ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC SỬ DỤNG NƯỚC UỐNG CÓ pH = 3,5 ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ SỨC KHỎE CỦA GÀ LƯƠNG PHƯỢNG

70 1 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:38

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI-THÚ Y **************** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC SỬ DỤNG NƯỚC UỐNG CÓ pH = 3,5 ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ SỨC KHỎE CỦA GÀ LƯƠNG PHƯỢNG Sinh viên thực hiện: TRẦN BẢO TÍN Lớp: DH05DY Ngành: Dược Thú Y Niên khóa: 2005 - 2010 Tháng 8/2010 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI-THÚ Y **************** TRẦN BẢO TÍN ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC SỬ DỤNG NƯỚC UỐNG CĨ pH = 3,5 ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ SỨC KHỎE CỦA GÀ LƯƠNG PHƯỢNG Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Bác sỹ Thú Y chuyên ngành Dược Giáo viên hướng dẫn TS Nguyễn Thị Phước Ninh TS Nguyễn Tất Toàn Tháng 8/2010 i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên: Trần Bảo Tín Tên đề tài: “Khảo sát khả phòng bệnh nước uống có độ pH thấp gà Lương Phượng” Đã hoàn thành luận văn theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến nhận xét, đóng góp Hơi Đồng chấm thi tốt nghiệp Khoa ngày …/…/2010 Giáo viên hướng dẫn Giáo viên hướng dẫn TS Nguyễn Thị Phước Ninh TS Nguyễn Tất Tồn i LỜI CẢM ƠN Mãi khắc ghi cơng ơn cha mẹ sinh thành dạy dỗ, nuôi nấng đến ngày hôm Con vô biết ơn khó khăn, vất vả mà cha mẹ hy sinh điều tốt đẹp Chân thành cảm ơn: Ban giám hiệu Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Ban chủ nhiệm khoa Chăn Ni-Thú Y tồn thể q thầy truyền đạt, giúp đỡ suốt thời gian học tập Ban quản lý cô chú, anh em trại gà Nguyễn Viết Ba tạo điều kiện nhiệt tình giúp đỡ tơi suốt thời gian thực tập Xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Nguyễn Tất Toàn TS Nguyễn Thị Phước Ninh tận tình hướng dẫn giúp đỡ em suốt trình thực đề tài Cảm ơn tất bạn lớp Dược Thú Y-31 chia sẻ, giúp đỡ hỗ trợ cho suốt trình học tập thời gian thực đề tài Sinh viên Trần Bảo Tín ii TĨM TẮT LUẬN VĂN Đề tài nghiên cứu “Ảnh hưởng việc sử dụng nước uống có độ pH = 3,5 đến suất sức khỏe gà Lương Phượng” Đề tài thực từ tháng 03/010 đến 06/2010 trại chăn nuôi A thuộc thị xã Long Khánh tỉnh Đồng Nai, tiến hành khảo sát đàn gà 1700 từ 1-67 ngày tuổi, chia thành lô, lô thí nghiệm sử dụng nước uống có độ pH khoảng 3,5 lô đối chứng sử dụng nước thường, lô 850 Kết sau: Nhiệt độ khảo sát qua tuần tuổi (từ – tuần tuổi) là: 33,16oC; 33,17oC; 32,9oC; 32,09oC; 31,8oC; 32,05oC; 31,76oC; 32,37oC; 32,28oC Ẩm độ khảo sát từ – tuần tuổi 70,33 %; 80,24 %; 75,05 %; 74 %; 68,86 %; 72,81 %; 83,67 %; 77,14 %; 74,67 % Tỷ lệ nhiễm mầm bệnh lơ thí nghiệm thấp lơ đối chứng Tỷ lệ nhiễm cầu trùng 14, 40 57 ngày tuổi %; 50 %; 20 % lơ thí nghiệm %; 30 %; 70 % lô đối chứng Tỷ lệ chết lô thí nghiệm 3,51 % thấp lơ đối chứng 5,24 % Hàm lượng kháng thể MG 19, 35 56 ngày tuổi 11,8; 32; 18,4 lơ thí nghiệm 9,8; 128; 27 lơ đối chứng Trọng lượng bình qn lúc 67 ngày tuổi lơ thí nghiệm 1600 g cao lơ đối chứng đạt 1560 g Tăng tuyệt đối lơ thí nghiệm 23,28 g/con/ngày cao lơ thí nghiệm đạt 22,67 g/con/ngày Tiêu thụ thức ăn hàng ngày lơ thí nghiệm đạt 61,81 g/con/ngày thấp lô đối chứng đạt 62,9 g/con/ngày Hệ số chuyển biến thức ăn lơ thí nghiệm đạt 2,6 kg thức ăn/ kg tăng trọng thấp lô đối chứng đạt 2,7 kg thức ăn/kg tăng trọng Qua q trình khảo sát, chúng tơi nhận thấy việc bổ sung nước uống giảm pH giúp nâng cao khả phòng bệnh đàn gà, giúp giảm thiểu tỷ lệ chết đem lại hiệu kinh tế cao iii MỤC LỤC Trang Lời cảm ơn ii Tóm tắt khóa luận iii Mục lục .iv Danh sách từ viết tắt vii Danh sách bảng viii Danh sách biểu đồ ix Danh sách hình x Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích - yêu cầu 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Tổng quan giống gà Lương Phượng 2.1.1 Nguồn gốc 2.1.2 Ngoại hình 2.1.3 Năng xuất 2.2 Giới thiệu trại chăn nuôi A 2.2.1 Chuồng trại 2.2.2 Vệ sinh sát trùng 2.2.3 Nuôi dưỡng 2.3 Quy trình tiêm phòng vaccin 2.4 Thuốc thú y sử dụng trại 2.5 Đặc điểm cấu tạo sinh lý tiêu hóa gia cầm 2.5.1 Mỏ xoang miệng 2.5.2 Thực quản diều iv 2.5.3 Dạ dày 2.5.4 Ruột 2.6 Tổng quan hệ vi sinh vật đường ruột 2.6.1 Hệ vi sinh vật tùy nghi 2.6.2 Hệ vi sinh vật bắt buộc 2.7 Một số yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng tiêu thụ thức ăn gà 10 2.7.1 Dinh dưỡng .10 2.7.2 Nhiệt độ 10 2.7.3 Ẩm độ .11 2.7.4 Mật độ 11 2.8 Tổng quan acid hữu 11 2.8.1 Tác dụng sinh học acid hữu 11 2.8.2 Những ứng dụng acid hữu nuôi dưỡng động vật 12 2.8.2.1 Ứng dụng acid hữu để kháng khuẩn .12 2.8.2.2 Cơ chế tác động acid hữu lên vi khuẩn gây bệnh 12 2.8.2.3 Ảnh hưởng độ pH lên phát triển hệ vi sinh vật đường ruột 14 2.9 Sơ lược tài liệu liên quan 14 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 16 3.1 Thời gian địa điểm thí nghiệm 16 3.2 Đối tượng nghiên cứu 16 3.3 Nội dung nghiên cứu 16 3.4 Phương pháp nghiên cứu 16 3.4.1 Bố trí thí nghiệm 16 3.4.2 Theo dõi tiểu khí hậu chuồng ni 17 3.4.3 Ghi nhận biểu bệnh gà thí nghiệm 17 3.4.4 Quan sát bệnh tích đại thể vi thể 18 3.4.5 Theo dõi hàm lượng kháng thể chống lại virus Newcastle 19 3.4.6 Theo dõi xuất 19 3.4.7 Hiệu kinh tế lơ thí nghiệm 20 v 3.5 Xử lý số liệu 20 Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN .21 4.1 Tiểu khí hậu chuồng ni 21 4.2 Tình hình bệnh đàn gà 22 4.2.1 Tình hình bệnh chung .22 4.2.2 Tỷ lệ nhiễm cầu trùng 25 4.2.3 Tỉ lệ chết 27 4.3 Quan sát bệnh tích đại thể vi thể 28 4.4 Khảo sát hàm lượng kháng thể đàn gà 30 4.4.1 Hàm lượng kháng thể chống bệnh Newcastle (MG) .30 4.4.2 Tỷ lệ mẫu xét nghiệm có hiệu giá HI ≥ 16 .31 4.5 Các tiêu suất đàn gà 32 4.5.1 Trọng lượng bình quân đàn gà qua giai đoạn khảo sát .32 4.5.2 Tỷ lệ gà còi xuất chuồng 34 4.5.3 Lượng tiêu thụ thức ăn qua giai đoạn 34 4.5.4 Tăng trọng tuyệt đối qua giai đoạn 35 4.5.5 Hệ số chuyển biến thức ăn .37 4.6 Hiệu kinh tế 38 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 39 5.1 Kết luận 39 5.2 Đề nghị 39 Tài liệu tham khảo .43 Phụ lục .43 vi DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT DC : Đối chứng TN : Thí nghiệm HA : Haemagglutination test HI : Haemagglutination inhibition MG : Medica geometrica TSTK : Tham số thống kê P : Probability TTTĐ : Tăng trọng tuyệt đối HSCBTĂ : Hệ số chuyển biến thức ăn vii DANH SÁCH BẢNG Trang Bảng 2.1 Lịch tiêm phòng vaccin Bảng 2.2 Danh mục thuốc thú y sử dụng trại Bảng 2.3 Dịch phân tiết giá trị pH đường tiêu hóa gia cầm Bảng 2.4 Mật độ gà nuôi khoảng nhiệt độ 11 Bảng 2.5 Khoảng pH thích hơp cho phát triển số vi khuẩn 14 Bảng 3.1 Bố trí thí nghiệm 16 Bảng 4.1 Nhiệt độ ẩm độ trung bình theo tuần tuổi 21 Bảng 4.2 Tỷ lệ triệu chứng, bệnh tích gà 1-21 ngày tuổi 22 Bảng 4.3 Tỷ lệ bệnh tích gà giai đoạn 21-67 ngày tuổi 23 Bàng 4.4 Tỷ lệ nhiễm cầu trùng 26 Bảng 4.5 Tỷ lệ chết qua tuần tuổi 27 Bảng 4.6 Bệnh tích vi thể 29 Bảng 4.7 Hàm lượng kháng thể chống bệnh Newcastle (MG) 30 Bảng 4.8 Tỷ lệ mẫu thí nghiệm có hiệu giá HI ≥ 16 31 Bảng 4.9 Trọng lượng bình quân gà 1-67 ngày tuổi (g/con) 32 Bảng 4.10 Tỷ lệ gà còi xuất chuồng 34 Bảng 4.11 Lượng tiêu thụ thức ăn qua giai đoạn 34 Bảng 4.12 Tăng trọng tuyệt đối qua giai đoạn 36 Bảng 4.13 Hệ số chuyển biến thức ăn (FCR) (kg) 37 Bảng 4.14 Bảng tính hiệu kinh tế 38 viii PHỤ LỤC 2: KẾT QỦA PHÂN TÍCH THỐNG KÊ TỶ LỆ NHIỄM CẦU TRÙNG Chi-Square Test Expected counts are printed below observed counts NHIEM KHONG NH 4.50 5.50 Total 10 2 4.50 5.50 10 Total 11 20 Chi-Sq = 1.389 + 1.136 + 1.389 + 1.136 = 5.051 DF = 1, P-Value = 0.025 cells with expected counts less than 5.0 TỶ LỆ PHÂN TRẮNG BẾT HẬU MÔN BENH 4.50 KHONG 5.50 Total 10 4.50 5.50 10 Total 11 20 Chi-Sq = 0.500 + 0.409 + 0.500 + 0.409 = 1.818 DF = 1, P-Value = 0.178 cells with expected counts less than 5.0 TỶ LỆ RUỘT XUẤT HUYẾT BENH 4.00 KHONG 6.00 Total 10 2 4.00 6.00 10 Total 12 20 Chi-Sq = 1.000 + 0.667 + 1.000 + 0.667 = 3.333 DF = 1, P-Value = 0.068 cells with expected counts less than 5.0 44 TỶ LỆ LỊNG ĐỎ KHƠNG TIÊU BENH 3.00 KHONG 7.00 Total 10 2 3.00 7.00 10 Total 14 20 Chi-Sq = 0.333 + 0.143 + 0.333 + 0.143 = 0.952 DF = 1, P-Value = 0.329 cells with expected counts less than 5.0 TỶ LỆ SƯNG XOANG MẮT, MŨI NHIEM 2.14 KHONG 12 12.86 Total 15 1.86 12 11.14 13 Total 24 28 Chi-Sq = 0.343 + 0.057 + 0.396 + 0.066 = 0.862 DF = 1, P-Value = 0.353 cells with expected counts less than 5.0 TỶ LỆ XUẤT HUYẾT THANH QUẢN NHIEM1 KHONG1 11 9.64 Total 5.36 8.36 4.64 13 Total 18 10 28 15 Chi-Sq = 0.191 + 0.344 + 0.220 + 0.397 = 1.152 DF = 1, P-Value = 0.283 cells with expected counts less than 5.0 TỶ LỆ XUẤT HUYẾT KHÍ QUẢN NHIEM3 KHONG3 8.57 Total 6.43 15 13 45 Total 7.43 5.57 16 12 28 Chi-Sq = 0.038 + 0.051 + 0.044 + 0.059 = 0.191 DF = 1, P-Value = 0.662 TỶ LỆ XUẤT HUYẾT PHỔI NHIEM4 KHONG4 8.04 Total 6.96 6.96 6.04 13 Total 15 13 28 15 Chi-Sq = 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 = 0.001 DF = 1, P-Value = 0.978 TỶ LỆ TÚI KHÍ VIÊM NHIEM5 KHONG5 7.50 Total 7.50 6.50 6.50 13 Total 14 14 28 15 Chi-Sq = 0.033 + 0.033 + 0.038 + 0.038 = 0.144 DF = 1, P-Value = 0.705 TỶ LỆ TÍCH NƯỚC XOANG BAO TIM NHIEM 13 9.64 KHONG 5.36 Total 15 8.36 4.64 13 Total 18 10 28 Chi-Sq = 1.169 + 2.104 + 1.349 + 2.427 = 7.049 DF = 1, P-Value = 0.008 cells with expected counts less than 5.0 46 TỶ LỆ XUẤT HUYẾT MỠ VÀNH TIM NHIEM 6.43 KHONG 8.57 Total 15 5.57 10 7.43 13 Total 12 16 28 Chi-Sq = 1.029 + 0.771 + 1.187 + 0.890 = 3.877 DF = 1, P-Value = 0.049 TỶ LỆ RUỘT XUẤT HUYẾT NHIEM 12 8.57 KHONG 6.43 Total 15 7.43 5.57 13 Total 16 12 28 Chi-Sq = 1.371 + 1.829 + 1.582 + 2.110 = 6.892 DF = 1, P-Value = 0.009 TỶ LỆ CHẾT 1-21 NGÀY TUỔI Chi-Square Test Expected counts are printed below observed counts CHET3 23 18.50 SONG3 827 831.50 Total 850 14 18.50 836 831.50 850 Total 37 1663 1700 Chi-Sq = 1.095 + 0.024 + 1.095 + 0.024 = 2.238 DF = 1, P-Value = 0.135 TỶ LỆ CHẾT 21-67 NGÀY TUỔI CHET2 SONG2 24 21.38 Total 804 806.62 828 19 818 837 47 Total 21.62 815.38 43 1622 1665 Chi-Sq = 0.320 + 0.008 + 0.317 + 0.008 = 0.654 DF = 1, P-Value = 0.419 TỶ LỆ CHẾT 1-67 NGÀY TUỔI CHET3 SONG3 46 39.00 Total 804 811.00 32 39.00 818 811.00 850 Total 78 1622 1700 850 Chi-Sq = 1.256 + 0.060 + 1.256 + 0.060 = 2.634 DF = 1, P-Value = 0.105 TRỌNG LƯỢNG GÀ NGÀY TUỔI One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for TL Source DF SS MS NT 122.5 122.5 Error 38 2255.0 59.3 Total 39 2377.5 Level N 20 20 Pooled StDev = Mean 163.50 160.00 StDev 8.75 6.49 7.70 F 2.06 P 0.159 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ ( -* -) ( * -) -+ -+ -+ 159.0 162.0 165.0 TRỌNG LƯỢNG GÀ NGÀY TUỔI One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for TL2 Source DF SS NT 902 Error 38 18537 Total 39 19440 Level N 20 20 Mean 397.25 406.75 MS 902 488 StDev 24.20 19.75 F 1.85 P 0.182 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( * -) ( -* ) + -+ -+ -+ 48 Pooled StDev = 22.09 392.0 400.0 408.0 416.0 Tukey's pairwise comparisons Family error rate = 0.0500 Individual error rate = 0.0500 Critical value = 2.86 Intervals for (column level mean) - (row level mean) -23.64 4.64 TRỌNG LƯỢNG GÀ 14 NGÀY TUỔI One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for TL3 Source DF SS MS NT 2976 2976 Error 38 93819 2469 Total 39 96794 Level N 20 20 Pooled StDev = Mean 672.75 655.50 StDev 49.85 49.52 49.69 F 1.21 P 0.279 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+-( * -) ( * ) + -+ -+ -+-640 660 680 700 Tukey's pairwise comparisons Family error rate = 0.0500 Individual error rate = 0.0500 Critical value = 2.86 Intervals for (column level mean) - (row level mean) -14.6 49.1 TRỌNG LƯỢNG GÀ 21 NGÀY TUỔI One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for TL4 Source DF SS MS NT 1690 1690 Error 38 212700 5597 F 0.30 49 P 0.586 Total 39 Level N 20 20 214390 Mean 1176.0 1163.0 Pooled StDev = StDev 80.9 68.1 74.8 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ ( * -) ( * -) -+ -+ -+ 1150 1175 1200 TRỌNG LƯỢNG GÀ 28 NGÀY TUỔI One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for TL5 Source DF SS MS NT 2250 2250 Error 38 697500 18355 Total 39 699750 Level N 20 20 Pooled StDev = Mean 1865.0 1880.0 StDev 156.5 110.5 135.5 F 0.12 P 0.728 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -( * -) ( * ) + -+ -+ -1840 1880 1920 Tukey's pairwise comparisons Family error rate = 0.0500 Individual error rate = 0.0500 Critical value = 2.86 Intervals for (column level mean) - (row level mean) -102 72 TRỌNG LƯỢNG GÀ 35 NGÀY TUỔI One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for TL6 Source DF SS MS NT 132250 132250 Error 38 1297500 34145 Total 39 1429750 Level N 20 20 Pooled StDev = Mean 2860.0 2745.0 184.8 StDev 169.8 198.6 F 3.87 P 0.056 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -( * -) ( -* ) + -+ -+ -2720 2800 2880 50 Tukey's pairwise comparisons Family error rate = 0.0500 Individual error rate = 0.0500 Critical value = 2.86 Intervals for (column level mean) - (row level mean) -3 233 TRỌNG LƯỢNG GÀ 42 NGÀY TUỔI One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for TL7 Source DF SS MS NT 36000 36000 Error 38 4219000 111026 Total 39 4255000 Level N 20 20 Pooled StDev = Mean 3555.0 3495.0 StDev 344.1 322.0 333.2 F 0.32 P 0.572 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( -* ) ( -* ) + -+ -+ -+ 3400 3500 3600 3700 TRỌNG LƯỢNG GÀ 49 NGÀY TUỔI One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for TL8 Source DF SS MS NT 6250 6250 Error 38 9973500 262461 Total 39 9979750 Level N 20 20 Pooled StDev = Mean 4385.0 4360.0 StDev 559.4 460.4 512.3 F 0.02 P 0.878 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+( * -) ( -* ) -+ -+ -+ -+4200 4350 4500 4650 Tukey's pairwise comparisons Family error rate = 0.0500 Individual error rate = 0.0500 Critical value = 2.86 Intervals for (column level mean) - (row level mean) 51 -303 353 TRỌNG LƯỢNG GÀ 56 NGÀY TUỔI One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for TL9 Source DF SS MS NT 196000 196000 Error 38 9895000 260395 Total 39 10091000 Level N 20 20 Pooled StDev = Mean 5145.0 5285.0 StDev 525.6 494.5 510.3 F 0.75 P 0.391 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+( * -) ( * -) -+ -+ -+ -+5000 5200 5400 5600 Tukey's pairwise comparisons Family error rate = 0.0500 Individual error rate = 0.0500 Critical value = 2.86 Intervals for (column level mean) - (row level mean) -467 187 TRỌNG LƯỢNG GÀ 63 NGÀY TUỔI One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for TL10 Source DF SS MS NT 49000 49000 Error 38 27222000 716368 Total 39 27271000 Level N 20 20 Pooled StDev = Mean 6030.0 6100.0 846.4 StDev 910.2 777.3 F 0.07 P 0.795 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+( * -) ( * ) -+ -+ -+ -+5750 6000 6250 6500 52 TỶ LỆ GÀ CÒI XUẤT CHUỒNG Chi-Square Test Expected counts are printed below observed counts COI 76 66.42 KHONG 728 737.58 Total 804 58 67.58 760 750.42 818 Total 134 1488 1622 Chi-Sq = 1.381 + 0.124 + 1.358 + 0.122 = 2.985 DF = 1, P-Value = 0.084 PHỤ LỤC 3: PHƯƠNG PHÁP XÉT NGHIỆM CẦU TRÙNG Vật liệu: kính hiển vi, lame, lamelle, lọ thủy tinh nhỏ ( lọ penicillin), đũa thủy tinh Phương pháp phù nổi: sử dụng nước muối có tỷ trọng cao Oocyst Protozoa trứng giun sán có tỷ trọng thấp cặn phân trứng Oocyst lên Cách làm Muối hòa tan nước khuấy thu dung dịch bão hòa (khoảng 450g muối/lít nước) để lắng cặn, lấy phần nước để làm xét nghiệm Cho vào lọ penicillin 2-5g phân, rót từ từ dung dich muối bão hòa vào, dùng đũa thủy tinh nhẹ nhàng đánh tan phân, sau cho thêm dung dịch muối bão hòa vào đến đầy miệng lọ, dùng kẹp gắp hết chất bẩn lên mặt lọ Đậy lamelle lên miệng lọ để yên 15 phút Lấy lamelle đặt lên lame Quan sát kính hiển vi với vật kính 10x10 10x40 để tìm trứng cầu trùng Sau làm xong mẫu phân, đũa thủy tinh kẹp rửa để tránh lây nhiễm trứng qua mẫu 53 PHỤ LUC 4: PHƯƠNG PHÁP XÉT NGHIỆM HA-HI Phương pháp Dùng phản ứng ngưng kết hồng cầu HA (Haemagglutination test) phản ứng gây cản trở ngưng kết hồng cầu HI (Haemagglutination Inhibition test) để kiểm tra hiệu giá kháng thể Chuẩn bị Để thực phản ứng HA HI chuẩn bị kháng nguyên virus Newcastle chuẩn, nước muối sinh lý 0,9%, dung dịch hồng cầu 1% Chuẩn bị hồng cầu gà: Lấy máu gà khỏe mạnh cho vào ống nghiệm có sẵn chất kháng đơng, làm huyễn dịch hồng cầu 1% Phương pháp làm phản ứng ngưng kết hồng cầu HA + Nguyên lý: bề mặt virus Newcastle có cấu trúc kháng nguyên haemagglutinin,có khả kết hợp với thụ thể bề mặt hồng cầu lồi gà, vịt, bò sát, chuột, heo, người…làm ngưng kết loại hồng cầu Thực 54 Bảng 3.1 Các bước thực phản ứng HA Lỗ 10 11 12 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 ĐC 16 32 64 128 256 512 1024 2048 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 - - - - Các chất NaCl 0,9% 50 (µl) Virus Newcastle (µl) Độ pha lỗng kháng ngun (µl) Huyễn dịch hồng cầu 1% (µl) Lắc để yên nhiệt độ phòng 15-30 phút Kết + + + + + + + - (Hồ Hoàng Lâm, 2008) 3.5.4.4.3 Đọc kết Phản ứng dương tính: có tượng ngưng kết xảy Phản ứng âm tính: khơng xảy hiên tượng ngưng kết, hồng cầu tụ lại đáy giếng 55 Hiệu giá gây ngưng kết hồng cầu độ pha lỗng cao kháng ngun mà gây ngưng kết hồng cầu Chuẩn bị kháng nguyên đơn vị HA cho phản ứng HI 3.5.4.5 Phương pháp làm phản ứng ngăn trở ngưng kết hồng cầu HI 3.5.4.5.1 Nguyên lý: kháng nguyên gây ngưng kết hồng cầu virus Newcastle gặp kháng thể đặc hiệu tương ứng virus kháng thể kết hợp với nhau, khơng khả gây ngưng kết hồng cầu 3.5.4.5.2 Thực 56 Bảng 3.2 Các bước thực phản ứng HI Lỗ 10 11 12 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 ĐC (+) 16 32 64 128 256 512 1024 ĐC(-) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 - - + Các chất NaCl 0,9% (µl) Huyết gà (µl) Độ pha lỗng Huyết (µl) Nước virus pha 1/32 (µl) Lắc để yên nhiệt độ phòng 5-10 phút Huyễn dịch hồng cầu 1% 50 50 50 50 50 50 50 50 50 (µl) Lắc để yên nhiệt độ phòng 15-30 phút Kết + + + + + - + - - (Hồ Hoàng Lâm, 2008) 57 3.5.4.5.3 Cách đọc kết Phản ứng dương tính: hồng cầu tụ lại đáy giếng Phản ứng âm tính: có tượng ngưng kết xảy Hiệu giá kháng thể tính độ pha lỗng huyết cao có khả ngăn trở ngưng kết hồng cầu 3.5.4.6 Hiệu giá kháng thể chống bệnh Newcastle Phương pháp tính hiệu giá MG (Medica Geometrica): phương pháp W.H.ALIAN (Anh), B.TOTH (Hungary), L.E.LANCASTER (Canada) tìm MG giá trị tuyệt đối Log2N Log2N = ( Tổng số lượng mẫu x log2 độ pha loãng) / Tổng số mẫu kiểm tra Tra bảng xác định MG Theo quy định Công Ty Chăn Nuôi Gia Cầm trung ương hiệu giá MG ≥ 16 đàn gà có khả bảo hộ chống bệnh Newcastle Tỷ lệ mẫu xét nghiệm đạt hiệu giá HI ≥ 16: tỷ lệ số mẫu có HI ≥ 16/ số mẫu kiểm tra Tỷ lệ mẫu có HI ≥ 16 từ ≥ 80% đáp ứng miễn dịch đàn gà đạt yêu cầu sau chủng ngừa 58 ... .43 vi DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT DC : Đối chứng TN : Thí nghiệm HA : Haemagglutination test HI : Haemagglutination inhibition MG : Medica geometrica TSTK : Tham số thống kê P : Probability... tế 38 viii DANH SÁCH BIỂU ĐỒ Trang Biểu đồ 2.1 Sự phân ly acid butyric, lactic formic pH khác ống tiêu hóa 13 ix DANH SÁCH HÌNH Trang Hình 4.1 Bệnh tích thường gặp gà... tiếng bắt đầu cho ăn, dùng bao cám hết, sát trùng, phơi khô cắt để cám tập ăn cho gà con, thức ăn cho một, sau thêm thức ăn, vào buổi tối thức ăn cho nhiều cho gà có cám bao Sau ngày gà chuyển qua
- Xem thêm -

Xem thêm: ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC SỬ DỤNG NƯỚC UỐNG CÓ pH = 3,5 ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ SỨC KHỎE CỦA GÀ LƯƠNG PHƯỢNG , ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC SỬ DỤNG NƯỚC UỐNG CÓ pH = 3,5 ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ SỨC KHỎE CỦA GÀ LƯƠNG PHƯỢNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay