ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG CHẾ PHẨM PRIMOS 25 TRÊN NĂNG SUẤT HEO THƯƠNG PHẨM

63 3 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:39

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI - THÚ Y **************** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG CHẾ PHẨM PRIMOS 25 TRÊN NĂNG SUẤT HEO THƯƠNG PHẨM Sinh viên thực hiện: VÕ VĂN LUẬN Lớp: DH05DY Ngành: Dược Thú Y Niên khóa: 2005 – 2010 Tháng 7/2010 i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NUÔI – THÚ Y **************** VÕ VĂN LUẬN ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG CHẾ PHẨM SINH HỌC PRIMOS 25 TRÊN NĂNG SUẤT HEO THƯƠNG PHẨM Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Bác sỹ thú y Giáo viên hướng dẫn PGS.TS NGUYỄN NGỌC HẢI ii XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực tập: VÕ VĂN LUẬN Tên luận văn: “Ảnh hưởng việc bổ sung chế phẩm sinh học Primos 25 suất heo thương phẩm” Đã hoàn tất luận văn theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến nhận xét, đóng góp hội đồng chấm thi tốt nghiệp Khoa Chăn nuôi - Thú y ngày 27/07/2010 Giáo viên hướng dẫn Giáo viên phản biện PGS.TS NGUYỄN NGỌC HẢI T.S NGUYỄN VĂN KHANH iii LỜI CẢM TẠ Với tình cảm sâu sắc nhất: - Con xin chân thành biết ơn ba má, người sinh thành nuôi dạy khôn lớn, anh chị thương yêu giúp đõ em học tập Xin chân thành cảm ơn: - Các giảng viên khoa Khoa Học, khoa Chăn Nuôi-Thú Y, Trường Đại Học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh giảng dạy truyền đạt cho em kiến thức quý báu suốt thời gian học tập rèn luyện trường - Thầy NGUYỄN NGỌC HẢI, cô NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG hướng dẫn em hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp - Chú PHẠM VĂN BỘ, chủ trại chăn nuôi Hải Hà, cô Hiền, cô Thảo tồn thể chú, anh chị em trại Hải Hà tận tình giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho em suốt trình thực tập trại - Các bạn bè thân yêu lớp dược thú y 31 bạn chia sẻ vui buồn hết lòng hỗ trợ , giúp đỡ năm học vừa qua Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn! iv TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu “Ảnh hưởng việc bổ sung chế phẩm sinh học Primos 25 suất heo thương phẩm” tiến hành trại chăn nuôi heo tư nhân Hải Hà, thuộc huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, thời gian từ ngày 13/03/2010 đến ngày 10/07/2010 Heo thí nghiệm bố trí vào lơ.Mỗi lơ có 25 heo.việc bố trí hồn tồn ngẫu nhiên yếu tố: Lô đối chứng: thức ăn trại Lô 1: thức ăn trại (bắp thay hoàn toàn gạo) đồng thời bổ sung 500gr Primos 25/tấn Lô 2: thức ăn trại đồng thời bổ sung 500gr Primos 25/tấn Lô 3: thức ăn trại đồng thời bổ sung 1kg C-Fern 01/tấn Trọng lượng bình qn xuất chuồng lơ đối chứng, lơ thí nghiệm 1, lơ thí nghiệm lơ thí nghiệm 109,5 kg, 110,33 kg, 111,32 kg 103,84 kg Trọng lượng bình quân lơ đối chứng, lơ thí nghiệm1, lơ thí nghiệm lơ thí nghiệm 109,5 kg, 110,33 kg, 111,32 kg 103,84 kg Tăng trọng bình qn lơ đối chứng, lơ thí nghiệm 1, 72,79 kg, 75,81 kg, 74,48 kg 69,72 kg Tăng trọng tuyệt đối lơ đối chứng, lơ thí nghiệm 1, 616,86 gam/con/ngày, 642,46 gam/con/ngày, 631,19 gam/con/ngày 590,85 gam/con/ngày Tỉ lệ ngày tiêu chảy lơ đối chứng, lơ thí nghiệm 1, 0,73%, 0,68%, 0,44% 0,61% Tỉ lệ ngày bệnh lơ đối chứng, lơ thí nghiệm 1, 1,25%, 1,80%, 1,59% 2,4% Chi phí cho kg tăng trọng lơ đối chứng, lơ thí nghiệm 1, 23.089 đồng, 23.475 đồng, 22.925 đồng 24.570 đồng v MỤC LỤC TRANG Trang tựa i Phiếu xác nhận giáo viên hướng dẫn ii Lời cảm tạ iii Tóm tắt iv Mục lục v Danh sách chữ viết tắt viii Danh sách bảng ix Danh sách hình x Danh sách biểu đồ xi Chương MỞ ĐẦU Chương TỔNG QUAN 2.1 Đặc điểm sinh lý heo thịt 2.1.1 Đặc điểm tiêu hóa 2.1.2 Các giai đoạn phát triển heo 2.2 Hệ vi sinh vật đường ruột 2.2.1 Phân loại 2.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến hệ vi sinh vật đường ruột 2.3 Probiotic prebiotic 2.3.1 Probiotic 2.3.1.1 Khái niệm 2.3.1.2 Cơ chế tác động hiệu probiotic 2.3.2 Prebiotic 12 2.4 Nấm men 13 2.4.1 Đặc điểm chung 13 vi 2.4.2 Thành phần hóa học 13 2.5 Giới thiệu sơ lược Primos 25 15 2.5.1 Thành phần 15 2.5.2 Công dụng 17 2.5.3 Chỉ định 17 2.5.4 Liều dùng 17 2.5.5 Sử dụng tốt 17 2.6 Giới thiệu sơ lược chế phẩm sinh học C-fern 01 17 2.6.1 Thành phần 17 2.6.2 Liều lượng 18 2.6.3 Mô tả 18 2.6.4 Bảo quản 18 2.7 Tình hình nghiên cứu sử dụng chế phẩm sinh học thị trường 18 2.7.1 Ngoài nước 18 2.7.1 Trong nước 19 2.8 Sơ lược trại chăn nuôi Hải Hà 19 2.8.1 Vị trí địa lý 19 2.8.2 Nhiệm vụ trại 19 2.8.3 Cơ cấu tổ chức 19 2.8.4 Công tác giống 19 2.8.5 Chuồng trại 20 2.8.6 Công tác thú y 22 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 23 3.1 Thời gian địa điểm thí nghiệm 23 3.1.1 Thời gian 23 3.1.2 Địa điểm 23 3.2 Đối tượng thí nghiệm 23 vii 3.3 Nội dung thí nghiệm 23 3.4 Phương pháp thí nghiệm 23 3.4.1 Bố trí thí nghiệm 23 3.4.2 Thức ăn thí nghiệm 23 3.4.3 Ni dưỡng chăm sóc 25 3.4.4 Phương pháp theo dõi đánh giá 25 3.4.4.1 Tăng trọng bình quân tăng trọng tuyệt đối 25 3.4.4.2 Chỉ số chuyển biến thức ăn 25 3.4.4.3 Tỉ lệ ngày tiêu chảy 25 3.4.4.4 Tỉ lệ ngày bệnh 25 3.4.4.5 Tính hiệu kinh tế 26 3.5 Phương pháp xử lý số liệu 26 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 27 4.1 Trọng lượng 27 4.1.1 Trọng lượng bình quân 27 4.1.2 Trọng lượng tuyệt đối 29 4.2 Chỉ số chuyển biến thức ăn 32 4.3 Tỉ lệ ngày tiêu chảy 34 4.4 Tỉ lệ ngày bệnh 35 4.5 Hiệu kinh tế 37 4.6 Hạn chế 38 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 39 5.1 Kết luận 39 5.2 Đề nghị 40 TÀI LIỆU THAM KHẢO 41 PHỤ LỤC 43 viii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT CFU : Colony forming Unit (Đơn vị hình thành khuẩn lạc) Chi – sq : nghiệm Chi bình phương CSCBTĂ : số chuyển biến thức ăn FAO : Food and Agriculture Organisation kgTĂ/kgTT : kg thức ăn/kg tăng trọng ME : Metabolizible Energy NRC : National Research Council TLBQ : trọng lượng bình quân TTTĐ : tăng trọng tuyệt đối X : trung bình ix DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2.1 Nhu cầu dinh dưỡng heo Bảng 2.2 Nhu cầu nước cho heo thịt Bảng 2.3 Cơ cấu đàn heo diện trại 20 Bảng 2.4 Lịch tiêm phòng vaccin trại 22 Bảng 3.1 Thành phần dinh dưỡng cám mã số 1100 24 Bảng 3.2 Thành phần dinh dưỡng Amino Grower 22 Bảng 3.3 Thành phần dinh dưỡng premix 208 23 Bảng 4.1 Trọng lượng bình qn lơ thí nghiệm 27 Bảng 4.2 Trọng lượng bình qn lơ thí nghiệm 28 Bảng 4.3 Trọng lượng bình qn lơ thí nghiệm 28 Bảng 4.4 Tăng trọng bình qn tăng trọng tuyệt đối lơ thí nghiệm 29 Bảng 4.5 Tăng trọng bình qn tăng trọng tuyệt đối lơ thí nghiệm 30 Bảng 4.6 Tăng trọng bình qn tăng trọng tuyệt đối lơ thí nghiệm 30 Bảng 4.7 Chỉ số chuyển biến thức ăn lơ thí nghiệm 32 Bảng 4.8 Chỉ số chuyển biến thức ăn lơ thí nghiệm 32 Bảng 4.9 Chỉ số chuyển biến thức ăn lơ thí nghiệm 33 Bảng 4.10 Tỉ lệ ngày tiêu chảy lơ thí nghiệm 34 Bảng 4.11 Tỉ lệ ngày tiêu chảy lơ thí nghiệm 34 Bảng 4.12 Tỉ lệ ngày tiêu chảy lơ thí nghiệm 34 Bảng 4.13 Tỉ lệ ngày bệnh lơ thí nghiệm 35 Bảng 4.14 Tỉ lệ ngày bệnh lơ thí nghiệm 36 Bảng 4.15 Tỉ lệ ngày bệnh lơ thí nghiệm 36 Bảng 4.16 Hiệu kinh tế thí nghiệm 37 x Tỉ lệ ngày bệnh lơ đối chứng lơ thí nghiệm 1,25% 1,59%.Qua phân tích thống kê cho thấy khác biệt khơng có ý nghĩa p>0,05.Tuy nhiên, tỉ lệ ngày bệnh lơ thí nghiệm cao lô đối chứng 27,2% Qua bảng 4.15 ta thấy : Tỉ lệ ngày bệnh lô đối chứng lơ thí nghiệm 1,25% 2,4%.Qua phân tích thống kê cho thấy khác biệt có ý nghĩa p
- Xem thêm -

Xem thêm: ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG CHẾ PHẨM PRIMOS 25 TRÊN NĂNG SUẤT HEO THƯƠNG PHẨM , ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG CHẾ PHẨM PRIMOS 25 TRÊN NĂNG SUẤT HEO THƯƠNG PHẨM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay