KHẢO SÁT CÁC BIỂU HIỆN BỆNH VÀ LIỆU PHÁP ĐIỀU TRỊ TRÊN HEO CAI SỮA TẠI TRẠI HEO Ở TỈNH BÌNH DƯƠNG

63 0 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:38

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y *************** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT CÁC BIỂU HIỆN BỆNH VÀ LIỆU PHÁP ĐIỀU TRỊ TRÊN HEO CAI SỮA TẠI TRẠI HEO Ở TỈNH BÌNH DƯƠNG Sinh viên thực hiện: TRẦN ĐÌNH BẢO Lớp: DH05TY Ngành: Thú y Niên khóa: 2005 – 2010 Tháng 08/2010 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y *************** TRẦN ĐÌNH BẢO KHẢO SÁT CÁC BIỂU HIỆN BỆNH VÀ LIỆU PHÁP ĐIỀU TRỊ TRÊN HEO CAI SỮA TẠI TRẠI HEO Ở TỈNH BÌNH DƯƠNG Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Bác sĩ thú y Giáo viên hướng dẫn: BSTY Đặng Thị Xuân Thiệp Tháng 08/2010 XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực tập: Trần Đình Bảo Tên luận văn: “Khảo sát biểu bệnh liệu pháp điều trị heo cai sữa trại heo tỉnh Bình Dương” Đã hồn thành luận văn theo u cầu ý kiến nhận xét, đóng góp hội đồng thi tốt nghiệp ngày… /… /… Giáo viên hướng dẫn BSTY Đặng Thị Xuân Thiệp Lời cảm tạ Chân thành cám ơn Ban Giám Hiệu trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, q thầy cô Khoa Chăn Nuôi Thú Y, đặc biệt quý thầy cô Bộ Môn Nội Dược truyền đạt kiến thức kinh nghiệm quý báu cho em suốt thời gian học tập trường Ban Giám Đốc trại heo tỉnh Bình Dương tồn thể anh chị em cơng nhân trại nhiệt tình giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian thực tập TS Nguyễn Tất Toàn BSTY Đặng Thị Xuân Thiệp tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em suốt thời gian thực tập hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Gia đình người thân động viên khích lệ cho có ngày hơm Tất bạn ngồi lớp giúp đỡ suốt thời gian học tập hồn thành khóa luận tốt nghiệp Sinh viên: Trần Đình Bảo i TĨM TẮT KHĨA LUẬN Đề tài “Khảo sát tình hình bệnh liệu pháp điều trị heo cai sữa từ 24 – 70 ngày tuổi trại heo tỉnh Bình Dương” Thời gian tiến hành đề tài từ ngày 22/02/2010 đến 22/06/2010 phương pháp quan sát ghi nhận thu kết sau: Nhiệt độ trung bình tháng khảo sát 29,590C, cao 30,990C, thấp 28,780C ẩm độ trung bình tháng khảo sát 79,22 %, cao 83,72 %, thấp 76,63 % Tỷ lệ heo tiêu chảy (55,82 %), tỷ lệ ngày tiêu chảy (3,29 %) Tỷ lệ heo bị bệnh hơ hấp, tỷ lệ thở bụng (52,85 %) tỷ lệ ngày thở bụng (5,08 %), tỷ lệ heo ho (7,96 %) tỷ lệ ngày ho (0,32 %) thấp tỷ lệ ho – thở bụng (7,12 %), tỷ lệ ngày ho – thở bụng (0,22 %) Tỷ lệ mắc bệnh viêm khớp (4,63 %), viêm da (0,48 %) co giật (0,48 %) Tỷ lệ khỏi bệnh tiêu chảy hô hấp chiếm 77,44 %, 80 % Tỷ lệ tái phát bệnh tiêu chảy hô hấp chiếm 29,95 %, 24,72 % tỷ lệ chết chiếm 23,99 % Tỷ lệ nhiễm E.coli Salmonella mẫu phân 100 % 20 % Vi khuẩn E.coli đề kháng mạnh với kháng sinh ampicillin, amoxicillin, streptomycin, tobramycin với tỷ lệ (90 – 100 %) Vi khuẩn Salmonella đề kháng mạnh với kháng sinh ampicillin, amoxicillin, streptomycin, tobramycin với tỷ lệ amoxicillin, streptomycin, doxycicllin với tỷ lệ 100 % Bệnh tích phổi có định hướng Mycoplasma Haemophilus parasuis ii MỤC LỤC TRANG Lời cảm tạ i TÓM TẮT KHÓA LUẬN ii MỤC LỤC iii DANH SÁCH CÁC BẢNG vi DANH SÁCH CÁC HÌNH vii Chương MỞ ĐẦU 1 Đặt vấn đề Mục đích yêu cầu 2.1 Mục đích 2.2 Yêu cầu Chương TỔNG QUAN 2.1 Giới thiệu sơ lược trại chăn ni heo Bình Dương 2.1.1 Vị trí địa lý 2.1.2 Nhiệm vụ chức 2.1.3 Cơ cấu tổ chức 2.1.4 Cơ cấu đàn 2.1.5 Công tác giống 2.2 Qui trình ni dưỡng chăm sóc 2.2.1 Chuồng trại 2.2.2 Thức ăn 2.2.3 Nước uống 2.2.4 Ni dưỡng chăm sóc 2.2.4.1 Nái khô 2.2.4.2 Nái chữa iii 2.2.4.3 Nái đẻ nuôi 2.2.4.4 Heo theo mẹ 2.2.4.5 Heo cai sữa 2.2.5 Vệ sinh thú y 2.2.6 Qui trình tiêm phòng 10 2.3 CƠ SỞ LÝ LUẬN 11 2.3.1 Đặc điểm sinh lý tiêu hóa heo cai sữa .11 2.3.2 Đặc điểm hô hấp sinh lý heo cai sữa 12 2.3.2.1 Đặc điểm hơ hấp sinh lý bình thường heo cai sữa 12 2.3.2.2 Đặc điểm hô hấp sinh lý bệnh heo cai sữa .13 2.3.3 Các bệnh thường gặp heo sau cai sữa 13 2.3.3.1 Bệnh tiêu chảy .13 2.3.3.2 Các bệnh thường gặp đường hô hấp heo cai sữa 16 2.4 Lược duyệt số cơng trình nghiên cứu có liên quan .20 CHƯƠNG 22 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH 22 3.1 THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM 22 3.2 ĐỐI TƯỢNG KHẢO SÁT 22 3.3 NỘI DUNG KHẢO SÁT 22 3.4 PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH 22 3.4.1 Khảo sát tiểu khí hậu chuồng ni 22 3.4.1.1 Dụng cụ khảo sát 22 3.4.1.2 Phương pháp 22 3.4.1.4 Cơng thức tính .23 3.4.2 Khảo sát tình hình bệnh xảy heo cai sữa 23 Phương pháp 23 Chỉ tiêu theo dõi 23 Cơng thức tính 24 3.4.3 Phân lập, định danh vi khuẩn thử kháng sinh đồ 24 iv 3.4.3.1 Dụng cụ khảo sát 24 3.4.4 Khảo sát hiệu liệu pháp điều trị 25 3.4.4.1 Thuốc 25 3.4.4.2 Phương pháp 25 3.4.4.4 Công thức tính .25 3.5 Mổ khám ghi nhận triệu chứng, bệnh tích heo .25 3.5.1 Vật liệu công cụ 25 3.5.2 Phương pháp 25 3.6 Phương pháp thu thập xử lý số liệu 25 Chương 26 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 26 4.1 Chỉ tiêu tiểu khí hậu chuồng ni 26 4.2 Tình hình bệnh xảy heo 27 4.2.1 Tỷ lệ bệnh tiêu chảy, tỷ lệ ngày tiêu chảy 27 4.2.2 Tỷ lệ số ho ngày ho 29 4.2.3 Tỷ lệ số thở bụng ngày thở bụng 30 4.2.4 Tỷ lệ ho – thở bụng ngày ho – thở bụng 31 4.2.5 Tỷ lệ triệu chứng khác .32 4.3 Kết phân lập, định danh vi khuẩn thử kháng sinh đồ .33 4.4 Hiệu liệu pháp điều trị 34 4.5 Kết qủa khảo sát triệu chứng, bệnh tích đại thể 38 CHƯƠNG 42 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ .42 5.1 Kết luận 42 5.2 Đề nghị 42 Tài liệu tham khảo .43 Tiếng việt 43 Phụ Lục .46 v DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 4.1 Nhiệt độ ẩm độ chuồng nuôi tháng khảo sát 26 Bảng 4.2 Tỷ lệ bệnh tiêu chảy .27 Bảng 4.3 Tỷ lệ ngày tiêu chảy 28 Bảng 4.4 Tỷ lệ số ho ngày ho 29 Bảng 4.5 Tỷ lệ số thở bụng ngày thở bụng 30 Bảng 4.6 Tỷ lệ ho – thở bụng ngày ho – thở bụng 31 Bảng 4.7 Tỷ lệ triệu chứng khác .32 Bảng 4.8 Kết thử kháng sinh đồ vi khuẩn E.coli .33 Bảng 4.9 Kết thử kháng sinh đồ vi khuẩn Salmonella .34 Bảng 4.10 Tỷ lệ khỏi bệnh 36 Bảng 4.11 Tỷ lệ tái phát 36 Bảng 4.12 Tỷ lệ chết ……………………………………………………………39 Bảng 4.13 Kết khảo sát triệu chứng (n = 10) 38 Bảng 4.14 Kết khảo sát bệnh tích đại thể heo 39 vi DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 4.1 Heo bị tiêu chảy kéo dài 40 Hình 4.2 Heo bị hô hấp kéo dài .38 Hình 4.3 Nhục hóa phổi 40 Hình 4.4 Viêm phổi dính sườn 40 Hình 4.5 Viêm phổi dính sườn 40 Hình 4.6 Viêm ruột 41 Hình 4.7 Lách nhồi huyết hình cưa 41 Hình 4.8 Gan bị viêm 41 vii Trong việc chẩn đốn bệnh heo dựa vào triệu chứng lâm sàng để chẩn đốn khơng đủ, chúng tơi tiến hành mỗ khám quan sát bệnh tích đại thể kết hợp với triệu chứng lâm sàng để góp phần chẩn đốn bệnh xác Kết việc mổ khám trình bày qua Bảng 4.14 Bảng 4.14 Kết khảo sát bệnh tích đại thể heo (n = 10) Chỉ tiêu Số ca xuất Tỷ lệ (%) Phổi nhục hóa 40 Phổi viêm dính 80 Phổi phù thủng 30 Viêm gan 20 Lách nhồi huyết 20 Viêm ruột 70 Qua Bảng 4.14 chúng tơi thấy phổi bị viêm dính viêm ruột có tần số xuất cao nhất, 80 % 70 % Tiếp đến phổi bị nhục hóa chiếm tỷ lệ cao (40 %) thấp bệnh tích viêm tim, viêm gan, lách nhồi huyết (20 %) Qua kết mổ khám cho thấy heo bị bệnh hô hấp có biểu đặc trưng phổi nhục hóa, bệnh tích thường thấy bệnh Mycoplasma Theo Nguyễn Văn Khanh, 2005, phổi nhục hóa tiến triển qua giai đoạn: hóa gan đỏ hóa gan xám Hóa gan đỏ: phổi trở nên rắn chắc, màu đỏ bầm, mặt cắt không thấy rõ vách ngăn xuất dịch Hóa gan xám: phổi rắn chắc, từ màu đỏ bầm chuyển sang màu đỏ nhạt gần xám, mặt vân cẩm thạch, cắt bề mặt khơ hóa hạt Theo Nguyễn Thị Phước Ninh ctv, 2005, vi khuẩn Mycoplasma làm tổn hại đến hệ thống lông rung đường hô hấp yếu tố mở đường cho tác nhân gây bệnh khác gồm: Actinobacillus, Pasteurella multocida, Haemophilus parasuis, Coronavirus, PRRS…và bệnh tích đặc trưng Mycoplasma nhục hóa hai bên phổi thùy đỉnh, thùy tim, phần trước hoành cách mơ, thùy phụ 39 Hình 4.3 Nhục hóa phổi Đối với bệnh tích viêm phổi dính sườn viêm ruột biểu thường thấy bệnh Haemophilus parasuis Theo Trần Thanh Phong (1996), bệnh tích heo bị bệnh Haemophilus parasuis vêm ngoại tâm mạc, viêm màng phổi, viêm phúc mạc có sợi huyết (Hình 4.4, Hình 4.5 Hình 4.6) Hình 4.4 Viêm phổi dính sườn Hình 4.5 Viêm phổi dính sườn 40 Hình 4.6 Viêm ruột Còn trường hợp lách bị nhồi huyết hình cưa (Hình 4.7) ruột bị loét hình cút áo bệnh tích đặc trưng dịch tả heo Các bệnh tích viêm gan (Hình 4.8) chiếm tỷ lệ 20 % Hinh 4.7 Lách nhồi huyết hình cưa Hình 4.8 Gan bị viêm 41 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ Qua thời gian khảo sát đề tài “Khảo sát biểu bệnh heo cai sữa liệu pháp điều trị trại heo thuộc tỉnh Bình Dương” Chúng tơi rút kết luận sau: 5.1 Kết luận Nhiệt độ trung bình 29,390C, ẩm độ trung bình 79,22 % Nhiệt độ ẩm độ chưa phù hợp với cho phát triển heo cai sữa Bệnh tiêu chảy hô hấp hai bệnh xảy chủ yếu heo cai sữa Tỷ lệ heo bị tiêu chảy (55,82 %), Tỷ lệ heo bị hô hấp (52,85 %) Tỷ lệ nhiễm E.coli Salmonella mẫu phân 100 % 20 % Tỷ lệ nhạy cảm vi khuẩn E.coli với kháng sinh kanamycin, ciprofloxacin 50 % Tỷ lệ nhạy cảm vi khuẩn Salmonella với kháng sinh ciprofloxacin 100 % Cả hai vi khuẩn kháng với kháng sinh streptomycin, tobramycin, doxyciclin với tỷ lệ 100 % Tỷ lệ điều trị khỏi bệnh tiêu chảy (77,44 %), tỷ lệ điều trị khỏi bệnh hơ hấp (80 %) Bệnh tích phổi có định hướng Mycoplasma Haemophilus parasuis 5.2 Đề nghị Cần phải có biện pháp điều chỉnh nhiệt độ ẩm độ chuồng nuôi Nên áp dụng hệ thống vào Trại cần tiến hành lấy mẫu để phân lập vi khuẩn thử kháng sinh đồ định kỳ để xác định vi khuẩn gây bệnh heo cai sữa tính nhạy cảm vi khuẩn kháng sinh Sử dụng kháng sinh liệu trình hợp lý 42 Tài liệu tham khảo Tiếng việt Trương Quốc Cường, 2007 Khảo sát khả tăng trưởng sức sống heo cai sữa giai đoạn 21 – 60 ngày tuổi thuộc số nhóm giống xí nghiệp chăn ni Tân Phú Trần Thị Dân Dương Nguyên Khang, 2006, Giáo trình sinh lý vật nuôi Nhà xuất nông nghiệp Trần Thị Dân, 2000 Trích dẫn Phạm Thị Hạnh, 2010 Trần Thị Dân, 2003 Trích dẫn Phạm Thị Hạnh, 2010 Bùi Ngọc Dân, 2008 Khảo sát khả sinh trưởng sức sống heo cai sữa giai đoạn 23 - 53 ngày tuổi thuộc số giống trại heo giống Phước Thọ, tỉnh Vĩnh Long Đào Trọng Đạt Phan Thanh Phượng, 1986 Bệnh Gia Súc Non Tập II, Nhà xuất nông nghiệp Lâm Thị Thu Hương, 2005, Mô Phôi Gia Súc Phạm Thị Hạnh, 2010 Khảo sát tình hình bệnh tiêu chảy heo sau cai sữa đến 75 ngày tuổi trại heo Darby – CJ GENETICS Hồ Thị Kim Hoa, 2004, Môi Trường Và Sức Khoẻ Vật Nuôi 10 Nguyễn Thị Đăng Khoa, 2010 Khảo sát bệnh thường gặp heo sơ sinh đến 60 ngày tuổi trại chăn nuôi heo Kim Long, huyện Long Khánh, tỉnh Đồng Nai 11 Nguyễn Anh Khoa, 2009 Khảo sát bệnh thường gặp heo từ cai sữa đến xuất thịt trại chăn nuôi heo tư nhân xã Bàu Cát, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 12 Võ Văn Ninh, 2007 Kỹ thuật chăn nuôi heo, Nhà xuất Đà Nẵng 13 Võ Văn Ninh, 1992 Trích dẫn Trương Quốc Cường, 2007 14 Nguyễn Thị Phước Ninh, Đỗ Tiến Duy, Nguyễn Tất Toàn, Nguyễn Ngọc Tuân, Trần Thị Dân, 2006 Phân lập Mycoplasma hyupneumoniae 43 số vi khuẩn liên quan đến bệnh hô hấp heo, tạp chí KHKT Thú Y, tập XIII, số 15 Trần Quang Lý, 2005 Khảo sát bệnh tích vi sinh vật phổi heo hạ thịt lò mổ Nam Phong LVTN ngành Bác Sỹ Thú Y, Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh 16 Nguyễn Thị Hoa Lý Hồ Thị Kim Hoa, 2005 Một số điều cần biết việc sát trùng phòng bệnh thú y, Tạp chí KHKT Thú Y, tập XII, số 17 Trần Thanh Phong, 1996 Bệnh truyền nhiễm vi trùng, Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh 18 Trần Thanh Phong, 1996 Bệnh truyền nhiễm virus, Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh 19 Nguyễn Như Pho, 2009 Bệnh Nội Khoa Gia Súc 20 Nguyễn Như Pho, 1995 Trích dẫn Trần Văn Viên, 2009 21 Nguyễn Văn Phát, 2006 Trích dẫn Trần Văn Viên, 2009 22 Nguyễn Thái Phong, 2010 Khảo sát suất chăn nuôi, bệnh thường gặp heo cai sữa đến 90 ngày tuổi trại chăn nuôi Kim Long, huyện Long Khánh, tỉnh Đồng Nai 23 Hồ Sối Đinh Thị Bích Lân, 2005 Xác định nguyên nhân chủ yếu gây bệnh tiêu chảy heo xí nghiệp heo giống trại heo Quảng Trị thử nghiệm phác đồ điều trị, tạp chí KHTY, tập XII, số 24 Nguyễn Tất Toàn, 2008 Bài Giảng chẩn đốn cận lâm sàng 25 Nguyễn Tất Tồn, 2008 Bài Giảng chẩn đốn 26 Trịnh Cơng Thành, 2003 Thống kê ứng dụng nghiên cứu thú y, Trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh 27 Nguyễn Bạch Trà, 1996 Trích dẫn Trương Quốc Cường, 2007 28 Đỗ Thanh Vũ, 2008 Khảo sát biểu bệnh đường hô hấp hiệu điều trị bệnh đường hô hấp heo sơ sinh đến 100 ngày tuổi trại heo chăn nuôi công nghiệp LVTN ngành Bác sỹ thú y, Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh 44 29 Hồng Quốc Uy, 2007 Tình hình bệnh hơ hấp heo cai sữa trại chăn nuôi công nghiệp so sánh hiệu điều trị oxytetracycline A 300 oxytetracycline 100 oxytetracycline 100, LVTN ngành Bác sỹ thú y, Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh 30 Trần Văn Viên, 2009 Khảo sát tình hình bệnh hơ hấp heo 28 – 80 ngày tuổi trại heo chăn nuôi công nghiệp huyện Long Thành tỉnh Đồng Nai Trang web 31 09/08/2010
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT CÁC BIỂU HIỆN BỆNH VÀ LIỆU PHÁP ĐIỀU TRỊ TRÊN HEO CAI SỮA TẠI TRẠI HEO Ở TỈNH BÌNH DƯƠNG , KHẢO SÁT CÁC BIỂU HIỆN BỆNH VÀ LIỆU PHÁP ĐIỀU TRỊ TRÊN HEO CAI SỮA TẠI TRẠI HEO Ở TỈNH BÌNH DƯƠNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay