HIỆU QUẢ PHÒNG BỆNH PHỨC HỢP HÔ HẤP CỦA VACCIN RHINANVAC®CERDOS TRÊN HEO SAU CAI SỮA

74 0 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:39

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI - THÚ Y **************** KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP HIỆU QUẢ PHỊNG BỆNH PHỨC HỢP HƠ HẤP CỦA VACCIN RHINANVAC®CERDOS TRÊN HEO SAU CAI SỮA Sinh viên thực hiện: TRẦN THỊ XƯƠNG Lớp: DH05TY Ngành: Thú Y Niên khóa: 2005 - 2010 Tháng năm 2010 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NUÔI - THÚ Y **************** TRẦN THỊ XƯƠNG HIỆU QUẢ PHỊNG BỆNH PHỨC HỢP HƠ HẤP CỦA VACCIN RHINANVAC®CERDOS TRÊN HEO SAU CAI SỮA Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cắp Bác sỹ thú y Giáo viên hướng dẫn: PGS TS Lâm Thị Thu Hương Tháng năm 2010 i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực hiện: Trần Thị Xương Tên luận văn: “Hiệu phòng bệnh phức hợp hơ hấp vaccin Rhinanvac®cerdos heo sau cai sữa” Đã hoàn thành luận văn theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến nhận xét, đóng góp Hội đồng chấm thi tốt nghiệp Khoa ngày………… Giáo viên hướng dẫn PGS TS Lâm Thị Thu Hương ii LỜI CẢM TẠ Kính dâng lên Ba mẹ, người sinh thành, ni dưỡng, dạy dỗ điểm tựa vững cho khôn lớn, ngàn lời cảm ơn yêu thương vô hạn Luôn khắc ghi lòng ơn anh, chị, em người thân không ngừng động viên, giúp đỡ để em có ngày hơm Chân thành cám ơn Ban Giám Hiệu trường Đại Học Nông Lâm Tp.HCM, Ban Chủ Nhiệm khoa Chăn Nuôi Thú Y giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho tơi suốt q trình học tập Vơ biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Lâm Thị Thu Hương tận tình truyền đạt kinh nghiệm hướng dẫn em suốt trình thực tập viết luận văn Chân thành biết ơn đến chị Thanh Dung, chủ trại heo, hết lòng giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành tốt nhiệm vụ suốt thời gian thực tập Xin cảm ơn đến tất bạn, em khoa Chăn Nuôi Thú Y đặc biệt tập thể lớp Thú Y 31, khơng ngừng chia buồn vui hết lòng hỗ trợ, giúp đỡ động viên suốt thời gian học tập hoàn thành đề tài iii TĨM TẮT LUẬN VĂN Để tài “Hiệu phòng bệnh phức hợp hơ hấp vaccin Rhinanvac®cerdos heo sau cai sữa” tiến hành trại chăn nuôi heo Thanh Dung, huyện Củ Chi, Thành Phố Hồ Chí Minh, thời gian từ ngày 20 tháng đến ngày 25 tháng năm 2010 Thí nghiệm tiến hành 50 lô TN 22 lô ĐC, tiến hành tiêm vaccin lô TN lần, lần lúc ngày tuổi (1 ml/con) lần cách lần – tuần sau (2 ml/con) Kết đạt sau: Tỷ lệ ngày hô hấp giai đoạn từ lúc sơ sinh đến cai sữa hai lô không khác biệt Giai đoạn cai sữa đến 70 ngày tuổi hai lô khác 5,3 % lô TN 12,5 % lô ĐC Tỷ lệ heo biểu triệu chứng khác hô hấp hai lô không khác Tỷ lệ chết lô ĐC lô TN giai đoạn theo mẹ, giai đoạn cai sữa đến 70 ngày tuổi không khác Tỷ lệ loại thải giai đoạn theo mẹ hai lô không khác giai đoạn từ cai sữa đến 70 ngày tuổi khác Trọng lượng sơ sinh, trọng lượng cai sữa tăng trọng trung bình heo lơ ĐC lô TN giai đoạn theo mẹ không khác biệt Khi heo 70 ngày tuổi heo lơ TN có trọng lượng trung bình lúc 70 ngày tuổi 27,82 kg/con lô ĐC 25,45 kg/con, tăng trọng trung bình lơ TN 21,28 kg/con lô ĐC 19,15 kg/con, tăng trọng tuyệt đối lô TN 397,38 g/con/ngày lô ĐC 363,57 g/con/ngày Lượng thức ăn tiêu thụ trung bình heo lô TN 712,10 g/con/ngày lô ĐC 638,85 g/con/ngày Hệ số chuyển hóa thức ăn lơ TN 1,77 hệ số chuyển hóa thức ăn lô ĐC 1,86 Trên heo mổ khám có biểu hơ hấp lơ ĐC bệnh tích phổi bị gan hóa, gan sưng, thận khơ teo nhỏ 100 %; bệnh tích sưng hạch màng treo ruột, xương loa mũi nới rộng màng bao quanh tim viêm sợi huyết có mủ 50 % iv MỤC LỤC TRANG Trang tựa i Xác nhận giáo viên hướng dẫn ii Lời cảm tạ iii Tóm tắt luận văn .iv Mục lục v Danh sách chữ viết tắt x Danh sách bảng xi Danh sách hình xii Chương ĐẶT VẤN ĐỀ Chương TỔNG QUAN 2.1 Giới thiệu trại 2.1.1 Vị trí địa lí 2.1.2 Lịch sử trại 2.1.3 Cơ cấu tổ chức 2.1.4 Nhiệm vụ chức trại 2.2 Công tác chăn nuôi – thú y trại thực tập 2.2.1 Điều kiện chăn nuôi 2.2.2 Cơ cấu đàn 2.2.3 Hệ thống chuồng trại 2.2.4 Qui trình vệ sinh phòng bệnh 2.2.5 Chế độ dinh dưỡng 2.2.6 Qui trình ni dưỡng 2.3 Sơ lược hệ hô hấp heo 2.3.1 Đặc điểm chức đường hô hấp 2.3.2 Các thể hô hấp 2.4 Một số bệnh có triệu chứng hơ hấp heo 2.4.1 Bệnh viêm phổi địa phương 2.4.1.1 Căn bệnh 2.4.1.2 Dịch tễ v 2.4.1.3 Triệu chứng 2.4.1.4 Bệnh tích 2.4.1.5 Điều trị 2.4.1.6 Phòng bệnh 2.4.2 Bệnh tụ huyết trùng heo (Pasteurellosis) 10 2.4.2.1 Căn bệnh .10 2.4.2.2 Dịch tễ 11 2.4.2.3 Triệu chứng 11 2.4.2.4 Bệnh tích 11 2.4.2.5 Điều trị 12 2.4.2.6 Phòng bệnh 13 2.4.3 Bệnh Haemophilus parasuis (bệnh Glasser) .13 2.4.3.1 Căn bệnh .13 2.4.3.2 Dịch tễ 13 2.4.3.3 Triệu chứng 14 2.4.3.4 Bệnh tích 14 2.4.3.5 Điều trị 14 2.4.3.6 Phòng bệnh 15 2.4.4 Bệnh viêm teo xương mũi truyền nhiễm (Atrophic rhinitis) .15 2.4.4.1 Căn bệnh .16 2.4.4.2 Dịch tễ 16 2.4.4.3 Triệu chứng 16 2.4.4.4 Bệnh tích 16 2.4.4.5 Điều trị 16 2.4.4.6 Phòng bệnh 16 2.4.5 Bệnh Streptococcus suis 17 2.4.5.1 Căn bệnh 17 2.4.5.2 Dịch tễ 17 2.4.5.3 Triệu chứng 17 2.4.5.4 Bệnh tích 18 2.4.5.5 Điều trị 18 vi 2.4.5.6 Phòng bệnh 18 2.4.6 Bệnh Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) 18 2.4.6.1 Căn bệnh 18 2.4.6.2 Dịch tễ 19 2.4.6.3 Triệu chứng 19 2.4.6.4 Bệnh tích 19 2.4.6.5 Điều trị 20 2.4.6.6 Phòng bệnh 20 2.4.7 Hội chứng rối loạn sinh sản – hô hấp (Porcine Respiratory Reproductive Syndrome = PRRS) 20 2.4.7.1 Căn bệnh 20 2.4.7.2 Dịch tễ 21 2.4.7.3 Triệu chứng 21 2.4.7.4 Bệnh tích 22 2.4.7.5 Điều trị 22 2.4.7.6 Phòng bệnh 22 2.4.8 Bệnh cúm heo 23 2.4.8.1 Căn bệnh 23 2.4.8.2 Triệu chứng 24 2.4.8.3 Bệnh tích 24 2.4.8.4 Điều trị 24 2.4.8.5 Phòng bệnh 24 2.4.9 Bệnh gây Circovirus (Hội chứng ốm còi heo sau cai sữa: PMWS) 24 2.4.9.1 Căn bệnh 24 2.4.9.2 Dịch tễ 25 2.4.9.3 Triệu chứng 25 2.4.9.4 Bệnh tích 25 2.4.9.5 Điều trị 26 2.4.9.6 Phòng bệnh 26 vii 2.5 Sơ lược bệnh phức hợp hô hấp heo (PRDC: Porcine Respiratory Disease Complex) 26 2.5.1 Nguyên nhân 26 2.5.2 Cơ chế truyền bệnh 27 2.5.3 Triệu chứng .27 2.5.4 Bệnh tích 27 2.5.5 Điều trị 27 2.5.6 Phòng bệnh 27 2.6 Lược duyệt cơng trình nghiên cứu có liên quan 28 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 29 3.1 Thời gian tiến hành 29 3.2 Địa điểm thí nghiệm 29 3.3 Đối tượng khảo sát số mẫu xét nghiệm .29 3.4 Vật liệu thí nghiệm 29 3.5 Nội dung thí nghiệm .30 3.6 Phương pháp tiến hành .31 3.6.1 Bố trí thí nghiệm 31 3.6.2 Theo dõi thí nghiệm 31 3.6.3 Cơng thức tính tiêu theo dõi 32 3.6.4 Phương pháp xử lý số liệu 33 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 34 4.1 Kết đánh giá hiệu vaccin biểu lâm sàng heo .34 4.1.1 Tỷ lệ ngày hô hấp qua giai đoạn nuôi 34 4.1.2 Tỷ lệ heo biểu triệu chứng khác ngồi hơ hấp 36 4.1.3 Tỷ lệ heo loại thải chết qua giai đoạn nuôi 37 4.2 Kết đánh giá hiệu vaccin Rhinanvac®cerdos số tiêu tăng trưởng heo 38 4.2.1 Trọng lượng sơ sinh, trọng lượng cai sữa, tăng trọng trung bình heo giai đoạn theo mẹ 38 4.2.2 Tăng trọng trung bình tăng trọng tuyệt đối heo lúc cai sữa đến 70 ngày tuổi 39 viii 4.2.3 Lượng thức ăn tiêu thụ hệ số chuyển hóa thức ăn .40 4.3 Kết ghi nhận triệu chứng bệnh tích heo bị bệnh đường hô hấp mổ khám 41 4.3.1 Ghi nhận triệu chứng bệnh tích heo bị hơ hấp mổ khám 41 4.3.2 Tỷ lệ xuất bệnh tích heo mổ khám có biểu bệnh hơ hấp .45 4.3.3 Kết phân lập vi khuẩn từ phổi heo có triệu chứng hơ hấp thử kháng sinh đồ .46 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 49 5.1 Kết luận 49 5.2 Đề nghị 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO 50 PHỤ LỤC 54 ix dễ dàng công vào phổi làm cho phổi bị tổn thương làm suy yếu chức phổi Vi khuẩn có từ vết thương theo máu đến phổi gây bệnh Theo Thacker (2000), vi sinh vật diện trường hợp bệnh hô hấp phức hợp heo bao gồm vi rút gây hội chứng rối loạn sinh sản – hô hấp (PRRS), Mycoplasma hyopneumonia, virus cúm, APP, Streptococcus suis, Pasteurella multocida,…Nhiễm trùng riêng lẻ hay phối hợp ảnh hưởng đến tăng trưởng, đến đáp ứng vaccin nhạy cảm với bệnh truyền nhiễm khác, kể rối loạn loét dày (trích dẫn Nguyễn Thị Phước Ninh cộng sự, 2006) Kết thử kháng sinh đồ vi khuẩn Streptococcus spp phân lập trình bày qua bảng 4.9 Bảng 4.9 Kết thử kháng sinh đồ vi khuẩn Streptococcus spp phân lập Streptococcus spp Tên kháng sinh S (Nhạy) I (Trung gian) R (Kháng) Ampicillin - - + Amoxicillin - - + Cephalexin - - + Ciprofloxacin + - - Gentamycin - - + Kanamycin - - + Streptomycin - - + Norfloxacin + - - Cefuroxime acetil + - - Penicillin - - + Erythromycin - - + Doxycyclin - - + Tetracyclin - - + Bactrim - - + Neomycin - - + 47 Vi khuẩn phân lập đề kháng với phần lớn kháng sinh thường sử dụng, việc sử dụng phổ biến kháng sinh khơng có kiểm sốt nhà nước hay thiếu hiểu biết, thiếu ý thức sử dụng kháng sinh nông dân Vi khuẩn Streptococcus spp kháng với phần lớn kháng sinh sử dụng, nhạy cảm với kháng sinh như: Ciprofloxacin, Norfloxacin, Cefuroxime acetil Đa số loai kháng sinh sử dụng bị đề kháng, điều việc sử dụng kháng sinh đại trà, khơng có kiểm sốt mà khơng quan tâm đến yếu tố quản lý, chăm sóc, dinh dưỡng tạo hội cho vi khuẩn chống lại chất kháng sinh nhờ vào số chế : sản xuất enzyme làm biến đổi vơ hoạt kháng sinh, ví dụ : vi khuẩn sinh betalactamase phá hủy betalactam ; thay đổi cấu trúc điểm tiếp nhận (receptor), ví dụ : thay đổi ribosom 30S không cho Aminosid gắn vào ; ngăn cản vận chuyển kháng sinh vào tế bào, ví dụ : vi khuẩn đề kháng với tetracycline ; thay đổi q trình biến dưỡng, ví dụ : vi khuẩn đề kháng với sulfamid Theo Stan Done (2002), phương pháp điều trị ằng kháng sinh thường có hiệu định vi khuẩn Mycoplasma Các loại kháng sinh thường dùng : nhóm pleuromutilin, nhóm tetracycline, nhóm macrolid nhóm lincosamid Biện pháp hiệu khống chế điều kiện vệ sinh, chăm sóc, ni dưỡng với việc sử dụng vaccin hợp lý sử dụng kháng sinh cách kinh tế, có tính chiến lược 48 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Sau thời gian thực đề tài “Hiệu phòng bệnh phức hợp hơ hấp vaccin Rhinanvac®cerdos heo sau cai sữa” chúng tơi rút số kết luận : Sau tiêm vaccin Rhinanvac®cerdos, tỷ lệ ngày hơ hấp lơ thí nghiệm thấp lơ đối chứng (5,3 % so với 12,5 %) Khơng có khác biệt tỷ lệ heo tiêu chảy tỷ lệ mắc bệnh khác lô ĐC TN Lô TN khơng có heo chết loại, lơ ĐC khơng có heo chết có heo bị loại có biểu hơ hấp Khơng có khác biệt trọng lượng trung bình, tăng trọng trung bình tăng trọng tuyệt đối heo lúc cai sữa hai lô TLTB, TTTB, TTTĐ heo lúc 70 ngày lô TN cao lô ĐC (27,82 kg/con so với 25,45 kg/con ; 21,28 kg/con so với 19,15 kg/con ; 397,38 g/con/ngày so với 363,57 g/con/ngày) Lượng thức ăn tiêu thụ trung bình lơ ĐC thấp lơ TN (638,85 g/con/ngày so với 712,10 g/con/ngày) hệ số chuyển hóa thức ăn lơ ĐC cao lơ TN (1,86 so với 1,77) 5.2 Đề nghị Cần lặp lại thí nghiệm với quy mơ bầy lớn hơn, thời gian theo dõi dài để có kết xác tăng tính thuyết phục thí nghiệm Nên tiêm vaccin kích thích tăng trưởng heo con, giảm triệu chứng lâm sàng đường hô hấp giảm chi phí phát sinh cho cơng tác thú y Thường xuyên tổ chức khử trùng tiêu độc chuồng trại dụng cụ chăn nuôi, tuân thủ nghiêm giải pháp kỹ thuật có chu chuyển đàn 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO I TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT Trần Thị Dân Dương Nguyên Khang, 2006 Sinh lý vật nuôi Nhà xuất Nông Nghiệp, trang 135 – 141 Đặng Thị Thu Hường, 2005 Phát Mycoplasma hyopneumoniae Actinobacillus pleuropneumoniae heo phương pháp PCR ELISA LVThS khoa học Nông Nghiệp, trường Đại Học Nông Lâm Tp.HCM Đinh Thị Ái Linh, 2006 So sánh hiệu sử dụng hai loại vaccin phòng bệnh Mycoplasma hyopneumoniae giai đoạn từ 14 ngày tuổi đến 60 ngày tuổi Luận văn tốt nghiệp, khoa Chăn Nuôi Thú Y, trường Đại Học Nông Lâm Tp.HCM Nguyễn Thị Phước Ninh, Đỗ Tiến Duy, Nguyễn Tất Toàn, Nguyễn Ngọc Tuân, Trần Thị Dân, 2006 Phân lập Mycoplasma hyopneumoniae số vi khuẩn liên quan đến bệnh hô hấp phổi heo Tạp chí khoa học kỹ thuật thú y số 3, trường Đại Học Nông Lâm Tp.HCM Phạm Trần Sỹ Nguyên, 2004 Theo dõi biểu hô hấp đàn heo phòng bệnh Mycoplasma hyopneumoniae với hai lọai vaccin RespisureR Respisure1One® Luận văn tốt nghiệp, khoa Chăn Nuôi Thú Y, trường Đại Học Nông Lâm Tp.HCM Nguyễn Như Pho, 2001 Dược lý thú y Tủ sách Đại Học Nông Lâm Nguyễn Văn Phát, 2006 Chẩn đốn Tủ sách Đại Học Nơng Lâm Trần Thanh Phong, 1996 Bệnh truyền nhiễm vi trùng virus heo Tủ sách Đại Học Nông Lâm Trương Thanh Tú, 2009 Đánh giá hiệu vaccine Respisure – one chế phẩm Draxxin phòng viêm phổi heo nghi nhiễm Mycoplasma hyopneumoniae từ cai sữa đến xuất thịt Luận văn tốt nghiệp, khoa Chăn Nuôi Thú Y, trường Đại Học Nông Lâm Tp.HCM 10 Nguyễn Quỳnh Như, 2009 Hiệu phòng bệnh Mycoplasma hyopneumoniae vaccin Respisure1One® kháng sinh Tulathromycin đàn heo Móng Cái F1 trại chăn nuôi Tiền Phong – Quảng Nam Luận văn tốt nghiệp, khoa Chăn Nuôi Thú Y, trường Đại Học Nơng Lâm Tp.HCM 50 11 Hồng Quốc Uy, 2007 Tình hình bệnh hơ hấp heo sau cai sữa trại chăn nuôi công nghiệp hiệu điều trị oxytetracycline L A 300 oxytetracyclin 100 Luận văn tốt nghiệp, khoa Chăn Nuôi Thú Y, trường Đại Học Nông Lâm Tp.HCM 12 Lê Hữu Ngọc, 2002 Phân lập vi khuẩn Pasteurella multocida, Bordetella bronchiseptica, Staphylococcus aureus phổi heo bị nhục hóa Luận văn tốt nghiệp, khoa Chăn Nuôi Thú Y, trường Đại Học Nông Lâm Tp.HCM 13 Nguyễn Vĩnh Phước, 1977 Vi sinh vật học thú y Nhà xuất Đại Học Trung Học Chuyên Nghiệp, trang – 25 14 Phạm Sỹ Lăng ctv, 2006 Các bệnh truyền nhiễm thường gặp lợn biện pháp phòng trị Nhà xuất Nơng Nghiệp 15 Tơ Minh Châu Trần Thị Bích Liên, 2001 Vi khuẩn nấm gây bệnh thú y Tủ sách Đại Học Nông Lâm 16 Nguyễn Ngọc Tuân, 2002 Vệ sinh thịt Nhà xuất Nông Nghiệp 17 Phạm Ngọc Thạch, Hồ Văn Nam Chu Đức Thắng, 2004 Bệnh nội khoa gia súc Nhà xuất Nông Nghiệp 18 Lê Văn Thuận, 2005 Đánh giá hiệu sử dụng vaccine M + Pac việc phòng bệnh Mycoplasma hyopneumoniae heo thịt Luận văn ốt nghiệp, khoa Chăn Nuôi Thú Y, trường Đại Học Nông Lâm Tp.HCM 19 Phạm Sỹ Lăng Trương Văn Dung, 2002 Một số bệnh vi khuẩn Mycoplasma gia súc – gia cầm nhập nội biện pháp phòng trị Nhà xuất Nơng Nghiệp, trang 95 – 109 20 Dương Thanh Liêm, Bùi Huy Như Phúc Dương Duy Đồng, 2002 Thức ăn dinh dưỡng động vật Nhà xuất Nông Nghiệp 21 Cao Xuân Ngọc, 1997 Giải phẫu bệnh đại cương thú y Nhà xuất Nông Nghiệp 22 Nguyễn Văn Khanh, 2005 Thú y bệnh học chuyên khoa Nhà xuất Nông Nghiệp, trang 40 – 45 23 Trần Thị Bích Liên, Lê Anh Phụng, 2001 Virus thú y chuyên biệt Tủ sách Đại Học Nơng Lâm Tp HCM 24 Dương Chí Linh, 2005 Một số tiêu tăng trưởng tình hình bệnh tiêu chảy hô hấp heo từ sơ sinh đến 60 ngày tuổi xí nghiệp heo giống Đông Á Luận văn tốt nghiệp, khoa Chăn Nuôi Thú Y, trường Đại Học Nông Lâm Tp.HCM 51 25 Dương Ngọc Liên, 2001 Khảo sát số yếu tố gây bệnh đường hô hấp heo nuôi thịt xí nghiệp chăn ni heo Đồng Hiệp Luận văn tốt nghiệp, khoa Chăn Nuôi Thú Y, trường Đại Học Nông Lâm Tp.HCM 26 Trần Quang Lý, 2005 Khảo sát bệnh tích vi sinh vật phổi heo hạ thịt tạo lò mổ Nam Phong Luận văn tố nghiệp, khoa Chăn Nuôi Thú Y, trường Đại Học Nông Lâm Tp.HCM 27 Hồ Sối Đinh Thị Bích Lân, 2005 Xác định nguyên nhân chủ yếu gây tiêu chảy heo xí nghiệp heo giống Triệu Hải – Quảng Trị thử nghiệm phác đồ điều trị Tạp chí khoa học kỹ thuật thú y tập XII, số – 2005 28 Done S., 2002 Các tác nhân gây bệnh đường hô hấp ảnh hưởng đến sức khỏe đàn lợn Tạp chí khoa học kỹ thuật thú y tập IX, số – 2002 II TIẾNG NƯỚC NGOÀI 29 Choi Y.K., Goyal S.M and Joo H.S., 2003 Restropective analysis of etiologic agents associated with respiratory disease in pig Can Vet J September 2003; 44(9); 735-737 30 Lyoo K., Park Y.H and Park B.K., 2001 Prevalence of porcine reproductive and respiratory syndrome virus, porcine circovirus type and porcine parvovirus from aborted fetuses and pigs with respiratory broblems in Korea Journal Veterinary Science 2(3), 210-207 31 Allan G M and Ellis J A., 2000 Porcine circovirus: a review J Vet Diagn Invest 12: – 14 32 Muirhead M., 2002 Post – weaning Multisystemic Wasting syndrome (PMWS) and Porcine Dermatitis and Nephropathy Syndrome (PDNS) booklet http://www.thepigsite.com/pmws/pmws_research.php 33 Baekbo P , 2005 Postweaning Multisystemic Wasting Syndrom (PMWS) research in Denmark – the situation to date Pig journal volume 56, November 2005 www.pigvetsoc.org.uk 34 Charreyre C., Béseme, S., Brun A., Bublot M, Lapostolle B., Sierra P, Vaganay A 2007 Protection of piglets against a PCV2 experimental challenge by vaccinating gilts with an inactivated adjuvanted PCV2 vaccin, CIRCOVAC Proceeding of 3rd AVPS, 2007 P 87-89 52 II TÀI LIỆU TỪ INTERNET 35 Một số thông tin bệnh PRRS, ThS Phan Trung Nghĩa – Chi cục thú y tỉnh Bến Tre, 27/11/2007 36. 37 38 39. 40 Bệnh heo tai xanh bệnh liên cầu khuẩn heo với sức khỏe, 14/08/2007 41 Khảo sát bệnh rối loạn sinh sản hô hấp heo (PRRS), PGS.TS Nguyễn Ngọc Hải, Trường Đại Học Nông Lâm Tp.HCM 42 43 44 45 53 PHỤ LỤC SƠ ĐỒ PHÂN LẬP VI TRÙNG Các thông tin bệnh Các mẫu gởi (Lịch sử bệnh, thời gian (Mô, sữa, phân, ) phát bệnh, số chết/ số bệnh,…) Nghi ngờ bệnh Kiểm tra trực tiếp (Phết kính nhuộm, ) Xem hình dạng G(+), G(-) Chọn lọc, cấy môi trường phân lập tiên khởi ( BHI, Pepton, BA, MCK, ) Ủ tủ ấm 370C/ 24 - 48 h hiếu khí, yếm khí vi hiếu khí Nghiên cứu hình dạng khuẩn lạc mơi trường, nhuộm Gram xem hình dạng vi khuẩn Cấy môi trường chuyên biệt Kháng sinh đồ ( khẩn cấp) Ủ tủ ấm 370C/24h Nhuộm xem Gr(+), Gr(-), hình dạng, thử Catalase, Oxydase Chọn khuẩn lạc thử sinh hóa, định danh serum chuẩn Kết luận Kháng sinh đồ 54 SƠ ĐỒ PHÂN LẬP- ĐỊNH DANH Streptococcus spp Các thông tin bệnh (Lịch sử bệnh, thời gian, phát, số chết/ số bệnh,…) Nghi ngờ bệnh Mẫu (Bệnh phẩm, sữa,…) Kiểm tra trực tiếp Cầu khuẩn Gram dương Chọn lọc, cấy môi trường thạch máu Ủ tủ ấm 370C/ 12 - 24 h hiếu khí Khuẩn lạc nhỏ trơng giống giọt sương, đường kính khoảng 1mm, dung huyết α, ß, γ Nhuộm Gram Vi khuẩn hình cầu, bắt màu Gram dương ( vi khuẩn xếp riêng lẻ, cặp chuỗi ) Thử catalase âm, Oxidase âm Streptococcus spp Kháng sinh đồ 55 SƠ ĐỒ PHÂN LẬP- ĐỊNH DANH Pasteurella multocida Các thông tin bệnh (Lịch sử bệnh, thời gian, phát, số chết/ số bệnh,…) Bệnh phẩm Nghi ngờ bệnh Nhuộm gram, wayson Cầu trực khuẩn gram âm, bắt màu lưỡng cực nhuộm wayson Thạch MacConkey (không mọc) Nuôi cấy Thạch máu (khuẩn lạc nhầy, ướt, tròn, xám, có mùi đặc trưng, đường kính khoảng 2-2.5m, khơng dung huyết) Phản ứng sinh hóa: TSI vàng/ vàng Oxidase (+) Indole (+) Glucose (+) Lactose (-) (+) Mannitol (+) Saccharose (+) Urease (-) H2S (-) Kiểm tra trực tiếp Gây bệnh chuột bạch (gây chết chuột vòng 12 - 24 giờ) Kháng sinh đồ KẾT LUẬN HÌNH CHỤP ĐĨA PETRI 56 XỬ LÝ SỐ LIỆU THỐNG KÊ Bảng ANOVA tiêu sinh trưởng * So sánh trọng lượng sơ sinh trung bình hai lô One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for TLSS Source DF SS MS LO 0.2140 0.2140 Error 70 5.4347 0.0776 Total 71 5.6488 Level N 22 50 Pooled StDev = Mean 1.6864 1.5680 StDev 0.2817 0.2773 0.2786 F 2.76 P 0.101 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ -( -* ) ( -* -) + -+ -+ -+ -1.50 1.60 1.70 1.80 * So sánh TLCSTB hai lô One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for TLCSTB Source DF SS MS F P Lo DC 0.753 0.753 1.34 0.251 Error 69 38.691 0.561 Total 70 39.444 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+ 22 6.3182 0.8098 ( * -) 49 6.5408 0.7205 ( * -) -+ -+ -+ -+ Pooled StDev = 0.7488 6.00 6.25 6.50 6.75 * So sánh tăng trọng trung bình từ lúc sơ sinh đến cai sữa One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for TTTB SS Source DF SS MS LO 1 1.751 1.751 Error 69 38.008 0.551 Total 70 39.759 Level N 22 49 Pooled StDev = Mean 4.6318 4.9714 0.7422 StDev 0.7187 0.7522 F 3.18 P 0.079 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -( -* ) ( * -) + -+ -+ -4.50 4.75 5.00 57 * So sánh trọng lượng trung bình heo hai lô thời điểm 70 ngày tuổi One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for Source DF SS LO 79.53 Error 67 606.30 Total 68 685.83 Level N 20 49 Pooled StDev = Mean 25.450 27.816 TL70NGAY MS 79.53 9.05 StDev 3.252 2.906 3.008 F 8.79 P 0.004 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -( * ) ( * -) + -+ -+ -25.5 27.0 28.5 *So sánh tăng trọng trung bình hai lơ giai đoạn cai sữa đến 70 ngày tuổi One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for TTTB CS Source DF SS MS LO 64.17 64.17 Error 67 655.58 9.78 Total 68 719.75 Level ) N 20 49 Pooled StDev = Mean 19.150 21.276 StDev 3.269 3.070 F 6.56 P 0.013 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ ( -* ) ( * -+ -+ -+ -+ 18.0 19.2 20.4 21.6 3.128 * So sánh tăng trọng tuyệt đối hai lô giai đoạn cai sữa đến 70 ngày tuổi One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for TTTD Source DF SS MS LO 1 16230 16230 Error 67 123734 1847 Total 68 139965 Level N 20 49 Pooled StDev = Mean 363.57 397.38 42.97 StDev 46.46 41.51 F 8.79 P 0.004 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -( -* ) ( -* -) + -+ -+ -360 380 400 58 * So sánh tiêu tốn thức ăn trung bình hai lơ One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for LTATTTB Source DF SS MS LO 5366 5366 Error 561 281 Total 5927 Level N 2 Pooled StDev = Mean 638.85 712.10 StDev 20.58 11.74 16.75 F 19.12 P 0.049 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ ( -* -) ( -* ) -+ -+ -+ -+ 600 650 700 750 *So sánh hệ số chuyển hóa thức ăn hai lô One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for HSCHTA Source DF SS MS LO 0.008100 0.008100 Error 0.000500 0.000250 Total 0.008600 Level N 2 Pooled StDev = Mean 1.8650 1.7750 StDev 0.0212 0.0071 0.0158 F 32.40 P 0.030 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ ( -* -) ( -* -) -+ -+ -+ -+ 1.740 1.800 1.860 1.920 Bảng ANOVA biểu lâm sàng heo * Tỷ lệ ngày hô hấp giai đoạn theo mẹ hai lô Chi-Square Test Expected counts are printed below observed counts NCKHH 645 646.74 NCHH 15 13.26 Total 660 1442 1450.26 28 29.74 1470 Total 2087 43 2130 Chi-Sq = 0.005 + 0.228 + 0.002 + 0.102 = 0.336 DF = 1, P-Value = 0.562 59 * Tỷ lệ ngày hô hấp giai đoạn cai sữa đến 70 ngày tuổi hai lô Chi-Square Test Expected counts are printed below observed counts nkhh 723 764.70 nhh 103 61.30 Total 826 1847 1805.30 103 144.70 1950 Total 2570 206 2776 Chi-Sq = 2.274 + 28.375 + 0.963 + 12.019 = 43.633 DF = 1, P-Value = 0.000 *Tiêu chảy Chi-Square Test Expected counts are printed below observed counts tchay 5.19 ktchay 17 16.81 Total 22 12 11.81 37 38.19 49 Total 17 54 71 Chi-Sq = 0.007 + 0.002 + 0.003 + 0.001 = 0.014 DF = 1, P-Value = 0.907 * Viêm da Chi-Square Test Expected counts are printed below observed counts viem da 1.22 k/viem da 21 20.78 Total 22 2.78 46 47.22 49 Total 67 71 Chi-Sq = 0.040 + 0.002 + 0.018 + 0.001 = 0.062 DF = 1, P-Value = 0.804 cells with expected counts less than 5.0 60 * Viêm khớp Chi-Square Test Expected counts are printed below observed counts vkhop 0.31 kvkhop 22 21.69 Total 22 0.69 48 49.31 49 Total 70 71 Chi-Sq = χ TN 0.306 + 0.134 + = 0.446 < 0.004 + 0.002 = 0.446 χ 02.05 = 3.84 Ỉ P > 0.05 * Tỷ lệ heo loại thải chết giai đoạn phát triển Tỷ lệ heo bị loại Chi – Square Test: Tỷ lệ loại thải giai đoạn cai sữa đến 70 ngày tuổi Chi-Square Test Expected counts are printed below observed counts Loai 0.62 Kloai 20 21.38 Total 22 1.38 49 47.62 49 Total 69 71 Chi-Sq = χ TN 3.074 + 1.380 + = 4.584 > 0.089 + 0.040 = 4.584 χ 02,05 = 3.84 Ỵ P < 0.05 Tỷ lệ heo chết Chi – Square Test: giai đoạn sơ sinh đến cai sữa Chi-Square Test Expected counts are printed below observed counts chet 0.31 kchet 22 21.69 Total 22 0.69 48 49.31 49 Total 70 71 Chi-Sq = χ TN = 0.306 + 0.134 + 0.446 < χ 02,05 0.004 + 0.002 = 0.446 Æ P > 0.05 61 ... màng treo ruột, xương loa mũi nới rộng màng bao quanh tim viêm sợi huyết có mủ 50 % iv MỤC LỤC TRANG Trang tựa i Xác nhận giáo viên hướng dẫn ii Lời cảm tạ iii... heo Loại cám 1042 1052 8002 (Nái chửa) (Nái nuôi con) (Heo cai sữa) Đạm tối thi u (%) 14 16 20 Xơ tối đa (%) P tối thi u (%) 0,6 0,7 0,7 Ẩm độ tối đa (%) 14 14 14 0,8 – 1,2 0,8 – 1,2 0,8 – 1,2... Danh sách hình xii Chương ĐẶT VẤN ĐỀ Chương TỔNG QUAN 2.1 Giới thi u trại 2.1.1 Vị trí địa lí 2.1.2 Lịch sử trại 2.1.3 Cơ
- Xem thêm -

Xem thêm: HIỆU QUẢ PHÒNG BỆNH PHỨC HỢP HÔ HẤP CỦA VACCIN RHINANVAC®CERDOS TRÊN HEO SAU CAI SỮA , HIỆU QUẢ PHÒNG BỆNH PHỨC HỢP HÔ HẤP CỦA VACCIN RHINANVAC®CERDOS TRÊN HEO SAU CAI SỮA

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay