KHẢO SÁT CHỨNG TIÊU CHẢY VÀ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ TRÊN HEO CON THEO MẸ TỪ SƠ SINH ĐẾN CAI SỮA TẠI MỘT TRẠI CHĂN NUÔI HEO Ở BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

62 0 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:38

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI –THÚ Y ƯƯƯƯƯƯ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT CHỨNG TIÊU CHẢY VÀ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ TRÊN HEO CON THEO MẸ TỪ SƠ SINH ĐẾN CAI SỮA TẠI MỘT TRẠI CHĂN NUÔI HEO Ở BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI Sinh viên thực hiên: TÔ NGUYỄN XUÂN PHONG Lớp: DH05DY Ngành: Dược Y Niên khóa: 2005 - 2010 Tháng 08/2010 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI –THÚ Y ƯƯƯƯƯƯ TƠ NGUYỄN XN PHONG KHẢO SÁT CHỨNG TIÊU CHẢY VÀ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ TRÊN HEO CON THEO MẸ TỪ SƠ SINH ĐẾN CAI SỮA TẠI MỘT TRẠI CHĂN NI HEO Ở BIÊN HỊA, ĐỒNG NAI Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Bác sỹ thú y Giáo viên hướng dẫn TS NGUYỄN TẤT TOÀN Tháng 08/2010 i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực hiện:Tô Nguyễn Xuân Phong Tên luận văn: “Khảo sát bệnh tiêu chảy hiệu điều trị heo theo mẹ từ sơ sinh đến cai sữa trại chăn ni heo Biên Hồ, Đồng Nai” Đã hoàn thành luận văn theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến nhận xét, đóng góp hội đồng chấm thi tốt nghiệp khoa Chăn Nuôi Thú Y ngày … tháng … năm 2010 Giáo viên hướng dẫn TS NGUYỄN TẤT TOÀN ii LỜI CẢM TẠ Đầu tiên xin gửi lời cảm ơn chân thành đến ba mẹ người sinh thành nuôi dưỡng tôi, người âm thầm theo dõi bước đường đời lẫn đường học vấn tơi Trong q trình học tập trường Đại Học Nông Lâm thực luận văn tốt nghiệp nhận giúp đỡ tận tình q thầy cơ, anh chị Khoa Chăn Nuôi Thú Y trại tạo điều kiện thuận lợi cho tơi hồn thành luận văn Tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến: - TS Nguyễn Tất Tồn, người tận tình hướng dẫn, bảo, truyền đạt kinh nghiệm quý báu giúp tơi hồn thành luận văn - Thầy khoa chăn nuôi thú y truyền đạt cho kiến thức bổ ích thời gian tơi học tập trường - Cô quản lý trại tận tình giúp đỡ, hướng dẫn tơi nghiên cứu, thu thập số liệu, thông tin cần thiết để phục vụ cho luận văn - Các bạn bè sát cánh bên suốt năm đại học Cuối tơi xin kính chúc q thầy dồi sức khỏe thành công nghiệp Chúc trại gặt hái nhiều thắng lợi hoạt động chăn nuôi sản xuất Sinh viên Tô Nguyễn Xuân Phong iii TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu: ”Khào sát chứng tiêu chảy hiệu điều trị heo theo mẹ từ sơ sinh đến cai sữa” tiến hành trại chăn nuôi heo Biên Hòa, Đồng Nai từ thời gian 01/03/2010 đến 23/06/2010 Kết thu sau thực đề tài: Nhiệt độ bình quân tháng khảo sát 33 °C ( nhiệt độ bình quân cao tháng (33,6 °C) thấp tháng (32,5 °C), ẩm độ bình quân tháng 77,3 % (ẩm độ bình quân cao tháng (82,96 %) thấp tháng (74,05 %) Tỷ lệ heo tiêu chảy bình quân 29,71 % (tỷ lệ tiêu chảy cao tháng với 34,4 %, tỷ lệ tiêu chảy thấp tháng với 23,86 %) Tỷ lệ ngày tiêu chảy bình quân 3,82 % (tỷ lệ ngày heo tiêu chảy cao tháng (4,3 %) thấp tháng (2,6 %) Tỷ lệ tiêu chảy theo ngày tuổi bình quân độ tuổi – ngày tuổi cao 5,46 %, tiếp độ tuổi – 15 ngày tuổi 3,6 % thấp độ tuổi 16 – 21 ngày tuổi với 1,9 % Tỷ lệ heo chết tiêu chảy 1,42% (cao tháng với 1,7 %, thấp tháng với 1,23 %) Tỷ lệ còi loại thải 9,82 % (cao tháng (11,1 %) thấp tháng (7,9 %) Trọng lượng bình quân heo sơ sinh 1,38 kg/con (cao 1,42 kg/con tháng thấp 1,34 kg/con tháng 3) Trọng lượng bình quân heo cai sữa 5,67 kg/con (cao 5,85 kg/con tháng thấp 5,58 kg tháng 3) Thời gian điều trị trung bình 2,18 ngày, cao tháng (2,12 ngày) thấp tháng (2,23 ngày) Tỷ lệ điều trị khỏi 88,3% cao tháng với 93,1% tháng với 84% Tỷ lệ nhiễm E.coli mẫu phân cao 90 % Tỷ lệ nhạy cảm E.coli với kháng sinh: norfloxacin (100 %), amoxicillin/clavulanic acid (85%), cefotaxime tỷ lệ đề kháng cao nhiều loại kháng sinh: ampicycline (90 %), doxycycline (80%), tetracycline iv MỤC LỤC Trang Trang tựa i Phiếu xác nhận giáo viên hướng dẫn ii Lời cảm tạ iii Tóm tắt iv Mục lục v Danh sách chữ viết tắt viii Danh sách bảng ix Danh sách hình sơ đồ x Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích 1.3 Yêu cầu Chương TỔNG QUAN 2.1 Giới thiệu sơ lược trại 2.1.1 Vị trí 2.1.2 Lịch sử trại 2.1.3 Tình hình trại 2.1.4 Qui trình quản lý heo theo mẹ trại 2.1.4.1 Điều kiện chuồng trại 2.1.4.2 Quản lý chăm sóc điều trị heo theo mẹ 2.2 Bệnh tiêu chảy heo 2.2.1 Khái niệm bệnh tiêu chảy đặc điểm sinh lý heo 2.2.1.1 Khái niệm bệnh tiêu chảy heo theo mẹ 2.2.1.2 Đặc điểm sinh lý tiêu hoá heo theo mẹ 2.2.2 Các nguyên nhân gây tiêu chảy 2.2.2.1 Do heo mẹ 2.2.2.2 Do heo 10 v 2.2.2.3 Do chăm sóc ni dưỡng 10 2.2.2.4 Do điều kiên môi trường ngoại cảnh……………………………………11 2.2.2.5 Do vi sinh vật 11 2.2.3 Cơ chế sinh bệnh 13 2.2.4 Đặc điểm số bệnh heo 14 2.2.4.1 Tiêu chảy E.coli 14 2.2.4.2 Tiêu chảy viêm da dày ruột 14 2.2.4.3 Tiêu chảy Coronavirus 15 2.2.4.4 Tiêu chảy Rotavirus 16 2.2.4.5 Tiêu chảy Salmonella 16 2.2.4.6 Tiêu chảy cầu trùng 17 2.2.4.7 Viêm ruột Campylobacter 18 2.2.4.8 Viêm ruột hoại tử Clostridium perfringens type C 178 2.3 Các cơng trình nghiên cứu có liên quan 19 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 21 3.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu 21 3.2 Đối tượng nghiên cứu 21 3.3 Nội dung 21 3.4 Phương pháp 21 3.4.1 Khảo sát tiểu khí hậu chuồng nuôi 21 3.4.1.1 Dụng cụ 21 3.4.1.2 Phương pháp tiến hành 21 3.4.1.3 Các tiêu theo dõi cơng thức tính 21 3.4.2 Khảo sát bệnh tiêu chảy heo theo mẹ 22 3.4.2.1 Dụng cụ 22 3.4.2.2 Phương pháp tiến hành 22 3.4.2.3 Các tiêu theo dõi cơng thức tính 22 3.4.3 Ghi nhận liệu pháp kết điều trị 23 3.4.3.1 Thuốc điều trị 23 vi 3.4.3.2 Phương pháp tiến hành 23 3.4.3.3 Các tiêu theo dõi cơng thức tính 23 3.4.4 Khảo sát tình trạng sinh trưởng heo theo mẹ 23 3.4.4.1 Dụng cụ 23 3.4.4.2 Phương pháp tiến hành 23 3.4.4.3 Các tiêu theo dõi cơng thức tính 24 3.4.5 Ghi nhận kết phân lập kháng sinh đồ 24 3.4.5.1 Dụng cụ 24 3.4.5.2 Phương pháp tiến hành 24 3.4.5.3 Các tiêu theo dõi cơng thức tính 24 3.4.6 Phương pháp xử lý thống kê 24 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 25 4.1 Tiểu khí hậu chuồng ni 25 4.2 Kết bệnh tiêu chảy heo 27 4.2.1 Tỷ lệ heo tiêu chảy 27 4.2.2 Tỷ lệ ngày tiêu chảy 28 4.2.3 Tỷ lệ ngày heo tiêu chảy theo ngày tuổi 29 4.2.4 Tỷ lệ chết tiêu chảy 31 4.2.5 Tỷ lệ chết nguyên nhân khác 33 4.2.6 Tỷ lệ còi loại thải………………………………………………………….33 4.3 Kết sinh trưởng heo theo mẹ 34 4.3.1 Trọng lượng bình quân lúc sơ sinh 34 4.3.2 Trọng lượng bình quân lúc cai sữa 35 4.4 Kết phân lập kháng sinh đồ 35 4.4.1 Kết phân lập vi khuẩn 35 4.4.2 Kết kháng sinh đồ 36 4.5 Kết liệu pháp hiệu điều trị 38 4.5.1 Thời gian điều trị trung bình 38 4.5.2 Tỷ lệ điều trị khỏi 39 vii Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ………………………………………… 40 TÀI LIỆU THAM KHẢO 411 Phụ Lục 433 viii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT V.T.E.C: Verotoxin Escherichia coli M.M.A: Mastitis - Metritis - Agalactia E.coli: Escherichia coli C.coli: Campylobacter coli T.G.E: Transmissible Gastroenteritis PRCV: Porcine Respiratioire Coronavirus DEP: Diarhea Epidemique Porcine C perfringens: Clostridium perfringes TLHTC: tỷ lệ heo tiêu chảy TLNCTC: tỷ lệ ngày tiêu chảy TLCDTC: tỷ lệ chết tiêu chảy TLCDNNK: tỷ lệ chết nguyên nhân khác TLHTCTNT: tỷ lệ heo chết nguyên nhân khác TLCVLT: tỷ lệ còi loại thải TLBQLSS: trọng lượng bình qn heo sơ sinh TLBQLCS:trọng lượng bình quân heo cai sữa ix 4.4 Kết phân lập kháng sinh đồ 4.4.1 Kết phân lập vi khuẩn Được chấp thuận chủ trại tiến hành lấy 20 mẫu phân heo theo mẹ bị tiêu chảy phân lập vi khuẩn thử kháng sinh đồ Kết phân lập vi khuẩn E.coli trình bày Bảng 4.10 Bảng 4.10 Kết phân lập E.coli Kết xét nghiệm E.coli Dương tính Âm tính 18 Số mẫu (n = 20) Tỷ lệ (%) 90 10 Kết phân lập vi khuẩn 20 mẫu phân tiêu chảy cho thấy tỷ lệ heo bị tiêu chảy nhiễm E.coli chiếm 90 % Tỷ lệ mẫu tiêu chảy nhiễm E.coli khảo sát cao kết Bùi Chí Hiếu (2008) 85 % lại thấp Trần Sỹ Trung (2000) trại Đồng Hiệp 91 %, Phạm Hùng Trường khảo sát bệnh tiêu chảy heo heo mẹ hiệu điều trị trại heo Kim Long 100%/22 mẫu xét nghiệm, Trần Văn Điền (2005), khảo sát bệnh tiêu chảy heo heo mẹ xí nghiệp chăn ni heo 30/4 Tiền Giang có tỷ lệ dương tính với E.coli 80 % / 30 mẫu phân gửi xét nghiệm 4.4.2 Kết kháng sinh đồ Các thuốc sử dụng kháng sinh đồ: doxycycline, gentamycin, amoxicillin/clavulanic acid, norfloxacin, tetracycline, ampicillin, ceftriaxone, cephalexin, bactrim (sulfamethoxazole/trimethoprim), cefotaxime Kết kháng sinh đồ E.coli 20 mẫu phân heo bị tiêu chảy trình bày bảng sau 36 Bảng 4.11 Kết kháng sinh đồ E.coli Loại kháng sinh Tỷ lệ kháng (%) Tỷ lệ trung gian (%) Tỷ lệ nhạy (%) n Tỷ lệ (%) n Tỷ lệ (%) n Tỷ lệ (%) Ampicillin 18 90 5 Amoxicillin/ clavulanic acid 10 17 85 Cephalexin 12 60 30 10 Cefotaxime 35 0 13 65 Ceftriaxone 40 10 10 50 Gentamycin 45 10 50 Doxycycline 13 65 25 10 Tetracycline 16 80 10 10 Norfloxacin 0 0 20 100 Trimethoprim/ Sulfamethoxazole 15 75 20 Theo kết Bảng 4.11 vi khuẩn E.coli trại đề kháng với nhiều loại kháng sinh: tetracycline, ampicycline, bactrim, doxycycline E.coli đề kháng trung gian: doxycycline, cephalexin E.coli nhạy cảm với norfloxacin (100 %), amoxicillin/clavulanic acid (85 %) Kết nhạy cảm E.coli gentamycin 45 % thấp kết Bùi Chí Hiếu 70,6 % So với kết Phạm Hùng Trường cao 31,82 % (gentamycin), 45,45 % (norfloxacin) Các kết cho thấy vi khuẩn E.coli có tỷ lệ kháng kháng sinh cao, cần phải trọng việc điều trị bệnh kháng sinh Điều lạm dụng, sử dụng tuỳ tiện kháng sinh việc điều trị bệnh, 37 bệnh khơng hết mà gây nên tình trạng lờn thuốc Việc đưa bảng phân lập kháng sinh đồ giúp chủ trại bác sỹ thú y trại lựa chọn kháng sinh phù hợp để điều trị cách triệt để bệnh tiêu chảy E.coli tránh tình trạng lờn thuốc vi khuẩn 4.5 Kết liệu pháp hiệu điều trị 4.5.1 Thời gian điều trị trung bình Bảng 4.12 Thời gian điều trị trung bình Số khảo sát Tổng số ca điều trị Tổng số ngày điều trị TGDTTB (ngày) Tháng Tháng Tháng Tháng Tổng 243 287 314 215 1059 58 85 91 74 308 123 183 202 165 647 2,12 2,15 2,23 2,23 2,18 Qua Bảng 4.12 nhận thấy thời gian điều trị trung bình tháng thấp với 2,12 ngày, tháng tháng cao 2,23 ngày Kết xử lý thống kê cho thấy khác biệt thời gian điều trị trung bình tháng có ý nghĩa (P 0,05) Tỷ lệ điều trị khỏi tỷ lệ khác phụ thuộc nhiều vào yếu tố quan trọng liệu pháp điều trị có phù hợp hay không Qua bảng 4.13 nhận thấy tỷ lệ điều trị khỏi có chiều hướng giảm dần qua tháng Tỷ lệ điều trị khỏi bình qn chúng tơi 88,3 % so sánh với kết Bùi Chí Hiếu (2008) nhận thấy thấp so với kết Bùi Chí Hiếu (91,23 %) Cao kết Lưu Phương Nam trại Gia Phát (80 %) Chúng tơi nhận thấy có khác biệt kết khảo sát có khác biệt qui trình quản lý chăm sóc, điều trị bệnh trại sức đề kháng vi khuẩn trại khác Chúng sử dụng Nova – Coc, New Diarrheastop từ – ngày so với liệu trình điều trị tiêu chảy Ampi + Dexa, Enrofloxacin dùng liên tục – ngày Lưu Phương Nam (2008) 39 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua thời gian khảo sát đề tài: “Khảo sát bệnh tiêu chảy hiệu điều trị heo theo mẹ từ sơ sinh đến cai sữa trại chăn nuôi heo Biên Hồ, Đồng Nai”, chúng tơi rút số kết luận sau: Tỷ lệ heo tiêu chảy 29,71 %, tỷ lệ ngày heo tiêu chảy 3,82 ngày, tỷ lệ heo tiêu chảy cao vào độ tuổi – ngày tuổi giảm dần Trọng lượng bình quân heo sơ sinh 1,38 kg/con trọng lượng bình quân heo cai sữa 5,67 kg/con Cả hai tiêu khảo sát thấp tiêu trại đề 1,4 kg/con kg/con Tỷ lệ nhiễm E.coli mẫu phân cao 90 % E.coli nhạy cảm với kháng sinh: norfloxacin, amoxicillin/clavulanic acid, cefotaxime đề kháng cao nhiều loại kháng sinh: ampicycline, doxycycline, tetracycline Tỷ lệ điều trị khỏi bệnh 88,3 %, thời gian điều trị trung bình 2,18 ngày 5.2 Đề nghị Trại nên tiến hành lấy mẫu phân tiêu chảy xét nghiệm định kì để phát sớm bệnh dịch có liệu pháp, thời gian điều trị hợp lý để tránh tình trạng vi khuẩn ngày lờn thuốc Trại sử dụng thời gian dài nên cần quan tâm trọng đến hệ thống dẫn nước, vệ sinh sát trùng kĩ để không tạo điều kiện cho vi sinh vật phát triễn gây bệnh 40 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tiếng Việt: Bùi Chí Hiếu, 2008 Khảo sát tình trạng tiêu chảy heo theo mẹ từ sơ sinh đến cai sữa trại Darby – CJ Genetics Luận văn tốt nghiệp khoa CNTY trường ĐH Nông lâm TP.HCM Biện Tuấn Du, 2008 Khảo sát hiệu phòng bệnh tiêu chảy heo theo mẹ chế phẩm COILISPEC kết hợp NOVACOC % trại heo giống cao sản Kim Long Luận văn tốt nghiệp khoa CNTY trường ĐHNL TP.HCM Đào Trọng Đạt Phan Thanh Phượng, 1986 Bệnh gia súc non, tập II NXB Nông Nghiệp Lưu Phương Nam, 2007 Khảo sát bệnh thường xảy heo hiệu điều trị trại heo Gia Phát Luận văn tốt nghiệp khoa CNTY trường ĐHNL TP.HCM Nguyễn Văn Thành Đỗ Hiếu Liêm, 1998 Chứng tiêu chảy bệnh viêm ruột Tủ sách ĐHNL Tp HCM Nguyễn Như Pho, 1995 Giáo trình nội chẩn Tủ sách ĐHNL Tp HCM Nguyễn Như Pho, 2001 Bệnh tiêu chảy heo Nhà xuất Nơng Nghiệp Phan Chí Nhân, 2008 Khảo sát ảnh hưởng việc bấm heo lúc ngày tuổi ngày tuổi tới sinh trưởng, tỷ lệ bệnh heo từ sơ sinh đến cai sữa Luận văn tốt ngiệp khoa CNTY trường ĐH Nông Lâm TP.HCM Phạm Hùng Trường, 2009 Khảo sát bệnh tiêu chảy heo theo mẹ hiệu điều trị trại heo Kim Long thị xã Long Khánh tỉnh Đồng Nai Luận văn tốt nghiệp khoa CNTY trường ĐHNL TP.HCM 10 Trần Thị Dân, 2002 Thay đổi sinh lý heo Tủ sách ĐHNL 11 Võ Văn Ninh, 1985 Kinh nghiệm nuôi heo NXB Tp HCM 12 Võ Văn Ninh, 1999 Bài giảng chăn nuôi heo Tủ sách ĐHNL Tp HCM 13 Thân Thị Đang, Lê Ngọc Mỹ, Tô Long Thành, Nguyễn Thị Kim Lan, 2010 Vai trò 41 ký sinh trùng đường tiêu hoá hội chứng tiêu chảy lợn sau cai sữa biện pháp phòng trị Khoa hoc kỹ thuật thú y tập 17 số 14.Trần Thanh Phong,1996 Bệnh truyền nhiễm vi trùng heo.Tủ sách ĐHNL TpHCM 15.Trần Thanh Phong,1996 Bệnh truyền nhiễm virus heo.Tủ sách ĐHNL TpHCM 16 Võ Văn Ninh, 2008 Kinh nghiệm nuôi heo NXB Đà Nẵng 17 Trần Văn Điền, 2005 Khảo sát bệnh tiêu chảy heo heo mẹ xí nghiệp chăn ni heo 30/4 Tiền Giang Luận văn tốt nghiệp khoa CNTY trường ĐHNL TP.HCM 18 Trần Hoàng Vũ, 2003 Khảo sát tỷ lệ tiêu chảy sử dụng phương pháp kháng sinh đồ để chọn kháng sinh thích hợp việc điều trị tiêu chảy heo theo mẹ Luận văn tốt nghiệp khoa CNTY trường ĐHNL TP.HCM 19 Trần Hoàng Nghĩa (2005), khảo sát bệnh tiêu chảy heo heo mẹ xí nghiệp chăn nuôi heo Chợ Gạo Tiền Giang Luận văn tốt nghiệp khoa CNTY trường ĐHNL TP.HCM II Website Phan Trung Nghĩa Phòng chống dịch tiêu chảy heo 20/01/2009 http://www.dostbentre.gov.vn/index.php?option=com_content&task=view&i d=1440&Itemid=138, truy cập ngày 20/01/2010 http://vasafeed.com/site/index.php?vs=news/detail/phong-benh-tieu-chay-choheo-con/22/ 42 Phụ Lục Xử Lý Số Liệu Thống Kê So sánh sư khác biệt tỷ lệ tiêu chảy Chi-Square Test: Expected counts are printed below observed counts TC 58 70.67 KTC 185 172.33 Total 243 85 83.47 202 203.53 287 91 91.32 223 222.68 314 74 62.53 141 152.47 215 Total 308 751 1059 Chi-Sq = 2.273 0.028 0.001 2.104 DF = 3, P-Value + 0.932 + 0.011 + 0.000 + 0.863 = 0.102 + + + = 6.213 So sánh tỷ lệ ngày tiêu chảy Chi-Square Test Expected counts are printed below observed counts NTC 136 195.27 NKTC 4967 4907.73 Total 5103 247 230.63 5780 5796.37 6027 272 252.33 6322 6341.67 6594 196 172.77 4319 4342.23 4515 Total 851 21388 22239 43 Chi-Sq = 17.991 1.162 1.534 3.123 DF = 3, P-Value + 0.716 + 0.046 + 0.061 + 0.124 = 0.000 + + + = 24.757 So sánh khác biệt nhiệt độ qua tháng khảo sát One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for T Source DF SS MS tuan 3.4498 1.1499 Error 11 0.8875 0.0807 Total 14 4.3373 Level N 4 Pooled StDev = Mean 32.500 33.375 33.600 32.600 StDev 0.183 0.250 0.183 0.500 0.284 F 14.25 P 0.000 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ ( -* -) ( * -) ( -* -) ( * ) -+ -+ -+ 32.50 33.00 33.50 Tukey's pairwise comparisons Family error rate = 0.0500 Individual error rate = 0.0118 Critical value = 4.26 Intervals for (column level mean) - (row level mean) 4 -1.4800 -0.2700 -1.7050 -0.4950 -0.8300 0.3800 -0.7535 0.5535 0.1215 1.4285 0.3465 1.6535 So sánh khác biệt ẩm độ qua tháng khảo sát One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for A Source DF SS MS Tuan1 172.247 57.416 Error 11 4.887 0.444 Total 14 177.133 F 129.24 P 0.000 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev 44 Level N 4 Pooled StDev = Mean 74.050 74.400 77.950 82.967 StDev 0.387 0.258 1.079 0.611 0.667 + -+ -+ -+ ( *-) (-*-) ( *-) ( *-) + -+ -+ -+ 75.0 78.0 81.0 84.0 Tukey's pairwise comparisons Family error rate = 0.0500 Individual error rate = 0.0118 Critical value = 4.26 Intervals for (column level mean) - (row level mean) 4 -1.770 1.070 -5.320 -2.480 -4.970 -2.130 -10.450 -7.383 -10.100 -7.033 -6.550 -3.483 So sánh khác biệt tỷ lệ ngày heo tiêu chảy theo ngày tuổi One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for TC Source DF SS T 4.62 Error 26.22 Total 11 30.84 Level N 3 3 Pooled StDev = Mean 2.500 3.947 3.667 4.067 MS 1.54 3.28 StDev 1.200 1.684 1.332 2.658 1.810 F 0.47 P 0.712 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -( * -) ( -* -) ( -* -) ( -* -) + -+ -+ -2.0 4.0 6.0 Tukey's pairwise comparisons Family error rate = 0.0500 Individual error rate = 0.0126 Critical value = 4.53 Intervals for (column level mean) - (row level mean) 45 So -6.182 3.288 -5.902 3.568 -4.455 5.015 -6.302 3.168 -4.855 4.615 -5.135 4.335 sánh khác biệt tỷ lệ chữa khỏi qua tháng Chi-Square Test Expected counts are printed below observed counts Khoi 54 51.39 Ko Khoi 6.61 Total 58 76 75.31 9.69 85 80 79.74 10 10.26 90 62 65.56 12 8.44 74 Total 272 35 307 Chi-Sq = 0.133 0.006 0.001 0.194 DF = 3, P-Value + 1.032 + 0.049 + 0.007 + 1.505 = 0.403 + + + = 2.927 So sánh khác biệt tỷ lệ chết tiêu chảy qua tháng Chi-Square Test Expected counts are printed below observed counts CDTC 3.44 CKDTC 240 239.56 Total 243 4.07 282 282.93 287 4.45 310 309.55 314 3.05 212 211.95 215 46 Total 15 1044 1059 Chi-Sq = 0.057 + 0.001 + 0.215 + 0.003 + 0.045 + 0.001 + 0.001 + 0.000 = 0.322 DF = 3, P-Value = 0.956 cells with expected counts less than 5.0 So sánh khác biệt tỷ lệ chết nguyên nhân khác qua tháng khảo sát Chi-Square Test Expected counts are printed below observed counts C 20 16.52 KO C 223 226.48 Total 243 24 19.51 263 267.49 287 13 21.35 301 292.65 314 15 14.62 200 200.38 215 Total 72 987 1059 Chi-Sq = 0.732 1.032 3.265 0.010 DF = 3, P-Value + 0.053 + 0.075 + 0.238 + 0.001 = 0.14 + + + = 5.407 So sánh khác biệt tỷ lệ còi loại thải qua tháng Chi-Square Test Expected counts are printed below observed counts L 12.16 KO L 235 230.84 Total 243 16 14.36 271 272.64 287 22 15.71 292 298.29 314 208 215 47 Total 10.76 204.24 53 1006 Chi-Sq = 1.424 0.186 2.514 1.314 DF = 3, P-Value + 0.075 + 0.010 + 0.132 + 0.069 = 0.126 1059 + + + = 5.725 10 Thời gian điều trị trung bình Chi-Square Test Expected counts are printed below observed counts C 27 29.42 KC 216 213.58 Total 243 28 10.53 59 76.47 87 32 38.02 282 275.98 314 17 26.03 198 188.97 215 Total 104 755 859 Chi-Sq = 0.199 28.965 0.952 3.133 DF = 3, P-Value + 0.027 + 3.990 + 0.131 + 0.432 = 0.000 + + + = 37.829 48 12 Thành phần cám 8S6 Thành phần dinh dưỡng cám 8S6 (%) Độ ẩm (%) 12 Protein thô (Kcal/Kg) 20 Năng lượng trao đổi (min) (%) 3400 Xơ (max) (%) Ca (min-max) (%) 0.8-1.2 P (min) 0.5 muối(min-max) 0.5-0.8 Lysine (min) 1.26 Methionine cystine (min) 0.57 Threonine (min) 0.86 Aflatoxin tổng số (max) 30 Chlortetracycline (max) Colistine (max) hoocmon kháng hoocmon 13 Bảng đường kính vơ khuẩn Đường kính vơ khuẩn (mm) Tên kháng sinh Ampicillin Đề kháng Trung gian Kết Chuẩn Amoxicillin/ clavulanic acid Kết Nhạy cảm Chuẩn Kết ≤13 14-16 ≥17 ≤13 14-17 ≥18 Cephalexin ≤14 15-17 ≥18 Cefotaxime ≤14 15-22 ≥23 Ceftriaxone ≤13 14-20 ≥21 Gentamycin 10 ≤12 13-14 ≥15 Doxycycline 11 ≤12 13-15 ≥16 Tetracycline ≤14 15-18 ≥19 ≤12 13-16 ≥17 ≤10 11-15 ≥16 Norfloxacin Trimethoprim/ Sulfamethoxazole 49 Chuẩn 50 ... New Diarrheastop (2ml/ 1con) Nova - Coc Bảng 2.2 Thuốc sử dụng điều trị bệnh trại Tên thuốc Thành phần Liều dùng ngày Liệu trình New Diarrheastop Gentamycine 2ml – ngày Nova – Coc 5% ToltraZuril... Bác sỹ thú y Giáo viên hướng dẫn TS NGUYỄN TẤT TO N Tháng 08/2010 i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực hiện:Tô Nguyễn Xuân Phong Tên luận văn: “Khảo sát bệnh tiêu chảy hiệu... nhân lên ruột non, đặc biệt hồi tràng Tại C.coli sinh trưởng, kết hợp với niêm mạc sản sinh Cytotoxin gây viêm biến đổi ruột non, ruột già Heo phần lớn bị nhiễm C.coli qua phân, qua nguồn nước,
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT CHỨNG TIÊU CHẢY VÀ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ TRÊN HEO CON THEO MẸ TỪ SƠ SINH ĐẾN CAI SỮA TẠI MỘT TRẠI CHĂN NUÔI HEO Ở BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI , KHẢO SÁT CHỨNG TIÊU CHẢY VÀ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ TRÊN HEO CON THEO MẸ TỪ SƠ SINH ĐẾN CAI SỮA TẠI MỘT TRẠI CHĂN NUÔI HEO Ở BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay