KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ PHẨM BIO – T LÊN KHẢ NĂNG TĂNG TRỌNG CỦA GÀ LƯƠNG PHƯỢNG TỪ 2 ĐẾN 10 TUẦN TUỔI

64 0 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:38

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRUỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI THÚ Y **************** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ PHẨM BIO – T LÊN KHẢ NĂNG TĂNG TRỌNG CỦA GÀ LƯƠNG PHƯỢNG TỪ ĐẾN 10 TUẦN TUỔI Sinh viên thực hiện: PHAN THỊ NGỌC KHEN Lớp: DH05TY Ngành: Thú Y Niên khóa: 2005 - 2010 Tháng 8/2010 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI THÚ Y **************** Phan Thị Ngọc Khen KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ PHẨM BIO – T LÊN KHẢ NĂNG TĂNG TRỌNG CỦA GÀ LƯƠNG PHƯỢNG TỪ ĐẾN 10 TUẦN TUỔI Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Bác sĩ thú y Giáo viên hướng dẫn PGS TS DƯƠNG NGUYÊN KHANG ThS NGUYỄN KIÊN CƯỜNG TP HCM tháng 8/2010 PHIẾU XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Sinh viên thực hiện: Phan Thị Ngọc Khen Tên khóa luận: “Khảo sát ảnh hưởng chế phẩm Bio-T lên khả tăng trọng gà Lương Phượng từ đến 10 tuần tuổi” Sinh viên hồn thành khóa luận tốt nghiệp theo u cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến đóng góp hội đồng chấm bảo vệ khóa luận tốt nghiệp ngày…………………… Giáo viên hướng dẫn PGS TS Dương Nguyên Khang ii LỜI CẢM TẠ Chân thành cảm ơn Ban giám hiệu Trường Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Ban chủ nhiệm Khoa Chăn Nuôi Thú Y tồn thể q thầy tận tình giảng dạy hướng dẫn suốt năm học vừa qua PGS TS Dương Nguyên Khang ThS Nguyễn Kiên Cường hết lòng hướng dẫn, giúp đỡ tạo điều kiện cho tơi hồn thành khóa luận suốt thời gian thực tập tốt nghiệp Viện Sinh Học Nhiệt Đới TP Hồ Chí Minh cung cấp chế phẩm Bio – T cho thực đề tài Xin gửi lời cảm ơn đến gia đình người bạn nhiệt tình ủng hộ giúp đỡ năm học vừa qua Phan Thị Ngọc Khen iii DANH SÁCH CÁC BẢNG VÀ BIỂU ĐỒ Bảng 2.1: Số lượng gia súc qua năm Bảng 2.2: Bảng số lượng gia cầm, thịt trứng gia cầm Bảng 3.1: Sơ đồ bố trí thí nghiệm .25 Bảng 3.2: Thành phần dinh dưỡng cám Proconco cho gà thí nghiệm 26 Bảng 3.3: Lịch tiêm phòng 27 Bảng 4.1: Trọng lượng bình qn gà qua tuần thí nghiệm 30 Bảng 4.2: Tăng trọng tuyệt đối gà qua tuần thí nghiệm 33 Bảng 4.3: Lượng thức ăn tiêu thụ tuần gà qua giai đoạn tuổi 35 Bảng 4.4: Tiêu tốn thức ăn cho 1kg tăng trọng tuần tuổi 37 Bảng 4.5: Tỷ lệ nuôi sống gà qua 10 tuần tuổi 39 Bảng 4.6: Phẩm chất quầy thịt gà Lương Phượng 10 tuần tuổi 40 Bảng 4.7: Hiệu kinh tế lơ gà thí nghiệm 41 Biểu đồ 4.1: Trọng lượng bình quân gà 10 tuần tuổi 32 Biểu đồ 4.2: Trung bình tăng trọng tuyệt đối qua tuần thí nghiệm 34 Biểu đồ 4.3: Lượng thức ăn tiêu thụ trung bình từ đến 10 tuần tuổi .36 Biểu đồ 4.4: Tiêu tốn thức ăn cho kg tăng trọng gà Lương Phượng từ đến 10 tuần tuổi .38 iv DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 2.1: Gà Ri trống mái Hình 2.2: Gà Hồ Hình 2.3: Gà Tàu Vàng .8 Hình 2.4: Gà tre trống mái Hình 2.5: Gà BT trống mái Hình 2.6: Gà Lương Phượng trống mái 10 Hình 2.7: Gà Tam Hồng trống mái 10 Hình 2.8: Gà Leghorn trống mái .11 Hình 2.9: Gà Ross 2008 trống mái 12 Hình 2.10: Gà Sasso trống mái 12 v TÓM TẮT Đề tài “Khảo sát ảnh hưởng chế phẩm Bio_T lên khả tăng trọng gà Lương Phượng từ đến 10 tuần tuổi” thực từ tháng đến tháng năm 2010, Trại bò thuộc Trung tâm Nơng – Lâm – Ngư, Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Thí nghiệm tiến hành 120 gà Lương Phượng lúc tuần tuổi nuôi đến 10 tuần tuổi Số gà chia thành lô (30 con/lô), đồng trọng lượng giới tính Mỗi lơ có mức bổ sung chế phẩm Bio – T vào nước uống sau: Lô I (n = 30): Bổ sung 0% Bio - T Lô II (n = 30): Bổ sung 0,1% Bio – T Lô III (n = 30): Bổ sung 0,3% Bio – T Lô IV (n = 30): Bổ sung 0,5% Bio – T Sau tháng thí nghiệm, kết thu sau: - Trọng lượng bình quân đạt cao lô III với 2133 g/con, thấp lô I với 1903 g/con, lô II IV 1980 g/con 2010 g/con - Tiêu tốn thức ăn cho kg tăng trọng ghi nhận lô III 2,18 kg TĂ/kg tăng trọng, lô IV với 2,30 kg TĂ/kg tăng trọng, thứ ba lô II với 2,45 kg TĂ/kg tăng trọng nhiều lô I với 2,56 kg TĂ/kg tăng trọng - Tỷ lệ nuôi sống tích lũy cao tìm thấy lô III (96,67 %), lô II IV đạt 93,33 % thấp lô I (90,00 %) - Tỷ lệ ức lô I, II, III IV 21,16 %; 21,04 %; 21,44 % 19,94 % Tỷ lệ đùi lô I, II, III IV 20,58 %; 21,46 %; 23,04 % 21,43 % - Hiệu kinh tế ghi nhận cao lô III với tiền lãi đạt 152,58 % so với lô I, lô II lô IV 126,63 % 113,35 % so với lô I vi MỤC LỤC LỜI CẢM TẠ ii DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ iv DANH SÁCH CÁC HÌNH v TÓM TẮT vi MỤC LỤC vii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT xi Chương I MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề: 1.2 Mục đích yêu cầu: .2 Chương II TỔNG QUAN 2.1 Tình hình phát triển ngành chăn nuôi gia cầm giới 2.2 Khái qt tình hình chăn ni gà Việt Nam 2.2.1 Tình hình chung 2.2.2 Mục tiêu phát triển chăn nuôi gà giai đọan 2006 – 2015 2.3 Một số đặc điểm gia cầm 2.3.1 Tốc độ sinh sản nhanh 2.3.2 Tốc độ sinh trưởng nhanh 2.3.3 Khả chuyển hóa thức ăn cao 2.3.4 Sản phẩm có giá trị cao .5 2.3.5 Khả giới hóa tự động hóa cao 2.4 Giới thiệu số giống gà nuôi nước ta 2.4.1 Gà ni hộ gia đình 2.4.1.1 Gà ri 2.4.1.2 Gà Hồ 2.4.1.3 Gà tàu vàng 2.4.1.4 Gà tre vii 2.4.1.5 Gà Bình Thắng (BT) 2.4.2 Giống gà nhập nội .9 2.4.2.1 Gà Lương Phượng 2.4.2.2 Gà Tam Hoàng 10 2.4.2.3 Gà Leghorn 11 2.4.2.4 Gà Ross 2008 .11 2.4.2.5 Gà Sasso .12 2.5 Một số mơ hình chăn ni gà 13 2.5.1 Mơ hình ni gà thả vườn 13 2.5.2 Mô hình ni nhốt hồn tồn 14 2.5.3 Mơ hình ni gà phòng lạnh 14 2.5.4 Mơ hình ni gà “Đồi” .15 2.6 Những yếu tố ảnh hưởng đến sức sản xuất gà thịt 16 2.6.1 Con giống 16 2.6.2 Thức ăn dinh dưỡng .16 2.6.3 Điều kiện chăm sóc ni dưỡng 17 2.7 Nhóm chất tác động đường tiêu hóa 19 2.7.1 Các chất kháng khuẩn sử dụng thức ăn gia cầm .19 2.7.2 Các axit hữu 20 2.7.3 Probiotic - Chế phẩm chứa vi sinh vật sống có lợi 20 2.7.4 Prebiotic - Những chất thúc đẩy phát triển vi sinh vật có lợi đường ruột .21 2.7.5 Các enzym tiêu hóa 21 2.7.6 Các chất nhũ hóa .22 2.8 Giới thiệu chế phẩm Bio – T 22 2.9 Lược duyệt số cơng trình nghiên cứu .22 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 24 3.1 Thời gian, địa điểm thực 24 3.3 Phương pháp thí nghiệm 24 viii 3.3.1 Con giống 24 3.3.2 Bố trí thí nghiệm .24 3.3.3 Điều kiện thí nghiệm 25 3.3.3.1 Điều kiện khí hậu .25 3.3.3.2 Chuồng trại chăn nuôi 25 3.3.3.3 Dụng cụ chăn nuôi .25 3.3.3.4 Thức ăn .25 3.3.3.5 Chăm sóc ni dưỡng 26 3.3.3.6 Quy trình vệ sinh phòng bệnh 26 3.4 Các tiêu theo dõi 27 3.4.1 Chỉ tiêu sinh trưởng .27 3.4.2 Chỉ tiêu tiêu tốn thức ăn .28 3.4.3 Chỉ tiêu sức sống 28 3.4.4 Chỉ tiêu chất lượng quầy thịt 28 3.4.5 Hiệu kinh tế 29 3.5 Phương pháp xử lý số liệu .29 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 30 4.1 Kết sinh trưởng 30 4.1.1 Trọng lượng bình quân .30 4.1.2 Tăng trọng tuyệt đối 33 4.2 Chỉ tiêu tiêu tốn thức ăn 35 4.2.1 Lượng thức ăn tiêu thụ 35 4.2.2 Hệ số chuyển hóa thức ăn (FCR ) .36 4.3 Tỷ lệ nuôi sống 38 4.4 Chỉ tiêu chất lượng quầy thịt 39 4.5 Hiệu kinh tế .41 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 43 5.1 Kết luận 43 5.2 Đề nghị 44 ix 4,37; 4,35; 4,30 3,84 kg thức ăn/kg tăng trọng Kết cho thấy việc bổ sung chế phẩm Multi I làm cho gà tiêu tốn thức ăn cho kg tăng trọng Một kết khác Trần Đình Trí (2009) ghi nhận việc bổ sung chế phẩm với mức độ 0; 0,2; 0,3; 0,4% cho kết tiêu tốn thức ăn khác biệt lô, cụ thể tiêu tốn thức ăn lô I, II, III IV 3,36 kg; 3,39 kg; 2,28 kg 2,93 kg Kết cho ta thấy lơ có bổ sung chế phẩm tiêu tốn thức ăn lơ khơng bổ sung chế phẩm lô bổ sung mức 0,3% cho kết tốt Kết thêm lần chứng minh kết chúng tơi hồn tồn phù hợp kg 2,56 2,60 2,45 2,50 2,40 2,30 2,30 2,18 2,20 2,10 2,00 1,90 Biểu đồ 4.4: Tiêu tốn thức ăn cho kg tăng trọng gà Lương Phượng từ đến 10 tuần tuổi 4.3 Tỷ lệ nuôi sống Để đánh giá ảnh hưởng chế phẩm Bio-T lên khả đề kháng bệnh gà, tiến hành theo dõi tỷ lệ ni sống suốt q trình thí nghiệm Kết tiêu trình bày Bảng 4.5 Từ kết Bảng 4.3, tỷ lệ nuôi sống tích lũy gà Lương Phượng từ đến 10 tuần tuổi cao lô III 96,67%; lô IV II đạt 93,33% thấp lô I 90% Như lô có bổ sung chế phẩm tỷ lệ ni sống cao lô không bổ sung chế phẩm 38 Bảng 4.5: Tỷ lệ nuôi sống gà qua 10 tuần tuổi Lô Số gà đầu kỳ Số gà cuối kỳ Tỷ lệ ni sống tích lũy (%) I 30 27 90,00 II 30 28 93,33 III 30 29 96,67 IV 30 28 93,33 Qua đó, việc bổ sung chế phẩm góp phần làm tăng sức đề kháng gà, giúp gà kháng lại với tác nhân có hại vi sinh vật gây bệnh, điều kiện bất lợi mơi trường …vì gà lơ có bổ chế phẩm tỷ lệ sống cao lơ không bổ sung chế phẩm Theo kết Triệu Thị Phương (2009), khảo sát ảnh hưởng chế phẩm Multi I đến tăng trọng gà Lương Phượng đến 10 tuần tuổi với mức bổ sung 0; 0,05; 0,1 0,2% có tỷ lệ ni sống lơ I, II, III lô IV 93,33; 96,67; 96,67 100% Kết cho thấy lô có bổ sung chế phẩm tỷ lệ sống cao lô không bổ sung chế phẩm Kết phù hợp với kết Kết thấp kết Lê Thị Thùy Linh (2008) khảo sát ảnh hưởng việc bổ sung 0,6% hỗn hợp chế phẩm probiotic chứa 10, 20 30% trùn quế vào thức ăn cho gà Lương Phượng Tỷ lệ nuôi sống lô 97%; 96,6%; 98,8% 96,6% 4.4 Chỉ tiêu chất lượng quầy thịt Nhằm nhận xét ảnh hưởng chế phẩm lên phẩm chất quầy thịt, tiến hành mổ gà lúc 10 tuần tuổi để khảo sát quầy thịt kết khảo sát trình bày Bảng 4.6 39 Bảng 4.6: Phẩm chất quầy thịt gà Lương Phượng 10 tuần tuổi Chỉ tiêu Lô I Lô II Lô III Lô IV P sống (kg) 2,00 2,00 2,20 2.18 P móc hàm (kg) 1,62 1,63 1,74 1,68 P quầy thịt (kg) 1,49 1,50 1,61 1,55 P ức (kg) 0,43 0,42 0,47 0,44 P đùi (kg) 0,42 0,44 0,51 0,47 Tỷ lệ móc hàm (%) 82,34 79,48 79,13 77,20 Tỷ lệ quầy thịt (%) 74,50 75,00 73,18 71,10 Tỷ lệ ức (%) 21,16 21,04 21,44 19,94 Tỷ lệ đùi (%) 20,58 21,46 23,04 21,43 Dựa vào Bảng 4.6, tỷ lệ móc hàm lô I cao với 82,34%; lô II với 79,48%; lô III với 79,13% thấp lô IV với 77,20% Trong đó, tỷ lệ qy thịt lơ II cho kết qủa cao (75,00%); lô I (74,50%); thứ ba lô III (73,18%) thấp lô IV (71,10%) Ngược lại, khảo sát tỷ lệ ức chúng tơi nhận thấy lơ III có tỷ lệ cao với 21,44%; lô I với 21,16% lô II với 21,04% lơ IV có tỷ lệ thấp với19,94% Tương tự tỷ lệ ức, với kết tỷ lệ đùi đạt 23,04% lơ III cao nhất; lô II đạt 21,46% lô IV đạt 21,43% với tỷ lệ đạt 20,58% lô I xếp thấp Như việc bổ sung chế phẩm chưa ảnh hưởng rõ rệt lên tỷ lệ móc hàm, tỷ lệ quầy thịt tỷ lệ ức có ảnh hưởng lên tỷ lệ đùi Kết nghiên cứu Trần Đình Trí (2009) tương tự kết bổ sung chế phẩm Bio_Feed Tác giả ghi nhận lơ 40 có bổ sung chế phẩm có tỷ lệ ức tỷ lệ đùi cao lô không bổ sung chế phẩm 4.5 Hiệu kinh tế Từ kết phần lơ III với mức bổ sung 0,3% cho kết tốt so với lô khác Tuy nhiên, hiệu kinh tế chưa biết được, chúng tơi tiến hành tính tốn chi phí sản xuất số tiền thu để đánh giá hiệu kinh tế Các chi phí sản xuất bao gồm tiền giống, thức ăn, thuốc thú y, chế phẩm, điện nước, khấu hao chuồng trại Nguồn thu chủ yếu từ tiền bán gà sau kết thúc thí nghiệm Giá thành nguyên liệu sử dụng chăn nuôi: Cám C225: 8.680 đ/kg, cám C235: 8.400 đ/kg, Bio – T: 25.000 đ/kg, giống: 5.500 đ/con, giá gà thịt: 40.000 đ/kg Hiệu kinh tế lô trình bày qua Bảng 4.7 Qua Bảng 4.7 chúng tơi nhận thấy, điều kiện ni dưỡng, chi phí cho yêu cầu khác (giống, chuồng trại, điện, nước, vaccine…) nhau, lô khác chủ yếu chi phí thức ăn chế phẩm Bảng 4.7: Hiệu kinh tế lơ gà thí nghiệm Danh mục Tiền giống (đồng/lô) Tiền thức ăn (đồng/lô) Tiền thuốc thú y (đồng/lô) Lô I Lô II Lô III Lô IV 165.000 165.000 165.000 165.000 1.282.475 1.306.583 1.367.783 1.337.183 36.000 30.000 25.000 30.000 Tiền chế phẩm (đồng/lô) 16.000 50.000 83.000 Tiền điện nước (đồng/lô) 40.000 40.000 40.000 40.000 Khấu hao chuồng trại (đồng /lô) 50.000 50.000 50.000 50.000 Tổng chi (đồng/lô) 1.573.475 1.607.583 1.697.783 1.705.183 Tổng thu (đồng/lô) 2055200 2217600 2432800 2251200 Tiền lời (đồnng/lô) 481.725 610.017 735.017 546.017 Lợi nhuận so với lô I (đối chứng) % 100,00% 126,63% 152,58% 113,35% 41 Như vậy, hiệu kinh tế cao lô III với tiền lời 735.017 đồng, lô II với 610.017 đồng, lô IV với 546.017 đồng, hiệu thấp lô I với 481.725 đồng Từ chúng tơi tính tiền lời lô I, II, III IV 18.677 đồng/con, 23.000 đồng/con, 28.686 đồng/con 22.046 đồng/con Đồng thời tỷ lệ lợi nhuận lô II, III, IV so với lơ I tính kết 126,63%; 152,58%và 113,35% Qua nhận thấy việc bổ sung chế phẩm Bio-T mang lại hiệu kinh tế cao so với lô không bổ sung chế phẩm, đặc biệt bổ sung mức 0,3% hiệu kinh tế cao So với kết Vũ Đình An (2009) bổ sung chế phẩm Bio – T mức 0; 0,2; 0,3 0,4% tương ứng với lơ I, II, III IV hiệu kinh tế đạt cao lô II Kết phù hợp với chúng tôi, lô II đạt hiệu thứ hai sau lơ III Qua bổ sung chế phẩm với mức 0,3% 0,2% 42 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua tuần khảo sát thí nghiệm bổ sung chế phẩm Bio – T cho gà Lương Phượng với mức bổ sung 0; 0,1; 0,3 0,5% rút kết luận sau: - Trọng lượng bình quân: việc bổ sung chế phẩm Bio – T giúp cho gà Lương Phượng từ đến 10 tuần tuổi có trọng lượng bình qn cao so với gà không bổ sung chế phẩm, bổ sung với mức 0,3% Và hiệu chế phẩm thấy rõ từ tuần thứ trở - Tăng trọng tuyệt đối: gà lô bổ sung chế phẩm có tăng trọng tuyệt đối cao so với gà lô không bổ sung chế phẩm, lơ III (bổ sung 0,3%) cho kết cao Tuy nhiên khác biệt lơ khơng có ý nghĩa thống kê - Lượng thức ăn tiêu thụ: việc bổ sung chế phẩm giúp gà tiêu thụ thức ăn nhiều hơn, lơ III (bổ sung 0,3%) có lượng thức ăn tiêu thụ trung bình cao nhất, lơ IV, lơ II thấp lô I - Hệ số chuyển hóa thức ăn khác biệt lơ Các lơ bổ sung chế phẩm có hệ số chuyển hóa thức ăn thấp lơ khơng bổ sung chế phẩm, lô bổ sung mức 0,3% có hệ số chuyển hóa thức ăn thấp nhất, lô II, lô IV cao lô không bổ sung chế phẩm - Đối với tỷ lệ ni sống, lơ có bổ sung chế phẩm tỷ lệ nuôi sống cao lô không bổ sung chế phẩm - Về chất lượng quầy thịt việc bổ sung chế phẩm chưa ảnh hưởng rõ rệt lên tỷ lệ móc hàm tỷ lệ quầy thịt gà, có ảnh hưởng rõ tỷ lệ ức tỷ lệ đùi 43 - Hiệu kinh tế cao ghi nhận lô III với mức bổ sung 0,3%, lô II , lô IV hiệu thấp lô I 5.2 Đề nghị Sau hai tháng thực đề tài, với kết qua thực tế khảo sát, rút số kinh nghiệm sau: Có thể bổ sung chế phẩm Bio – T vào phần gà Lương Phượng nuôi thịt từ đến 10 tuần tuổi với mức bổ sung 0,3% Nên thử nghiệm chế phẩm giống gà khác bổ sung độ tuổi khác để đánh giá hết hiệu chế phẩm Đồng thời nên so sánh hiệu kinh tế chế phẩm với loại chế phẩm khác thị trường Nên lặp lại thí nghiệm nhiều lần với số lượng gà thí nghiệm lơ nhiều (khoảng 50 con/lơ) để có kết qủa xác Bên cạnh nên khảo sát thêm lượng thức ăn tiêu hóa lơ để làm bật hiệu chế phẩm 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt: Vũ Đình An, 2009 Khảo sát ảnh hưởng việc bổ sung chế phẩm Bio – T tăng trọng gà Lương Phượng Khóa luận tốt nghiệp Khoa Chăn Nuôi Thú Y, Trường Đại học Nơng Lâm TP HCM Trần Thị Hòa Bình, 2001 Khảo sát ảnh hưởng việc bổ sung chế phẩm Diamod V lên sinh trưởng gà Lương Phượng đến 12 tuần tuổi Khóa luận tốt nghiệp Khoa Chăn Nuôi Thú Y, Trường Đại học Nông Lâm, TP HCM Phạm Thị Lan Hương, 2000 Thí nghiệm bổ sung hỗ hợp tỏi - nghệ - gừng vào thức ăn gà ni thả vườn Khóa luận tốt nghiệp Khoa Chăn Nuôi Thú Y, Trường Đại học Nông Lâm TP HCM Dương Thanh Liêm, 2008 Thức ăn dinh dưỡng cho gia cầm Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp TP Hồ Chí Minh Lê Thị Thùy Linh, 2008 Ảnh hưởng hỗn hợp trùn quế (Prerionyx excavatus) probiotic sinh trưởng suất gà Lương Phượng Khóa luận tốt nghiệp Khoa Chăn Nuôi Thú Y, Trường Đại Học Nông Lâm, TP HCM Nguyễn Thị Mỹ Nữ, 2009 Thử nghiệm so sánh hiệu việc bổ sung chế phẩm men Celcon – enzyme phytase vào phần gà thịt Luận văn tốt nghiệp Khoa Chăn Nuôi Thú Y, Trường Đại học Nông Lâm TP HCM Triệu Thị Phương, 2009 Khảo sát ảnh hưởng việc bổ sung hỗn hợp chế phẩm Multi I phần đến tăng trọng gà Lương Phượng Luận văn tốt nghiệp Trường Đại học Nông Lâm TP HCM Nguyễn Hoàng Thịnh (2009) Khảo sát ảnh hưởng việc bổ sung chế phẩm Multi I lên khả sinh trưởng gà ta vàng Luận văn tốt nghiệp Khoa Chăn Nuôi Thú Y, Trường Đại học Nông Lâm TP HCM 45 Lâm Minh Thuận, 2004 Giáo trình chăn ni gia cầm Bộ Giáo Dục Đào Tạo Trường Đại học Nông Lâm TP HCM Nhà Xuất Bản Đại Học Quốc Gia TP HCM 10 Trần Đình Trí, 2009 Ảnh hưởng việc bổ sung chế phẩm Bio_Feed tăng trọng gà Lương Phượng Khóa luận tốt nghiệp Khoa Chăn Ni Thú Y, Trường Đại học Nông Lâm, TP HCM 11 Nguyễn Dương Trọng, 2006 Khảo sát ảnh hưởng việc bổ sung chế phẩm tự nhiên thay kháng sinh chăn ni gà Lương Phượng Khóa luận tốt nghiệp Khoa Chăn Nuôi Thú Y, Trường Đại Học Nông Lâm, TP HCM 12 Nguyễn Thị Bích Truyện, 2009 Ảnh hưởng hỗn hợp chế phẩm probiotic trùn quế (Prerinyx excavatus) sinh trưởng suất gà ta Khóa luận tốt nghiệp Khoa Chăn Nuôi Thú Y, Trường Đại Học Nông Lâm, TP HCM 13 Phan Thị Kim Yến, 2009 Ảnh hưởng việc bổ sung chế phẩm VEM.K đến mức tăng trọng gà Lương Phượng từ đến 10 tuần tuổi Khóa luận tốt nghiệp Khoa Chăn Ni Thú Y, Trường Đại học Nông Lâm, TP HCM Tài liệu Internet: 14 Atlas giống vật nuôi Việt Nam, Viện Chăn Nuôi, 2007 http://www.vcn.vnn.vn/Main.aspx?MNU=1013&Style=1 15 Số lượng gia cầm phân theo địa phương giai đoạn 2001-2005, Cục Chăn Ni, 2006 http://www.cucchannuoi.gov.vn/Statistical.aspx 16 Tình hình chăn ni giới, 2005 http://longdinh.com/default.asp?act=chitiet&ID=430&catID=6 17 Kỹ thuật nuôi gà Lương Phượng, NXB Nơng Nghiệp(2006-12-27) http://www.cucchannuoi.gov.vn/Tech_Science.aspx?aliaICT=DetailNews&Ta bID=TBKT_CNGM&NewsID=462 18 Tình hình chăn ni gà giai đoạn 2001-2005 phương hướng phát triển giai đoạn 2006-2015, Cục Chăn nuôi - Báo cáo Hội nghị chăn nuôi gia cầm 46 quốc tế tổ chức Viện Chăn nuôi ngày 14/3 http://www.vcn.vnn.vn/PrintPreview.aspx?ID=5616 47 PHỤ LỤC Bảng Anova trọng lượng bình quân, tăng trọng tuyệt đối Trọng lượng bình quân gà qua giai đoạn One-way Analysis: Trọng lượng bình quân gà lúc 03 tuần tuổi Analysis of Variance for Tuan 03 Source DF SS MS Lo 2229 743 Error 116 343583 2962 Total 119 345812 Level N 27 28 29 28 Pooled StDev = Mean 501.67 510.00 505.00 498.33 54.42 F 0.25 P 0.861 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev StDev -+ -+ -+ -+ 57.96 ( * -) 54.77 ( * ) 57.76 ( * ) 46.39 ( * ) -+ -+ -+ -+ 480 495 510 525 One-way Analysis: Trọng lượng bình quân gà lúc 04 tuần tuổi Analysis of Variance for Tuan 04 Source DF SS MS Lo 8750 2917 Error 116 717167 6182 Total 119 725917 Level N 27 28 29 28 Pooled StDev = Mean 725.00 743.33 745.00 730.00 StDev 76.28 83.80 78.07 76.11 78.63 F 0.47 P 0.703 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ -( * ) ( * -) ( * ) ( * ) + -+ -+ -+ -700 725 750 775 One-way Analysis: Trọng lượng bình quân gà lúc 05 tuần tuổi Analysis of Variance for tuan 05 Source DF SS MS Lo 31729 10576 Error 116 1639083 14130 Total 119 1670813 Level N 27 28 29 28 Pooled StDev = Mean 990.0 1025.0 1033.3 1016.7 118.9 StDev 115.5 125.8 124.8 108.5 F 0.75 P 0.525 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -( -* -) ( -* -) ( -* -) ( -* ) + -+ -+ -980 1015 1050 48 One-way Analysis: Trọng lượng bình quân gà lúc 06 tuần tuổi Analysis of Variance for Tuan 06 Source DF SS MS Lo 113063 37687 Error 116 2178917 18784 Total 119 2291979 Level N 27 28 29 28 Pooled StDev = Mean 1153.3 1191.7 1238.3 1208.3 StDev 113.7 148.0 141.2 142.7 137.1 F 2.01 P 0.117 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -( -* -) ( -* -) ( -* ) ( -* -) + -+ -+ -1150 1200 1250 One-way Analysis: Trọng lượng bình quân gà lúc 07 tuần tuổi Analysis of Variance for tuan 07 Source DF SS MS Lo 439833 146611 Error 116 5285167 45562 Total 119 5725000 Level N 27 28 29 28 Pooled StDev = Mean 1416.7 1488.3 1586.7 1508.3 StDev 200.1 206.6 241.7 202.6 213.5 F 3.22 P 0.025 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ ( -* ) ( -* -) ( -* ) ( -* -) -+ -+ -+ 1400 1500 1600 One-way Analysis: Trọng lượng bình quân gà lúc 08 tuần tuổi Analysis of Variance for tuan 08 Source DF SS MS Lo 428896 142965 Error 116 6175083 53233 Total 119 6603979 Level N 27 28 29 28 Pooled StDev = Mean 1633.3 1700.0 1800.0 1728.3 230.7 StDev 218.7 213.3 260.0 228.1 F 2.69 P 0.050 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( -* ) ( -* -) ( -* -) ( * -) + -+ -+ -+ 1600 1700 1800 1900 49 One-way Analysis: Trọng lượng bình quân gà lúc 09 tuần tuổi Analysis of Variance for tuan 09 Source DF SS MS Lo 607333 202444 Error 116 7839333 67580 Total 119 8446667 Level N 27 28 29 28 Pooled StDev = Mean 1730.0 1826.7 1930.0 1846.7 StDev 226.1 269.0 270.6 271.3 260.0 F 3.00 P 0.034 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+-( -* -) ( -* -) ( -* -) ( -* -) + -+ -+ -+-1680 1800 1920 2040 One-way Anova: Trọng lượng bình quân gà lúc 10 tuần tuổi Analysis of Variance for Tuan 10 Source DF SS MS Lo 823333 274444 Error 116 10891333 93891 Total 119 11714667 Level N 27 28 29 28 Pooled StDev = Mean 1903,3 1980,0 2133,3 2010,0 306,4 F 2,92 P 0,037 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev StDev -+ -+ -+ -+ 294,2 ( * ) 339,8 ( * ) 274,6 ( * -) 313,3 ( * ) -+ -+ -+ -+ 1800 1950 2100 2250 Tăng trọng tuyệt đối gà qua tuần tuổi One-way Anova: Tăng trọng tuyệt đối gà lúc 3-4 tuần tuổi Analysis of Variance for Tuan 3-4 Source DF SS MS TTTD1 86,3 28,8 Error 116 11218,6 96,7 Total 119 11304,9 Level N 27 28 29 28 Pooled StDev = Mean 31,905 33,332 34,286 33,094 9,834 StDev 10,731 8,248 9,638 10,524 F 0,30 P 0,827 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( -* -) ( -* -) ( -* -) ( -* -) + -+ -+ -+ 30,0 33,0 36,0 39,0 50 One-way Anova: Tăng trọng tuyệt đối gà lúc 4-5 tuần tuổi Analysis of Variance for Tuan 4-5 Source DF SS MS TTTD2 209 70 Error 116 19005 164 Total 119 19214 Level N 27 28 29 28 Pooled StDev = Mean 37,86 40,24 41,19 40,95 StDev 12,88 12,23 12,82 13,25 12,80 F 0,42 P 0,736 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( * ) ( * ) ( -* ) ( * ) + -+ -+ -+ 35,0 38,5 42,0 45,5 One-way Anova: Tăng trọng tuyệt đối gà lúc 5-6 tuần tuổi Analysis of Variance for Tuan 5-6 Source DF SS MS TTTD3 738 246 Error 116 17212 148 Total 119 17950 Level N 27 28 29 28 Pooled StDev = Mean 23,34 23,81 29,29 27,38 StDev 12,43 11,76 11,15 13,27 12,18 F 1,66 P 0,180 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ ( * ) ( * ) ( * ) ( * ) -+ -+ -+ -+ 20,0 24,0 28,0 32,0 One-way Anova: Tăng trọng tuyệt đối gà lúc 6-7 tuần tuổi Analysis of Variance for Tuan 6-7 Source DF SS MS TTTD4 2250 750 Error 116 41153 355 Total 119 43402 Level N 27 28 29 28 Pooled StDev = Mean 37,62 42,38 49,76 42,86 18,84 StDev 17,39 17,59 22,70 17,09 F 2,11 P 0,102 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( -* ) ( -* ) ( -* -) ( -* -) + -+ -+ -+ 35,0 42,0 49,0 56,0 51 One-way Anova: Tăng trọng tuyệt đối gà lúc 7-8 tuần tuổi Analysis of Variance for Tuan 7-8 Source DF SS MS TTTD5 25 Error 116 23726 205 Total 119 23751 Level N 27 28 29 28 Pooled StDev = Mean 30,95 30,24 30,48 31,43 StDev 14,08 13,74 13,77 15,54 14,30 F 0,04 P 0,989 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ ( -* ) ( -* ) ( * ) ( * ) -+ -+ -+ 28,0 31,5 35,0 One-way Anova: Tăng trọng tuyệt đối gà lúc 8-9 tuần tuổi Analysis of Variance for Tuan 8-9 Source DF SS MS TTTD6 505 168 Error 116 15466 133 Total 119 15970 Level N 27 28 29 28 Pooled StDev = Mean 13,33 18,09 18,57 16,91 StDev 8,75 14,62 10,54 11,48 11,55 F 1,26 P 0,291 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -( -* ) ( -* ) ( -* ) ( -* ) + -+ -+ -12,0 16,0 20,0 One-way Anova: Tăng trọng tuyệt đối gà lúc 9-10 tuần tuổi Analysis of Variance for Tuan 9-10 Source DF SS MS TTTD7 264 88 Error 116 25165 217 Total 119 25429 Level N 27 28 29 28 Pooled StDev = Mean 25,24 21,90 21,43 23,33 14,73 StDev 16,43 17,19 11,25 13,26 F 0,41 P 0,750 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -( * ) ( -* ) ( -* ) ( * -) + -+ -+ -20,0 24,0 28,0 52 ... ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI THÚ Y **************** Phan Thị Ngọc Khen KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ PHẨM BIO – T LÊN KHẢ NĂNG TĂNG TRỌNG CỦA GÀ LƯƠNG PHƯỢNG... KIÊN CƯỜNG TP HCM tháng 8/2010 PHIẾU XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Sinh viên thực hiện: Phan Thị Ngọc Khen Tên khóa luận: “Khảo sát ảnh hưởng chế phẩm Bio-T lên khả tăng trọng gà Lương Phượng... tài Xin gửi lời cảm ơn đến gia đình người bạn nhiệt tình ủng hộ giúp đỡ năm học vừa qua Phan Thị Ngọc Khen iii DANH SÁCH CÁC BẢNG VÀ BIỂU ĐỒ Bảng 2.1: Số lượng gia súc qua năm Bảng 2.2:
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ PHẨM BIO – T LÊN KHẢ NĂNG TĂNG TRỌNG CỦA GÀ LƯƠNG PHƯỢNG TỪ 2 ĐẾN 10 TUẦN TUỔI , KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ PHẨM BIO – T LÊN KHẢ NĂNG TĂNG TRỌNG CỦA GÀ LƯƠNG PHƯỢNG TỪ 2 ĐẾN 10 TUẦN TUỔI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay