XÂY DỰNG VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ LẬP ĐƯỜNG CHUẨN CHO MÁY NIRS 5000 ĐỐI VỚI ĐẬU NÀNH NGUYÊN HẠT VÀ ĐẬU NÀNH NGHIỀN THÔ

58 1 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:39

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y **************** KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ LẬP ĐƯỜNG CHUẨN CHO MÁY NIRS 5000 ĐỐI VỚI ĐẬU NÀNH NGUYÊN HẠT VÀ ĐẬU NÀNH NGHIỀN THÔ Sinh viên thực hiện: Trần Nguyễn Phương Uyên Lớp: DH05DY Ngành: Dược Thú Y Niên khoá: 2005 – 2010 Tháng 08/2010 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NUÔI – THÚ Y **************** TRẦN NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN XÂY DỰNG VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ LẬP ĐƯỜNG CHUẨN CHO MÁY NIRS 5000 ĐỐI VỚI ĐẬU NÀNH NGUYÊN HẠT VÀ ĐẬU NÀNH NGHIỀN THƠ Khố luận đệ trình đáp ứng yêu cầu cấp Bác sĩ Thú Y chuyên ngành Dược Thú Y Giáo viên hướng dẫn TS DƯƠNG DUY ĐỒNG ThS LÊ MINH HỒNG ANH Tháng 08/2010 i PHIẾU XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực tập: Trần Nguyễn Phương Uyên Tên luận văn: “Xây dựng đánh giá kết lập đường chuẩn cho máy NIRS 5000 đậu nành nguyên hạt đậu nành nghiền thơ” Đã hồn thành luận văn theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến nhận xét, đóng góp Hội đồng chấm thi tốt nghiệp Khoa ngày Giáo viên hướng dẫn ii LỜI CẢM TẠ Chân thành cảm ơn Thầy Dương Duy Đồng hết lòng hướng dẫn, giúp đỡ em hoàn thành luận văn tốt nghiệp Cô Lê Minh Hồng Anh, cô Trần Thị Phương Dung tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em suốt thời gian làm đề tài Các thầy, cô môn Dinh Dưỡng, khoa Chăn Nuôi – Thú Y, trường Đại học Nơng Lâm, Tp Hồ Chí Minh hỗ trợ em giai làm đề tài Tất người thân bạn bè giúp vượt qua khó khăn thời gian thực tập tốt nghiệp Trần Nguyễn Phương Uyên iii TÓM TẮT “Xây dựng đánh giá kết lập đường chuẩn cho máy NIRS 5000 đậu nành nguyên hạt đậu nành nghiền thơ” Thí nghiệm tiến hành từ 11/01/2010 đến 20/07/2010 Bộ môn Dinh Dưỡng, khoa Chăn Nuôi – Thú Y, trường Đại học Nông Lâm Tp HCM Phân tích thành phần hố học vật chật khơ, protein thơ, lipid thơ, xơ thơ, khống tổng số, calci phosphor 124 mẫu đậu nành theo AOAC, 1990 Kết thu sau: Vật chất khô (89,14 %), protein thô (35,96 %), béo thô (18,41 %), xơ thơ (4,98 %), khống tổng số (4,54 %), calci (0,42 %), phosphor (0,45 %) Quét mẫu nguyên liệu đậu nành máy NIRS 5000 để ghi nhận phổ thành lập đường chuẩn Kết thành lập đường chuẩn: Đường chuẩn đậu nành hạt va đường chuẩn đậu nành nghiền thô Đánh giá đường chuẩn (hạt nghiền) phân tích thành phần hóa học đậu nành với kích cỡ mẫu khác (hạt, nghiền thô, nghiền mịn) cốc đựng khác (cốc lớn, cốc nhỏ) Kết luận: Đối với đường chuẩn đậu nành hạt, kết phân tích xác (so với phân tích hóa học) mẫu đậu nành hạt cốc đựng cốc lớn Đối với đường chuẩn đậu nành nghiền thơ, kết phân tích xác mẫu đậu nành nghiền thô đựng cốc nhỏ (ngoại trừ tỷ lệ béo thô) iv MỤC LỤC Trang tựa i Phiếu xác nhận giáo viên hướng dẫn ii Lời cảm tạ iii Tóm tắt iv Mục lục v Danh sách chữ viết tắt viii Danh sách bảng ix Danh sách hình xi Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề .1 1.2 Mục đích yêu cầu .2 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu .2 Chương TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan nguyên liệu thí nghiệm – Đậu nành .3 2.1.1 Xuất xứ .4 2.1.2 Hình dạng – cấu tạo 2.1.3 Thành phần dinh dưỡng đậu nành .5 2.1.4 Ưu – Nhược điểm .6 2.1.5 Cách chế biến, xử lý sử dụng 2.1.6 Đậu nành dùng cho người 2.2 Tổng quan phương pháp phân tích hóa học 2.2.1 Vật chất khô (VCK, DM – Dry Matter) .8 2.2.2 Protein thô (CP - Crude Protein) 2.2.3 Khoáng tổng số (Ash – Total Ash) 2.2.4 Béo thô (EE – Ether Extract) .9 2.2.5 Xơ thô (CF – Crude Fibre) .10 v 2.2.6 Calci (Ca – Calcium) 10 2.2.7 Phôtpho (P - Phosphor) 11 2.3 Tổng quan phương pháp phân tích cận hồng ngoại (NIRS - Near Infrared Reflectance Spectroscopy) 11 2.3.1 Định nghĩa 11 2.3.2 Nguyên lý hoạt động 12 2.3.3 Cấu tạo – Hoạt động máy NIRS 12 2.3.4 Ưu điểm hạn chế phương pháp cận hồng ngoại 12 2.3.5 Ứng dụng 13 Chương VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH 14 3.1 Thời gian địa điểm thí nghiệm .14 3.1.1 Thời gian 14 3.1.2 Địa điểm 14 3.2 Vật liệu .14 3.2.1 Đối tượng nghiên cứu .14 3.2.2 Chỉ tiêu khảo sát .14 3.3 Phương pháp tiến hành 15 3.3.1 Phương pháp thu thập mẫu .15 3.3.2 Phương pháp xử lý mẫu 15 3.3.3 Phương pháp phân tích hóa học (chi tiết phần Phụ lục) 15 3.3.4 Phương pháp phân tích NIRS : 16 3.4 Phương pháp xử lí số liệu 16 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 17 4.1 Kết phân tích thành phần dinh dưỡng đậu nành phương pháp hóa học .17 4.2 Đường chuẩn hạt 18 4.2.1 Kết xây dựng đường chuẩn hạt .18 vi 4.2.2 Kết kiểm tra đường chuẩn đậu nành hạt mẫu đậu nành có kích cỡ khác (hạt, nghiền thơ, nghiền mịn) cốc đựng khác (cốc lớn, cốc nhỏ) 20 4.3 Đường chuẩn nghiền thô .27 4.3.1 Kết xây dựng đường chuẩn nghiền thô .27 4.3.2 Kết dự đoán nhanh NIRS mẫu đậu nành có kích cỡ khác (hạt, nghiền thơ, nghiền mịn) cốc đựng khác (cốc lớn, cốc nhỏ) 29 4.4 So sánh kết dự đốn NIRS thành phần hóa học đậu nành sử dụng đường chuẩn khác máy NIRS 5000 35 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 38 5.1 Kết luận .38 5.1.1 Đường chuẩn đậu nành hạt .38 5.1.2 Đường chuẩn đậu nành nghiền .38 5.2 Đề nghị 39 TÀI LIỆU THAM KHẢO 40 PHỤ LỤC 42 vii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Tiếng việt Tiếng Anh Ash Khoáng tổng số Total Ash Ca Calci Calcium CF Xơ thô Crude Fiber CP Đạm thô Crude Protein DM Vật chất khô Dry Matter EE, Fat Béo thô Ether Extract NIRS Quang phổ cận hồng ngoại Near Infrared Spectroscopy P Phốt Phosphor TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh - viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Thành phần hóa học phận đậu nành 5  Bảng 2.2 Thành phần giá tri dinh dưỡng khô dầu đậu nành, đậu nành hạt sống đậu tương hạt xử lý 8  Bảng 4.1 Kết phân tích hóa học thành phần dinh dưỡng đậu nành 17  Bảng 4.2 Phương trình dự đốn nhanh thành phần hóa học đậu nành đậu nành nguyên hạt 18  Bảng 4.3 Kết dự đoán nhanh thành phần hóa học đậu nành dùng đường chuẩn đậu nành hạt 20  Bảng 4.4 So sánh kết phân tích hóa học kết phân tích NIRS mẫu có kích cỡ hạt khác nhau, cốc đựng khác dùng đường chuẩn đậu nành hạt 21  Bảng 4.5 Kết phân tích NIRS mẫu đậu nành hạt đựng cốc lớn so với mẫu nghiền thô nghiền mịn đựng loại cốc (lớn, nhỏ) 24  Bảng 4.6 So sánh kết phân tích NIRS đường chuẩn đậu nành hạt sử dụng cốc dựng khác (cốc lớn, cốc nhỏ) cho mẫu nghiền thô nghiền mịn 25  Bảng 4.7 So sánh kết phân tích NIRS mẫu có mức độ nghiền khác (thơ mịn) đựng cốc (hoặc cốc lớn cốc nhỏ) 26  Bảng 4.8 Phương trình dự đốn nhanh thành phần hóa học đậu nành đậu nành nghiền thô 28  Bảng 4.9 Kết dự đốn NIRS thành phần hóa học đậu nành dùng đường chuẩn đậu nành nghiền 29  ix Đối với mẫu đậu nành hạt nghiền mịn đựng cốc nhỏ kết phân tích NIRS tiêu vật chất khô, protein thô, béo thơ, khống tổng số, phosphor có khác biệt có ý nghĩa mặt thống kê so với kết phân tích hóa học Riêng tiêu xơ calci khác biệt khơng có ý nghĩa Sai biệt kích thước hạt ảnh hưởng đến độ tán sắc, độ hấp phụ ánh sáng cuối ảnh hưởng đến kết phân tích phổ Đường chuẩn đậu nành nghiền thơ thích hợp dùng để dự đốn nhanh thành phần hóa học mẫu đậu nành nghiền thô đựng cốc nhỏ; dùng để phân tích mẫu đậu nành nghiền thơ đựng cốc lớn tiêu: protein, khoáng tổng số, calci, phosphor Bảng 4.11 Kết phân tích NIRS mẫu nghiền thô-cốc nhỏ so với nghiền thôcốc lớn, nghiền mịn đựng loại cốc (lớn, nhỏ) mẫu hạt đựng cốc lớn Chỉ tiêu (n=20) Vật chất khô Nghiền Nghiền Nghiền Nghiền Nghiền Nghiền Nghiền Hạtthôthôthômịnthômịnthôcốc cốc cốc lớn cốc cốc lớn cốc cốc cốc lớn nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ 89,01 85,99 89,01 89,58 89,01 90,26 89,01 92,10 P < 0,05 P > 0,05 P < 0,05 35,07 35,18 35,07 33,56 35,07 33,76 P > 0,05 P < 0,05 P < 0,05 18,61 18,28 18,61 20,18 18,61 20,24 P < 0,05 P < 0,05 P < 0,05 Xơ thô 4,99 5,18 4,99 4,93 4,99 4,86 P > 0,05 P > 0,05 P > 0,05 Khoáng 4,46 4,52 4,46 5,04 4,46 4,99 tổng số P > 0,05 P < 0,05 P < 0,05 Calci 0,44 0,44 0,44 0,45 0,44 0,45 P > 0,05 P > 0,05 P > 0,05 Phosphor 0,46 0,46 0,46 0,41 0,46 0,41 P > 0,05 P < 0,05 P < 0,05 P < 0,05: số trung bình khác biệt có ý nghĩa mặt thống kê Protein thô Béo thô P < 0,05 35,07 39,26 P < 0,05 18,61 16,29 P < 0,05 4,99 7,03 P < 0,05 4,46 4,24 P < 0,05 0,44 0,54 P < 0,05 0,46 0,51 P < 0,05 P > 0,05: số trung bình khác biệt khơng có ý nghĩa mặt thống kê Kết phân tích NIRS mẫu đậu nành nghiền thơ đựng cốc nhỏ mẫu nghiền thô đựng cốc lớn khác biệt khơng có ý nghĩa mặt thống kê 32 tiêu protein thô, xơ thô, khoáng tổng số, calci, phosphor, ngoại trừ tỷ lệ vật chất khơ, béo thơ khác biệt có ý nghĩa (P < 0,05) Kết phân tích NIRS mẫu đậu nành nghiền thô đựng cốc nhỏ so với mẫu đậu nành nghiền mịn đựng cốc lớn có khác biệt có ý nghĩa mặt thống kê tất tiêu, ngoại trừ tỷ lệ vật chất khô, xơ thô, calci khác biệt khơng có ý nghĩa Kết phân tích NIRS mẫu nghiền thô đựng cốc nhỏ mẫu nghiền mịn đựng cốc nhỏ khác biệt có ý nghĩa mặt thống kê tất tiêu trừ tiêu xơ thô calci khác biệt khơng ý nghĩa Kết phân tích NIRS mẫu đậu nành nghiền thô đựng cốc nhỏ mẫu hạt đựng cốc lớn có khác biệt có ý nghĩa mặt thống kê Bảng 4.12 So sánh kết phân tích NIRS đường chuẩn đậu nành nghiền sử dụng cốc dựng khác (cốc lớn, cốc nhỏ) cho mẫu nghiền thô nghiền mịn Chỉ tiêu (n=20) Vật chất khô Protein thô Nghiền thô Nghiền mịn Cốc lớn Cốc nhỏ Cốc lớn Cốc nhỏ 85,99 89,01 89,58 90,26 P < 0,05 P < 0,05 35,18 35,07 33,56 33,76 P > 0,05 P > 0,05 Béo thô 18,28 18,61 20,18 20,24 P < 0,05 P > 0,05 Xơ thô 5,18 4,99 4,93 4,86 P > 0,05 P > 0,05 Khoáng 4,52 4,46 5,04 4,99 tổng số P > 0,05 P > 0,05 Calci 0,44 0,44 0,45 0,45 P > 0,05 P > 0,05 Phosphor 0,46 0,46 0,41 0,41 P > 0,05 P > 0,05 P < 0,05: số trung bình khác biệt có ý nghĩa mặt thống kê P > 0,05: số trung bình khác biệt khơng có ý nghĩa mặt thống kê Đối với mẫu đậu nành nghiền thơ kết phân tích NIRS khơng có khác biệt hay khác biệt khơng có ý nghĩa (P > 0,05) tiêu (protein thơ, xơ 33 thơ, khống tổng số, calci, phosphor) cốc lớn cốc nhỏ Và khác biệt có ý nghĩa mặt thống kê tiêu vật chất khô (P < 0,001), béo (P < 0,05) Đối với mẫu đậu nành nghiền mịn: ỏ tiêu (protein thô, béo thô, xơ thô, khống tổng số, calci, phosphor) chúng tơi nhận thấy khơng có khác biệt hay khác biệt khơng có ý nghĩa mặt thống kê sử dụng cốc đựng khác riêng tiêu vật chất khơ sai biệt có ý nghĩa mặt thống kê (P < 0,05) Vì vậy, phân tích NIRS, đường chuẩn đậu nành nghiền thơ sử dụng cốc đựng khác (cốc lớn, cốc nhỏ) cho mẫu nghiền thô để dự đốn thành phần hóa học đậu nành tiêu protein, xơ, khoáng tổng số, calci, phosphor Bảng 4.13 So sánh kết phân tích NIRS mẫu đậu nành có kích cỡ hạt khác (nguyên hạt, nghiền thô nghiền mịn) đựng cốc lớn Nghiền Nghiền Nghiền Nghiền Hạt thô mịn thô mịn 92,10 85,99 92,10 89,58 85,99 89,58 P < 0,05 P < 0,05 P < 0,05 39,26 35,18 39,26 33,56 35,18 33,56 P < 0,05 P < 0,05 P < 0,05 16,29 18,28 16,29 20,18 18,28 20,18 Béo thô P < 0,05 P < 0,05 P < 0,05 7,03 5,18 7,03 4,93 5,18 4,93 Xơ thô P < 0,05 P < 0,05 P < 0,05 Khoáng 4,24 4,52 4,24 5,04 4,52 5,04 tổng số P < 0,05 P < 0,05 P < 0,05 0,54 0,44 0,54 0,45 0,44 0,45 Calci P < 0,05 P < 0,05 P > 0,05 0,51 0,46 0,51 0,41 0,46 0,41 Phosphor P < 0,05 P < 0,05 P < 0,05 P < 0,05: số trung bình khác biệt có ý nghĩa mặt thống kê Chỉ tiêu (n=20) Vật chất khô Protein thơ Hạt P > 0,05: số trung bình khác biệt khơng có ý nghĩa mặt thống kê Khi đựng mẫu nguyên liệu đậu nành kích cỡ khác nhau: hạt, nghiền thô, nghiền mịn vào loại cốc lớn kết phân tích NIRS ghi nhận sau: 34 Tỷ lệ vật chất khô, protein thơ, béo thơ, xơ thơ, khống tổng số, calci, phosphor mẫu hạt so với mẫu nghiền thô khác biệt có ý nghĩa mặt thống kê (P < 0,001), mẫu hạt so với mẫu nghiền mịn khác biệt có ý nghĩa (P < 0,001) Tỷ lệ vật chất khơ, béo thơ, khống tổng số, phosphor, protein thô, xơ thô mẫu nghiền thô so với mẫu nghiền mịn khác biệt có ý nghĩa mặt thống kê, ngoại trừ tỷ lệ calci khác biệt khơng có ý nghĩa mặt thống kê (P > 0,05) Nguyên nhân khác biệt có ý nghĩa mức độ nghiền ảnh hưởng đến độ tán sắc, độ hấp phụ ánh sáng cuối ảnh hưởng đến kết phân tích phổ Khi dùng cốc nhỏ để đựng mẫu đậu nành dạng nghiền thơ nghiền mịn kết phân tích NIRS chúng tơi ghi nhận sau: có khác biệt có ý nghĩa mặt thống kê tỷ lệ béo thơ, khống tổng số, phosphor, vật chất khô, protein thô Riêng tỷ lệ xơ thơ calci khác biệt khơng có ý nghĩa P > 0,05 Tỷ lệ xơ thô quét mẫu dạng nghiền thô nghiền mịn 4,99 %; 4,86 % Tỷ lệ calci quét mẫu dạng nghiền thô 0,44 % nghiền mịn 0,45 % 4.4 SO SÁNH KẾT QUẢ DỰ ĐỐN NIRS VỀ THÀNH PHẦN HĨA HỌC CỦA ĐẬU NÀNH KHI SỬ DỤNG ĐƯỜNG CHUẨN KHÁC NHAU TRÊN MÁY NIRS 5000 Đối với đường chuẩn, nhận thấy thông số sai số phép đo SEC, sai số phép đo kiểm tra đường chuẩn SECV, RSQ khơng khác nhiều chấp nhận Kết 20 mẫu kiểm tra lại đường chuẩn đậu nành hạt đậu nành nghiền thơ khơng có khác biệt tất tiêu (vật chất khô, protein thô, xơ thô, calci, phosphor) riêng tiêu béo thơ khống tổng số khác biệt có ý nghĩa 35 Bảng 4.14 So sánh kết dự đốn NIRS thành phần hóa học đậu nành sử dụng đường chuẩn khác Hạt-cốc lớn Chỉ tiêu Vật chất khô Protein thô Béo thô Xơ thơ Khống tổng số Calci Phosphor Đường Đường chuẩn chuẩn hạt nghiền 89,48 92,10 P < 0,05 35,04 39,26 P < 0,05 19,09 16,29 P < 0,05 4,99 7,03 P < 0,05 4,56 4,24 P < 0,05 0,42 0,54 P < 0,05 0,45 0,51 P < 0,05 Nghiền thô-cốc lớn Đường Đường chuẩn chuẩn hạt nghiền 95,31 85,99 P < 0,05 20,54 35,18 P < 0,05 25,24 18,28 P < 0,05 3,38 5,18 P < 0,05 5,73 4,52 P < 0,05 0,45 0,44 P > 0,05 0,30 0,46 P < 0,05 Nghiền mịn-cốc lớn Đường Đường chuẩn chuẩn hạt nghiền 105,27 89,58 P < 0,05 16,39 33,56 P < 0,05 28,56 20,18 P < 0,05 3,64 4,93 P < 0,05 7,12 5,04 P < 0,05 0,48 0,45 P < 0,05 0,30 0,41 P < 0,05 Nghiền thô-cốc nhỏ Đường Đường chuẩn chuẩn hạt nghiền 76,15 89,01 P < 0,05 34,02 35,07 P > 0,05 22,47 18,61 P < 0,05 3,41 4,99 P < 0,05 6,65 4,46 P < 0,05 0,56 0,44 P < 0,05 0,34 0,46 P < 0,05 Nghiền mịn-cốc nhỏ Đường Đường chuẩn chuẩn hạt nghiền 92,28 90,26 P > 0,05 25,38 33,76 P < 0,05 25,69 20,24 P < 0,05 3,49 4,86 P < 0,05 8,07 4,99 P < 0,05 0,58 0,45 P < 0,05 0,32 0,41 P < 0,05 Từ Bảng 4.8 nhận thấy: Đối với mẫu đậu nành nguyên hạt đựng cốc lớn sử dụng đường chuẩn khác (đường chuẩn đậu nành hạt, đường chuẩn đậu nành nghiền thô) để dự đốn thành phần hóa học đậu nành kết thu có khác có ý nghĩa mặt thống kê (P < 0,001) tất tiêu vật chất khô, protein thơ, béo thơ, xơ thơ, khống tổng số, calci, phosphor Đối với mẫu đậu nành nghiền thô đựng cốc lớn sử dụng đường chuẩn hạt để dự đoán thành phần hóa học kết thu so với trường hợp dùng đường chuẩn nghiền thô để dự đốn sau: khác biệt có ý nghĩa mặt thống kê tất tiêu (vật chất khơ, protein thơ, béo thơ, xơ thơ, khống tổng số, phosphor), ngoại trừ tỷ lệ calci khác biệt khơng có ý nghĩa Đối với mẫu đậu nành nghiền mịn đựng cốc lớn sử dụng đường chuẩn khác để dự đốn kết thu có khác biệt có ý nghĩa mặt thống kê tất tiêu Đối với mẫu đậu nành nghiền thô đựng cốc nhỏ sử dụng đường chuẩn hạt để dự đoán thành phần hóa học so với kết sử dụng đường chuẩn nghiền thơ để dự đốn chúng tơi nhận thấy có khác biệt có ý nghĩa mặt 36 thống kê (P < 0,001) tiêu vật chất khô, béo thô, xơ thô, khống tổng số, calci, phosphor khác biệt khơng có ý nghĩa mặt thống kê tiêu protein thô Đối với mẫu đậu nành nghiền mịn đựng cốc nhỏ sử dụng đường chuẩn khác để dự đốn thành phần hóa học kết có khác biệt có ý nghĩa mặt thống kê tất tiêu (protein thô, béo thơ, xơ thơ, khống tổng số,calci, phosphor), ngoại trừ tỷ lệ vật chất khô Nguyên nhân dẫn tới khác thân đường chuẩn xây dựng mẫu đậu nành có kích cỡ hạt khác (đậu nành ngun hạt, đậu nành nghiền thô) đựng cốc khác nhau: hạt đựng cốc lớn, nghiền thô đựng cốc nhỏ Kết cho thấy sử dụng đường chuẩn đậu nành nghiền thơ để dự đốn nhanh thành phần hóa học mẫu đậu nành hạt đựng cốc lớn Và sử dụng đường chuẩn đậu nành hạt để dự đoán nhanh thành phần hóa học mẫu đậu nành nghiền thơ đựng cốc nhỏ 37 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN 5.1.1 Đường chuẩn đậu nành hạt Kết phân tích xác (so với phân tích hóa học) mẫu đậu nành hạt cốc đựng cốc lớn Kết phân tích khác cốc lớn/nhỏ sử dụng mẫu đậu nành có mức độ nghiền Đối với cốc lớn, kích thước hạt đậu nành khác cho kết phân tích khác (ngoại trừ tỷ lệ phosphor dạng nghiền thô nghiền mịn khác ý nghĩa) Đối với cốc nhỏ, kích thước hạt đậu nành khác cho kết phân tích khác ngoại trừ tỷ lệ xơ calci 5.1.2 Đường chuẩn đậu nành nghiền Kết phân tích xác mẫu đậu nành nghiền thô đựng cốc nhỏ (ngoại trừ tỷ lệ béo thô) Khi sử dụng mẫu đậu nành có mức độ nghiền đựng vào cốc khác (cốc lớn, cốc nhỏ) kết phân tích khác biệt có ý nghĩa tiêu vật chất khô (riêng mẫu nghiền thô có thêm tiêu béo), tiêu khác khác biệt khơng có ý nghĩa Đối với cốc lớn, kích thước hạt khác cho kết phân tích khác (ngoại trừ tỷ lệ calci dạng nghiền thơ nghiền mịn khác khơng có ý nghĩa) Đối với cốc nhỏ, kích thước hạt đậu nành khác cho kết phân tích khác ngoại trừ tỷ lệ xơ calci 38 5.2 ĐỀ NGHỊ Tăng số lượng mẫu đậu nành phân tích hóa học đưa vào đường chuẩn máy NIRS để tăng tính đại diện độ xác đường chuẩn Mẫu thu thập để phân tích hóa học cần phải đa dạng, có tính đại diện cao cho ngun liệu đậu nành Tiếp tục xây dựng đánh giá đường chuẩn (nguyên mẫu nghiền) mẫu nguyên liệu khác bắp hạt, khoai mì lát, cám mì viên để có kết luận khách quan khả phân tích mẫu nguyên phương pháp NIRS 39 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt AOAC, 1990 Official Methods of Analysis Washing, DC Lý thuyết thực hành dinh dưỡng Trường Đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh Việt Nam Dương Thanh Liêm, Bùi Huy Như Phúc Dương Duy Đồng, 2002 Thức ăn dinh dưỡng động vật Nhà xuất Nông Nghiệp Việt Nam Dương Thanh Liêm, Thức ăn dinh dưỡng gia cầm, 2008 Nhà xuất nông nghiệp Tp.HCM Tơn Thất Sơn, 2005 Giáo trình Dinh dưỡng thức ăn vật nuôi Nhà xuất Hà Nội Phạm Văn Thiều, Cây đậu tương – Kĩ thuật trồng chế biến sản phẩm, 2002 Nhà xuất Nông Nghiệp Hà Nội Hội chăn nuôi Việt Nam, Thức ăn chăn nuôi chế biến thức ăn gia súc, 2002 Nhà xuất Nông Nghiệp Hà Nội Viện chăn nuôi Quốc gia, 2000 Thành phần giá trị dinh dưỡng thức ăn gia súc gia cầm Việt Nam Nhà xuất Nơng Nghiệp Hà Nội Trần Văn Có, 2009 Xác định thành phần hóa học bắp, khoai mì, cám gạo để xây dựng sở liệu cho hệ thống NIRS, Đai học Nông Lâm Tp.HCM, Việt Nam, 40 trang II Tài liệu tiếng Anh D.I.Given et al., 1997 The principles, practices and some future applications of near infrared spectroscopy for predicting the nutritive value of foods for animals and humans 10 Nutrition Research Reviews, pp 83-114 10 R Dris S M Jain, 2004 Production practices and quality assessment of food crops, vol 3, pp 295 – 305 Kluwer Academic Publishers, Netherlands III Tài liệu từ internet 11 Đậu tương- Wikipedia tiếng việt truy cập ngày 30/06/2010 40 12 Kiến thức sản phẩm – Thông tin hoạt chất truy cập ngày 30/06/2010 13 Đậu nành: Giá trị dinh dưỡng, trị liệu truy cập ngày 17/03/2010 14 Bước đầu sử dụng kĩ thuật quang phổ hấp phụ cận hồng ngoại (Near Infrared Reflectance Spectroscopy – NIRS) để chẩn đốn thành phần hóa học phân (URL http://www.vcn.vnn.vn, truy cập ngày 07/06/2010) 41 PHỤ LỤC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HĨA HỌC Phân tích tỷ lệ vật chất khơ Cách tiến hành Chén sứ sấy 100 – 105 oC, Lấy ra, để nguội bình hút ẩm Cân trọng lượng chén sứ (L1) Cân vào chén sứ khoảng g mẫu (P), đặt vào tủ sấy 100 – 105 oC 24 Lấy để nguội bình hút ẩm, đem cân (L2) Tính kết % VCK = (L2 – L1) / P × 100 % Trong đó: L1: trọng lượng chén sứ (g) L2: trọng lượng (chén sứ + mẫu) sau sấy (g) P: trọng lượng mẫu cân (g) Phân tích tỷ lệ khoáng tổng số Cách tiến hành Cho chén sứ vào tủ sấy 105 °C khoảng 30 phút sau dùng kẹp gắp cho vào bình hút ẩm Cân trọng lượng chén (P) Cân xác khoảng g mẫu (P1) Cho chén sứ vào lò đốt 550 – 600 °C Sau mẫu chén sứ biến thành tro xốp màu trắng hay xám xanh được, lấy chén sứ để nguội bình hút ẩm, tiến hành cân trọng lượng (P2) Tính kết % Ash = (P2 – P) / P1 × 100 Trong đó: P: trọng lượng chén sứ (g) 42 P1: trọng lượng mẫu (g) P2: trọng lượng (chén sứ + mẫu) (g) Phân tích tỷ lệ protein thô Cách tiến hành: Bao gồm giai đoạn Giai đoạn vơ hóa: Cân khoảng 0,5 – g mẫu tờ giấy lọc, gói mẫu lại, cho vào bình Kjeldahl 500 ml Cho vào khoảng g chất xúc tác 25 ml H2SO4 đậm đặc Đặt bình lên bếp đốt dung dịch bình có màu xanh nhạt hồn tồn Giai đoạn chưng cất: Chuẩn bị 50 ml acid boric bình tam giác Đặt bình tam giác có chứa acid boric cho lượng acid phải ngập đầu ống nhựa hệ thống làm lạnh dẫn Cho thêm vào bình Kjeldahl có chứa sẵn mẫu đốt 150 ml nước cất 100 ml NaOH 40 % Đặt bình Kjeldahl lên hệ thống chưng cất Mở điện nước Màu hồng acid boric bình tam giác hứng phía chuyển sang màu vàng nhạt đạt 250 ml Giai đoạn định phân: Dùng ống nhỏ giọt có chứa HCl 0,1 N định phân đến dung dịch chuyển sang màu hồng màu ban đầu acid boric dừng lại, ghi lại thể tích HCl 0,1 N để tính kết Tính kết Nitơ tổng số = 0,001458 × a × 100 / P % CP = N × 6,25 Trong đó: 0,001458: số gram nitơ tương ứng với 1ml HCl 0,1N a: số ml HCl 0,1N thực dùng để tác dụng với NH3 mẫu (sau trừ lượng HCl mẫu trắng) (mililit - ml) P: trọng lượng mẫu đem phân tích (g) 43 Phân tích tỷ lệ béo thô Cách tiến hành Cân khoảng – g mẫu gói vào tờ giấy lọc Cho gói mẫu vào tủ sấy 100 – 105 oC tiếng Lấy ra, để nguội bình hút ẩm, cân trọng lượng (L1) Đặt gói mẫu vào phận Soxhlet, rót ether vào bình cầu cùng, lắp hệ thống ngưng lạnh vào, cho hệ thống hoạt động Hệ thống hoạt động 16 tiếng, tắt hệ thống, để nguội ether sau lấy mẫu Đem sấy mẫu 100 – 105 oC tiếng, lấy mẫu để nguội bình hút ẩm, cân trọng lượng (L2) Tính kết % EE = (L1 – L2) / P × 100 % Trong đó: P: Trọng lượng mẫu cân (g) L1: Trong lượng gói mẫu sau sấy trước chiết béo (g) L2: Trọng lượng gói mẫu sau sấy sau chiết béo (g) Phân tích tỷ lệ xơ thơ Cách tiến hành Cân khoảng 1- g mẫu vào cốc lọc xơ Rửa mẫu qua dung dịch acetone Cho cốc chứa mẫu vào hệ thống đun hoàn lưu Cho vào 150 ml H2SO4 0,255 N giọt Octyl alcohol - chất chống sủi bọt Đun hoàn lưu 30 phút (kể từ lúc bắt đầu sơi) Tráng qua nước nóng xả dung dịch ngồi qua hệ thống nước Tiếp tục cho 150 ml KOH 1,25 % giọt Octyl alcohol Đun hoàn lưu 30 phút (kể từ lúc bắt đầu sơi) Tráng qua nước nóng xả dung dịch qua hệ thống thoát nước Tráng mẫu lần với acetone Đem sấy cốc 100 – 105 oC Để nguội bình hút ẩm, cân trọng lượng (L1) Đốt cốc 500 – 550 oC khoảng Để nguội bình hút ẩm, cân trọng lượng (L2) 44 Tính kết % CF = (L1 – L2) / P × 100 Trong đó: P: trọng lượng mẫu cân (g) L1: trọng lượng cốc xơ thơ khống (g) L2: trọng lượng cốc + khống (g) Phân tích tỷ lệ calci Cách tiến hành Pha dung dịch tro: lấy tro phân tích khống tổng số pha với khoảng 10 ml acid HCl đậm đặc vào chén sứ sau chuyển vào cốc đun 250 ml tráng chén sứ nhiều lần với 20 ml nước cất Đun sôi bay hết khoảng 15 ml Để nguội sau lọc qua giấy lọc vào bình định mức 100 ml Rửa cốc vào giấy lọc nhiều lần với nước cất đạt 100 ml đủ Dung dịch gọi dung dịch tro dùng để phân tích calci phosphor Lấy 50 ml dung dịch tro cho vào cốc 250 ml thêm vài giọt Methyl red dùng amonium hydroxyd trung hòa acid HCl xuất màu vàng nhạt Nếu có kết tủa sắt nhơm (ở dạng hydroxyd) phải lọc bỏ Lọc xong phải rửa nước hết ion Cl- (thử AgNO3 1%, khơng kết tủa trắng hết ion Cl -) Rửa thêm acid acetic 25 % xuất màu hồng nhạt lại Đun sơi nhẹ dung dịch sơi cho thêm vào khoảng 10 ml amonium oxalate bão hòa rót từ từ cho chảy vào thành cốc sau đun sơi trở lại lấy xuống khỏi bếp đun, để nhiệt độ phòng cho qua đêm để oxalate calci kết tủa Lọc kết tủa Dùng khoảng 15 ml amonium oxalat để rửa kết tủa, sau rửa thêm nhiều lần với nước cất hết ion Cl - Cho tờ giấy lọc vào cốc trở lại thêm vào cốc (50ml nước cất + 50 ml H2SO4 10 %) Đun cốc dung dịch tới khoảng 70 – 80 °C đem chuẩn độ với KMnO4 0,1 N xuất màu hồng nhạt bền phút Tính kết 45 % Ca = 4VKMnO4 / 5P Trong đó: V: thể tích KMnO4 0,1 N dùng chuẩn độ (ml) P: trọng lượng mẫu cân (g) Phân tích tỷ lệ phosphor Cách tiến hành Dùng pipet hút lượng dung dịch tro pha trình làm Calci khoảng 0,1 - ml cho vào bình định mức 50 ml, thêm vào bình khoảng 25 ml nước cất, thêm tiếp ml dung dịch ammonium molybdate lắc kỹ tiếp tục thêm ml dung dịch ANSA cho nước cất đến vạch 50 ml đậy nắp lắc kỹ Để yên 20 phút ta tiến hành đo độ hấp thu P bước sóng 650 nm Trong q trình làm phải thực lúc với mẫu trắng (không chứa dung dịch tro) để tính kết cuối Tính kết quả: % P = 2,9 × (A / V × P mẫu) Trong đó: A: độ hấp thu máy so màu V: thể tích dung dịch tro lấy (ml) P: trọng lượng mẫu (g) 46 ... thơ, kết phân tích xác mẫu đậu nành nghiền thô đựng cốc nhỏ (ngoại trừ tỷ lệ béo thô) iv MỤC LỤC Trang tựa i Phiếu xác nhận giáo viên hướng dẫn ii Lời cảm tạ ... Near Infrared Spectroscopy P Phốt Phosphor TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh - viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Thành phần hóa học phận đậu nành 5  Bảng 2.2 Thành phần giá tri dinh dưỡng khô... đốn NIRS thành phần hóa học đậu nành sử dụng đường chuẩn khác 36  x DANH SÁCH CÁC HÌNH Trang Hình 2.1 Hạt nhiều giống đậu nành 4  Hình 2.2 Máy NIRS 5000 11  xi Chương
- Xem thêm -

Xem thêm: XÂY DỰNG VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ LẬP ĐƯỜNG CHUẨN CHO MÁY NIRS 5000 ĐỐI VỚI ĐẬU NÀNH NGUYÊN HẠT VÀ ĐẬU NÀNH NGHIỀN THÔ , XÂY DỰNG VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ LẬP ĐƯỜNG CHUẨN CHO MÁY NIRS 5000 ĐỐI VỚI ĐẬU NÀNH NGUYÊN HẠT VÀ ĐẬU NÀNH NGHIỀN THÔ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay