KHẢO SÁT MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT DỤC CỦA CÁC GIỐNG HEO HẬU BỊ CÁI TẠI XÍ NGHIỆP CHĂN NUÔI HEO ĐỒNG HIỆP

69 0 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:38

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y **************** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT DỤC CỦA CÁC GIỐNG HEO HẬU BỊ CÁI TẠI XÍ NGHIỆP CHĂN NI HEO ĐỒNG HIỆP Sinh viên thực : TRẦN CÔNG MINH Lớp : DH05TY Ngành : Thú Y Niên khóa : 2005 – 2010 Tháng 08/2010     BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y **************** TRẦN CÔNG MINH KHẢO SÁT MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT DỤC CỦA CÁC GIỐNG HEO HẬU BỊ CÁI TẠI XÍ NGHIỆP CHĂN NI HEO ĐỒNG HIỆP Khóa luận đề nghị đáp ứng yêu cầu cấp Bác Sỹ Thú Y Giáo viên hướng dẫn TS VÕ THỊ TUYẾT Tháng 08/2010 i  XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực tập: Trần Công Minh Tên khóa luận: “Khảo sát số tiêu sinh trưởng phát dục giống heo hậu bị Xí nghiệp chăn ni heo Đồng Hiệp” Đã hồn thành hồn thành khóa luận theo u cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến đóng góp Hội đồng Thi Tốt Nghiệp Khoa ngày…… Giáo viên hướng dẫn TS Võ Thị Tuyết   ii LỜI CẢM TẠ Thành kính dâng lên Ba, Mẹ người sinh thành, nuôi dạy ngày hôm Chân thành biết ơn Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, Ban chủ nhiệm khoa q thầy Khoa Chăn Ni Thú Y tồn thể cán cơng nhân viên Trường Đại Học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh tận tình giảng dạy, giúp đỡ, truyền đạt kinh nghiệm, kiến thức q báu cho tơi suốt q trình học tập Ban giám đốc Xí nghiệp chăn ni heo Đồng Hiệp tồn thể anh chị Xí nghiệp chăn nuôi heo Đồng Hiệp giúp đỡ suốt thời gian thực tập xí nghiệp TS Võ Thị Tuyết tận tình hướng dẫn, bảo giúp đỡ suốt thời gian thực tập hồn thành khóa luận tốt nghiệp Cảm ơn tất người thân, bạn bè bạn lớp Thú Y 31, giúp đỡ chia suốt thời gian học tập thực đề tài Trần Cơng Minh iii    TĨM TẮT KHĨA LUẬN Đề tài thực từ ngày 22/03/2010 đến ngày 03/06/2010 Xí nghiệp chăn ni heo Đồng Hiệp Mục đích đề tài khảo sát đánh giá sinh trưởng phát dục nhóm giống heo hậu bị có xí nghiệp nhằm cung cấp thêm phần số liệu cho công tác chọn lọc thay đàn xí nghiệp Chúng tơi tiến hành khảo sát 191 heo hậu bị thuộc nhóm giống: YY, LL, YL, L(YL) Kết số tiêu sinh trưởng phát dục trung bình quần thể ghi nhận sau: Trọng lượng 150 ngày tuổi quần thể đạt 82,2 kg, 240 ngày tuổi quần thể đạt 139,8 kg Tăng trọng tuyệt đối quần thể giai đoạn 56 – 150 ngày tuổi 0,684 kg/ngày, giai đoạn 150 – 240 ngày tuổi 0,655 kg/ngày Số ngày đạt trọng lượng chuẩn 90 kg 166,1 ngày Dày mỡ lưng heo hậu bị trọng lượng 90 kg 13 mm   Các chiều đo quần thể: cao vai 72,0 cm, dài thân 131,9 cm, rộng ngực 31,1 cm, sâu ngực 42,3 cm, vòng ngực 112,8 cm, rộng mơng 32,4 cm, vòng ống 18,3 cm Chỉ số cấu tạo: số nở mông 104 %, số to xương 13,9 % Tuổi lên giống lần đầu 233,2 ngày Chỉ số chọn lọc nhóm YY 101,3 điểm, nhóm LL 99,1 điểm, nhóm YL 99,3 điểm, nhóm L(YL) 103,3 điểm   iv MỤC LỤC TRANG Trang tựa i Phiếu xác nhận giáo viên ii Lời cảm ơn iii Tóm tắt iv Mục lục v Danh sách chữ viết tắt ix Danh sách bảng sơ đồ x Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề .1 1.2 Mục đích yêu cầu .1 1.2.1Mục đích 1.2.2 Yêu cầu .2 Chương TỔNG QUAN 2.1 Giới thiệu Xí nghiệp chăn nuôi heo Đồng Hiệp .3 2.1.1 Vị trí địa lý 2.1.2 Lịch sử hình thành 2.1.3 Nhiệm vụ xí nghiệp .3 2.1.4 Cơ cấu tổ chức 2.1.5 Cơ cấu đàn 2.1.6 Chương trình cơng tác giống 2.1.6.1 Mục đích v    2.1.6.2 Nguồn gốc giống 2.1.6.3 Tiêu chuẩn chọn hậu bị 2.1.6.3.1 Những tiêu chuẩn chung 2.1.6.3.2 Những tiêu chuẩn cho giai đoạn 2.1.6.4 Công tác giống 2.1.7 Chuồng trại 2.1.7.1 Chuồng trại heo hậu bị 2.1.7.2 Trang thiết bị chuồng trại .8 2.1.8 Chăm sóc quản lý .8 2.1.8.1Thức ăn 2.1.8.2 Nước uống 11 2.1.8.3 Heo hậu bị .11 2.1.9 Quy trình thú y 13 2.1.9.1 Biện pháp thú y 13 2.1.9.2 Quy trình tiêm phòng vaccine 14 2.1.9.3 Quy trình vệ sinh phòng dịch .15 2.2 Cơ sở lý luận 15 2.2.1 Heo hậu bị .15 2.2.2 Sinh trưởng phát dục 15 2.2.2.1 Sinh trưởng 15 2.2.2.2 Phát dục 16 2.2.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng tới sinh trưởng phát dục 16 2.2.2.3.1 Yếu tố di truyền .16 2.2.2.3.2 Yếu tố thời tiết khí hậu 16   vi 2.2.2.3.3 Yếu tố dinh dưỡng 17 2.2.2.3.4 Yếu tố chăm sóc quản lý 17 2.2.2.3.5 Yếu tố bệnh tật 17 2.2.2.3.6 Sự có mặt đực 18 2.2.2.4 Một số tiêu sinh trưởng phát dục .18 2.2.3 Một số tính trạng đặc trưng cho sức sinh sản heo nái 19 2.2.3.1 Ngoại hình thể chất 19 2.2.3.2 Tuổi phối giống lần đầu .19 2.2.4 Những biểu động dục 20 2.2.5 Các biện pháp kích thích lên giống heo hậu bị .20 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT 22 3.1 Thời gian địa điểm .22 3.2 Đối tượng khảo sát .22 3.3 Phương pháp khảo sát 22 3.4 Nội dung khảo sát .22 3.5 Các tiêu khảo sát 23 3.5.1 Trọng lượng sống 23 3.5.2 Độ dày mỡ lưng hiệu chỉnh trọng lượng 90 kg 23 3.5.3 Các chiều đo 24 3.5.4 Chỉ số cấu tạo 24 3.5.5 Tuổi lên giống lần đầu 24 3.5.6 Chỉ số chọn lọc 25 3.6 Phương pháp thu thập xử lý số liệu .25 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN .26 vii    4.1 Trọng lượng sống .26 4.1.1 Trọng lượng heo hậu bị 150 ngày tuổi 26 4.1.2 Trọng lượng heo hậu bị 240 ngày tuổi 27 4.2 Tăng trọng tuyệt đối 28 4.2.1 Tăng trọng tuyệt đối giai đoạn từ 56 – 150 ngày tuổi 28 4.2.1 Tăng trọng tuyệt đối giai đoạn từ 150 – 240 ngày tuổi 29 4.3 Số ngày đạt trọng lượng 90 kg 30 4.4 Dày mỡ lưng heo hậu bị trọng lượng 90 kg 30 4.5 Một số chiều đo heo hậu bị 31 4.5.1 Cao vai heo hậu bị lúc 240 ngày tuổi 31 4.5.2 Dài thân heo hậu bị 240 ngày tuổi 32 4.5.3 Rộng ngực heo hậu bị 240 ngày tuổi 33 4.5.4 Sâu ngực heo hậu bị 240 ngày tuổi 34 4.5.5 Vòng ngực heo hậu bị 240 ngày tuổi 34 4.5.6 Rộng mông heo hậu bị 240 ngày tuổi 35 4.5.7 Vòng ống heo hậu bị 240 ngày tuổi 36 4.6 Các số cấu tạo .37 4.6.1 Chỉ số nở mông .37 4.6.2 Chỉ số to xương .38 4.7 Tuổi lên giống lần đầu 39 4.8 Chỉ số chọn lọc 40 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 43 5.1 Kết luận 43 5.2 Đề nghị .43 TÀI LIỆU THAM KHẢO .44 PHỤ LỤC 45   viii Qua kết Bảng 4.16, nhận thấy số chọn lọc trung bình nhóm giống heo hậu bị 240 ngày tuổi 100 Trong số chọn lọc trung bình cao nhóm L(YL) (103,3 điểm), thấp nhóm LL (99,1 điểm) Qua xử lý nhận thấy số chọn lọc trung bình nhóm giống khảo sát khơng có khác biệt (P > 0,05) Theo tiêu chuẩn ngành (10 TCN 988: 2006) Bộ Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn việc đánh giá phân loại chất lượng heo giống heo theo số chọn lọc (I) quy định sau: Rất tốt : I > 120 Tốt : 100 ≤ I 120 100 – 120 80 – 100 < 80 điểm điểm điểm điểm Nhóm giống n (con) (%) n (con) n (%) (con) (%) n (con) Tổng cộng (%) n (con) (%) YY 9,7 13 41,9 13 41,9 6,5 31 100 LL 4,1 24 49,0 14 28,6 18,4 49 100 YL 6,6 39 42,9 37 40,7 9,9 91 100 L(YL) 5,0 13 65,0 25,0 5,0 20 100 12 6,3 89 46,6 69 36,1 21 11 191 100 Tính chung Kết cho thấy số heo hậu bị số chọn lọc từ 100 – 120 điểm cao (chiếm 46,6 %), từ 120 điểm trở lên thấp (chiếm 6,3 %)   41 Nhóm giống YY: với 31 khảo sát có mức độ tốt 13 mức độ tốt, 13 mức độ kém, mức độ Nhóm giống LL: với 49 khảo sát có mức độ tốt, 39 mức độ tốt, 14 mức độ kém, mức độ Nhóm giống YL: với 91 khảo sát có mức độ tốt, 39 mức độ tốt, 37 mức độ kém, mức độ Nhóm giống L(YL): với 20 khảo sát có mức độ tốt, 13 mức độ tốt, mức độ kém, mức độ Xếp hạng dựa vào tỉ lệ % heo hậu bị có số chọn lọc từ tốt đến tốt trình bày Bảng 4.19 Bảng 4.19 Xếp hạng heo hậu bị theo số chọn lọc Nhóm giống Tỉ lệ heo hậu bị có điểm ≥ 100 L(YL) 70,0 % LL 53,1 % YY 51,6 % YL 49,5 %     Hạng 42 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ Sau thời gian thực tập từ ngày 22/03/2010 đến ngày 03/06/2010 Xí nghiệp chăn ni heo Đồng Hiệp Chúng tiến hành khảo sát 191 heo hậu bị 240 ngày tuổi thuộc nhóm giống YY, LL, YL, L(YL) số kết luận, đề nghị sau: 5.1 Kết luận Quần thể heo hậu bị có trọng lượng sống 150 240 ngày, tăng trọng ngày, dày mỡ lưng trọng lượng 90 kg đạt tiêu chuẩn Viện chăn ni Số đo trung bình tiêu: dài thân 131,9 cm, cao vai 70 cm,  rộng ngực 31,1 cm, sâu ngực 42,3 cm, vòng ngực 112,8 cm, rộng mơng 32,4 cm, vòng ống 18,3 cm Ngày tuổi lên giống lần đầu trung bình 233,2 ngày muộn Tỉ lệ (%) heo hậu bị chọn lọc từ 100 điểm trở lên cao nhóm L(YL), thấp nhóm YY, nhóm LL thấp nhóm YL 5.2 Đề nghị Xí nghiệp nên tiếp tục làm cơng tác giống tiến hành tính thêm số chọn lọc để giữ lại cá thể có số chọn lọc cao theo nhu cầu việc thay đàn xí nghiệp Nên cải thiện chuồng nuôi khu chuồng cách ly để giảm nhiệt độ chuồng xuống để heo sinh trưởng phát triển tốt   43 TÀI LIỆU THAM KHẢO Trần Văn Chính, 2003 Giáo trình chọn giống nhân giống gia súc, gia cầm Khoa Chăn Nuôi Thú Y – trường Đại Học Nơng Lâm TP.HCM, Việt Nam Vũ Trung Chính, 2009 Khảo sát số tiêu sinh trưởng phát dục heo hậu bị thuộc nhóm giống có Cơng ty cổ phần chăn ni heo Phú Sơn – trại heo Phú Sơn Luận văn tốt nghiệp kỹ sư Chăn nuôi – trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM, Việt Nam Phạm Hữu Doanh – Lưu Kỹ, 1996 Kỹ thuật nuôi heo mắn đẻ sai Nhà xuất Hà Nội, Việt Nam Đặng Quan Điện, 1996 Bài giảng Chọn Giống Nhân Giống Gia Súc Khoa Chăn Nuôi Thú Y – trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM, Việt Nam Trần Duy Hải, 2009 Khảo sát số tiêu sinh trưởng phát dục heo hậu bị số nhóm giống Xí nghiệp chăn ni heo Xn Phú Luận văn tốt nghiệp kỹ sư Chăn nuôi – trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM, Việt Nam Nguyễn Công Lộc, 2009 Khảo sát số tiêu sinh trưởng phát dục heo hậu bị số nhóm giống Xí nghiệp chăn ni heo Đồng Hiệp Luận văn tốt nghiệp ngành bác sỹ Thú Y – trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM, Việt Nam Phạm Trọng Nghĩa, 2002 Bài giảng Giống Đại Cương Khoa Chăn Nuôi Thú Y – trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM, Việt Nam Võ Văn Ninh, 2002 Bài giảng Chăn Nuôi Heo Khoa Chăn Nuôi Thú Y – trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM, Việt Nam Nguyễn Ngọc Tuân – Trần Thị Dân, 1997 Kỹ thuật chăn nuôi heo Nhà xuất Nông Nghiệp, Việt Nam 10 Võ Thị Tuyết, 1997 Bài giảng phương pháp thí nghiệm Tủ sách trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, Việt Nam   44 PHỤ LỤC Phụ lục Chỉ số chọn lọc cá thể nhóm giống 150 ngày tuổi Giống Số tai   Điểm Đánh giá Giống Số tai Điểm Đánh giá YL 1469 125,1 tốt L(YL) 5200 123,6 tốt YL 1651 125,1 tốt L(YL) 1719 116,4 tốt YL 1585 121,3 tốt L(YL) 5202 115,9 tốt YL 1435 120,9 tốt L(YL) 1829 113,8 tốt YL 1944 120,7 tốt L(YL) 1506 112,3 tốt YL 1502 120,5 tốt L(YL) 1720 110,2 tốt YL 1499 119,7 tốt L(YL) 1828 110,2 tốt YL 1650 119,7 tốt L(YL) 5195 109,7 tốt YL 1485 118,8 tốt L(YL) 1367 109,7 tốt YL 1390 117,4 tốt L(YL) 5113 109,1 tốt YL 1501 116,6 tốt L(YL) 1717 108,7 tốt YL 1648 116,4 tốt L(YL) 5088 105,3 tốt YL 1480 116,2 tốt L(YL) 1507 100,8 tốt YL 1815 115,6 tốt L(YL) 5114 100,0 tốt YL 1389 115,2 tốt L(YL) 1508 97,7 YL 1384 114,3 tốt L(YL) 5111 90,7 YL 1388 114,3 tốt L(YL) 1700 87,9 YL 1529 113,9 tốt L(YL) 84,8 YL 1457 113,9 tốt L(YL) 1526 84,1 45 45   YL 1343 113,3 tốt L(YL) 5115 74,7 YL 1329 112,8 tốt LL 1974 128,5 tốt YL 1323 112,3 tốt LL 2085 124,1 tốt YL 1346 111,6 tốt LL 2134 119,8 tốt YL 1357 111,4 tốt LL 2018 118,3 tốt YL 1415 110,8 tốt LL 2067 118,1 tốt YL 1350 110,8 tốt LL 1960 118,0 tốt YL 1747 110,8 tốt LL 1977 117,6 tốt YL 1403 110,6 tốt LL 2023 117,1 tốt YL 1431 110,2 tốt LL 1976 115,2 tốt YL 1763 108,7 tốt LL 2031 114,3 tốt YL 1349 108,7 tốt LL 2029 113,8 tốt YL 34 108,0 tốt LL 2175 113,2 tốt YL 1386 106,4 tốt LL 2028 112,5 tốt YL 1543 105,7 tốt LL 2124 112,3 tốt YL 1488 104,4 tốt LL 1990 111,8 tốt YL 1536 104,4 tốt LL 2119 110,8 tốt YL 1341 104,4 tốt LL 2086 109,7 tốt YL 1355 104,4 tốt LL 2027 109,2 tốt YL 1456 103,9 tốt LL 1999 108,6 tốt YL 1498 102,7 tốt LL 2084 107,6 tốt YL 1437 102,2 tốt LL 2013 106,9 tốt YL 1546 101,3 tốt LL 1983 105,5 tốt 46   YL 1433 101,2 tốt LL 2173 105,0 tốt YL 1614 100,3 tốt LL 1986 104,8 tốt YL 1555 100,1 tốt LL 2099 102,7 tốt YL 90 98,9 LL 1981 102,2 tốt YL 1416 98,4 LL 2026 99,3 YL 1358 98,3 LL 2270 99,1 YL 1780 98,2 LL 2176 98,6 YL 1535 97,2 LL 1967 98,3 YL 1327 97,1 LL 2174 97,1 YL 1438 96,5 LL 2115 95,8 YL 1359 96,5 LL 2014 95,3 YL 1547 95,9 LL 2117 93,0 YL 1406 95,9 LL 2022 91,8 YL 1493 95,9 LL 2082 88,6 YL 1678 95,8 LL 2130 88,6 YL 1361 95,8 LL 1984 84,5 YL 1490 94,4 LL 1966 81,6 YL 1532 93,0 LL 1982 81,5 YL 1633 91,8 LL 2058 80,0 YL 1489 91,4 LL 2038 78,6 YL 1467 91,4 LL 2178 78,5 YL 1439 91,4 LL 2043 76,6 YL 1527 91,2 LL 1959 70,0 47   YL 1383 89,9 LL 2223 69,9 YL 1422 89,8 LL 2015 63,3 YL 1348 89,2 LL 2172 62,9 YL 1412 88,7 LL 2118 54,4 YL 1483 88,6 YY 2112 130,1 tốt YL 46 88,6 YY 2061 126,1 tốt YL 1528 87,1 YY 2167 122,0 tốt YL 1941 86,3 YY 1938 119,3 tốt YL 1641 86,1 YY 2113 118,8 tốt YL 1691 85,2 YY 2141 117,1 tốt YL 1689 84,5 YY 2144 113,0 tốt YL 1382 84,5 YY 1971 112,3 tốt YL 1468 83,2 YY 1912 112,1 tốt YL 1352 83,0 YY 1884 110,1 tốt YL 1582 82,8 YY 1920 109,7 tốt YL 1533 81,6 YY 2150 107,1 tốt YL 1347 81,6 YY 2162 106,1 tốt YL 1581 78,5 YY 2060 103,2 tốt YL 1414 76,8 YY 1913 100,9 tốt YL 1321 76,7 YY 70 100,8 tốt YL 1563 76,7 YY 2203 98,5 YL 1444 73,1 YY 1882 97,2 YL 1665 71,7 YY 1915 97,1 48 YL 1643 69,8 YY 1914 96,4 YL 1687 62,9 YY 2003 95,2 YL 1487 62,0 YY 1922 94,8 YY 1931 92,7 YY 2152 90,1 YY 2163 89,3 YY 2208 87,0 YY 2166 86,6 YY 2073 85,9 YY 2140 82,5 YY 1997 69,9 YY 2005 68,9 Phụ lục Bảng ANOVA dài thân 240 ngày tuổi Analysis of Variance for DÀI THÂN Source DF SS MS GIONG 37.18 12.39 Error 187 505.80 2.70 Total 190 542.98 Level YY LL YL L(YL) N 31 49 91 20 Pooled StDev =   Mean 131.19 131.57 132.31 131.68 1.64 StDev 1.60 1.83 1.60 1.44 F 4.58 P 0.004 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+-( -* ) ( -* -) ( * -) ( * -) + -+ -+ -+-130.80 131.40 132.00 132.60 49 Phụ lục Bảng ANOVA cao vai 240 ngày tuổi Analysis of Variance for CAO VAI Source DF SS MS GIONG 11.31 3.77 Error 187 339.60 1.82 Total 190 350.92 Level YY LL YL L(YL) N 31 49 91 20 Pooled StDev = Mean 71.823 71.796 72.275 71.725 1.348 F 2.08 P 0.105 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev StDev + -+ -+ -+ -1.301 ( -* -) 1.520 ( -* ) 1.302 ( * ) 1.153 ( * ) + -+ -+ -+ -71.20 71.60 72.00 72.40 Phụ lục Bảng ANOVA rộng ngực 240 ngày tuổi Analysis of Variance for RỘNG NGỰC Source DF SS MS GIONG 39.61 13.20 Error 187 254.08 1.36 Total 190 293.68 Level YY LL YL L(YL) N 31 49 91 20 Pooled StDev = Mean 30.710 30.653 31.615 30.850 StDev 1.237 1.195 1.148 1.053 1.166 F 9.72 P 0.000 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+( -* -) ( * ) ( * ) ( -* -) -+ -+ -+ -+30.50 31.00 31.50 32.00 Phụ lục Bảng ANOVA sâu ngực 240 ngày tuổi Analysis of Variance for SÂU NGỰC Source DF SS MS GIONG 5.95 1.98 Error 187 213.93 1.14 Total 190 219.88 Level YY LL YL L(YL) N 31 49 91 20 Pooled StDev =   Mean 42.290 42.122 42.516 42.150 1.070 F 1.73 P 0.161 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev StDev -+ -+ -+ -+ 1.116 ( * -) 1.244 ( -* -) 1.010 ( * -) 0.745 ( -* -) -+ -+ -+ -+ 41.70 42.00 42.30 42.60 50 Phụ lục Bảng ANOVA vòng ngực 240 ngày tuổi Analysis of Variance for VÒNG NGỰC Source DF SS MS GIONG 43.87 14.62 Error 187 704.07 3.77 Total 190 747.94 Level YY LL YL L(YL) N 31 49 91 20 Pooled StDev = Mean 112.63 112.06 113.21 112.52 1.94 F 3.88 P 0.010 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev StDev + -+ -+ -+ -1.95 ( * -) 2.16 ( * ) 1.80 ( * ) 1.97 ( -* ) + -+ -+ -+ -111.60 112.20 112.80 113.40 Phụ lục Bảng ANOVA rộng mông 240 ngày tuổi Analysis of Variance for RỘNG MÔNG Source DF SS MS GIONG 43.36 14.45 Error 187 293.14 1.57 Total 190 336.50 Level YY LL YL L(YL) N 31 49 91 20 Pooled StDev = Mean 32.000 31.755 32.835 32.150 1.252 F 9.22 P 0.000 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev StDev + -+ -+ -+ -1.291 ( * ) 1.271 ( * ) 1.234 ( * ) 1.226 ( * ) + -+ -+ -+ -31.50 32.00 32.50 33.00 Phụ lục Bảng ANOVA vòng ống 240 ngày tuổi Analysis of Variance for VÒNG ỐNG Source DF SS MS GIONG 1.744 0.581 Error 187 88.950 0.476 Total 190 90.694 Level YY LL YL L(YL) N 31 49 91 20 Pooled StDev =   Mean 18.258 18.296 18.440 18.175 0.690 StDev 0.706 0.735 0.662 0.674 F 1.22 P 0.303 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ ( -* -) ( -* -) ( * ) ( * ) -+ -+ -+ 18.00 18.20 18.40 51 Phụ lục Bảng ANOVA tuổi lên giống lần đầu Analysis of Variance for TUỔI LÊN GIỐNG LẦN ĐẦU Source DF SS MS F P GIONG 2183 728 4.72 0.003 Error 164 25267 154 Total 167 27450 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -YY 24 235.92 10.65 ( -* ) LL 42 227.43 17.26 ( -* -) YL 85 234.11 9.83 ( -* ) L(YL) 17 238.82 12.05 ( -* -) + -+ -+ -Pooled StDev = 12.41 228.0 234.0 240.0 Phụ lục 10 Bảng ANOVA tăng trọng thực tế giai đoạn từ 150 – 240 ngày tuổi Analysis of Variance for TĂNG TRỌNG THỰC TẾ GIAI ĐOẠN TỪ 150 – 240 NGÀY TUỔI Source DF SS MS F P GIONG 0.08252 0.02751 3.45 0.018 Error 187 1.49265 0.00798 Total 190 1.57517 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -YY 31 0.68301 0.11773 ( * ) LL 49 0.62205 0.09679 ( * ) YL 91 0.66183 0.07527 ( * ) L(YL) 20 0.66122 0.07855 ( * ) + -+ -+ -Pooled StDev = 0.08934 0.630 0.665 0.700 Phụ lục 11 Bảng ANOVA trọng lượng hiệu chỉnh 150 ngày tuổi Analysis of Variance for TRỌNG LƯỢNG HIỆU CHỈNH VỀ 150 NGÀY TUỔI Source DF SS MS F P GIONG 364.0 121.3 1.99 0.117 Error 187 11384.2 60.9 Total 190 11748.2 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+ YY 31 79.698 9.313 ( * ) LL 49 81.457 7.381 ( * ) YL 91 83.453 7.681 ( * -) L(YL) 20 82.166 6.717 ( -* ) -+ -+ -+ -+ Pooled StDev = 7.802 77.5 80.0 82.5 85.0   52 Phụ lục 12 Bảng ANOVA trọng lượng hiệu chỉnh 240 ngày tuổi Analysis of Variance for TRỌNG LƯỢNG HIỆU CHỈNH VỀ 240 NGÀY TUỔI Source DF SS MS F P GIONG 1097.6 365.9 5.00 0.002 Error 187 13680.1 73.2 Total 190 14777.7 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -YY 31 139.61 8.41 ( -* -) LL 49 137.42 9.86 ( -* -) YL 91 143.10 7.84 ( -* -) L(YL) 20 141.64 8.45 ( -* ) + -+ -+ -Pooled StDev = 8.55 138.0 141.0 144.0 Phụ lục 13 Bảng ANOVA số nở mông Analysis of Variance for CHỈ SỐ NỞ MÔNG Source DF SS MS F P GIONG 25.97 8.66 2.70 0.047 Error 187 599.65 3.21 Total 190 625.62 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -YY 31 104.57 1.96 ( * -) LL 49 104.12 1.76 ( -* ) YL 91 103.60 1.73 ( * -) L(YL) 20 104.22 1.86 ( * ) + -+ -+ -Pooled StDev = 1.79 103.80 104.40 105.00 Phụ lục 14 Bảng ANOVA số to xương Analysis of Variance for CHỈ SỐ TO XƯƠNG Source DF SS MS F P GIONG 0.294 0.098 0.62 0.602 Error 187 29.529 0.158 Total 190 29.823 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+YY 31 13.914 0.407 ( * -) LL 49 13.902 0.395 ( * -) YL 91 13.934 0.391 ( * ) L(YL) 20 13.801 0.415 ( * ) -+ -+ -+ -+Pooled StDev = 0.397 13.68 13.80 13.92 14.04   53 Phụ lục 15 Bảng ANOVA ngày tuổi hiệu chỉnh 90 kg Analysis of Variance for TUỔI HIỆU CHỈNH VỀ 90 KG Source DF SS MS F P GIONG 1854 618 2.34 0.075 Error 187 49432 264 Total 190 51285 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -+ YY 31 172.09 20.44 ( -* ) LL 49 167.40 15.31 ( -* -) YL 91 163.42 15.56 ( * -) L(YL) 20 165.69 14.25 ( -* -) + -+ -+ -+ Pooled StDev = 16.26 162.0 168.0 174.0 180.0 Phụ lục 16 Bảng ANOVA dày mỡ lưng hiệu chỉnh 90 kg Analysis of Variance for DÀY MỠ LƯNG HIỆU CHỈNH VỀ 90 KG Source DF SS MS F P GIONG 7.18 2.39 0.49 0.688 Error 187 909.10 4.86 Total 190 916.29 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ YY 31 12.859 2.163 ( * ) LL 49 13.177 2.523 ( * -) YL 91 13.143 2.105 ( -* -) L(YL) 20 12.577 1.839 ( * -) -+ -+ -+ Pooled StDev = 2.205 12.00 12.60 13.20 Phụ lục 17 Bảng ANOVA số chọn lọc Analysis of Variance for CHỈ SỐ CHỌN LỌC Source DF SS MS F P GIONG 352 117 0.49 0.687 Error 187 44536 238 Total 190 44888 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+ YY 31 101.31 15.13 ( * ) LL 49 99.08 17.66 ( * ) YL 91 99.32 14.74 ( * -) L(YL) 20 103.28 12.88 ( -* ) -+ -+ -+ -+ Pooled StDev = 15.43 95.0 100.0 105.0 110.0   54 Phụ lục 18 Bảng ANOVA tăng trọng thực tế giai đoạn từ 56 – 150 ngày tuổi Analysis of Variance for TĂNG TRỌNG THỰC TẾ GIAI ĐOẠN TỪ 56 - 150 NGÀY TUỔI Source DF SS MS F P GIONG 0.03771 0.01257 2.48 0.062 Error 187 0.94613 0.00506 Total 190 0.98384 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+ YY 31 0.66945 0.07791 ( -* -) LL 49 0.67019 0.06500 ( -* -) YL 91 0.69916 0.07175 ( -* -) L(YL) 20 0.69383 0.07179 ( * -) -+ -+ -+ -+ Pooled StDev = 0.07113 0.650 0.675 0.700 0.725   55 ... BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y **************** TRẦN CÔNG MINH KHẢO SÁT MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT DỤC CỦA CÁC GIỐNG HEO... Trường Đại Học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, Ban chủ nhiệm khoa q thầy Khoa Chăn Ni Thú Y tồn thể cán cơng nhân viên Trường Đại Học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh tận tình giảng dạy, giúp đỡ, truyền... nhóm YY 101,3 điểm, nhóm LL 99,1 điểm, nhóm YL 99,3 điểm, nhóm L(YL) 103,3 điểm   iv MỤC LỤC TRANG Trang tựa i Phiếu xác nhận giáo viên ii Lời cảm ơn iii
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT DỤC CỦA CÁC GIỐNG HEO HẬU BỊ CÁI TẠI XÍ NGHIỆP CHĂN NUÔI HEO ĐỒNG HIỆP , KHẢO SÁT MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT DỤC CỦA CÁC GIỐNG HEO HẬU BỊ CÁI TẠI XÍ NGHIỆP CHĂN NUÔI HEO ĐỒNG HIỆP

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay