KHẢO SÁT MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT DỤC CỦA CÁC GIỐNG HEO HẬU BỊ CÁI TẠI XÍ NGHIỆP CHĂN NUÔI HEO PHƯỚC LONG

64 0 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:39

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y **************** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT DỤC CỦA CÁC GIỐNG HEO HẬU BỊ CÁI TẠI XÍ NGHIỆP CHĂN NI HEO PHƯỚC LONG Sinh viên thực hiện: TRẦN QUỐC TOÀN Lớp: DH05TY Ngành: Thú Y Niên khóa: 2005 – 2010 Tháng 8/2010 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y **************** TRẦN QUỐC TOÀN KHẢO SÁT MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT DỤC CỦA CÁC GIỐNG HEO HẬU BỊ CÁI TẠI XÍ NGHIỆP CHĂN NI HEO PHƯỚC LONG Khóa luận đề nghị đáp ứng yêu cầu cấp Bác Sỹ Thú Y Giáo viên hướng dẫn TS VÕ THỊ TUYẾT Tháng 8/2010 i    XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực hiện: Trần Quốc Toàn Tên luận văn: “Khảo sát số tiêu sinh trưởng phát dục giống heo hậu bị Xí nghiệp chăn ni heo Phước Long” Đã hồn thành luận văn theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến nhận xét, đóng góp hội đồng chấm thi tốt nghiệp khóa ngày………… Giáo viên hướng dẫn TS Võ Thị Tuyết ii    LỜI CẢM TẠ Kính dâng lên cha mẹ Cha mẹ có cơng sinh thành, nuôi dưỡng dạy dỗ khôn lớn nên người, ln động viên vượt qua khó khăn để vững bước vươn lên sống Chân thành ghi ơn! Tiến sĩ Võ Thị Tuyết tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em suốt thời gian học tập hoàn thành luận văn Chân thành cảm ơn! Ban Giám Hiệu trường Đại học Nông Lâm - Thành phố Hồ Chí Minh Ban Chủ Nhiệm Khoa Chăn Ni Thú Y Bộ môn Di Truyền Giống Động Vật Quý thầy cô Khoa Chăn Nuôi Thú Y Đã tạo điều kiện học tập truyền đạt kiến thức quý báu cho em suốt thời gian học tập trường Chân thành biết ơn! Ban Giám Đốc Xí nghiệp chăn ni heo Phước Long Các cô, chú, anh chị em công nhân viên xí nghiệp Đã tận tình giúp đỡ, truyền đạt kinh nghiệm tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian thực tập Thân thương gởi tình cảm chân thành đến tất bạn lớp Thú Y 31 chia vui buồn học tập giúp đỡ, động viên tơi vượt qua khó khăn để hồn thành chương trình học báo cáo tốt nghiệp iii    TÓM TẮT Với mục tiêu “Khảo sát số tiêu sinh trưởng phát dục giống heo hậu bị cái” tiến hành Xí nghiệp chăn ni heo Phước Long từ 22/03/2010 đến 22/06/2010 Qua tháng thực tập xí nghiệp, khảo sát 150 heo hậu bị thuộc nhóm: YY, LL, Y(LY) Kết ghi nhận sau: - Trọng lượng trung bình heo hậu bị 150 240 ngày tuổi 79,18 ± 6,99 kg; 132,63 ± 7,05 kg Tăng trọng tuyệt đối heo hậu bị giai đoạn 150 – 240 ngày tuổi 0,593 ± 0,072 kg/ngày - Số ngày tuổi để đạt trọng lượng chuẩn 90 kg 172,26 ± 15,54 ngày - Dày mỡ lưng heo hậu bị 90 kg 12,05 ± 2,28 mm - Cao vai trung bình heo hậu bị 240 ngày tuổi 71,69 ± 1,34 cm - Rộng ngực trung bình (30,91 ± 1,28 cm) - Rộng mơng trung bình (31,96 ± 1,18 cm) - Sâu ngực trung bình (41,73 ± 1,30 cm) - Vòng ngực trung bình (111,93 ± 2,16 cm) - Vòng ống trung bình (18,06 ± 0,59 cm) - Dài thân trung bình (131,35 ± 1,56 cm) - Chỉ số nở mông heo hậu bị (103,47 ± 2,58 %) - Chỉ số to xương heo hậu bị (25,19 ± 0,62 %) - Tuổi lên giống lần đầu nhóm heo hậu bị (223,87 ± 10,24 ngày) - Chỉ số chọn lọc heo hậu bị 240 ngày tuổi (100 ± 16,01 điểm) Nhìn chung nhóm heo hậu bị lai Y(LY) có kết tốt heo hậu bị YY, LL tiêu dài thân, vòng ống, trọng lượng sống, số to xương, rộng mông, số ngày đạt trọng lượng 90 kg tỉ lệ hậu bị lên giống lần đầu iv    MỤC LỤC TRANG Trang tựa i Phiếu xác nhận giáo viên hướng dẫn ii Lời cảm tạ iii Tóm tắt iv Mục lục v Danh sách chữ viết tắt viii Danh sách bảng ix Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề .1 1.2 Mục đích yêu cầu .1 Chương TỔNG QUAN 2.1 Giới thiệu Xí nghiệp chăn ni heo Phước Long .2 2.1.1 Vị trí địa lý 2.1.2 Lịch sử hình thành trại 2.1.3 Nhiệm vụ 2.1.4 Cơ cấu tổ chức trại 2.1.5 Cơ cấu đàn 2.2 Điều kiện nuôi thú khảo sát 2.2.1 Thiết kế chuồng trại .4 2.2.2 Nuôi dưỡng chăm sóc 2.2.2.1 Nuôi dưỡng 2.2.2.2 Qui trình chăm sóc 2.2.3 Phòng trị bệnh 2.2.3.1 Quy trình phòng bệnh 2.2.3.2 Các bệnh thường gặp cách điều trị .7 v    2.3 Cơ sở lí luận 10 2.3.1 Sinh trưởng 10 2.3.1.1 Các yếu tố ảnh đến sinh trưởng .10 2.3.1.2 Một số tiêu sinh trưởng 11 2.3.2 Phát dục 12 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT 16 3.1 Thời gian địa điểm 16 3.2 Đối tượng nghiên cứu 16 3.3 Phương pháp nghiên cứu .16 3.4 Nội dung nghiên cứu .16 3.4.1 Chỉ tiêu khảo sát 16 3.4.2 Các số cấu tạo .17 3.4.3 Khả tăng trọng 17 3.4.3.1 Trọng lượng hiệu chỉnh 150 ngày tuổi .17 3.4.3.2 Trọng lượng hiệu chỉnh 240 ngày tuổi .18 3.4.3.3 Tăng trọng tuyệt đối giai đoạn 150 – 240 ngày tuổi 18 3.4.3.4 Số ngày tuổi hiệu chỉnh để đạt trọng lượng chuẩn 90 kg 18 3.4.4 Độ dày mỡ lưng hiệu chỉnh trọng lượng chuẩn 90 kg 19 3.4.5 Chỉ tiêu phát dục 19 3.4.6 Chỉ số chọn lọc 19 3.5 Xử lý thống kê .19 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN .20 4.1 Trọng lượng sống 20 4.1.1 Trọng lượng trung bình heo hậu bị 150 ngày tuổi 20 4.1.2 Trọng lượng trung bình heo hậu bị 240 ngày tuổi 21 4.1.3 Tăng trọng tuyệt đối heo hậu bị giai đoạn 150 – 240 ngày tuổi .22 4.1.4 Số ngày tuổi để đạt trọng lượng 90 kg 23 4.2 Dày mỡ lưng heo hậu bị trọng lượng 90 kg 24 vi    4.3 Một số chiều đo heo hậu bị 25 4.3.1 Cao vai trung bình heo hậu bị 240 ngày tuổi .25 4.3.2 Rộng ngực trung bình heo hậu bị 240 ngày tuổi 26 4.3.3 Rộng mơng trung bình heo hậu bị 240 ngày tuổi 27 4.3.4 Sâu ngực trung bình heo hậu bị 240 ngày tuổi .28 4.3.5 Vòng ngực trung bình heo hậu bị 240 ngày tuổi 28 4.3.6 Vòng ống trung bình heo hậu bị 240 ngày tuổi 29 4.3.7 Dài thân trung bình heo hậu bị 240 ngày tuổi 30 4.4 Các số cấu tạo 31 4.4.1 Chỉ số nở mông heo hậu bị 31 4.4.2 Chỉ số to xương heo hậu bị 32 4.5 Tuổi lên giống lần đầu nhóm heo hậu bị 33 4.6 Chỉ số chọn lọc 35 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ .38 5.1 Kết luận 38 5.2 Đề nghị 38 TÀI LIỆU THAM KHẢO 39 PHỤ LỤC 41 PHỤ LỤC .48   vii   DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT YY: heo Yorkshire LL: heo Landrace LY: heo lai có cha Landrace mẹ heo Yorkshire Y(LY): heo lai có cha Y mẹ heo lai LY SD: độ lệch chuẩn (Standant deviation) CV: hệ số biến dị (Coefficient of variance) X : trung bình TP HCM: Thành Phố Hồ Chí Minh n: TĂHH: Thức Ăn Hỗn Hợp   viii   DANH SÁCH CÁC BẢNG TRANG Bảng 2.1 Cơ cấu đàn Xí nghiệp chăn nuôi heo Phước Long Bảng 2.2 Thành phần dinh dưỡng loại TĂHH Bảng 2.3 Định mức thức ăn cho loại heo Bảng 2.4 Quy trình tiêm phòng Xí nghiệp chăn ni heo Phước Long Bảng 2.5 Mục tiêu khuyến cáo trọng lượng thể trạng heo hậu bị 13 Bảng 4.1 Trọng lượng trung bình heo hậu bị 150 ngày tuổi 20 Bảng 4.2 Trọng lượng trung bình heo hậu bị 240 ngày tuổi 21 Bảng 4.3 Tăng trọng tuyệt đối heo hậu bị giai đoạn 150 – 240 ngày tuổi .23 Bảng 4.4 Số ngày đạt trọng lương 90 kg heo hậu bị .23 Bảng 4.5 Dày mỡ lưng heo hậu trọng lượng 90 kg 24 Bảng 4.6 Cao vai trung bình heo hậu bị 240 ngày tuổi 25 Bảng 4.7 Rộng ngực trung bình heo hậu bị 240 ngày tuổi 26 Bảng 4.8 Rộng mơng trung bình heo hậu bị 240 ngày tuổi 27 Bảng 4.9 Sâu ngực trung bình heo hậu bị 240 ngày tuổi .28 Bảng 4.10 Vòng ngực trung bình heo hậu bị 240 ngày tuổi 29 Bảng 4.11 Vòng ống trung bình heo hậu bị 240 ngày tuổi 29 Bảng 4.12 Dài thân trung bình heo hậu bị 240 ngày tuổi 30 Bảng 4.13 Chỉ số nở mông trung bình heo hậu bị 240 ngày tuổi .31 Bảng 4.14 Chỉ số to xương trung bình heo hậu bị 240 ngày tuổi .33 ix    TÀI LIỆU THAM KHẢO Trần Văn Chính, 2003 Giáo trình chọn giống nhân giống gia súc, gia cầm Khoa Chăn Nuôi Thú Y – trường Đại học Nông Lâm TP HCM, Việt Nam Phạm Hữu Doanh – Lưu Kỷ, 1996 Kỹ thuật nuôi heo mắn đẻ sai Nhà xuất Hà Nội, Việt Nam Đặng Quan Điện, 1996 Bài giảng Chọn Giống Nhân Giống Gia Súc Khoa Chăn Nuôi Thú Y – trường Đại học Nông Lâm TP HCM, Việt Nam Trần Duy Hải, 2009 Khảo sát số tiêu sinh trưởng phát dục heo hậu bị số nhóm giống Xí nghiệp chăn nuôi heo Xuân Phú Luận văn tốt nghiệp kỹ sư Chăn nuôi - trường Đại học Nông Lâm TP HCM, Việt Nam Trần Đình Miên, 1995 Chọn giống nhân giống vật nuôi Nhà xuất Nông Nghiệp Hà Nội, Việt Nam Phạm Trọng Nghĩa, 2005 Bài giảng Chọn Giống Nhân Giống Gia Súc, Gia Cầm Khoa Chăn Nuôi Thú Y – trường Đại học Nông Lâm TP HCM, Việt Nam Phạm Trọng Nghĩa, 2002 Bài giảng Giống Đại Cương Khoa Chăn Nuôi Thú Y – trường Đại học Nông Lâm TP HCM, Việt Nam Võ Văn Ninh, 2002 Bài giảng Chăn Nuôi Heo Khoa Chăn Nuôi Thú Y – trường Đại học Nông Lâm TP HCM, Việt Nam Lê Tấn Phước, 2007 Khảo sát số tiêu sinh trưởng phát dục heo hậu bị số nhóm giống Xí nghiệp chăn ni heo Xn Phú Luận văn tốt nghiệp bác sỹ Thú y - trường Đại học Nông Lâm TP HCM, Việt Nam 10 Nguyễn Thanh Sơn, “Quy trình chọn lọc lợn giống hậu bị đực cái”, Viện chăn nuôi, tháng 7/2010 39    11 Võ Thị Tuyết, 1997 Bài giảng phương pháp thí nghiệm Khoa Chăn Ni Thú Y - trường Đại học Nơng Lâm, TP HCM, Việt Nam 12 Lê Hồng Vũ, 2004 Khảo sát sức sinh trưởng phát dục số nhóm giống heo hậu bị số nhóm giống lai Xí nghiệp chăn ni Gò Sao Luận văn tốt nghiệp Thú y – trường Đại học Nông Lâm TP HCM, Việt Nam 13 Phạm Hiền Vương, 2009 Khảo sát khả sinh trưởng phát dục heo hậu bị nhập từ Mỹ Xí Nghiệp chăn ni heo Phước Long Luận văn tốt nghiệp Thú y – trường Đại học Nông Lâm TP HCM, Việt Nam 14 Zimmerman ctv, 1981 Cẩm Nang Chăn Nuôi Lợn Công Nghiệp, 1996 Nhà xuất Nông Nghiệp Hà Nội, Việt Nam Trang 189 -194 15 National Hog Farm, 2007 Structural Soundness in Commercial Gilts Studied http://www.printthis.clikability.com/pt/cpt?action=cpt&title=Structural+ Soundness+in+ truy cập 05/08/2010 40    PHỤ LỤC Chỉ số chọn lọc cá thể nhóm giống 240 ngày tuổi Số tai Giống Điểm Xếp hạng 72-1/306 YY 129 Rất tốt 71-1/370/3 YY 129 Rất tốt 64-1/328/4 YY 126 Rất tốt 79-1/299/1 YY 125 Rất tốt 71-1/371/1 YY 124 Rất tốt 71-1/297/2 YY 122 Rất tốt 65-1/325/2 YY 122 Rất tốt 57-1/312/3 YY 119 Tốt 20-1/354/1 YY 114 Tốt 57-1/312/1 YY 113 Tốt 79-1/222/10 YY 112 Tốt 73-1//380/2 YY 112 Tốt 68-1//124 YY 112 Tốt 66-1/347 YY 112 Tốt 64-1/301/4 YY 112 Tốt 71-1/370 YY 111 Tốt 57-1/312/4 YY 111 Tốt 73-1/315/2 YY 109 Tốt 62-1/316/1 YY 109 Tốt 41    65-1/124/2 YY 107 Tốt 81-1/353/4 YY 105 Tốt 73-1/320/4 YY 105 Tốt 69-1/342/1 YY 104 Tốt 69-1/232/3 YY 104 Tốt 68-1/257 YY 104 Tốt 79-1/240/3 YY 100 Tốt 64-1/328/4 YY 98 Kém 64-1/317 YY 98 Kém 64-1/330/4 YY 97 Kém 89/323/2 YY 95 Kém 79-1/240/4 YY 94 Kém 73-1/291/2 YY 94 Kém 64-1/301/2 YY 92 Kém 81-1/348/1 YY 89 Kém 69-1/9/2 YY 89 Kém 64-1/330/2 YY 87 Kém 71-1/346 YY 86 Kém 69-1/232/1 YY 86 Kém 81-1/353/2 YY 85 Kém 66-1/342/1 YY 85 Kém 69-1/211/2 YY 70 Rất 57-1/312/1 YY 70 Rất 89/202/2 YY 67 Rất 42    24-1/357/1 LL 129 Rất tốt 24-1/250/1 LL 126 Rất tốt 24-1/357/2 LL 123 Rất tốt 25-1/252/1 LL 122 Rất tốt 25-1/252/1 LL 121 Rất tốt 21-1/408/1 LL 117 Tốt 29-1/61/6 LL 116 Tốt 25-1/296/3 LL 116 Tốt 15-1/337/2 LL 116 Tốt 30-1/360/1 LL 114 Tốt 24-1/357/4 LL 112 Tốt 24-1/348/1 LL 112 Tốt 13-1/131/3 LL 111 Tốt 29-1/61/6 LL 110 Tốt 24-1/348/3 LL 110 Tốt 21-1/364/3 LL 110 Tốt 20-1/340/3 LL 110 Tốt 30-1/450 LL 109 Tốt 30-1/327/1 LL 109 Tốt 21-1/364/1 LL 109 Tốt 14-1/259/1 LL 109 Tốt 25-1/252/2 LL 107 Tốt 24-1/254 LL 107 Tốt 13-1/313/2 LL 107 Tốt 43    20-1/450 LL 106 Tốt 9-1/336/5 LL 105 Tốt 25-1/360/4 LL 104 Tốt 22-1/367/3 LL 104 Tốt 22-1/367/2 LL 102 Tốt 30-1/316/1 LL 100 Tốt 24-1/163/7 LL 100 Tốt 9-1/286/1 LL 99 Kém 24-1/348/2 LL 99 Kém 20-1/354/3 LL 99 Kém 9-1/44/1 LL 97 Kém 9-1/336/1 LL 97 Kém 13-1/319/1 LL 97 Kém 22-1/303/1 LL 96 Kém 30-1332/3 LL 95 Kém 21-1/364/1 LL 95 Kém 11-1/316 LL 95 Kém 28-1/59/3 LL 91 Kém 20-1/404 LL 91 Kém 21-1/367/1 LL 88 Kém 13-1/313/3 LL 81 Kém 28-1/375/1 LL 71 Rất 43/339/1 LL 70 Rất 24-1/339/3 LL 70 Rất 44    28-1/322/4 LL 69 Rất 12-1/387 LL 67 Rất 24-1/10/2 LL 66 Rất 30-1/325/2 LL 62 Rất 26-1/309/3 LL 62 Rất 25-1/296/4 LL 62 Rất 25-1/252/2 LL 62 Rất 73-1/320/4 Y(LY) 127 Rất tốt 64-1/606/4 Y(LY) 118 Tốt 69-1/113/3 Y(LY) 117 Tốt 78-1/156 Y(LY) 115 Tốt 66-1/342/1 Y(LY) 115 Tốt 79-1/346 Y(LY) 114 Tốt 11-1/176/5 Y(LY) 114 Tốt 75-1/4/2 Y(LY) 113 Tốt 75-1/360/4 Y(LY) 112 Tốt 15-1/378/2 Y(LY) 112 Tốt 94/386 Y(LY) 111 Tốt 16-1/59/2 Y(LY) 111 Tốt 94/386 Y(LY) 110 Tốt 73-1/157/1 Y(LY) 110 Tốt 67-1/273/1 Y(LY) 110 Tốt 65-1/120/1 Y(LY) 110 Tốt 20-1/95/1 Y(LY) 110 Tốt 45    15-1/148 Y(LY) 108 Tốt 75-1/292/4 Y(LY) 105 Tốt 81-1/182/4 Y(LY) 104 Tốt 8-1/295/2 Y(LY) 104 Tốt 58-1/60/10 Y(LY) 104 Tốt 25-1/379/3 Y(LY) 104 Tốt 20-1/517/2 Y(LY) 104 Tốt 89/267/4 Y(LY) 102 Tốt 65-1/396/2 Y(LY) 102 Tốt 73-1/118/1 Y(LY) 99 Kém 68-1278/2 Y(LY) 97 Kém 66-1/128/1 Y(LY) 97 Kém 64-1/466/3 Y(LY) 97 Kém 75-1/292/4 Y(LY) 96 Kém 256-1/95 Y(LY) 96 Kém 73-1/524/2 Y(LY) 95 Kém 64-1/394 Y(LY) 94 Kém 78-1/309/4 Y(LY) 91 Kém 57-1/215/1 Y(LY) 90 Kém 8-1/295/4 Y(LY) 88 Kém 66-1/346/3 Y(LY) 88 Kém 24-1/100 Y(LY) 88 Kém 55-1/271/6 Y(LY) 87 Kém 73-1/135/2 Y(LY) 86 Kém 46    79-1/346 Y(LY) 84 Kém 65-1/120/2 Y(LY) 84 Kém 62-1/316/2 Y(LY) 84 Kém 731/34/1 Y(LY) 82 Kém 20-1/472 Y(LY) 82 Kém 20-1/453 Y(LY) 82 Kém 25-1/190 Y(LY) 81 Kém 16-1/387 Y(LY) 79 Rất 11-1/84/3 Y(LY) 77 Rất 78-1/156/2 Y(LY) 72 Rất 82/175/3 Y(LY) 71 Rất 47    PHỤ LỤC Phụ lục Bảng phân tích phương sai trọng lượng 150 ngày tuổi Analysis of Variance for trọng lượng 150 ngày tuổi Source DF SS MS F P GIONG 99.9 49.9 1.02 0.363 Error 147 7185.1 48.9 Total 149 7285.0 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -+ -YY 43 78.668 8.019 ( * ) LL 55 78.531 6.417 ( -* ) Y(LY) 52 80.302 6.658 ( -* -) + -+ -+ -+ -Pooled StDev = 6.991 76.8 78.4 80.0 81.6 Phụ lục Bảng phân tích phương sai trọng lượng 240 ngày tuổi Analysis of Variance for trọng lượng 240 ngày tuổi Source DF SS MS F P GIONG 254.4 127.2 2.56 0.081 Error 147 7301.1 49.7 Total 149 7555.5 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -+ YY 43 130.98 6.27 ( * ) LL 55 132.40 7.03 ( * ) Y(LY) 52 134.24 7.65 ( * -) + -+ -+ -+ Pooled StDev = 7.05 130.0 132.0 134.0 136.0 Phụ lục Bảng phân tích phương sai tăng trọng tuyệt đối giai đoạn 150 – 240 ngày tuổi Analysis of Variance for tăng trọng tuyệt dối giai đoạn 150 – 240 ngày tuổi Source DF SS MS F P GIONG 0.00777 0.00388 0.73 0.483 Error 147 0.78071 0.00531 Total 149 0.78847 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -YY 43 0.58209 0.07405 ( * ) LL 55 0.59616 0.07553 ( -* -) Y(LY) 52 0.59937 0.06893 ( -* -) + -+ -+ -Pooled StDev = 0.07288 0.580 0.600 0.620 Phụ lục Bảng phân tích phương sai ngày tuổi để đạt trọng lượng chuẩn 90 kg 48    Analysis of Variance for ngày tuổi đạt trọng lượng 90 kg Source DF SS MS F P GIONG 587 293 1.21 0.300 Error 147 35511 242 Total 149 36098 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ YY 43 173.88 18.43 ( -* ) LL 55 173.56 15.04 ( -* -) Y(LY) 52 169.55 13.31 ( * ) -+ -+ -+ Pooled StDev = 15.54 168.0 172.0 176.0 Phụ lục Bảng phân tích phương sai dày mỡ lưng trọng lượng 90 kg Analysis of Variance for dày mỡ lưng 90 kg Source DF SS MS F P GIONG 12.15 6.07 1.16 0.316 Error 147 769.38 5.23 Total 149 781.53 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ YY 43 11.604 2.251 ( * -) LL 55 12.229 2.602 ( -* -) Y(LY) 52 12.238 1.935 ( -* -) -+ -+ -+ Pooled StDev = 2.288 11.40 12.00 12.60 Phụ lục Bảng phân tích phương sai cao vai 240 ngày tuổi Analysis of Variance for cao vai 240 ngày tuổi Source DF SS MS F P GIONG 25.13 12.56 6.97 0.001 Error 147 265.17 1.80 Total 149 290.30 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+YY 43 71.172 1.285 ( -* ) LL 55 71.607 1.264 ( * ) Y(LY) 52 72.194 1.466 ( * -) -+ -+ -+ -+Pooled StDev = 1.343 71.00 71.50 72.00 72.50 49    Phụ lục Bảng phân tích phương sai rộng ngực 240 ngày tuổi Analysis of Variance for rộng ngực 240 ngày tuổi Source DF SS MS F P GIONG 17.69 8.85 5.38 0.006 Error 147 241.83 1.65 Total 149 259.52 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ YY 43 30.474 1.269 ( * -) LL 55 30.844 1.346 ( * ) Y(LY) 52 31.333 1.223 ( * ) -+ -+ -+ Pooled StDev = 1.283 30.50 31.00 31.50 Phụ lục Bảng phân tích phương sai rộng mông 240 ngày tuổi Analysis of Variance for rộng mông 240 ngày tuổi Source DF SS MS F P GIONG 24.41 12.21 8.71 0.000 Error 147 205.91 1.40 Total 149 230.33 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -YY 43 31.458 1.099 ( * ) LL 55 31.885 1.169 ( * -) Y(LY) 52 32.465 1.263 ( -* ) + -+ -+ -Pooled StDev = 1.184 31.50 32.00 32.50 Phụ lục Bảng phân tích phương sai sâu ngực 240 ngày tuổi Analysis of Variance for sâu ngực 240 ngày tuổi Source DF SS MS F P GIONG 7.72 3.86 2.32 0.102 Error 147 244.42 1.66 Total 149 252.14 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+YY 43 41.395 1.242 ( -* -) LL 55 41.765 1.342 ( -* ) Y(LY) 52 41.963 1.271 ( * ) -+ -+ -+ -+Pooled StDev = 1.289 41.20 41.60 42.00 42.40 50    Phụ lục 10 Bảng phân tích phương sai vòng ngực 240 ngày tuổi Analysis of Variance for vòng ngực 240 ngày tuổi Source DF SS MS F P GIONG 21.47 10.74 2.31 0.103 Error 147 684.06 4.65 Total 149 705.53 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+YY 43 111.38 2.13 ( -* ) LL 55 111.99 2.11 ( * -) Y(LY) 52 112.33 2.23 ( -* -) -+ -+ -+ -+Pooled StDev = 2.16 111.00 111.60 112.20 112.80 Phụ lục 11 Bảng phân tích phương sai vòng ống 240 ngày tuổi Analysis of Variance for vòng ống 240 ngày tuổi Source DF SS MS F P GIONG 17.566 8.783 25.14 0.000 Error 147 51.357 0.349 Total 149 68.924 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+ YY 43 17.674 0.435 ( * ) LL 55 17.936 0.654 ( -* ) Y(LY) 52 18.506 0.631 ( * -) -+ -+ -+ -+ Pooled StDev = 0.591 17.50 17.85 18.20 18.55 Phụ lục 12 Bảng phân tích phương sai dài thân 240 ngày tuổi Analysis of Variance for dài thân 240 ngày tuổi Source DF SS MS F P GIONG 47.50 23.75 9.75 0.000 Error 147 358.27 2.44 Total 149 405.77 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+ YY 43 130.67 1.43 ( * -) LL 55 131.21 1.74 ( -* -) Y(LY) 52 132.06 1.47 ( * -) -+ -+ -+ -+ Pooled StDev = 1.56 130.20 130.90 131.60 132.30 51    Phụ lục 13 Bảng phân tích phương sai số nở mông Analysis of Variance for số nở mông (%) Source DF SS MS F P GIONG 2.56 1.28 0.19 0.827 Error 147 988.94 6.73 Total 149 991.50 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -YY 43 103.31 3.34 ( -* -) LL 55 103.44 2.56 ( -* -) Y(LY) 52 103.63 1.81 ( * -) + -+ -+ -Pooled StDev = 2.59 103.00 103.50 104.00 Phụ lục 14 Bảng phân tích phương sai số to xương Analysis of Variance for số to xương (%) Source DF SS MS F P GIONG 16.902 8.451 22.12 0.000 Error 147 56.150 0.382 Total 149 73.052 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -+ YY 43 24.834 0.424 ( -* ) LL 55 25.044 0.623 ( * -) Y(LY) 52 25.634 0.736 ( -* ) + -+ -+ -+ Pooled StDev = 0.618 24.85 25.20 25.55 25.90 Phụ lục 15 Bảng phân tích phương sai tuổi lên giống lần đầu Analysis of Variance for tuổi lên giống lần đầu Source DF SS MS F P GIONG 1040 520 4.96 0.009 Error 92 9641 105 Total 94 10680 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -YY 14 223.21 9.94 ( -* -) LL 39 220.28 11.20 ( -* -) Y(LY) 42 227.43 9.36 ( -* ) + -+ -+ -Pooled StDev = 10.24 220.0 224.0 228.0 52    Phụ lục 16 Bảng phân tích phương sai số chọn lọc Analysis of Variance for số chọn lọc Source DF SS MS F P GIONG 595 297 1.16 0.316 Error 147 37689 256 Total 149 38284 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+YY 43 103.12 15.75 ( -* -) LL 55 98.75 18.21 ( * ) Y(LY) 52 98.69 13.54 ( * ) -+ -+ -+ -+Pooled StDev = 16.01 96.0 100.0 104.0 108.0 53    ... xương, rộng mông, số ngày đạt trọng lượng 90 kg tỉ lệ hậu bị lên giống lần đầu iv    MỤC LỤC TRANG Trang tựa i Phiếu xác nhận giáo viên hướng dẫn ii Lời cảm tạ ... : trung bình TP HCM: Thành Phố Hồ Chí Minh n: TĂHH: Thức Ăn Hỗn Hợp   viii   DANH SÁCH CÁC BẢNG TRANG Bảng 2.1 Cơ cấu đàn Xí nghiệp chăn nuôi heo Phước Long Bảng 2.2 Thành phần dinh dưỡng... mở rộng qui mô sản xuất, áp dụng công nghệ đại chăn ni Sau năm 2003 xí nghiệp khởi công xây dựng trang trại huyện Củ Chi - TP HCM Đầu năm 2008 xí nghiệp hoàn thành việc di dời Củ Chi Lễ khánh thành
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT DỤC CỦA CÁC GIỐNG HEO HẬU BỊ CÁI TẠI XÍ NGHIỆP CHĂN NUÔI HEO PHƯỚC LONG , KHẢO SÁT MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT DỤC CỦA CÁC GIỐNG HEO HẬU BỊ CÁI TẠI XÍ NGHIỆP CHĂN NUÔI HEO PHƯỚC LONG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay