KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA MỘT SỐ NHÓM GIỐNG HEO NÁI TẠI TRANG TRẠI HIỀN THOA HUYỆN ĐỨC LINH TỈNH BÌNH THUẬN

78 0 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:39

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y **************** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA MỘT SỐ NHÓM GIỐNG HEO NÁI TẠI TRANG TRẠI HIỀN THOA HUYỆN ĐỨC LINH TỈNH BÌNH THUẬN Sinh viên thực : VÕ THỊ THANH THÚY Lớp : DH05TY Ngành : Thú y Niên khóa : 2005 - 2010 THÁNG 08/2010 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NUÔI – THÚ Y ************** VÕ THỊ THANH THÚY KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA MỘT SỐ NHÓM GIỐNG HEO NÁI TẠI TRANG TRẠI HIỀN THOA HUYỆN ĐỨC LINH TỈNH BÌNH THUẬN Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Bác sỹ Thú y Giáo viên hướng dẫn ThS VÕ VĂN NINH ThS VÕ VĂN HIỀN Tháng 08/2010 i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Sinh viên thực hiện: Võ Thị Thanh Thúy Tên đề tài: “Khảo sát khả sinh sản số nhóm giống heo nái trang trại Hiền Thoa huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận” Đã hồn thành luận văn theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn lời nhận xét, góp ý hội đồng chấm thi tốt nghiệp khoá ngày 30 tháng 08 năm 2010 Giáo viên hướng dẫn (Ký ghi rõ họ tên) ii LỜI CẢM TẠ  Thành kính ghi ơn ông bà, cha mẹ hết lòng nuôi dưỡng, dạy dỗ có ngày hơm  Xin cám ơn Ban Giám hiệu Trường Đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh Ban chủ nhiệm khoa Chăn Nuôi - Thú Y hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình học tập  Trân trọng biết ơn toàn thể quý thầy cô khoa Chăn Nuôi - Thú Y tận tình dạy bảo, truyền đạt kiến thức kinh nghiệm quý báu thời gian học tập trường  Xin chân thành ghi ơn ThS Võ Văn Ninh tận tình giúp đỡ, hướng dẫn tơi hồn thành đề tài  Xin chân thành ghi ơn ThS Võ Văn Hiền (chủ trang trại Hiền Thoa) cô chú, anh chị em công nhân trại nhiệt tình giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian thực tập trại  Cám ơn tất bạn lớp DH05TY bạn bè thân hữu khác giúp đỡ chia tơi lúc khó khăn suốt thời gian học thực tập tốt nghiệp TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 08 năm 2010 Võ Thị Thanh Thúy iii TÓM TẮT Đề tài thực từ ngày 20/02/2010 đến ngày 30/06/2010 trang trại Hiền Thoa huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận Với mục đích khảo sát khả sinh sản số nhóm giống heo nái thuộc lứa đẻ 4, Chúng tiến hành khảo sát 59 nái (177 ổ đẻ) thuộc số nhóm giống YL, LY, LL thu kết sau: Điểm ngoại hình thể chất trung bình quần thể 79,91 điểm/con Số heo đẻ ổ trung bình quần thể 10,64 con/ổ Số heo đẻ sống trung bình quần thể 9,99 con/ổ Số heo giao cho nái nuôi trung bình quần thể 9,75 con/nái Trọng lượng tồn ổ heo sơ sinh sống trung bình quần thể 15,42 kg/ổ Trọng lượng bình quân heo sơ sinh sống trung bình quần thể 1,56 kg/con Số heo cai sữa ổ trung bình quần thể 9,16 con/ổ Trọng lượng tồn ổ heo cai sữa trung bình quần thể 54,16 kg/ổ Trọng lượng bình quân heo cai sữa trung bình quần thể 5,79 kg/con Số ngày tuổi heo cai sữa trung bình quần thể từ 24 – 28 ngày Tỷ lệ heo cai sữa trung bình sau chuyển ghép bầy quần thể 92,01% Số ngày chờ phối sau cai sữa trung bình quần thể 7,17 ngày Khoảng cách hai lứa đẻ trung bình quần thể 155,3 ngày Số lứa đẻ nái/năm trung bình quần thể 2,36 lứa Giám định khả sinh sản nhóm giống YL, LY, LL xếp đặc cấp iv SUMMARIZE My subject was practiced from 02/20/2010 to 06/30/2010 at Hien Thoa farm in Duc Linh district, Binh Thuan province The aim of this subject is examination about the ability of producing of some sow kinds between the 4th brood and the 6th one We have proceeded to examine on 59 sows (177 broods) that belong to some kinds such as YL, LY, LL and received: The average exteriority marks of population are 79,91 marks/sow The quantity of piglets which were born in the brood on the average of population is 10,64 piglets/brood The quantity of piglets that were alive on the average of population is 9,99 piglets/brood The quantity of piglets that were given to a sow bringing up on the average of population is 9,75 piglets/brood The weight of all the group of alive piglets on the average of population is 15,42 kg/brood The average weight of alive piglets on the average of population is 1,56 kg/piglet The quantity of weaning pigs in a brood on the average of population is 9,16 piglets/brood The weight of all the group of weaning pigs on the average of population is 54,16 kg/brood The average weight of weaning pigs on the average of population is 5,79 kg/piglet The quantity of days when the piglets were weaned from 24 to 26 days The rate of weaning pigs after they were moved to join the flock on the average of population is 92,01 % Non productive time the average of population is 7,17 days The distance between two broods on the average of population is 155,3 days v The quantity of broods of a sow per year on the average of population is 2,36 To estimate the ability of producing of these kinds is all preferedly vi MỤC LỤC Trang Trang tựa i Xác nhận giáo viên hướng dẫn ii Lời cảm tạ iii Tóm tắt luận văn iv Summarize v Mục lục vii Các chữ viết tắt luận văn xi Danh sách xii Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Vài nét huyện Đức Linh 2.2 Giới thiệu trang trại Hiền Thoa 2.2.1 Vị trí địa lý 2.2.2 Quy mô trang trại 2.3 Đặc điểm số giống heo nuôi trại 2.3.1 Heo Yorkshire 2.3.2 Heo Landrace 2.3.3 Heo lai hai máu Yorkshire Landrace 2.4 Qui trình chăm sóc ni dưỡng heo nái 2.4.1 Nái sau cai sữa 2.4.2 Heo hậu bị thay đàn vii 2.4.3 Heo nái mang thai 2.4.4 Qui trình tiêm phòng 2.5 Qui trình chăm sóc ni dưỡng heo 10 2.6 Cơng tác phòng dịch bệnh 11 2.6.1 Đối với phương tiện vận chuyển 11 2.6.2 Đối với cán bộ, công nhân viên, khách tham quan khách hàng 11 2.6.3 Đối với trại, nơi chế biến nơi tồn trữ thức ăn gia súc 11 2.7 Các yếu tố ảnh hưởng đến khả sinh sản nái 12 2.7.1 Yếu tố di truyền 12 2.7.2 Yếu tố ngoại cảnh 14 2.8 Sức sản xuất nái 16 2.8.1 Khả mắn đẻ nái 16 2.8.2 Khả sinh sản nái 17 2.8.2.1 Các tiêu số lượng 17 2.8.2.2 Các tiêu chất lượng đàn 18 2.9 Chăm sóc ni dưỡng heo 20 2.9.1 Sức sống heo 20 2.9.2 Một số biện pháp giúp tăng sức sống heo 21 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 3.1 Thời gian địa điểm 24 3.2 Đối tượng khảo sát 24 3.3 Phương pháp khảo sát 24 3.4 Các tiêu khảo sát 25 3.5 Phương pháp xử lý số liệu 27 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 28 4.1 Điểm ngoại hình thể chất 28 4.2 Số heo đẻ ổ 28 4.2.1 So sánh nhóm giống 29 4.2.2 So sánh lứa đẻ 29 viii 4.3 Số heo đẻ sống 30 4.3.1 So sánh nhóm giống 30 4.3.2 So sánh lứa đẻ 31 4.4 Số giao nuôi 31 4.4.1 So sánh nhóm giống 32 4.4.2 So sánh lứa đẻ 32 4.5 Trọng lượng toàn ổ heo sơ sinh sống 33 4.5.1 So sánh nhóm giống 33 4.5.2 So sánh lứa đẻ 34 4.6 Trọng lượng bình quân heo sơ sinh sống 34 4.6.1 So sánh nhóm giống 35 4.6.2 So sánh lứa đẻ 35 4.7 Số heo cai sữa ổ 36 4.7.1 So sánh nhóm giống 36 4.7.2 So sánh lứa đẻ 37 4.8 Số ngày tuổi cai sữa 38 4.9 Trọng lượng heo cai sữa toàn ổ 38 4.9.1 So sánh nhóm giống 38 4.9.2 So sánh lứa đẻ 39 4.10 Trọng lượng heo cai sữa trung bình 39 4.10.1 So sánh nhóm giống 39 4.10.2 So sánh lứa đẻ 40 4.11 Tỷ lệ heo cai sữa 40 4.11.1 So sánh nhóm giống 41 4.11.2 So sánh lứa đẻ 42 4.12 Số ngày chờ phối sau cai sữa 42 4.12.1 So sánh nhóm giống 42 4.12.2 So sánh lứa đẻ 43 4.13 Khoảng cách hai lứa đẻ 44 ix 20 Bùi Minh Tân, 2005 Khảo sát khả sinh sản theo số nhóm giống theo số vú theo lứa đẻ heo nái trung tâm giống vật nuôi Long An Luận văn tốt nghiệp Kỹ sư Chăn nuôi, Đại học Nông Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 21 Trương Phú Thạnh, 2003 Khảo sát số tiêu sinh sản nhóm giống nái ni trại chăn ni Việt Hưng Luận văn tốt nghiệp Kỹ sư Chăn nuôi, Đại học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 22 Trương Đình Tồn, 2004 Khảo sát sức sinh sản heo nái thuộc số nhóm giống lai xí nghiệp chăn ni heo Gò Sao Luận văn tốt nghiệp Bác sỹ Thú y, Đại học Nông Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 23 Trịnh Ngọc Thu Trang, 2004 Khảo sát sức sinh sản heo nái thuộc số nhóm giống xí nghiệp heo giống Đông Á Luận văn tốt nghiệp Bác sỹ Thú y, Đại học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 24 Lê Thành Trung, 2007 Khảo sát khả sinh sản heo nái trại heo giống Vĩnh Cửu tỉnh Đồng Nai Luận văn tốt nghiệp Bác sỹ Thú y, Đại học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 25 Đào Đức Trụ, 2006 Khảo sát khả sinh sản số nhóm giống heo nái trang trại Hiền Thoa huyện Đức Linh tỉnh Bình Thuận Luận văn tốt nghiệp Kỹ sư Chăn nuôi, Đại học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 26 Nguyễn Thanh Tuyền, 2005 Khảo sát sức sinh sản heo nái thuộc số giống xí nghiệp heo giống cấp I Luận văn tốt nghiệp Bác sỹ Thú y, Đại học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 27 Võ Thị Tuyết, 1996 Nghiên cứu xây dựng giống heo mẹ có khả sinh sản cao từ hai giống Yorshire Landrace Luận án phó tiến sĩ, Đại học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 28 Võ Y Vân, 2008 Khảo sát khả sinh sản số nhóm giống heo nái trang trại Hiền Thoa huyện Đức Linh tỉnh Bình Thuận Luận văn tốt nghiệp Bác sỹ Thú y, Đại học Nông Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 29 Viện chăn nuôi quốc gia, 2004 Kỷ thuật chăn nuôi lợn nái sinh sản Nhà xuất Lao Động Xã Hội 50 PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHÂN TÍCH PHƯƠNG SAI CỦA CÁC CHỈ TIÊU THEO DÕI One-way ANOVA: DIEM NGOAI HINH THE CHAT versus GIONG Analysis of Variance for DIEM Source DF SS MS GIONG 127,1 63,5 Error 56 3131,5 55,9 Total 58 3258,6 Level LL LY YL N 24 26 Pooled StDev = Mean 83,222 78,833 79,769 StDev 6,629 7,136 8,022 7,478 F 1,14 P 0,328 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+-( -* -) ( -* ) ( -* -) + -+ -+ -+-77,0 80,5 84,0 87,5 One-way ANOVA: SCDR versus GIONG Analysis of Variance for SCDR Source DF SS MS GIONG 35,95 17,97 Error 174 1272,91 7,32 Total 176 1308,86 Level LL LY YL N 27 72 78 Pooled StDev = Mean 10,037 11,167 10,359 StDev 2,441 2,551 2,919 2,705 F 2,46 P 0,089 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -( -* ) ( -* ) ( * -) + -+ -+ -9,60 10,40 11,20 One-way ANOVA: SCDR versus LUA Analysis of Variance for SCDR Source DF SS MS LUA 5,77 2,89 Error 174 1303,08 7,49 Total 176 1308,86 Level N 59 59 59 Pooled StDev = Mean 10,847 10,661 10,407 StDev 2,917 3,032 2,182 2,737 F 0,39 P 0,681 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( -* -) ( -* -) ( -* -) + -+ -+ -+ 10,00 10,50 11,00 11,50 One-way ANOVA: SCS versus GIONG Analysis of Variance for SCS Source DF SS MS GIONG 53,52 26,76 F 2,88 51 P 0,059 Error Total Level LL LY YL 174 176 N 27 72 78 Pooled StDev = 1618,46 1671,98 Mean 9,296 10,639 9,628 9,30 StDev 2,628 2,764 3,412 3,050 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ ( -* -) ( * ) ( * ) -+ -+ -+ 9,0 10,0 11,0 One-way ANOVA: SCS versus LUA Analysis of Variance for SCS Source DF SS MS LUA 21,74 10,87 Error 174 1650,24 9,48 Total 176 1671,98 Level N 59 59 59 Pooled StDev = Mean 10,373 10,068 9,525 StDev 3,237 3,552 2,315 3,080 F 1,15 P 0,320 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( * ) ( * ) ( * ) + -+ -+ -+ 9,10 9,80 10,50 11,20 One-way ANOVA: SCGN versus GIONG Analysis of Variance for SCGN Source DF SS MS GIONG 12,18 6,09 Error 174 550,88 3,17 Total 176 563,06 Level LL LY YL N 27 72 78 Pooled StDev = Mean 9,222 10,000 9,705 StDev 2,100 0,872 2,228 1,779 F 1,92 P 0,149 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -( -* ) ( * ) ( * -) + -+ -+ -9,00 9,60 10,20 One-way ANOVA: SCGN versus LUA Analysis of Variance for SCGN Source DF SS MS LUA 1,84 0,92 Error 174 561,22 3,23 Total 176 563,06 Level N 59 59 59 Pooled StDev = Mean 9,797 9,610 9,847 StDev 2,024 2,117 1,047 1,796 F 0,29 P 0,752 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ ( * ) ( -* ) ( * -) -+ -+ -+ 9,45 9,80 10,15 One-way ANOVA: TLSSTỔ versus GIONG Analysis of Variance for TLSSTỔ Source DF SS MS F 52 P GIONG Error Total 174 176 131,4 2763,9 2895,3 65,7 15,9 Level LL LY YL N 27 72 78 Mean 14,322 16,435 14,858 StDev 3,701 3,364 4,565 Pooled StDev = 3,986 4,14 0,018 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+( -* ) ( * -) ( -* -) -+ -+ -+ -+13,5 15,0 16,5 18,0 One-way ANOVA: TLSSTỔ versus LUA Analysis of Variance for TLSSTỔ Source DF SS MS LUA 48,1 24,0 Error 174 2847,2 16,4 Total 176 2895,3 Level N 59 59 59 Pooled StDev = Mean 16,067 15,396 14,791 StDev 4,019 4,836 3,090 4,045 F 1,47 P 0,233 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ ( * -) ( -* -) ( -* -) -+ -+ -+ -+ 14,0 15,0 16,0 17,0 One-way ANOVA: TLSSTB versus GIONG Analysis of Variance for TLSSTB Source DF SS MS GIONG 0,0162 0,0081 Error 174 12,0821 0,0694 Total 176 12,0983 Level LL LY YL N 27 72 78 Pooled StDev = Mean 1,5781 1,5500 1,5538 StDev 0,1326 0,2450 0,3092 0,2635 F 0,12 P 0,890 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+-( * ) ( -* ) ( -* -) + -+ -+ -+-1,500 1,560 1,620 1,680 One-way ANOVA: TLSSTB versus LUA Analysis of Variance for TLSSTB Source DF SS MS LUA 0,1121 0,0561 Error 174 11,9861 0,0689 Total 176 12,0983 Level N 59 59 59 Pooled StDev = Mean 1,5603 1,5232 1,5844 0,2625 StDev 0,2629 0,3367 0,1555 F 0,81 P 0,445 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -( * ) ( * ) ( * ) + -+ -+ -1,500 1,560 1,620 53 One-way ANOVA: SCCS versus GIONG Analysis of Variance for SCCS Source DF SS MS GIONG 19,49 9,75 Error 174 514,76 2,96 Total 176 534,25 Level LL LY YL N 27 72 78 Pooled StDev = Mean 8,741 9,556 8,949 StDev 2,011 1,047 2,076 1,720 F 3,29 P 0,039 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( * ) ( -* ) ( -* ) + -+ -+ -+ 8,40 9,00 9,60 10,20 One-way ANOVA: SCCS versus LUA Analysis of Variance for SCCS Source DF SS MS LUA 4,62 2,31 Error 174 529,63 3,04 Total 176 534,25 Level N 59 59 59 Pooled StDev = Mean 9,339 8,949 9,203 StDev 2,031 2,012 0,979 1,745 F 0,76 P 0,470 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -( * ) ( * -) ( * ) + -+ -+ -8,75 9,10 9,45 One-way ANOVA: TLCSTO versus GIONG Analysis of Variance for TLCSTO Source DF SS MS GIONG 518 259 Error 174 22740 131 Total 176 23259 Level LL LY YL N 27 72 78 Pooled StDev = Mean 51,85 56,16 53,11 StDev 12,72 7,74 13,62 11,43 F 1,98 P 0,141 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+( -* ) ( * -) ( -* ) -+ -+ -+ -+49,0 52,5 56,0 59,5 One-way ANOVA: TLCSTO versus LUA Analysis of Variance for TLCSTO Source DF SS MS LUA 1189 594 Error 174 22070 127 Total 176 23259 Level N 59 59 59 Mean 57,57 51,29 53,60 StDev 13,01 12,09 8,06 F 4,69 P 0,010 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ -( -* ) ( * -) ( -* -) + -+ -+ -+ 54 Pooled StDev = 11,26 49,0 52,5 56,0 59,5 One-way ANOVA: TLCSTB versus GIONG Analysis of Variance for TLCSTB Source DF SS MS GIONG 1,39 0,69 Error 174 224,44 1,29 Total 176 225,82 Level LL LY YL N 27 72 78 Pooled StDev = Mean 5,724 5,902 5,721 StDev 1,293 0,714 1,371 1,136 F 0,54 P 0,585 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ ( * ) ( * ) ( -* -) -+ -+ -+ 5,50 5,75 6,00 One-way ANOVA: TLCSTB versus LUA Analysis of Variance for TLCSTB Source DF SS MS LUA 5,26 2,63 Error 174 220,56 1,27 Total 176 225,82 Level N 59 59 59 Pooled StDev = Mean 5,977 5,563 5,843 StDev 1,286 1,232 0,795 1,126 F 2,08 P 0,128 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+( * -) ( * -) ( -* ) -+ -+ -+ -+5,40 5,70 6,00 6,30 One-way ANOVA: TLNĐCS versus GIONG Analysis of Variance for TLNĐCS Source DF SS MS GIONG 1698 849 Error 174 42723 246 Total 176 44421 Level LL LY YL N 27 72 78 Pooled StDev = Mean 91,52 95,64 88,92 StDev 19,45 7,36 19,42 15,67 F 3,46 P 0,034 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ ( * ) ( * ) ( -* ) -+ -+ -+ 88,0 92,0 96,0 One-way ANOVA: TLNĐCS versus LUA Analysis of Variance for TLNĐCS Source DF SS MS LUA 357 179 Error 174 44063 253 Total 176 44421 Level N 59 59 59 Mean 92,17 90,25 93,73 StDev 18,83 18,90 6,92 F 0,71 P 0,495 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+-( * -) ( -* -) ( -* ) 55 Pooled StDev = + -+ -+ -+-87,5 91,0 94,5 98,0 15,91 One-way ANOVA: SNCPSCS versus GIONG Analysis of Variance for SNCPSCS Source DF SS MS GIONG 44,5 22,3 Error 174 6184,4 35,5 Total 176 6228,9 Level LL LY YL N 27 72 78 Pooled StDev = Mean 8,222 6,722 7,218 StDev 6,028 5,418 6,401 5,962 F 0,63 P 0,536 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+( * ) ( * ) ( * ) -+ -+ -+ -+6,0 7,5 9,0 10,5 One-way ANOVA: SNCPSCS versus LUA Analysis of Variance for SNCPSCS Source DF SS MS LUA 293,0 146,5 Error 174 5935,9 34,1 Total 176 6228,9 Level N 59 59 59 Pooled StDev = Mean 7,949 8,203 5,356 StDev 6,627 7,078 2,887 5,841 F 4,29 P 0,015 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( -* ) ( * -) ( * -) + -+ -+ -+ 4,8 6,4 8,0 9,6 One-way ANOVA: KCGHLD versus GIONG Analysis of Variance for KCGHLD Source DF SS MS GIONG 107 54 Error 56 9895 177 Total 58 10003 Level LL LY YL N 24 26 Pooled StDev = Mean 155,83 153,71 156,60 StDev 8,17 7,17 18,09 13,29 F 0,30 P 0,740 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ ( -* ) ( -* ) ( -* ) -+ -+ -+ 150,0 155,0 160,0 One-way ANOVA: LD/N/N versus GIONG Analysis of Variance for LD/N/N Source DF SS MS GIONG 0,0106 0,0053 Error 56 1,6556 0,0296 Total 58 1,6662 Level LL N Mean 2,3478 StDev 0,1190 F 0,18 P 0,836 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ -( -* ) 56 LY YL 24 26 Pooled StDev = 2,3800 2,3550 0,1719 0,1057 0,2267 ( -* -) ( * -) + -+ -+ -+ -2,240 2,310 2,380 2,450 57 PHỤ LỤC MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH SẢN CỦA NHÓM GIỐNG THEO LỨA GIỐNG LỨA SỐ TAI SCS CHẾT SCGN TLSS TLSSTỔ SCCS TLCS YL 253 YL 12 15 YL 290 14 YL 274 13 YL 431 13 YL 283 YL YL 1,80 10,8 7,50 12 1,20 18 11 7,00 12 1,40 19,6 11 6,80 10 1,60 20,8 10 7,80 10 1,60 20,8 8,00 18 12 1,20 21,6 11 7,40 419 10 1,70 13,6 7,90 446 10 11 1,70 17 11 7,00 YL 433 11 11 1,40 15,4 10 8,50 YL 427 10 10 1,70 17 7,50 YL 453 10 1,70 13,6 10 7,50 YL 416 12 10 1,65 19,8 10 8,00 YL 521 1,80 5,4 YL 256 10 1,74 12,2 YL 456 0 0,00 0 YL 247 10 10 1,70 17 10 8,00 YL 11 1,76 12,3 10 7,00 YL 505 16 10 1,50 24 10 6,00 YL 273 10 1,70 11,9 8,00 YL 510 10 10 1,64 16,4 6,30 YL 513 11 10 1,64 18 10 6,80 YL 520 11 1,78 16 6,80 YL 297 9 1,60 11,5 7,00 YL 10 1,70 13,6 10 9,00 1 11 58 7,60 YL 454 1,80 12,6 8,50 YL 441 13 10 1,50 19,5 10 7,50 YL 253 10 10 1,80 18 7,00 YL 12 14 11 1,55 21,7 10 7,10 YL 290 12 10 1,50 18 10 6,50 YL 274 2,00 12 7,00 YL 431 10 1,50 13,5 6,80 YL 283 10 1,80 14,4 8,00 YL 419 11 10 1,80 19,8 7,00 YL 446 11 11 1,50 16,5 10 6,50 YL 433 13 10 1,20 15,6 10 6,00 YL 427 12 11 1,50 18 10 6,50 YL 453 15 11 1,31 19,7 10 6,00 YL 416 1,85 3,7 7,20 YL 521 11 11 1,50 16,5 10 5,80 YL 256 2,00 10 7,70 YL 456 10 0,00 0 YL 247 12 12 1,54 18,5 5,90 YL 5 15 11 1,45 23 10 6,20 YL 505 11 10 1,50 16,5 10 6,80 YL 273 8 1,60 12,8 6,50 YL 510 1,80 10,8 8,30 YL 513 10 10 1,60 16 7,90 YL 520 9 1,40 12 8,20 YL 297 8 1,55 12,4 6,90 YL 9 1,75 12,3 7,80 YL 454 13 11 1,57 17,3 10 5,80 YL 441 11 1,40 12,6 10 6,10 1 1 59 YL 253 12 12 1,50 18 11 7,50 YL 12 14 12 1,38 19,3 10 7,70 YL 290 12 12 1,40 16,8 6,00 YL 274 10 10 1,57 15,7 7,80 YL 431 9 1,40 12,6 8,00 YL 283 11 1,60 14,4 10 6,10 YL 419 1,65 8,3 7,90 YL 446 9 1,53 13,8 6,40 YL 433 12 12 1,42 17 10 6,60 YL 427 10 10 1,50 15 6,70 YL 453 10 10 1,60 16 7,10 YL 416 1,65 8,3 7,50 YL 521 10 1,87 11,2 10 8,00 YL 256 1,75 10,5 11,10 YL 456 10 1,95 7,8 6,80 YL 247 12 11 1,38 16,6 10 6,40 YL 11 10 1,56 17,2 10 6,30 YL 505 11 10 1,69 18,6 6,10 YL 273 10 10 1,37 13,7 10 6,00 YL 510 1,61 12,9 6,50 YL 513 12 10 1,39 16,7 10 6,10 YL 520 9 1,40 12,6 5,50 YL 297 10 10 1,50 15 10 6,80 YL 12 10 1,62 19,4 10 6,50 YL 454 10 1,93 13,5 7,10 YL 441 12 12 1,50 18 10 7,50 LY 381 1,70 13,6 9,00 1 60 LY 390 13 10 1,40 18,2 10 7,00 LY 330 12 10 1,50 18 10 7,50 LY 404 12 10 1,65 19,8 10 8,00 LY 369 12 10 1,40 16,8 8,00 LY 318 1,80 10,8 7,50 LY 366 13 11 1,30 16,9 11 7,70 LY 343 1,70 11,9 8,00 LY 393 11 10 1,60 17,6 7,20 LY 399 10 10 1,60 16 10 7,10 LY 383 18 12 1,20 21,6 11 7,40 LY 495 10 10 1,70 17 10 6,10 LY 364 10 1,70 15,3 7,70 LY 413 10 10 1,70 17 7,10 LY 402 10 10 1,70 17 10 6,70 LY 101 11 11 1,70 18,7 11 7,00 LY 384 15 10 1,40 21 10 7,50 LY 337 14 10 1,51 21,1 10 7,60 LY 473 10 1,60 14,4 7,00 LY 492 10 1,80 14,4 10 8,00 LY 494 13 11 1,30 16,9 10 6,60 LY 478 11 11 1,60 17,6 11 7,30 LY 485 10 1,74 15,5 10 7,20 LY 476 13 12 1,55 20,15 12 6,50 LY 381 1,70 10,2 6,50 LY 390 10 1,50 13,5 6,50 LY 330 13 10 1,45 18,85 7,70 LY 404 13 10 1,60 20,8 10 6,90 LY 369 9 1,70 15,3 7,50 1 1 61 LY 318 15 10 1,40 21 10 8,00 LY 366 10 10 1,60 16 7,50 LY 343 8 2,00 16 7,50 LY 393 1,80 14,4 8,20 LY 399 10 1,50 13,5 10 7,40 LY 383 13 10 1,50 19,5 6,50 LY 495 12 10 1,50 18 10 7,00 LY 364 10 1,60 12,8 6,40 LY 413 0,00 4,80 LY 402 13 10 1,58 20,5 10 6,40 LY 101 13 12 1,30 16,9 12 4,80 LY 384 15 10 1,49 22,4 10 6,30 LY 337 17 12 1,50 25,5 11 7,00 LY 473 12 10 1,40 16,8 10 6,50 LY 492 8 1,70 13,6 8,40 LY 494 16 12 1,20 19,2 7,20 LY 478 11 11 1,58 17,4 10 6,70 LY 485 1,60 12,8 6,20 LY 476 12 10 1,45 16,6 10 6,90 LY 381 10 1,90 15,5 10 6,90 LY 390 11 10 1,50 16,5 10 6,00 LY 330 10 10 1,70 17 10 6,40 LY 404 10 10 1,60 16 8,10 LY 369 11 1,65 14,9 10 7,90 LY 318 10 10 1,63 16,3 8,60 LY 366 11 10 1,39 15,3 6,20 LY 343 12 10 1,50 18 10 7,20 LY 393 10 1,70 13,6 6,30 1 1 62 LY 399 9 1,60 14,4 7,10 LY 383 10 10 1,50 15 6,30 LY 495 11 11 1,40 15,4 11 5,90 LY 364 11 11 1,43 15,7 11 7,70 LY 413 12 10 1,45 17,4 6,10 LY 402 9 1,72 15,5 6,70 LY 101 8 1,93 15,4 7,10 LY 384 11 1,55 17,05 6,80 LY 337 11 11 1,43 15,7 10 7,10 LY 473 10 1,64 14 10 7,10 LY 492 10 1,83 18,3 9,70 LY 494 12 10 1,38 16,6 10 7,20 LY 478 13 10 1,57 20,4 10 6,30 LY 485 9 1,65 14,6 6,30 LY 476 11 10 1,45 16 10 6,50 LL 2126 11 10 1,55 17 10 7,12 LL 4851 9 1,60 14,4 8,00 LL 237 10 10 1,40 14 8,50 LL 296 12 1,30 15,6 6,50 LL 109 11 10 1,70 18,7 10 6,00 LL 336 14 10 1,40 19,6 10 7,50 LL 5578 11 10 1,65 18,2 7,00 LL 5895 8 1,60 12,8 8,90 LL 5371 10 1,50 12 10 7,40 94 86 13,70 142,3 83 1 LL 2126 10 10 1,60 16 10 6,00 LL 4851 12 12 1,35 16,2 11 7,50 LL 237 14 11 1,50 21 6,80 63 LL 296 10 1,56 14 6,80 LL 109 11 11 1,60 17,6 11 8,00 LL 336 9 1,60 14,4 7,40 LL 5578 10 10 1,60 16 10 6,90 LL 5895 1,88 7,5 LL 5371 8 1,56 12,5 6,20 LL 2126 10 10 1,60 16 10 7,50 LL 4851 10 1,80 5,4 7,30 LL 237 10 1,70 17 7,00 LL 296 9 1,50 13,5 7,00 LL 109 9 1,50 13,5 6,50 LL 336 10 1,80 7,2 6,90 LL 5578 1,65 11,6 7,50 LL 5895 9 1,60 14,4 8,50 LL 5371 1,51 10,6 7,00 64 ... lượng Mặc khác, việc cải tiến kỹ thuật qui trình chăm sóc, dinh dưỡng, thú y, trang thi t bị chuồng trại điều cần thi t cho phù hợp với chăn nuôi theo hướng công nghiệp ngày Nhưng yếu tố định thành... triển nhanh (Trần Thị Dân, 2003) Moser Levois (1981) cho rằng: Tăng trọng thai nhiều vào 10 ngày cuối thời gian mang thai Do đó, người ta cố gắng cải thi n trọng lượng sơ sinh thành phần thể... Bình Thuận” Đã hồn thành luận văn theo u cầu giáo viên hướng dẫn lời nhận xét, góp ý hội đồng chấm thi tốt nghiệp khoá ngày 30 tháng 08 năm 2010 Giáo viên hướng dẫn (Ký ghi rõ họ tên) ii LỜI CẢM
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA MỘT SỐ NHÓM GIỐNG HEO NÁI TẠI TRANG TRẠI HIỀN THOA HUYỆN ĐỨC LINH TỈNH BÌNH THUẬN , KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA MỘT SỐ NHÓM GIỐNG HEO NÁI TẠI TRANG TRẠI HIỀN THOA HUYỆN ĐỨC LINH TỈNH BÌNH THUẬN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay