KH ẢO SÁT PHẨM CHẤT TINH DỊCH VÀ KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA HEO ĐỰC CÁC GIỐNG DUROC, LANDRACE VÀ YORKSHIRE TẠI XÍ NGHIỆ P CHĂN NUÔI HEO ĐỒNG HI ỆP

69 0 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:39

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI - THÚ Y ************** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT PHẨM CHẤT TINH DỊCH VÀ KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA HEO ĐỰC CÁC GIỐNG DUROC, LANDRACE VÀ YORKSHIRE TẠI XÍ NGHIỆP CHĂN NUÔI HEO ĐỒNG HIỆP Sinh viên thực hiện: VÕ THANH DUY Lớp: DH05DY Ngành: Dược Thú Y Niên khóa: 2005 - 2010 Tháng 08/2010 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NUÔI - THÚ Y ************** VÕ THANH DUY KHẢO SÁT PHẨM CHẤT TINH DỊCH VÀ KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA HEO ĐỰC CÁC GIỐNG DUROC, LANDRACE VÀ YORKSHIRE TẠI XÍ NGHIỆP CHĂN NI HEO ĐỒNG HIỆP Khóa luận ñệ trình ñể ñáp ứng yêu cầu cấp Bác sỹ thú y chuyên ngành Dược thú y Giáo viên hướng dẫn TS TRẦN VĂN CHÍNH Tháng 08/2010 i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực tập: Võ Thanh Duy Tên khóa luận: “ Khảo sát phẩm chất tinh dịch khả sinh sản heo ñực giống Duroc, Landrace, Yorkshire xí nghiệp chăn ni heo Đồng Hiệp” Đã hồn thành khóa luận theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến đóng góp Hội Đồng Thi Tốt Nghiệp khóa ngày………………… Giáo viên hướng dẫn TS Trần Văn Chính ii LỜI CẢM TẠ Mãi khắc ghi Cơng ơn sinh thành, chăm sóc, ni dạy ba mẹ, nội người thân gia đình cho có ngày hơm Chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh Ban Chủ Nhiệm Khoa q thầy Khoa Chăn Nuôi Thú Y Bộ Môn Di Truyền Giống Động Vật Đã tạo điều kiện cho tơi học tập, truyền đạt kiến thức hết lòng giúp đỡ thời gian qua Trân trọng cảm ơn Ban giám Đốc Xí Nghiệp Chăn Ni Heo Đồng Hiệp Phòng kỹ thuật Xí Nghiệp Chăn Ni Heo Đồng Hiệp Các Cơ, Chú, Anh, Chị thuộc tổ A Tồn thể cơng nhân Xí Nghiệp Chăn Ni Heo Đồng Hiệp Đã tạo thuận lợi giúp đỡ tơi suốt thời gian thực tập Gửi lòng biết ơn sâu sắc đến TS Trần Văn Chính tận tình hướng dẫn bảo hồn thành khóa luận Cảm ơn Đến tất bạn lớp Dược Thú Y 31 giúp đỡ, động viên tơi học tập thời gian qua Võ Thanh Duy iii TÓM TẮT KHÓA LUẬN Đề tài nghiên cứu “Khảo sát phẩm chất tinh dịch khả sinh sản heo ñực giống Duroc, Landrace, Yorkshire Xí Nghiệp Chăn Ni Heo Đồng Hiệp” tiến hành từ ngày 01-03-2010 ñến ngày 15-06-2010 Với 29 ñực giống ñược khảo sát bao gồm: 10 ñực Yorkshire, ñực Landrace, 11 ñực Duroc có độ tuổi khai thác từ 11 tháng đến 43 tháng tuổi Kết thu ñược: Phẩm chất tinh cao ñực giống Landrace (VAC = 84,27x109 tttt/ll), kế ñến ñực giống Yorkshire (75,05x109 tttt/ll) thấp ñực giống Duroc (60,05x109 tttt/ll) Tỷ lệ phối giống ñậu thai ñực giống Duroc (83,3 %), Yorkshire (93,3 %), Landrace (87,5 %) Số heo sơ sinh sống trung bình giống Duroc (10,66 con/ổ), Yorkshire (10,63 con/ổ), Landrace (10,86 con/ổ) Số heo sơ sinh sống điều chỉnh bình qn Duroc (11,13 con/ổ), Yorkshire (11,18 con/ổ), Landrace (11,29 con/ổ) Trọng lượng bình quân heo sơ sinh sống giống Duroc (1,5 kg/con), Yorkshire (1,49 kg/con), Landrace (1,5 kg/con) Nhìn chung đực giống Yorkshire có sức sản xuất tốt nhất, kế ñến Landrace, thấp giống Duroc iv MỤC LỤC Trang TRANG TỰA i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ii LỜI CẢM TẠ iii TÓM TẮT KHÓA LUẬN iv MỤC LỤC v DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT ix DANH SÁCH CÁC BẢNG x DANH SÁCH PHỤ LỤC xi Chương MỞ ĐẦU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1.2 MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1 SỰ THÀNH THỤC TÍNH DỤC 2.2 CHỌN HEO ĐỰC THỤ TINH NHÂN TẠO 2.3 HUẤN LUYỆN ĐỰC GIỐNG LÀM THỤ TINH NHÂN TẠO 2.3.1 Phương pháp khảo sát 2.3.2 Dùng giá nhảy 2.4 CHỨC NĂNG CỦA DỊCH HOÀN, DỊCH HOÀN PHỤ VÀ CÁC TUYẾN SINH DỤC PHỤ 2.4.1 Dịch hoàn 2.4.2 Dịch hoàn phụ 2.4.3 Các tuyến sinh dục phụ v 2.5 TINH DỊCH 2.5.1 Tinh 2.5.2 Tinh trùng 2.6 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH SINH TINH VÀ PHẨM CHẤT TINH DỊCH 12 2.6.1 Giống 12 2.6.2 Cá thể 13 2.6.3 Tuổi 13 2.6.4 Dinh dưỡng 14 2.6.5 Chuồng nuôi 14 2.6.6 Nhiệt ñộ 15 2.6.7 Ánh sáng 16 2.6.8 Vận ñộng 16 2.6.9 Chu kỳ lấy tinh 16 2.6.10 Kỹ thuật lấy tinh 17 2.6.11 Bệnh tật 18 2.7 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỠNG ĐẾN SỨC SỐNG CỦA TINH TRÙNG 19 2.7.1 Áp suất thẩm thẩu mơi trường pha lỗng tinh 19 2.7.2 Nhiệt ñộ 19 2.7.3 Các chất sát trùng 19 2.7.4 Khơng khí 19 2.7.5 Nước 19 2.7.6 Ánh sáng 20 2.7.7 Vật dơ bẩn, vi trùng 20 2.7.8 pH 20 2.7.9 Sóng lắc khói thuốc 20 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT 21 3.1 THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM 21 3.2 GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ XÍ NGHIỆP CHĂN NI HEO ĐỒNG HIỆP 21 vi 3.2.1 Vị trí địa lý 21 3.2.2 Lịch sử phát triển 21 3.2.3 Cơ cấu ñàn 21 3.2.4 Chuồng trại 22 3.2.5 Trang thiết bị chuồng trại 22 3.2.6 Thức ăn 22 3.2.7 Nước uống 22 3.2.8 Chăm sóc quản lý 22 3.2.9 Quy trình vệ sinh phòng bệnh 23 3.3 PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT 23 3.4 ĐỐI TƯỢNG KHẢO SÁT 23 3.5 CÁC CHỈ TIÊU KHẢO SÁT 25 3.5.1 Chỉ tiêu phẩm chất tinh dịch 25 3.5.1.1 Dung lượng tinh dịch 25 3.5.1.2 Hoạt lực tinh trùng 25 3.5.1.3 Nồng ñộ tinh trùng 25 3.5.1.4 Tích VAC tinh dịch 25 3.5.2 Chỉ tiêu sinh sản 25 3.5.2.1 Tỉ lệ phối giống ñậu thai 25 3.5.2.2 Số heo sơ sinh sống bình qn 25 3.5.2.3 Trọng lượng bình quân heo sơ sinh sống 26 3.5.2.4 Xếp cấp khả sinh sản 26 3.6 XỬ LÝ SỐ LIỆU 27 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 28 4.1 CÁC CHỈ TIÊU PHẨM CHÁT TINH 28 4.1.1 Dung lượng tinh 28 4.1.2 Hoạt lực 30 4.1.3 Nồng ñộ 33 4.1.4 Tích VAC 34 vii 4.2 CHỈ TIÊU SINH SẢN 39 4.2.1 Tỷ lệ phối giống ñậu thai 39 4.2.2 Số heo sơ sinh sống bình quân giống 40 4.2.3 Số heo sơ sinh sống điều chỉnh bình quân giống 41 4.2.3 Trọng lượng bình qn heo sơ sinh sống giống 42 4.2.4 Xếp cấp khả sinh sản ñực giống 43 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 45 5.1 KẾT LUẬN 45 5.2 ĐỀ NGHỊ 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO 47 PHỤ LỤC 49 viii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT X : Giá trị trung bình (Mean) V: Dung lượng (Volume) A: Hoạt lực (Activity) C: Nồng ñộ (Concentration) tt/ml: Số tinh trùng có ml tinh dịch tttt/ll: Tổng số tinh trùng tiến thẳng có lần khai thác SD: Độ lệch chuẩn (Standard Deviation) CV: Hệ số biến ñộng (Coefficient of variance) n: Số lượng theo dõi (số con, số ổ, số lần khai thác,…) TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam ix Giống Cấp I cao kết chúng tơi khảo sát với trọng lượng bình qn heo sơ sinh sống Duroc (1,62kg/con) < Landrace (1,60 kg/con) < Yorkshire (1,73 kg/con) Ghi nhận Lê Hoàng Khương (2008) trại giống Kim Long Phạm Hữu Quốc (2007) trại Bình Minh thấp kết chúng tơi khảo sát với trọng lượng bình quân heo sơ sinh sống giống Landrace (1,37 kg/con) < Duroc (1,41 kg/con) < Yorkshire (1,50 kg/con) Landrace (1,36 kg/con) < Duroc (1,48 kg/con) < Yorkshire (1,49 kg/con) 4.2.4 Xếp cấp khả sinh sản ñực giống Xếp cấp khả sinh sản đực giống trình bày qua Bảng 4.13 Chúng nhận thấy khả sinh sản cá thể ñực giống ñều ñạt 100% ñặc cấp Như chất lượng đàn đực giống xí nghiệp tốt Điều chứng tỏ ñực giống ñược lựa chọn kỹ trước ñưa vào khai thác q trình chăm sóc quản lý ni dưỡng xí nghiệp tốt 43 Bảng 4.13 Bảng xếp cấp khả sinh sản cá thể ñực giống Số tai Số heo sơ sinh Trọng lượng bình qn sống điều chỉnh bình heo sơ sinh quân (con/ổ) sống (kg/con) Xếp cấp Kết Điểm Kết Điểm Điểm tổng Xếp cấp Y665 11,4 55 1,48 38 93 Đặc cấp Y544 11,4 55 1,50 40 95 Đặc cấp Y437 11,0 55 1,51 40 95 Đặc cấp Y434 11,5 55 1,49 38 93 Đặc cấp Y193 11,5 55 1,49 38 93 Đặc cấp Y794 11,0 55 1,43 38 93 Đặc cấp Y208 10,6 50 1,49 38 88 Đặc cấp Y489 11,0 55 1,47 38 93 Đặc cấp Y4242 10,5 50 1,44 38 88 Đặc cấp Y4022 11,4 55 1,47 38 93 Đặc cấp L662 11,1 55 1,52 40 95 Đặc cấp L668 11,1 55 1,50 40 95 Đặc cấp L669 12,3 60 1,51 40 100 Đặc cấp L808 11,2 55 1,49 38 93 Đặc cấp L787 11,1 55 1,46 38 93 Đặc cấp L562 10,9 50 1,49 38 88 Đặc cấp L220 11,2 55 1,48 38 93 Đặc cấp L559 11,3 55 1,50 40 95 Đặc cấp D493 11,6 55 1,49 38 93 Đặc cấp D232 11,2 55 1,49 38 93 Đặc cấp D673 11,3 55 1,46 38 93 Đặc cấp D788 10,7 50 1,46 38 88 Đặc cấp D792 10,9 50 1,46 38 88 Đặc cấp D231 11,6 55 1,48 38 93 Đặc cấp D132 10,9 50 1,48 38 88 Đặc cấp D1672 11,3 55 1,47 38 93 Đặc cấp D2181 11,1 55 1,46 38 93 Đặc cấp D56 10,9 50 1,47 38 88 Đặc cấp D9414 10,6 50 1,80 40 90 Đặc cấp 44 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ Qua thời gian thực tập với ñề tài “Khảo sát phẩm chất tinh dịch khả sinh sản heo ñực giống Landrace, Yorkshire, Duroc Xí Nghiệp Chăn Ni Heo Đồng Hiệp Chúng tạm thời rút số kết luận ñề nghị sau: 5.1 KẾT LUẬN Về chất lượng tinh dịch, số tinh trùng tiến thẳng có khả đậu thai đực giống cao giống Landrace, kế ñến Yorkshire thấp giống Duroc Tỷ lệ ñậu thai ñực giống cao giống Yorkshire, kế kến Landrace thấp giống Duroc Số heo sơ sinh sống bình qn đực giống cao giống Landrace, kế ñến Duroc thấp giống Yorkshire Số heo sơ sinh sống điều chỉnh bình qn đực giống cao giống Landrace, kế ñến Yorkshire thấp giống Duroc Trọng lượng bình quân heo sơ sinh sống đực giống tương ñương nhau, cao giống Duroc Landrace, thấp giống Yorkshire Tất cá thể ñực giống ñều có ñiểm xếp cấp 100% ñặc cấp sinh sản 5.2 ĐỀ NGHỊ Tiếp tục khai thác hợp lý ñàn heo ñực giống cho ñến hết thời gian sử dụng Chọn lọc theo dõi ñánh giá tốt ñàn ñực hậu bị trước ñưa lên làm ñực sản xuất 45 Thường xuyên theo dõi, ñánh giá sức sản xuất ñàn ñực giống làm sở liệu phục vụ cho công tác giống trại, nhằm chọn lọc cá thể đực giống có sức sản xuất cao Chu kỳ lấy tinh tất cá thể thưa (1 lần/ tuần), cần khai thác ñều ñặn (2 lần/ tuần) ñể tận dụng hết hiệu suất đực giống Có kế hoạch thay ñàn với ñã lớn tuổi Y489, L559, D493, D9414 46 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng việt Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nơng Thơn (2008) «quyết định việc phê diệt tiêu kỹ thuật giống vật ni số 1712 / QN – BNN - CN» Nguyễn Mạnh Cường, 2008 Khảo sát sức sản xuất nhóm giống xí nghiệp heo giống Cấp I Khóa luận tốt nghiệp ngành Bác sỹ Thú – Y, Đại Học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh Trần Văn Chính, 2005 Giáo trình thực hành giống gia súc gia cầm Khoa Chăn Nuôi Thú – Y Trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Trần Văn Chính, 2005 Hướng dẫn thực tập phần mềm thống kê Minitab 12.21 for Windows Khoa Chăn Nuôi Thú – Y Trường Đại Học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Khanh, 1997 Thú y bênh học chuyên khoa Khoa Chăn Nuôi Thú – Y Trường Đại Học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh Lê Hoàng Khương, 2008 Khảo sát phẩm chất tinh dịch, khả sinh sản nhóm đực giống trại giống cao sản Kim Long Khóa luận tốt nghiệp ngành Bác sỹ Thú – Y, Đại Học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Chí Linh, 2008 Khảo sát phẩm chất tinh dịch, khả sinh sản nhóm đực giống Xí Nghiệp Chăn Ni Xuân Phú Tỉnh Đồng Nai Khóa luận tốt nghiệp ngành Bác sỹ Thú – Y, Đại Học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh Lâm Quang Ngà, 2005 Bài giảng truyền tinh truyền phôi Khoa Chăn Nuôi Thú – Y Trường Đại Học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh Phạm Trọng Nghĩa, 2005 Bài giảng chọn giống nhân giống gia súc, gia cầm Khoa Chăn Nuôi Thú – Y Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh 10 Võ Văn Ninh, 2001 Kỹ Thuật Chăn Nuôi Heo Nhà xuất Nơng Nghiệp TP Hồ Chí Minh 47 11 Phạm Quốc Phú, 2008 Khảo sát phẩm chất tinh dịch, khả sinh sản sinh trưởng nhóm giống Xí Nghiệp Chăn Ni Heo Đồng Hiệp Khóa luận tốt nghiệp ngành Bác sỹ Thú – Y, Đại Học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh 12 Phạm Hữu Quốc, 2007 Khảo sát phẩm chất tinh dịch, khả sinh sản nhóm đực giống trại chăn ni heo Bình Minh Khóa luận tốt nghiệp ngành Bác sỹ Thú – Y, Đại Học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh 13 Phan Văn Toàn, 2010 Khảo sát phẩm chất tinh dịch, khả sinh sản sinh trưởng nhóm giống trại Giống Cấp I Khóa luận tốt nghiệp ngành Bác sỹ Thú – Y, Đại Học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh 13 Nguyễn Thiện Nguyễn Tuấn Anh, 1993 Thụ tinh nhân tạo cho heo Việt Nam Nhà xuất Nông Nghiệp Hà Nội 15 Lê Văn Thọ Đàm Văn Tiện, 1992 Sinh lý gia súc Nhà xuất Nông Nghiệp Hà Nội 16 Ngô Trọng Trải, 2009 Khảo sát phẩm chất tinh dịch, khả sinh sản nhóm giống trại Chăn Ni Heo Tân Trung Khóa luận tốt nghiệp ngành Bác sỹ Thú – Y, Đại Học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh II Website NSIF, 2004 Guidelines for Uniform Swine Improverment Programs – on – FARMPROGRAMS. 48 PHỤ LỤC Phụ lục Quy ñịnh chất lượng tinh dịch heo ñược phép sử dụng nông nghiệp phát triển nông thôn năm 2008 số 1712/QĐ – BNN – CN Chỉ tiêu chất lượng tinh dịch Phẩm chất Dung lượng (V,ml) ≥ 100 Hoạt lực (A) ≥ 0,7 Nồng ñộ (C, 106tt/ml) ≥ 100 Mật ñộ (D) ≥ ++ Màu Khơng có màu lạ Mùi Khơng có mùi lạ ≤ 10 Kỳ hình (K,%) ≥ 3000 Sức kháng (R,%) pH 6,6 – 7,6 ≥ 70 Tỷ lệ sống Độ nhiễm khuẩn < 5000 Phụ lục Bảng Anova dung lượng tinh dịch trung bình theo giống Source DF SS MS F P 688541 344271 63.45 0.000 Error 296 1606078 5426 Total 298 2294619 GIONGNOC Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev 125 204.00 57.10 LL 67 314.21 90.49 YY 107 290.52 78.98 DD -+ -+ -+ -+ ( * ) ( * -) ( -* ) -+ -+ -+ -+ 200 49 240 280 320 Phụ lục Bảng Anova dung lượng tinh dịch trung bình theo cá thể giống Duroc Analysis of Variance for V Source STAINOC DF SS MS F P 38,95 0,000 10 312784 31278 Error 114 91548 803 Total 124 404332 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev 56 10 313,70 45,12 + -+ -+ 132 206,25 10,66 ( -* ) 231 206,13 12,90 ( * -) 232 13 189,62 23,49 493 14 157,07 32,93 673 11 191,36 23,37 788 14 146,93 24,38 792 16 233,19 27,34 1672 13 263,08 28,49 2181 10 223,00 36,85 9414 12 140,17 20,56 ( * ) ( *-) (-* ) ( * ) (-* ) (-*-) ( *-) ( * ) (-* ) + -+ -+ Pooled StDev = 28,34 180 240 300 Phụ lục Bảng Anova dung lượng tinh dịch trung bình theo cá thể giống Landrace Source DF SS MS F P STAINOC 353985 50569 15,81 0,000 Error 58 185536 3199 Total 65 539521 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev 220 12 304,25 59,48 559 397,00 39,82 562 338,00 51,09 662 10 307,30 83,97 668 12 231,58 49,13 669 187,33 31,25 787 465,33 62,61 808 11 388,55 47,87 -+ -+ -+ (-* ) ( -* -) ( -* -) ( * ) (-* ) ( -* ) ( -* ) (-* ) -+ -+ -+ - Pooled StDev = 56,56 240 50 360 480 Phụ lục Bảng Anova dung lượng tinh dịch trung bình theo cá thể giống Yorkshire Source DF SS MS F P STAINOC 425430 47270 19,25 0,000 Error 96 235790 2456 Total 105 661220 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -+ 193 13 318,85 83,31 ( * ) 208 13 298,46 33,15 434 11 179,27 30,58 437 13 254,46 46,18 (-* ) 489 278,40 22,97 ( * -) 544 13 352,62 34,64 665 12 256,17 30,74 794 428,22 46,38 4022 313,33 53,33 4242 11 245,45 67,86 ( * ) ( * ) (-* ) ( *-) ( * ) ( -* -) ( * ) + -+ -+ -+ Pooled StDev = 49,56 200 300 400 500 Phụ lục Bảng Anova hoạt lực tinh trùng trung bình theo giống Source DF SS MS F P 0.00183 0.00091 0.51 0.602 Error 296 0.53219 0.00180 Total 298 0.53401 GIONGNOC Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev 125 0.85920 0.04552 LL 67 0.86269 0.04205 YY 107 0.85607 0.03868 DD -+ -+ -+ ( -* ) ( -* ) ( -* ) -+ -+ -+ 0.8540 51 0.8610 0.8680 Phụ lục Bảng Anova hoạt lực tinh trùng trung bình theo cá thể giống Duroc Source DF SS MS F P STAINOC 10 0,147117 0,014712 15,27 0,000 Error 114 0,109803 0,000963 Total 124 0,256920 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -+ 56 10 0,82000 0,02582 132 0,81250 0,02500 ( -* -) 231 0,85000 0,04629 232 13 0,86923 0,02532 493 14 0,91429 0,03056 673 11 0,89091 0,03015 788 14 0,88929 0,02895 792 16 0,83750 0,03416 1672 13 0,81923 0,03252 ( -* ) 2181 10 0,81500 0,02415 ( -* -) 9414 12 0,88333 0,03257 ( -* ) ( -* -) ( -* ) ( * ) ( -* -) ( * ) ( * -) ( -* ) + -+ -+ -+ Pooled StDev = 0,03104 0,800 0,850 0,900 0,950 Phụ lục Bảng Anova hoạt lực tinh trùng trung bình theo cá thể giống Landrace Source DF SS MS F P STAINOC 0,01028 0,00147 0,81 0,582 Error 58 0,10502 0,00181 Total 65 0,11530 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev 220 12 0,86250 0,03769 + -+ -+ -+ 559 0,85000 0,03162 562 0,85833 0,03764 ( * -) 662 10 0,86000 0,03944 ( * ) 668 12 0,87083 0,03965 669 0,89167 0,05845 787 0,83333 0,05774 808 11 0,85455 0,04719 ( * -) ( -* ) ( -* -) ( * ) ( -* ) ( * -) + -+ -+ -+ Pooled StDev = 0,04255 0,800 52 0,840 0,880 0,920 Phụ lục Bảng Anova hoạt lực tinh trùng trung bình theo cá thể giống Yorkshire Source DF SS MS F P STAINOC 0,03394 0,00377 2,95 0,004 Error 96 0,12266 0,00128 Total 105 0,15660 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ 193 13 0,86538 0,04274 208 13 0,84231 0,03444 434 11 0,90000 0,03162 437 13 0,85000 0,04564 489 0,84000 0,04183 544 13 0,84615 0,03203 ( -* ) 665 12 0,84583 0,03965 ( -* -) 794 0,83889 0,03333 4022 0,87500 0,02739 4242 11 0,85455 0,01508 ( * -) ( -* ) ( -* -) ( -* ) ( * ) ( * -) ( -* -) ( -* -) + -+ -+ Pooled StDev = 0,03575 0,840 0,875 0,910 Phụ lục 10 Bảng Anova nồng ñộ tinh trùng theo giống Source DF SS MS F P 88797 44398 10.37 0.000 Error 296 1267184 4281 Total 298 1355981 GIONGNOC Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev DD 125 348.82 60.59 LL 67 318.67 70.96 YY 107 311.55 67.26 -+ -+ -+ -+ ( * -) ( -* -) ( -* -) -+ -+ -+ -+ 300 320 53 340 360 Phụ lục 11 Bảng Anova tích VAC theo cá thể giống Duroc Source DF SS MS F P STAINOC 10 4381 438 2,29 0,017 Error 114 21780 191 Total 124 26160 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev 56 10 63,47 13,33 132 63,65 7,49 231 62,30 12,24 232 13 58,68 12,00 493 14 61,57 15,16 673 11 54,45 10,37 788 14 50,39 13,12 792 16 60,14 12,68 1672 13 71,16 15,79 2181 10 65,97 12,42 9414 12 53,55 19,40 -+ -+ -+ ( -* ) ( -* ) ( * -) ( -* ) ( -* ) ( -* ) ( * -) ( * ) ( * -) ( * ) ( -* ) -+ -+ -+ - Pooled StDev = 13,82 50 60 70 Phụ lục 12 Bảng Anova tích VAC theo cá thể giống Landrace Source STAINOC DF SS MS F P 2,60 0,021 10746 1535 Error 58 34252 591 Total 65 44999 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+ - 220 12 73,93 18,60 559 91,40 20,27 562 106,48 28,86 662 10 81,48 35,67 668 12 69,18 19,62 ( * ) 669 75,33 12,16 ( -* -) 787 97,23 35,23 ( -* -) 808 11 99,05 23,07 ( -* ) ( * ) ( -* -) ( -* -) ( -* ) -+ -+ -+ -+ Pooled StDev = 24,30 60 80 54 100 120 Phụ lục 13 Bảng Anova tích VAC theo cá thể giống Yorkshire Source DF SS MS F P STAINOC 9159 1018 4,13 0,000 Error 96 23661 246 Total 105 32821 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev 193 13 70,32 17,43 208 13 71,84 15,13 434 11 61,09 7,86 437 13 72,73 8,71 489 84,42 11,99 544 13 88,72 10,07 665 12 72,97 13,30 794 90,07 22,78 4022 59,85 12,40 4242 11 79,17 26,62 -+ -+ -+ ( -* -) ( -* -) ( * -) ( * -) ( * -) ( -* -) ( -* -) ( * ) ( * -) ( -* -) -+ -+ -+ - Pooled StDev = 15,70 60 75 90 Phụ lục 14 Bảng Anova tích VAC tinh trùng theo giống Source GIONGNOC DF SS MS F P 2.851E+10 1.426E+10 40.55 0.000 Error 296 1.041E+11 351599052 Total 298 1.326E+11 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev DD 125 60052 14527 LL 67 84261 26131 YY 107 75047 17601 + -+ -+ -+-( * ) ( -* ) ( -* -) + -+ -+ -+ Pooled StDev = 18751 60000 55 70000 80000 90000 Phụ lục 15 Bảng trắc nghiệm χ2 tỷ lệ phối giống ñậu thai giống Expected counts are printed below observed counts scd sckd Total 304 61 365 314,13 50,87 314 45 308,97 50,03 401 59 395,90 64,10 Total 1019 165 Chi-Sq = 0,327 + 2,019 + 0,082 + 0,506 + 0,066 + 0,406 = 3,406 359 460 1184 DF = 2, P-Value = 0,182 Phụ lục 16 Bảng Anova số heo sơ sinh sống giống Source GIONGNOC DF SS MS F P 0.80 0.452 10.74 5.37 Error 995 6718.57 6.75 Total 997 6729.31 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev DD 305 10.659 2.927 LL 313 10.863 2.397 YY 380 10.626 2.475 + -+ -+ -+ ( * -) ( -* ) ( -* ) + -+ -+ -+ Pooled StDev = 2.599 10.50 56 10.75 11.00 11.25 Phụ lục 17 Bảng Anova số heo sơ sinh sống điều chỉnh giống Source DF SS MS F P 4.23 2.11 0.31 0.733 Error 995 6757.87 6.79 Total 997 6762.10 GIONGNOC Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ - DD 305 11.125 2.938 ( -* -) LL 313 11.286 2.420 YY 380 11.178 2.466 ( * -) ( -* ) -+ -+ -+ - Pooled StDev = 2.606 11.00 11.25 11.50 Phụ lục 18 Bảng Anova lượng bình qn heo sơ sinh sống Source DF SS MS F P 0,0342 0,0171 0,18 0,832 Error 995 92,6660 0,0931 Total 997 92,7001 GIONGNOC Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev DD 305 1,4997 0,5318 LL 313 1,4963 0,1031 YY 380 1,4862 0,0944 + -+ -+ -( -* -) ( -* ) ( -* ) + -+ -+ Pooled StDev = 0,3052 1,475 57 1,500 1,525 ... GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI - THÚ Y ************** VÕ THANH DUY KHẢO SÁT PHẨM CHẤT TINH DỊCH VÀ KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA HEO ĐỰC CÁC GIỐNG DUROC, LANDRACE VÀ... TRẦN VĂN CHÍNH Tháng 08/2010 i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực tập: Võ Thanh Duy Tên khóa luận: “ Khảo sát phẩm chất tinh dịch khả sinh sản heo ñực giống Duroc, Landrace,... khóa luận Cảm ơn Đến tất bạn lớp Dược Thú Y 31 ñã giúp ñỡ, ñộng viên học tập thời gian qua Võ Thanh Duy iii TÓM TẮT KHÓA LUẬN Đề tài nghiên cứu “Khảo sát phẩm chất tinh dịch khả sinh sản heo ñực
- Xem thêm -

Xem thêm: KH ẢO SÁT PHẨM CHẤT TINH DỊCH VÀ KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA HEO ĐỰC CÁC GIỐNG DUROC, LANDRACE VÀ YORKSHIRE TẠI XÍ NGHIỆ P CHĂN NUÔI HEO ĐỒNG HI ỆP , KH ẢO SÁT PHẨM CHẤT TINH DỊCH VÀ KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA HEO ĐỰC CÁC GIỐNG DUROC, LANDRACE VÀ YORKSHIRE TẠI XÍ NGHIỆ P CHĂN NUÔI HEO ĐỒNG HI ỆP

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay