SO SÁNH KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA CÁM GẠO TRÊN MÁY NIRS 5000 VÀ MÁY NIRS 7500 (INFRAXACTTM)

78 0 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:39

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y *************** KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP SO SÁNH KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN HĨA HỌC CỦA CÁM GẠO TRÊN MÁY NIRS 5000 VÀ MÁY NIRS 7500 (INFRAXACTTM) Sinh viên thực hiện: TRẦN THỊ HƯƠNG Lớp: DH05TY Ngành: Thú Y Niên khoá: 2005 - 2010 Tháng 08/2010 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y *************** TRẦN THỊ HƯƠNG SO SÁNH KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA CÁM GẠO TRÊN MÁY NIRS 5000 VÀ MÁY NIRS 7500 (INFRAXACTTM) Khóa luận đệ trình để đáp ứng u cầu cấp Bác sỹ thú y Giáo viên hướng dẫn: TS Dương Duy Đồng ThS Lê Minh Hồng Anh Tháng 08/2010 i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực hiện: Trần Thị Hương Tên luận văn: “So sánh kết phân tích thành phần hóa học cám gạo máy NIRS 5000 máy NIRS 7500 (InfraXactTM)” Đã hồn thành luận văn theo u cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến nhận xét, đóng góp Hội đồng chấm thi tốt nghiệp Khoa ngày ………………… Giáo viên hướng dẫn ii LỜI CẢM TẠ Kính dâng lên bố mẹ tình u thương vơ hạn Suốt đời xin khắc ghi cơng ơn bố mẹ người sinh thành, ni dưỡng, hi sinh tất tốt đẹp cho chúng con, người ln động viên vượt qua lúc khó khăn học tập, giúp tự tin vươn lên sống Cảm ơn em gái ñã giúp chị thật nhiều, cho chị lời khuyên, ñộng viên chị vượt qua nhiều trở ngại Tuy nhiều lúc hai chị em có hiểu lầm lòng chị ln yêu thương quý trọng em Thành kính ghi ơn thầy Dương Duy Đồng cô Lê Minh Hồng Anh thầy Bộ mơn Dinh dưỡng tận tình hướng dẫn bước, dẫn chi tiết cho tơi suốt thời gian thực đề tài Em xin bày tỏ lòng biết ơn đến Lê Minh Hồng Anh, người ln cận kề, khơng quản ngại khó khăn vất vả, giúp em hồn thành luận văn tốt nghiệp Xin chân thành cảm ơn BGH, tồn thể q thầy khoa Chăn ni thú y tập thể cán công nhân viên trường Đại học Nơng Lâm TP.HCM tận tình giảng dạy, giúp ñỡ, truyền ñạt kinh nghiệm kiến thức quý báu cho tơi suốt q trình học tập Thành thật cảm ơn tất người thân, bạn bè tập thể bạn lớp Thú y 31 gắn bó, giúp đỡ tơi q trình học tập mái trường Nông Lâm Xin chân thành cảm ơn! Trần Thị Hương iii TÓM TẮT LUẬN VĂN Đề tài nghiên cứu: “So sánh kết phân tích thành phần hóa học cám gạo máy NIRS 5000 máy NIRS 7500 (InfraXactTM)” tiến hành phòng thí nghiệm thuộc Bộ môn Dinh dưỡng gia súc, khoa Chăn nuôi thú y, trường Đại học Nơng Lâm TP.HCM từ 11/01/2010 đến 31/07/2010 Các bước tiến hành sau: Phân tích hóa học 119 mẫu cám gạo Quét 119 mẫu hai máy NIRS 5000 máy NIRS 7500 (InfraXactTM) Xây dựng ñường chuẩn hai máy NIRS cho nguyên liệu cám gạo Quét thêm 15 mẫu cám gạo ngẫu nhiên máy NIRS, mẫu với lần vào mẫu, lần vào mẫu máy quét lặp lại lần Kết ghi nhận ñược sau: Kết phân tích hóa học 119 mẫu cám gạo: tỷ lệ vật chất khơ (88,918 %), đạm thơ (11,487 %), béo thơ (10,079 %), xơ thơ (10,004 %), khống tổng số (8,635 %), canxi (0,748 %), phốt (0,997 %) Máy NIRS 5000 có đường chuẩn sử dụng tốt cho phân tích cám gạo với tiêu đạm, xơ, khống tổng số, canxi cho kết chưa có độ tin cậy cao với tiêu vật chất khô, béo, phốt Máy NIRS 7500 có đường chuẩn sử dụng tốt cho phân tích cám gạo với tiêu đạm, béo, xơ, khoáng tổng số, phốt cho kết chưa có độ tin cậy cao với tiêu vật chất khô, canxi Sự sai khác kết phân tích hóa học kết phân tích máy NIRS khơng có ý nghĩa Sự sai khác kết phân tích máy NIRS 5000 NIRS 7500 khơng có ý nghĩa Sự sai khác kết lần vào mẫu lần máy quét lặp lại máy với nguyên liệu cám gạo khơng có ý nghĩa iv MỤC LỤC Trang Trang tựa i Xác nhận giáo viên hướng dẫn ii Lời cảm tạ iii Tóm tắt luận văn iv Mục lục v Danh sách chữ viết tắt ix Danh sách bảng .x Danh sách hình xi Danh sách sơ ñồ xii Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn ñề .1 1.2 Mục đích u cầu .2 1.2.1 Mục đích .2 1.2.2 Yêu cầu Chương TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan phương pháp NIRS .3 2.1.1 Quang phổ 2.1.2 Quang phổ cận hồng ngoại .3 2.1.3 Lịch sử phát 2.1.4 Nguyên tắc phương pháp quang phổ phát xạ nguyên tử 2.1.5 Các yếu tố ảnh hưởng ñến phương pháp NIRS 2.2 Giới thiệu máy NIRS 5000 NIRS 7500 .7 2.2.1 Máy NIRS 5000 NIRS 7500 (InfraXactTM) 2.2.2 Ngun lí hoạt động máy NIRS .9 2.2.3 Đường chuẩn máy NIRS 2.2.4 Các phận máy NIRS .9 v 2.2.5 Ưu ñiểm hạn chế sử dụng máy NIRS 10 2.2.5.1 Ưu ñiểm máy NIRS .10 2.2.5.2 Hạn chế máy NIRS 11 2.2.6 Ứng dụng NIRS 11 2.3 Tổng quan nguyên liệu thí nghiệm .12 2.3.1 Cám gạo 12 2.3.2 Thuận lợi .13 2.3.3 Khó khăn 13 2.3.4 Phụ phẩm khác lúa gạo 16 2.4 Tổng quan phương pháp phân tích hóa học .17 2.4.1 Ưu ñiểm hạn chế phương pháp phân tích hóa học 17 2.4.1.1 Ưu điểm 17 2.4.1.2 Hạn chế 17 2.4.2 Ý nghĩa tiêu thành phần hóa học thức ăn chăn nuôi 17 2.4.2.1 Vật chất khơ tuyệt đối (DM – Dry Matter) 17 2.4.2.2 Chất đạm thơ (CP – Crude Protein) .18 2.4.2.3 Chất béo thô (EE – Ether Extract) 18 2.4.2.4 Chất xơ thô (CF – Crude Fiber) 19 2.4.2.5 Khoáng tổng số (Total Ash) 19 2.4.2.6 Canxi (Ca) 20 2.4.2.7 Phốt (P) 20 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21 3.1 Thời gian địa điểm tiến hành thí nghiệm .21 3.2 Đối tượng thí nghiệm 21 3.3 Nguyên liệu thí nghiệm .21 3.4 Phương pháp tiến hành 21 3.4.1 Cơng đoạn 22 3.4.1.1 Cách xử lí mẫu .22 3.4.1.2 Phương pháp phân tích mẫu 23 vi 3.4.2 Cơng đoạn 23 3.4.2.1 Các bước quét mẫu nguyên liệu máy NIRS 24 3.4.2.2 Các bước xây dựng ñường chuẩn 24 3.4.3 Cơng đoạn 24 3.4.4 Phương pháp xử lí số liệu 24 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 26 4.1 Kết thành phần hóa học 119 mẫu cám gạo 26 4.2 Kết quét phổ mẫu nguyên liệu cám gạo .28 4.2.1 Phổ hấp phụ cận hồng ngoại cám gạo máy NIRS 5000 28 4.2.2 Phổ hấp phụ cận hồng ngoại cám gạo máy NIRS 7500 29 4.3.1 Trên máy NIRS 5000 30 4.3.1.1 Kết xây dựng ñường chuẩn cho 119 mẫu cám gạo NIRS 5000 30 4.3.1.2 Kiểm tra kết phân tích NIRS 5000 dựa vào phương trình ñường chuẩn cám gạo 31 4.3.2 Trên máy NIRS 7500 33 4.3.2.1 Kết xây dựng ñường chuẩn cho 119 mẫu cám gạo máy NIRS 7500 33 4.3.2.2 Kiểm tra kết phân tích NIRS 7500 dựa vào phương trình đường chuẩn cám gạo 34 4.4 Kiểm tra sai khác kết phân tích .36 4.4.1 Kết phân tích máy NIRS 5000 kết phân tích hóa học 36 4.4.2 So sánh kết phân tích máy NIRS 7500 kết phân tích hóa học .37 4.4.3 So sánh kết phân tích máy NIRS 5000 máy NIRS 7500 38 4.5 So sánh kết phân tích lần vào mẫu lần quét mẫu lặp lại hai máy NIRS 39 4.5.1 Trên máy NIRS 5000 39 4.5.2 Trên máy NIRS 7500 40 vii Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 42 5.1 Kết luận .42 5.2 Đề nghị 42 TÀI LIỆU THAM KHẢO 44 PHỤ LỤC 48 viii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Tiếng Anh Tiếng Việt AOAC Offical Methods of Analysis of Hệ thống phương pháp the Association of Official phân tích hóa học Agricultural Chemist Ash Total Ash Khoáng tổng số CF Crude Fiber Xơ thô CP Crude Protein Đạm thô CV Coefficient of Variation Hệ số biến động DM Dry Matter Vật chất khơ EE Ether Extract Béo thô IR Infrared Spectrum Quang phổ hồng ngoại Giáo dục ñào tạo GDĐT NIRS Near Infrared Reflectance Quang phổ hấp phụ cận hồng Spectroscopy ngoại NXB NN Nhà xuất Nông Nghiệp R2 Hệ số xác ñịnh phương trình hồi qui r Hệ số tương quan phương trình hồi qui R-sq Hệ số tương quan phương trình đường chuẩn 1-VR Hệ số tương kiểm tra ñường chuẩn SEC Standard Error of Calibration Sai số trung bình SEP Standard Error for Prediction Sai số dự ñoán ñường chuẩn StDev Standard Deviation SECV Độ lệch chuẩn hiệu chỉnh Sai số trung bình kiểm tra đường chuẩn VCK Vật chất khơ KTS Khống tổng số ix Phân tích Ca Pha dung dịch tro: cho vào chén sứ (chứa tro phân tích KTS) 10 ml HCl ñậm ñặc, khuấy ñều, ñổ dung dịch vào cốc (dung tích 250 ml), dùng khoảng 15 ml nước cất rửa lại chén sứ này, ñổ dung dịch vào cốc 250 ml Cho cốc lên bếp ñun, ñun ñến dung dịch sôi lên cốc lại khoảng ½ dung dịch trước đun ñược Lấy cốc ñể nguội, lọc dung dịch qua giấy lọc vào bình định mức 100 ml nước cất, rửa cốc nhiều lần với nước cất ñến vạch bình định mức 100 ml Dung dịch dung dịch tro dùng ñể phân tích Ca P Lấy 50 ml từ dung dịch tro cho vào cốc 250 ml, cho vào cốc vài giọt methylred (khoảng – giọt), cho NaOH 10% trung hòa đến dung dịch cốc xuất màu vàng, tiếp ñến cho vào cốc acid CH3COOH 25% ñến xuất màu hồng nhạt ñược Sau đó, đun cốc bếp đun đến dung dịch cốc sôi lên, cho vào cốc khoảng 10 ml ammonium oxalate bão hòa, đợi cốc sơi lại, ñem cốc xuống, ñể nguội qua ñêm nhiệt ñộ phòng ñể oxalate Ca kết tủa Lọc kết tủa qua tờ giấy lọc (mẫu bột cá nhiều Ca dùng hai tờ giấy lọc), rửa lại ml ammonium oxalate bão hòa để kiểm tra xem kết tủa dung dịch lọc qua khơng Rửa lại cốc nhiều lần nước cất qua tờ giấy lọc Cho tờ giấy lọc trở lại cốc cũ, cho vào cốc 50ml H2SO4 10%, Đun cốc ñến nhiệt ñộ 60 – 700C, ñem chuẩn ñộ với KMnO4 0,1N ñến xuất màu nhạt bền phút ñược Tính kết quả: x VKMnO4 % Ca = x trọng lượng mẫu Phân tích Phốt Dùng pipet hút 0,1 ml (V) từ dung dịch tro ñã từ phần phân tích Caxi cho vào bình định mức 50 ml, thêm vào bình khoảng 25 ml nước cất, cho vào ml ammonium molybnate ml dung dịch ANSA, sau cho nước cất vào đế 51 vạch bình định mức 50 ml Lắc ñều, ñể yên 20 phút, ñúng 20 phút sau tiến hành ño Độ hấp thu P (A) bước sóng 650 nm Tính kết quả: 2,9 x A % Phốt = PH V x trọng lượng mẫu PHỤ LỤC Kiểm tra kết phân tích 1.1 Trên máy NIRS 5000 - Chỉ tiêu VCK Correlations: DM-N5000, DM-LAB Pearson correlation of DM-N5000 and DM-LAB = 0.687 P-Value = 0.005 Macro is running please wait Regression Analysis: DM-LAB versus DM-N5000 The regression equation is DM-LAB = 19.1255 + 0.786290 DM-N5000 S = 0.987967 R-Sq = 47.2 % R-Sq(adj) = 43.1 % Analysis of Variance Source Regression Error Total DF 13 14 SS 11.3352 12.6890 24.0242 MS 11.3352 0.9761 F 11.6130 - Chỉ tiêu đạm thơ Correlations: CP-N5000, CP-LAB Pearson correlation of CP-N5000 and CP-LAB = 0.912 P-Value = 0.000 52 P 0.005 Regression Analysis: CP-LAB versus CP-N5000 The regression equation is CP-LAB = 1.67874 + 0.855362 CP-N5000 S = 0.725760 R-Sq = 83.2 % R-Sq(adj) = 81.9 % Analysis of Variance Source Regression Error Total DF 13 14 SS 33.9911 6.8475 40.8386 MS 33.9911 0.5267 F 64.5327 P 0.000 - Chỉ tiêu béo thô Correlations: EE-N5000, EE-LAB Pearson correlation of EE-N5000 and EE-LAB = 0.312 P-Value = 0.257 Regression Analysis: EE-LAB versus EE-N5000 The regression equation is EE-LAB = 9.08600 + 0.136311 EE-N5000 S = 4.14137 R-Sq = 9.8 % R-Sq(adj) = 2.8 % Analysis of Variance Source Regression Error Total DF 13 14 SS 24.129 222.962 247.091 MS 24.1289 17.1509 F 1.40686 P 0.257 - Chỉ tiêu xơ thô Correlations: CF-N5000, CF-LAB Pearson correlation of CF-N5000 and CF-LAB = 0.966 P-Value = 0.000 Regression Analysis: CF-LAB versus CF-N5000 The regression equation is CF-LAB = 0.168557 + 0.990172 CF-N5000 S = 1.37939 R-Sq = 93.4 % R-Sq(adj) = 92.9 % Analysis of Variance Source Regression Error Total DF 13 14 SS 347.851 24.735 372.586 MS 347.851 1.903 - Chỉ tiêu KTS Correlations: Ash-N5000, Ash-LAB 53 F 182.817 P 0.000 Pearson correlation of Ash-N5000 and Ash-LAB = 0.798 P-Value = 0.000 Regression Analysis: Ash-LAB versus Ash-N5000 The regression equation is Ash-LAB = -8.20137 + 2.21054 Ash-N5000 S = 3.59765 R-Sq = 63.6 % R-Sq(adj) = 60.8 % Analysis of Variance Source Regression Error Total DF 13 14 SS 294.234 168.260 462.494 MS 294.234 12.943 F 22.7330 P 0.00 - Chỉ tiêu Ca Correlations: Ca-N5000, Ca-LAB Pearson correlation of Ca-N5000 and Ca-LAB = 0.906 P-Value = 0.000 Regression Analysis: Ca-LAB versus Ca-N5000 The regression equation is Ca-LAB = -0.388889 + 1.50771 Ca-N5000 S = 0.956220 R-Sq = 82.1 % R-Sq(adj) = 80.7 % Analysis of Variance Source Regression Error Total DF 13 14 SS 54.4013 11.8866 66.2880 MS 54.4013 0.9144 F 59.4968 P 0.000 - Chỉ tiêu P Correlations: P-N5000, P-LAB Pearson correlation of P-N5000 and P-LAB = 0.589 P-Value = 0.021 Regression Analysis: P-LAB versus P-N5000 The regression equation is P-LAB = 0.373095 + 0.655410 P-N5000 S = 0.292771 R-Sq = 34.6 % R-Sq(adj) = 29.6 % Analysis of Variance Source Regression Error Total DF 13 14 SS 0.59055 1.11429 1.70484 MS 0.590551 0.085715 54 F 6.88973 P 0.021 1.2 Trên máy NIRS 7500 - Chỉ tiêu VCK Correlations: DM-N7500, DM-LAB -Value = 0.004 Regression Analysis: DM-LAB versus DM-N7500 The regression equation is DM-LAB = -25.4667 + 1.28847 DM-N7500 S = 0.975352 R-Sq = 48.5 % R-Sq(adj) = 44.6 % Analysis of Variance Source Regression Error Total DF 13 14 SS 11.6572 12.3671 24.0242 MS 11.6572 0.9513 F 12.2538 P 0.004 - Chỉ tiêu đạm thơ Correlations: CP-N7500, CP-LAB Pearson correlation of CP-N7500 and CP-LAB = 0.964 P-Value = 0.000 Regression Analysis: CP-LAB versus CP-N7500 The regression equation is CP-LAB = 0.818975 + 0.891034 CP-N7500 S = 0.470470 R-Sq = 93.0 % R-Sq(adj) = 92.4 % Analysis of Variance Source Regression Error Total DF 13 14 SS 37.9611 2.8775 40.8386 MS 37.9611 0.2213 F 171.504 P 0.000 - Chỉ tiêu béo thô Correlations: EE-N7500, EE-LAB Pearson correlation of EE-N7500 and EE-LAB = 0.939 P-Value = 0.000 Regression Analysis: EE-LAB versus EE-N7500 The regression equation is EE-LAB = 0.970048 + 0.937880 EE-N7500 S = 1.49994 R-Sq = 88.2 % R-Sq(adj) = 87.3 % Analysis of Variance Source Regression Error Total DF 13 14 SS 217.843 29.248 247.091 MS 217.843 2.250 - Chỉ tiêu xơ thô Correlations: CF-N7500, CF-LAB 55 F 96.8264 P 0.000 Pearson correlation of CF-N7500 and CF-LAB = 0.980 P-Value = 0.000 Regression Analysis: CF-LAB versus CF-N7500 The regression equation is CF-LAB = 0.138835 + 0.976556 CF-N7500 S = 1.07056 R-Sq = 96.0 % R-Sq(adj) = 95.7 % Analysis of Variance Source Regression Error Total DF 13 14 SS 357.687 14.899 372.586 MS 357.687 1.146 F 312.090 P 0.000 - Chỉ tiêu KTS Correlations: Ash-N7500, Ash-LAB Pearson correlation of Ash-N7500 and Ash-LAB = 0.844 P-Value = 0.000 Regression Analysis: Ash-LAB versus Ash-N7500 The regression equation is Ash-LAB = -5.69412 + 1.87700 Ash-N7500 S = 3.19848 R-Sq = 71.2 % R-Sq(adj) = 69.0 % Analysis of Variance Source Regression Error Total DF 13 14 SS 329.500 132.994 462.494 MS 329.500 10.230 F 32.2082 P 0.000 - Chỉ tiêu Ca Correlations: Ca-N7500, Ca-LAB Pearson correlation of Ca-N7500 and Ca-LAB = 0.493 P-Value = 0.062 Regression Analysis: Ca-LAB versus Ca-N7500 The regression equation is Ca-LAB = -0.484383 + 2.10589 Ca-N7500 S = 1.96500 R-Sq = 24.3 % R-Sq(adj) = 18.5 % Analysis of Variance Source Regression Error Total DF 13 14 SS 16.0922 50.1958 66.2880 MS 16.0922 3.8612 - Chỉ tiêu P Correlations: P-7500, P-LAB 56 F 4.16766 P 0.062 Pearson correlation of P-7500 and P-LAB = 0.748 P-Value = 0.001 Regression Analysis: P-LAB versus P-7500 The regression equation is P-LAB = 0.202003 + 0.813723 P-7500 S = 0.240260 R-Sq = 56.0 % R-Sq(adj) = 52.6 % Analysis of Variance Source Regression Error Total DF 13 14 SS 0.95442 0.75042 1.70484 MS 0.954415 0.057725 F 16.5338 P 0.001 PHỤ LỤC 3.1 SAI KHÁC KẾT QUẢ GIỮA PHÂN TÍCH HĨA HỌC VÀ HAI MÁY 3.1.1 Phân tích hóa học NIRS 7500 với PP = phân tích hóa học (LAB) PP= phân tích với NIRS 7500 PP= phân tích với NIRS 5000 - Chỉ tiêu VCK One-way ANOVA: DM versus PP Analysis of Variance for DM Source DF SS PP 0.08 Error 28 31.05 Total 29 31.13 Level N 15 15 Mean 88.752 88.647 Pooled StDev = MS 0.08 1.11 StDev 1.310 0.708 1.053 F 0.08 P 0.786 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+-( -* -) ( -* -) + -+ -+ -+-88.20 88.55 88.90 89.25 - Chỉ tiêu Đạm thô One-way ANOVA: CP versus PP Analysis of Variance for CP Source DF SS PP 1.51 Error 28 88.65 Total 29 90.16 MS 1.51 3.17 F 0.48 57 P 0.496 Level N 15 15 Pooled StDev = Mean 11.185 11.633 StDev 1.708 1.848 1.779 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+-( -* ) ( * -) + -+ -+ -+-10.50 11.20 11.90 12.60 - Chỉ tiêu Béo thô One-way ANOVA: EE versus PP Analysis of Variance for EE Source DF SS PP 0.8 Error 28 494.7 Total 29 495.5 Level N 15 15 Pooled StDev = Mean 10.734 10.411 MS 0.8 17.7 StDev 4.201 4.206 4.204 F 0.04 P 0.835 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( * -) ( -* ) + -+ -+ -+ 9.0 10.5 12.0 13.5 - Chỉ tiêu Xơ thô One-way ANOVA: CF versus PP Analysis of Variance for CF Source DF SS PP 0.0 Error 28 747.7 Total 29 747.7 Level N 15 15 Pooled StDev = Mean 8.755 8.823 MS 0.0 26.7 StDev 5.159 5.176 5.167 F 0.00 P 0.972 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -( -* ) ( -* -) + -+ -+ -7.5 9.0 10.5 - Chỉ tiêu KTS One-way ANOVA: Ash versus PP Analysis of Variance for Ash Source DF SS MS PP 9.6 9.6 Error 28 556.0 19.9 Total 29 565.6 Level N 15 15 Pooled StDev = Mean 8.913 7.782 StDev 5.748 2.585 4.456 F 0.48 P 0.493 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ ( * -) ( * -) -+ -+ -+ 6.4 8.0 9.6 - Chỉ tiêu Ca One-way ANOVA: Ca versus PP 58 Analysis of Variance for Ca Source DF SS PP 1.06 Error 28 69.92 Total 29 70.98 Level N 15 15 Mean 1.154 0.778 Pooled StDev = 1.580 MS 1.06 2.50 F 0.42 P 0.520 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev StDev -+ -+ -+ -+ 2.176 ( -* -) 0.509 ( -* -) -+ -+ -+ -+ 0.00 0.60 1.20 1.80 - Chỉ tiêu P One-way ANOVA: P versus PP Analysis of Variance for P Source DF SS PP 0.001 Error 28 3.146 Total 29 3.147 Level N 15 15 Pooled StDev = Mean 1.0320 1.0200 MS 0.001 0.112 StDev 0.3490 0.3209 0.3352 F 0.01 P 0.923 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( -* -) ( -* -) + -+ -+ -+ 0.90 1.00 1.10 1.20 3.1.2 Phân tích hóa học NIRS 5000 với PP = phân tích hóa học (LAB) PP= phân tích với NIRS 7500 PP= phân tích với NIRS 5000 - Chỉ tiêu VCK One-way ANOVA: DM versus PP Analysis of Variance for DM Source DF SS PP 0.30 Error 28 42.36 Total 29 42.66 Level N 15 15 Mean 88.752 88.551 Pooled StDev = 1.230 MS 0.30 1.51 F 0.20 P 0.657 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev StDev + -+ -+ -+ -1.310 ( * ) 1.144 ( * ) + -+ -+ -+ -88.00 88.50 89.00 89.50 - Chỉ tiêu Đạm thô 59 One-way ANOVA: CP versus PP Analysis of Variance for CP Source DF SS PP 0.04 Error 28 87.30 Total 29 87.34 Level N 15 15 Pooled StDev = Mean 11.185 11.113 1.766 MS 0.04 3.12 F 0.01 P 0.913 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev StDev -+ -+ -+ -+ 1.708 ( * -) 1.822 ( * -) -+ -+ -+ -+ 10.20 10.80 11.40 12.00 - Chỉ tiêu Béo thô One-way ANOVA: EE versus PP Analysis of Variance for EE Source DF SS PP 13.8 Error 28 1545.7 Total 29 1559.5 Level N 15 15 Pooled StDev = Mean 10.734 12.090 MS 13.8 55.2 StDev 4.201 9.631 7.430 F 0.25 P 0.621 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ ( -* -) ( * -) -+ -+ -+ -+ 7.5 10.0 12.5 15.0 - Chỉ tiêu Xơ thô One-way ANOVA: CF versus PP Analysis of Variance for CF Source DF SS PP 0.1 Error 28 727.4 Total 29 727.4 Level N 15 15 Pooled StDev = Mean 8.755 8.671 5.097 MS 0.1 26.0 F 0.00 P 0.965 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev StDev -+ -+ -+ -+ 5.159 ( -* -) 5.034 ( -* -) -+ -+ -+ -+ 6.0 7.5 9.0 10.5 - Chỉ tiêu KTS One-way ANOVA: Ash versus PP Analysis of Variance for Ash Source DF SS MS PP 10.3 10.3 Error 28 522.7 18.7 Total 29 533.0 Level N Mean StDev F 0.55 P 0.464 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ 60 15 15 Pooled StDev = 8.913 7.742 5.748 2.074 4.321 ( * -) ( -* ) + -+ -+ -+ 6.4 8.0 9.6 11.2 - Chỉ tiêu Ca One-way ANOVA: Ca versus PP Analysis of Variance for Ca Source DF SS PP 0.13 Error 28 90.22 Total 29 90.35 Level N 15 15 Pooled StDev = Mean 1.154 1.023 MS 0.13 3.22 StDev 2.176 1.307 1.795 F 0.04 P 0.843 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ ( -* -) ( -* -) -+ -+ -+ 0.60 1.20 1.80 - Chỉ tiêu P One-way ANOVA: P versus PP Analysis of Variance for P Source DF SS PP 0.005 Error 28 3.080 Total 29 3.085 Level N 15 15 Pooled StDev = Mean 1.0320 1.0053 0.3316 MS 0.005 0.110 F 0.05 P 0.827 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev StDev -+ -+ -+ -+ 0.3490 ( * ) 0.3134 ( * -) -+ -+ -+ -+ 0.84 0.96 1.08 1.20 3.1.3 Máy NIRS 5000 NIRS 7500 Với NIRS = máy NIRS 7500 NIRS = máy NIRS 5000 - Chỉ tiêu VCK One-way ANOVA: DM versus NIRS Analysis of Variance for DM Source DF SS MS NIRS 0.069 0.069 Error 28 25.356 0.906 Total 29 25.425 Level N 15 15 Mean 88.647 88.551 StDev 0.708 1.144 F 0.08 P 0.784 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( * ) ( * -) + -+ -+ -+ 61 Pooled StDev = 0.952 88.20 88.50 88.80 89.10 - Chỉ tiêu Đạm thô One-way ANOVA: CP versus NIRS Analysis of Variance for CP Source DF SS NIRS 2.03 Error 28 94.27 Total 29 96.30 Level N 15 15 Mean 11.633 11.113 Pooled StDev = MS 2.03 3.37 StDev 1.848 1.822 1.835 F 0.60 P 0.444 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( -* -) ( -* -) + -+ -+ -+ 10.50 11.20 11.90 12.60 - Chỉ tiêu Béo thô One-way ANOVA: EE versus NIRS Analysis of Variance for EE Source DF SS NIRS 21.2 Error 28 1546.3 Total 29 1567.4 Level N 15 15 Mean 10.411 12.090 Pooled StDev = MS 21.2 55.2 StDev 4.206 9.631 7.431 F 0.38 P 0.541 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ ( * ) ( * ) -+ -+ -+ 9.0 12.0 15.0 - Chỉ tiêu Xơ thô One-way ANOVA: CF versus NIRS Analysis of Variance for CF Source DF SS NIRS 0.2 Error 28 729.9 Total 29 730.0 Level N 15 15 Pooled StDev = Mean 8.823 8.671 MS 0.2 26.1 StDev 5.176 5.034 5.106 F 0.01 P 0.936 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ ( * ) ( * ) -+ -+ -+ -+ 6.4 8.0 9.6 11.2 - Chỉ tiêu KTS One-way ANOVA: Ash versus NIRS Analysis of Variance for Ash Source DF SS MS NIRS 0.01 0.01 Error 28 153.74 5.49 Total 29 153.75 F 0.00 P 0.963 Individual 95% CIs For Mean 62 Level N 15 15 Pooled StDev = Mean 7.782 7.742 StDev 2.585 2.074 2.343 Based on Pooled StDev + -+ -+ -( -* -) ( -* ) + -+ -+ -7.00 7.70 8.40 - Chỉ tiêu Ca One-way ANOVA: Ca versus NIRS Analysis of Variance for Ca Source DF SS MS NIRS 0.451 0.451 Error 28 27.560 0.984 Total 29 28.012 Level N 15 15 Pooled StDev = Mean 0.7780 1.0233 StDev 0.5091 1.3074 0.9921 F 0.46 P 0.504 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ ( * ) ( * ) -+ -+ -+ -+ 0.35 0.70 1.05 1.40 - Chỉ tiêu P One-way ANOVA: P versus NIRS Analysis of Variance for P Source DF SS NIRS 0.002 Error 28 2.816 Total 29 2.818 Level N 15 15 Pooled StDev = Mean 1.0200 1.0053 MS 0.002 0.101 StDev 0.3209 0.3134 0.3171 F 0.02 P 0.900 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ ( * ) ( * -) -+ -+ -+ 0.90 1.00 1.10 3.2 Kiểm tra sai khác kết lần vô mẫu lần quét lặp lại máy 3.2.1 Máy NIRS 5000 - Chỉ tiêu VCK General Linear Model: DM-5000 versus VO MAU, MAY QUET Factor VO MAU MAY QUET Type Levels Values fixed 3 fixed 3 Analysis of Variance for DM-5000, using Adjusted SS for Tests Source VO MAU MAY QUET VO MAU*MAY QUET Error Total DF 2 126 134 Seq SS 0.025 0.014 0.018 166.040 166.097 Adj SS 0.025 0.014 0.018 166.040 63 Adj MS 0.013 0.007 0.005 1.318 F 0.01 0.01 0.00 P 0.991 0.995 1.000 - Chỉ tiêu Đạm thô General Linear Model: CP-5000 versus VO MAU, MAY QUET Factor VO MAU MAY QUET Type Levels Values fixed 3 fixed 3 Analysis of Variance for CP-5000, using Adjusted SS for Tests Source VO MAU MAY QUET VO MAU*MAY QUET Error Total DF 2 126 134 Seq SS 0.077 0.011 0.015 418.670 418.773 Adj SS 0.077 0.011 0.015 418.670 Adj MS 0.038 0.006 0.004 3.323 F 0.01 0.00 0.00 P 0.988 0.998 1.000 - Chỉ tiêu Béo thô General Linear Model: EE-5000 versus VO MAU, MAY QUET Factor VO MAU MAY QUET Type Levels Values fixed 3 fixed 3 Analysis of Variance for EE-5000, using Adjusted SS for Tests Source VO MAU MAY QUET VO MAU*MAY QUET Error Total DF 2 126 134 Seq SS 0.54 0.72 0.09 1640.63 1641.98 Adj SS 0.54 0.72 0.09 1640.63 Adj MS 0.27 0.36 0.02 13.02 F 0.02 0.03 0.00 P 0.979 0.973 1.000 - Chỉ tiêu Xơ thô General Linear Model: CF-5000 versus VO MAU, MAY QUET Factor VO MAU MAY QUET Type Levels Values fixed 3 fixed 3 Analysis of Variance for CF-5000, using Adjusted SS for Tests Source VO MAU MAY QUET VO MAU*MAY QUET Error Total DF 2 126 134 Seq SS 0.53 0.71 0.23 3200.92 3202.39 Adj SS 0.53 0.71 0.23 3200.92 Adj MS 0.26 0.36 0.06 25.40 F 0.01 0.01 0.00 - Chỉ tiêu KTS General Linear Model: Ash-5000 versus VO MAU, MAY QUET 64 P 0.990 0.986 1.000 Factor VO MAU MAY QUET Type Levels Values fixed 3 fixed 3 Analysis of Variance for Ash-5000, using Adjusted SS for Tests Source VO MAU MAY QUET VO MAU*MAY QUET Error Total DF 2 126 134 Seq SS 0.033 0.015 0.009 542.852 542.909 Adj SS 0.033 0.015 0.009 542.852 Adj MS 0.016 0.008 0.002 4.308 F 0.00 0.00 0.00 P 0.996 0.998 1.000 - Chỉ tiêu Ca General Linear Model: Ca-5000 versus VO MAU, MAY QUET Factor VO MAU MAY QUET Type Levels Values fixed 3 fixed 3 Analysis of Variance for Ca-5000, using Adjusted SS for Tests Source VO MAU MAY QUET VO MAU*MAY QUET Error Total DF 2 126 134 Seq SS 0.001 0.003 0.016 220.132 220.152 Adj SS 0.001 0.003 0.016 220.132 Adj MS 0.000 0.002 0.004 1.747 F 0.00 0.00 0.00 P 1.000 0.999 1.000 - Chỉ tiêu P General Linear Model: P-5000 versus VO MAU, MAY QUET Factor VO MAU MAY QUET Type Levels Values fixed 3 fixed 3 Analysis of Variance for P-5000, using Adjusted SS for Tests Source VO MAU MAY QUET VO MAU*MAY QUET Error Total DF 2 126 134 Seq SS 0.00208 0.00225 0.00102 12.42800 12.43336 Adj SS 0.00208 0.00225 0.00102 12.42800 65 Adj MS 0.00104 0.00113 0.00026 0.09863 F 0.01 0.01 0.00 P 0.989 0.989 1.000 ... khác kết lần vào mẫu lần máy quét lặp lại máy với ngun liệu cám gạo khơng có ý nghĩa iv MỤC LỤC Trang Trang tựa i Xác nhận giáo viên hướng dẫn ii Lời cảm tạ ... lớn mua sắm thi t bị có lợi lâu dài kinh tế phân tích mẫu nhiều với số lượng lớn Chi phí phân tích mẫu thấp 2.2.5.2 Hạn chế máy NIRS Chi phí đầu tư ban đầu lớn cho việc mua máy móc, thi t bị Phải... pháp quang phổ phát xạ nguyên tử 2.1.5 Các yếu tố ảnh hưởng ñến phương pháp NIRS 2.2 Giới thi u máy NIRS 5000 NIRS 7500 .7 2.2.1 Máy NIRS 5000 NIRS 7500 (InfraXactTM) 2.2.2 Ngun
- Xem thêm -

Xem thêm: SO SÁNH KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA CÁM GẠO TRÊN MÁY NIRS 5000 VÀ MÁY NIRS 7500 (INFRAXACTTM) , SO SÁNH KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA CÁM GẠO TRÊN MÁY NIRS 5000 VÀ MÁY NIRS 7500 (INFRAXACTTM)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay