THEO DÕI BỆNH TÍCH PHỔI HEO KHI ÁP DỤNG HAI QUI TRÌNH PHÒNG BỆNH VIÊM PHỔI ĐỊA PHƯƠNG

79 0 0
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:39

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI - THÚ Y **************** KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP THEO DÕI BỆNH TÍCH PHỔI HEO KHI ÁP DỤNG HAI QUI TRÌNH PHỊNG BỆNH VIÊM PHỔI ĐỊA PHƯƠNG Sinh viên thực hiện: TRẦN THỊ THANH THỦY Lớp: DH05DY Ngành: Dược thú y Niên khóa: 2005 - 2010 Tháng 08/2010 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NUÔI - THÚ Y **************** TRẦN THỊ THANH THỦY THEO DÕI BỆNH TÍCH PHỔI HEO KHI ÁP DỤNG HAI QUI TRÌNH PHỊNG BỆNH VIÊM PHỔI ĐỊA PHƯƠNG Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Bác sĩ Thú y chuyên ngành Dược Thú y Giáo viên hướng dẫn: TS NGUYỄN THỊ PHƯỚC NINH Tháng 08/2010     i PHIẾU XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Em tên Trần Thị Thanh Thủy Từ ngày 15/01/2010 đến ngày 15/08/2010 hướng dẫn TS Nguyễn Thị Phước Ninh em tiến hành đề tài “Theo dõi bệnh tích phổi heo áp dụng hai qui trình phòng bệnh viêm phổi địa phương” Xác nhận giáo viên hướng dẫn     ii LỜI CẢM TẠ Con xin thành kính ghi ơn sâu sắc đến ba mẹ hết lòng ni dưỡng, dạy dỗ nên người cho có ngày hơm nay, xin cảm ơn tất anh chị em gia đình tạo điều kiện tốt để tơi hồn thành nguyện vọng Xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Nguyễn Thị Phước Ninh TS Nguyễn Tất Tồn tận tình hướng dẫn, giúp đỡ suốt thời gian thực tập tốt nghiệp Xin chân thành cảm ơn TS Nguyễn Văn Khanh, ThS Hồ Thị Nga, ThS Nguyễn Thị Thu Năm, BSTY Lê Hữu Ngọc, BSTY Đặng Thị Xuân Thiệp, BSTY Nguyễn Văn Nhã tạo điều kiện tận tình giúp đỡ thời gian thực tập tốt nghiệp Xin chân thành ghi ơn Ban giám hiệu, ban chủ nhiệm khoa Chăn Ni - Thú Y tồn thể q thầy cô khoa Chăn Nuôi Thú Y, trường Đại Học Nơng Lâm tận tình bảo, truyền đạt kiến thức quý báu giúp đỡ suốt thời gian đại học Xin cảm ơn Ban quản lý Bệnh viện Thú Y tạo điều kiện thuận lợi cho thực đề tài Xin chân thành cảm ơn tập thể lớp Dược Y 31 tất bạn bè động viên giúp đỡ suốt thời gian vừa qua Trần Thị Thanh Thủy     iii TÓM TẮT Đề tài “Theo dõi bệnh tích phổi heo áp dụng hai qui trình phòng bệnh viêm phổi địa phương” tiến hành số trại chăn ni heo thành phố Hồ Chí Minh Bình Dương, nhằm mục đích đánh giá bệnh tích phổi heo áp dụng hai qui trình phòng bệnh Mycoplasma hyopneumoniae Tất mẫu phổi đợt thí nghiệm chuyển làm xét nghiệm phòng vi sinh Bệnh viện Thú Y phòng thí nghiệm Chẩn Đốn (thuộc mơn Nội Dược) trường Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh, thời gian từ 15/01/2010 đến ngày 15/08/2010 Kết thu sau: - Đánh giá bệnh tích đại thể Tỉ lệ phổi xuất bệnh tích qua đợt giết mổ lô QT1 100 %; 92,31 %; 80 % 100 % lơ QT2 100 %; 100 %; 76,92 % 100 % Mức độ tổn thương phổi có bệnh tích chung lô QT1 qua đợt 45,68 %; 20,17 %; 31,76 % 16,57 % lô QT2 46,07 %; 16 %; 27,12 % 25,15 % Mức độ tổn thương phổi nhục hóa cao lơ QT1 3,85 % lô QT2 5,07 % Tổng số bệnh tích nhục hóa, viêm có ổ mủ, viêm dính xẹp xuất qua đợt mổ lô QT1 111 lơ QT2 105 bệnh tích - Đánh giá bệnh tích vi thể Điểm đánh giá bệnh tích vi thể phổi chủ yếu tập trung điểm Điểm trung bình bệnh tích vi thể lơ QT1 1,96 lơ QT2 0,9 Hướng chẩn đốn bước đầu bệnh nghi ngờ phụ nhiễm thông qua đánh giá bệnh tích vi thể chủ yếu MH phụ nhiễm với PRRSv Pasteurella spp phụ nhiễm với PRRSv cao lô QT1 lô QT2 28,57 % ; phụ nhiễm với Pasteurella spp có lơ QT1 với tỉ lệ 40 % lơ QT2 không xảy phụ nhiễm     Số lượng tế bào dịch rửa khí phế quản qua đợt khảo sát iv Ở lô QT1 số lượng tế bào cao 2428 tế bào/mm3 thấp 721 tế bào/mm3 Ở lô QT2 số lượng tế bào cao 1443 tế bào/mm3 thấp 600 tế bào/mm3 Đại thực bào chiếm tỉ lệ cao - Kết phân lập số vi sinh vật diện mẫu phổi: chưa phân lập số vi sinh vật Actinobaccillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Haemophilus parasuis     v MỤC LỤC TRANG Trang tựa i Phiếu xác nhận giáo viên hướng dẫn ii Lời cảm tạ iii Tóm tắt iv Mục lục vi Danh sách chữ viết tắt ix Danh sách bảng x Danh sách hình xi Danh sách biểu đồ xi Danh sách sơ đồ xi Chương MỞ ĐẦU Chương TỔNG QUAN 2.1 Cấu tạo thể học hệ hô hấp yếu tố liên quan bệnh đường hô hấp heo 2.1.1 Cấu tạo thể hệ hô hấp 2.1.2 Các yếu tố liên quan bệnh đường hô hấp 2.2 Bạch cầu hệ thống phòng vệ đường hơ hấp 2.3 Bệnh viêm phổi địa phương truyền nhiễm 2.3.1 Lịch sử phân bố địa lý 2.3.2 Căn bệnh 2.3.3 Truyền nhiễm học 10 2.3.3.1 Loài vật mắc bệnh 10 2.3.3.2 Chất chứa mầm bệnh 10 2.3.3.3 Đường truyền lây 11 2.3.3.4 Cách sinh bệnh 11 2.3.4 Triệu chứng 12     vi 2.4.4.1 Thể cấp tính 12 2.3.4.2 Thể mãn tính 13 2.3.5 Bệnh tích 13 2.3.5.1 Bệnh tích đại thể 13 2.3.5.2 Bệnh tích vi thể 14 2.3.6 Chẩn đoán 14 2.3.6.1 Chẩn đoán lâm sàng 14 2.3.6.2 Chẩn đốn phòng thí nghiệm 15 2.3.7 Điều trị 17 2.3.8 Phòng bệnh 18 2.3.8.1 Vệ sinh phòng bệnh 18 2.3.8.2 Phòng bệnh vaccine 19 2.4 Giới thiệu tổng quát vaccine RespiSure One Kháng sinh Draxxin 20 2.4.1 Vaccine RespiSure One 20 2.4.2 Kháng sinh Draxxin 20 2.5 Sơ lược số nghiên cứu liên quan đến bệnh viêm phổi MH 23 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 3.1 Thời gian địa điểm 25 3.2 Đối tượng nghiên cứu 25 3.3 Nội dung nghiên cứu 25 3.4 Phương pháp nghiên cứu 26 3.5 Xử lý số liệu phân tích thống kê 33 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 34 4.1 Kết đánh giá mức độ tổn thương phổi thơng qua đánh giá bệnh tích đại thể 34 4.1.1 Đánh giá tỉ lệ phổi xuất bệnh tích 34 4.1.2 Đánh giá tỉ lệ tổn thương phổi có bệnh tích 35 4.1.3 Khảo sát tỉ lệ loại bệnh tích xuất phổi 39 4.1.4 Khảo sát tỉ lệ tổn thương nhục hóa 41     vii 4.2 Kết đánh giá mức độ tổn thương phổi thơng qua đánh giá bệnh tích vi thể 42 4.2.1 Kết đánh giá bệnh tích vi thể 42 4.2.2 Hướng chẩn đoán bước đầu bệnh nghi ngờ phụ nhiễm qua bệnh tích vi thể 46 4.3 Kết kiểm tra số lượng số lượng, tỉ lệ loại tế bào dịch rửa khí – phế quản 49 4.4 Kết phân lập số vi sinh vật diện mẫu phổi thử kháng sinh đồ 55 4.4.1 Kết phân lập số vi khuẩn 55 4.4.2 Kết thử kháng sinh đồ 56 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 57 TÀI LIỆU THAM KHẢO 59 PHỤ LỤC 63     viii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT APP: Actinobacillus pleuropneumoniae CFU: Colony Forming Unit ĐK: Đề kháng ELISA: Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay FITC: fluorescein isothiocyanate kDa: kilo Dalton MH: Mycoplasma hyopneumoniae MIC: Minimum Inhibition Concentration MPS: Mycoplasma pneumonia of swine PCR: Polymerase Chain Reaction PPLO : Pleuro Pneumoniae Like Organism ppm: part per million PPRSv: Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome virus QT1: Qui trình QT2: Qui trình TG: Trung gian TMRI: tetramethylrhodamine isothiocyanate     ix Qua kết nhận thấy số lượng tế bào đợt cao thấp đợt lại, điều phù hợp với kết đánh giá bệnh tích đại thể chúng tơi Đa phần đợt có khác số lượng lô qua đợt khảo sát thấy số lượng tế bào lô QT1cao lô QT2 khác biệt khơng có ý nghĩa mặt thống kê (P > 0,05), điều phù hợp chênh lệch mức độ tổn thương phổi lô khơng có ý nghĩa thống kê (P > 0,05) So với kết khảo sát số lượng tế bào dịch rửa khí - phế quản số tác Qch Vĩnh Bình (2009) lơ QT1 594,17 (tế bào/mm3) lô QT2 578,33 (tế bào/mm3), Hồ Thị Nga (2007) lô QT1 621,90 (tế bào/mm3) kết chúng tơi cao Đại thực bào chiếm tỉ lệ cao nhất, có lúc lên tới 66,43 % chứng tỏ tế bào đóng vai trò hệ thống phòng thủ đường hơ hấp (Euzeby, 1993; trích dẫn Qch Vĩnh Bình, 2009) Đại thực bào chiếm tỉ lệ cao dịch phế quản - phế nang khoảng 80 % heo bệnh heo khơng có biểu bệnh Đối với heo bị viêm phổi tỉ lệ khoảng 50 %, tỉ lệ thấp số lượng cao khoảng - lần so với heo bệnh heo khơng có triệu chứng bệnh (Gehrke Pabst, 1990) Qua đợt thí nghiệm mà chúng tơi mổ khảo sát tỉ lệ đại thực bào lơ QT1 đa số thấp lơ QT2, điều hồn tồn phù hợp với tác giả với kết bệnh tích đại thể, vi thể Tuy tỉ lệ đại thực bào có khác biệt lơ đợt khác biệt có ý nghĩa mặt thống kê (P < 0,05) Bạch cầu lympho chiếm tỉ lệ cao qua đợt thí nghiệm nhiên khác biệt lơ khơng có ý nghĩa mặt thống kê, ngoại trừ đợt (P < 0,05) Theo Trần Thanh Phong (1996) trạng thái cân bị phá vỡ MH tăng độc lực, sinh sản nhanh công từ thùy tim sang thùy đỉnh thùy hồnh cách mơ; thể phản ứng cách huy động bạch cầu đơn nhân đặc biệt bạch cầu lympho đến Bạch cầu lympho dịch rửa khí - phế quản heo viêm phổi chiếm tỉ lệ khoảng 20 % (Gehrke Pabst, 1990) Bạch cầu trung tính chiếm tỉ lệ thấp dịch rửa khí - phế quản, nhiên tỉ lệ tăng lên cao lên tới 12,3 % cần thiết để chống lại     53 mầm bệnh cơng vào đường hơ hấp (Lay, 1986; trích dẫn Hồ Thị Nga, 2007) Qua đợt khảo sát nhận thấy tỉ lệ bạch cầu trung tính đạt tỉ lệ cao 13,48 % đợt giảm dần đợt sau, điều phù hợp với kết đánh giá bệnh tích đại thể bệnh tích vi thể Trong đợt khảo sát tỉ lệ bạch cầu trung tính có khác lơ đợt đợt khác biệt lơ có ý nghĩa mặt thống kê (P < 0,05) Tế bào biểu mô diện dịch rửa khí phế quản với tỉ lệ cao 9,12 % đợt Đây tế bào bong tróc từ niêm mạc đường hơ hấp, có nhiều nguyên nhân gây bong tróc có vi sinh vật điển hình MH xâm nhập vào đường hô hấp tiếp xúc trực tiếp với vi nhung mao, sản sinh độc tố, công làm tê liệt hệ thống lông rung, tạo khuẩn lạc sau gây thối hóa, hoại tử lơng rung, phá hỏng hệ thống tiết dịch nhày, chí làm tổn thương tế bào biểu mô, tế bào bị bong tróc từ để lại tổn thương niêm mạc phế quản Kết tế biểu mô thu thập qua đợt lơ QT1 cao lơ QT2 nhiên khác biệt khơng có ý nghĩa mặt thống kê (P > 0,05) Bạch cầu ưa acid tế bào Mast tìm thấy dịch rửa khí phế quản hai loại tế bào chiếm tỉ lệ thấp theo chúng tơi điều hồn tồn phù hợp bình thường loại tế bào tìm thấy     54 BC trung tính BC lympho Đại thực bào BC ưa acid TB biểu mơ Hình 4.6 Các tế bào dịch rửa khí - phế quản 4.4 KẾT QUẢ PHÂN LẬP MỘT SỐ VI KHUẨN HIỆN DIỆN TRÊN MẪU PHỔI VÀ THỬ KHÁNG SINH ĐỒ 4.4.1 Kết phân lập số vi khuẩn Do điều kiện thí nghiệm hạn chế nên chúng tơi tiến hành phân lập số vi khuẩn đợt với số mẫu lô QT1 lô QT2 Tuy nhiên không phân lập vi khuẩn nghi ngờ phụ nhiễm như: Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Haemophilus parasuis Kết chúng tơi có điều kiện phân lập số lượng mẫu hạn chế, mẫu ni cấy rơi vào trường hợp phụ nhiễm nhẹ khơng phụ nhiễm bệnh rơi vào giai đoạn mãn tính, đồng thời việc sử dụng vaccine kháng sinh phòng bệnh phần hạn chế phát triển gây bệnh MH nên đồng thời giảm nguy phụ nhiễm vi sinh vật Ngồi ra, q trình đánh giá bệnh tích đại thể chúng tơi nhận thấy đợt tỉ lệ bệnh tích viêm dính xuất (chỉ có 5,26 % lơ QT1 10,53 % lô     55 QT2), không nhiều phổi có bệnh tích xuất huyết nên khả phụ nhiễm vi khuẩn thấp đồng thời vi khuẩn khó ni cấy phân lập nên khả phân lập không cao 4.4.2 Kết thử kháng sinh đồ Do không phân lập vi sinh vật nghi ngờ phụ nhiễm nên tiến hành thử kháng sinh đồ vi sinh vật     56 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua thời gian thực đề tài rút kết luận sau: Đánh giá mức độ tổn thương phổi thông qua đánh giá bệnh tích đại thể đa phần lô QT2 thấp lô QT1 tiêu: tỉ lệ phổi xuất bệnh tích, tỉ lệ tổn thương phổi, số lượng loại bệnh tích mức độ tổn thương nhục hóa Đánh giá mức độ tổn thương phổi thông qua đánh giá bệnh tích vi thể: điểm bệnh tích vi thể lô QT2 thấp lô QT1 qua đợt khảo sát điểm trung bình lơ QT2 0,9 thấp nhiều so với lô QT1 1,96 Đồng thời chúng tơi khảo sát số lượng tỉ lệ loại tế bào dịch rửa khí - phế quản, kết qua đợt khảo sát số lượng tế bào lơ QT2 thấp lô QT1 đại thực bào lô QT2 chiếm tỉ lệ cao Qua kết mà chúng tơi thực tất tiêu đa phần lô QT2 đạt kết tốt lô QT1 nhiều khác biệt có ý nghĩa mặt thống kê (P < 0,05), nhìn chung việc sử dụng vaccine RespiSure One kháng sinh Draxxin làm giảm bệnh tích phổi mang lại hiệu việc phòng ngừa bệnh viêm phổi địa phương 5.2 Tồn Chưa phân lập Actinobaccillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Haemophilus chưa thực kháng sinh đồ với vi khuẩn     57 5.3 Đề nghị Khảo sát tiêu với số mẫu lớn Tiến hành thử kháng sinh đồ vi khuẩn phân lập với nhiều kháng sinh khác có kháng sinh Draxxin Tiến hành bố trí trí nghiệm nhiều đợt điều kiện nhằm tránh sai số yếu tố khơng kiểm sốt     58 TÀI LIỆU THAM KHẢO A PHẦN TIẾNG VIỆT Quách Vĩnh Bình, 2009 Đánh giá hiệu phòng bệnh viêm phổi Mycoplasma hyopneumoniae vaccine Respisure One kháng sinh Draxxin heo LVTN, Khoa Chăn nuôi – Thú y, Trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Trần Văn Chính, 2008 Giáo trình Phương pháp thí nghiệm Tủ sách Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Huỳnh Lê Ngọc Diễm, 2008 Phân lập ứng dụng kĩ thuật PCR để phát Mycoplasma hyopneumoniae, so sánh mức độ gây bệnh Mycoplasma hyopneumoniae heo cai sữa heo thịt LVTN, Khoa Chăn nuôi – Thú y, trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Đỗ Tiến Duy, 2004 Chẩn đốn Mycoplasma hyopneumoniae dựa vào bệnh tích đại thể,vi thể kỹ thuật ELISA heo thịt giết mổ xí nghiệp chế biến thực phẩm Nam Phong TpHCM LVTN, Khoa Chăn nuôi – Thú y, Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Trần Thành Đạo, 2010 Đại cương kháng sinh Giáo trình Đại Học Y dược TP Hồ Chí Minh Hồng Văn Đức, 2008 Phân lập ứng dụng kĩ thuật PCR để phát Mycoplasma hyopneumoniae phổi heo thịt trại chăn nuôi công nghiệp tỉnh Đồng Nai LVTN, Khoa Chăn nuôi – Thú y, trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Phạm Đức Hiền, 2005 Chẩn đoán Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) heo thịt giết mổ sở chế biến thực phẩm Nam Phong TP Hồ Chí Minh LVTN, Khoa Chăn ni – Thú y, trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Lâm Chí Hiếu, 2004 Chẩn đốn Mycoplasma hyopneumoniae dựa vào bệnh tích đại thể, vi thể kỹ thuật ELISA heo thịt giết mổ xí nghiệp chế biến thực phẩm Nam Phong TpHCM LVTN, Khoa Chăn nuôi – Thú y, Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Hồ Thị Kim Hoa, 2006 Môi trường sức khỏe vật nuôi Tủ sách Trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh     59 10 Đặng Quốc Hùng, 2006 So sánh hiệu hai loại vaccine phòng bệnh Mycoplasma hyopneumoniae heo thịt từ 60 – 150 ngày tuổi LVTN, Khoa Chăn nuôi – Thú y, trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh 11 Lâm Thị Thu Hương, 2005 Mô phôi gia súc Nhà xuất Đại Học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh Trang 58 - 63 12 Đặng Thị Thu Hường, 2005 Phát nhiễm Mycoplasma hyopneumoniae Actinobacillus pleuropneumoniae heo phương pháp PCR ELISA Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp, Khoa Chăn nuôi - Thú y, trường Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh 13 Nguyễn Văn Khanh, 2004 Thú y bệnh học đại cương Nhà xuất Nông Nghiệp 123 trang 14 Nguyễn Văn Khanh, 2005 Thú y giải phẫu bệnh chuyên khoa Tủ sách Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh, 146 trang 15 Trần Thị Bích Liên, 2001 Vi khuẩn nấm gây bệnh thú y Tủ sách Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh 16 Trần Quang Lý, 2005 Khảo sát vi sinh vật phổi heo hạ thịt lò mổ Nam Phong LVTN, Khoa Chăn nuôi – Thú y, trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh 17 Lê Văn Minh, 2002 Đánh giá hiệu sử dụng vaccine Respisure One việc phòng bệnh Mycoplasma hyopneumoniae heo thịt xí nghiệp chăn ni heo Đồng Hiệp Tp.HCM LVTN, Khoa Chăn nuôi – Thú y, Trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh 18 Nguyễn Quỳnh Như, 2009 Hiệu phòng bệnh Mycoplasma hyopneumoniae vaccine Respisure one kháng sinh tulathromycin đàn heo Móng Cái F1 trại chăn nuôi Tiền Phong – Quãng Nam LVTN, Khoa Chăn nuôi – Thú y, trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh 19 Hồ Thị Nga, 2006 Khảo sát bạch cầu hiệu bổ sung β – glucan heo thịt nhiễm virus rối loạn sinh sản hô hấp Mycoplasma hyopneumonia Luận văn thạc sĩ, Khoa Chăn nuôi – Thú y, Trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh     60 20 Lê Hữu Ngọc, 2002 Phân lập vi khuẩn Pasteurella multocida, Bordetella bronchiseptica, Staphylococcus aureus phổi heo bị nhục hóa LVTN, Khoa Chăn nuôi – Thú y, Trường Đại Học Nông Lâm Tp.HCM 21 Nguyễn Thị Phước Ninh, 2006a Bệnh truyền nhiễm gia cầm, bệnh truyền nhiễm chung Tủ sách Trường Đại Học Nông Lâm Tp.HCM Trang 21 - 27 22 Nguyễn Thị Phước Ninh, 2006b Các phương pháp chẩn đoán Mycoplasma hyopneumoniae (MH) phòng thí nghiệm Chun đề (II) cấp tiến sĩ, Khoa Chăn nuôi – Thú y, Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh 23 Nguyễn Thị Phước Ninh, 2007 Đặc điểm dịch tễ học biện pháp phòng, trị bệnh Mycoplasma hyopneumoniae heo Chuyên đề (III) cấp tiến sĩ, Khoa Chăn nuôi – Thú y, Trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh 24 Nguyễn Như Pho, 2008 Dược lí thú y Tủ sách Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh 25 Nguyễn Như Pho, 2000 Bệnh viêm phổi Mycoplasma heo Thông tin khoa học kỹ thuật số 13 26 Nguyễn Như Pho, 2003 Bệnh viêm phổi Mycoplasma heo Nhà xuất Nông nghiệp Tp.HCM 27 Trần Thanh Phong, 1996 Bệnh truyền nhiễm vi trùng heo Tủ sách Trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Trang 32 - 43 28 Nguyễn Vĩnh Phước, 1978 Giáo trình bệnh truyền nhiễm gia súc Nhà xuất Nông nghiệp Trang 320 - 322 29 Trương Phương, 2010 Hóa dược Bộ Y tế 30 Lê Kim Sơn, 2004 Chẩn đoán Actinobacillus pleuropneumoniae heo thu thập sở giết mổ Nam Phong Tp Hồ Chí Minh LVTN, Khoa Chăn ni – Thú y, trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh 31 Võ Thị Hoàng Sang, 2006 Phân lập Mycoplasma hyopneumoniae phổi heo thu thập xí nghiệp chế biến thực phẩm Nam Phong LVTN, Khoa Chăn nuôi – Thú y, Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh 32 Vân Minh Tâm, 2005 Chẩn đoán Mycoplasma hyopneumoniae heo thịt thu thập xí nghiệp chế biến thực phẩm Nam Phong Tp.HCM     61 LVTN, Khoa Chăn nuôi – Thú y, Trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh 33 Tơ Long Thành, 2007 Đánh giá đáp ứng miễn dịch thích ứng Tạp chí Khoa học kĩ thuật thú y, tập XIV, số – 2007 34 Nguyễn Thị Thanh Trúc, 2006 Chẩn đoán Mycoplasma hyopneumoniae heo thịt thu thập xí nghiệp chế biến thực phẩm Nam Phong Tp.HCM LVTN, Khoa CNTY, Trường Đại Học Nông Lâm Tp.HCM 35 Trương Thanh Tú, 2009 Đánh giá hiệu sử dụng vaccine Respisure One chế phẩm Draxxin phòng bệnh viêm phổi Mycoplasma hyopneumoniae heo từ cai sữa đến xuất thịt LVTN, Khoa CNTY, Trường Đại Học Nông Lâm Tp.HCM 36 Bùi Thanh Tùng, 2010 Đánh giá hiệu qui trình phòng trị bệnh viêm phổi Mycoplasma hyopneumoniae heo từ sơ sinh đến 150 ngày LVTN, Khoa Chăn nuôi – Thú y, trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh 37 Nguyễn Ngọc Hoa Xuân, 2009 Chẩn đốn bệnh Mycoplasma hyopneumoniae dựa vào bệnh tích đại thể, phân lập kết hợp với kĩ thuật PCR phổi heo có bệnh tích nghi ngờ LVTN, Khoa Chăn nuôi – Thú y, trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh B PHẦN TIẾNG NƯỚC NGỒI 38 Calsamiglia, M., J E Collins, 2000 Correlation between the presence of enzootic pneumonia lesions and detection of Mycoplasma hyopneumoniae in bronchial swabs by PCR Journal of Veterinary Microbiology P 299 - 303 39 Giguere S., Prescott F.J., Baggot D J., Walker D.R., and dowling M B., 2007 Antimicrobial therapy in veterinary medicine 4th edition, Wiley – Blackwell Publishers, New York, United States, pp 100 - 102 40 Toan Nguyen Tat, 2004 Comparative evaluation of isolation, PCR detection and clinico – pathological diagnostic approstic approaches in field cases of Mycoplasma hyopneumoniae infection in selection farms of Luzon, Philippines, Los Banos University     62 PHỤ LỤC TỈ LỆ TỔN THƯƠNG TRÊN PHỔI One-way ANOVA Analysis of Variance for MDTT Source DF SS MS QT 24 24 Error 112 67346 601 Total 113 67370 Level N 57 57 Pooled StDev = Mean 31.09 30.16 24.52 F 0.04 P 0.841 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev StDev -+ -+ -+ -+ 26.89 ( -* -) 21.89 ( -* -) -+ -+ -+ -+ 24.0 28.0 32.0 36.0 TỈ LỆ TỔN THƯƠNG DO NHỤC HÓA One-way ANOVA Analysis of Variance for Nhuchoa Source DF SS MS QT 0.2 0.2 Error 112 4765.1 42.5 Total 113 4765.3 Level N 57 57 Pooled StDev = Mean 2.859 2.767 StDev 5.436 7.452 6.523 F 0.01 P 0.940 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -( -* ) ( * ) + -+ -+ -2.0 3.0 4.0 ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TỔN THƯƠNG PHỔI THƠNG QUA BỆNH TÍCH VI THỂ One-way ANOVA Analysis of Variance for BTVT Source DF SS MS QTLM 16.056 16.056 Error 55 37.663 0.685 Total 56 53.719 Level N 27 30 Pooled StDev =     Mean 1.9630 0.9000 0.8275 StDev 1.0184 0.6074 F 23.45 P 0.000 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ ( -* ) ( -* -) -+ -+ -+ 1.00 1.50 2.00 63 SO SÁNH SỐ LƯỢNG TẾ BÀO TRONG DỊCH RỬA KHÍ - PHẾ QUẢN One-way ANOVA: BACH CAU versus LO1 Analysis of Variance for sl1 Source DF SS MS lo1 3620860 3620860 Error 13 54691473 4207036 Total 14 58312333 F 0.86 P 0.370 One-way ANOVA: BACH CAU versus LO2 Analysis of Variance for sl2 Source DF SS MS lo2 1015292 1015292 Error 10 3517000 351700 Total 11 4532292 F 2.89 P 0.120 One-way ANOVA: BACH CAU versus LO3 Analysis of Variance for sl3 Source DF SS MS lo3 202500 202500 Error 14 2892500 206607 Total 15 3095000 F 0.98 P 0.339 One-way ANOVA: BACH CAU versus LO4 Analysis of Variance for sl4 Source DF SS MS lo4 140000 140000 Error 12 1093571 91131 Total 13 1233571 F 1.54 P 0.239 SO SÁNH TỈ LỆ CÁC LOẠI TẾ BÀO TRONG DỊCH RỬA KHÍ - PHẾ QUẢN One-way ANOVA: BClympho versus LO1 Analysis of Variance for lympho1 Source DF SS MS lo1 3.3 3.3 Error 13 829.2 63.8 Total 14 832.6 F 0.05 P 0.823 One-way ANOVA: BCtrungtinh versus LO1 Analysis of Variance for t.tinh Source DF SS MS lo1 47.2 47.2 Error 13 421.1 32.4 Total 14 468.3 F 1.46 P 0.249 F 1.57 P 0.232 One-way ANOVA: DTB versus LO1 Analysis of Variance for dtb Source DF SS MS lo1 138.7 138.7 Error 13 1147.0 88.2     64 Total 14 1285.7 One-way ANOVA: BCacid versus LO1 Analysis of Variance for acid Source DF SS MS lo1 0.011 0.011 Error 13 1.739 0.134 Total 14 1.750 F 0.08 P 0.780 F 0.20 P 0.663 F * P * F 0.34 P 0.572 One-way ANOVA: Bieumo versus LO1 Analysis of Variance for bieu mo Source DF SS MS lo1 8.8 8.8 Error 13 579.1 44.5 Total 14 587.9 One-way ANOVA: TBmast versus LO1 Analysis of Variance for mast Source DF SS MS lo1 0.0000000 0.0000000 Error 13 0.0000000 0.0000000 Total 14 0.0000000 One-way ANOVA: BClympho versus LO2 Analysis of Variance for lympho Source DF SS MS lo2 15.1 15.1 Error 10 441.7 44.2 Total 11 456.8 One-way ANOVA: BCtrungtinh versus LO2 Analysis of Variance for t.tinh Source DF SS MS lo2 64.23 64.23 Error 10 18.52 1.85 Total 11 82.75 F 34.68 P 0.000 F 1.88 P 0.201 F 0.69 P 0.424 One-way ANOVA: DTB versus LO2 Analysis of Variance for dtb Source DF SS MS lo2 211 211 Error 10 1125 113 Total 11 1337 One-way ANOVA: BCacid versus LO2 Analysis of Variance for acid Source DF SS MS lo2 0.0471 0.0471 Error 10 0.6789 0.0679     65 Total 11 0.7261 One-way ANOVA: Bieumo versus LO2 Analysis of Variance for bieu mo Source DF SS MS lo2 8.2 8.2 Error 10 298.6 29.9 Total 11 306.8 F 0.27 P 0.612 F * P * F 0.00 P 0.959 One-way ANOVA: TBmast versus LO2 Analysis of Variance for mast Source DF SS MS lo2 0.0000000 0.0000000 Error 10 0.0000000 0.0000000 Total 11 0.0000000 One-way ANOVA: BClympho versus LO3 Analysis of Variance for lympho Source DF SS MS lo3 0.0 0.0 Error 14 180.8 12.9 Total 15 180.8 One-way ANOVA: BCtrungtinh versus LO3 Analysis of Variance for t.tinh Source DF SS MS lo3 13.58 13.58 Error 14 70.93 5.07 Total 15 84.51 F 2.68 P 0.124 F 1.23 P 0.286 F 1.72 P 0.210 F 3.79 P 0.072 One-way ANOVA: DTB versus LO3 Analysis of Variance for dtb Source DF SS MS lo3 34.9 34.9 Error 14 396.6 28.3 Total 15 431.5 One-way ANOVA: BCacid versus LO3 Analysis of Variance for acid Source DF SS MS lo3 7.59 7.59 Error 14 61.65 4.40 Total 15 69.24 One-way ANOVA: Bieumo versus LO3 Analysis of Variance for bieu mo Source DF SS MS lo3 22.33 22.33 Error 14 82.55 5.90 Total 15 104.87 One-way ANOVA: TBmast versus LO3     66 Analysis of Variance for mast Source DF SS MS lo3 0.0033 0.0033 Error 14 0.6220 0.0444 Total 15 0.6253 F 0.07 P 0.789 One-way ANOVA: BClympho versus LO4 Analysis of Variance for lympho Source DF SS MS lo4 37.69 37.69 Error 12 85.69 7.14 Total 13 123.38 F 5.28 P 0.040 One-way ANOVA: BCtrungtinh versus LO4 Analysis of Variance for t.tinh Source DF SS MS lo4 31.35 31.35 Error 12 40.54 3.38 Total 13 71.89 F 9.28 P 0.010 F 7.50 P 0.018 F 0.79 P 0.392 F 0.55 P 0.474 F * P * One-way ANOVA: DTB versus LO4 Analysis of Variance for dtb Source DF SS MS lo4 102.7 102.7 Error 12 164.2 13.7 Total 13 266.9 One-way ANOVA: BCacid versus LO4 Analysis of Variance for acid Source DF SS MS lo4 0.156 0.156 Error 12 2.384 0.199 Total 13 2.540 One-way ANOVA: Bieumo versus LO4 Analysis of Variance for bieu mo Source DF SS MS lo4 1.47 1.47 Error 12 32.27 2.69 Total 13 33.74 One-way ANOVA: TBmast versus LO4 Analysis of Variance for mast Source DF SS MS lo4 0.0000000 0.0000000 Error 12 0.0000000 0.0000000 Total 13 0.0000000     67 ... đường hô hấp heo phổ biến gây thi t hại kinh tế nhiều tất nước chăn nuôi heo giới Thi t hại nghiêm trọng tác nhân cảm nhiễm khác, quản lí vệ sinh môi trường không tốt Thi t hại MH gây heo lớn, heo... virus QT1: Qui trình QT2: Qui trình TG: Trung gian TMRI: tetramethylrhodamine isothiocyanate     ix DANH SÁCH CÁC BẢNG TRANG Bảng 2.1 Thành phần tế bào dịch phế quản - phế nang heo Bảng 2.2 Dược... SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ TRANG Biểu đồ 4.1 Số lượng tế bào qua đợt thí nghiệm .52 Biểu đồ 4.2 Tỉ lệ đại thực bào dịch rửa khí phế quản qua đợt thí nghiệm .52 DANH SÁCH CÁC SƠ ĐỒ TRANG Sơ đồ 3.1
- Xem thêm -

Xem thêm: THEO DÕI BỆNH TÍCH PHỔI HEO KHI ÁP DỤNG HAI QUI TRÌNH PHÒNG BỆNH VIÊM PHỔI ĐỊA PHƯƠNG , THEO DÕI BỆNH TÍCH PHỔI HEO KHI ÁP DỤNG HAI QUI TRÌNH PHÒNG BỆNH VIÊM PHỔI ĐỊA PHƯƠNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay