KHẢO SÁT KHẢ NĂNG PHÒNG BỆNH CỦA NƯỚC UỐNG CÓ ĐỘ pH THẤP (pH= 3,5) CHO GÀ

60 0 0
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:38

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y **************** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT KHẢ NĂNG PHỊNG BỆNH CỦA NƯỚC UỐNG CĨ ĐỘ pH THẤP (pH= 3,5) CHO GÀ Sinh viên thực : THÁI NGUYÊN Lớp : DH05TY Ngành : Thú Y Niên khóa : 2005 – 2010 Tháng 08/2010   BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NUÔI – THÚ Y **************** THÁI NGUYÊN KHẢO SÁT KHẢ NĂNG PHỊNG BỆNH CỦA NƯỚC UỐNG CĨ ĐỘ pH THẤP (pH= 3,5) CHO GÀ Khóa luận đề nghị đáp ứng yêu cầu cấp Bác Sỹ Thú Y Giáo viên hướng dẫn TS NGUYỄN THỊ PHƯỚC NINH ThS NGUYỄN THỊ THU NĂM Tháng 08/2010 i i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực tập: Thái Nguyên Tên luận văn: “Khảo sát khả phòng bệnh nước uống có độ pH thấp (pH= 3,5) cho gà” Đã hoàn thành luận văn theo yêu cầu ý kiến nhận xét, đóng góp hội đồng thi tốt nghiệp ngày… /… /…… Giáo viên hướng dẫn TS Nguyễn Thị Phước Ninh ii  ii LỜI CẢM TẠ Thành kính dâng lên Bố, Mẹ người sinh thành, nuôi dạy ngày hôm Chân thành biết ơn Ban Giám Hiệu trường Đại học Nơng Lâm TP.HCM, Ban chủ nhiệm khoa q thầy Khoa Chăn Ni Thú Y tồn cán công nhân viên trường Đại học Nông Lâm TP.HCM tận tình giảng dạy, giúp đỡ, truyền đạt kinh nghiệm, kiến thức quý báu cho suốt trình học tập Ban quản lý anh em công nhân trại gà A thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai giúp đỡ suốt thời gian thực tập trại TS Nguyễn Thị Phước Ninh ThS Nguyễn Thị Thu Năm tận tình hướng dẫn, bảo, giúp đỡ cho suốt thời gian thực tập hồn thành khóa luận tốt nghiệp Cảm ơn tất người thân, bạn bè, bạn lớp Thú Y 31, giúp đỡ, chia suốt thời gian học tập thực đề tài Thái Nguyên iii  iii TÓM TẮT KHĨA LUẬN Qua q trình thực đề tài “Khảo sát khả phòng bệnh nước uống có độ pH thấp (pH= 3,5) cho gà” Thời gian nuôi thí nghiệm từ – 70 ngày tuổi chúng tơi ghi nhận kết sau: Triệu chứng bệnh tích lơ thí nghiệm có sử dụng nước uống hạ pH = 3,5 nhẹ lô đối chứng không hạ pH nước uống Tỷ lệ chết lô thí nghiệm có sử dụng nước uống hạ pH = 3,5 lô đối chứng không hạ pH nước uống khác có ý nghĩa mặt thống kê (P < 0,001) Trọng lượng trung bình lơ thí nghiệm có sử dụng nước uống có độ pH = 3,5 70 ngày tuổi 1662,5 gam, lô đối chứng không hạ pH nước uống 1633,8 gam Như việc hạ pH nước uống có hiệu hỗ trợ tiêu hóa hấp thu iv  iv MỤC LỤC Trang tựa i LỜI CẢM TẠ iii TÓM TẮT KHÓA LUẬN iv MỤC LỤC v DANH SÁCH CÁC BẢNG ix DANH SÁCH CÁC HÌNH x Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề .1 1.1 Mục đích yêu cầu .2 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu .2 Chương TỔNG QUAN 2.1 Giới thiệu sơ lược trại chăn nuôi gà 2.1.1 Vị trí địa lí trại .3 2.1.2 Vị trí chăn ni 2.1.3 Quy trình vệ sinh 2.2 Sơ lược giống gà .3 2.2.1 Nguồn gốc gà Lương Phượng 2.2.2 Nguồn gốc gà Tam Hoàng 2.2.3 Nguồn gốc gà Tàu Vàng 2.2.4 Nguồn gốc gà Đen 2.3 Đặc điểm sinh lý gà .5 2.3.1 Nhiệt độ 2.3.2 Ẩm độ 2.3.3 Ánh sáng 2.3.4 Nước uống 2.3.5 Sự tiêu hóa gia cầm v  v 2.3.5.1 Tiêu hóa miệng 2.3.5.2 Tiêu hóa diều .8 2.3.5.3 Tiêu hóa dày 2.3.5.4 Tiêu hóa ruột .9 2.4 Hệ vi khuẩn đường ruột 10 2.5 Bệnh CRD 11 2.5.1 Căn bệnh 11 2.5.2 Sức đề kháng 12 2.5.3 Truyền nhiễm học 12 2.5.4 Triệu chứng .13 2.5.5 Bệnh tích 13 2.5.6 Điều trị 14 2.5.7 Phòng bệnh 14 2.6 Bệnh E.coli .14 2.6.1 Căn bệnh 14 2.6.2 Triệu chứng 15 2.6.3 Bệnh tích 15 2.6.4 Chẩn đoán .15 2.6.5 Điều trị .15 2.6.6 Phòng bệnh .15 2.7 Bệnh Newcastle 15 2.8 Bệnh Gumboro 19 2.8 Bệnh cầu trùng 21 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 24 3.1 Thời gian địa điểm 24 3.1.1 Thời gian 24 3.1.2 Địa điểm 24 3.2 Đối tượng thí nghiệm 24 3.3 Nội dung nghiên cứu 24 vi  vi 3.4 Dụng cụ vật liệu thí nghiệm 24 3.5 Phương pháp nghiên cứu 25 3.5.1 Bố trí thí nghiệm 25 3.5.2 Cách tiến hành thí nghiệm 26 3.5.2.1 Ghi nhận biểu bệnh .26 3.5.2.2 Phương pháp mổ khám tử gà 26 3.5.2.3 Kiểm tra kháng thể chống bệnh Newcastle lúc 17, 35 50 ngày tuổi 26 3.5.2.4 Xác định tỷ lệ nhiễm cầu trùng .31 3.5.2.5 Phương pháp theo dõi sức sản xuất .31 3.6 Chỉ tiêu theo dõi 32 3.6.1 Theo dõi sức đề kháng gà thí nghiệm 32 3.6.2 Theo dõi suất 32 3.6.3 Hiệu kinh tế .32 3.7 Các công thức tính .32 3.8 Xử lý số liệu 32 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 33 4.1 Các biểu bệnh thường gặp q trình ni thí nghiệm .33 4.1.1 Ghi nhận triệu chứng 33 4.1.2 Ghi nhận bệnh tích đại thể mổ khám 34 4.1.3 Ghi nhận tỷ lệ chết 36 4.1.4 Phương pháp điều trị hiệu điều trị trại .37 4.2 Hiệu giá kháng thể chống bệnh Newcastle lô gà nuôi 37 4.3 Tỷ lệ bảo hộ lô gà nuôi .38 4.4 Ghi nhận tỷ lệ nhiễm cầu trùng 39 4.5 Bệnh tích vi thể 39 4.6 Ghi nhận suất 42 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 46 5.1 Kết luận .46 5.2 Đề nghị 46 vii  vii TÀI LIỆU THAM KHẢO 47 Phụ lục .48 viii  viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 3.1 Bố trí thí nghiệm 25 Bảng 3.2 Phân bố mẫu huyết xét nghiệm 27 Bảng 3.3 Cách thực phản ứng HA 28 Bảng 3.4 Cách thực phản ứng HI 30 Bảng 3.5 Bố trí thí nghiệm lấy mẫu cầu trùng 31 Bảng 4.1 Triệu chứng số gà thí nghiệm 33 Bảng 4.2 Bệnh tích đại thể mổ khám tử 35 Bảng 4.3 Tỷ lệ chết 36 Bảng 4.4 Hiệu giá kháng thể chống Newcastle 38 Bảng 4.5 Tỷ lệ bảo hộ (% BH) lô gà 38 Bảng 4.6 Tỷ lệ nhiễm cầu trùng 39 Bảng 4.7 Kết ghi nhận bệnh tích vi thể gà 41 Bảng 4.9 Trọng lượng bình quân 80 gà qua tuần (gam) 42 Bảng 4.10 Các tiêu suất 80 gà qua giai đoạn .43 Bảng 4.11 Tính hiệu kinh tế .45 ix  ix Ở tuần với ca bệnh bụng trễ, phân trắng bết hậu môn lơ xuất bệnh tích như: lòng đỏ khơng tiêu, thận sưng, ruột xuất huyết điểm, dày loét điểm Từ tuần thứ - với ca bệnh phân trắng bết hậu mơn mổ khám có bệnh tích như: xuất huyết ruột non nặng hơn, dày có nốt lt, thận sưng Còn ca gà có triệu chứng khò khè bệnh tích là: túi khí dày lên, phổi viêm Từ tuần thứ - ca bệnh có triệu chứng khò khè, hốc mắt sưng mổ khám nhận thấy số bệnh tích rõ như: mí mắt xuất huyết, viêm phổi (Hình 4.4), khí quản xuất huyết Bảng 4.2 Bệnh tích đại thể mổ khám tử Tuần tuổi 1-2 Lơ thí nghiệm Lòng đỏ khơng tiêu,thận sưng, dày loét 3-4 5-6 Ngã ba van hồi manh tràng xuất huyết điểm Túi khí dày lên Lơ đối chứng Lòng đỏ khơng tiêu, thận sưng, ruột xuất huyết điểm Viêm phổi, túi khí dày lên, ruột non xuất huyết nặng Mí mắt xuất huyết, viêm phổi khí quản xuất huyết Bao tim tích dịch vàng, túi - 10 Túi khí đóng fibrin, bao khí, màng bao tim đóng tim tích dịch vàng casein, tích dịch màu vàng xoang bụng Từ tuần thứ - ca gà bệnh bị chết mổ khám chúng tơi ghi nhận bệnh tích như: dày tuyến xuất huyết nặng, thận sưng, ngã ba van hồi manh tràng xuất huyết điểm, tích dịch màu vàng sáng xoang bụng, bao tim tích dịch vàng   35 Hình 4.3 Màng bao tím đóng casein Hình 4.4 Viêm phổi Trong tuần cuối trước xuất chuồng có nhiều ca bệnh mà gà chết nhanh, mổ khám thấy bệnh tích như: túi khí màng bao tim đóng casein (hình 4.3), viêm màng bao quanh gan có đóng fibrin, khí quản có màng giả 4.1.3 Ghi nhận tỷ lệ chết Chúng ghi nhận lại tỷ lệ chết lơ đối chứng thí nghiệm, kết trình bày Bảng 4.3 Bảng 4.3 Tỷ lệ chết Tuần tuổi Lô đối chứng (n = 1250) Lơ thí nghiệm (n = 1250) Số chết Tỷ lệ chết (%) Số chết Tỷ lệ chết (%) 1-2 56 4,48 24 1,92 3-4 11 0,92 0,65 5-6 0,42 0,25 7-8 10 0,85 0,74 - 10 14 1,19 12 0,99 Tổng 96 7,68 56 4,48 P < 0,05 Chúng nhận thấy lơ đối chứng thí nghiệm, gà bị chết tập trung giai đoạn - tuần tuổi ( lô đối chứng: 4,48 % - lô thí nghiệm: 1,92 %) Ở giai đoạn xuất triệu chứng bụng trễ, tiêu chảy phân trắng bết hậu môn, gà chết nhiều nên nghi gà chết Salmonella E.coli Giai đoạn từ - 10   36 tuần tuổi lô xuất triệu chứng bệnh CRD với phương pháp chăm sóc điều trị tốt nên giảm tỷ lệ chết xuống thấp 4.1.4 Phương pháp điều trị hiệu điều trị trại Mặc dù trại có chương trình phòng bệnh kháng sinh bệnh xảy Do đặc điểm chăn nuôi gà công nghiệp, thấy đàn gà xuất triệu chứng bệnh, trại cho điều trị tồn đàn, khó khăn việc tính tốn hiệu điều trị, nhận định kết điều trị đàn Với triệu chứng tiêu chảy phân trắng, bụng trễ trại sử dụng thuốc Octamix để điều trị ngày liên tiếp, bệnh có giảm nhiều, bị bệnh vượt qua có dấu hiệu còi Vì số lượng chết cao Với triệu chứng khò khè, trại điều trị thuốc Tylan Solube (Tylosin tartrate nguyên chất yếu tố A đặc trị CRD chiếm 90 %) với liều gam/2 lít nước Bremhixin với liều gam/2 lít 4.2 Hiệu giá kháng thể chống bệnh Newcastle lô gà nuôi Mặc dù trại thực chủng ngừa Newcastle đầy đủ biểu nghi ngờ có bệnh trại qua bệnh tích đại thể chúng tơi ghi nhận Nhằm tìm hiểu hiệu giá kháng thể sau chủng ngừa tiến hành lấy máu gà thực phản ứng HI lúc 17, 35 50 ngày tuổi kết thể Bảng 4.4 Lúc 17 ngày tuổi gà có đủ bảo hộ, giai đoạn 35, 50 ngày tuổi không đủ bảo hộ Nguyên nhân giai đoạn sau khơng đủ bảo hộ chủng vaccine cách cho pha vào nước uống mà dụng cụ cho uống nước có độ pH thấp nên chúng phá hủy vaccine   37 Bảng 4.4 Hiệu giá kháng thể chống Newcastle Ngà Số mẫu y xét tuổi nghiệm 17 Lô TN ĐC Hiệu giá kháng thể MG 1/2 1/4 1/8 1/16 1/32 1/64 1/128 1/256 1/512 15 - - - - - - 97 35 15 - - - - - - 10,6 50 15 - 4 2 - - 13 17 15 - - - 1 - - 74 35 15 - - 3 - - - - 8,6 50 15 - 4 1 - 13 4.3 Tỷ lệ bảo hộ lô gà nuôi Kết tỷ lệ bảo hộ lơ gà trình bày Bảng 4.5 Theo tiêu chuẩn Cục thú y tỷ lệ bảo hộ ≥ 70 % đạt bảo hộ Qua kết Bảng 4.3 cho thấy lô đạt bảo hộ lúc 17 ngày tuổi Các thời điểm khác không đạt bảo hộ Qua cho thấy khoảng thời gian dài lô không đủ bảo hộ, nguy xảy dịch bệnh cao lô này, điều kiện chăn nuôi công nghiệp với mật độ cao, vệ sinh kém, an tồn sinh học khơng thực tốt Bảng 4.5 Tỷ lệ bảo hộ (% BH) lô gà Ngày Lơ thí nghiệm Số mẫu xét Số mẫu nghiệm bảo hộ 100 15 14 93,33 40 15 33,33 15 40 15 40 45 27 60 45 25 55,56 Số mẫu xét Số mẫu nghiệm bảo hộ 17 15 15 35 15 50 Tổng tuổi Lô đối chứng % BH P   > 0,05 38 % BH 4.4 Ghi nhận tỷ lệ nhiễm cầu trùng Trong thời gian ni gà chúng tơi phát gà có triệu chứng phân ướt có máu nên lấy phân xét nghiệm Bệnh Xá Thú Y trường Đại học Nơng Lâm TP.HCM Tỷ lệ dương tính số mẫu phân gởi xét nghiệm cầu trùng trình bày Bảng 4.6 Bảng 4.6 Tỷ lệ nhiễm cầu trùng Lô thí nghiệm Ngày tuổi Số mẫu xét nghiệm Số mẫu nhiễm Lô đối chứng Số mẫu Tỷ lệ (%) xét nghiệm Số mẫu nhiễm Tỷ lệ (%) 17 10 10 10 30 50 10 20 10 40 Tổng 20 15 20 35 P > 0,05 4.5 Bệnh tích vi thể Để làm rõ việc sử dụng pH = 3,5 không ảnh hưởng khả tiêu hóa hấp thu gia cầm chúng tơi tiến hành làm xét nghiệm vi thể số quan xoang mũi, khí quản, phổi, diều, gan, lách, thận, tụy tạng, ruột, dày tuyến lô lúc gà xuất thịt kết thu trình bày Bảng 4.7 Chúng tơi nhận thấy khơng có bệnh tích điển hình bệnh hơ hấp mãn tính CRD Các quan tiêu hóa, tiết niệu có kết tốt từ khẳng định việc giảm pH nước uống xuống 3,5 không gây tổn hại cho đường tiêu hóa tiết niệu gia cầm   39 Hình 4.5 Màng bao tim đóng casein Hình 4.6 Cầu trùng manh tràng Hình 4.7 Dạ dày tuyến xuất huyết Hình 4.8 Xoang bao tim tích dịch   40 Bảng 4.7 Kết ghi nhận bệnh tích vi thể gà Cơ quan Lơ thí nghiệm (n = 1) Lô đối chứng (n = 1) Xoang mũi Bình thường Bình thường Khí quản Bình thường Phổi Diều Gan Có sung huyết nhẹ vài chổ ứ máu Bình thường Bình thường, tế bào gan tốt Thể lách tương đối rõ Lách ràng, mô lympho nhiều Thận Tụy tạng Ruột Biểu mơ thấy rõ, có vài bạch cầu Sung huyết mức độ nhẹ Bình thường Cấu tạo tiểu thùy gan tương đối rõ ràng, sung huyết nhẹ Có số chỗ bị xuất huyết Biểu mô dày hơn, lông Tiểu thể maipighi nhỏ, nhung phát triển mạnh vài chỗ sung huyết nhẹ Bình thường Lơng nhung tốt, biểu mơ ngun Nang tuyến nhỏ bình thường Lơng nhung thấp, nhiều chổ long nhung, bề mặt Bị viêm bề mặt, có tiết Dạ dày tuyến Bình thường chất viêm bề mặt tuyến   41 4.6 Ghi nhận suất Qua tuần tiến hành cân trọng lượng 80 gà chia làm 20 lần lô cách ngẫu nhiên ghi nhận kết trình bày Bảng 4.9 Bảng 4.9 Trọng lượng bình quân 80 gà qua tuần (gam) Ngày tuổi Lơ thí nghiệm Lơ đối chứng 3200 3200 6880 5530 14 13390 12700 21 23000 22900 28 37300 37200 35 55700 51800 42 69000 68500 49 88000 87100 56 106100 104200 63 122400 121600 70 133000 130700 P P < 0,001 P < 0,001 Ở hai lơ thí nghiệm đối chứng sử dụng loại thức ăn Cách thức cho ăn Lượng thức ăn chia làm giai đoạn - 21 ngày tuổi 21 - 70 ngày Điều chứng minh việc làm giảm pH nước uống xuống (=3,5) khơng có vai trò phòng bệnh, giảm tỷ lệ chết mà giúp gà tăng trưởng tốt Cùng với bảng trọng lượng cho phép chúng tơi tính tiêu suất như: tiêu tốn thức ăn, trọng lượng trung bình, tăng trọng tuyệt đối hệ số chuyển biến thức ăn để đánh giá hiệu việc hạ pH nước uống   42 Bảng 4.10 Các tiêu suất 80 gà qua giai đoạn Giai đoạn ngày tuổi Chỉ tiêu theo dõi Trọng lượng trung bình (g) Trọng lượng 21 ngày (g) Trọng lượng trung bình (g) 1-21 ngày tuổi Tăng trọng tuyệt đối (g/con/ngày) Thức ăn tiêu thụ (g)/giai đoạn Hệ số chuyển biến thức ăn Tổng tăng trọng (g) Trọng lượng xuất chuồng 70 ngày (g) Lơ thí nghiệm Lơ đối chứng 3200 3200 23000 22900 287,5 286,25 11,8 11,7 28480 28480 1,43 1,45 110000 107800 133000 130700 1662,5 1633,8 28,1 27,5 248000 248000 2,12 2,16 Trọng lượng trung bình lúc xuất 21-70 ngày chuồng tuổi Tăng trọng tuyệt đối (g) Thức ăn tiêu thụ (g/giai đoạn) Hệ số chuyển biến thức ăn   43 P P < 0,05 Trọng lượng trung bình gà giai đoạn - 21 ngày tuổi lơ thí nghiệm 287,5 gam cao trọng lượng trung bình 286,25 gam lơ đối chứng Kết thấp so với kết Nguyễn Hải Linh (2010) 345 gam/con đến 350 gam/con Cùng thí nghiệm kết tăng trọng lại thấp thí nghiệm chúng tơi phép cho uống nước hạ pH vào lúc chiều đến tối nên hiệu thấp Giai đoạn 70 ngày tuổi trọng lượng bình quân gà lơ thí nghiệm 1662,5 gam/con cao lô đối chứng 1633,8 gam/con Kết thấp kết Nguyễn Hải Linh 2010 gam/con đến 2270 gam/con Điều hoàn tồn cách thực thí nghiệm cho uống nước hạ pH vào chiều tối thí nghiệm Nguyễn Hải Linh cho uống nước hạ pH ngày đêm kết hợp với phòng bệnh CRD kháng sinh gentatylo Ở giai đoạn 21 - 70 ngày tuổi tổng tăng trọng gà lơ thí nghiệm 110000 gam cao lô đối chứng 107800 gam Mức tăng trọng tuyệt đối lơ thí nghiệm 28,1 gam cao lơ đối chứng 27,5 gam Sự khác biệt tăng trọng hiệu việc hạ pH nước uống, làm cho vi sinh vật có lợi đường tiêu hóa gà phát triển tốt ức chế vi sinh vật có hại phát triển nên khả tiêu hóa hấp thu gà tốt Mặc khác hệ số chuyển hóa thức ăn lơ thí nghiệm (2,12) tốt lô đối chứng (2,16) tốt so với kết Nguyễn Hải Linh (2,2 - 2,5) Điều chứng tỏ việc bổ sung pH=3,5 tăng khả tiêu hóa hấp thu gà 4.7 Hiệu kinh tế Hiệu kinh tế tính tốn dựa chi phí thức ăn, tiền trại, tiền công, tiền giống, tiền thuốc + vaccin, tiền chất độn chuồng, tiền điện trình bày Bảng 4.11   44 Bảng 4.11 Tính hiệu kinh tế Các yếu tố cấu thành (đồng) Lô đối chứng Lơ thí nghiệm Con giống 5.875.000 5.875.000 Thuốc thú y 2.103.638 2.103.638 Tiền cám 39.180.200 39180200 Tiền lương 1.500.000 1.500.000 Tiền điện 300.000 300.000 Tiền dụng cụ phân lô 250.000 250.000 Tiền acid 500.000 Tổng chi 49.208.838 49.708.838 Tổng thu 66.749.783 71.559.524 Lợi nhuận 17.540.945 21.850.686 Hiệu kinh tế lơ thí nghiệm có sử dụng acid hạ pH nước uống cao lô đối chứng không dùng acid   45 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua thời gian ni thí nghiệm gà Lương Phượng từ - 70 ngày tuổi thu kết sau: Triệu chứng bệnh tích lơ thí nghiệm tốt lơ đối chứng Tỷ lệ chết lơ thí nghiệm (4,48 %) thấp so với lô đối chứng (7,68 %) Tỷ lệ nhiểm cầu trùng lơ thí nghiệm thấp lô đối chứng với (15 %) (35 %) Trọng lượng trung bình lơ thí nghiệm (1662,5 g) cao lô đối chứng (1633,8 g) Như chứng minh việc sử dụng acid để hạ pH nước uống có hiệu tốt Hiệu kinh tế lơ thí nghiệm có sử dụng acid cao lô đối chứng không sử dụng acid 5.2 Đề nghị Để nâng cao hiệu tăng trọng gà nên sử dụng sử dụng phương pháp hạ pH nước uống cho uống ngày đêm   46 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tô Minh Châu, 2007 Giáo trình Vi sinh vật đường ruột ứng dụng chăn nuôi Tủ sách đại học Nông Lâm TP.HCM, Việt Nam Dương Nguyên Khang, 2006 Sinh lý vật nuôi Tủ sách đại học Nông Lâm TP.HCM, Việt Nam Lê Hữu Khương, 2004 Bài giảng Ký sinh trùng Tủ sách đại học Nông Lâm TP.HCM, Việt Nam Nguyễn Hải Linh, 2010 Thử nghiệm hiệu phòng bệnh CRD gà Lương Phượng kháng sinh gentatylo giảm pH nước uống trại chăn nuôi A tỉnh Đồng Nai Luận văn tốt nghiệp Khoa Chăn nuôi – Thú y, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, Việt Nam Nguyễn Phước Ninh, 2005 Bài giảng Bệnh truyền nhiễm chung – gia cầm Tủ sách đại học Nông Lâm TP.HCM, Việt Nam Nguyễn Như Pho Nguyễn Thị Trà An, 2001 Bài giảm Dược lý thú y Tủ sách đại học Nông Lâm TP.HCM, Việt Nam Huỳnh Thanh Kim Tâm, 2000 Khảo sát số bệnh thường gặp gà Bệnh xá thú y Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM Luận văn tốt nghiệp Khoa Chăn nuôi – Thú y Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, Việt Nam Lâm Minh Thuận, 2002 Giáo trình Chăn nuôi gia cầm Tủ sách đại học Nông Lâm TP.HCM, Việt Nam   47 Phụ lục Chi-Square Test: C1, C2 So sánh tỷ lệ chết C1 C2 Total 96 1154 1250 76.00 1174.00 5.263 0.341 56 1194 1250 76.00 1174.00 5.263 0.341 Total 152 2348 2500 Chi-Sq = 11.208, DF = 1, P-Value = 0.001 Chi-Square Test: C3, C4 So sánh bảo hộ C3 C4 Total 27 18 45 26.00 19.00 0.038 0.053 25 20 45 26.00 19.00 0.038 0.053 Total 52 38 90 Chi-Sq = 0.182, DF = 1, P-Value = 0.670 Chi-Square Test: C5, C6 So sánh tỷ lệ nhiễm cầu trùng C5 C6 Total 17 20 5.00 15.00 0.800 0.267 13 20 5.00 15.00 0.800 0.267 Total 10 30 40 Chi-Sq = 2.133, DF = 1, P-Value = 0.144   48 Chi-Square Test: C7, C8 So sánh trọng lượng bình quan - 21 ngày tuổi C7 C8 Total 3200 3200 6400 3275.42 3124.58 1.737 1.820 6880 5530 12410 6351.24 6058.76 44.021 46.146 13390 12700 26090 13352.45 12737.55 0.106 0.111 23000 22900 45900 23490.89 22409.11 10.258 10.753 Total 46470 44330 90800 Chi-Sq = 114.951, DF = 3, P-Value = 0.000 Chi-Square Test: C9, C10 So sánh trọng lượng bình quan 21- 70 ngày tuổi C9 C10 Total 37300 37200 74500 37569.48 36930.52 1.933 1.966 55700 51800 107500 54210.99 53289.01 40.898 41.606 69000 68500 137500 69339.64 68160.36 1.664 1.692 88000 87100 175100 88300.88 86799.12 1.025 1.043 106100 104200 210300 106051.83 104248.17 0.022 0.022 122400 121600 244000 123046.35 120953.65 3.395 3.454 133000 130700 263700 132980.83 130719.17 0.003 0.003 Total 611500 601100 1212600 Chi-Sq = 98.727, DF = 6, P-Value = 0.000   49
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT KHẢ NĂNG PHÒNG BỆNH CỦA NƯỚC UỐNG CÓ ĐỘ pH THẤP (pH= 3,5) CHO GÀ , KHẢO SÁT KHẢ NĂNG PHÒNG BỆNH CỦA NƯỚC UỐNG CÓ ĐỘ pH THẤP (pH= 3,5) CHO GÀ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay