KHẢO SÁT HIỆU GIÁ KHÁNG THỂ CHỐNG BỆNH NEWCASTLE VÀ NĂNG SUẤT TRÊN MỘT TRẠI GÀ LƯƠNG PHƯỢNG THƯƠNG PHẨM VỪA XẢY RA DỊCH NEWCASTLE

74 0 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:38

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI THÚ Y ********** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT HIỆU GIÁ KHÁNG THỂ CHỐNG BỆNH NEWCASTLE VÀ NĂNG SUẤT TRÊN MỘT TRẠI GÀ LƯƠNG PHƯỢNG THƯƠNG PHẨM VỪA XẢY RA DỊCH NEWCASTLE Sinh viên thực : PHAN MINH ANH Lớp : DH05TY Ngành : Thú Y Niên khóa : 2005 - 2010 Tháng 08/2010 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NUÔI THÚ Y ********** PHAN MINH ANH KHẢO SÁT HIỆU GIÁ KHÁNG THỂ CHỐNG BỆNH NEWCASTLE VÀ NĂNG SUẤT TRÊN MỘT TRẠI GÀ LƯƠNG PHƯỢNG THƯƠNG PHẨM VỪA XẢY RA DỊCH NEWCASTLE Khóa luận đề trình để đáp ứng yêu cầu cấp Bác sỹ thú y Giáo viên hướng dẫn ThS NGUYỄN THỊ THU NĂM Tháng 08/2010 i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực hiện: Phan Minh Anh Tên luận văn: “Khảo sát hiệu giá kháng thể chống bệnh Newcastle suất trại gà lương phượng thương phẩm vừa xảy dịch Newcastle” Đã hoàn thành luận văn theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến nhận xét, đóng góp hội đồng chấm thi tốt nghiệp khoa Chăn Nuôi Thú Y ngày … tháng… năm 2010 Giáo viên hướng dẫn ThS Nguyễn Thị Thu Năm ii LỜI CẢM TẠ Thành kính ghi ơn Ba, Mẹ người sinh thành giáo dưỡng, lo lắng động viên để có hôm Chân thành ghi ơn ThS Nguyễn Thị Thu Năm tận tình giúp đỡ, hướng dẫn em suốt thời gian thực tập hoàn thành luận văn Chân thành biết ơn Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Ban Chủ Nhiệm Khoa Chăn Ni Thú Y Cùng tồn thể q thầy tận tình dạy bảo, truyền đạt kiến thức kinh nghiệm quý báo cho suốt thời gian học tập Cô Lê Thị Thanh Trúc trại nhiệt tình giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian thực tập vừa qua Cảm ơn Tập thể lớp Thú Y 31, tất người thân, bạn bè chia sẻ, động viên giúp đỡ suốt thời gian học tập thực đề tài tốt nghiệp Phan Minh Anh iii TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu “Khảo sát hiệu giá kháng thể chống bệnh Newcastle suất trại gà lương phượng thương phẩm vừa xảy dịch Newcastle”, thực từ tháng năm 2010 đến tháng năm 2010 trại chăn nuôi gà lương phượng ấp - xã Mỹ Yên - huyện Bến Lức - tỉnh Long An Xét nghiệm 417 mẫu máu phản ứng HA, HI phòng xét nghiệm vi sinh Bệnh Viện Thú Y - Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM Kết khảo sát cho thấy: MG %CD chống bệnh Newcastle lúc ngày tuổi biến động (đàn 1: MG = 21,1, %CD = 66,67 %; đàn 2: MG = 9,8, %CD = 43,33 %; đàn MG = 315, %CD = 100 %) Ở 13 ngày tuổi (sau chủng ngừa lần lần 2), đàn 1: MG = 52, %CD = 86,67 %; đàn 2: MG = 91, %CD = 100 %; đàn MG = 4,9, %CD = 6,67 % Ở 19 ngày tuổi, đàn 1: MG = 138, %CD = 93,33 %; đàn 2: MG = 13,9, %CD = 59,26 % Ở 34 ngày tuổi (sau chủng ngừa lần lúc 20 ngày tuổi), đàn 1: MG = 16, %CD = 70 %; đàn 2: MG = 52, %CD = 100 % Đàn (sau chủng ngừa lần lúc 17 ngày tuổi): MG =28, %CD = 90 % Ở 50 ngày tuổi (sau chủng ngừa lần lúc 35 ngày tuổi), đàn 1: MG = 21,1, %CD = 73,33 %; đàn 2: MG = 13,9, %CD = 66,67 % Ở 65 ngày tuổi (sau chủng ngừa lần lúc 50 ngày tuổi) MG = 19,7, %CD = 73,33 % Tỷ lệ chết: đàn 4,30 %, đàn thứ 2,39 %, đàn 3,33 % Năng suất: trọng lượng bình quân 63 ngày tuổi đàn 1, 1.612,1 g; 1.452,9 g; 1.412,9 g Tăng trọng tuyệt đối trung bình đàn 26,88 g/con/ngày; đàn 24,14 g/con/ngày; đàn 23,48 g/con/ngày Hệ số chuyển biến thức ăn đàn 2,53; đàn 2,81; đàn 2,96 iv MỤC LỤC Trang Trang Tựa i Xác nhận giáo viên hướng dẫn ii Lời cảm ơn iii Tóm tắt iv Mục lục v Danh sách từ viết tắt viii Danh sách bảng ix Danh sách hình x Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề .1 1.2 Mục đích yêu cầu .2 Chương TỔNG QUAN 2.1 Sơ lược hệ thống miễn dịch 2.1.1 Khái niệm miễn dịch .3 2.1.2 Miễn dịch tự nhiên .3 2.1.3 Miễn dịch thu 2.2 Đặc điểm hệ thống miễn dịch gia cầm 2.2.1 Cơ quan dạng lympho 2.2.2 Hệ thống tế bào có chức miễn dịch 2.2.3 Hệ thống Ig (Immunoglobulin) gà 2.3 Bệnh Newcastle 2.3.1 Định nghĩa 2.3.2 Lịch sử bệnh .9 2.3.3 Căn bệnh học v 2.3.4 Hình thái cấu trúc .10 2.3.5 Nuôi cấy 11 2.3.6 Sức đề kháng 12 2.3.7 Phân loại 12 2.3.8 Truyền nhiễm học 13 2.3.8.1 Loài mắc bệnh .13 2.3.8.2 Đường lây truyền 14 2.3.8.3 Chất chứa bệnh .15 2.3.9 Cách sinh bệnh 15 2.3.10 Triệu chứng 16 2.3.11 Bệnh tích 16 2.3.1.2 Chẩn đoán 17 2.3.12 Điều trị 17 2.3.13 Phòng bệnh .17 2.4 Miễn dịch chống bệnh Newcastle .18 2.4.1 Miễn dịch tế bào .18 2.4.2 Miễn dịch dịch thể 18 2.4.3 Miễn dịch chỗ 19 2.4.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến khả đáng ứng miễn dịch Newcatle .19 2.5 Điều kiện chuồng trại, vệ sinh, chăm sóc 21 2.5.1 Chuồng trại trang thiết bị 21 2.5.2 Vệ sinh chuồng trại trang thiết bị 22 2.5.3 Chăm sóc ni dưỡng 23 2.5.4 Vệ sinh thú y 24 2.5.5 Tình hình bệnh Newcastle trại 24 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT 26 3.1 Thời gian địa điểm 26 3.2 Đối tượng khảo sát 26 3.3 Nội dung khảo sát 26 vi 3.4 Phương pháp nghiên cứu 26 3.4.1Nội dung 1: hiệu giá kháng thể chống bệnh Newcastle 26 3.4.1.1 Dụng cụ hóa chất 26 3.4.1.2 Phương pháp tiến hành 27 3.4.1.3 Các tiêu theo dõi cơng thức tính 32 3.4.2 Nội dung 2: tỷ lệ chết q trình ni 33 3.4.3 Nội dung 3: suất đàn gà 33 3.5 Xử lý số liệu 34 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 35 4.1 Hiệu giá kháng thể %CD chống bệnh Newcastle 35 4.2 Tỉ lệ chết 38 4.3 Năng suất đàn gà 42 4.3.1 Trọng lượng bình quân .42 4.3.2 Tăng trọng tuyệt đối 44 4.3.3 Hệ số chuyển biến thức ăn .45 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 47 5.1 Kết luận .47 5.2 Đề nghị 47 TÀI LIỆU THAM KHẢO 48 vii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT F: Protein F (Fusion) HN: Haemagglutinin Neuraminidase CEF: Chicken Embryo Fibroblast CPE: Cytophatho Effect NDV: Newcastle Disease Virus IBDV: Infectious Bursal Disease Virus HA: Haemagglutination HI: Haemagglutination Inhibition MG: Medica Geometrica IB: Infectious Bronchitis OIE: Office International des Epizooties MG: Medica Geometrica viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Quy trình chủng ngừa trại trước 24 Bảng 3.1 Quy trình chủng ngừa Newcastle thử nghiệm bệnh khác trại 27 Bảng 3.2 Thời điểm số lượng lấy máu 28 Bảng 3.3 Cách thực phản ứng HA 29 Bảng 3.4 Cách thực phản ứng HI 31 Bảng 4.1 Hệ số MG %CD đàn 35 Bảng 4.2 Tỷ lệ chết 38 Bảng 4.3 Trọng lượng bình quân (g / con) 42 Bảng 4.4 Tăng trọng tuyệt đối 44 Bảng 4.5 Hệ số chuyển biến thức ăn gà qua tuần nuôi (kg TĂ/kg TT) 45 ix Lê Văn Hùng, 1998 Giáo trình miễn dịch Tủ sách trường Đại học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh 10 Lê Văn Hùng,1996 Nghiên cứu miễn dịch thu bệnh truyền nhiễm virus (Newcastle, Gumboro), đề xuất cải tiến q trình phòng bệnh virus Newcastle cho gà Luận án Phó tiến sĩ KHNN, ĐH Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 11 Lê Hữu Khương, 2008 Ký sinh trùng thú y Tủ sách trường ĐH Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh 12 Lê Thị Thùy Linh, 2008 Ảnh hưởng hổn hợp chế phẩm Probiotic Trùn Quế (Perionyx excavatus) sinh trưởng suất gà lương phượng Luận văn tốt nghiệp Công nghệ sinh học, ĐH Nông Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 13 Nguyễn Thị Phước Ninh, 2009 Bài giảng bệnh truyền nhiễm chung gia cầm Tủ sách trường ĐH Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh 14 Lê Anh Phụng Trần Thị Bích Liên, 2006 Bài giảng virus thú y (phần chuyên biệt) Tủ sách trường ĐH Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh 15 Nguyễn Đình Quát, 2005 Một số đặc điểm gây bệnh virus Newcastle phân lập chim cút thử nghiệm quy trình chủng ngừa Luận án thạc sĩ KHNN, ĐH Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 16 Lâm Minh Thuận, 2004 Giáo trình chăn ni gia cầm Nhà xuất ĐH Quốc Gia TP HCM 17 Nguyễn Quang Trung, 1999 Nghiên cứu đặc điểm sinh thái - dịch tễ ổ dịch Newcastle đàn gà thịt chủng ngừa khu vực phía nam Luận án thạc sĩ KHNN, ĐH Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 18 Tống Thanh Trúc, 2002 Xây dựng quy trình phòng bệnh Newcastle cho cút thịt Luận văn tốt nghiệp BSTY, ĐH Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 49 19 Trần Đình Trí, 2009 Ảnh hưởng việc bổ sung chế phẩm Bio_Feed tăng trọng gà lương phượng Luận văn tốt nghiệp Kỹ sư chăn ni, ĐH Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 20 Dương Anh Tuấn, 2009 Tài liệu chăn ni gia cầm sở Bình Minh 21 Đặng Thị Tuyết, 1995 Nghiên cứu đáp ứng miễn dịch chống bệnh Newcastle gà ta Luận văn tốt nghiệp BSTY, ĐH Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 22 Trần Đình Từ, 1985 Nghiên cứu xác định độc lực chủng virut vacxin Newcastle sử dụng Việt Nam Kết nghiên cứu KHKT Thú Y 1979 -1984 Nhà xuất Nông nghiệp Trang 119 -146 23 Trần Đình Từ, 1995 Bệnh Niu- cat- xơn Tài liệu Công ty Thuốc Thú Y TW2 Trang – 10 24 Viện chăn nuôi (TP HCM), 2007 Báo cáo số kết nghiên cứu giai đoạn 2006 – 2007 tiến kỹ thuật chuyển giao vào sản xuất cho tỉnh phía nam viện chăn ni Tài liệu nước ngồi 25 Acha P N and Szyfres B, 1987 Zoonoses and Communicable diseases common to man and animals nd edition Pan Amercan Health Organization, 407 – 412 26 Allan W.H., Lancaster J.E and Toth B., 1980 Newcastle disease vaccies – their production anh use FAO Animal Production and Health Series No.10, Rome, Italy 27 Alexander D J, 2003 Newcastle disease, other Avian paramyxoviruses and Pneumovirus Infection In: Disease of Poultry (Eds: Y M Saif, H J Barnes, A.M Fadly, J R Glisson Mcdougald anh D E Swayne), 1th edition Blackwell, Iowa, USA, 63 -80 28 Capua I., Scacchia M., Toscani T., and Caporale V., 1993 Unexpected isolation of virulent Newcastle disease virus from commercial embryonated fowls’egges, J Vet Med B., 40: 609 – 612 50 29 OIE, 2000 Newcastle disease Manual of standards for diagnostic tests and vaccines 221 -230 30 Pospisil Z., Zendulkova D and Smid B., 1991 Unexpected emergence of Newcastle disease virus in very young chicks Acta Vet Bron 60: 263 -270 51 PHỤ LỤC Phụ lục Cách tính MG + Hệ số MG: giá trị bình quân hình học hàm lượng kháng thể nồng độ pha loãng với logaric theo số Phương pháp W H Allan (Anh), B Toth (Hungari) L E Lancaster (Canada) + MG giá trị đối log2N LnN = Tổng (số mẫu * Ln) / Tổng số mẫu kiểm tra Ví dụ cách MG: Hiệu giá Ln Số mẫu kiểm tra Số mẫu x Ln 0 20 1/2 3 1/4 2 1/8 18 1/16 20 80 1/32 40 200 1/64 54 1/128 1/256 1/512 1/1024 10 100 359 Tổng cộng LnN = Tổng (số mẫu x Ln)/Tổng số mẫu kiểm tra =359/100 = 3,6 MG = giá trị đối Ln Đối Ln 3,6 = 12,1 (tra bảng MG) Vì vậy, MG = 12,1 - Tính tỷ lệ bảo hộ (% BH) + Tỷ lệ bảo hộ (% BH) % số mẫu xét nghiệm có hiệu giá HI ≥ 16 % BH = (Số mẫu HI ≥ 16 / Số mẫu kiểm tra) * 100 Bảng tra Ln để tính MG Ln 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 Đối Ln 2,1 2,3 2,5 2,6 2,7 3,1 3,2 3,5 3,7 4,3 4,6 4,9 5,3 5,7 6,1 6,5 7,5 Ln 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5,0 5,1 Đối Ln 8,6 9,2 9,8 10,6 11,8 12,1 13 13,9 14,9 16 17,1 18,4 19,7 21,1 22,6 24,2 26 28 30 32 34 Ln 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 7,0 7,1 7,2 Đối Ln 37 39 42 45 49 52 56 60 64 69 74 79 84 91 97 104 112 120 128 138 147 Ln 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 8,7 8,8 8,9 9,0 9,1 9,2 9,3 Đối Ln 158 168 182 194 208 223 239 256 275 294 315 338 367 388 417 447 479 512 549 588 632 Ln 9,4 9,5 9,6 9,7 9,8 9,9 10,0 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5 10,6 10,7 10,8 10,9 Đối Ln 676 722 779 835 858 891 1024 1100 1175 1270 1350 1450 1560 1670 1780 1910 Phụ lục Quy trình phòng bệnh trại Ngày tuổi -10 11-13 14 15 -16 17-19 20 21 22 -24 Loại thuốc sử dụng Đường cấp Tác dụng Heparenol + Phopsretic Oxomid 20(oxolinic acid) + Heparenol Avinew, Bioral H120, Bur706 Oresol_Plus cho uống nhỏ mắt, nhỏ mũi cho uống Oxomid 20 + Heparenol cho uống Giải độc gan thận Phòng bệnh đường tiêu hóa, giải dộc gan thận phòng bệnh ND +IBD +IB cung cấp chất điện giải Phòng bệnh đường tiêu hóa, giải dộc gan thận Gallimune 204 Oresol_Plus Tylan SOLUBLE (tylosin) Oresol_Plus + Bio - Vitasol Fowl Pox Vaccine Tylan SOLUBLE Oresol_Plus + Bio - Vitasol Avicoc (sulfadimerazine 204g +diaveridine 26g) Fumicof 20 Heparenol IBD - len Oresol_Plus + Bio - Vitasol Tylan SOLUBLE (tylosin) Oresol_Plus + Bio - Vitasol Heparenol + Phopsretic Fumicof 20 Oresol_Plus Avinew Oresol_Plus NUTRIFARM Bio - Vitasol Anticoccidai Drug(Amprolium) Oresol_Plus + Bio - Vitasol cho uống 1/2 liều tiêm da cổ cho uống cho uống Đâm xuyên cánh cho uống cho uống cho uống nhỏ mắt, nhỏ mũi cho uống cho uống cho uống nhỏ mắt, nhỏ mũi cho uống cho uống cho uống phòng bệnh ND +IBD cung cấp chất điện giải phòng CRD cung cấp chất điện giải + vitamin phòng Đậu gà phòng CRD cung cấp chất điện giải + vitamin Ngừa cầu trùng lần Phòng bệnh đường tiêu hóa Giải độc gan thận phòng bệnh IBD cung cấp chất điện giải + vitamin phòng CRD cung cấp chất điện giải, vitamin Giải độc gan thận Phòng bệnh đường tiêu hóa cung cấp chất điện giải phòng bệnh ND cung cấp chất điện giải Men tiêu hóa cung cấp Vitamin Ngừa cầu trùng lần cung cấp chất điện giải, vitamin Ngày 25 trở quan sát ngày, tùy theo sức khỏe đàn gà mà cho uống thuốc kịp thời Phụ lục Kết xét nghiệm HA-HI HGHT 1/2 1/4 1/8 1/16 1/32 1/64 1/128 1/256 1/512 Đàn (ngày tuổi) 1 5 1 13 1/1024 19 1 Đàn (ngày tuổi) 34 11 10 50 11 2 10 10 13 19 10 10 34 12 3 Đàn (ngày tuổi) 50 10 13 17 1 4 11 31 65 13 2 %CD 66,67 86,67 93,33 70 73,33 43,33 100 59,26 100 66,67 100 6,67 90 73,33 MG 21,1 52 138 16 21,1 9,8 91 13,9 52 13,9 315 4,9 28 19,7 Phụ lục 4: Xử lý thống kê Bảng ANOVA hệ số MG đàn gà lúc ngày tuổi One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for lan Source Dan Error Total Level DF 87 89 N 30 30 30 Pooled StDev = SS 416,09 149,57 565,66 Mean 4,367 3,300 8,300 MS 208,04 1,72 StDev 1,426 1,208 1,291 1,311 F 121,02 P 0,000 Individual 95 % CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( *-) (-* ) (-* ) + -+ -+ -+ 4,0 6,0 8,0 10,0 Bảng ANOVA hệ số MG đàn gà lúc 13 ngày tuổi One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for l2 Source DF SS MS Dan 296,69 148,34 Error 87 220,43 2,53 Total 89 517,12 Level N 30 30 30 Pooled StDev = Mean 5,700 6,533 2,333 StDev 1,915 1,795 0,844 1,592 F 58,55 P 0,000 Individual 95 % CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ ( -* -) ( -* ) ( -* ) -+ -+ -+ 3,0 4,5 6,0 Bảng ANOVA hệ số MG đàn đàn gà lúc 19 ngày tuổi One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for L3 Source DF SS MS Dan 146,53 146,53 Error 55 127,37 2,32 Total 56 273,89 Level N 30 27 Pooled StDev = Mean 7,100 3,889 StDev 1,845 1,050 1,522 F 63,27 P 0,000 Individual 95 % CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ ( -* ) ( -* ) -+ -+ -+ -+ 3,6 4,8 6,0 7,2 Bảng ANOVA hệ số MG đàn đàn gà lúc 34 ngày tuổi One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for L4 Source DF SS MS Dan 45,07 45,07 Error 58 61,87 1,07 Total 59 106,93 F 42,25 P 0,000 Individual 95 % CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N 30 30 Pooled StDev = Mean 4,000 5,733 StDev 0,871 1,172 1,033 -+ -+ -+ ( * -) ( * ) -+ -+ -+ 4,20 4,90 5,60 Bảng ANOVA hệ số MG đàn đàn gà lúc 50 ngày tuổi One-way Analysis of Variance Analysis of Variance for L5 Source DF SS Dan 5,40 Error 58 139,53 Total 59 144,93 Level N 30 30 Pooled StDev = Mean 4,433 3,833 MS 5,40 2,41 StDev 1,165 1,859 1,551 P 0,140 Individual 95 % CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+( -* ) ( -* ) -+ -+ -+ -+3,50 4,00 4,50 5,00 Chi-Square Test: CD đàn ngày tuổi không Ba 10 9,00 Bao Ho 20 21,00 Total 30 17 9,00 13 21,00 30 9,00 30 21,00 30 Total 27 63 90 Chi-Sq = 0,111 7,111 9,000 DF = 2, P-Value F 2,24 + 0,048 + + 3,048 + + 3,857 = 23,175 = 0,000 Chi-Square Test: CD đàn 13 ngày tuổi KHB BH Total 10,67 26 19,33 30 10,67 30 19,33 30 28 10,67 19,33 30 Total 32 58 90 Chi-Sq = 4,167 + 2,299 + 10,667 + 5,885 + 28,167 + 15,540 = 66,724 DF = 2, P-Value = 0,000 Chi-Square Test: CD đàn đàn 19 ngày tuổi Khong Ba Bao Ho Total 21 30 10,53 19,47 11 9,47 16 17,53 27 Total 20 37 57 Chi-Sq = 0,221 + 0,120 + 0,246 + 0,133 = 0,720 DF = 1, P-Value = 0,396 Chi-Square Test: CD đàn đàn 34 ngày tuổi Khong Ba Bao Ho Total 21 30 4,50 25,50 4,50 30 25,50 30 Total 51 60 Chi-Sq = 4,500 + 0,794 + 4,500 + 0,794 = 10,588 DF = 1, P-Value = 0,001 Chi-Square Test: CD đàn đàn 50 ngày tuổi Khong Ba 9,00 Bao Ho 22 21,00 Total 30 10 9,00 20 21,00 30 Total 18 42 60 Chi-Sq = 0,111 + 0,048 + 0,111 + 0,048 = 0,317 DF = 1, P-Value = 0,573 Chi-Square Test: CD đàn đàn toàn giai đoạn K BH BH Total 33 117 150 35,86 114,14 38 35,14 109 111,86 147 Total 71 226 297 Chi-Sq = 0,228 + 0,072 + 0,233 + 0,073 = 0,605 DF = 1, P-Value = 0,437 10 Chi-Square Test: Tỷ lệ chết theo tuần Chet khong chet 158 14772 54,93 14875,07 45 14727 54,35 14717,65 Total 14930 14772 29 14698 54,19 14672,81 14727 19 14679 54,08 14643,92 14698 20 14659 54,01 14624,99 14679 65 14594 53,94 14605,06 14659 49 14545 53,70 14540,30 14594 60 14485 53,52 14491,48 14545 41 14444 53,30 14431,70 14485 Total 486 Chi-Sq =193,381 1,609 11,706 22,754 21,415 2,270 0,411 0,786 2,837 DF = 8, P-Value 11 131603 132089 + 0,714 + 0,006 + 0,043 + 0,084 + 0,079 + 0,008 + 0,002 + 0,003 + 0,010 = 0,000 + + + + + + + + = 258,118 Chi-Square Test: Tỷ lệ chết đàn gà Expected counts are printed below observed counts Chết không chết Total Đàn 169 3761 3930 186,34 3743,66 Đàn 124 396 520 24,66 495,34 Đàn 193 5607 5800 275,00 5525,00 Total 486 9764 10250 Chi-Sq = 1,613 + 0,080 + 400,287 + 19,924 + 24,453 + 1,217 = 447,575 DF = 2, P-Value = 0,000 12 Bảng ANOVA tăng trọng bình quân tuần tuổi Source Dan Error Total 13 DF 27 29 SS 363,4 1507,9 1871,2 MS 181,7 55,8 F 3,25 P 0,054 Bảng ANOVA tăng trọng bình quân tuần tuổi Source Tuan Error Total DF 23 25 SS 6288 3679 9967 MS 3144 160 F 19,66 P 0,000 Level 14 N 10 Mean 237,12 223,97 198,25 StDev 11,66 10,86 15,42 Bảng ANOVA tăng trọng bình quân tuần tuổi Source Dan Error Total DF 57 59 SS 31968 147817 179785 MS 15984 2593 Level N 20 20 20 Mean 414,60 376,75 359,30 StDev 61,19 42,05 47,61 15 Level P 0,004 Individual 95 % CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -( * -) ( -* ) ( -* ) + -+ -+ DF 57 59 N 20 20 20 SS 181568 353533 535100 Mean 693,10 579,90 573,20 MS 90784 6202 StDev 75,84 74,24 85,70 F 14,64 P 0,000 Individual 95 % CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ ( -* ) ( -* -) ( -* ) -+ -+ -+ -+ - Bảng ANOVA tăng trọng bình quân tuần tuổi Source dan Error Total Level 17 F 6,16 Bảng ANOVA tăng trọng bình quân tuần tuổi Source Dan Error Total 16 Individual 95 % CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ -( -* -) ( * ) ( -* -) + -+ -+ -+ DF 57 59 N 20 20 20 SS 199047 547220 746267 Mean 895,00 778,35 767,95 MS 99524 9600 StDev 89,88 89,63 112,64 F 10,37 P 0,000 Individual 95 % CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -( * ) ( -* ) ( * ) + -+ -+ Bảng ANOVA tăng trọng bình quân tuần tuổi Source dan Error Total Level DF 57 59 N 20 20 20 SS 550267 1257551 1807818 Mean 1093,5 922,6 868,8 MS 275134 22062 StDev 130,1 142,5 170,2 F 12,47 P 0,000 Individual 95 % CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -( -* ) ( -* ) ( * ) + -+ -+ 18 Bảng ANOVA tăng trọng bình quân tuần tuổi Source Dan Error Total DF 57 59 SS 1051967 1247531 2299499 MS 525984 21887 Level N 20 20 20 Mean 1282,1 1034,2 977,0 StDev 138,9 137,0 166,1 Pooled StDev = 19 Level DF 57 59 N 20 20 20 Pooled StDev = Level SS 570014 1857533 2427547 Mean 1443,6 1238,2 1235,5 MS 285007 32588 StDev 140,3 217,1 175,9 180,5 F 8,75 P 0,000 Individual 95 % CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+( -* -) ( -* -) ( * -) -+ -+ -+ -+1200 1300 1400 1500 DF 57 59 N 20 20 20 SS 444249 2805369 3249618 Mean 1612,1 1452,9 1412,9 MS 222124 49217 StDev 184,4 251,0 225,1 F 4,51 P 0,015 Individual 95 % CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ ( -* ) ( -* -) ( * -) -+ -+ -+ -+ - Bảng ANOVA tăng trọng tuyệt đối đàn Source dan Error Total 22 Individual 95 % CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+( -* ) ( * -) ( * -) -+ -+ -+ -+960 1080 1200 1320 Bảng ANOVA tăng trọng bình quân tuần tuổi Source dan Error Total 21 P 0,000 Bảng ANOVA tăng trọng bình quân tuần tuổi Source Dan Error Total 20 147,9 F 24,03 DF 21 23 SS 52,2 988,4 1040,6 MS 26,1 47,1 F 0,55 P 0,583 Bảng ANOVA hệ số chuyên biến thức ăn Source Dan Error Total DF 21 23 SS 1,59 37,81 39,39 MS 0,79 1,80 F 0,44 P 0,650 Phụ lục 5: Vaccine Newcastle AVINEW 1000ds - 2000ds AVINEW 1000ds, 2000dsVắc xin sống, đơng khơ, phòng bệnh Newcastle, chủng VG/GA gà THÀNH PHẦN: Mỗi liều vắc xin có: Virus gây bệnh Newcastle chủng VG/GA, tối thiểu 15 PD90 (liều bảo hộ 90%) CƠNG DỤNG: Tạo miễn dịch chủ động phòng bệnh Newcastle gà ĐƯỜNG CẤP THUỐC: Nhỏ mắt, mũi, pha vào nước uống, phun sương LIỀU LƯỢNG: Chủng ngừa cá thể: -1- Nhỏ mắt: Nhỏ 01 giọt dung dịch vắc xin vào mắt gà, chờ giọt vắc xin lan mắt thả gà -2- Đường mũi (chỉ dùng cho gà 01 ngày tuổi): Nhúng mỏ gà vào dung dịch vắc xin cho dung dịch vắc xin ngập hết mũi gà Chủng ngừa toàn đàn: -1- Đường uống: pha vào nước uống cho gà từ 04 ngày tuổi (nước uống khơng có thuốc sát trùng) -a- Pha vắc xin sử dụng vòng từ - sau pha xong -b- Tất gà nên nhịn khát khoảng 02 trước cấp vắc xin vào -2- Phun sương: dùng máy áp lực (tạo giọt sương mịn) phun dung dịch vắc xin cho gà Lịch chủng ngừa: -1- Chủng ngừa lần đầu: từ 01 ngày tuổi -2- Chủng ngừa nhắc lại: -a- Gà thịt : lập lại sau 2-3 tuần -b- Gà hậu bị gà đẻ: lập lại sau 2-3 tuần 7-8 tuần, sau chủng lại với vắc xin vơ hoạt trước gà đẻ Lịch chủng vắc xin thay đổi tùy theo điều kiện dịch tể địa phương Vắc xin AVINEW sử dụng chung với vắc xin vô hoạt khác CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Không chủng ngừa cho chim đa đa đỏ (gà gô đỏ) CHÚ Ý: Chỉ chủng cho gà khoẻ Áp dụng biện pháp sát trùng thông thường Khi pha loãng vắc xin, nên dùng dụng cụ tiệt trùng hồn tồn khơng có chất sát trùng Sử dụng vòng 02 sau hồ tan với nước uống khơng có chất sát trùng Huỷ vắc xin không sử dụng tiệt trùng lọ thuốc trước bỏ THỜI GIAN NGƯNG SỬ DỤNG: không BẢO QUẢN: Bảo quản nhiệt độ từ +2C đến +8C, tránh ánh sáng DẠNG BÀO CHẾ: dạng đơng khơ DẠNG TRÌNH BÀY: Lọ đơng khơ 1.000 liều DẠNG TRÌNH BÀY: Lọ đơng khơ 2.000 liều ...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI THÚ Y ********** PHAN MINH ANH KHẢO SÁT HIỆU GIÁ KHÁNG THỂ CHỐNG BỆNH NEWCASTLE VÀ NĂNG SUẤT TRÊN MỘT... NGUYỄN THỊ THU NĂM Tháng 08/2010 i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực hiện: Phan Minh Anh Tên luận văn: “Khảo sát hiệu giá kháng thể chống bệnh Newcastle suất trại gà lương phượng... người thân, bạn bè chia sẻ, động viên giúp đỡ suốt thời gian học tập thực đề tài tốt nghiệp Phan Minh Anh iii TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu “Khảo sát hiệu giá kháng thể chống bệnh Newcastle suất trại
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT HIỆU GIÁ KHÁNG THỂ CHỐNG BỆNH NEWCASTLE VÀ NĂNG SUẤT TRÊN MỘT TRẠI GÀ LƯƠNG PHƯỢNG THƯƠNG PHẨM VỪA XẢY RA DỊCH NEWCASTLE , KHẢO SÁT HIỆU GIÁ KHÁNG THỂ CHỐNG BỆNH NEWCASTLE VÀ NĂNG SUẤT TRÊN MỘT TRẠI GÀ LƯƠNG PHƯỢNG THƯƠNG PHẨM VỪA XẢY RA DỊCH NEWCASTLE

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay