KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA HEO NÁI TẠI TRẠI CHĂN NUÔI HEO KIM LONG, TỈNH ĐỒNG NAI

63 0 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:39

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y **************** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA HEO NÁI TẠI TRẠI CHĂN NUÔI HEO KIM LONG, TỈNH ĐỒNG NAI Sinh viên thực : TRẦN VĂN VŨ Ngành : Chăn nuôi Lớp : DH06CN Niên khóa : 2006 – 2010 Tháng 8/2010 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y **************** TRẦN VĂN VŨ KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA HEO NÁI TẠI TRẠI CHĂN NUÔI HEO KIM LONG, TỈNH ĐỒNG NAI Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ Sư Chăn Nuôi Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS BÙI HUY NHƯ PHÚC Tháng 08/2010 i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực hiện: TRẦN VĂN VŨ Tên luận văn: ‘‘Khảo sát khả sinh sản heo nái trại chăn nuôi heo Kim Long, tỉnh Đồng Nai ” Đã hoàn thành luận văn theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến nhận xét, đóng góp hội đống chấm thi tốt nghiệp khóa ngày………… Tp.Hồ Chí Minh, Ngày…….tháng … năm 2010 Giáo viên hướng dẫn PGS.TS BÙI HUY NHƯ PHÚC ii LỜI CẢM TẠ Suốt đời ghi ơn Cha mẹ có cơng sinh thành, ni dưỡng dạy dỗ khôn lớn nên người, tận tụy lo lắng cho ngày hôm Chân thành biết ơn PGS.TS BÙI HUY NHƯ PHÚC tận tình hướng dẫn, giúp đỡ suốt thời gian học tập hoàn thành luận văn Chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh Ban Chủ Nhiệm Khoa Chăn Nuôi Thú Y Bộ Mơn Dinh Dưỡng Cùng tồn thể q thầy cơ, khoa Chăn Ni Thú Y tận tình dạy bảo truyền đạt kiến thức cho suốt thời gian học tập Xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Bùi Huy Như Phúc tận tình hướng dẫn hết lòng giúp đỡ suốt thời gian thực tập hồn thành khóa luận Chân thành biết ơn! Ban Giám Đốc Trại Chăn Nuôi Heo Kim Long Các cô, chú, anh chị em công nhân viên trại Đã tận tình giúp đỡ, truyền đạt kinh nghiệm tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian thực tập Xin cám ơn! Những tình cảm chân thành đến tất bạn ngồi lớp tơi chia vui buồn học tập giúp đỡ, động viên vượt qua khó khăn để hồn thành chương trình học báo cáo tốt nghiệp iii TÓM TẮT KHÓA LUẬN Đề tài thực từ ngày 25/3/2010 đến 20/6/2010 trại chăn nuôi heo giống Kim Long xã Bảo Quang, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai Với mục đích muốn đánh giá khả sinh sản nái có trại, nhằm có biện pháp tác động cải thiện nâng cao suất đàn heo nái trại Chúng tiến hành khảo sát 109 nái với 109 ổ đẻ từ lứa đến lứa 10 Kết cho thấy số tiêu sinh sản trung bình đàn heo nái khảo sát sau: - Số đẻ ổ 10,31 con/ổ, số sơ sinh sống 9,76 con/ổ - Trọng lượng tồn ổ heo sơ sinh trọng lượng bình quân sơ sinh 16,31 kg/ổ 1,68 kg/con - Số cai sữa 8,43 con/ổ, số chọn ni trung bình 9,42 con/ổ Tuổi cai sữa heo trung bình 26,95 ngày - Trọng lượng cai sữa toàn ổ thực tế 52,75 kg/con Trọng lượng bình quân heo cai sữa thực tế 6,25 kg/con - Tỷ lệ sống đến cai sữa 90,79 % - Số ngày phối giống lại trung bình 4,74 ngày - Khoảng cách hai lứa đẻ 149,08 ngày số lứa đẻ nái/năm 2,46 lứa/nái/năm iv MỤC LỤC TRANG Trang tựa i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ii LỜI CẢM TẠ iii TÓM TẮT KHÓA LUẬN iv MỤC LỤC v DANH SÁCH CÁC BẢNG ix DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ x DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT xi Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích Yêu cầu 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu Cầu Chương TỔNG QUAN 2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1.1 Một số yếu tố cấu thành suất sinh sản nái 2.1.2 Tuổi phối giống lần đầu 2.1.3 Tuổi đẻ lứa đầu 2.1.4 Số heo đẻ ổ 2.1.5 Số heo sơ sinh sống 2.1.6 Số lứa đẻ nái năm 2.1.7 Khoảng cách hai lứa đẻ 2.1.8 Số heo sơ sinh toàn ổ 2.1.9 Số heo cai sữa nái/năm 2.2 NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA HEO NÁI v 2.2.1 Yếu tố di truyền 2.2.2 Yếu tố ngoại cảnh 2.2.2.1 Tiểu khí hậu chuồng ni 2.2.2.2 Dinh Dưỡng 2.2.2.3 Bệnh tật 2.2.2.4 Chăm sóc quản lý 2.3 CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA NÁI 2.4 GIỚI THIỆU VỀ TRẠI CHĂN NUÔI HEO GIỐNG KIM LONG 10 2.4.1 Vị trí địa lý 10 2.4.2 Lịch sử hình thành trại 10 2.4.3 Nhiệm vụ 10 2.4.4 Cơ cấu tổ chức trại 11 2.4.5 Cơ cấu đàn 11 2.4.5.1 Nguồn gốc giống 12 2.4.5.2 Công tác giống 12 2.5 ĐIỀU KIỆN CHĂM SĨC NI DƯỠNG 13 2.5.1 Chuồng trại 13 2.5.2 Ni dưỡng chăm sóc 13 2.5.2.1 Nuôi dưỡng 13 2.5.2.2 Qui trình chăm sóc 15 2.5.3 Qui trình vệ sinh tiêm phòng 16 2.5.3.1 Vệ sinh thức ăn 16 2.5.3.2 Vệ sinh chuồng trại 17 2.5.3.3 Vệ sinh nguồn nước 17 2.5.3.4 Vệ sinh thú y 17 2.5.3.5 Xử lý chất thải 17 2.5.3.6 Qui trình tiêm phòng 17 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT 20 3.1 THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM KHẢO SÁT 20 vi 3.1.1 Thời gian 20 3.1.2 Địa điểm 20 3.2 ĐỐI TƯỢNG KHẢO SÁT 20 3.3 PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT 20 3.4 CÁC CHỈ TIÊU KHẢO SÁT 20 3.4.1 Số heo sơ sinh đẻ ra/ổ (con/ổ) 20 3.4.2 Số heo sơ sinh sống /ổ (con/ổ) 21 3.4.3 Số heo sơ sinh chọn nuôi/ổ (con/ổ) 21 3.4.4 Trọng lượng bình qn heo sơ sinh sống (kg/con) 21 3.4.5 Trọng lượng tồn ổ heo sơ sinh sống (kg/ổ) 21 3.4.6 Số heo cai sữa (con/ổ) 21 3.4.7 Trọng lượng bình quân heo lúc cai sữa (kg/con) 21 3.4.8 Trọng lượng heo toàn ổ (lúc cai sữa) (kg/ổ) 21 3.4.9 Tuổi cai sữa heo (ngày) 21 3.4.10 Tỷ lệ nuôi sống đến cai sữa (%) 21 3.4.11 Số ngày phối giống lại (ngày) 21 3.4.12 Khoảng cách hai lứa đẻ (ngày) 21 3.4.13 Số lứa đẻ nái/năm 21 3.5 Phương pháp xử lý số liệu 21 Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN 22 4.1 CƠ CẤU ĐÀN HEO KHẢO SÁT 22 4.2 SỐ CON ĐẺ RA, SỐ CON CÒN SỐNG PHÂN TÍCH THEO LỨA 22 4.3 SỐ HEO CON CHỌN NI (con/ổ) PHÂN TÍCH THEO LỨA VÀ TỶ LỆ CHỌN NUÔI (%) 25 4.4 TRỌNG LƯỢNG BÌNH QN HEO CON SƠ SINH CỊN SỐNG (kg/con), TRỌNG LƯỢNG SƠ SINH TOÀN Ổ (kg/ổ) PHÂN TÍCH THEO LỨA 27 4.5 SỐ CON CAI SỮA PHÂN TÍCH THEO LỨA VÀ TỶ LỆ HEO CAI SỮA (%) 30 4.6 TRỌNG LƯỢNG BÌNH QUÂN HEO CON CAI SỮA (kg/con), TRỌNG LƯỢNG SƠ SINH TOÀN Ổ (kg/ổ) PHÂN TÍCH THEO LỨA 32 vii 4.7 TUỔI CAI SỮA HEO CON 36 4.8 SỐ NGÀY PHỐI GIỐNG LẠI 37 4.9 KHOẢNG CÁCH HAI LỨA ĐẺ, SỐ LỨA ĐẺ NÁI/NĂM PHÂN TÍCH THEO LỨA 38 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 42 5.1 Kết luận 42 5.2 Đề nghị 42 TÀI LIỆU THAM KHẢO 43 PHỤ LỤC BẢNG 45 viii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT KC2LĐ : Khoảng cách hai lứa đẻ TLBQHCSS: Trọng lượng bình quân heo sơ sinh TLBQHCCS: Trọng lượng bình quân heo cai sữa SLĐNN : Số lứa đẻ nái năm Tp.HCM: Thành Phố Hồ Chí Minh X : Trung bình SD: Độ lệch chuẩn (Standard deviation) SCDR: Số đẻ SCCS: Số sống PPRS: Porcine Reproductive and respiratory Syndrome FMD : Foot and Mouth disease TĂHH: Thức ăn hỗn hợp TSTK: Tham số thống kê ix 4.7 TUỔI CAI SỮA HEO CON Tuổi cai sữa heo ảnh hưởng đến khoảng cách hai lứa đẻ, số lứa đẻ nái/năm Do tuổi cai sữa phù hợp rút ngắn khoảng cách hai lứa đẻ đồng thời nâng cao sức sinh sản nái lại không ảnh hưởng đến sức sinh truởng heo Kết tuổi cai sữa heo trình bày qua Bảng 4.10 Bảng 4.10 Tuổi cai sữa heo phân tích theo lứa TSTK Lứa Tuổi cai sữa heo con(ngày) N(ổ đẻ) ( X  SD) 18 27,11  2,11 28 26,25  2,03 16 26,12  2,09 27,12  2,58 26,11  2,08 6 27,00  1,41 11 27,63  1,43 27,66  1,21 27,25  2,98 10 27,33  0.57 109 26,95  1,85 Tính chung P > 0,05 Qua bảng 4.10 thấy lứa cao số ngày cai sữa cao, tuổi cai sữa heo trung bình qua lứa biến thiên từ 26,12 đến 27,66 ngày Tuổi cai sữa sớm rơi vào lứa 26,11 ngày, muộn lứa 28,66 ngày Qua xử lý thống kê khác biệt vể tuổi cai sữa lứa đẻ khơng có ý nghĩa với P > 0,05 Tuổi cai sữa theo ghi nhận trại khác Võ Hoàng Yến (2008) 28,71 ngày, Đỗ Quang Lượng (2009) 27,41 trễ 26.95 36 ngày Nguyên nhân thời điểm khảo sát khác nhau, điều kiện thời tiết, thức ăn, giống,…Nhìn chung tuổi cai sữa trại khác quy trình trại khác nhau, chất lượng giống, nguồn thức ăn khác Theo Nguyễn Ngọc Tuân Trần Thị Dân (2000) số ngày cai sữa nằm khoảng 27 – 28 ngày đạt tiêu Như vậy, điều cho thấy số ngày cai sữa trại Kim Long phù hợp với tiêu 4.8 SỐ NGÀY CHỜ PHỐI GIỐNG LẠI Ngày chờ phối giống lại đánh giá khả lên giống lại nái sau cai sữa, ngày phối giống lại ngắn số lứa đẻ nái/năm cao Lứa đẻ cao số cai sữa, số đẻ nhiều dẫn tới đem lại lợi nhuận nhiều cho nhà chăn nuôi Kết số ngày chờ phối giống lại trình bày qua Bảng 4.11 Biểu đồ 4.11 Bảng 4.11 Số ngày phối giống lại phân tích theo lứa TSTK Lứa Số ngày phối giống lại (ngày) N(ổ đẻ) ( X  SD) 17 4,64  0,86 28 4,53  0,50 15 4,73  1,33 4,62  0,51 4,66  1,00 6 4,33  0,51 10 4,40  0,69 4,33  1,21 5,33  1,52 10 6,00  1,41 104 4,74  0,95 Tính chung P > 0,05 37 6,0 Ngày 4,46 4,53 4,73 4,62 4,66 5,33 4,33 4,4 4,33 1 10 Lứa Biểu đồ 4.11 Số ngày phối giống lại theo lứa đẻ Số ngày chờ phối giống lại trung bình qua lứa 4,74  0,95 Số ngày chờ phối giống lại cao lứa 10 ngày, thấp lứa 4,33 ngày Nhìn chung qua biểu đồ 4.11 số ngày chờ phối giống lại qua lứa không chênh lệch bao nhiêu, số ngày chờ phối giống lại lứa 9,10 cao nguyên nhân nái già chậm động dục lai sau cai sữa Theo Nguyễn Ngọc Tuân Trần Thị Dân (2000) số ngày phối giống lại nằm khoảng – ngày đạt Có thể thấy trại heo Kim Long có số ngày phối giống lại thấp thuộc loại tốt Qua xử lý số liệu khác biệt số ngày phối giống lại lứa đẻ khơng có ý nghĩa với P > 0,05 4.9 KHOẢNG CÁCH HAI LỨA ĐẺ, SỐ LỨA ĐẺ NÁI/NĂM PHÂN TÍCH THEO LỨA 4.9.1 Khoảng cách hai lứa đẻ phân tích theo lứa Khoảng cách hai lứa đẻ thể khả mắn đẻ nái Chỉ tiêu nhỏ có lợi cho nhà chăn ni Khoảng cách hai lứa đẻ phụ thuộc vào trình mang thai, thời gian ni đến cai sữa, số ngày phối giống lại sau cai sữa,… Kết khoảng cách hai lứa đẻ trình bày qua Bảng 4.12 Biểu đồ 4.12 38 Bảng 4.12 Khoảng cách hai lứa đẻ phân tích theo lứa Chỉ tiêu KC2LĐ (ngày) N(con) Lứa ( X  SD) 28 147,57  9,55 16 152,19  12,24 148,88  11,15 149,67  10,31 6 152,33  16,56 11 149,82  12,89 147,67  7,37 145,25  1,50 10 148,33  4,04 Tính chung 91 149,08  9,52 P > 0,05 Ngày 150 152,33 152,19 155 148,88 149,67 147,57 149,82 147,67 148,33 145,25 145 140 135 130 10 Lứa Biểu đồ 4.12 Khoảng cách hai lứa đẻ theo lứa Kết biểu đồ 4.20 cho thấy khoảng cách hai lứa đẻ biến thiên từ 142 - 152 ngày, khoảng cách hai lứa đẻ trung bình lứa 149,08  9,52 ngày, 39 cao nái lứa với 152,33  16,56 ngày thấp lứa với 145,25  1,50 ngày Tuy có chênh lệch lứa qua xử lý thống kê cho thấy khác biệt khoảng cách hai lứa đẻ khơng có ý nghĩa với (P > 0,05) So với kết khảo sát Lê Thành Trung (2007) trại chăn nuôi heo giống Vĩnh Cữu 161 ngày Đỗ Quang Lượng trại chăn ni heo Tân Trung 163,96 ngày kết thấp cao Nguyễn Thị Bích Vân (2007) trại chăn ni heo Xn Phú 147,1 ngày Như vậy, nói khoảng cách hai lứa đẻ trại heo Kim Long tốt 4.9.2 Số lứa đẻ nái/năm phân tích theo lứa Số lứa đẻ nái/năm tiêu quan trọng đánh giá mức độ mắn đẻ nái Chỉ tiêu liên quan đến khoảng cách lứa đẻ, khoảng cách ngắn số lứa đẻ cao, mang lại hiệu kinh tế cao Kết khảo sát số lứa đẻ nái/năm phân tích theo lứa trình bày qua Bảng 4.13 Bảng 4.13 Số lứa đẻ nái/năm phân tích theo lứa Chỉ tiêu Lứa N(con) Số lứa đẻ nái/năm ( X  SD) 28 2,48  0,16 16 2,41  0,17 2,46  0,16 2,44  0,14 6 2,42  0,24 11 2,45  0,18 2,47  0,11 2,51  0,02 10 2,46  0,06 Tính chung 91 2,46  0,14 P > 0,05 40 Qua bảng 4.13 lứa cao lứa với số lứa 2,51 lứa/năm, thấp lứa với 2.41 lứa/năm Số lứa đẻ nái/năm trung bình phân tích theo lứa 2,46  0,14 Nhìn chung qua bảng 4.13 chênh lệnh số lứa đẻ nái/năm nằm khoảng 2,4 – 2,5 lứa/năm, khảo sát qua kỳ nên số lứa đẻ nái/năm cao trại khác cụ thể là: So với kết khảo sát Trần Thị Yến Như (2008), trại heo cao sản Kim Long 2,35 lứa/năm , Lê Thị MinhTâm (2008) 2,24 lứa, hai thấp so với 2,46 lứa/năm Dựa vào tiêu chí “ Định hướng phát triển công tác giống heo Công ty Nông nghiệp Sài Gòn” (Nguyễn Văn Tân, 2007) số lứa đẻ nái năm 2,2 lứa/năm Như vậy, trại có số lứa đẻ nái/năm tương đối tốt Qua xử lý thống kê cho thấy khác biệt số lứa đẻ nái năm lứa ý nghĩa với (P > 0,05) 41 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Qua thời gian thực tập tốt nghiệp từ ngày 25/03/2010 đến ngày 20/06/2010 đề tài “ Khảo sát khả sinh sản heo nái trại chăn nuôi heo Kim Long, tỉnh Đồng Nai ” rút số kết luận sau: Nhận xét chung tiêu về: số đẻ, số sống, trọng lượng bình quân heo sơ sinh, cai sữa, trọng lượng cai sữa toàn ổ, sơ sinh toàn ổ tăng từ lứa đến lứa sau giảm dần xuống lứa lại Kết khảo sát suất sinh sản trại heo Kim Long lứa 4,5 cao sau giảm dần Vì vậy, nên cố gắng thay thác hết lứa này, theo Phạm Trọng Nghĩa (2003) “Thiết kế huy hoạch chuồng trại chăn nuôi số phương pháp chọn lọc vật ni” số đẻ sống 10 con/ổ (cao so với 9,76 con/ổ), cai sữa con/ổ (thấp so với 8,43 con/ổ), tuổi cai sữa 27 - 28 ngày (cao so với 26 -27 ngày) nhận thấy trại có suất cao, chất lượng đàn heo nái tốt Số ngày phối giống lại trại 4,74 thuộc loại tốt 5.2 ĐỀ NGHỊ Tiếp tục theo dõi tiêu sinh sản đàn nái đẻ làm liệu cho công tác giống trại Công tác chọn lọc heo giống thường xuyên để đảm bảo số lượng chất lượng cho đàn heo trại, đặc biệt đàn heo giống hậu bị Ghi lại giống nái rõ ràng phiếu nái, lập sổ ghi chép đầy đủ số liệu nái chúng Cần loại thải cá thể heo nái có mức sinh sản thấp để thay nái có sức sinh sản cao Nên nuôi nái từ lứa đến lứa tốt nhiên giữ lại cá biệt lứa có suất cao để lai tạo giống, tạo giống có chất lượng 42 TÀI LIỆU THAM KHẢO Trần Văn Chính, 2006 Hướng dẫn thực tập phần mềm thống kê Minitab12.21 for Windows Tủ sách Trường Đại Học Nơng lâm TP.HCM Trần Văn Chính, 2006 Giáo trình thực hành chọn giống nhân giống gia súc gia cầm Tủ sách Trường Đại Học Nông lâm TP.HCM 3.Trần Thị Dân, 2003 Sinh lý sinh sản heo nái sinh lý heo NXB Nông nghiệp TP.HCM Phạm Hữu Doanh Lưu Kỷ, 2003 Kỹ thuật nuôi lợn nái mắn đẻ sai NXB Nông nghiệp Hà Nội Trần Trung Hiếu, 2009 Khảo sát sức sinh sản số nhóm giống heo nái trại heo giống cao sản Kim Long, tỉnh Bình Dương Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM Nguyễn Thị Phương Lan, 2009 Khảo sát sức sinh sản số nhóm giống cơng ty chăn ni heo Đơng Á Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại Học Nơng Lâm TP.HCM Nguyễn Thị Hoa Lý Hồ Thị Kim Hoa, 2004 Môi trường sức khỏe vật nuôi Tủ sách trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM Nguyễn Thị Lan Phương, 2008 Khảo sát sức sinh sản số nhóm giống heo nái trại heo giống Tà Niên – Châu Thành – Tiền giang Luận văn tốt nghiệp Trường Đại Học Nông lâm TP.HCM Lê Thành Trung , 2007 Khảo sát sức sinh sản heo nái trại heo giống Vĩnh Cữu , tỉnh Đồng nai Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại Học Nơng Lâm TP.HCM 10 Nguyễn Ngọc Tuân Trần Thị Dân, 1997 Kỹ thuật chăn nuôi heo NXB Nông nghiệp TP.HCM 11 Đỗ Quang Lượng, 2009 Khảo sát số tiêu sinh sản nhóm giống heo nái trại heo Tân Trung, huyện củ chi” Luận văn tốt nghiệp Trường Đại Học Nông lâm TP.HCM 12 Võ Thị Tuyết, 1996 Nghiên cứu xây dựng dòng heo nái cao sản máu từ giống heo Yorkshire, Landrace Dự án tiến sĩ khoa học nông nghiệp Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM 43 13 Võ Văn Ninh, 2004 Kỹ thuật chăn nuôi heo Bài giảng khoa chăn nuôi thú Y Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM 14 Phạm Trọng Nghĩa, 2000 Bài giảng Giống Đại Cương Trường Đại Học Nông lâm TP.HCM 15 Đào Hồng Ngọc, 2008 Khảo sát số tiêu sinh sản nhóm giống heo nái Xí Nghiệp Chăn Ni Heo Đồng Hiệp Luận văn tốt nghiệp Trường Đại Học Nông lâm TP.HCM 16 Phạm Trọng Nghĩa (2003) “Thiết kế huy hoạch chuồng trại chăn nuôi số phương pháp chọn lọc vật nuôi” 17 Lê Thị Minh Tâm, 2008 Khảo sát số tiêu sinh sản nhóm giống heo nái trại heo Tân Trung, huyện Củ Chi, Tp HCM Luận văn tốt nghiệp Trường Đại Học Nông lâm TP.HCM 18 Lê Bá Quân 2008 Khảo sát sức sinh sản giống heo nái trại heo Tân Trung, huyện củ chi, TP.HCM Luận văn tốt nghiệp Khoa Chăn Nuôi Thú Y Trường Đại Học Nông lâm TP.HCM 19 Phạm Thị Thu Hiền, 2007 Khảo sát sức sinh sản heo nái giống nuôi dãy lẻ trại 6, Công ty SammigelPure Food thuộc Tỉnh Bình Dương Luận văn tốt nghiệp Trường Đại Học Nơng lâm TP.HCM 20 Nguyễn Thị Bích Vân, 2007 Khảo sát sức sinh sản heo nái trại chăn ni heo Xn Phú Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM 44 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Bảng ANOVA tiêu số đẻ One-way Analysis of Variance: Phân tích theo lứa đẻ Analysis of Variance for SCDR Source DF SS MS LUA 12.02 1.34 Error 99 595.30 6.01 Total 108 607.32 Level 10 N 18 28 16 11 Pooled StDev = Mean 9.889 10.429 10.563 11.125 10.556 10.500 10.364 10.167 9.750 10.000 StDev 2.888 2.559 2.250 1.885 1.810 2.665 2.580 1.602 3.304 1.000 2.452 F 0.22 P 0.991 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( * ) ( -* -) ( -* -) ( * -) ( -* -) ( * -) ( * ) ( * -) ( * ) ( * -) + -+ -+ -+ 8.0 9.6 11.2 12.8 Phụ lục 2: Bảng ANOVA tiêu số sơ sinh sống One-way Analysis of Variance: : Phân tích theo lứa đẻ Analysis of Variance for SCSSCS Source DF SS MS LUA 16.01 1.78 Error 99 492.34 4.97 Total 108 508.35 Level 10 N 18 28 16 11 Pooled StDev = Mean 9.556 9.964 9.875 10.750 10.222 9.833 9.636 9.667 8.750 9.333 2.230 StDev 2.526 2.269 2.062 1.753 1.641 2.639 2.580 1.366 2.986 0.577 F 0.36 P 0.952 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -( * -) ( * -) ( * ) ( -* -) ( * ) ( * -) ( -* ) ( * -) ( -* -) ( -* -) + -+ -+ -8.0 9.6 11.2 45 Phụ lục 3: Bảng ANOVA tiêu số chọn ni One-way Analysis of Variance: Phân tích theo lứa đẻ Analysis of Variance for SCCN Source DF SS MS LUA 22.41 2.49 Error 99 426.45 4.31 Total 108 448.86 Level 10 N 18 28 16 11 Pooled StDev = Mean 9.167 9.750 9.750 10.500 9.889 9.333 9.455 9.333 8.250 8.667 StDev 2.307 2.102 2.017 1.309 1.900 2.338 2.464 1.366 2.363 0.577 2.075 F 0.58 P 0.812 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ -( -* -) ( * ) ( -* -) ( * ) ( * -) ( -* ) ( -* -) ( -* ) ( * -) ( * ) + -+ -+ -+ -6.4 8.0 9.6 11.2 Phụ lục 4: Bảng ANOVA tiêu trọng lượng bình quân sơ sinh One-way Analysis of Variance: Phân tích theo lứa đẻ Analysis of Variance for TBSSKG/C Source DF SS MS LUA 0.2787 0.0310 Error 99 4.9669 0.0502 Total 108 5.2457 Level 10 N 18 28 16 11 Pooled StDev = Mean 1.6500 1.6279 1.6562 1.5700 1.6344 1.7867 1.7145 1.6833 1.7425 1.7367 0.2240 StDev 0.1766 0.2417 0.2082 0.2776 0.1882 0.2379 0.2839 0.1908 0.1873 0.0709 F 0.62 P 0.780 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ -( -* ) ( -* ) ( * -) ( -* -) ( * ) ( -* ) ( -* ) ( * -) ( -* -) ( -* -) + -+ -+ -+ -1.44 1.60 1.76 1.92 46 Phụ lục 5: Bảng ANOVA tiêu trọng lượng toàn ổ sơ sinh One-way Analysis of Variance: Phân tích theo lứa đẻ Analysis of Variance for TLSS Source DF SS MS LUA 22.9 2.5 Error 99 1378.9 13.9 Total 108 1401.8 Level 10 N 18 28 16 11 Pooled StDev = Mean 15.317 16.339 16.087 16.887 16.700 16.700 16.318 16.283 15.900 16.200 StDev 3.173 3.946 2.762 4.237 3.078 4.863 4.306 3.012 6.377 0.400 3.732 F 0.18 P 0.996 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ ( * ) ( * -) ( * -) ( * -) ( -* -) ( -* -) ( * ) ( -* -) ( * -) ( * ) -+ -+ -+ -+ 12.5 15.0 17.5 20.0 Phụ lục 6: Bảng ANOVA tiêu số cai sữa One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for SCCS Source DF SS MS LUA 19.94 2.22 Error 99 349.87 3.53 Total 108 369.82 Level 10 N 18 28 16 11 Pooled StDev = Mean 8.722 8.964 8.625 9.250 8.222 8.667 8.091 8.500 7.250 8.000 1.880 StDev 1.873 1.915 2.187 1.488 1.481 2.066 2.166 1.225 1.708 1.000 F 0.63 P 0.772 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+( -* -) ( * -) ( * -) ( * -) ( -* -) ( -* -) ( -* ) ( -* -) ( -* ) ( -* ) -+ -+ -+ -+6.0 7.5 9.0 10.5 47 Phụ lục 7: Bảng ANOVA tiêu trọng lượng bình quân cai sữa One-way Analysis of Variance: Phân tích theo lứa đẻ Analysis of Variance for TLCSKG/C Source DF SS MS LUA 0.736 0.082 Error 99 86.637 0.875 Total 108 87.372 Level 10 N 18 28 16 11 Pooled StDev = Mean 6.2244 6.3307 6.4012 6.3312 6.3411 6.3267 6.2355 6.1700 6.0925 6.1133 StDev 0.9529 1.0724 1.1647 0.4948 0.8217 0.7937 0.5684 0.9095 0.6374 0.6902 0.9355 F 0.09 P 1.000 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( -* ) ( -* ) ( -* ) ( * -) ( * -) ( -* ) ( * ) ( * -) ( -* ) ( -* -) + -+ -+ -+ 5.40 6.00 6.60 7.20 Phụ lục 8: Bảng ANOVA tiêu lượng cai sữa toàn ổ One-way Analysis of Variance: Phân tích theo lứa Analysis of Variance for TLCS Source DF SS MS LUA 1022 114 Error 99 17236 174 Total 108 18258 Level 10 N 18 28 16 11 Pooled StDev = Mean 53.33 56.46 55.38 58.50 51.89 55.33 51.27 52.50 43.50 49.33 13.19 StDev 10.74 13.48 16.00 9.47 10.08 15.59 16.75 11.13 7.59 11.68 F 0.65 P 0.750 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+( * -) ( -* -) ( * -) ( -* ) ( * -) ( * ) ( * -) ( * ) ( * ) ( -* ) -+ -+ -+ -+36 48 60 72 48 Phụ lục 9: Bảng ANOVA tiêu số ngày nuôi One-way Analysis of Variance: Phân tích theo lứa đẻ Analysis of Variance for SNCTM Source DF SS MS LUA 36.47 4.05 Error 99 399.84 4.04 Total 108 436.31 Level 10 N 18 28 16 11 Pooled StDev = Mean 27.111 26.250 26.125 27.125 26.111 27.000 27.636 27.667 27.250 27.333 StDev 2.111 2.030 2.094 2.588 2.088 1.414 1.433 1.211 2.986 0.577 2.010 F 1.00 P 0.443 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+( * -) ( * ) ( -* ) ( -* ) ( * ) ( * ) ( -* -) ( -* ) ( -* ) ( * -) -+ -+ -+ -+25.5 27.0 28.5 30.0 Phụ lục 10: Bảng ANOVA số ngày phối giống lại One-way Analysis of Variance: Phân tích theo lứa đẻ Analysis of Variance for SNPG Source DF SS MS LUA 7.227 0.803 Error 94 73.388 0.781 Total 103 80.615 Level 10 N 17 28 15 10 Pooled StDev = Mean 4.6471 4.5357 4.7333 4.6250 4.6667 4.3333 4.4000 4.3333 5.3333 6.0000 0.8836 StDev 0.8618 0.5079 1.3345 0.5175 1.0000 0.5164 0.6992 1.2111 1.5275 1.4142 F 1.03 P 0.423 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+-( -* ) ( * -) ( -* ) ( -* -) ( -* -) ( * ) ( -* -) ( * ) ( -* -) ( -* -) + -+ -+ -+-4.0 5.0 6.0 7.0 49 Phụ lục 11: Bảng ANOVA tiêu khoảng cách hai lứa đẻ One-way Analysis of Variance: Phân tích theo lứa Analysis of Variance for KC Source DF SS LUA2 362 Error 82 9778 Total 90 10140 Level 10 N 28 16 11 Pooled StDev = Mean 147.57 152.19 148.88 149.67 152.33 149.82 147.67 145.25 148.33 MS 45 119 StDev 9.55 12.24 11.15 10.31 16.57 12.89 7.37 1.50 4.04 10.92 F 0.38 P 0.929 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ ( * -) ( * ) ( -* -) ( * ) ( * -) ( -* -) ( -* ) ( -* ) ( * -) -+ -+ -+ -+ 136.0 144.0 152.0 160.0 Phụ lục 12: Bảng ANOVA tiêu số lứa đẻ nái/năm One-way Analysis of Variance: phân tích theo lứa Analysis of Variance for SLDNN Source DF SS MS LUA2 0.0762 0.0095 Error 82 2.2944 0.0280 Total 90 2.3706 Level 10 N 28 16 11 Pooled StDev = Mean 2.4836 2.4119 2.4613 2.4467 2.4200 2.4509 2.4783 2.5100 2.4633 0.1673 StDev 0.1636 0.1770 0.1620 0.1498 0.2475 0.1877 0.1182 0.0245 0.0635 F 0.34 P 0.948 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ ( * ) ( * ) ( -* -) ( * ) ( -* ) ( -* ) ( -* ) ( -* -) ( -* -) -+ -+ -+ -+ 2.28 2.40 2.52 2.64 50 ... 4,74 ngày - Khoảng cách hai lứa đẻ 149,08 ngày số lứa đẻ nái/năm 2,46 lứa/nái/năm iv MỤC LỤC TRANG Trang tựa i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ii LỜI CẢM TẠ ... cho suốt thời gian thực tập Xin cám ơn! Những tình cảm chân thành đến tất bạn ngồi lớp tơi chia vui buồn học tập giúp đỡ, động viên tơi vượt qua khó khăn để hồn thành chương trình học báo cáo... FMD : Foot and Mouth disease TĂHH: Thức ăn hỗn hợp TSTK: Tham số thống kê ix DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Nhiệt độ môi trường tối ưu chuồng heo Bảng 2.2 Thành phần dinh dưỡng loại loại
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA HEO NÁI TẠI TRẠI CHĂN NUÔI HEO KIM LONG, TỈNH ĐỒNG NAI , KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA HEO NÁI TẠI TRẠI CHĂN NUÔI HEO KIM LONG, TỈNH ĐỒNG NAI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay