TÁC ĐỘNG CỦA CHẾ PHẨM TỰ NHIÊN TỎI – NGHỆ GỪNG LÊN SỨC SỐNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA HAI NHÓM GÀ ĐỊA PHƯƠNG CÓ SỌC VÀ KHÔNG SỌC TẠI LONG THÀNH – ĐỒNG NAI

62 0 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:39

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y **************** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÁC ĐỘNG CỦA CHẾ PHẨM TỰ NHIÊN TỎI – NGHỆ - GỪNG LÊN SỨC SỐNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA HAI NHÓM GÀ ĐỊA PHƯƠNG CĨ SỌC VÀ KHƠNG SỌC TẠI LONG THÀNH – ĐỒNG NAI Họ tên sinh viên : TRƯƠNG CÔNG HÙNG Lớp : DH05TY Ngành : Thú Y Niên khóa : 2005 - 2010 Tháng 8/2010 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NUÔI – THÚ Y **************** TRƯƠNG CÔNG HÙNG TÁC ĐỘNG CỦA CHẾ PHẨM TỰ NHIÊN TỎI – NGHỆ - GỪNG LÊN SỨC SỐNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA HAI NHĨM GÀ ĐỊA PHƯƠNG CĨ SỌC VÀ KHƠNG SỌC TẠI LONG THÀNH – ĐỒNG NAI Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Bác Sĩ Thú Y Giáo viên hướng dẫn PGS.TS LÂM MINH THUẬN Tháng 8/2010 i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ Tên Sinh Viên: Trương Công Hùng Tên luận văn: “TÁC ĐỘNG CỦA CHẾ PHẨM TỰ NHIÊN TỎI – NGHỆ GỪNG LÊN SỨC SỐNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA HAI NHÓM GÀ ĐỊA PHƯƠNG CĨ SỌC VÀ KHƠNG SỌC TẠI LONG THÀNH – ĐỒNG NAI” Đã hồn thành khố luận theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến nhận xét, đóng góp hội đồng chấm thi tốt nghiệp khoa ngày 30/08/2010 Giáo viên hướng dẫn PGS.TS LÂM MINH THUẬN ii LỜI CẢM TẠ Kính dâng cha mẹ Người tận tụy, an ủi, động viên hy sinh suốt đời cho có ngày hơm Xin chân thành cảm tạ Ban giám hiệu trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Ban Chủ Nhiệm Khoa Chăn Ni Thú Y tồn thể q thầy tận tình dạy dỗ tơi suốt thời gian học tập trường Xin chân thành nhớ ơn PGS.TS Lâm Minh Thuận Đã tận tình giảng dạy, hướng dẫn giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian học tập thực tập tốt nghiệp Anh Nguyễn Văn Hợi chủ trại gà với anh em cơng nhân nhiệt tình giúp đỡ dẫn cho suốt thời gian thực tập đề tài tốt nghiệp Cảm ơn tất bạn Thú Y 31 người thân gắn bó giúp đỡ động viên tơi năm học vừa qua Sinh viên Trương công hùng iii TĨM TẮT LUẬN VĂN Với mục đích chọn lọc, phát triển cải thiện nhằm nâng cao suất giống gà địa phương Bên cạnh việc tìm quy trình chăn ni gà an tồn sinh học cách bổ sung chế phẩm tự nhiên vào thức ăn để có sản phẩm thịt trứng phẩm chất tốt‚khơng có tồn dư kháng sinh, hormone Trước mục đích trên, chúng tơi tiến hành đề tài “ khảo sát tác động chế phẩm tự nhiên Tỏi – Nghệ – Gừng lên sức sống suất hai nhóm gà địa phương có sọc khơng sọc Long Thành – Đồng Nai ” Đề tài tiền hành 224 gà lơng có sọc 188 gà lông không sọc, chia làm lô hai nhóm giống phần ăn bổ sung mức chế phẩm (5 g chế phẩm / kg thức ăn) Đề tài thực trại gà tư nhân Anh Nguyễn Văn Hợi, Thôn Bàu Tre, Xã Bình Sơn, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai thời gian từ tháng 03/2010 – 06/2010 Kết đề tài qua đợt thí nghiệm ghi nhận sau: Trọng lượng bình qn nhóm gà khơng sọc cao so với nhóm gà có sọc nhóm gà sử dụng chế phẩm có mức độ tăng trọng cao so với nhóm khơng dùng chế phẩm Tăng trọng tuyệt đối: Nhóm khơng sọc (15,68 gam), cao nhóm có sọc (14,59 gam) Nhóm bổ sung chế phẩm (15,45 gam), cao nhóm khơng chế phẩm (14,83 gam) Tiêu thụ thức ăn: Nhóm khơng sọc (46,54 gam), cao nhóm có sọc (45,10 gam) Nhóm bổ sung chế phẩm (46,00 gam), cao nhóm khơng chế phẩm (45,66 gam) Tiêu tốn thức ăn cho 1kg tăng trọng: Nhóm khơng sọc (2,77 kg) thấp nhóm có sọc (2,86 kg) Nhóm chế phẩm (2,78 kg) thấp nhóm khơng chế phẩm (2,85 kg) Tỷ lệ chết: Tỷ lệ chết nhóm gà có sọc (7,13 %) cao nhóm gà khơng sọc (4,78 %) Và bệnh tích điển hình gan sưng Tốc độ mọc lông: Tốc độ mọc lơng phủ nhóm gà có sọc (79,62 %), nhanh nhóm gà khơng sọc (61,53 %) iv MỤC LỤC Trang TRANG TỰA i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ii LỜI CẢM TẠ iii TÓM TẮT LUẬN VĂN iv MỤC LỤC .v DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT viii DANH SÁCH CÁC BẢNG ix DANH SÁCH CÁC HÌNH x DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ xi Chương MỞ ĐẦU 1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1.2 MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU 1.2.1 Mục Đích .2 1.2.2 Yêu Cầu .2 Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Giới thiệu số giống gà nội 2.1.1 Gà Ri .3 2.1.2 Gà Mía 2.1.3 Gà Đông Tảo 2.1.4 Gà Hồ 2.1.5 Gà Tre 2.1.6 Gà Tàu Vàng 2.1.7 Gà H’Mong 2.2 GIỚI THIỆU CHẾ PHẨM TỎI, NGHỆ, GỪNG BỔ SUNG VÀO THỨC ĂN NUÔI GÀ THẢ VƯỜN 2.2.1 Gừng .6 2.2.2 Tỏi v 2.2.3 Nghệ .9 2.3 Một số yếu tố ảnh hưởng đến sức sản xuất gà thịt 11 2.3.1 Con giống 11 2.3.2 Dinh dưỡng 12 2.3.3 Nhiệt độ 12 2.3.4 Ẩm độ 13 2.3.5 Ánh sáng 13 2.3.6 Nước uống 13 2.3.7 Độ thơng thống .13 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 14 3.1.NỘI DUNG THÍ NGHIỆM 14 3.2 PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 14 3.2.1 Thời gian địa điểm 14 3.2.2 Đối tượng khảo sát 14 3.2.3 Bố trí thí nghiệm 14 3.3 ĐIỀU KIỆN THÍ NGHIỆM 15 3.3.1 Thức ăn 15 3.3.2 Chuồng trại 16 3.3.3 Chăm sóc ni dưỡng 18 3.3.4 Quy trình phòng bệnh 19 3.4 CÁC CHỈ TIÊU THEO DÕI 20 3.4.1 Chỉ tiêu sinh trưởng 20 3.4.1.1 Trọng lượng bình quân 20 3.4.1.2 Tăng trọng tuyệt đối 20 3.4.2 Chỉ tiêu chuyển hóa thức ăn 20 3.4.2.1 Tiêu thụ thức ăn 20 3.4.2.2 Hệ số chuyển biến thức ăn 21 3.4.3 Tỷ lệ chết 21 3.4.4 Tỷ lệ bệnh tích 21 3.4.5 Tốc độ mọc lông tốc độ phủ lơng tồn thân 21 vi 3.4.6 Hiệu kinh tế 21 3.4.7 Phương pháp xử lý số liệu 21 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 22 4.1 CÁC CHỈ TIÊU SINH TRƯỞNG 22 4.1.1 Trọng lượng bình quân 22 4.1.2 Tăng trọng tuyệt đối 30 4.2 CHỈ TIÊU CHUYỂN HÓA THỨC ĂN .32 4.2.1 Lượng thức ăn tiêu thụ ngày .32 4.2.2.Tiêu tốn thức ăn cho 1kg tăng trọng 34 4.3.CHỈ TIÊU VỀ SỨC SỐNG 36 4.3.1 Tỷ lệ chết 36 4.4.TRIỆU CHỨNG VÀ TỶ LỆ BỆNH TÍCH 38 4.4.1 Triệu chứng gà trước chết 38 4.4.2 Tỷ lệ bệnh tích 38 4.5 TỐC ĐỘ MỌC LƠNG VÀ PHỦ LƠNG TỒN THÂN 39 4.5.1 Tốc độ mọc lông 40 4.5.2 Tốc độ phủ lơng tồn thân 40 4.6.HIỆU QUẢ KINH TẾ 42 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 43 5.1 KẾT LUẬN 43 5.2 Đề nghị 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO 45 PHỤ LỤC 48 vii DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT CP: Chế phẩm KS: Kháng Sinh TTTA: Tiêu thụ thức ăn HSCBTA: Hệ số cân thức ăn CPTACTT: Chi phí thức ăn cho tăng trọng viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Sơ lược thành phần hóa học tỏi .8 Bảng 3.1 Sơ đồ bố trí thí nghiệm giai đoạn – 12 tuần tuổi .15 Bảng 3.2 Lịch dùng chế phẩm cho gà thí nghiệm từ – 12 tuần tuổi 15 Bảng 3.3 Thành phần thức ăn giá trị dinh dưỡng 16 Bảng 3.4 Thành phần đạm thô lượng trao đổi giai đoạn – 12 tuần tuổi .16 Bảng 3.5 Lịch chủng ngừa vacxin cho gà thí nghiệm 20 Bảng 4.1 Trọng lượng bình quân qua tuần khảo sát (gam) 22 Bảng 4.2 Trọng lượng bình quân gà trống tuần tuổi (gam) 24 Bảng 4.3 Trọng lượng bình quân gà trống 10 tuần tuổi (gam) 24 Bảng 4.4 Trọng lượng gà trống 12 tuần tuổi (gam) 25 Bảng 4.5 Trọng lượng gà mái tuần tuổi (gam) 26 Bảng 4.6 Trọng lượng gà mái 10 tuần tuổi (gam) 27 Bảng 4.7 Trọng lượng gà mái 12 tuần tuổi (gam) 28 Bảng 4.8 Tăng trọng tuyệt đối giai đoạn tuổi (gam/con/ngày) 30 Bảng 4.9 Tăng trọng tuyệt đối bình quân qua gà giai đoạn khảo sát khảo sát (gam/con/ngày) .30 Bảng 4.10 Thức ăn tiêu thụ ngày (gam/con/ngày) 32 Bảng 4.11 Tiêu thụ bình quân giai đoạn khảo sát (gam/con/ngày) 32 Bảng 4.12 Tiêu tốn thức ăn cho 1kg tăng trọng qua giai đoạn khảo sát (kg) 34 Bảng 4.13 Tiêu tốn thức ăn bình quân giai đoạn khảo sát (kg) 35 Bảng 4.14 Tỷ lệ chết giai đoạn tuổi (%) 36 Bảng 4.15 Tỷ lệ bệnh tích (%) .38 Bảng 4.16 Tốc độ mọc lông lúc tuần tuổi (%) 40 Bảng 4.17 Tốc độ gà phủ lơng tồn thân lúc tuần tuổi (%) 41 Bảng 4.18 Chi phí thức ăn cho tăng trọng lơ thí nghiệm 42 ix Kết khảo sát tiêu tốn thức ăn cho 1kg tăng trọng hai nhóm gà cao kết Nguyễn Ba (2009) nhóm gà lơng vàng (2,49 kg), lông nâu (2,74 kg) Kết gần tương đương với kết Đinh Văn Tam (1999) khảo sát gà Đồng Nai lông sậm 2,86 kg thấp kết Lê Tấn Tài (2004), Hoàng Văn Lân (2002) khảo sát gà Tàu vàng 3,15 3,71 kg Kết chúng tơi có chênh lệch so với kết tác giả yếu tố giống, thời điểm ni, điều kiện chăm sóc ni dưỡng khác nhau… 4.3.CHỈ TIÊU VỀ SỨC SỐNG 4.3.1 Tỷ lệ chết Tỷ lệ chết gà thí nghiệm chúng tơi trình bày qua bảng 4.14 biểu đồ 4.10 Bảng 4.14 Tỷ lệ chết giai đoạn tuổi (%) Nhóm Khơng sọc Có sọc CP KS CP KS Số Tỷ lệ Số Tỷ lệ Số Tỷ lệ Số Tỷ lệ Tuần tuổi chết (%) chết (%) chết (%) chết (%) – tuần 3,57 3,57 4,25 2,12 – tuần 2,77 0 0 0 – tuần 0,95 0 0 0 – tuần 0 1,85 2 2,17 – 10 tuần 0,96 0 0 0 11 – 12 tuần 0,97 0 1,11 0 – 12 tuần 10 8,92 5,35 5,31 4,25 P > 0,05 36 10 8.92 (%) 5.35 5.31 4.25 CP KCP Có sọc Khơng sọc Nhóm gà Biểu đồ 4.10 Tỷ lệ chết bình quân qua tuần khảo sát Kết bảng 4.14 cho chúng tơi thấy: Nhóm gà có sọc sử dụng chế phẩm có tỷ lệ chết cao (8,92 %), nhóm gà khơng sọc khơng sử dụng chế phẩm có tỷ lệ chết thấp (4,25%) Kết xử lý thống kê cho thấy khác biệt khơng có ý nghĩa (P>0,05) Chúng tơi nhận thấy tuần đầu tỷ lệ chết lơ thí nghiệm tương đối cao, riêng hai lơ sử dụng chế phẩm có tỷ lệ chết cao Nguyên nhân yếu tố chế phẩm mà yếu tố giống gây nên, cách quản lý giống địa phương chưa tốt Trên gà mang mầm bệnh từ mẹ truyền sang bệnh thương hàn gà vơí biểu qua triệu chứng bên gà ủ rũ, yếu ớt, tiêu chảy phân trắng, phân dính quanh lỗ huyệt, bụng trệ xuống Những bệnh tích qua mổ khám lòng đỏ khơng tiêu, gan, phổi có nốt hoại tử, lách sưng có nốt hoại tử Những gà nặng dẫn tới tử vong, nhẹ còi cọc, chậm lớn Giữa hai nhóm: Tỷ lệ chết bình qn nhóm có sọc (7,13 %), có cao so với nhóm khơng sọc (4,78 %) Tuy nhiên kết thống kê cho thấy khác biệt khơng có ý nghĩa (P > 0,05) Nhìn chung tỷ lệ chết lô tương đối thấp giống gà có nguồn gốc địa phương nên có sức đề kháng cao, thích nghi tốt với điều kiện khí hậu địa phương gà chúng tơi chúng ngừa chăm sóc tốt nên sức sống tương đối cao 37 Kết khảo sát tỷ lệ chết hai nhóm gà sử dụng chế phẩm có sọc (8,92 %), không sọc (5,13 %) Thấp so với kết Đồn Quốc Tuấn (2003) khảo sát nhóm gà Tàu Vàng sử dụng chế phẩm có tỷ lệ chết (13,16 %) Võ Thanh Phong (2005) hai nhóm gà Tàu Vàng (10 %) Đen (15 %) Ngun nhân giống, mơi trường, điều kiện chăm sóc, quản lý mức bổ sung chế phẩm cho thí nghiệm khác 4.4.TRIỆU CHỨNG VÀ TỶ LỆ BỆNH TÍCH 4.4.1 Triệu chứng gà trước chết Cấp tinh: Phần lớn triệu chứng xuất vài trước chết, có vừa xuất triệu chứng chết Biểu hiện: Gà ăn bỏ ăn, xù lông, ủ rủ, mắt nhắm, chảy nước nhớt từ miệng, nhịp thở tăng, phân tiêu chảy có dính phân hậu mơn Mãn tính: Gà ốm, khớp xương chân sưng phồng, gà khó thở, Nhịp thở nhanh, gà có bị liệt chân, có bị vẹo cổ 4.4.2 Tỷ lệ bệnh tích Tỷ lệ bệnh tích chúng tơi ghi nhận bảng 4.15 Bảng 4.15 Tỷ lệ bệnh tích (%) Nhóm Có sọc LôI (CP) Lô II (KS) Số mổ Cơ quan bệnh tích Gan sưng Lách sưng Lòng đỏ khơng tiêu Viêm phổi Viêm ruột Viêm túi khí Nhiều dịch nhày dọc đường hơ hấp Khớp có dịch fibrin Số Không sọc Lô III (CP) Lô IV (KS) Số 3 Tỷ lệ (%) 60 20 60 20 40 20 Số 1 Tỷ lệ (%) 50 20 20 25 40 0 38 Số Tỷ lệ (%) 33 66 33 1 Tỷ lệ (%) 33 66 33 33 0 66 20 0 0 Kết bảng 4.15 cho chúng tơi thấy Ở bệnh tích gan sưng, lách sưng, lòng đỏ khơng tiêu, viêm phổi viêm ruột mổ khảo sát gà chết giai đoạn – tuần tuổi Ở bệnh tích viêm túi khí, nhiều dịch nhày đường hơ hấp khớp có dịch fibrin mổ khảo sát giai đoạn – 12 tuần tuổi nhiên giai đoạn chúng tơi ghi nhận bệnh tích chưa có kết luận sơ bệnh gà bệnh gây nên tỷ lệ bệnh tích khơng đáng kể Qua kết mổ khám cho thấy bệnh tích chủ yếu tập trung gà giai đoạn – tuần tuổi với đặc điểm bệnh tích kết hợp với triệu chứng có nhiều điểm trùng lặp với bệnh gà salmonellae gây nên, cho ta kết luận sơ nguyên nhân gây bệnh gà salmonellae Tuy nhiên để có kết xác cần phải lấy mẫu đưa xét nghiệm tìm nguyên nhân gây bệnh Hình Bệnh tích gan sưng gà giai đoạn tuần tuổi 4.5 TỐC ĐỘ MỌC LÔNG VÀ PHỦ LÔNG TỒN THÂN Tốc độ mọc lơng phủ lơng chủ yếu phụ thuộc vào yếu tố giống, gà nhẹ cân có tốc độ mọc lơng phủ tồn thân nhanh nhóm gà nặng cân (Lâm Minh Thuận, 2004) Chúng quan sát xác định tốc độ mọc lông đuôi lúc tuần tuổi, tốc độ phủ lông toàn thân gà lúc tuần tuổi 39 4.5.1 Tốc độ mọc lông Tốc độ mọc lông đuôi chúng tơi dựa vào số gà có lơng lúc tuần tuổi Ở thời điểm này, gà có lơng xem có tốc độ mọc lơng nhanh ngược lại có tốc độ mọc lơng chậm Tốc độ mọc lơng trình bày qua bảng 4.16 biểu đồ 4.11 Bảng 4.16 Tốc độ mọc lơng lúc tuần tuổi (%) Yếu tố Gà có sọc Gà không sọc Nhanh 32,87 25,82 Chậm 67,13 74,18 80 74.18 67.13 70 60 (%) 50 40 Nhanh 32.87 25.82 30 Chậm 20 10 Gà có sọc Gà khơng sọc Nhóm gà Biểu đồ 4.11 Tốc độ mọc lông gà lúc tuần tuổi Qua bảng 4.16 biểu đồ 4.11 nhận thấy: Tốc độ mọc lơng nhóm gà có sọc (32,87%) cao nhóm gà khơng sọc (25,82 %) 4.5.2 Tốc độ phủ lơng tồn thân (%) Tốc độ phủ lơng tồn thân xác định vào lúc tuần tuổi, vào thời điểm gà phủ lơng tồn thân gọi gà có tốc độ phủ lơng nhanh ngược lại gà có tốc độ phủ lơng chậm Tốc độ phủ lơng tồn thân trình bày qua bảng 4.17 biểu đồ 4.12 40 Bảng 4.17 Tốc độ gà phủ lơng tồn thân lúc tuần tuổi (%) Yếu tố Gà có sọc Gà không sọc Nhanh 79,62 61,53 Chậm 20,38 38,47 90 80 79.62 70 61.53 (%) 60 50 38.47 40 30 Nhanh Chậm 20.38 20 10 Gà có sọc Gà khơng sọc Nhóm gà Biểu đồ 4.12 Tốc độ mọc lơng phủ toàn thân lúc gà tuần tuổi Qua bảng 4.17 biểu đồ 4.12, chúng tơi nhận thấy nhóm gà có sọc có tốc độ phủ lơng tồn thân (79,62%) cao nhóm gà khơng sọc (61,53%) 41 4.6.HIỆU QUẢ KINH TẾ Trong điều kiện nuôi dưỡng, chi phí cho yêu cầu khác (Giống, chuồng trại, điện, nước…) nhau, chúng tơi tính tốn so sánh hiệu kinh tế lơ gà thí nghiệm dựa chi phí thức ăn cho 1kg tăng trọng Bảng 4.18 Chi phí thức ăn cho tăng trọng lơ thí nghiệm Có sọc Tuần tuổi Chỉ tiêu sọc Không Lô I Lô II Lô III Lô IV CP KS CP KS Lượng ăn (kg) 47,60 47,28 41,52 40,90 Giá thức ăn (đồng) 8.400 8.400 8.400 8.400 Chi phí (đồng) 399.840 397.152 348.768 343.560 Chế phẩm (đồng) 5.410 - 5.050 - Lượng ăn (kg) 346,52 354,08 309,59 312,77 Giá thức ăn (đồng) 6.400 6.400 6.400 6.400 Chi phí (đồng) 2.217.728 2.265.920 1.981.376 2.001.408 Chế phẩm (đồng) 26.769 - 23.856 - Tổng chi phí (đồng) 2.648.695 2.663.072 2.359.050 2.344.968 Tổng lượng ăn (kg) 394,15 401,33 351,11 353,67 Giá thành thức ăn (đồng) 6.723 6.635 6.718 6.630 HSCBTA (kgTA/kgTT) 2,84 2,89 2,71 2,83 CPTACTT (đồng) 19.093 19.175 18.205 18.762 0-4 - 12 Qua bảng 4.18 cho thấy: Chi phí thức ăn cho tăng trọng lơ thí nghiệm khác biệt khơng nhiều, lơ lơ III (18.205 đồng), lô IV (18.762 đồng), lô I (19.093 đồng), lơ II (19.175 đồng) Nếu chọn chi phí thức ăn lơ II cao 100% lô III ta giảm 5,06 %, lô IV giảm 2,16% lô I giảm 0,43% CPTACTT 42 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Qua 12 tuần khảo sát nhóm hai nhóm gà có sọc khơng sọc chúng tơi có số kết luận sau: Trọng lượng bình quân nhóm gà khơng sọc cao so với nhóm gà có sọc nhóm gà sử dụng chế phẩm có mức độ tăng trọng cao so với nhóm khơng dùng chế phẩm Tăng trọng tuyệt đối: Nhóm khơng sọc (15,68 gam) cao nhóm có sọc (14,59 gam) Nhóm bổ sung chế phẩm (15,45 gam), cao nhóm không chế phẩm (14,83 gam) Tiêu thụ thức ăn: Nhóm khơng sọc (46,54 gam) cao nhóm có sọc (45,10 gam).Nhóm bổ sung chế phẩm (46,00 gam), cao nhóm khơng chế phẩm (45,66 gam) 4.Tiêu tốn thức ăn cho 1kg tăng trọng: Nhóm khơng sọc (2,77 kg) thấp nhóm có sọc (2,86 kg).Nhóm chế phẩm (2,78kg), thấp nhóm khơng chế phẩm (2,85kg) Tỷ lệ chết: Tỷ lệ chết nhóm có sọc (7,13 %), cao nhóm gà khơng sọc (4,78 %) bệnh tích điển hình gan sưng Tốc độ mọc lơng: Tốc độ mọc lơng phủ nhóm gà có sọc (79,62 %), nhanh so với nhóm không sọc (61,53%) Hiệu kinh tế: Đánh giá hiệu kinh tế chủ yếu dựa vào chi phí thức ăn cho tăng trọng Chi phí thức ăn cao lô II, lô I, tiếp đến lô IV thấp lô III Như chế phẩm cải thiện phần chi phi thức ăn 43 5.2 Đề nghị Nghiên cứu, chọn lọc để cải thiện suất hai nhóm gà để có kết xác suât, sức sống hai nhóm gà Nghiên cứu việc bổ sung chế phẩm mức khác để có kết hợp lý, cho ta cải thiện suất tỷ lệ ni sống cách có ý nghĩa 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU TRONG NƯỚC 1.Nguyễn Ba (2009) Khảo sát ảnh hưởng chế phẩm Tỏi - Nghệ - Gừng lên sức sống sức sinh trưởng hai nhóm gà ta vàng hộ gia đình Luận văn tốt nghiệp Trường Đại Học Nông Lâm TP HCM Trần văn chính, 2005 Hướng dẫn thực tập phần mềm thống kê minitab 12.21 (For window) Tài liệu dảng dạy Trường Đại Học Nông Lâm TP HCM Đặng Thị Hạnh, 2004 Kỹ thuật ni gà Tam Hồng NXB Nơng nghiệp Trang 10 – 12 Văn Lệ Hằng, 2006 Giáo trình giống vật ni Nhà xuất giáo dục Dương Thanh Liêm, Bùi Huy Như Phúc Dương Duy Đồng, 2002 Thức ăn dinh dưỡng động vật Nhà Xuất Bản Nơng Nghiệp TP HCM Hồng Văn Lân, 2002 Khảo sát sức sinh trưởng tỷ lệ nhiễm giun sán đường ruột gà Tàu Vàng Lương Phượng Luận văn tốt nghiệpTrường Đại Học Nông Lâm TP HCM Nguyễn Thiện Luân cộng tác viên, 1997 Các loại thực phẩm – thuốc thực phẩm chức Việt nam Trần Thị Đoan Oanh, 2004 Nghiên cứu sử dụng chế phẩm tự nhiên thay kháng sinh chăn nuôi gà ác Luận văn tốt nghiệp trường Đại Học Nông Lâm TP HCM Võ Thanh Phong, 2005 Khảo sát ảnh hưởng chế phẩm tự nhiên Tỏi - Nghệ Gừng đến khả sinh trưởng hai nhóm gà.Tàu Vàng Đen Luận văn tốt nghiệpTrường Đại Học Nông Lâm TP.HCM 10 Trương Nhât Quang, 2003 Bước đầu tìm hiểu ảnh hưởng chế phẩm tỏi – nghệ - gừng đến sức sinh trưởng, sức sống tình hình nhiểm cầu trùng gà thả vườn Luận văn tốt nghiệpTrường Đại Học Nông Lâm TP HCM 11 Ngưu Hồng Quân, 2004 Sổ tay dinh dưỡng – Tri thức dinh dưỡng NXB phụ nữ Trang 104 – 105 45 12 Phạm Xuân Sinh, 2002 Dược Học Cổ Truyền NXB Y Học Hà Nội 13 Lê Tấn Tài, 2004 Khảo sát sức sản xuất sức sống ba nhóm giống gà thả vườn Luận văn tốt nghiệpTrường Đại Học Nông Lâm TP.HCM 14 Đinh Văn Tam, 1999 Khảo sát sức sản xuất sức sống nhóm giống gà thả vườn ni trại thực nghiệm Trường Đại Học Nông Lâm TP HCM Luận văn tốt nghiệpTrường Đại Học Nông Lâm TP.HCM 15 Nguyễn Trọng Thông cộng sự, 2004 Nghiên cứu tác dụng chống nơn độc tính cấp can khương bán hạ thực nghiệm Tạp chí Dược Học Trang 12 – 18 16 Trần Văn Tịnh, 1997 Giáo trình chăn ni gia cầm Tủ sách trường Đại Học Nông Nghiệp I 17 Nguyễn Văn Thắng Bùi Thị Mỹ, 1996 Kỹ thuật trồng cà chua, khoai tây, hành tây tỏi ta NXB Lao Động Trang 65 – 68 18 Lâm Minh Thuận, 2004 Giáo trình chăn ni gia cầm Tủ sách Trường Đại Học Nông Lâm TP HCM 19 Lâm Minh Thuận, 2005 Chăn nuôi gà thả vườn Nhà Xuất Bản Nơng nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh 20 Nguyễn Thị Trang, 2008 Hiệu sử dụng chế phẩm tỏi - nghệ - gừng trùn thức ăn nuôi gà thả vườn Luận văn tốt nghiệpTrường Đại Học Nông Lâm TP HCM 21 Nguyễn Dương Trọng, 2006 Nghiên cứu sử dụng chế phẩm tự nhiên thay kháng sinh chăn nuôi gà Lương Phượng Luận văn tốt nghiệpTrường Đại Học Nông Lâm TP HCM 22 Đoàn Quốc Tuấn, 2003 Ảnh hưởng chế phẩm tự nhiên đến khả sinh trưởng sức kháng bệnh kí sinh trùng đường ruột hai nhóm gà gà thả vườn Luận văn tốt nghiệp Trường Đại Học Nông Lâm TP HCM 23 Chế Minh Tùng, 1998 Khảo sát sức sản xuất sức sống gà tàu vàng Luận văn tốt nghiệpTrường Đại Học Nông Lâm TP HCM 46 24 Viện chăn nuôi trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương (2002) Hướng dẫn kĩ thuật nuôi gà lương phượng Nhà xuất nông nghiệp Trang 13 – 21 TÀI LIỆU NƯỚC NGOÀI 25 Conell and Sutheland, 1969 Effect of dietary gảlic om cholesterol metabolism in laying hens Poultry Science 81: 1856 – 1862 26 Gonzalesn Fandox cộng sự, 1994 Qualitativeattributes and cónumet perception of oganic and free – range poultry meat Poultry Science 64: 500 – 512 27 Heinrich P.Kock, Larry D Lawson, 2002 Tỏi – Khoa học tác dụng chữa bệnh Trần Tất Thắng – Người dịch tác phẩm trang - 27 28 Nomurra and Lapsworth, 1997 The pungent Principles of Ginger Part I.A New Keton, Zingerone (4 – hydroxy - – methoxylphenethye Methyl Keton J Chem.soc, page 769 29 Stoll Seebeck, 1947 Nghiên cứu thành phần củ tỏi Phạm Thị Hồng – Người dịch tác phẩm Trang 10 – 12 30 Xyguang, 1986 Tác dụng tỏi Trần Quốc Bảo – Người dịch tác phẩm trang 39 – 40 47 PHỤ LỤC Trọng lượng bình quân lúc tuần tuổi Source ML CP ML*CP Error Total DF 1 36 39 Seq SS 191.5 106.2 0.7 3615.7 3902.7 Adj SS 191.5 106.2 0.7 3615.7 Adj MS 191.5 106.2 0.7 200.2 F 191.5 106.2 0.01 P 0.192 0.322 0.935 Trọng lượng bình quân lúc tuần tuổi Source ML CP ML*CP Error Total DF 1 36 39 Seq SS 1013 726.0 84.0 30002 32023 Adj SS 1013 726.0 84.0 30002 Adj MS 1013 726.0 84.0 30002 F Adj MS 3214 1650 732 26320 F 0.00 1.23 84.0 P 0.131 0.263 0.647 0.14 3.42 1.78 P 0.123 0.271 0.534 Trọng lượng bình quân lúc tuần tuổi Source ML CP ML*CP Error Total DF 1 36 39 Seq SS 3214 1650 732 26320 28400 Adj SS 3214 1650 732 26320 Trọng lượng gà trống tuần tuổi Source ML CP ML*CP Error Total DF 1 36 39 Seq SS 27715 5898 2909 158163 194685 Adj SS 27715 5898 2909 158163 Adj MS 27715 5898 2909 4393 F 6.31 1.34 0.66 P 0.017 0.254 0.421 Adj MS 5506 2454 547 3584 F 1.54 0.68 0.15 P 0.223 0.413 0.698 Adj MS 42977 7643 557 2835 F 15.16 2.70 0.20 P 0.000 0.109 0.660 Adj MS 19332 5172 F 8.81 2.36 P 0.005 0.133 Trọng lượng gà mái tuần tuổi Source ML CP ML*CP Error Total DF 1 36 39 Seq SS 5506 2454 547 129019 137525 Adj SS 5506 2454 547 129019 Trọng lượng gà trống 10 tuần tuổi Source ML CP ML*CP Error Total DF 1 36 39 Seq SS 42977 7643 557 102072 153249 Adj SS 42977 7643 557 102072 Trọng lượng gà mái 10 tuần tuổi Source ML CP DF 1 Seq SS 19332 5172 Adj SS 19332 5172 48 ML*CP Error Total 36 39 170 78992 103666 170 78992 170 2194 0.08 0.782 Adj MS 65995 24683 3081 2513 F 26.27 9.82 1.23 P 0.000 0.003 0.275 Adj SS 105052 28928 155 103320 Adj MS 105052 28928 155 2870 F 36.60 10.08 0.05 P 0.000 0.003 0.818 Adj SS 1012.01 7.10 2.28 0.10 7.77 Adj MS 202.40 7.10 2.28 0.10 0.52 F 390.88 13.70 4.39 0.19 P 0.000 0.002 0.053 0.670 Adj SS 14596,5 12,5 0,7 0,2 55,2 Adj MS 2919,3 12,5 0,7 0,2 3,7 F 792,64 3,40 0,19 0,06 P 0,000 0,085 0,672 0,815 Adj SS 6,79465 0,05607 0,03840 0,00807 0,12302 Adj MS 1,35893 0,05607 0,03840 0,00807 0,00820 F 165,70 6,84 4,68 0,98 P 0,000 0,020 0,047 0,337 Trọng lượng gà trống 12 tuần tuổi Source ML CP ML*CP Error Total DF 1 36 39 Seq SS 65995 24683 3081 90451 184211 Adj SS 65995 24683 3081 90451 Trọng lượng gà mái 12 tuần tuổi Source ML CP ML*CP Error Total DF 1 36 39 Seq SS 105052 28928 155 103320 237456 Tăng trọng tuyệt đối Source KHOI ML CP ML*CP Error Total DF 1 15 23 Seq SS 1012.01 7.10 2.28 0.10 7.77 1029.24 Tiêu thụ thức ăn Source KHOI ML CP ML*CP Error Total DF 1 15 23 Seq SS 14596,5 12,5 0,7 0,2 55,2 14665,2 Hệ số chuyển biến thức ăn Source KHOI ML CP ML*CP Error Total DF 1 15 23 Seq SS 6,79465 0,05607 0,03840 0,00807 0,12302 7,02020 49 Tỷ lệ chết Chi-Square Test: SỐNG, CHẾT Expected counts are printed below observed counts SONG 102 105.20 CHET 10 6.80 Total 112 106 105.20 6.80 112 89 88.30 5.70 94 90 88.30 5.70 94 Total 387 25 412 Chi-Sq = 0.098 0.006 0.006 0.033 DF = 3, P-Value + 1.510 + 0.093 + 0.087 + 0.509 = 0.505 + + + = 2.342 50 ... zingiberen 5% xeton sesquitecpenic, chất turmeron, p-tolylmetyl carbinol Các chất màu vàng gọi chung Curcumin chiếm 0.3 – 1.5% Tác dụng nghệ Nghệ có tác dụng kháng sinh diệt khuẩn hiệu Curcumin... TT) 4% 2.3 Một số yếu tố ảnh hưởng đến sức sản xuất gà thịt 2.3.1 Con giống Trong chăn ni nói chung chăn ni gà thịt nói riêng, yếu tố định suất vật ni giống, giống tốt hứa hẹn suất cao tương
- Xem thêm -

Xem thêm: TÁC ĐỘNG CỦA CHẾ PHẨM TỰ NHIÊN TỎI – NGHỆ GỪNG LÊN SỨC SỐNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA HAI NHÓM GÀ ĐỊA PHƯƠNG CÓ SỌC VÀ KHÔNG SỌC TẠI LONG THÀNH – ĐỒNG NAI , TÁC ĐỘNG CỦA CHẾ PHẨM TỰ NHIÊN TỎI – NGHỆ GỪNG LÊN SỨC SỐNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA HAI NHÓM GÀ ĐỊA PHƯƠNG CÓ SỌC VÀ KHÔNG SỌC TẠI LONG THÀNH – ĐỒNG NAI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay