KHẢO SÁT HIỆU QUẢ CỦA CHẾ PHẨM SORZYM (SORBITOL) LÊN NĂNG SUẤT VÀ SỨC KHỎE CỦA HEO NUÔI THỊT TẠI DNTN CHĂN NUÔI HƯNG VIỆT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

75 0 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:39

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y **************** KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT HIỆU QUẢ CỦA CHẾ PHẨM SORZYM (SORBITOL) LÊN NĂNG SUẤT VÀ SỨC KHỎE CỦA HEO NUÔI THỊT TẠI DNTN CHĂN NUÔI HƯNG VIỆT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU Sinh viên thực hiện: VŨ THỊ CƯƠNG Lớp: DH05TY Ngành: Thú y Niên khoá: 2005 – 2010 Tháng 08/2010 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NUÔI – THÚ Y **************** VŨ THỊ CƯƠNG KHẢO SÁT HIỆU QUẢ CỦA CHẾ PHẨM SORZYM (SORBITOL) LÊN NĂNG SUẤT VÀ SỨC KHỎE CỦA HEO NUÔI THỊT TẠI DNTN CHĂN NUÔI HƯNG VIỆT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU Khóa luận đệ trình để đáp ứng u cầu cấp Bác sỹ Thú y Giáo viên hướng dẫn TS NGUYỄN VĂN KHANH ThS NGUYỄN NGỌC CÔN Tháng 08/2010 i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực hiện: VŨ THỊ CƯƠNG Tên luận văn: “Khảo sát hiệu chế phẩm Sorzym (sorbitol) lên suất sức khỏe heo nuôi thịt DNTN chăn nuôi Hưng Việt - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu” Đã hoàn thành luận văn theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến nhận xét, đóng góp hội đồng chấm thi tốt nghiệp khóa ngày …………… … Giáo viên hướng dẫn TS Nguyễn Văn Khanh ThS Nguyễn Ngọc Côn ii LỜI CẢM ƠN Thành kính ghi ơn Cha mẹ, người sinh thành ni dưỡng dạy dỗ có ngày hơm Chân thành cảm ơn Ban giám hiệu toàn thể quý thầy cô Khoa Chăn Nuôi Thú Y Trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh tận tình giảng dạy giúp đỡ tơi suốt q trình học tập thực tập tốt nghiệp Bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc Đến Tiến Sĩ Nguyễn Văn Khanh Thạc Sĩ Nguyễn Ngọc Côn, với giúp đỡ nhiệt tình đóng góp ý kiến q báu tạo điều kiện cho tơi suốt q trình thực đề tài hồn thành khố luận tốt nghiệp Trân trọng cảm ơn Ban Giám Đốc trại heo Hưng Việt Cô, Chú, Anh, Chị, Em công nhân viên giúp đỡ tạo điều kiện cho tơi q trình thực tập trại Cảm ơn Các bạn bè người hỗ trợ, chia sẽ, gắn bó với tơi suốt thời gian học tập, thực đề tài hồn thành khố luận tốt nghiệp Chân thành cảm ơn Vũ Thị Cương iii TÓM TẮT LUẬN VĂN Đề tài nghiên cứu “Khảo sát hiệu chế phẩm Sorzym (sorbitol) lên suất sức khỏe heo nuôi thịt trại chăn nuôi Hưng Việt - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu” Thời gian từ 15/1/2010 đến 15/5/2010 Thí nghiệm bố trí theo kiểu mẫu hoàn toàn ngẫu nhiên yếu tố: khảo sát 150 heo từ 63 ngày tuổi đến xuất chuồng, tương đối đồng trọng lượng, giới tính giống chia làm lô (mỗi lô 50 heo), lơ thí nghiệm (bổ sung chế phẩm sorzym với mức kg/tấn thức ăn 1,5 kg/tấn thức ăn), lô đối chứng (không bổ sung sorzym) Trong suốt thời gian thực tập trại, thu kết sau: Tăng trọng bình quân sau bổ sung chế phẩm sorzym mức kg/tấn thức ăn (60,58 ± 9,05 kg/con) mức 1,5 kg/tấn thức ăn (62,25 ± 8,64 kg/con), lô đối chứng (64,18 ± 8,06 kg/con) Hệ số chuyển hóa thức ăn lơ bổ sung chế phẩm sorzym mức 1,5 kg/tấn thức ăn 2,63 thấp so với lô đối chứng 2,64 mức kg/tấn thức ăn 2,68 Tăng trọng tuyệt đối lô bổ sung chế phẩm sorzym mức kg/tấn thức ăn 747 ± 99 g/con/ngày, mức 1,5 kg/tấn thức ăn 766 ± 94 g/con/ngày thấp so với lô đối chứng (790 ± 93 g/con/ngày) Tăng trọng bình quân heo đực thiến 62,82 ± 8,00 kg/con, heo 61,49 ± 8,38 kg/con Tăng trọng tuyệt đối heo đực thiến 779 ± 86 g/con/ngày, heo 763 ± 95 g/con/ngày Hệ số chuyển hóa thức ăn heo đực thiến 2,63 heo 2,67 Tỷ lệ ho hai lô có bổ sung sorzym mức kg/tấn thức ăn (34 %) mức 1,5 kg/tấn thức ăn (30 %) cao lô không bổ sung sorzym (28 %) Tỷ lệ thở bụng hai lô bổ sung sorzym mức kg/tấn thức ăn (6 %) 1,5 kg/tấn thức ăn (6 %) thấp lô không bổ sung sorzym (10 %) Tỷ lệ ho kết hợp thở bụng hai lô bổ sung sorzym mức kg/tấn thức ăn (0 %), mức 1,5 kg/tấn thức ăn (2 %) lô không bổ sung sorzym (4 %) Tỷ lệ tiêu chảy hai lơ có bổ sung sorzym mức kg/tấn thức ăn (10 %) mức 1,5 kg/tấn thức ăn (16 %) thấp lô không bổ sung sorzym (20 %) Tất tiêu khơng có khác biệt mặt thống kê (p > 0,05) Trong suốt thời gian thí nghiệm khơng có heo chết lô Lô bổ sung sorzym mức kg/tấn thức ăn có loại thải 01 heo (2 %) Mức tổng chi lô thí nghiệm lơ đối chứng hiệu kinh tế lô bổ sung sorzym mức kg/tấn thức ăn 91,75 % lô bổ sung sorzym mức 1,5 kg/tấn thức ăn chiếm 95,40 % so với lô đối chứng iv MỤC LỤC Trang TRANG TỰA i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ii LỜI CẢM ƠN iii TÓM TẮT LUẬN VĂN iv MỤC LỤC v CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH SÁCH CÁC BẢNG ix DANH SÁCH CÁC HÌNH x Chương MỞ ĐẦU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1.2 MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu Chương TỔNG QUAN 2.1 SƠ LƯỢC VỀ TRẠI HEO HƯNG VIỆT 2.1.1 Giới thiệu trại heo Hưng Việt 2.1.2 Cơ cấu tổ chức trại 2.1.3 Bố trí chuồng trại 2.1.4 Cơ cấu đàn công tác giống heo 2.1.5 Chuồng trại 2.1.6 Thức ăn6 2.1.7 Nước uống 2.1.8 Qui trình chăm sóc ni dưỡng 2.1.9 Vệ sinh thú y 10 2.1.10 Quy trình tiêm phòng 12 2.1.11 Bệnh điều trị 13 2.2 ĐẶC ĐIỂM SINH LÝ TIÊU HÓA HEO THỊT 13 2.2.1 Sinh lý tiêu hóa heo thịt 13 2.2.2 Chức gan 15 2.2.2.1 Đặc điểm thể học gan 15 v 2.2.2.2 Vai trò gan 15 2.2.2.3 Cơ chế giải độc gan 15 2.2.2.4 Sản xuất mật 17 2.3 GIỚI THIỆU VỀ SORBITOL VÀ CHẾ PHẨM SORZYM 18 2.3.1 Giới thiệu sorbitol 18 2.3.2 Giới thiệu sorzym ( Safa-VEDIC sản xuất) 19 2.4 MỘT SỐ CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VỀ CÁC CHẾ PHẨM DINH DƯỠNG BỔ SUNG VÀO KHẨU PHẦN HEO THIT 20 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH 22 3.1 THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM 22 3.2 ĐỐI TƯỢNG KHẢO SÁT 22 3.3 NỘI DUNG KHẢO SÁT 22 3.4 PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH 22 3.4.1 Bố trí thí nghiệm 22 3.4.2 Các tiêu theo dõi 23 3.5 HIỆU QUẢ KINH TẾ 25 3.6 XỬ LÝ SỐ LIỆU 25 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN .26 4.1 MỨC ĐỘ TĂNG TRỌNG VÀ HỆ SỐ CHUYỂN HOÁ THỨC ĂN 26 4.1.1 Mức độ tăng trọng hệ số chuyển hóa thức ăn lơ thí nghiệm 26 4.1.2 Trọng lượng tăng trọng theo chế phẩm sorzym giới tính 27 4.1.2.1 Ảnh hưởng giới tính chế phẩm sorzym lên tăng trọng heo 27 4.1.2.2 Ảnh hưởng giới tính lên tăng trọng heo 30 4.2 TÌNH HÌNH BỆNH TRÊN ĐÀN HEO THÍ NGHIỆM 31 4.2.1 Tình hình bệnh chung 31 4.2.2 Tình hình bệnh đường hơ hấp 32 4.2.2.1 Biểu ho đàn heo thí nghiệm 32 4.2.2.2 Tỷ lệ thở bụng heo thí nghiệm 33 4.2.2.3 Tỷ lệ ho kết hợp thở bụng heo thí nghiệm 35 4.2.3 Biểu tiêu chảy 36 4.2.4 Bệnh khác 37 4.2.5 Tỷ lệ loại thải tỷ lệ chết 37 4.3 ĐÁNH GIÁ MẪU GAN HEO SAU KHI KHI GIẾT THỊT 38 4.4 HIỆU QUẢ KINH TẾ 39 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 41 vi 5.1 KẾT LUẬN 41 5.2 ĐỀ NGHỊ 41 TÀI LIỆU THAM KHẢO .42 PHỤ LỤC 44 vii CÁC CHỮ VIẾT TẮT CCK: Cholecystokinin ĐC: Đối chứng ĐT: Đực thiến FMD (Foot and Mouth Disease): Lở mồm long móng HBPD: Hậu bị phát dục HSCHTA: Hệ số chuyển hóa thức ăn TA: Thức ăn TL: Trọng lượng TLHH: Tỷ lệ hô hấp TLNCHH: Tỷ lệ ngày hô hấp TLNCTC: Tỷ lệ ngày tiêu chảy TLTC: Tỷ lệ tiêu chảy TTBQ: Tăng trọng bình quân TTTĐ: Tăng trọng tuyệt đối VNĐ: Việt Nam đồng viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2.1 Thành phần thực liệu loại thức ăn heo thịt giai đoạn 63 ngày tuổi đến xuất chuồng .7 Bảng 2.2 Quy trình tiêm phòng trại chăn ni Hưng Việt 12 Bảng 3.1 Bố trí thí nghiệm sử dụng sorzym 23 Bảng 4.1 Tăng trọng hệ số chuyển hố thức ăn lơ thí nghiệm 26 Bảng 4.2 Tăng trọng HSCHTA theo nhóm giới tính lơ thí nghiệm .28 Bảng 4.3 Tăng trọng HSCHTA theo giới tính lơ thí nghiệm 29 Bảng 4.4 Tăng trọng HSCHTA theo giới tính 30 Bảng 4.5 Tình hình bệnh chung đợt thí nghiệm .31 Bảng 4.6 Biểu ho đàn heo thí nghiệm 33 Bảng 4.7 Tỷ lệ heo thở bụng .34 Bảng 4.8 Tình hình ho kết hợp thở bụng 35 Bảng 4.9 Tỷ lệ heo tiêu chảy .36 Bảng 4.10 Tỷ lệ bệnh khác 37 Bảng 4.11 Tỷ lệ loại thải tỷ lệ chết .37 Bảng 4.12 Tổng kết thu chi đợt thí nghiệm 40 ix One-way ANOVA: TTTD versus GIOI TINH Analysis of Variance for TTTD Source DF SS MS GIOI TIN 19360 19360 Error 38 212474 5591 Total 39 231834 Level N 20 20 Pooled StDev = Mean 768.30 724.30 StDev 82.82 65.75 74.78 F 3.46 P 0.071 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ ( -* ) ( -* -) -+ -+ -+ -+ 700 735 770 805 Tukey's pairwise comparisons Family error rate = 0.0500 Individual error rate = 0.0500 Critical value = 2.86 Intervals for (column level mean) - (row level mean) -3.9 91.9 2.6 So sánh đực lô II One-way ANOVA: pdk versus GIOI TINH Analysis of Variance for pdk Source DF SS MS GIOI TIN 26.4 26.4 Error 38 644.8 17.0 Total 39 671.2 Level N 20 20 Pooled StDev = Mean 24.775 23.150 StDev 3.813 4.404 4.119 F 1.56 P 0.220 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ ( -* ) ( -* ) -+ -+ -+ 22.5 24.0 25.5 Tukey's pairwise comparisons Family error rate = 0.0500 Individual error rate = 0.0500 Critical value = 2.86 Intervals for (column level mean) - (row level mean) -1.012 4.262 56 One-way ANOVA: pck versus GIOI TINH Analysis of Variance for pck Source DF SS GIOI TIN 360 Error 38 4630 Total 39 4990 Level N 20 20 Pooled StDev = Mean 88.55 82.55 MS 360 122 StDev 9.84 12.12 11.04 F 2.95 P 0.094 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+( -* -) ( -* -) -+ -+ -+ -+80.0 85.0 90.0 95.0 Tukey's pairwise comparisons Family error rate = 0.0500 Individual error rate = 0.0500 Critical value = 2.86 Intervals for (column level mean) - (row level mean) -1.07 13.07 One-way ANOVA: TTBQ versus GIOI TINH Analysis of Variance for TTBQ Source DF SS MS GIOI TIN 191.4 191.4 Error 38 2676.0 70.4 Total 39 2867.4 Level N 20 20 Pooled StDev = Mean 63.775 59.400 8.392 F 2.72 P 0.107 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev StDev + -+ -+ -+ -7.948 ( * ) 8.813 ( * ) + -+ -+ -+ -56.0 59.5 63.0 66.5 Tukey's pairwise comparisons Family error rate = 0.0500 Individual error rate = 0.0500 Critical value = 2.86 Intervals for (column level mean) - (row level mean) -0.997 9.747 57 One-way ANOVA: TTTD versus GIOI TINH Analysis of Variance for TTTD Source DF SS MS GIOI TIN 29648 29648 Error 38 299606 7884 Total 39 329254 Level N 20 20 Pooled StDev = Mean 791.05 736.60 StDev 81.48 95.55 88.79 F 3.76 P 0.060 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( -* -) ( -* -) + -+ -+ -+ 720 760 800 840 Tukey's pairwise comparisons Family error rate = 0.0500 Individual error rate = 0.0500 Critical value = 2.86 Intervals for (column level mean) - (row level mean) -2.4 111.3 2.7 So sánh đực tồn thí nghiệm One-way ANOVA: pdk versus GIOI TINH Analysis of Variance for pdk Source DF SS MS GIOI TIN 9.4 9.4 Error 118 1987.8 16.8 Total 119 1997.1 Level N 60 60 Pooled StDev = Mean 24.250 23.692 StDev 3.993 4.213 4.104 F 0.56 P 0.458 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ ( * ) ( * ) -+ -+ -+ 23.20 24.00 24.80 Tukey's pairwise comparisons Family error rate = 0.0500 Individual error rate = 0.0500 Critical value = 2.80 Intervals for (column level mean) - (row level mean) -0.926 2.042 58 One-way ANOVA: pck versus GIOI TINH Analysis of Variance for pck Source DF SS GIOI TIN 106 Error 118 14185 Total 119 14291 Level N 60 60 Pooled StDev = Mean 87.07 85.18 10.96 MS 106 120 F 0.89 P 0.349 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev StDev -+ -+ -+ -+ 10.48 ( * ) 11.43 ( * ) -+ -+ -+ -+ 82.5 85.0 87.5 90.0 Tukey's pairwise comparisons Family error rate = 0.0500 Individual error rate = 0.0500 Critical value = 2.80 Intervals for (column level mean) - (row level mean) -2.08 5.85 One-way ANOVA: TTBQ versus GIOI TINH Analysis of Variance for TTBQ Source DF SS MS GIOI TIN 52.7 52.7 Error 118 7922.7 67.1 Total 119 7975.4 Level N 60 60 Pooled StDev = Mean 62.817 61.492 StDev 8.002 8.382 8.194 F 0.78 P 0.378 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+( -* -) ( -* -) -+ -+ -+ -+60.0 61.5 63.0 64.5 Tukey's pairwise comparisons Family error rate = 0.0500 Individual error rate = 0.0500 Critical value = 2.80 Intervals for (column level mean) - (row level mean) -1.638 4.288 59 One-way ANOVA: TTTD versus GIOI TINH Analysis of Variance for TTTD Source DF SS MS GIOI TIN 7809 7809 Error 118 967095 8196 Total 119 974904 Level N 60 60 Mean 779.52 763.38 Pooled StDev = StDev 86.13 94.72 90.53 F 0.95 P 0.331 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -( -* ) ( -* ) + -+ -+ -760 780 800 Tukey's pairwise comparisons Family error rate = 0.0500 Individual error rate = 0.0500 Critical value = 2.80 Intervals for (column level mean) - (row level mean) -16.6 48.9 DẤU HIỆU BỆNH 3.1 Tình hình bệnh chung Chi-Square Test: benh, khong benh Expected counts are printed below observed counts benh khong be 22 28 21.67 28.33 Total 50 23 21.67 27 28.33 50 20 21.67 30 28.33 50 Total 65 85 150 Chi-Sq = 0.005 0.082 0.128 DF = 2, P-Value + 0.004 + + 0.063 + + 0.098 = 0.380 = 0.827 60 Chi-Square Test: benh, khong benh Expected counts are printed below observed counts ben kho 115 3945 110.81 3949.19 Total 4060 107 110.38 3937 3933.62 4044 110 110.81 3950 3949.19 4060 Total 332 11832 12164 Chi-Sq = 0.158 0.103 0.006 DF = 2, P-Value + 0.004 + + 0.003 + + 0.000 = 0.275 = 0.872 3.2 Tình hình bệnh đường hơ hấp Chi-Square Test: ho, khong ho Expected counts are printed below observed counts ho khong ho 14 36 15.33 34.67 Total 50 17 15.33 33 34.67 50 15 15.33 35 34.67 50 Total 46 104 150 Chi-Sq = 0.116 0.181 0.007 DF = 2, P-Value + 0.051 + + 0.080 + + 0.003 = 0.439 = 0.803 Chi-Square Test: ho, khong ho Expected counts are printed below observed counts ho kho 70 3990 69.76 3990.24 Total 4060 76 69.48 3968 3974.52 4044 63 69.76 3997 3990.24 4060 61 Total 209 Chi-Sq = 0.001 0.611 0.655 DF = 2, P-Value 11955 12164 + 0.000 + + 0.011 + + 0.011 = 1.289 = 0.525 Chi-Square Test: tho bung, khong tho bung Expected counts are printed below observed counts tho bung khong th 45 3.67 46.33 Total 50 3.67 47 46.33 50 3 3.67 47 46.33 50 Total 11 139 150 Chi-Sq = 0.485 + 0.038 + 0.121 + 0.010 + 0.121 + 0.010 = 0.785 DF = 2, P-Value = 0.675 cells with expected counts less than 5.0 Chi-Square Test: tho bung, khong tho bung Expected counts are printed below observed counts tho kho 24 4036 13.35 4046.65 Total 4060 13.30 4035 4030.70 4044 13.35 4053 4046.65 4060 Total 40 12124 12164 Chi-Sq = 8.494 1.389 3.021 DF = 2, P-Value + 0.028 + + 0.005 + + 0.010 = 12.947 = 0.002 62 Chi-Square Test: ho+tho bung, khong ho+tho bung Skipping rows and/or columns filled with zeros Expected counts are printed below observed counts ho+tho b khong ho 48 1.50 48.50 Total 50 1.50 49 48.50 50 Total 97 100 Chi-Sq = 0.167 + 0.005 + 0.167 + 0.005 = 0.344 DF = 1, P-Value = 0.558 cells with expected counts less than 5.0 Chi-Square Test: ho+tho bung, khong ho+cho bung Expected counts are printed below observed counts ho+ kho 4053 3.67 4056.33 Total 4060 3.66 4044 4040.34 4044 3.67 4056 4056.33 4060 Total 11 12153 12164 Chi-Sq = 3.018 + 0.003 + 3.657 + 0.003 + 0.029 + 0.000 = 6.710 DF = 2, P-Value = 0.035 cells with expected counts less than 5.0 3.3 Bệnh đường tiêu hoá Chi-Square Test: tieu chay, khong tieu chay Expected counts are printed below observed counts tieu cha khong ti 10 40 7.67 42.33 Total 50 7.67 45 42.33 50 7.67 42 42.33 50 63 Total 23 Chi-Sq = 0.710 0.928 0.014 DF = 2, P-Value 127 150 + 0.129 + + 0.168 + + 0.003 = 1.951 = 0.377 Chi-Square Test: tieu chay, khong tieu chay Expected counts are printed below observed counts tie kho 14 4046 14.02 4045.98 Total 4060 13 13.96 4031 4030.04 4044 15 14.02 4045 4045.98 4060 Total 42 12122 12164 Chi-Sq = 0.000 0.066 0.069 DF = 2, P-Value + 0.000 + + 0.000 + + 0.000 = 0.136 = 0.934 64 ... thi u dưỡng chất thú trở nên gầy, bắp dai không ngon, thi u hương vị cần thi t, thịt có màu khơng hấp dẫn người tiêu dùng Giai đoạn heo đạt thể trọng từ 50-100 kg Để heo phát triển cách hồn thi n... 2.2.2.4 Sản xuất mật 17 2.3 GIỚI THI U VỀ SORBITOL VÀ CHẾ PHẨM SORZYM 18 2.3.1 Giới thi u sorbitol 18 2.3.2 Giới thi u sorzym ( Safa-VEDIC sản xuất) 19 2.4... quân heo đực thi n 62,82 ± 8,00 kg/con, heo 61,49 ± 8,38 kg/con Tăng trọng tuyệt đối heo đực thi n 779 ± 86 g/con/ngày, heo 763 ± 95 g/con/ngày Hệ số chuyển hóa thức ăn heo đực thi n 2,63 heo
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT HIỆU QUẢ CỦA CHẾ PHẨM SORZYM (SORBITOL) LÊN NĂNG SUẤT VÀ SỨC KHỎE CỦA HEO NUÔI THỊT TẠI DNTN CHĂN NUÔI HƯNG VIỆT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU , KHẢO SÁT HIỆU QUẢ CỦA CHẾ PHẨM SORZYM (SORBITOL) LÊN NĂNG SUẤT VÀ SỨC KHỎE CỦA HEO NUÔI THỊT TẠI DNTN CHĂN NUÔI HƯNG VIỆT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay