassiliadis Borth XLD : Xylose lysine desoxycholate BGA : Brilliant green agar BP : Baird Parker ONPG : o-nitrophenyl-β-D-galactose PCA: Plate Count agar TSI: Triple Sugar Iron TB: trung bình kl/g: khuẩn lạc/ gam n: số lượng mẫu VSV: vi sinh vật ix 4700000 460000 13000 69000 47000 8700 96000 16000 130000 220000 190000 78000 7600 5700 8700 51000 51000 97000 100000 1200000 14000 120000 240000 13000 430000 13000 150000 58000 45000 4300 50000 55000 63000 84000 24000 270 35 1200 1200 540 1400 7900 800 460 1200 15 40 4600 1200 40 350 490 460 50 25 560 30 4500 1400 840 65 90 150 1500 940 240 860 16000 1400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dương tính Âm tính Dương tính Dương tính Âm tính Dương tính Dương tính Dương tính Âm tính Âm tính Dương tính Âm tính Dương tính Âm tính Âm tính Dương tính Âm tính Âm tính Dương tính Dương tính Âm tính Dương tính Âm tính Dương tính Dương tính Âm tính Dương tính Âm tính Dương tính Dương tính Dương tính Dương tính Dương tính Dương tính KHƠNG ĐẠT KHƠNG ĐẠT KHƠNG ĐẠT KHƠNG ĐẠT KHƠNG ĐẠT KHÔNG ĐẠT KHÔNG ĐẠT KHÔNG ĐẠT KHÔNG ĐẠT KHÔNG ĐẠT KHÔNG ĐẠT ĐẠT KHÔNG ĐẠT KHÔNG ĐẠT KHÔNG ĐẠT KHÔNG ĐẠT KHÔNG ĐẠT KHÔNG ĐẠT KHÔNG ĐẠT KHÔNG ĐẠT ĐẠT KHÔNG ĐẠT ĐẠT KHÔNG ĐẠT KHÔNG ĐẠT KHÔNG ĐẠT KHÔNG ĐẠT ĐẠT KHÔNG ĐẠT KHÔNG ĐẠT KHÔNG ĐẠT KHÔNG ĐẠT KHÔNG ĐẠT KHÔNG ĐẠT 59 LẦN LẦN XỬ LÝ THỐNG KÊ SO SÁNH LẦN LẤY MẪU CỦA CSGM VKHK One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for KHLAC Source DF SS MS LAN 0.238 0.119 Error 29 21.397 0.738 Total 31 21.635 Level N 13 10 Pooled StDev = Mean 4.2829 4.2727 4.4700 StDev 0.9317 0.9507 0.5963 0.8590 F 0.16 P 0.852 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -( -* -) ( -* -) ( * -) + -+ -+ -4.00 4.40 4.80 E.COLI One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for KHLAC Source DF SS MS LAN 2.97 1.49 Error 29 32.03 1.10 Total 31 35.00 Level N 13 10 Pooled StDev = Mean 2.721 2.013 2.558 StDev 1.375 0.668 0.816 1.051 F 1.35 P 0.276 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -( -* -) ( -* ) ( -* -) + -+ -+ -1.80 2.40 3.00 S.AUREUS One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for KHLAC Source DF SS MS LAN 9.82 4.91 Error 29 29.38 1.01 Total 31 39.20 Level N 13 10 Pooled StDev = Mean 1.128 0.000 0.000 StDev 1.565 0.000 0.000 1.007 F 4.84 P 0.015 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -( -* -) ( * ) ( -* -) + -+ -+ -0.00 0.70 1.40 SO SÁNH LẦN LẤY MẪU CỦA CSGM VKHK One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for KHLAC 60 Source LAN Error Total Level DF 29 31 N 10 11 11 Pooled StDev = SS 16.733 17.775 34.508 Mean 3.9960 3.8317 5.4260 MS 8.366 0.613 StDev 0.3403 0.6313 1.1290 0.7829 F 13.65 P 0.000 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ ( * ) ( * ) ( * -) -+ -+ -+ -+ 3.50 4.20 4.90 5.60 E.COLI One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for KHLAC Source DF SS MS LAN 0.01 0.00 Error 29 70.57 2.43 Total 31 70.58 Level N 10 11 11 Pooled StDev = Mean 2.384 2.350 2.350 StDev 1.211 1.694 1.694 1.560 F 0.00 P 0.998 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -( * ) ( -* -) ( -* -) + -+ -+ -1.80 2.40 3.00 S.AUREUS One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for KHLAC Source DF SS MS LAN 14.615 7.308 Error 29 24.701 0.852 Total 31 39.316 Level N 10 11 11 Pooled StDev = Mean 0.1699 0.4184 1.7071 StDev 0.5373 0.9690 1.1276 0.9229 F 8.58 P 0.001 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( * -) ( * ) ( * ) + -+ -+ -+ 0.00 0.80 1.60 2.40 SO SÁNH LẦN LẤY MẪU CỦA CSGM VKHK One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for KHLAC Source DF SS MS LAN 0.315 0.157 Error 32 27.799 0.869 Total 34 28.113 F 0.18 P 0.835 Individual 95% CIs For Mean 61 Level N 13 11 11 Pooled StDev = Mean 4.2829 4.1756 4.4144 StDev 0.9317 1.0993 0.7278 0.9320 Based on Pooled StDev + -+ -+ -( * ) ( -* ) ( -* ) + -+ -+ -4.00 4.40 4.80 E.COLI One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for KHLAC Source DF SS MS LAN 16.60 8.30 Error 32 42.53 1.33 Total 34 59.13 Level N 13 11 11 Pooled StDev = Mean 2.721 1.634 3.349 StDev 1.375 1.186 0.760 1.153 F 6.25 P 0.005 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ ( -* ) ( * ) ( * -) -+ -+ -+ -+ 1.0 2.0 3.0 4.0 S.AUREUS One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for KHLAC Source DF SS MS LAN 2.96 1.48 Error 32 51.74 1.62 Total 34 54.70 Level N 13 11 11 Pooled StDev = Mean 1.128 0.423 0.798 StDev 1.565 0.982 1.128 1.272 F 0.92 P 0.411 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( -* -) ( * ) ( * ) + -+ -+ -+ 0.00 0.60 1.20 1.80 SO SÁNH LẦN LẤY MẪU TẠI CHỢ SỈ VKHK One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for KHLAC Source DF SS MS LAN 20.82 10.41 Error 77 145.94 1.90 Total 79 166.76 Level N 32 16 32 Mean 5.800 5.572 4.697 StDev 1.906 1.237 0.578 F 5.49 P 0.006 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -( -* -) ( -* ) ( -* -) 62 Pooled StDev = + -+ -+ -4.80 5.40 6.00 1.377 E COLI One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for KHLAC Source DF SS MS LAN 42.73 21.37 Error 77 127.24 1.65 Total 79 169.97 Level N 32 16 32 Pooled StDev = Mean 4.239 3.187 2.619 StDev 1.436 1.724 0.778 1.285 F 12.93 P 0.000 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -( * -) ( -* ) ( -* ) + -+ -+ -2.80 3.50 4.20 S.AUREUS One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for KHLAC Source DF SS MS LAN 12.180 6.090 Error 77 68.681 0.892 Total 79 80.861 Level N 32 16 32 Pooled StDev = Mean 0.4991 1.0497 -0.0000 StDev 1.0907 1.4561 0.0000 0.9444 F 6.83 P 0.002 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( * -) ( * -) ( -* -) + -+ -+ -+ 0.00 0.60 1.20 1.80 SO SÁNH GIỮA CƠ SỞ GIẾT MỔ VÀ CHỢ SỈ VKHK One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for KHLAC Source DF SS MS DIA DIEM 41.42 13.81 Error 175 251.01 1.43 Total 178 292.44 Level N 32 32 35 80 Pooled StDev = Mean 4.332 4.431 4.290 5.313 1.198 StDev 0.835 1.055 0.909 1.453 F 9.63 P 0.000 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ ( * -) ( * -) ( -* -) ( * -) -+ -+ -+ -+ 4.00 4.50 5.00 5.50 E.COLI 63 One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for KHLAC Source DF SS MS DIA DIEM 28.43 9.48 Error 175 338.19 1.93 Total 178 366.62 Level N 32 32 35 80 Pooled StDev = Mean 2.454 2.787 2.577 3.380 StDev 1.063 1.546 1.319 1.467 1.390 F 4.90 P 0.003 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ ( -* -) ( -* ) ( -* ) ( * -) -+ -+ -+ -+ 2.00 2.50 3.00 3.50 S.AUREUS One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for KHLAC Source DF SS MS DIA DIEM 5.80 1.93 Error 175 214.08 1.22 Total 178 219.88 Level N 32 32 35 80 Pooled StDev = Mean 0.458 0.784 0.803 0.410 StDev 1.125 1.126 1.268 1.012 1.106 F 1.58 P 0.196 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -( * ) ( * ) ( * -) ( -* -) + -+ -+ -0.30 0.60 0.90 TỈ LỆ ĐẠT CỦA CSGM E.COLI Chi-Square Test Expected counts are printed below observed counts DAT 4.47 KHDAT 10 8.53 Total 13 3.44 6.56 10 3 3.09 5.91 Total 11 21 32 Chi-Sq = 0.483 + 0.253 + 0.710 + 0.372 + 0.003 + 0.001 = 1.822 DF = 2, P-Value = 0.402 S.AUREUS Chi-Square Test Expected counts are printed below observed counts 64 DAT 11.38 KHDAT 1.62 Total 13 10 8.75 1.25 10 7.87 1.12 Total 28 32 Chi-Sq = 0.496 + 3.471 + 0.179 + 1.250 + 0.161 + 1.125 = 6.681 DF = 2, P-Value = 0.035 SALMONELLA Chi-Square Test Expected counts are printed below observed counts DAT 11 10.56 KHDAT 2.44 Total 13 8.12 1.87 10 7.31 1.69 Total 26 32 Chi-Sq = 0.018 + 0.079 + 0.094 + 0.408 + 0.236 + 1.021 = 1.856 DF = 2, P-Value = 0.395 VI SINH Chi-Square Test Expected counts are printed below observed counts DAT 3.25 KHDAT 11 9.75 Total 13 2.50 7.50 10 2.25 6.75 Total 24 32 Chi-Sq = 0.481 + 0.160 + 0.900 + 0.300 + 0.028 + 0.009 = 1.878 DF = 2, P-Value = 0.391 65 TỈ LỆ ĐẠT CSGM VKHK Chi-Square Test Expected counts are printed below observed counts DAT 10 9.37 KHDAT 0.62 Total 10 11 10.31 0.69 11 10.31 0.69 11 Total 30 32 Chi-Sq = 0.042 + 0.625 + 0.046 + 0.687 + 0.167 + 2.506 = 4.073 DF = P > 0,05 E.COLI Chi-Square Test Expected counts are printed below observed counts DAT 3.12 KHDAT 6.87 Total 10 3.44 7.56 11 3.44 7.56 11 Total 10 22 32 Chi-Sq = 0.245 + 0.111 + 0.092 + 0.042 + 0.601 + 0.273 = 1.365 DF = 2, P-Value = 0.505 S.AUREUS Chi-Square Test Expected counts are printed below observed counts DAT 10 7.81 KHDAT 2.19 Total 10 10 8.59 2.41 11 8.59 2.41 11 Total 25 32 Chi-Sq = 0.612 + 2.187 + 0.230 + 0.822 + 1.503 + 5.367 = 10.722 66 DF = 2, P-Value = 0.005 SALMONELLA Chi-Square Test Expected counts are printed below observed counts DAT 10 8.75 KHDAT 1.25 Total 10 10 9.63 1.38 11 9.63 1.38 11 Total 28 32 Chi-Sq = 0.179 + 1.250 + 0.015 + 0.102 + 0.274 + 1.920 = 3.740 DF = 2, P-Value = 0.154 > 0,05 VI SINH Chi-Square Test Expected counts are printed below observed counts DAT 2.50 KHDAT 7.50 Total 10 2.75 8.25 11 2.75 11 8.25 11 Total 24 32 Chi-Sq = 0.900 + 0.300 + 0.568 + 0.189 + 2.750 + 0.917 = 5.624 DF = 2, P-Value = 0.060 TỈ LỆ ĐẠT CỦA CSGM VKHK Chi-Square Test Expected counts are printed below observed counts DAT 13 12.63 KHDAT 0.37 Total 13 10 10.69 0.31 11 11 10.69 0.31 11 Total 34 35 67 Chi-Sq = 0.011 + 0.371 + 0.044 + 1.496 + 0.009 + 0.314 = 2.246 DF = P > 0,05 E.COLI Chi-Square Test Expected counts are printed below observed counts DAT 4.09 KHDAT 10 8.91 Total 13 3.46 7.54 11 3.46 11 7.54 11 Total 11 24 35 Chi-Sq = 0.289 + 0.132 + 5.970 + 2.736 + 3.457 + 1.585 = 14.168 DF = 2, P-Value = 0.001 S.AUREUS Chi-Square Test Expected counts are printed below observed counts DAT 10.77 KHDAT 2.23 Total 13 10 9.11 1.89 11 10 9.11 1.89 11 Total 29 35 Chi-Sq = 0.291 + 1.408 + 0.086 + 0.416 + 0.086 + 0.416 = 2.704 DF = 2, P-Value = 0.259 SALMONELLA Chi-Square Test Expected counts are printed below observed counts DAT 11 10.03 KHDAT 2.97 Total 13 10 8.49 2.51 11 8.49 2.51 11 68 Total 27 35 Chi-Sq = 0.094 + 0.318 + 0.270 + 0.912 + 0.728 + 2.457 = 4.780 DF = 2, P-Value = 0.092 VI SINH Chi-Square Test Expected counts are printed below observed counts DAT 2.97 KHDAT 11 10.03 Total 13 2.51 8.49 11 2.51 11 8.49 11 Total 27 35 Chi-Sq = 0.318 + 0.094 + 4.832 + 1.432 + 2.514 + 0.745 = 9.935 DF = 2, P-Value = 0.007 TỈ LỆ ĐẠT CỦA CHỢ SỈ VKHK Chi-Square Test Expected counts are printed below observed counts DAT 29 30.40 KHDAT 1.60 Total 32 16 15.20 0.80 16 31 30.40 1.60 32 Total 76 80 Chi-Sq = 0.064 + 1.225 + 0.042 + 0.800 + 0.012 + 0.225 = 2.368 DF = P > 0,05 E.COLI Chi-Square Test Expected counts are printed below observed counts DAT 15 12.00 KHDAT 17 20.00 Total 32 6.00 10 10.00 16 23 32 69 Total 12.00 20.00 30 50 80 Chi-Sq = 0.750 + 0.450 + 0.000 + 0.000 + 0.750 + 0.450 = 2.400 DF = 2, P-Value = 0.301 S.AUREUS Chi-Square Test Expected counts are printed below observed counts DAT 30 30.40 KHDAT 1.60 Total 32 14 15.20 0.80 16 32 30.40 1.60 32 Total 76 80 Chi-Sq = 0.005 + 0.100 + 0.095 + 1.800 + 0.084 + 1.600 = 3.684 DF = P > 0,05 SALMONELLA Chi-Square Test Expected counts are printed below observed counts DAT 20 16.00 KHDAT 12 16.00 Total 32 8.00 8.00 16 12 16.00 20 16.00 32 Total 40 40 80 Chi-Sq = 1.000 + 1.000 + 0.000 + 0.000 + 1.000 + 1.000 = 4.000 DF = 2, P-Value = 0.135 ĐẠT VI SINH Chi-Square Test Expected counts are printed below observed counts DAT 11 7.60 KHDAT 21 24.40 Total 32 3.80 12 12.20 16 70 7.60 28 24.40 32 Total 19 61 80 Chi-Sq = 1.521 + 0.474 + 0.011 + 0.003 + 1.705 + 0.531 = 4.245 DF = 2, P-Value = 0.120 TỈ LỆ ĐẠT GIỮA CSGM VÀ CHỢ SỈ VKHK Chi-Square Test Expected counts are printed below observed counts DAT 32 30.75 KHDAT 1.25 Total 32 30 30.75 1.25 32 34 33.63 1.37 35 76 76.87 3.13 80 Total 172 179 Chi-Sq = 0.051 + 1.251 + 0.018 + 0.448 + 0.004 + 0.099 + 0.010 + 0.243 = 2.124 DF = 3, P-Value = 0.547 E.COLI Chi-Square Test Expected counts are printed below observed counts DAT 11 11.08 KHDAT 21 20.92 Total 32 10 11.08 22 20.92 32 11 12.12 24 22.88 35 30 27.71 50 52.29 80 Total 62 117 179 Chi-Sq = 0.001 + 0.000 + 0.106 + 0.056 + 0.104 + 0.055 + 0.189 + 0.100 = 0.612 DF = 3, P-Value = 0.894 71 S.AUREUS Chi-Square Test Expected counts are printed below observed counts DAT 28 28.25 KHDAT 3.75 Total 32 25 28.25 3.75 32 29 30.89 4.11 35 76 70.61 9.39 80 Total 158 21 179 Chi-Sq = 0.002 + 0.016 + 0.373 + 2.806 + 0.116 + 0.873 + 0.411 + 3.090 = 7.688 DF = 3, P-Value = 0.053 cells with expected counts less than 5.0 SALMONELLA Chi-Square Test Expected counts are printed below observed counts DAT 26 21.63 KHDAT 10.37 Total 32 28 21.63 10.37 32 27 23.66 11.34 35 40 54.08 40 25.92 80 Total 121 58 179 Chi-Sq = 0.882 + 1.841 + 1.875 + 3.912 + 0.472 + 0.984 + 3.665 + 7.646 = 21.277 DF = 3, P-Value = 0.000 VI SINH VẬT Chi-Square Test Expected counts are printed below observed counts DAT 7.69 KHDAT 24 24.31 Total 32 7.69 24 24.31 32 72 8.41 27 26.59 35 19 19.22 61 60.78 80 Total 43 136 179 Chi-Sq = 0.013 + 0.004 + 0.013 + 0.004 + 0.020 + 0.006 + 0.002 + 0.001 = 0.063 DF = 3, P-Value = 0.996 73 ... MINH KHOA CHĂN NI THÚ Y *************** VŨ THỊ THU TRANG KHẢO SÁT TÌNH HÌNH VẤY NHIỄM VI SINH VẬT TRÊN THỊT HEO TƯƠI TẠI MỘT SỐ CƠ SỞ GIẾT MỔ VÀ CHỢ SỈ THU C ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Khố luận... GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên: Vũ Thị Thu Trang Tên khố luận: “Khảo sát tình hình vấy nhiễm vi sinh vật thịt heo tươi số sở giết mổ chợ sỉ thu c địa bàn thành phố Hồ Chí Minh” Đã hồn thành... kiện thu n lợi cho tơi suốt q trình thực tập tốt nghiệp Cảm ơn Các bạn bè người hỗ trợ, chia sẻ, gắn bó với tơi suốt thời gian học tập, thực đề tài hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Vũ Thị Thu Trang
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT TÌNH HÌNH VẤY NHIỄM VI SINH VẬT TRÊN THỊT HEO TƯƠI TẠI MỘT SỐ CƠ SỞ GIẾT MỔ VÀ CHỢ SỈ THUỘC ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH , KHẢO SÁT TÌNH HÌNH VẤY NHIỄM VI SINH VẬT TRÊN THỊT HEO TƯƠI TẠI MỘT SỐ CƠ SỞ GIẾT MỔ VÀ CHỢ SỈ THUỘC ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay